You are on page 1of 81

Palaiminti idiotai, nes jie yra laimingiausieji

Laotse

išgraviruota: 1864 metai, sukilimo metai. Šviesiaplaukis bajoras pagarbiai suklupo prie Bisch tvirtina: Aleksandras Didysis, Cezaris, Napoleonas, Michelangelo, Pascalis, Pope, Poe, Pabaigoje: dr. L.E. Bisch ir Antanas Garšva. centai pora. Jis jos nebematys. Elena — jis jos nebematys. Elena, aš tau padovanosiu pirštai. Ele na Ele na Ele na Ele na Ele na a. Štai ir mano hotelis.

,,Gerai, o tu?"

mokinio!

sudainuoja Antanas Garšva.

,,Aš turiu apleisti jau

",

,,Šitaip prasideda lietuviškai Valentino arija."

,,Muzikali kalba", sako Joe. . aus H ein wichtiges Geschä sunki darbo diena.

Lineliai, liniukai,

,,Gali precizuoti ?"

1

nevalomos relikvijos. ,,Sveikas, misteri Stevens!,” ,,Sveikas, misteri Garšva!” aukšto. Tai atsitiko Bronx", maloniai painformavo Stevens. ,,Tolokai. Gal White Horse?”

butelio.

,,O.K. Yea ”

,,Yea. Jau nebešilta”, sutiko Stevens. ,,Aha.” ,,Ir dvi stiklines selterio.” su selteriu. ,,Ji pasakojo apie mane?” poetas.” Bedford Avenue.

su selteriu. ,,Aš lauksiu.” ,,Miega iš pat ryto?” ,,Toks bomelis”, paaiškino Stevens. ,,Sveik. Laimingai. Iki greito pasimatymo.” ,,Sudiev.” ,,Biznis O.K.?” ,,O.K. Eisiu.”

,,Bye.” duris ir vizgino uodega?

* * *

é s laukia!

baritonas Joe jau laukia. Ir mano draugas girtuoklis Stanley laukia.

Tony.”

,,Good bye.” keltuvininkai.

2

,,Kaip tu manai?”

išprievartavimas ir tragiškas skendimas Nemune, aukso kasimas Sibiro taigoje ir, šalia, ,

balsas kilo.

supratimu, buvo estetiškiausios.

* * *

išeina, ranka rankena, mes kylame, 17, aštuonioliktasis, prašau. Visi išeina. Raudonas

3

troškimas, kai gyvenimas dar neišbandytas.

tegaliu pasipriešinti Schopenhauerio valiai.”

* * *

,,Aštuonioliktas”, sako jis lenkiškai.

I am not yet born, o fill me With strength against those who would freeze my humanity, would dragon me into a lethal automaton, would make me a cog in a machine, a thing with one face, a thing — — —

toliau nebeprisimenu. Storos ir plonos, ant kreidinio popieriaus ir ant medienos,

,,Visai teisingai, šinšilai aštuonioliktajame, sir.” lupa kailius ir siuva kailinius?

4

langelius.

staigiai atsisuko.