.......

i: ,
!,

IME I PREZIME: LUKA Ć
ADRESA: CRN01RAVSKA BANjICA, 11040 BEOGRAD
.
DRŽAVA: SRBDA
" . BROJEVI TELEFONA: 065 6166 380 ort 2662277
, ,:;. .,' .""""" '-
r
......;. ''':. . ·f
J:':; E-.MAIL ADDRESS-A: luka2709974@gmail.com
"::1 -ot';';" ".
j,,:.. ,: '. ;
HOBI: KOMPONQV PEVLjIVIHPESAMAUZ SVIRANjE GITARE I PEVANjE ISTIH,
ODRŽAVANjE KOMPJD1'ERA, Š Č ODBOJKANAADI,
BILDAR POSTAVLjANjEANTENA(LPDA - LOG-PERIODIC DIPOL ANTENNA, A I
SATELITSKIH - Bll..O DAJEPARABOLA(pAJE ć USPEŠNO POSTAVITI SAMO 1
BILO DAJE OFFSET Č HIPERBOLE) (E, mJE ć USPEŠNO
POSTAVITI 2 KONVERTORA- RECIMO JEDAN ZA nASTRU" A DRUGI ZA "HOTBIRDj, A UZ TOI
PODEšAVANjE PRDEMNIKAZAGLEDANJE PROGRAMA- U TOMESAMSPECUAUSTA! JEDNA.
ZANIMLjIVOST: RAZLIKA Đ ANALOGNOGI DIGITALNOGSAT SISTEMAJE SAMOU
PRIJEMNIKU - SVE OSTALO (ANTENAI KONVERTORI) JE I D E N T I Č N O (NARA
POTREBNOJEDABUDE POSTAVLjEN1ZV. UNIVERZALNI KONVERTOR- SADVE
FREKVENCDEWK. OSC. - 10.600- NARAVNO!!! ZAONE KOn NISUU
STANDARDPROPISUJE DECIMALNU Č A NEDECIMALNI ZAREZ, PAU IT-UPOSTOn TZV.
Ć č (FLOATING A NE",POKRE1NI ZAREZ" !H) ! ! !
č bavimjoš od vremena starog DOS-AKoristio samSINCLAIRZX SPECTRUM 16K, PA
48K (samo za. tadašnje igrice: jetpack, manic blindaley, ... pa TIMOIl (u osnovnoj školi -
bez hard-disk-a), ... od mojih prvih ć hard-disk-ovaje bio •.. instalitaosami koristio
WIN3.11(baziran na noS-u 6.22), WlN95 (DOS 7.0 đ WIN98SE (K.4HVD-Q9TJ9-6CRX9-
C9G68-RQ2D3 - OVO ZNAMNAPAMETJERSAMGA"MILIONPUTA" INSTALIRAO, a uz to umeo
sam. da instalirami win98 i previous dos - ako radi previous dos, ondasusistemski file-ovi:
command.com, a ako radi onda su sistemski file-ovi:
command.com, commanddos, msdos.sys, msdos.dos, io.sys, io.dos, a mogao samkako samhteo da promenim
logo "it's nowsafe to tmn offyour coDlp1Iter" - mojimlogom: "sada slobodno mozete č vaš kompjuter,
Luka ć .•. č samBASIC (beginner's allpurpose symbolic instruction PASCAL (namenjen
samo za. č programiranja), FORTRAN, Bekusovunotaciju (BNFi flip-flopove (1)-eIement za.
kašnjenje, RS), konverzije brojeva (JZbilo-kog brojevnogsistemau DEKADNI{NE JER
SVAK! BROJEVNI SISTEMMOŽE BmDECIMALNI - IMATI iz dekadnog u bilo koji
drugi brojevni system- ako broj nije ceo, dakle imai decimale, e onda postoji posebanpostupak za.
konverziju, .
Sada samsertifikovani č za visoke tehnologije pri č školi - to č da mamda
rasldopim. i sklopimceo PC tako da da oformimlokalnu mrežusa serveromi bez serverana .
najjednostavniji č uz minimalno trošeJge RESURASA (verovali ili ne ovoje č ISPRAVNO, .
jer, da samnapisao "RESURSAn - to bi bilaJEDNINA(GENITIV JEDNINE) - JEDNOGresursa, a ja
naglašavamda ih imaviše - dakle toje Ž a danaravno radi. MisIilQda nije potrebno previše
naglašavati ono osnovno ć č (OFFICE CORELX3, PHOTOSHOP CS2
9.0). Uz to, lako mije da instaliram č programe: VLC(mg"bolji multimedijalni program- zatzv. Divx
), CYBERLINK. POWERDVD (za. filmove u DVDformatu - WINRAR(za. kompresiju
FREE SOUNDRECORDER(za. mene č za. sada, Daj"bolji programza snimanjemuzike- sam
samsnimio nekoliko mojihpesamakoje sami komponovao i odsvirao i O1PeVaO uzpratqjugitare - naravno,
umem da sviram gitanJ, imam sluh za muziku i le, č glas). Neki su mi se žalili da imaju VLC, ali da ne
, mogu puštati video-klipove - rešenje: WINXPCODECPACK- audio i video kodeci za WinXp! Umemi slepo
i brzo da kucam na tastaturi. Od operativnih sistema, č WINDOWS XP SP2, koji ć godinamaja
č koristim i č mije stabilan. U svom stanu samnekoliko puta instalirao WINDOWS SERVER2003
ENTERPRISE EDITIONR2 i konfigurisao ga- dakle, sve II vezi servera sam uspešno odradio! Umem da
instalirampristup INTERNET-u (bilo daje DIAL-UP, ADSL, CABLE INTERNET (WEBSTARje modemza
kablovski JNTERNET). Uspeo sam- verovali ili ne! - da napravim BOOT DVO (ne BOOT CD!) i to RADI, a
osimtoga, uspeo sam i da napravim BOOT USB FLASH! znamkoji jejedan od vitalnih FILE-ova za
WinXpPro -OOfiosno, bez kojeg WinXp NEMA ŠANSE DARADI - mislim, ako slucajno neko odstrani taj
FILE - nije ć ć operativni sistem, zato prepomcujem oprez pri otkrivanju skrivenih i sistemskih
FILE-ova zbog brisanja istih.
DODA1NE SPOSOBNOSTI: Uspešno držim č MATEMATIKE, GITARE, OET-a,
INFORMATIKE, a osimtoga, dva puta sam bio najbolji u Beogradu ijednom drugi u Srbiji iz znanja
gramatike srpsk:ogjezika - veoma dobro poznajem gramatiku srpskog, ali i engleskogjezika. Pošto sami
č saradnik- mogu lako da radimkao profesor matematike i informatike, jer
<<.ZNANjE NIJE ZNANjE ZNATI, Ć JE ZNANjE ZNANjE PRENETI», a u tome samSUPER! Dokaz:
jednommi je došao đ iz srednje škole ''NIKOLATESLA" sa velikim č punim strahajer profesor OET-a
(OSNOVAELEKTROTEHNIKE) NIJE UMEO ZAIRI ŠKOLSKA Č DAIM OBJASNI SKICIRANjE
FUNKCIJE sin(x+xl2). Odmah sam mu rekao da ć mu za 15 SEKUNDI SKICIRATI TUFUNKCUU.
. NARAVNO U Č MI NIJE VEROVAO - PA I JANE BIH - DAJEDAN STUDENT ETF-A
Č FAKULTETA - U TO VREME SAMSTUDIRAO ELEKTROTEHNIKU!) MOŽE
ZNATI OET I MATEMATIKU (JERTO JE U STVARI Č PROBLEM - SKICIRANjE
FUNKCIJE KOJAlEU ODNOSU NAOSNOVNU POMERENAZA KONSTANTU - U OVOM Č
OSNOVNA FUKCUA JE BILA sin(x), AKONSTANTA ZA Č VREDNOST JE POTREBNO POMERITI
TU FUNKCUUULEVO - TAKO KAŽE TEORIJA - JE 1t 12=90 stepeni)BOLjE OD JEDNOG
DIPLOMIRANOG INžENjERA, ALI KADA SAM ZA 10 SEKUNDI (DAKLE, MANjENEGO KOLIKO
SAM PREDVIDEO!) BAŠ TO I URADIO - A ON JE ZNAO KAKO NAKRAJU TO IZGLEDA - BIO JE,
BLAGO Č ODUŠEVLjEN, PAJE HTEO I ON TO DAURADI. NARAVNO, SHVATIO JE I
USPEšNO JE SKICIRAO FUNKCUU sin(x- 1t 12), A NAKON TOGA MI JE REKAO:"MOLIMVAS DA
ŠTO PRE Đ U ŠKOLU "NIKOLA TESLA" DANAM VI PREDAJETE OET i MATEMATIKU -
NIKO U TESLI NEMA POJMA!". AKO VAS INTERESUJE KAKO SAMTO USPEO - PREDLOŽITE
MlNISTARSTVUPROSVETE DA ME UBACI U ŠKOLSTVO, A ONDANEKA TO BUDE I Đ -
OPETNESKROMNO TVRDIMDAMOGU BOLjE I JEDNOSTAVNIJE I ZANIMLjIVIJE DAPREDAJEM
MATEMATIKUI INFORMATIKUI OET U OSNOVNOJ I SREDNjOJ ŠKOLI NEGO BILO-KOn
PROFESORTIHPREDMETA. Ta izreka - "ZNANjENIJE ZNANjE ZNATI, Ć JE ZNANjE ZNANjE
PRENETI" M OR A B I T I P R I M E Nj E N A od strane svake osobe koja ima prednost da č a ja
sam bar (najmanje, jer bilojejoš mnogo takvih č tada pokazao da ZAISTAZNAM, JERKAD NEKO
.zAISTANEŠTO ZNA - LAKOMOŽE OBJASNITI TO I SASVIMJE SIGURNODANE POSTOJI GLUPO
PITANjE, ALI IPAKPOSTOJI BESMISLENO PITANjE, A SIGURNO JE, DA, DA BI NEKA OSOBA
MOGLANEŠTO DA PITA - PAMORA BARNEŠTO PRE TOGADAZNA - TO VAM JE ISTO KAO
KADAPROFESORKAŽE DAJEJAKO VAŽNO DA STUDENTI REDOVNO ODLAZENA
KONSULTACIJE KODNjEGA, ALI, ŠTAJEDAN STUDENT MOŽE PITATI PROFESORANA
KONSULTACUAMA, AKO NIŠTANE ZNA - AKO NE ZNA ŠTANE ZNA!
Jedna osoba, kod koje sam odlazio dapopravljam č za mene je govorila: "AKONEŠTONE
RADI, BRZO ZOVI LUKU- ONMI JE JEDINI SIGURAN, JER KAD Đ LUKA- JA SAM MIRAN! -
Ć GA LUKAK'O PANTAPITU!", A Č JE SVOJEVREMENO DA ŠIRI GLAS O MENI:
"KAD LUKA Đ - NIŠTA NE RADI, A KAD LUKA ODE - SVE RADI" I "ZNAMJEDNOG Č
KOJI ISTO TAKO DOBRO RADI KAO TI LUKA, ALI TI SI MI IPAK SIGURNIJI, POUZDANIJI I U
TEBE IMAM VIŠE POVERENjA, JERKAD' GOD SI MI KONSTATOVAO KVAR - TO JE STVARNO I
BIO KVAR, A POSLEJE ZAISTA SVE PRORADILO!", tako da, iako samdo sada radio samo II dve firme
("ZAŠTITA PLUS" - KAO Č ZA OFFICE 2003 i INTERNET; "PRINT93" - KAO SERVISERPC-
Č I Č MREŽA), ovi prethodni komentari izgleda da su najbolja preporuka