LEMBARAN EVIDENCE

KOD EVIDENCE :B1D8E1/B2D8E1
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Tarikh Pentaksiran

Senaraikan empat jenis sayur-sayuran.
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................

Nyatakan contoh dan terangkan dua jenis sayuran di bawah:
a. Ubi/Akar

Contoh: .................................................................
Fungsi :.............................................................................
..............................................................................

b. Daun

Contoh: .................................................................
Fungsi :.............................................................................
..............................................................................

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................
(
)

.........................................
(
)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful