TAJUK 2: KONSEP MASYARAKAT ETNIK

MUHD HAFIZ EZANI MOHD QHAIRIL ANWAR MOHD IQRAM AKEEF

iii. termasuk adat resam. . Etnik boleh didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam. ii. pakaian. Konsep etnik mempunyai erti yang berkaitan rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. bahasa dan kegiatan ekonomi.i. Ras dan bangsa memberikan penekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi (keturunan dan pertalian darah yang sama) antara sesama manusia.

Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. vi. pandanganmengenai kecantikan. tetapi dibawah sistem politik yang sama. terdapt pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam. v. .iv. pola keluarga. kegiatan ekonomi dan hiburan. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia. pakaian. orientasi politik.

betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. viii. cina. ix. Di Malaysia. iaitu mengangap ciri-ciri budayanya sebagai wajar. Konsep etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme. melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. kadazan dusun. india. Etnik pada dasarnya bersifat etnosentrik.vii. . orang melayu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful