RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

MINGGU MODUL 3 TAJUK SK SP BAND AKTIVITI

: : : : : :

12 KESIHATAN PERSEKITARAN PENYAKIT 3.1 Mengetahuijenispenyakitdancaramencegahsertamengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. 3.1.3 Mengenalpasti demam denggi dan demam malaria Merebak. B5D4E1

1. Pantuntekateki - Hari-hari makan peria, Peria dibeli di kedai Baba, Demam denggi akibat gigitannya, Cuba teka angkara apa? 2. Murid bersoaljawab berkaitan gambar nyamuk. 3. Murid mencirikan/ menyatakan perbezaan antara dua gambarnyamuk. 4. Murid meneliti tayangan berkaitan tempat-tempat pembiakan dan cara nyamuk aedes dan nyamuk tiruk membiak. 5. Murid menjawab instrument penilaian. EMK - TMK BBM i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Gambar nyamuk aedes, Gambar nyamuk tiruk Gambar tempat pembiakan nyamuk Rangka konsep cara pembiakan nyamuk aedes Kad perkataan / frasa – nyamuk aedes, nyamuk tiruk, Brosur AEDES dan nyamuk tiruk Instrumen pentaksiran

.. ARAHAN : Namakan nyamuk yang ditunjukkan dalam gambar. Di manakah nyamuk ini membiak? i.................. ------------------------------------------2...1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.....1........ ii...... ………………………………………………………………………………………………………………....... 3........................................... NyamukTiruk : ……………………………………………………………………….....INSTRUMENT PENTAKSIRAN NAMA MURID :………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………..... SP :3...... Menguasai TidakMenguasai . TAHUN : 3 BISTARI TARIKH : …………………………......... SK : 3.....3 Mengenalpasti cara demam denggi dan demam malaria merebak BAND : B5D4E1 Mengenalpasti cara demam denggi dan demam malaria merebak serta cara pencegahannya....... Bagaimanakah cara demam denggi dan demam Malaria merebak? ... ………………………………………………………………………..... NyamukAedes -------------------------------------- : ………………………………………………………………………...

1. BrosurcaramencegahAedes /nyamuktiruk : : : : : 3. Gambarcaramencegahdemamdenggidandemam malaria Seni kata/Liriklagunyamuk Kadperkataan / frasa – nyamukaedes. Muridberceritaberkaitangambar. Muridmenuliscara-caramencegahdemamdenggidandemam malaria berdasarkangambar.4 : 12 KESIHATAN PERSEKITARAN PENYAKIT 3. 3. iv. 5. Muridmenyesuiakangambardenganperkataan/ frasacaramencegahdemamdenggidandemam malaria. 4. iii.1 Mengetahuijenispenyakitdancaramencegahserta mengelarisikopenyakitdalamkehidupanharian Menyatakancaramencegahdemamdenggidandemam B5D4E1 Malaria . 2.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3 MINGGU MODUL 3 TAJUK SK SP BAND AKTIVITI 1. NyanyianlaguNyamuk. EMK :TMK BBM i. ii. Muridmenelitigambarberkaitanaktivitimencegahdemamdenggidandemam malaria. nyamuktiruk.

. Menguasai Tidakmenguasai .1. : …………………………. BAND ARAHAN : B5D4E1Mengenalpasticarademamdenggidandemam malaria : Tuliskancara-caramencegahdemamdenggidandemam malaria merebaksertacarapencegahannya. merebakberdasarkangambar. : ………………………………………. : 3....1 Mengetahuijenispenyakitdancaramencegahsertamengelak risikopenyakitdalamkehidupanharian. ……………………………………. : ………………………….INSTRUMENT PENTAKSIRAN NAMA TAHUN TARIKH SK SP malaria. …………………………………. :3.4 Menyatakancaramencegahdemamdenggidandemam ……………………………………. …………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful