You are on page 1of 249

CUPRINS

pag. CAPITOLUL 1: NOIUNI PRELIMINARII . . . . . . . . . .

....1 1. Mulimi. Operaii cu mulimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

2. Relaii binare pe o mulime. Relaii de echivalen . . . . . . . . . . 7 4. Nucleul i conucleul unei perechi de func ii. . . . . . . . . . . . . 32 5. Mulimi ordonate. Semilatici. Latici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6. Latici.distributive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 7. Complement i pseudocomplement ntr-o latice. Algebre Boole. Algebre Boole generalizate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 8. Produsul direct (suma direct) a unei familii de mulimi . . . . . 56 9. Numere cardinale. Operaii cu numere cardinale. Ordonarea numerelor cardinale.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 60 10. Mulimi numrabile. Mulimi finite i mulimi infinite. . . . . . 66 CAPITOLUL 2: GRUPURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Relaii funcionale. Noiunea de funcie. Clase de funcii . . . . . 14

. . . .71 1. Operaii algebrice. Monoizi. Morfisme de monoizi. Produse directe finite de monoizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2. Grup. Calcule ntr-un grup. Subgrup. Subgrup generat de o mulime. Grup ciclic. Ordinul unui element ntr-un grup . . . . . . . . .83
5

3. Centralizatorul unui element ntr-un grup. Centrul unui grup. Teorema lui Lagrange. Indicele unui subgrup ntr-un grup. Ecuaia claselor. . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................
86

4. Subgrupuri normale. Factorizarea unui grup printr-un subgrup normal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

5. Morfisme de grupuri. Compunerea morfismelor de grupuri. Monomorfisme, epimorfisme, izomorfisme de grupuri. Nucleul i conucleul unei perechi de morfisme de grupuri. . . . . . . . . . . . . . .94
de resturi modulo n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 6. Teorema lui Malev. Grupul (, +). Subgrupurile lui (, +). Clasele

7. Teoremele de izomorfism pentru grupuri. . . . . . . . . . . . . . . 108 8.Produse finite de grupuri. Teorema chinezeasc a resturilor. Numrul tipurilor de grupuri abeliene finite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 9. Teorema lui Cauchy pentru grupuri finite. Grupul diedral D n de grad n. Structura grupurilor finite cu 2p elemente (p prim , p3) . . . . 118 10.Grupuri de permutri. Teorema lui Cayley. Grupurile S n i An. .122 11. Teoremele lui Sylow. Aplica ii: caracterizarea grupurilor cu pq elemente ( p i q numere prime distincte ) i 12 elemente. . . . . . . 132 CAPITOLUL 3: INELE I CORPURI. . . . . . . . . . . . . . . . 139 1. Inel. Exemple. Reguli de calcul ntr-un inel. Divizori ai lui zero. Domenii de integritate. Caracteristica unui inel . . . . . . . . . . . . . 139 2. Subinele i ideale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 3. Morfisme de inele. Izomorfisme de inele. Transportul subinelelor i idealelor prin morfisme de inele. Produse directe de inele . . . . . . . 152
6

4. Factorizarea unui inel printr-un ideal bilateral. Teoremele de izomorfism pentru inele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 5. Corp. Subcorp. Subcorp prim . Morfisme de corpuri. Caracteristica unui corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 7. Construcia corpului al numerelor reale . . . . . . . . . . . . . .169 8. Construcia corpului al numerelor complexe . . . . . . . . . . .186 10. Ideale prime . Ideale maximale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 9. Construcia corpului H al cuternionilor. . . . . . . . . . . . . . . 189 6. Inele de fracii. Construcia corpului al numerelor raionale. .165

11. Divizibilitatea n inele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 CAPITOLUL 4: INELE DE POLINOAME. . . . . . . . . . . . . 206

1. Inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat . . . . . . . . . . . . . . .206 3. Polinoame simetrice. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 4. Rdcini ale polinoamelor cu coeficieni ntr-un corp. Teorema fundamental a algebrei. Polinoame ireductibile. Rezolvarea ecua iilor algebrice de grad 3 i 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 CAPITOLUL 5: ELEMENTE DE TEORIA CATEGORIILOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 1. Definiia unei categorii. Exemple. Subcategorie. Duala unei categorii. Produs de categorii. Principiul dualiz rii . . . . . . . . . . .240 2.Morfisme i obiecte remarcabile ntr-o categorie. Nucleul i conucleul unui cuplu de morfisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 3. Functori. Exemple. Functori remarcabili. Morfisme functoriale. Categorii echivalente. Duala lui Ens.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 4. Functori reprezentabili . Functori adjunci. . . . . . . . . . . . . .264 5. Reflefunctori .Subcategorii reflexive. . . . . . . . . . . . . . . . . 277 2. Inelul polinoamelor n mai multe nedeterminate . . . . . . . . . 213

7.Limita inductiv (proiectiv) a unui sistem inductiv (proiectiv). .287


7

6. Produse i sume directe ale unei familii de obiecte . . . . . . . . 279

8. Sume i produse fibrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 9. Obiecte injective (proiective). Anvelope injective (proiective) ..297 10. Categorii abeliene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 CAPITOLUL 6: MODULE I SPAII VECTORIALE. . . . . . 314 1. Modul. Submodul. Calcule ntr-un modul. Operaii cu submodule. Submodul generat de o mulime. Laticea submodulelor unui modul. Sistem de generatori. Elemente liniar independente (dependente). Module libere. Spaii vectoriale. Submodul maximal. Modul simplu. Factorizarea unui modul printr-un submodul. Modul factor. . . . . . 314 2. Morfisme de module. Endomorfisme. Operaii cu morfisme de module. Imaginea, nucleul, coimaginea i conucleul unui morfism de module. Categoriile Mods(A) i Modd(A). Monomorfisme, epimorfisme, izomorfisme de module. Nucleul i conucleul unei perechi de morfisme. Teorema fundamental de izomorfism pentru module. Consecine. iruri exacte de A-module. Functorii hM i hM de la Mods(A) la Ab. Bimodule. Dualul i bidualul unui modul. . . . . . .327 3. Produse i sume directe n Mods(A). Sume directe de submodule. Produse i sume directe de morfisme de A-module. Sume i produse fibrate n Mods(A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 4. Limite inductive i proiective n Mods(A). Limite inductive i proiective de morfisme de A-module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 5. Submodule eseniale i superflue. Submodule complement. Submodule nchise. Module injective. Grupuri divizibile. Anvelope injective. Module proiective. Anvelope proiective. Generatori, cogeneratori pentru Mods(A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 6. Produs tensorial de module. Produs tensorial de morfisme. Functorii SM i TN; transportul irurilor exacte scurte prin aceti functori. Comutativitatea produsului tensorial. Permutarea produsului tensorial cu sumele directe. Produs tensorial de module libere. Asociativitatea produsului tensorial. Proprietatea de adjunc ie. Module plate. . . . . 396 7. Module libere de rang finit. Matricea de trecere de la o baz la alta. Formula de schimbare a coordonatelor unui element la schimbarea
8

bazelor. Lema substituiei. Matricea ataat unei aplicaii liniare ntre module libere de rang finit; formula de schimbare a acesteia la schimbarea bazelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 CAPITOLUL 7: DETERMINANI. SISTEME DE ECUAII LINIARE.

.......................

. . . . . . . . . .426
1. Definiia unui determinant de ordin n. Propriet ile determinanilor. Dezvoltarea unui determinant dup elementele unei linii. Regula lui Laplace. Formula Binet-Cauchy. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . 426

2. Matrice inversabil. Inversa unei matrice. Rangul unui sistem de vectori. Rangul unei matrice. Rangul unei aplicaii liniare ntre spaii vectoriale de dimensiuni finite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Sisteme de ecuaii liniare cu coeficieni ntr-un corp comutativ. Sisteme omogene. Vectori i valori proprii ai unui operator liniar. Teorema Cayley-Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .455 CAPITOLUL 8: ELEMENTE DE PROGRAMARE LINIAR..470 1. Punerea unei probleme de programare liniar . Soluii posibile. Soluii de baz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 2. Tabelul simplex asociat unei soluii de baz. Algoritmul simplex. Regula lexicografic de evitare a ciclajului. . . . . . . . . . . . . . . . . .473 3. Metode de determinare a soluiilor de baz. Metoda matriceal. Metoda celor dou faze. Exemple de aplicare a algoritmului simplex. Exemple de probleme de programare liniar. Exemplu de evitare a ciclajului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
9 . . 445

CAPITOLUL 9: FORME BILINIARE I PTRATICE . . . . . .495

1.Forme biliniare. Definiii. Exemple. Matricea ataat unei forme biliniare. Rangul unei forme biliniare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495

2. Forme ptratice.Polara unei forme ptratice.Matricea ataat unei forme ptratice.Forma canonic a unei forme ptratice ;metodele GaussLagrange i Jacobi .Legea ineriei a lui Sylvester . . . . .. . . . . . . . 497

BIBLIOGRAFIE . . . . . . . . . . . . .
507

.....................

INDEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

10

CONTENTS
pag Chapter1: PRELIMINARIES.

.................

. . . .15

1. Sets. Operations on sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Binary operations on a set. Equivalence relations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3. Functional relations. Notion of function. Classes of functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 4. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5. Ordered sets. Semilattices. Lattices. . . . . . . . . . . . . . . . . 49 6. Distributive lattices. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 7. Complement and pseudocomplement in a lattice. Boolean algebras. Generalized Boolean algebras. . . . . . . . . . . . . 64 8. Direct products (coproducts) for a family of sets. . . . . . . . . .71 9. Cardinal numbers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 10.Countable sets. Finite and infinite sets. . . . . . . . . . . . . . . .81 Chapter 2: GROUPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 1. Algebraic operations. Monoids. Morphisms of monoids. Direct product of monoids. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 2. Group. Calculus in a group. Subgroup. Subgroup generated by a set. Cyclic groups. The Order of an element. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 3. The centralizer of an element in a group. The center of a group. The theorem of Lagrange. The index of a subgroup in a group. The class equation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 4. Normal subgroups.
11

Factorization of a group by a normal subgroup . . . . . . . . . . . . .105 5. Morphisms of groups. Composition of morphisms. Monomorphisms, epimorphisms, isomorphisms of groups. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of morphisms. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 6. The theorem of Mal`cev. The group of integers ( ,+). The subgroups of (,+). Complete set of residues modulo n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 7. The isomorphism theorems for groups . . . . . . . . . . . . . . 123 8. Finite direct products of groups. The Chinese remainder theorem. The number of abelian finite groups. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 9. The Cauchy theorem for finite groups. The Dihedral group D n of degree n. The structure for finite groups of 2p order (p prime, p 3) . . . . . 133 10. The groups of permutations. The theorem of Cayley. The groups S n and A n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 11. The Sylow theorems. Applications: the groups of pq order (p,q primers, p q) and of order 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Chapter 3: RINGS AND FIELDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 1. Rings. Examples. Calculus in a ring. Zero divisors. Integral domains. The characteristic of a ring . . . . 154 2. Subrings and ideals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 3. Morphisms of rings. Isomorphisms of rings. The transport of subrings and ideals by a morphism of rings. Direct products of rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 4. The factorization of a ring by a bilateral ideal. The isomorphism theorems for rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5. Field Subfield. Prime Subfield. Morphisms of fields. The characteristic of a field. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 6. Rings of fractions. Construction of the rationals field . . . . 179
12

7. Construction of the reals field . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

8. Construction of the complex numbers field . . . . . . . . . . .200 9. Construction of the quaternions field H. . . . . . . . . . . . . . 203 10.Prime and maximal ideals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 11.Divisibility in rings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Chapter 4: POLYNOMIAL RINGS. . . . . . . . . . . . . . . 220 1. Polynominals ring in one indeterminate . . . . . . . . . . . . . . . 220 2. Polynominals ring in several indeterminates . . . . . . . . . . . . 227 3. Symetrical polynominals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 4. Roots of polynominals with coefficients in a field. The fundamental theorem of algebra. Irreducible polynominals. .240 Chapter 5: ELEMENTS OF CATEGORIES THEORY. . . . . . 253 1. Category. Exampels. Subcategory. Dual category. Duality principle. Product of categories . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 2. Special morphisms and objects in a category. The kernel (equalizer) and cokernel (coequalizer) for a couple of morphisms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 3. Functors. Examples. Remarkable functors. Morphism functors. Equivalence of Categories. The dual category of Ens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
13

The solving of the algebraic equations of a 3 and 4 degree . . . . . .

4. Representable functors. Adjoint functors. . . . . . . . . . . . . . .277 5. Reflectors. Reflective subcategories. . . . . . . . . . . . . . . . . .290 6. Products and coproducts of a fammily of objects. . . . . . . . . .292 7. Limits and colimits for a partially ordered system. . . . . . . . . 300 8. Fibred sum (poshout) and fibred product (pullback) of two objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 9. Injective (projective) objects. Injective (projective) envelopes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 10.Abelian Categories. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 References. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

14

CAPITOLUL 1: NOIUNI PRELIMINARII


1 Mulimi. Operaii cu mulimi
n cadrul acestei lucr ri vom privi mulimile n sensul n care ele au fost privite de ctre GEORG CANTOR - primul matematician care a iniiat studiul lor sistematic (punct de vedere cunoscut n matematic sub numele de teoria naiv a mulimilor). Despre paradoxurile ce le implic acest punct de vedere i felul n care ele pot fi eliminate, rugm cititorul s consulte lucrrile [16] i [30]. Definiia 1.1. Dac A i B sunt dou mulimi, vom spune c A este inclus n B (sau c A este submulime a lui B) dac elementele lui A sunt i elemente ale lui B; n acest caz vom scrie AB iar n caz contrar AB. Avem deci : AB pentru orice xA xB

AB exist xA a.. xB. Vom spune despre mulimile A i B c sunt egale dac oricare ar fi x, xA xB. Deci, A=BAB i BA. Vom spune c A este inclus strict n B i vom scrie AB dac

AB i AB. Se accept existena unei mulimi ce nu conine nici un element

c pentru orice mulime A, A (deoarece n caz contrar ar trebui s existe x a.. xA absurd.!). O mulime diferit de mulimea vid se zice nevid. Pentru o mulime T, vom nota prin P(T) mulimea submulimilor sale (evident , TP(T) ). Urmtorul rezultat este imediat :
15

care se noteaz prin i poart numele de mulimea vid. Se observ

Dac T este o mulime oarecare iar A, B, CP(T), atunci : (i) AA (ii) Dac AB i BA, atunci A=B

(iii) Dac AB i BC, atunci AC. n cadrul acestei lucrri vom utiliza deseori noiunea de familie de elemente a unei mulimi indexat de o mulime nevid de indici I (prin aceasta nelegnd o funcie definit pe mulimea I cu valori n mulimea respectiv). Astfel, vom scrie de exemplu (xi)iI pentru a desemna o familie de elemente ale unei mulimi sau (Ai) iI pentru a desemna o familie de mulimi indexat de mulimea I. Pentru o mulime T i A, BP(T) definim : AB={xT | xA sau xB} AB={xT | xA i xB}

Operaiile , , \ i poart numele de intersecie, reuniune, diferen i diferen simetric. n particular, T\A se noteaz prin T (A) (sau (A) dac nu este pericol de confuzie) i poart numele de complementara lui A n T. n mod evident, pentru A, BP(T) avem: AB=(AB)\(AB)=(AT (B))(T (A)B) AT (A)=T, AT (A)= iar T (T (A))=A. xAB xA sau xB A\B=AT (B)

Dac AB=, mulimile A i B se zic disjuncte.

AB=(A\B)(B\A).

A\B={xT | xA i xB}

T ()=T, T(T)=

De asemenea, pentru xT avem: xAB xA i xB


16

xA\B xA sau xB

xAB (xA i xB) sau (xA i xB) Din cele de mai nainte deducem imediat c dac A, BP(T), xT (A) xA.

atunci:

T (AB)=T(A)T (B) i T (AB)=T (A)T (B). Aceste ultime dou egaliti sunt cunoscute sub numele de relaiile lui De Morgan. Pentru o familie nevid (Ai )iI de submulimi ale lui T definim: I Ai ={xT | xAi pentru orice iI} i
iI iI

U Ai ={xT | exist iI

a.. xAi }.

Astfel, relaiile lui De Morgan sunt adevrate ntr-un context mai general: atunci: Dac (Ai)
iI

este o familie de submulimi ale mulimii T,

CT I Ai = U CT ( Ai ) i CT U Ai = I CT ( Ai ) . iI iI iI iI
Urmtorul rezultat este imediat: Propoziia 1.2. Dac T o mulime iar A, B, CP(T), atunci: (i) A(BC)=(AB)C i A(BC)=(AB)C (ii) AB=BA i AB=BA

(iv) AA=A i AA=A.

(iii) AT=A i A=A

Observaia 1.3. 1. Din (i) deducem c operaiile i sunt asociative, din (ii) deducem c ambele sunt comutative, din (iii) deducem c T i sunt elementele neutre pentru i respectiv pentru , iar din (iv) deducem c i sunt operaii idempotente pe P(T). 2. Prin dubl incluziune se probeaz imdiat c pentru oricare A,

B, CP(T) avem:
17

A(BC)=(AB)(AC) , adic operaiile de intersecie i reuniune sunt distributive una fa de cealalt. Propoziia 1.4. Dac A, B, CP(T), atunci: (ii) AB=BA (i) A(BC)=(AB)C

A(BC)=(AB)(AC)

(iii) A=A iar A A=

(iv) A(BC)=(AB)(AC). Demonstraie. (i). Prin dubl incluziune se arat imediat c: A(BC)=(AB)C=[AT(B)T(C)][T(A)BT(C)] [T(A)T(B)C](ABC). (ii), (iii) sunt evidente. (iv). Se probeaz fie prin dubl incluziune, fie innd cont de distributivitatea interseciei fa de reuniune. Definiia 1.5. Fiind date dou obiecte x i y se numete pereche ordonat a obiectelor x i y mulimea notat (x, y) i definit astfel: (x, y)={ {x}, {x, y} }. Se verific acum imediat c dac x i y sunt dou obiecte a.. xy, atunci (x, y)(y, x) iar dac (x, y) i (u, v) sunt dou perechi =(y, x) x=y. ordonate, atunci (x, y)=(u, v) x=u i y=v ; n particular, (x, y)=

Definiia 1.6. Dac A i B sunt dou mulimi, mulimea notat AB={ (a, b) | aA i bB } se va numi produsul cartezian al mulimilor A i B. n mod evident: AB A i B
18

AA i BB ABAB. Dac A, B, C sunt trei mulimi vom defini produsul lor Elementul ((a, b), c) din ABC l vom nota mai simplu prin (a, b, c). A1 A2 ...An =(( ...((A1A2)A3) ...)An) . Dac A este o mulime finit, vom nota prin |A| numrul de elemente ale lui A. n mod evident, dac A i B sunt submulimi finite ale unei mulimi M atunci i AB este submulime finit a lui M iar |AB|=|A|+|B|-|AB|. Vom prezenta n continuare un rezultat mai general cunoscut sub numele de principiul includerii i excluderii: Propoziia 1.7. Fie M o mulime finit iar M1, M2, ..., Mn submulimi ale lui M. Atunci : Mai general, dac A1, A2, ..., An (n3) sunt mulimi punem cartezian prin egalitatea : ABC=(AB)C.

AB=BA A=B

AB= A= sau B=

UMi
i =1

1 i n

Mi

1 i < j n

Mi M j

1 i < j < k n

Mi M j Mk

- .... + (- 1)n -1 M 1 ... M n

egalitatea din enun se reduce la |M1|=|M1|, ceea ce este evident. Pentru n=2 trebuie demonstrat egalitatea : (1) |M1M2|=|M1|+|M2|-|M1M2|

Demonstraie. Facem inducie matematic dup n. Pentru n=1

care de asemenea este adevrat, deoarece elementele din M1M2 apar att la M1 ct i la M2. Presupunem egalitatea din enun adevrat pentru oricare m submulimi ale lui M cu m<n i o s o demonstrm pentru n submulimi M1, M2, ..., Mn .
19

Dac notm N = U M i , atunci conform relaiei (1) putem scrie:


i =1

n -1

(2) ns

U M i = |NMn|=|N|+|Mn|-|NMn|.
i =1

NMn= U M i Mn= U ( M i M n ) , i =1
i =1 n -1 i =1

n -1

n -1

deci

aplicnd

ipoteza de inducie pentru

U (M i I M n )

i innd seama de faptul c

(M i I M n ) I (M j I M n ) = (M i I M j ) I M n , (M i I M n ) I (M j I M n ) I (M k I M n ) = (M i I M j I M k ) I M n ,
obinem:
N Mn =
n -1 i =1

etc,

U (M i I M n ) = M i I M n
i =1

n -1

(3)
+

1 i < j n -1 n

MiI M j I Mn +

1i < j < k n -1

M i I M j I M k I M n - .... + (- 1)n - 2 I M i
i =1

Aplicnd ipoteza de inducie i pentru N obinem:

N = UMi = Mi (4)
i =1 i =1

n -1

n -1

1 i < j n -1

MiIM j +
n-2 n -1 i =1

1i < j < k n -1

M i I M j I M k - .... + (- 1)

IMi

astfel c innd cont de (3) i (4) relaia (2) devine:

20

UMi
i =1

= N + Mn - N Mn =
n -1 + MiIMn + i =1

n -1 = Mi + Mn - MiIM i =1 1i < j n -1 + MiIM 1i < j < k n -1 + (- 1)n - 2 - (- 1)


n -3 n -1 i =1 j

IMk

1i < j n -1

MiIM

- ... + IMn

IMi

1i1 < i2 <...<in - 2 n -1

M i1 I M i2 I ....I M in - 2 I M n -

- (- 1)n - 2 +

IMi = Mi
i =1 i =1

1 i < j n

MiIM
n

1 i < j < k n

MiIM

jIMk

- ... + (- 1)n -1 I M i .
i =1

Conform principiului induciei matematice, egalitatea din enun este adevrat pentru orice numr natural n nenul.

2 Relaii binare pe o mulime. Relaii de echivalen


Definiia 2.1. Dac A este o mulime, numim relaie binar pe A orice submulime a produsului cartezian AA. Dac a, bA i (a, b) vom spune c elementul a este n relaia cu b. De asemenea, vom scrie ab pentru a desemna faptul c (a, b). Pentru mulimea A vom nota prin Rel (A) mulimea relaiilor binare de pe A (evident, Rel (A)=P(AA) ). produsului cartezian AA. Relaia A={ (a, a) | aA} poart numele de diagonala Pentru Rel (A) definim -1={(a, b)AA | (b, a)}.
21

-1-1.

n mod evident, (-1)-1= iar dac mai avem Rel (A) a..

prin ({=a, b)AA | exist cA (c, b)}. Rezultatul urmtor este imediat:

Definiia 2.2. Pentru , Rel (A) definim compunerea lor a.. (a, c) i

Propoziia 2.3. Fie , , Rel (A). Atunci: (ii) ()=() (iv) ()-1=-1-1 (i) A=A=

(iii) i
iI

(v) ()-1=-1-1 ; mai general, dac (i) familie de relaii binare pe A, atunci
U ri iI
-1

este o

= U r i-1 .
iI

Pentru n i Rel (A) definim :


n

D A pentru n = 0 r = r o r o .... o r pentru n > 1 . 4 43 4 142 n ori

=
m n

Se probeaz imediat c dac m, n


m+n

atunci

Definiia 2.4. Vom spune despre o relaie Rel (A) c este: ii) simetric dac -1 i) reflexiv dac A

iv) tranzitiv dac 2. Rezultatul urmtor este imediat:


22

iii) antisimetric dac -1A

Propoziia 2.5. O relaie Rel(A) este reflexiv ( simetric, antisimetric, tranzitiv ) dac i numai dac -1 este reflexiv ( simetric, antisimetric, tranzitiv ) . Definiia 2.6. Vom spune despre o relaie Rel(A) c este o echivalen pe A dac este reflexiv, simetric i tranzitiv. Vom nota prin Echiv (A) mulimea relaiilor de echivalen de pe A. Evident, A, AAEchiv (A). Propoziia 2.7. Dac Echiv (A) , atunci -1= i 2=. Demonstraie. Cum este simetric -1. Dac (a, b)-1,

(x, y) (x, y)=2, adic 2, deci 2=.

Cum este tranzitiv avem 2. Fie acum (x, y). Din (x, x) i

atunci (b, a)-1 (b, a)-1 (a, b), adic -1, deci -1=.

12Echiv (A) dac i numai dac 1 2=2 1 . n acest caz 1 2= I r .


r Echiv ( A) r1 , r 2 r

Propoziia 2.8. Fie 1, 2 Echiv (A). Atunci

Demonstraie. Dac 1 , 2Echiv (A), atunci (12)-1=12 conform Propoziiei 2.7. ns conform Propoziiei 2.3. avem c (12) -1= 2-11-1= 21, astfel c 12=21. Cum A1 , 2A=AA12,
-1 -1 -1

Invers, s presupunem c 12=21.

reflexiv. Cum (12) = 2 1 =21= 12, deducem c 12 este i simetric. Din =1(12)2=1222= 12 deducem c 12 este i tranzitiv, adic este o echivalen pe A. 1, 2. (12)2=(12)(12)=1(21)2=

adic 12 este

S presupunem acum c 12=21 i fie Echiv (A) a..


23

Atunci 12 =, adic r1 o r 2 I r
r Echiv ( A ) r1 , r 2 r

Cum 1 , 2Echiv (A) i 12Echiv (A) 1 ,212 12 Pentru Rel (A), definim relaia de ehivalen de pe A generat de ca fiind relaia de echivalen r = I r .
r Echiv ( A ) r r

adic =12 .

n mod evident, relaia de echivalen <> este caracterizat de condiiile <> iar dac Echiv (A) a.. <>( altfel zis, <> este cea mai mic relaie de echivalen ce include pe ). Lema 2.9. Fie Rel(A) i r =A-1. Atunci relaia r are urmtoarele proprieti: (i) r (ii)
r este reflexiv i simetric

(iii) dac este o alt relaie binar de pe A reflexiv i simetric a.. , atunci r . Demonstraie. (i ). este evident . (ii). Cum A r deducem c r este reflexiv iar cum
r
-1

= (A-1)

=A-1-1 (-1)-1=A-1= r deducem c

r este i simetric.

(iii). Dac este reflexiv i simetric a.. , atunci = i cum A deducem c r =A-1.
-1 -1

Lema 2.10. Fie Rel(A) reflexiv i simetric iar r = U r n .


n 1

Atunci r are urmtoarele proprieti : (i) r


24

(ii) r este o echivalen pe A (iii) Dac Echiv(A) a.. , atunci r . Demonstraie. (i). este evident. (ii). Cum A r deducem c A r , adic r este reflexiv. Deoarece este simetric i pentru orice n* avem (n)-1=(-1)n=n , deducem c
r
-1

n = Ur n1

-1 n 1

= U rn

( )

-1

= Urn = r ,
n 1

adic r este i simetric. Fie acum (x, y) r o r ; atunci exist zA a.. (x, z), (z, y) r , adic exist m, n* a.. (x, z)m i (z, y)n. Deducem imediat c (x, y)nm=n+m r , adic r r , deci r este tranzitiv, adic r Echiv (A). (iii). Fie acum Echiv (A) a.. . Cum n pentru orice n* deducem c r = U r n .
n 1 n 2

Din Lemele 2.9. i 2.10. deducem imediat: Teorema 2.11. Dac Rel(A), atunci
r = U D A U r U r -1
n 1

Propoziia 2.12. Fie , Rel (A ). Atunci: (i) ()2=22(()) numai dac , . Demonstraie. (x, z)p (i). Avem: (x, y)()2=(() )exist zA a.. i (z, y)( [ x, z) i (z, y)] sau [ (x, z)
25

(ii) Dac , Echiv (A) atunci Echiv (A) dac i

i (z, y) ]sau [(x, z) i (z, y)] sau [(x, z) i (z, y)]

(x, y)22(()), de unde egalitatea cerut.

(x, y)2 sau (x, y)2 sau (x, y) sau (x, y) (ii).,,. Avem c 2=, 2= i ()2=. Astfel,

.
2

relaia de la (i) devine: =(()), deci i ,,. Utilizm ipoteza din nou i relaia de la (i): deci

(= )22(())=(()),

sau (y, x)( y, x), adic este i simetric, deci o echivalen pe A.

este reflexiv. Dac (x, y)( x, y) sau (x, y)( y, x)

este tranzitiv. Cum A i AA , adic

Propoziia 2.13. Fie A o mulime i Rel(A) proprietile: (i) Pentru orice xA, exist yA a.. (x, y) (ii) -1 = Atunci -1, -1 Echiv (A). Demonstraie.

avnd

Avem c -1={(x, y) exist zA a.. (x, z)-1 i (z, y)}. xA, (x, x)-1 adic s existe zA a.. (z, x), lucru asigurat de Dac (x, y) -1 exist zA a.. (x, z)-1 i (z, y) (y, z)-1 i (z, x) (y, x)-1, adic -1 Cum (-1)(-1) = Deci, pentru a demonstra c A-1 ar trebui ca pentru orice

(i). Deducem c -1 este reflexiv (analog pentru -1). exist zA a..

este simetric (analog pentru -1). echivalen. Analog pentru -1 .

= (-1)-1 = -1 deducem c -1 este i tranzitiv, deci este o

26

Definiia 2.14. Dac Echiv (A) i aA, prin clasa de echivalen a lui a relativ la nelegem mulimea reflexiv deducem c a[a], adic [a] pentru orice aA). [a]={xA (x, a)} (cum este n particular

Mulimea A / ={ [a] aA } poart numele de mulimea factor ( sau ct ) a lui A prin relaia . Propoziia 2.15. Dac Echiv (A), atunci: (i) U [a ] =A
aA

(ii) Dac a, bA atunci [a]=[b] (a, b) (iii) Dac a, bA, atunci [a]=[b] sau [a][b]=. Demonstraie. (i). Deoarece pentru orice aA, a[a] deducem incluziunea de la dreapta la stnga; cum cealalt incluziune este evident deducem egalitatea solicitat. (a, b). (ii). Dac [a]=[b] , cum a[a] deducem c a[b] adic Fie acum (a, b) i x[a], adic (x, a). Datorit

tranzitivitii lui deducem c (x, b), adic x[b], deci [a] [b]. Analog deducem c i [b][a] , adic [a]=[b]. (iii). Presupunem c [a][b]. Atunci exist xA a.. (x,

a), (x, b) i astfel (a, b), deci [a]=[b] (conform cu (ii)).

Definiia 2.16. Numim partiie a unei mulimi M o familie (Mi)iI de submulimi ale lui M ce verific condiiile : (i) Pentru i, jI, ij Mi Mj= (ii) U M i = M .
iI

27

Observaia 2.17. Din cele de mai nainte deducem c dac este o relaie de echivalen pe mulimea A, atunci mulimea claselor de echivalen ale lui pe A determin o partiie a lui A.

3 Relaii funcionale. Noiunea de funcie. Clase de funcii.


Definiia 3.1. Fie A i B dou mulimi. O submulime RAB se numete relaie funcional dac : (i) Pentru orice aA exist bB a.. (a, b)R (ii) (a, b), (a, b)R b=b. i B sunt dou mulimi nevide iar RAB este o relaie funcional. Numim funcie ( sau aplicaie ) un triplet f=(A, B, R) unde A

bB a.. (a, b)R. Convenim s notm b=f(a) ; elementul b se va numi imaginea lui a prin f. Mulimea A se numete domeniul (sau domeniul de definiie al lui f) iar B se nume te codomeniul lui f i spunem de obicei c f este o funcie definit pe A cu valori n B scriind lucrul acesta prin f:AB sau A B. Relaia funcional R se mai numete i graficul lui f (convenim s notm pe R prin Gf, astfel c Gf={(a, f(a)) | aA}. Dac f :A B i f:AB sunt dou funcii, vom spune c ele sunt aA. Pentru o mulime A, funcia 1A:AA, 1A(a)=a pentru orice aA poart numele de funcia identic a lui A (n particular, putem vorbi de funcia identic a mulimii vide 1). Dac A= atunci exist o unic funcie f:B ( este de fapt incluziunea lui n B). Dac A i B= atunci n mod evident nu exist nici o funcie de la A la B. Dac f :AB este o funcie iar AA i BB atunci notm: f(A{=)f (a) | aA }i f-1 (B)={aA | f (a)B}
28
f

n acest caz, pentru fiecare element a A exist un unic element

egale (i vom scrie f=f )dac A=A , B=B i f(a)=f(a) pentru orice

( f (A )se va numi imaginea lui A prin f iar f-1(B )contraimaginea lui B prin f ).
-1

i f ( )=.

n particular, notm Im(f)=f (A). Evident, f()=

Definiia 3.2. Fiind date dou funcii f:AB i g:BC (gf)(a)=g(f(a)) pentru orice aA. Propoziia
g

numim compunerea lor funcia notat gf:AC i definit prin

3.3. Dac A B C D atunci:


f h

avem

trei

funcii

(i) h(gf)=(hg)f (ii) f1A=1Bf=f.

Demonstraie. (i). ntr-adevr, avem c h(gf) i (hg)f au pe A drept domeniu de definiie, pe D drept codomeniu i pentru orice aA (h(gf))(a)=((hg)f)(a)=h(g(f(a))).

(ii). este evident.

Propoziia 3.4. Fie f:AB, A, AA, B, BB, (Ai)iI, (Bj) jJ dou familii de submulimi ale lui A i respectiv B. Atunci: (ii) BBf-1(B)f-1(B) (iii) f I Ai I f ( Ai ) iI iI (iv) f U Ai = U f ( Ai ) iI iI B f -1 B j (v) f -1 I j jJ = I jJ (i) AAf(A)f(A)

( )
29

(vi) f -1 Bj = jU J

U f -1 (B j ) .
jJ

AA deducem c bf(A), adic f(A)f(A). (ii). Analog cu (i). (iii). Deoarece pentru orice kI, I Ai Ak, conform cu (i)
iI

Demonstraie (i). Dac bf(A), atunci b=f(a) cu aA i cum

deducem c f I Ai f ( Ak ) i cum k este oarecare deducem c iI f I Ai I f ( Ai ) . iI iI (iv). Egalitatea cerut rezult imediat din echivalenele : b f U Ai exist a U Ai a.. b=f(a) exist i0I a.. a Ai0 i iI iI b=f(a) exist i0I a.. bf( Ai0 ) b U f ( Ai ) .
iI

IBj jJ f(a) I B J pentru orice jJ, f(a)Bj pentru orice jJ, af-1(Bj) (v). Totul rezult din echivalenele a f
j J

-1

a I f
jJ

-1

(B ) .
j

(vi). Analog cu (iv). Definiia 3.5. Despre o funcie f:AB vom spune c este: i) injectiv, (echivalent cu f(a)=f(a)a=a) dac pentru orice a, aA, aaf(a)f(a)

ii) surjectiv, dac pentru orice bB, exist aA a.. b=f(a) iii) bijectiv, dac este simultan injectiv i surjectiv. Dac f :AB este bijectiv, funcia f-1:BA definit prin

echivalena f-1(b)=a b=f(a) (bB i aA) poart numele de inversa lui f.


30

Se verific imediat c f-1f=1A i ff-1=1B. Propoziia 3.6. Fie f :AB i g :BC dou funcii este (i) Dac f i g sunt injective (surjective; bijective) atunci gf injectiv (surjectiv, bijectiv ; n acest ultim caz

(gf)-1=f-1g-1 ) (ii) Dac gf este injectiv (surjectiv, bijectiv) atunci f este injectiv, (g este surjectiv; f este injectiv i g este surjectiv). Demonstraie.(i). Fie a, aA a.. (gf)(a)=(gf)(a). Atunci

g(f(a))=g(f(a ))i cum g este injectiv deducem c f(a)=f(a )iar cum i f este injectiv deducem c a=a, adic gf este injectiv.

astfel c c=g(b)=g(f(a))=(gf)(a), adic gf este surjectiv.

este surjectiv, c=g(b) cu bB i cum i f este surjectiv b=f(a) cu aA Dac f i g sunt bijective atunci faptul c gf este bijectiv rezult imediat din cele expuse mai sus. Pentru a proba n acest caz egalitatea (gf)-1 = f-1g-1, fie cC. Avem c c=g(b) cu bB i b=f(a) cu aA. Deoarece (gf)(a)=g(f(a))=g(b)=c deducem c (gf)-1(c)=a= =f-1(b)=f-1(g-1(c))=(f-1g-1)(c), adic (gf)-1=f-1g-1.

S presupunem acum c f i g sunt surjective i fie cC; cum g

f(a)=f(a). Atunci g(f(a))=g(f(a())gf)(a)=(gf)(a)a=a, adic f este injectiv. (gf)(a)=c g(f(a))=c, adic g este surjecie. Dac gf este surjectiv,

(ii). S presupunem c gf este injectiv i fie a, aA a..

pentru cC, exist aA a..

Dac gf este bijecie atunci n particular gf este injecie i surjecie, deci conform celor de mai sus cu necesitate f este injecie iar g surjecie. Propoziia 3.7. Fie M i N dou mulimi iar f :MN o funcie. ntre mulimile P(M) i P(N) se definesc funciile
31

f* : P(M)P(N), f* : P(N)P(M) prin f*(A)=f(A), A P(M) i f*(B)=f-1(B), BP(N). Urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) f este injectiv (ii) f* este injectiv (iii) f*f*=1P(M) (iv) f* este surjectiv (v) f (AB)=f(A)f(B), A, BP(M) (vi) f(MA)N f (A), AP(M) g=h (vii) Dac g, h:L M sunt dou funcii a.. fg=fh, atunci (viii) Exist o funcie g :N M a.. gf=1M. Demonstraie.Vom demonstra echivalena afirmaiilor astfel (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(vii)(i) iar apoi (i)(viii) . (i)(ii). Fie A, AP(M) a.. f*(A)=f*(A)f(A)=f(A). f(x)=f(x). Cum f este injectiv, rezult x=xA, adic AA ;analog AA, deci A=A, adic f* este injectiv. (ii)(iii). Pentru
-1

Dac xA, atunci f(x)f(A)f(x)f(A )exist xA a..

(f f*)(A)=A f (f (A))=A. Incluziunea Af (f (A)) este valabil pentru orice funcie f. Pentru cealalt incluziune, dac
* -1

AP(M)

trebuie

demonstrat

xf -1(f(A))f(x)f(A) exist xA a.. f(x)=f(x)f*({x})=f*({x)} {x}={x}x = xA, adic f -1 (f ( A))A. (iii)(iv). Deoarece f*f*=1P(M) , pentru orice AP(M),

f*(f*(A))=A, deci notnd B=f*(A)P(N) avem c f*(B)=A, adic f* este surjectiv. B=f (B). Atunci f(AB)=f(f (A)f (B=))f(f ( AB)).
1 -1 -1 -1

(iv)(v). Fie A, BP(M) i A, BP(N) a.. A=f

(A )i

S artm c f(f-1(A))f(f-1(B))f(f-1(AB).
32

exist xf -1(A )i xf -1(B )a.. y=f(x=)f(x).

Dac yf(f -1(A))f(f

-1

(B))yf(f -1(A ))i yf(f -1(B))

yAB. Deoarece y=f(x)xf -1(AB), adic yf(f -1(AB)). Astfel, f(AB)f(A)f(B) i cum

Cum xf -1(A )i xf -1(B )f(x)A i f(x)B, deci incluziunea

f(AB)f(A)f(B) este adevrat pentru orice funcie deducem c f (AB)=f(A)f(B). (v)(vi). Pentru AP(M) avem f(A)f(MA)=f(AMA)=f()=, deci f(MA)Nf (A). presupunem prin absurd c exist xL a.. g(x)h(x), adic g(x)M{h(x)}; atunci f(g(x))f(M{h(x)})Nf(h({x}))=N{f(h(x))} deci f(g(x))f(h(x)) (fg)(x)(fh)(x) fgfh , ceea ce este absurd. (vii)(i). Fie x, xM a.. f(x)=f(x )i s presupunem prin (vi)(vii). Fie g, h : LM dou funcii a.. fg=fh i s

g(x=)x, h(x)=x, h(x=)x, atunci gh i totui fg=fh , ceea ce este absurd.

absurd c xx. Notnd L={x, x }i definind g, h : LM, g(x)=x,

dac yf(M), atunci datorit injectivitii lui f, g este definit corect i evident gf=1M . (viii)(i). Dac x, xM i f(x)=f(x), atunci

(i)(viii). Definind g:NM, g(y)=x dac y=f(x) cu xM i y0

g(f(x))=g(f(x))x=x, adic f este injectiv. Propoziia 3.8. Cu notaiile de la propoziia precedent, urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) f este surjectiv (ii) f* este surjectiv (iii) f*f*=1P(N) (iv) f* este injectiv (v) f(MA)N f(A), AP(M)
33

g=h

(vi) Dac g, h:NP sunt dou funcii a.. gf=hf, atunci (vii) Exist o funcie g:NM a.. fg=1N.

Demonstraie.Vom demonstra echivalena afirmaiilor astfel: (i)(ii)(iii)(iv)(v)(vi)(i) iar apoi (i)(vii). (i)(ii). Fie BP(N) i yB ; atunci exist xyM a.. f(xy)=y. Notnd A={xyyB}M avem c f (A)=B f*(A)=B. f (f (B))=B . Incluziunea f (f-1 (B))B este valabil pentru orice funcie
-1

(ii)(iii). Avem de demonstrat c pentru orice BP(N),

f. Fie acum yB; cum f* este surjectiv, exist AM a.. xf-1 (B)y=f(x)f(f 1(B)), de unde i incluziunea Bf(f 1 (B)). (iii)(iv). f*(f (B1))=f*(f (B2)) injectiv.
* *

f*(A)={y}f(A)={y}, deci exist xA a.. y=f(x) i deoarece yB Dac B1, B2P(N) i f*(B1)=f*(B2), atunci
*

1P(N) (B1)=1P(N) (B2)B1=B2, adic f este

f(MA)f(A)=N f(MAA)=Nf(M)=N. S presupunem prin absurd c


-1

(iv)(v). Fie AM ; a arta c f(MA)Nf (A), revine la exist y0N a.. pentru orice xM, f(x)y0 , adic

f ({y0})=f*({y0})=. Deoarece i f*()= f*({y0})=f*() iar pentru c f* este presupus injectiv ar rezulta c {y0}=, ceea ce este absurd. (v)(vi). n particular, pentru A=M ar trebui s avem f(MM)Nf (M) f()Nf (M) Nf (M)f(M)=N. orice yN, exist xM a.. f(x)=y
34

Dac g, h:NP sunt dou funcii a.. gf=hf, atunci pentru (cci f (M)=N) i astfel

g(y)=g(f(x))=(gf)(x)=(hf)(x)=h(f(x)) = h(y), adic g=h.

pentru orice xM. Definim g, h : N{0, 1} astfel : g(y)=0, pentru orice 0 pentru y N - {y 0 } yN i h( y ) = 1 pentru y = y 0 Evident gh i totui gf=hf, ceea ce este absurd, deci f este surjectiv.

(vi)(i). Presupunem prin absurd c exist y0N a.. f(x)y0,

xyf ({y}), obinem astfel o funcie g : NM, g(y)=xy , pentru orice


-1

(i)(vii). Pentru fiecare yN alegnd cte un singur

yN , ce verific n mod evident relaia fg=1N. x=g(y)M, adic f este surjectiv.

(vii)(i). Pentru yN, scriind c f(g(y))=y, rezult y=f(x), cu

Din propoziiile precedente obinem imediat: Corolarul 3.9. Cu notaiile de la Propoziia 3.7., urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) f este bijectiv (ii) f(MA)=N f(A), AP(M) (iii) f* i f * sunt bijective (iv) Exist o funcie g:NM a.. fg=1N i gf=1M. Propoziia 3.10. Fie M o mulime finit i f:MM o funcie. Urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) f este injectiv (ii) f este surjectiv (iii) f este bijectiv . Demonstraie. (i)(ii)(iii)(i). Vom demonstra urmtoarele implicaii:

de elemente i cum f (M)M rezult c f (M)=M , adic f este i surjectiv.


35

(i)(ii). Dac f este injectiv, atunci f(M) i M au acelai numr

yM va exista un unic element xyM a.. f(xy)=y (cci n caz contrar ar rezulta contradicia c M ar avea mai multe elemente dect M), adic f este i injectiv. (iii)(i). Evident. Propoziia 3.11. Fie M i N dou mulimi avnd m, respectiv n elemente. Atunci: (i) Numrul funciilor definite pe M cu valori n N este egal cu nm (ii) Dac m=n, atunci numrul funciilor bijective de la M la N este egal cu m! (iii) Dac mn, atunci numrul funciilor injective de la M m la N este egal cu An (iv) Dac mn, atunci numrul funciilor surjective de la M 1 la N este egal cu n m - C n (n - 1)m + C n2 (n - 2)m - ... + (- 1)n -1 Cnn -1 . Demonstraie.(i). Facem inducie matematic dup m; dac m=1, mulimea M va avea un singur element i este clar c vom avea n=n1 funcii de la M la N. Presupunem afirmaia adevrat pentru mulimile M ce au cel mult m-1 elemente. cu x0M iar M submulime a lui M cu m-1 elemente. f
g, y

(ii)(iii). Dac f este surjectiv, atunci pentru orice element

Dac M este o mulime cu n elemente, putem scrie M=M {x0}, Pentru orice yN i g : MN
g, y

funcie, considernd

ale cror restricii la M sunt egale cu g. Aplicnd ipoteza de inducie

oricrei funcii g: MN i putem asocia n funcii distincte de la M la N

: MN, f

(x)=g(x) dac xM i y dac x=x0 , deducem c

pentru funciile de la M la N, deducem c de la M la N se pot defini nnm-1=nm funcii. (ii). Facem inducie matematic dup m; dac m =1, mulimile M i N vor avea cte un singur element i vom avea o singur funcie bijectiv de la M la N. Presupunem afirmaia adevrat pentru toate mulimile M i N ambele avnd cel mult m-1 elemente i fie M i N mulimi avnd fiecare
36

cte m elemente. Scriind M=M{x0}, cu x0M iar M submulime a lui

M cu m-1 elemente, atunci orice funcie bijectiv f:MN este perfect g:MN, unde N=N \ {f (x0)}. Deoarece pe f (x0) l putem alege n m moduri iar pe g n (m-1)! moduri (conform ipotezei de induc ie) deducem c de la M la N putem defini (m-1)!. m =m! funcii bijective. pe (iii). Dac f:MN este injectiv, atunci lund drept codomeniu f(M)N, deducem c f determin o funcie bijectiv f :Mf(M), determinat de valoarea f(x0)N precum i de o funcie bijectiv

f (x)=f(x), pentru orice xM, iar f(M) are m elemente. Reciproc, dac vom alege n N o parte N a sa cu m elemente, atunci putem stabili m! funcii bijective de la M la N( conform cu (ii)). Cum numrul m submulimilor N ale lui N care au m elemente este egal cu C n , rezult
m m c putem construi m! . C n = An funcii injective de la M la N. (iv). S considerm M={x1, x2, ...,xm}, N={y1, y2, ...,yn} iar Mi mulimea funciilor de la M la N a.. yi nu este imaginea nici unui element din Mi, i=1,2,...,n. n Astfel, dac notm prin Fm mulimea funciilor de la M la N, n mulimea funciilor surjective S m de la M la N va fi complementara n mulimii M1 M2.. ... Mn din Fm , deci conform Propoziiei 1.7. avem egalitile (1):
n Sm = Fmn - U M i = n m i =1 n

UM
i =1

= nm - M i +
i =1 n

1 i < j n

M j -

1 i < j < k n

M i I M j I M k + .... + (- 1) M 1 I M 2 I ....I M n

Deoarece Mi este de fapt mulimea funciilor definte pe M cu valori n N \ {yi }, MiMj este mulimea funciilor definite pe M cu valori n N \ {yi , yj} ..., etc, conform punctului (i) avem c : (|M1M2 ...Mn|=0, deoarece M1M2 ...Mn=).
37

(2) |Mi|=(n-1)m, |MiMj|=(n-2)m, ..., etc,

1 2 n Deoarece sumele ce apar n (1) au, respectiv, C n , Cn , ..., C n temeni egali, innd cont de acest lucru i de (2), relaia (1) devine: 1 n (n - 1)m + C n2 (n - 2)m - ... + (- 1)n -1 Cnn -1 . Sm = n m - Cn

Pentru o mulime nevid M i AP(M) definim A : M{0,1}, 0 daca x A A(x)= 1 daca x A pentru orice xM. Funcia A poart numele de funcia caracteristic a mulimii A. Propoziia 3.12. Dac A, BP(M), atunci: (i) (ii) =0, M=1 A=BA=B

(iii) AB=A B ,

(iv) AB=A+B - A B (v) A \ B=A - A B , j CM A =1-A

A2=A

(vi) A B=A+B - 2AB . Demonstraie. (i).,,. Evident. ,,. Presupunem c A=B i fie xA; atunci A (x)=

=B (x)=1, deci xB, adic AB. Analog BA, de unde A=B. (ii). Evident.

n parte se verific imediat relaia AB (x)=A (x)B(x). Cum AA=A A =AA=A 2. (iv), (v). Asemntor cu (iii). (vi). Avem

sau (xA, xB) sau (xA, xB) sau (xA, xB). n fiecare situaie

(iii). Pentru xM putem avea urmtoarele situaii: (xA, xB)

A B =( A \ B )( B \ A )= A \ B + B \
38

-A \ B B \

deoarece (A \ B ) (B \ A )=.

=A- AB+B - BA (A \

B ) ( B \ A )=

A +B -2AB

p,M : MM / definit prin p,M (x)=[x] pentru orice xM este surjectiv i poart numele de surjecia canonic. Propoziia 3.13.

Fie M o mulime oarecare iar Echiv (M). Funcia

Fie M i N dou mulimi pe care s-au

definit relaiile de echivalen , respectiv i f : MN o funcie avnd proprietatea: (x, y) ( f(x), f(y)), x, yM. Atunci exist o singur funcie f : M/N/ a. . diagrama: f M N p M,
f

pN,

M/

N/

este comutativ (adic pN, f= f pM, surjeciile canonice).

, unde pM,

, pN, , sunt

Demonstraie. Pentru xM, vom nota prin [x] clasa de echivalen a lui x modulo relaia . Pentru xM, definim: f ([x])=[f(x)]. Dac x, yM a.. [x]=[y] (x, y) [f (x), f (y)] (din enun) [f (x)]=[f (y)] , adic f este corect definit. Dac xM, atunci ( f pM, )(x)= f (pM, (x)) = = f ([x])=[f[x]] =pN, (f (x))= (pN, f)(x), adic pN, f= f pM, . Pentru a demonstra unicitatea lui f , s presupunem c ar mai exista o funcie f : M / N / a.. pN, f= f pM, , i fie xM. Atunci f ([x])= f (pM, (x))=( f pM, )(x)=(pN, f)(x) = =pN, (f(x)) = [f (x)] = f ([x]), de unde deducem c
39 f = f .

Propoziia 3.14. Fie M i N dou mulimi iar f :MN o funcie ; notm prin f relaia binar de pe M definit astfel: ( x, y ) f f(x)=f(y) (x, yM). Atunci: (i) f este relaie de echivalen pe M (ii) Exist o unic funcie bijectiv f : M / fIm ( f ) a.. i f p M , r F =f, i:Im ( f ) N fiind incluziunea. Demonstraie. (i). Evident (relaia de egalitate fiind o echivalen pe M). (ii). Pstrnd notaia claselor de echivalen de la Propoziia 3.13., pentru xM definim f ([ x] r f ) =f(x). Funcia f este corect definit cci dac x, yM i [x ]r f = [y ]r f (x, y)
f

f(x)=f(y) (de aici rezult imediat i injectivitatea lui f ) . Cum f este n mod evident i surjectiv, deducem c f este bijectiv. Pentru a proba unicitatea lui f , fie f1 : M /fIm (f ) o alt funcie bijectiv a.. if1 p M , r F =f i xM. Atunci, (if1 p M , r F )(x)=f(x) f 1 ([ x] r f ) =f(x) f 1 ([ x] r f ) =f(x)= f ([ x] r f ) , adic f1= f . Propoziia 3.15. Fie M o mulime finit cu m elemente. Atunci numrul Nm, k al relaiilor de echivalen ce pot fi definite pe M a.. mulimea ct s aib k formula: elemente
m

( km ) este dat de
k -1

N m , k = (1 k!) k m - C k1 (k - 1) + C k2 (k - 2 ) - ... + (- 1) C kk -1 .
m

Deci numrul relaiilor de echivalen ce pot fi definite pe mulimea M este dat de formula N=Nm, 1+Nm, 2+...+Nm, m. Demonstraie. Dac este o relaie de echivalen, Echiv (M), atunci avem surjecia canonic p M, : MM / .
40

Dac n general, f : MN este o funcie surjectiv, atunci cum am stabilit n cazul Propoziiei 3.14., aceasta d natere la urmtoarea relaie de echivalen de pe M : (x, y) f f(x)=f(y). Mai mult, dac g : NN este o funcie bijectiv atunci relaiile f i gf coincid cci (x,y)gf(gf)(x)=(gf)(y)g(f(x))=g(f(y))f(x)=f(y)

(x, y)f. Deci, dac N are k elemente, atunci k! funcii surjective de la M la N vor determina aceiai relaie de echivalen pe M. Lund n particular N=M/ i innd cont de Propoziia 3.11. deducem c m m k -1 N m , k = (1 k!) [k m - C k1 (k - 1) + C k2 (k - 2 ) - ... + (- 1) C kk -1 ]. Propoziia 3.16. Fie M o mulime nevid. Atunci funcia care asociaz unei relaii de echivalen definite pe M partiia lui M dat de relaia de echivalen este bijectiv. Demonstraie. Fie Part (M) mulimea partiiilor lui M. Vom nota prin f : Echiv (M)Part (M) funcia ce asociaz fiecrei relaii de echivalen de pe M, partiia lui M dat de clasele de echivalen modulo : f()={[x] | xM } . Definim g : Part (M)Echiv (M) astfel : dac P=(Mi) iI este o partiie a lui M, definim relaia g(P) pe M astfel : (x, y )g(P) exist iI a.. x, yMi . Reflexivitatea i simetria lui g(P) sunt imediate. Fie acum (x, y), (y, z)g(P). Exist deci i1 , i2I a. . x, y M i1 i y, z M i2 ; dac i1i2 ar rezulta c M i1 I M i2 (cci ar conine pe y), ceea ce este absurd . concluzia c g (P) este i tranzitiv, deci g(P) Echiv (M), funcia g fiind astfel corect definit. S artm c dac xMi , atunci clasa de echivalen x y x Mi= x . modulo g (P) este egal cu Mi. ntr-adevr, yMi (x, y)g(P)
41

Deci i1=i2=i i astfel x, zMi , adic (x, z) g(P) de unde

Deducem astfel c g este de fapt inversa lui f, bijectiv.

adic f este

Suntem acum n msur s facem anumite precizri legate de mulimea numerelor naturale. Definiia 3.17. Numim triplet Peano un triplet ( N, 0, s )

unde N este o mulime nevid, 0N iar s:NN este o funcie astfel nct sunt verificate axiomele : P1 : 0s( N ) P2 : s este o funcie injectiv P3 : dac (nPs(n)P ), atunci P=N . PN este o submulime astfel nct 0P i

n cele ce urmeaz, acceptm ca axiom existena unui triplet Peano (cititorului dornic de aprofundarea acestei chestiuni i recomandm lucrarea [16] ) . Lema 3.18. N={0}s(N). Demonstraie Dac notm P={0}s(N), atunci PN i cum P Dac ( N, 0, s ) este un triplet Peano, atunci

verific P3 , deducem c P=N .

un alt triplet format dintr-o mul ime nevid N, un element 0N i o funcie s:N N. Atunci :

Teorema 3.19. Fie ( N, 0, s ) un triplet Peano iar ( N , 0, s )

(i) Exist o unic funcie f:NN astfel nct f(0) = 0, iar diagrama

42

f N N s s

N N f este comutativ (adic f s = sf ) (ii) Dac ( N, 0, s) este un triplet Peano, atunci f este bijecie. Demonstraie (i). Pentru a proba existena lui f, vom considera toate relaiile RNN a.. : r2 : Dac (n, n)R, atunci (s(n), s(n))R iar prin R0 vom nota intersecia acestor relaii . Vom demonstra c R0 este o relaie funcional i astfel f va fi funcia ce va avea drept grafic pe R0 (astfel, din (0, 0)R0 vom deduce c f (0)=0 iar dac nN i f (n)=nN, (n , n)R0, deci (s(n), r1 : (0, 0) R

s(n))R0, adic, f(s(n))=s(n)=s(f (n)). Pentru a demonstra c R0 este o relaie funcional, vom demonstra c pentru orice nN, exist nN a. . (n, n)R 0 iar dac n= n . Pentru prima parte, fie pentru nN i n, nN avem (n, n)R0 i (n, n)R0 , atunci

(n, n)R0. Din definiia lui R0 deducem c (s(n), s(n))R0 ; obinem c s(n)P i cum (N, 0, s) este triplet Peano, deducem c P=N. Pentru a doua parte, fie
43

Cum (0, 0)R0 deducem c 0P. Fie acum nP i nN a..

P={nN | exist nN a. . (n, n)R0 }N.

Q={nN : dac n, nN i (n, n), (n, n)R0 n= n}N i s demonstrm la nceput c 0Q. n acest sens, vom demonstra c dac (0, n)R0 atunci n=0. Dac prin absurd, R1=R0 {(0, n)}NN. Din n0 deducem c (0, 0)R1 iar dac pentru mN avem (n, m)R1 , atunci (n, m)R0 i (n , m) (0, n). Astfel (s(n), s(m))R0 i cum (s(n), s(m))(0, n) (cci s(n) 0 n0, atunci vom considera relaia

conform cu P1), deducem c (s(n), s(m))R1 . Cum R1 verific r1 i r2 ar trebui ca R0R1 absurd (cci R1 este inclus strict n R0 ). Pentru a proba c 0Q, fie n, nN a. . (0, n), (0 , n)R0.

deci 0Q. dac

Atunci, innd cont de cele stabilite mai sus, deducem c n=n=0, Fie acum nQ i n N a. . (n, n)R0 ; vom demonstra c

n s(n) i s considerm relaia R2 =R0 {(s (n), n)} . Vom demonstra c R2 verific r1 i r2 . atunci (p, p) R0 i (p, p)( s(n), n) . ntradevr, (0, 0)R2 ( cci 0 s(n) ) iar dac (p, p)R2 , Deducem c (s(p), s(p))R0 i dac presupunem (s(p), s(p))=

(s(n), n)R0, atunci n=s(n). S presupunem prin absurd c

=(s(n), n), atunci s(p) =s(n), deci p=n. De asemenea, s(p)=n.

Atunci (n, n)R0 i (n, p)R0 iar cum nQ n=p, deci n=s(p)=s(n), ceea ce contrazice faptul c ns(n). Prin urmare, satisface r1 i r2 . Din nou ar trebui ca R0R2 absurd !. (s(p), s(p)) (s(n), n), ceea ce ne arat c (s(p), s(p))R2 , adic R2 Deci (s (n), n)R0 n=s(n) astfel c dac r, s N i

(s(n), r), (s(n), s ) R0 , atunci r = s = s(n), adic s(n)Q, deci Q=N. Pentru a proba unicitatea lui f, s presupunem c mai exist f:NN a.. f(0)=0 i s(f(n))=f(s(n)) pentru orice nN.
44

nP

Considernd P={nN | f(n)=f(n)}N, atunci 0P iar dac (adic f(n)=f(n)), atunci

=f(s(n))s(n)P i atunci P=N, adic f=f. (ii). S artm la nceput c f este injectiv. Pentru aceasta vom

s(f(n))=s(f(n))f(s(n))=

demonstrm la nceput c 0P. Pentru aceasta fie mN a. . f(0)=f(m) i s demonstrm c m=0. Dac prin absurd m0, atunci m=s(n) cu

considera P={nN | dac mN i f(m)=f(n)m=n}N i s

nN iar egalitatea f(m)=f(0) devine f(s(n))=f(0)=0, de unde

s(f(n))=0, ceea ce este absurd deoarece prin ipotez (N, 0, s) este un triplet Peano. Fie acum nP; pentru a demonstra c s(n)P, fie mN a.. f(m)=f(s(n)). Atunci m0 (cci n caz contrar ar rezulta c 0=f(0)=f(s(n))=s(f(n)), absurd !), deci conform Lemei 3.18., m=s(p) cu pN iar egalitatea f(m)=f(s(n)) devine

f(s(p))=f(s(n))s(f(p))=s(f(n)), adic f(p)=f(n) i cum nP, atunci n=p i astfel m=s(p)=s(n). Pentru a demonstra surjectivitatea lui f s considerm P={nN| exist nN a. . n=f (n)}N . nN a.. n=f (n). Deoarece s(n)=s(f(n))=f(s(n)), deducem c s(n)P i cum tripletul (N, 0, s) este un triplet Peano, deducem c Cum f(0)=0 deducem c 0P. Fie acum nP ; atunci exist

P=N, adic f este i surjectiv, deci bijectiv . Observaia 3.20. Conform Teoremei 3.19. (cunoscut i sub numele de teorema de recuren ) un triplet Peano este unic pn la o bijecie. pe care l vom fixa ; elementele lui le vom numi numere naturale . Elementul 0 va purta numele de zero . n cele ce urmeaz vom alege un triplet Peano oarecare ( , 0, s)

Vom nota 1=s(0), 2=s(1), 3=s(2), e.t.c., astfel c ={0, 1, 2, }. Funcia s poart numele de funcia succesor . Axiomele P1 P3 sunt
45

cunoscute sub numele de axiomele lui Peano (axioma P3 poart numele de axioma induciei matematice). Pe parcursul acestei lucrri vom construi pornind de la o raionale , reale i complexe , rezultnd astfel rolul fundamental pe care l joac n matematic mulimea numerelor naturale. mulime a numerelor naturale mulimile numerelor ntregi ,

4.Nucleul i conucleul unei perechi de funcii


Definiia 4.1. Fie f, g : AB o pereche de funcii. O pereche

(K, i) format dintr-o mulime K i o funcie i : KA se numete nucleul perechii (f, g) dac sunt verificate urmtoarele dou condiii: (i) (ii) fi=gi Pentru oricare alt dublet (K, i )cu K mulime i

i:KA a.. fi =gi exist o unic funcie u : KK a. . iu=i.

Teorema 4.2. Pentru orice pereche de funcii f, g : AB exist un nucleu al perechii (f, g) unic pn la o bijecie (unicitatea nseamn c dac (K, i) i (K, i )sunt dou nuclee pentru perchea (f, g) atunci exist o bijecie u : KK a.. iu=i ). Demonstraie. S probm la nceput existena nucleului i pentru aceasta fie K={xAf(x)=g(x)} iar i : KA incluziunea (K put`nd fi chiar ). fi=gi. Pentru aK, cum f (i(a))=g (i(a)) deducem c i(a)K. Definim atunci u:KK prin u(a)=i(a), pentru orice aK i este clar c iu=i. n mod evident fi=gi. Fie acum (K, i )cu i : KA a. .

aK avem i(u(a))=u(a), de unde u(a)=i(a)=u(a), adic u=u.


46

Dac u:KK este o alt funcie a.. iu=i, atunci pentru

S probm acum unicitatea nucleului iar pentru aceasta fie (K, i) i (K, i )dou nuclee pentru perchea (f, g). funcii u:KK a.. iu=i. Cum i (K, i ) este nucleul perechii (f, g) deducem existen a unei funcii u:KK a.. iu=i. i 1K Deducem imediat c i(uu=)i i i(uu)=i. Cum i =i i i1K=i, innd cont de unicitatea din Definiia 4.1., Cum (K, i )este nucleul perechii (f, g) deducem existen a unei

deducem c uu =1K i uu=1K , adic u este bijecie i iu=i . Observaia 4.3. Vom nota ( K, i ) = Ker (f, g) (iar dac nu este pericol de confuzie doar K=Ker (f, g)). Definiia 4.4. Fiind dat o pereche de funcii f, g :AB numim conucleu al perchii (f, g) pereche (P, p) format dintr-o mulime P i o funcie p:BP ce verific urmtoarele dou condiii : (i) (ii) p: BP vp=p. pf=pg a. . pf= pg , exist o unic funcie v :PP a.. Pentru oricare alt dublet (P , p )cu P mulime i

Teorema 4.5. Pentru orice pereche de funcii f, g : AB exist un conucleu al perechii ( f, g ) unic pn la o bijecie (unicitatea nseamn c dac (P, p) i (P , p )sunt dou conuclee pentru perchea (f, g), atunci exist o bijecie v:PP a.. vp=p) . Demonstraie. Vom proba doar existena conucleului perechii (f, g) deoarece unicitatea sa se probeaz analog cu unicitatea nucleului. Pentru aceasta fie ={(f(x), g(x)) | xA } (care este o relaie

binar pe B) iar <> relaia de echivalen de pe B generat de (a crei construcie este descris n Teorema 2.11.). S artm c perechea ( B / <>, p<>, B ) este un conucleu al perechii (f, g). Deoarece pentru
47

orice xA avem (f(x), g(x)) <> deducem c (f(x), g(x))<> adic, p<>, B (f (x))=p<>, B(g(x)), deci p<>, Bf=p<>, Bg. Fie acum (B, p )cu B mulime i p:BB a.. pf=pg.

Atunci pentru orice xA, p(f(x))=p(g(x)), adic (f(x), g(x)) p (vezi

Propoziia 3.14.), deci p . Cum p este relaie de echivalen pe B iar <> este cea mai mic relaie de echivalen de pe B ce conine pe deducem c <>p . Conform Propoziiei 3.13. exist o funcie : B/<>B/P a.. p<>, B= p r p , B .Fie :B/PIm(p) bijecia a crei existen ne este asigurat de Propoziia 3.14.. Avem c p=i p r p , B i: Im (p)B este incluziunea. Dac notm v=i , atunci v p r , B =(i) p r , B =(i)( p r , unde

,B

)=(i) p r p , B = =p, atunci

=i( p r p , B )=p. Dac mai avem v:B/<>B a.. v p r v p r


,B ,B

= v p r

,B

i cum p r

,B

este surjecie deducem c v=v

(conform Propoziiei 3.8.). Observaia 4.6. Vom nota (B, p r


,B

)=Coker (f, g) sau

(B=Coker (f, g) dac nu este pericol de confuzie).

5. Mulimi ordonate. Semilatici. Latici.

Definiia 5.1. Printr-o mulime ordonat nelegem un dublet (A, ) format dintr-o mulime nevid A i o relaie binar pe A notat tradiional prin "" care este reflexiv, antisimetric i tranzitiv. Vom spune c "" este o ordine pe A. Pentru x, y A vom scrie x < y dac x y , x y. Dac relaia "" este doar reflexiv i tranzitiv, vom spune despre ea c este o ordine parial sau c (A, ) este o mulime parial ordonat.
48

Dac pentru x, yA definim x y dac i numai dac y x obinem o nou relaie de ordine pe A. Dubletul (A, ) l vom nota prin A i spunem c mulimea ordonat A este duala mulimii A. Fie ( A, ) o mulime parial ordonat iar r o relaie de echivalen pe A. Vom spune despre r c este compatibil cu preordinea de pe A dac pentru oricare elemente x , y , z, t din A avem implicaia (x, y ) r , ( z, t ) r i x z y t. Dac r este o relaie de echivalen pe A compatibil cu preordinea , atunci pe mulimea ct A/ r se poate defini o ordine parial astfel : [ x] r [ y ] r exist z [ x] r i t [ y ] r a.. z t ; vom numi aceast ordine parial preordinea ct. n cele ce urmeaz prin (A,) vom desemna o mulime ordonat. Cnd nu este pericol de confuzie prin mulime ordonat vom specifica numai mulimea subiacent A (fr a mai pune n eviden relaia , aceasta subnelegndu-se ). Definiia 5.2. Fie m, M A i S A, S . Vom spune c: i) m este minorant pentru S dac pentru orice sS, m s (n caz c exist, prin inf (S) vom desemna cel mai mare minorant al lui S) ii) M este majorant pentru S dac M este minorant pentru S n A, adic pentru orice sS, s M (n caz c exist, prin sup (S) vom desemna cel mai mic majorant al lui S). Dac S={s1, s2, ..., inf (S)= s1s2 ...sn iar sup (S)= s1s2 ..sn (evident, n cazul n care acestea exist). Ordinea "" de pe A se zice total dac pentru orice a, bA, a b sau b a; o submulime total ordonat a lui A poart numele de lan. Pentru a, bA vom spune c b urmeaz pe a (sau c a este urmat de b) dac a < b iar pentru a c b avem a=c sau c=b; vom utiliza n acest caz notaia a b.
49

sn}A

atunci

vom

nota

Pentru a, b A vom nota: (a, b)={xAa<x<b} [a, b]={xAaxb} (a, b]={xAa<xb} [a, b)={xAax<b} i vom numi astfel de submulimi ale lui A intervale (respectiv deschise, nchise, nchise la dreapta i deschise la stnga, nchise la stnga i deschise la dreapta). Mulimile ordonate finite A pot fi reprezentate prin a a zisele diagrame Hasse. n acest sens, vom reprezenta fiecare element al lui A printr-un cercule "". Dac a b vom desena cerculeul corespunztor lui b deasupra celui ce-l reprezint pe a, unind cele dou cerculee printr-un segment (de remarcat faptul c intersecia a dou astfel de segmente poate s nu reprezinte un element al lui A). Dintr-o astfel de diagram putem s reconstituim relaia "" innd cont de observaia c a b dac i numai dac pentru un ir finit de elemente c1, c2, ... , cn ale lui A avem a = c1 c2 ... cn-1 cn= b. Iat cteva exemple de diagrame Hasse:

Din pcate, astfel de diagrame sunt greu de utilizat n cazul mulimilor ordonate infinite (cum ar fi de exemplu sau cu ordonarea obinuit). Fie (I, ) un lan iar (Ai)iI o familie de mulimi ordonate (mutual disjuncte). Vom nota prin Ai mulimea ordonat ce are drept
iI

mulime subiacent

iI

U Ai

iar relaia de ordonare este definit pentru x,


50

y Ai prin x y dac i numai dac xAi, yAj i i< j sau


iI

{x, y} Ak iar x y n Ak. Mulimea ordonat Ai definit mai


iI

sus poart numele de suma ordinal a familiei (Ai) AiI. Dac I={1, 2,..., n} convenim s notm Ai = A1 A2... An.
iI

atunci P= Pi devine n mod canonic mulime ordonat, definind


1i n

Dac (Pi , )1in este o familie finit de mulimi ordonate,

x1 = y1, , xs-1=ys-1 i xs<ys ( aceast ordonare se numete ordonarea lexicografic). Definiia 5.3. Vom spune despre A c este: i) inf semilatice, dac pentru oricare dou elemente a, bA exist ab=inf{a, b} ii) sup semilatice, dac pentru oricare dou elemente a, bA exist ab=sup{a, b} iii) latice, dac este simultan inf i sup-semilatice (adic pentru oricare dou elemente a, b A exist a b i a b) iv) inf complet, dac pentru orice submulime S A exist inf (S) v) sup complet, dac pentru orice submulime S A exist sup (S) vi) complet dac este simultan inf i sup-complet (evident n acest caz se poate utiliza denumirea de latice complet) vii) inf - mrginit dac exist un element notat tradiional prin 0A a.. pentru orice aA, 0 a viii) sup - mrginit dac exist un element notat tradiional prin 1A a.. pentru orice aA, a 1
51

pentru x=(xi)1in , y=(yi)1in P,

x y <> exist 1sn a..

ix) mrginit dac este simultan inf i sup - mrginit (adic 0 a 1 pentru orice a A); n acest caz 0 se zice element iniial (sau prim) al lui A iar 1 element final (sau ultim) al lui A x) condiional complet dac pentru orice submulime nevid i mrginit S a sa exist inf (S) i sup (S). Observaia 5.4. 1.Orice mulime ordonat A care este inf-complet este latice complet. ntr-adevr, fie M A, M mulimea majoranilor lui M iar m=inf (M). Cum pentru xM i y M avem x y deducem c x m, adic mM, astfel m = sup (M). 2. Dac A este o latice complet, atunci inf () = 1 iar sup () = 0. 3. Pentru ca o latice L s fie condiional complet, este suficient ca pentru orice submul ime nevid i mrginit S a sa, s existe doar inf (S) (sau sup (S)). Definiia 5.5. Un element mA se zice: i) minimal dac avnd aA a.. a m deducem c m = a ii) maximal dac avnd aA a.. m a deducem c m = a Dac A are 0, un element aA se zice atom dac a 0 i avnd xA a.. x a, atunci x = 0 sau x = a (deci 0 a). Definiia 5.6. Dac A este inf-semilatice (respectiv supsemilatice) vom spune despre o submulime AA c este inf-subsemilatice (respectiv sup-sub-semilatice), dac pentru oricare dou elemente a, bA avem abA( respectiv abA). oricare dou elemente a, bA avem ab, abA. Exemple. 1. Fie Dac A este latice, AA se va zice sublatice, dac pentru

mulimea numerelor naturale iar " " relaia de

divizibilitate pe . Atunci "" este o relaie de ordine pe . Fa de


52

aceast ordine devine latice n care pentru m, n , m n = cel

mai mare divizor comun al lui m i n iar m n = cel mai mic multiplu comun al lui m i n. element iniial iar 0 este element final. Aceast ordonare nu este total deoarece dac avem dou numere naturale m, n prime ntre ele (cum ar fi de exemplu 2 i 3) nu avem m n i nici n m. 2. Dac K este una din mulimile de numere , , sau , atunci K cu ordonarea natural este o latice, iar ordonarea natural este total. 3. Fie M o mulime iar P(M) mulimea submulimilor lui M. Atunci (P (M), ) este o latice complet cu prim i ultim element (respectiv i M). Fie acum A, A dou mulimi ordonate (cnd nu este pericol de confuzie convenim s notm prin "" ambele relaii de ordine de pe A i A ) i f:AA o funcie. Definiia 5.7. Vom spune despre f c este morfism de mulimi ordonate (sau aplicaie izoton) dac pentru orice a, bA cu a b avem f (a) f (b) (n anumite lucrri f se zice monoton cresctoare). Dac A, A sunt inf (sup) - semilatici vom spune despre f c este morfism de inf (sup) - semilatici dac pentru oricare dou elemente =f (a) f (b)). a, bA, f (a b) = f (a) f (b) (respectiv f (a b) = Evident, pentru relaia de divizibilitate, elementul 1 este

Dac A, A sunt latici, vom spune c f este morfism de latici dac f este simultan morfism de inf i sup-semilatici (adic pentru oricare dou elemente a, b A avem f (a b) = =f (a) f (b) i f (a b) = f (a) f (b)). n mod evident, morfismele de inf (sup) - semilatici sunt aplica ii izotone iar dac compunem dou morfisme de acelai tip obinem tot un morfism de acelai tip. Dac A, A sunt mulimi ordonate iar f:AA este morfism de mulimi ordonate, atunci f se zice izomorfism de mulimi ordonate dac
53

exist g:AA morfism de mulimi ordonate a.. fg=1A i gf=1A. Acest lucru revine la a spune de fapt c f este o bijecie. n acest caz vom scrie AA . Analog se definete noiunea de izomorfism de inf (sup) semilatici ca i cea de izomorfism de latici. n continuare vom stabili felul n care mul imile preordonate induc mulimi ordonate, iar pentru aceasta fie (A, ) o mulime parial ordonat. Se verific imediat c relaia r definit pe A prin: (x, y ) r x y i y x este o echivalen pe A compatibil cu preordinea . Vom considera A = A/ r mpreun cu preordinea ct (definit la nceputul paragrafului) i s artm c acest preordine este de fapt o ordine pe A (adic r este i simetric). demonstrm c [x ]r = [ y ]r . Atunci exist x , x [x ]r , y , y [y ]r a..
x y i y x .

ntr-adevr, fie [x ]r , [ y ]r A a.. [x ]r [ y ]r i [ y ]r [x ]r i s

Avem (x , x ), (x , x ), ( y , y ), ( y , y ) r adic x x, x x , x x, x x , y y, y y , y y i y y . Din x x, x y i y y deducem c x y iar din y y, y x i x x deducem c y x , adic (x, y ) r , astfel c [x]r = [ y ]r . Astfel, surjecia canonic p A : A A este funcie izoton. innd cont de Propoziia 3.13. se verific imediat faptul c mulimea ordonat ct (A , ) mpreun cu surjecia canonic p A : A A verific urmtoarea proprietate de universalitate: Pentru orice mulime ordonat

( B, )

funcie izoton

f : A B exist o unic aplicaie izoton f : A B a.. f o p A = f . Definiia 5.8. Fie A o inf-semilatice i F A o submulime nevid a sa. Vom spune c F este filtru al lui A dac F este o infsub-semi- latice i pentru a, b A, dac a b i aF atunci bF. Vom nota prin F (A) mulimea filtrelor lui A.
54

Noiunea dual celei de filtru este aceea de ideal pentru o supsemilatice. Mai precis avem: Definiia 5.9. Fie A o sup-semilatice iar I A o submulime nevid a sa. Vom spune c I este un ideal al lui A dac I este supsub-semilatice a lui A i pentru orice a, bA cu a b, dac bI atunci i aI. Vom nota prin I (A) mulimea idealelor lui A. Observaia 5.10. Dac A este latice, atunci noiunile de filtru i ideal au defini ii precise n A (innd cont de definiiile de mai sus, cci A este simultan inf i sup-semilatice); evident n acest caz A F (A)I (A). Cum intersecia oricrei familii de filtre (ideale) este de asemenea filtru (ideal), putem vorbi de filtrul (idealul) generat de o mulime nevid. Dac A este o inf(sup)-semilatice, pentru SA vom nota prin [S) ( (S]) filtrul(idealul) generat de S (adic intersecia tuturor filtrelor (idealelor) lui A ce conin pe S). Propoziia 5.11. Dac A este o inf-semilatice i S A o submulime nevid a sa, atunci: [S)={aAexist s1, s2 ,.., snS a.. s1s2 ..sna}. Demonstraie.Fie FS={aAexist s1, s2 ,.., snS a..

s1s2 ..sna}. Se probeaz imediat c FS F (A) i S FS, deci [S) FS . Dac FF(A) a.. S F atunci FSF deci FSF[=S),de unde [S)=FS .n Dual se demonstreaz: Propoziia 5.12. Dac A este o sup-semilatice i SA este o submulime nevid a sa, atunci: (S]={aAexist s1, s2 ,.., snS a.. a s1 s2 .. sn}.
55

Astfel, (F(A),) i (I(A),) sunt latici n care pentru F 1, F2F(A) (respectiv I1, I2I(A)) avem F1F2=F1F2 iar F1F2=[F1F2) (respectiv I1I2=I1I2 iar I1I2=(I1I2] ).

Dac A este o inf (sup)-semilatice i aA, vom nota prin [a) ( (a]) filtrul (idealul) generat de {a}. (a]={xAxa} ([a), (a] poart numele de filtrul (idealul) principal generat de a). Teorema 5.13. Fie (A, ) o mulime ordonat. Atunci A este izomorf cu o mulime de submulimi ale lui A (ordonat cu incluziunea). Demonstraie. Pentru fiecare aA considerm Conform celor de mai sus avem c: [a)={xAax} i

Ma={xAxa}A. Deoarece pentru a, bA, a b avem Ma Mb deducem c asocierea a Ma pentru aA descrie izomorfismul de mul imi ordonate dorit. n Definiia 5.14. i) O mulime ordonat n care orice submulime nevid a sa are un element iniial se zice bine ordonat (evident o mulime bine ordonat este inf-complet i total ordonat) ii) O mulime ordonat n care orice submulime total ordonat a sa are un majorant (minorant) se zice inductiv (coinductiv) ordonat. Dup cum vom vedea n 9 (, ) este un exemplu de mulime bine ordonat. n cele ce urmeaz, acceptm c pentru orice mulime M este verificat axioma alegerii: Exist o funcie s : P(M) M a.. s(S)S pentru orice submulime nevid S a lui M. n continuare, reamintim un rezultat datorat lui Bourbaki i cteva corolare importante ale acestuia (pentru demonstra ii recomandm cititorului lucrarea [23]).
56

Lema 5.15. (Bourbaki). Dac (A, ) este o mulime nevid, inductiv ordonat i f : A A este o aplicaie a.. f (a) a pentru orice aA, atunci exist uA a.. f (u) =u. Corolar 1 (Principiul lui Hansdorf de maximalitate). Orice mulime ordonat conine o submulime total ordonat maximal. Corolar 2 (Lema lui Zorn). Orice mulime nevid inductiv (coinductiv) ordonat are cel puin un element maximal (minimal). Corolar 3 (Principiul elementului maximal (minimal)). Fie (A, ) o mulime inductiv (coinductiv) ordonat i aA. Exist un element maximal (minimal) ma A a.. a ma (ma a). Corolar 4 (Lema lui Kuratowski). Orice submulime total ordonat a unei mulimi ordonate este cuprins ntr-o submulime total ordonat maximal. Corolar 5 (Teorema lui Zermelo). Pe orice mulime nevid A se poate introduce o ordine fa de care A este bine ordonat. Corolar 6 (Principiul induciei transfinite). Fie (A, ) o mulime bine ordonat infinit i P o proprietate dat. Pentru a demonstra c toate elementele mulimii A au proprietatea P este suficient s demonstrm c: (i) Elementul iniial 0 al lui A are proprietatea P (ii) Dac pentru aA, toate elementele xA a.. x<a au proprietatea P, atunci i elementul a are proprietatea P. Definiia 5.16. Vom spune despre o latice (L,) c este: i) modular dac pentru oricare x, y, z L cu z x avem x (y z) = (x y) z ii) distributiv dac verific una din urmtoarele dou condiii echivalente: 1) x (y z) = (x y) (x z) 2) x (y z) = (x y) (x z) pentru orice x, y, z L.
57

S notm c exist latici ce nu sunt modulare. ntr-adevr, dac vom considera laticea notat tradiional prin N5 : 1

c b a

0 observm c a c, pe cnd a (b c) = a 0 = a iar (a b) c= =1 c a, astfel c c (b a) (c b) a, deci N5 nu este modular. Teorema 5.17. (Dedekind). Pentru o latice L urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) L este modular (ii) Pentru orice a, b, cL, dac c a, atunci a (b c) (a b) c (iii) Pentru orice a, b, cL avem ((ac) b) c = (ac) (bc) (iv) Pentru orice a, b, cL, dac a c, atunci din a b =c b i a b= c b deducem c a = c (v) L nu are sublatici izomorfe cu N5. Demonstraie. Cum n orice latice, dac c a, atunci (a b) c a (b c), echivalena (i) (ii) este imediat. (i) (iii). Rezult din aceea c a c c. (iii) (i). Fie a, b, c L a.. a c. Atunci a = a c, deci (a b) c = ((a c) b) c = (a c) (b c) = a (b c).
58

(i) (iv).

Avem

a = a (a b) = a (c b) = a (b c) =

=(a b) c = (c b) c = c. (iv) (v) Evident (innd cont de observaia de mai nainte). (v) (i) S presupunem c L nu este modular. Exist atunci a, b, c n L a.. a c, iar a (b c) (a b) c. S observm c bc < <a (b c) < (a b) c < ab, b c < b < a b, a (b c) b i b (a b) c. Obinem n felul acesta diagrama Hasse a unei sublatici a lui L izomorf cu N5: ab

(a b) c b a (b c)

bc (observnd i c (a (bc)) b = a ((bc) b) = ab ((ab) c) b = ((a b) b) c = b c, ceea ce este absurd. n i

Pe parcursul acestei lucr ri vom prezenta mai multe exemple de latici modulare.

6. Latici distributive
Evident, orice latice distributiv este modular. n cele ce urmeaz, prin Ld vom nota clasa laticilor distributive iar prin Ld (0, 1) clasa laticilor distributive mrginite. Exemple. 1. Dac L este un lan, atunci LLd (0, 1).
59

2. (, | ), (P (M), ) Ld (0, 1). Observaia 6.1. Raionnd inductiv dup n*, deducem c dac S1, S2, ..., Sn sunt submulimi nevide ale unei latici distributive L, atunci: ( S i ) = f (i )
i =1 n

i =1

f S1 ... S n .

Teorema 6.2. Pentru LL urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) L Ld (ii) a (b c) (a b) (a c) pentru orice a, b, c L (iii) (a b) (b c) (c a) = (a b) (b c) (c a) pentru orice a, b, cL (iv) Pentru orice a, b, cL, dac a c = b c i a c = b c, atunci a = b (v) L nu are sublatici izomorfe cu N5 sau M3, unde M3 are urmtoarea diagram Hasse: 1

b a c

0 Demonstraie. (i) (ii). Rezult din aceea c pentru oricare elemente a, b, c L, (a b) (a c) a (b c). (i) (iii). S presupunem c L Ld i fie a, b, c L. Atunci (a b) (b c) (c a) = (((a b) b) ((a b) c)) (c a) =
60

=(b ((a c) (b c))) (c a) = (b (a c)) (c a) =

=(b (c a)) ((a c) (c a)) = ((b c) (b a)) (a c) =

=(a b) (b c) (c a). (iii) (i). Deducem imediat c L este modular, deoarece dac a, b, c L i a c, (a b) c = (a b) ((b c) c) = (a b) (b c) (c a) = (a b) (b c) (c a) = (a b) (b c) a =

=((a b) a) (b c) = a (b c). Cu aceast observaie, distributivitatea lui L se deduce astfel: a (b c) = (a (a b)) (b c) = ((a (c a)) (a b) (b c) = a (a b) (b c) (c a) = a ((a b) (b c) (c a)) = =a (b c)) (a b) (c a) = (datorit modularitii) = =(a ((a b) (b c))) (c a) = (datorit modularitii) =

=(a b) (a c). (i) (iv). Dac a c = b c i a c = b c, atunci a = a (a c) = a (b c) = (a b) (a c) = (a b) (b c) = b (a c) = =b (b c) = b. (iv) (v). S admitem prin absurd c att N5 ct i M3 sunt sublatici ale lui L. n cazul lui N5 observm c b c = b a = 0, b c = =b a = 1 i totui a c iar n cazul lui M3, b a = b c = 0, b a = b c = 1 i totui a c - absurd! (v) (i). Conform Teoremei 1.1, dac L nu are sublatici izomorfe cu N5 atunci ea este modular. Cum pentru oricare a, b, c L avem: (a b) (b c) (c a) (a b) (b c) (c a), s presupunem prin absurd c exist a, b, c L a.. (a b) (b c) (c a) < < (a b) (b c) (c a). Notm d = (a b) (b c) (c a), u = (a b) (b c) (c a), i c = (d c) u. Diagrama Hasse a mulimii {d, a, b, c, u} este:
61

a = (d a) u, b = (d b) u

b a c

d Cum {d, a, b, c, u}L este sublatice, dac vom verifica faptul c elementele d, a, b, c, u sunt distincte, atunci sublaticea {d, a, b, c, u} va fi izomorf cu M3 ceea ce va fi contradictoriu cu ipoteza pe care o acceptm. Deoarece d < u, vom verifica egalitile a b = = b c=c a = u, a b = b c = c a = d i atunci va rezulta i c cele 5 elemente d, a, b, c, u sunt distincte. Datorit modularitii lui demonstrm doar c ntr-adevr, a c = d. a c = ((d a) u) ((d c) u) = L avem: a = d (a u), b = =d (b u), c = d (c u) iar datorit simetriei este suficient s

=(d a) (d c) u = ((a b) (b c) (c a) a) (d c) u =

=((b c) a) (d c) u = ((b c) a) ((a b) c)

(a b) (b c) (c a) = ((b c) a) ((a b) c) = =(b c) (a ((a b) c)) = (datorit modularitii) = modularitii) = d. n


62

=(b c) (((a b) c) a)= (b c) ((a b) (c a)) = (datorit

Corolar 6.3. O latice L este distributiv dac i numai dac pentru oricare dou ideale I, J I (L), I J = {i j | i I i j J}. Demonstraie. S presupun c L este distributiv. innd cont de Propoziia 5.12., pentru tI J exist i I, j J a.. t i j, astfel c t = (t i) (t j) = i j cu i = t i I iar j = t j J. Pentru a proba afirmaia reciproc, s presupun prin absurd c L nu este distributiv i s artm c exist I, JI (L) ce nu verific ipoteza. Conform Teoremei 6.2., L conine elementele a, b, c care mpreun cu 0 i 1 formeaz laticile N5 sau M3. Fie I = (b], J = (c]. Cum a b c deducem c aI J. Dac am avea a=i j cu iI i jJ, atunci j c, deci j a c < b, adic jJ i astfel a = i j I - absurd! n Corolar 6.4. Fie LLd iar I, JI(L). Dac I J i IJ sunt ideale principale, atunci I i J sunt ideale principale. Demonstraie. Fie I J = (x] i I J = (y]. Conform Corolarului 6.3., y = i j cu iI i jJ. Dac c = x i i b = x j, atunci cI i bJ. S probm c I = (c] i J = (b]. Dac prin absurd J(b], atunci exist aI, a > b iar {x, a, b, c, y} este izomorf cu N5 - absurd! Analog, dac I (c], gsim o sublatice a lui L izomorf cu M3 ceea ce este din nou absurd! n Corolar 6.5. (x] (y]=(x y] iar (x] (y] = (x y]. Fie L o latice oarecare i x, yL. Atunci (x y](x] (y]; dac LLd, atunci

Demonstraie. Egalitatea (x] (y] = (x y] se probeaz imediat prin dubl incluziune iar incluziunea (x y](x] (y] rezult
63

din Propoziia 5.12. Dac LLd , atunci conform Corolarului 6.3., (x] (y] = {i j | i (x] i j (y]} = {i j | i x i j y}, de unde rezult imediat c (x] (y] (x y], deci (x y]=(x] (y]. n

7. Complement i pseudocomplement ntr-o latice. Algebre Boole.


Definiia 7.1. Fie L o latice mrginit. Vom spune c elementul aL are un complement n L dac exist aL a.. a a = 0 i a a = 1 (a se va numi complementul lui a). Vom spune despre laticea L c este complementat dac orice element al su are un complement. Dac L este o latice oarecare i a, b L, a b, prin complementul relativ al unui element x[a, b] din intervalul [a, b], nelegem acel element x[a, b] (dac exist!) pentru care x x = a i x x = b. Vom spune despre o latice L c este relativ complementat dac orice element al su admite un complement relativ n orice interval din L ce-l conine. Lema 7.2. Dac LL(0, 1), atunci un element al lui L poate avea cel mult un complement. Demonstraie. Fie aL iar a, a doi complemeni ai lui a. Atunci a a = a a = 0 i a a = a a = 1, de unde a = a (conform Teoremei 6.2, (iv)). n Lema 7.3. Orice latice L modular i complementat este relativ complementat.
64

Demonstraie. Fie b, c L, b c, a [b, c] i a L complementul lui a n L. Dac vom considera a = (a b) c [b, c], atunci a a= a [(a b) c] = [(a a) (a b)] c = (a b) c = =b c= b iar a a= a [(a b) c] = (a a b) (a c) = 1 c = c, adic a este complementul relativ al lui a n [b, c]. n Lema 7.4. (De Morgan) Fie LLd(0, 1), a, bL avnd complemenii a, b L. Atunci a b, a b au complemeni n L i anume (a b) = a b iar (a b) = a b. Demonstraie. Conform Lemei 7.2 i principiului dualizrii, este suficient s probm c (a b) (a b) = 0 iar (a b) (a b) = 1. ntr-adevr, (a b) (a b) = (a b a) (a b b) = 0 0 = 0 iar (a b) (a b) = (a a b) (b a b) = 1 1 = 1. n Observaia 7.5. Dac LLd (0, 1) i aL are un complement aL, atunci a este cel mai mare element al lui L cu proprietatea c a a=0 (adic a = sup ({x L | a x = 0}). Aceast observaie ne conduce la: Definiia 7.6. Fie L o inf-semilatice cu 0 i aL. Un element a*L se zice pseudocomplementul lui a dac a*= sup ({x L | a x = 0}). Dac orice element al lui L are pseudocomplement, vom spune c inf - semilaticea L este pseudocomplementat O latice L se zice pseudocomplementat, dac privit ca inf-semilatice este pseudocomplementat. Lema 7.7. Dac L este o latice modular mrginit, atunci orice element ce are un complement a l va avea pe a i ca pseudocomplement.
65

Demonstraie. ntr-adevr, fie aL, a un complement al lui a i bL a.. a b i b a = 0. Atunci b = b 1 = b (a a) = a (b a) = a 0 = a. n Teorema 7.8. Fie LLd (0) pseudocomplementat, R (L) = {a* | a L} iar D (L) = {a L | a* = 0}. Atunci, pentru a, b L avem: 1) a a* = 0 iar a b = 0 a b* 2) a b a* b* 3) a a** 4) a* = a*** 5) (a b)* = a* b* 6) (a b)** = a** b** 7) a b = 0 a** b** = 0 8) a (a b)* = a b* 9) 0* = 1, 1* = 0 10) a R (L) a = a** 11) a, b R (L) a b R (L) 12) sup {a, b} = (a b)** = (a* b*)*
R( L)

13) 0, 1 R (L), 1 D (L) i R (L) D (L) = {1} 14) a, b D (L) a b D (L) 15) a D (L) i a b b D (L) 16) a a* D (L). Demonstraie. 1) Rezult din definiia lui a*. Echivalena rezult din definiia lui b*. 2) Deoarece b b* = 0, atunci pentru a b, deducem c a b*= 0, adic b* a*. 3) Din a a* = 0 deducem c a* a = 0, adic a (a*)* = a**. 4) Din a a** i 2) deducem c a*** a* i cum din 3) deducem c a* (a*)** = a*** rezult c a* = a***.
66

5) Avem (a b) (a* b*) = (a a* b*) (b a* b*) = =0 0 = 0. Fie acum x L a.. (a b) x = 0. Deducem c (a x) (b x) = 0, adic a x = b x = 0, de unde x a*, x b*, adic x a* b*. Restul afirmaiilor se probeaz analog. n Observaia 7.9. 1. Elementele lui R (L) se zic regulate iar cele ale lui D (L) dense. 2. innd cont de 4) i 10) deducem c R (L) = { a L / a** = a}. 3. Din 14) i 15) deducem c D (L) F (L). Teorema 7.10. Fie LLd i aL. Atunci fa : L (a] [a), fa (x) = (x a, x a) pentru xL este un morfism injectiv n Ld. n cazul n care LLd (0, 1), atunci fa este izomorfism n Ld (0, 1) dac i numai dac a are un complement. Demonstraie. Faptul c fa este morfism de latici este imediat. Fie acum x, y L a.. fa (x) = fa (y) adic x a = y a i x a = =y a. Cum LLd, atunci x = y (conform Teoremei 6.2.), deci f a este ca funcie o injecie, adic fa este morfism injectiv n Ld. S presupunem acum c LLd (0, 1). Dac fa este izomorfism n Ld (0, 1), atunci pentru (0, 1) (a] [a) va exista xL a.. f (x) = (0, 1), adic a x = 0 i a x = 1, de unde x = a. Reciproc, dac a L este complementul lui a, pentru (u, v) (a] [a) alegnd x = (ua) v deducem imediat c fa (x) = =(u, v), adic fa este i surjecie, deci izomorfism n Ld (0, 1). n Definiia 7.11. Numim complementat din Ld (0, 1). latice Boole orice latice

Exemple. 1. Lanul trivial 1 = {} ca i 2 = {0, 1} (n care 0 = 1 i 1 = 0). De fapt 1 i 2 sunt singurele lanuri ce sunt latici Boole.
67

2. Pentru orice mulime M, (P(M), ) este o latice Boole n care pentru orice X M, X = M \ X = CM (X). 3. Fie n, n 2 iar Dn mulimea divizorilor naturali ai lui n. Mulimea ordonat (Dn, ) este latice Boole n este liber de ptrate (n care caz pentru p, q Dn, p q = (p, q), p q = = [p, q], 0 = 1, 1 = n iar p = n / p). 4. Fie M o mulime iar 2M = {f : M 2}. Definim pe 2M relaia de ordine f g f (x) g (x) pentru orice xM. Astfel (2M, ) devine latice Boole (n care caz pentru f 2M, f = 1 - f). Definiia 7.12. Din punctul de vedere al Algebrei Universale, prin algebr Boole nelegem o algebr (B, , , , 0, 1) de tipul (2, 2, 1, 0, 0) (cu i operaii binare, o operaie unar iar 0, 1 B operaii nule) a.. B1: (B, , ) Ld B2: Sunt verificate identitile x 0 = 0, x x = 0, x1=1 x x = 1.

n cele ce urmeaz prin B vom desemna clasa algebrelor Boole. Dac B1, B2 B, f : B1 B2 va fi morfism de algebre Boole dac f este morfism n Ld (0, 1) i n plus f (x) = (f (x)) pentru orice x B1. Morfismele bijective din B se vor numi izomorfisme. Propoziia 7.13. (Glivenko) Fie (L, , *, 0) o inf-semilatice pseudocomplementat iar R (L) = {a* | a L}. Atunci, cu ordinea indus de pe L, R (L) devine algebr Boole. Demonstraie. innd cont de Teorema 7.8. deducem c L este mrginit (1 = 0*) iar pentru a, b R (L), a b R (L) iar
68

sup R (L) {a, b} = (a* b*)* astfel c R (L) este latice mrginit i sub-inf-semilatice a lui L. Deoarece pentru aR (L), a a* = (a* a**)* = 0* = 1 i a a* = 0 deducem c a* este complementul lui a n R (L). Mai rmne de probat faptul c R (L) este distributiv. Pentru x, y, z R (L), x z x (y z) i y z x (y z), deci x z [x (y z)]* = 0 i (y z) [x (y z)]* = 0 astfel c z [x (y z)]* x*, y*, adic z [x (y z)]* x* y* i z [x (y z)]* (x* y*)* = 0 ceea ce implic z (x* y*) [x (y z)]**. Cum partea stng a acestei ultime inegaliti este z (x y) iar partea dreapt este x (y z) (n R (L)), deducem c z (x y) x (y z), adic R (L) este i distributiv. n Lema 7.14. Fie B B i a, bB a.. a b = 0 i a b = 1. Atunci b = a. Demonstraie. Rezult imediat din Lema 7.2. Lema 7.15. Dac B B i a, b B, atunci (a) = a, (a b)=a b iar (a b) = a b. Demonstraie. Rezult imediat din Lema 7.4.. Propoziia 7.16. Dac M este o mulime oarecare, atunci algebrele Boole 2M i P(M) sunt izomorfe. Demonstraie. Fie XP(M) i a X :M2,
a X (x ) =
0 pentru x X 1 pentru x X

X aX izomorfism de algebre Boole a : P(M) 2M. n Se verific imediat c asocierea Pentru B B i aB, vom nota I (a) = [0, a].
69

definete un

Propoziia 7.17. Pentru orice a B: (i) (I (a), , , *, 0, a) B, unde pentru x I(a), x* = x a (ii) aa : B I (a), aa (x) = a x pentru xB este un morfism surjectiv din B (iii) B I (a) I (a). Demonstraie. (i). I (a) Ld (0, 1) (ca sublatice a lui B). Pentru xI (a), x x*= x (x a) = (x x) a = 0 a = 0 iar x x* = =x (x a)= (x x) (x a) = 1 (x a) = x a = a. (ii). Dac x, y B, atunci aa (x y) = a (x y) = =(a x) (a y)= aa (x) aa (y), aa (x y) = a (x y) = =(a x) (a y) = aa (x) aa (y), aa (x) = a x = =(a a) (a x) = a (a x) =a (a x) = (aa (x))*, aa (0) = 0 iar aa (1) = a, adic aa este morfism surjectiv n B. (iii). Se verific uor c a : B I (a) I (a), a (x) = =(a x, a x) pentru x B este morfism n B. Pentru (y, z) I (a) I (a), cum a (y z) = (a (y z), a (y z)) = ((a y) (a z), (a y) (a z)) = (y 0, 0 z) = (y, z) deducem c a este surjecie. Fie acum x1, x2 B a.. a (x1) = a (x2).

Atunci a x 1 = a x2 i a x1 = a x2, deci (a x1) (a x1) = = (a x2) (a x2) (a a) x1 = (a a) x2 1 x1 = 1 x2 x1 = x2, de unde concluzia c a este izomorfism n B. n

8. Produsul direct (suma direct) a unei familii de mulimi


Definiia 8.1. Fie (Mi)iI o familie nevid de mulimi. Numim produsul direct al acestei familii un dublet (P, (pi)iI), unde P este o
70

mulime nevid iar (pi)iI este o familie de funcii pi : P Mi pentru orice iI a.. este verificat urmtoarea proprietate de universalitate: i familia de funcii pi:PMi (i I), Pentru oricare alt dublet (P, (pi )iI) format din mulimea P exist o unic funcie

u:PP a.. piu=pi, pentru orice iI. Teorema 8.2. Pentru orice familie nevid de mulimi (Mi)iI exist produsul su direct care este unic pn la o bijecie. Demonstraie. Unicitatea produsului direct. Dac (P, (pi)iI) i (P, (pi )iI) sunt dou produse directe ale familiei (M i)iI , conform proprietii de universalitate exist u:PP i v:PP a. piu=pi i piv = pi pentru orice iI. iI. Cum i pi1P=pi , pi 1P= pi pentru orice iI, datorit unicitii din proprietatea de universalitate deducem c uv = 1p i vu=1P , adic u este bijecie. Existena produsului direct. Fie P={f:I U M i f (i ) Mi
iI

Deducem imediat c pi(uv)=pi iar pi(vu)=pi pentru orice

pentru orice iI } iar pi : P Mi, pi (f) = f (i) pentru iI i fP. Se probeaz imediat c dubletul (P, (pi)iI) verific proprietatea de universalitate a produsului direct de mul imi (Mi)iI . n Observaia 8.3. n cele ce urmeaz, dubletul (P, (pi)iI) ce reprezint produsul direct al familiei de mul imi (Mi)iI se va nota prin Mi .
iI

Pentru jI, pj: M i Mj poart numele de a j-a proiecie.


iI

De multe ori prin produs direct vom nelege doar mulimea subiacent P (neglijnd deci menionarea proieciilor).
71

Deoarece orice funcie f:I U M i este determinat de f(i)


iI

pentru orice iI, notnd f (i) = xi Mi, vom scrie formal:

M i ={(xi)iIxiMi pentru orice iI}


iI

Astfel, n cazul n care I este finit I={1, 2, ..., n}, coincide de fapt cu M1 .... Mn definit n 1.

Mi
iI

Astfel, pj: M i Mj este definit prin pj ((xi)iI)=xj, jI. Fie


iI

acum (Mi)iI

familie de aplicaii fi : MiMi , (iI).

i (Mi )iI dou familii nevide de mul imi iar (fi)iI o

Aplicaia f: M i M i , f ((xi)iI)=(fi (xi))iI pentru orice


iI iI

(xi)iI

Mi
iI

poart numele de produsul direct al familiei (fi)iI de


iI

aplicaii; vom nota f = f i . Aplicaia f este unic cu proprietatea c pif=fipi pentru orice iI. Se verific imediat c

1M
iI

=1

Mi
iI

i c dac mai avem o (fi)iI de aplicaii cu

fi : Mi Mi , (iI) atunci
iI

familie de mulimi (Mi)iI i o familie


fi

o f = f i o fi i . iI iI

Propoziia 8.4. Dac pentru orice iI, fi este o funcie injectiv (surjectiv, bijectiv), atunci f = f i este injectiv
iI

(surjectiv, bijectiv).
72

Demonstraie. ntr-adevr, s presupunem c pentru orice iI, fi este injectiv i fie , M i a.. f ()=f ().
iI

oarecare deducem c =, adic f este injectiv.

=fj ( (j)). Cum fj este injectiv deducem c (j)= (j) iar cum j este

Atunci pentru orice jI, f ()(j)=f ()(j) fj ( (j))=

fie M i , adic :I U M i i are proprietatea c (j) Mj


iI iI

S presupunem acum c pentru orice iI, fi este surjectiv i

pentru orice jJ. Cum f i este surjecie, exist xjMj a.. fj (xj )= (j). Dac vom considera :I U M i definit prin (j)=xj pentru orice
iI

jI, atunci f ()=, adic f este surjectiv. n cadrul teoriei mulimilor, noiunea dual celei de produs direct al unei familii de mulimi este aceea de sum direct (vom face mai trziu precizri suplimentare despre noiunea de dualizare vezi Definiia 1.4. de la Capitolul 5). Definiia 8.5. Numim sum direct a familiei (nevide)

(Mi)iI de mulimi, un dublet (S, ( i)iI ) format dintr-o mulime nevid S i o familie de aplicaii i:MiS (iI) ce verific urmtoarea proprietate de universalitate: cu i:MiS( iI), exist o unic aplicaie u:SS a.. ui=i pentru orice iI. Pentru oricare alt mulime S i familie (i)iI de aplicaii

Teorema 8.6. Pentru orice familie (Mi)iI de mulimi exist i este unic pn la o bijecie suma sa direct. Demonstraie. Unicitatea sumei directe se probeaz analog ca n cazul produsului direct. Pentru a proba existena, pentru fiecare iI, considerm M i =Mi{i} i S= U M i (observm c pentru i j, M i I M j =) .
iI

73

Definind pentru orice iI, ai : Mi S prin ai (x) = (x, i) (xMi) se verific imediat c dubletul (S, (Mi)iI n Observaia 8.7. Suma direct a familiei (Mi)iI o vom nota prin C M i (ea mai poart numele i de reuniune disjunct a familiei
iI

( i)iI ) este suma direct a familiei

(Mi)iI ). Aplicaiile ( i)iI , care sunt injecii, se vor numi injeciile canonice (ca i n cazul produsului direct, de multe ori cnd vorbim despre suma direct vom meniona doar mulimea subiacent, injeciile canonice subnelegndu-se). Ca i n cazul produsului direct, dac avem o familie de aplicaii (f i)iI aplicaii cu fi : Mi Mi , (iI) atunci aplicaia f : C M i C M i definit prin f((x, i))=(fi(x), i) pentru orice iI i
iI iI

xMi este unica aplicaie cu proprietatea c ifi=fi pentru orice iI; vom nota f = C f i i vom numi pe f suma direct a aplicaiilor
iI

(f i)iI.

Se probeaz imediat c

C1M
iI

=1

C Mi
iI

iar dac mai avem o

familie

(f i)iI cu fi : Mi Mi( iI) atunci:


fi C
iI

o f = f i o fi C C i . iI iI

Ca i n cazul produsului direct al familiei de func ii (f i)iI avem i pentru f = C f i urmtorul rezultat:
iI

Propoziia 8.8. Dac pentru orice iI, fi este o funcie injectiv (surjectiv, bijectiv), atunci f = C f i este injectiv
iI

(surjectiv, bijectiv).
74

9 Numere cardinale. Operaii cu numere cardinale.


Ordonarea numerelor cardinale
Definiia 9.1. Dac A i B sunt dou mulimi vom spune despre ele c sunt cardinal echivalente (sau mai simplu echivalente) dac exist o bijecie f AB. Dac A i B sunt echivalente vom scrie AB (n caz contrar, vom scrieAB).

Propoziia 9.2. Relaia de ,, este o echivalen pe clasa tuturor mulimilor . 1A:AA este o bijecie. Dac A i B sunt dou mulimi iar AB, atunci
-1

Demonstraie. Pentru orice mulime A, AA cci funcia : BA este bijecie, deducem c

exist f : AB o bijecie. Cum i f

BA, adic relaia ,, este i simetric. Pentru a proba i tranzitivitatea relaiei ,, fie A, B, C mulimi a.. AB i BC, adic deducem c AC. exist f :AB i g :BC bijecii. Cum gf : A C este bijecie

Teorema 9.3. (Cantor) Pentru orice mulime A, AP(A). Demonstraie. S presupunem prin absurd c AP(A), adic exist o bijecie B={xAxf(x)}, atunci cum BP(A) i f este n particular surjec ie, cnd dac aB atunci af(a), deci aB din nou absurd!. Teorema 9.4. (Cantor, Bernstein) f:AP(A). Dac vom considera mulimea

deducem c exist aA a.. B=f(a). Dac aB, atunci aB - absurd, pe

Fie A0, A1, A2 trei

mulimi a.. A2A1A0. Dac A0A2 , atunci A0A1.


75

evident: ...An+1An...A2A1A0 (innd cont de faptul c A2A1A0). S considerm mulimea A= I Ai = I Ai i s


i 0 i 1

Dac vom considera mulimile Ai=f(Ai-2) pentru i3, atunci n mod

Demonstraie. Cum A0A2 , atunci exist o bijecie f:A0A2.

demonstrm c (1) A0 = U ( Ai - Ai +1 )U A . Incluziunea de la dreapta la i 0

stnga este evident. Pentru a o proba pe cealalt, fie xA0. Dac xA atunci x U ( Ai - Ai +1 )U A . Dac xA, exist i a.. xAi i cum i 0 xA0, i1. Fie deci n1 cel mai mic numr natural pentru care xAn . Atunci xAn-1 i deci xAn-1-An, de unde x U ( Ai - Ai +1 )U A . i 0 Astfel avem probat i incluziunea de la stnga la dreapta, rezultnd astfel egalitatea (1). Analog se probeaz i egalitatea: (2) A1= U ( Ai - Ai +1 )U A . i1 Dac vom considera familiile de mul imi (Bi) definite astfel: B0=A i Bi= Ai-1-Ai pentru i1 C0=A i C i =
iI

i (Ci)

iI

Ai +1 - Ai + 2 , pentru i impar Ai -1 - Ai , pentru i par

atunci se observ imediat c pentru i, j, ij BiBj=CiCj= iar din (1) i (2) deducem c: (3) A0= U Bi i A1= U C i .
i 0 i 0

Considerm de asemenea i familia de funcii (fi) definit astfel

i0

cu fi :BiCi

76

1 , pentru i = 0 A f i = 1 Ai -1 - Ai , pentru i par f Ai -1 - Ai , pentru i impar

(s observm c pentru i impar, dac xAi-1-Ai f(x) Ai+1-Ai+2 , adic fi este corect definit). Dac vom arta c pentru orice i, fi este bijectiv (suficient doar pentru i impar), atunci innd cont de (3) vom deduce imediat c A0A1 . Fie deci i impar i fi= f Ai -1 - Ai . Deoarece f este bijectiv deducem imediat c fi este injectiv. Pentru a proba surjectivitatea lui f i fie yAi+1-Ai+2 , adic y Ai+1 i yAi+2 . Cum Ai+1=f (Ai-1 ), deducem c exist xAi-1 a.. y=f(x) i deoarece yAi+2 , deducem c xAi , adic xAi-1-Ai . Astfel y=fi (x), adic fi este i surjectiv, deci bijectiv. Aa dup cum am observat anterior se poate construi imediat o la A1, adic A0A1 i cu aceasta teorema este

bijecie de la A0

complet demonstrat.

AB iar BA. Atunci AB.

Corolarul 9.5. Fie A, B, A, B mulimi a.. AA, BB i Demonstraie. Cum AB exist o bijecie f : AB astfel c

dac vom considera B=f(B) avem c AB. Cum BA deducem c BB . Obinem astfel c BBB i BB. Conform Teoremei 9.4., BB i cum BA, deducem c BA, adic AB.

Definiia 9.6. Dac A este o mulime, prin numrul cardinal al lui A nelegem clasa de echivalen a lui A (notat A ) relativ la relaia de echivalen . Deci B A AB. ,n-1} formate din n elemente (n*); convenim s notm pentru
77

Vom numi seciuni ale lui mulimile de forma Sn={0, 1, ...,

n*, n= S n . Convenim de asemenea s notm 0=cardinalul mulimii vide i prin c 0 (alef zero ) cardinalul mulimii numerelor naturale . n continuare vom defini operaiile clasice cu numere cardinale : suma, produsul i ridicarea la putere. Definiia 9.7. Fie (mi) iI o familie de numere cadinale, unde mi= M i pentru orice iI. Definim suma (respectiv produsul)
iI

familiei (mi)

prin egalitatea

iI

mi = C M i
iI

( respectiv

mi = M i
iI iI iI

). Dac I este o mulime finit, I={1, 2, .., n} vom scrie


iI

mi =m1+...+mn (respectiv mi = m1.. .mn ).


Observaia 9.8. Din Propoziiile 8.8. i respectiv 8.7. deducem c Definiia 9.7. este corect ( n sensul c mi nu depinde de modul
iI

de alegere a mulimilor Mi pentru care mi= M i ). Definiia 9.9. Fie m= M i n= N dou numere cardinale. Definim nm ca fiind numrul cardinal al mulimii Hom (M, N)={f :MN}. Dac mai avem dou mulimi Mi N a.. m= M i n= N atunci exist dou bijecii f : MM i g : NN. Se verific imediat c :Hom (M, N) Hom (M, N) definit prin ( )= g f
-1

pentru orice Hom (M, N) este bijecie, de unde deducem c Definiia 9.9. este corect. Observaia 9.10. Principalele propriet i ale operaiilor de adunare, nmulire i ridicare la putere a numerelor cardinale vor fi puse n eviden ntr-o viitoare lucrare, sub form de exerciii propuse. Definiia 9.11. Dac m= M i n= N , vom spune c m este mai mic sau egal cu n (sau c n este mai mare sau egal cu m) i vom scrie mn, dac exist o submulime NN a.. MN.
78

Vom spune c m este strict mai mic dect n ( sau c n este strict mai mare ca m ) i vom nota m < n dac mn i mn. Observaia 9.12. S presupunem c avem mulimile M, N, P, Q a.. MP i NQ i s mai presupunem c exist NN a.. MN. Considerm bijecia f : NQ i s notm cu Q=f (N). Deducem c c definirea relaiei nu depinde de alegerea reprezentanilor ). (i) mm (iii) mn i nm m=n (iv) mn i np mp (v) m < n i n < p m < p. Demonstraie. (i) i (ii) sunt evidente. (iii). Rezult din Corolarul 9.5. (iv). S presupunem c m= M , n= N , p= P . Din ipotezm avem c exist NN i PP a.. MN i NP, adic avem bijecia f : NP. Dac notm P=f (N), evident c NP, deci MP, de unde deducem c mp. (v). Mai trebuie s probm c dac mp, atunci MP. Dac MP, atunci NP , deci pn. Cum np, atunci din (iii) deducem c n=p - absurd. Observaia 9.14. Ca i n cazul operaiilor cu numere cardinale, alte proprieti legate de compararea numerelor cardinale le vom pune n eviden sub form de exerciii propuse ntr-o viitoare lucrare. Fie acum m= M i : Hom (M, {0, 1})P(M) definit prin (f)=f-1 ({1}), pentru orice f : M{0, 1}. Se probeaz imediat c este
79

NQ, de unde PQ, adic Definiia 9.11. este corect ( n sensul

Propoziia 9.13. Fie m, n, p numere cardinale . Atunci: (ii) mm

o bijecie, de unde deducem c


m

P(M) Hom (M, {0, 1}), adic

P(M ) =2 . Din acest ultim rezultat i Teorema 9. 3. deducem:

Corolarul 9. 15. Dac m este un numr cardinal, atunci m < 2 m. Acest Corolar ne arat c pentru un numr cardinal m obinem urmtorul ir strict cresctor de numere cardinale: 2 < 2 2 < 2 2 Cardinalul 2 continuului.
c0
m 2m

< ....

l vom nota prin c i l vom numi puterea

10 Mulimi numrabile. Mulimi finite i mulimi infinite


Definiia 10.1. Vom spune despre o mulime M c este numrabil dac M , adic M = c 0 . Dac M c 0 vom spune c M este cel mult numrabil ; n caz contrar, spunem c M este nenumrabil. Propoziia 10.2. Dac M i P sunt dou mulimi numrabile disjuncte, atunci MP este numrabil. Demonstraie. Cum M i P sunt numrabile avem dou bijecii f:M i g:P. Se probeaz imediat c h:MP, n f 2 daca n este par h(n)= n + 1 g 2 daca n este impar este bijecie, de unde concluzia c MP este numrabil. Corolar 10.3. O reuniune finit de mulimi numrabile disjuncte este numrabil.
80

Lema 10.4. Funcia numrare diagonal f : (x + y + 1)(x + y ) + x este definit pentru (x, y) prin f(x, y) = 2 bijectiv. Demonstraie. S artm la nceput c dac (x, y), (x, y) i f (x, y)=f (x, y), atunci x=x i y=y. x=x+r cu r*). Obinem atunci egalitatea: 2 S presupunem prin absurd c xx (de exemplu x > x, adic

(x + r + y + 1)(x + r + y ) + r = (x + y + 1)(x + y)
2 de unde deducem c

(x + r + y + 1)(x + r + y ) < (x + y + 1)(x + y)


i astfel y>r+y. Alegnd y=r+y+s cu s* obinem c (z + s )(z + s + 1) , unde z=x+r+y+1, lucru absurd z (z - 1) +r= 2 2 (z + 1)z (z + s )(z + s - 1) . z (z - 1) z ( z - 1) deoarece +r< +z= 2 2 2 2 Prin urmare x=x iar egalitatea f (x, y)=f (x, y) devine (x + y + 1)(x + y ) = (x + y + 1)(x + y ) 2 2 de unde obinem imediat c y=y , adic f este injectiv. Pentru a proba surjectivitatea lui f vom arta prin inducie matematic c pentru orice n exist x, y a.. f (x, y)=n. Avem c 0=f (0, 0) i s presupunem c n=f (x, y ) cu x, y. (x + y + 1)(x + y ) +x+1= Dac y* avem n+1=f (x, y)+1= 2

=f(x+1, y-1) pe cnd dac y=0 avem x(x + 1) (x + 1)(x + 2) =f (0, x+1). n+1= + x +1= 2 2 Dac x=y=0, atunci n=0 , deci n+1=1=f (0, 1).
81

Corolar 10.5.

c0 c0 = c0 .

Propoziia 10.6. , * i sunt mulimi numrabile. Demonstraie. Se probeaz imediat c f:


2 x daca x 0 f (x ) = - 2 x - 1 daca x < 0

i g:*,

x + 1 daca x 0 g (x ) = x daca x < 0

sunt bijective. S probm acum c i este numrabil. Cum x deducem c Q c 0 . S considerm f:*, f ( x, y ) = pentru y orice x, y*. Cum f este surjectiv, conform Propoziiei 3.8. de la Capitolul 1, exist g:* a.. f o g = 1 . Conform Propoziiei 3.7. de la Capitolul 1, deducem c g este injectiv, adic Q Z Z * = c 0 c 0 = c 0 , de unde egalitatea Q = c 0 , adic este numrabil. Propoziia 10.7. Mulimea a numerelor reale este nenumrabil. 1 1 Demonstraie. Deoarece f :(0, 1), f ( x ) = + arctg x 2 p este bijectiv, este suficient s artm c intervalul (0, 1) nu este o mulime numrabil iar pentru aceasta s artm c orice funcie f :(0,1) nu este surjectiv ( procedeul diagonal al lui Cantor ). f (n)=0, a n 1 a n 2 ...... a n n .... cu aij {0, 1, ... , 9}. Dac vom considera b(0,1) b=0, b1 b2 ....b n ...
82

Pentru fiecare n putem scrie pe f (n) ca frac ie zecimal:

este surjectiv.

unde pentru orice k* bk{0, 9, a

k k

}, atunci bIm(f), adic f nu

Definiia 10.8. Vom spune despre o mulime M c este infinit : (i) (ii) (iii) n sens Dedekind, dac exist M M a.. MM n sens Cantor, dac conine o submulime numrabil n sens obinuit, dac M Sn pentru orice n* (unde

Sn={1, 2, ..., n}) .

Teorema 10.9. Cele trei definiii ale mulimilor infinite din cadrul Definiiei 10.8. sunt echivalente dou cte dou. Dedekind ; atunci exist M M i o bijecie f:MM. Cum M M, x1=f (x0), x2=f (x1 ), ..., xn=f (xn-1), ... i s artm c funcia :M Demonstraie. (i)(ii). Fie M o mulime infinit n sens

exist x0M a.. x0M. Construim prin recuren irul de elemente

c dac n, n, nn , atunci (n) (n). Vom face lucrul acesta prin inducie matematic dup n. Dac n=0, atunci n0, de unde (0)=x0 i (n =)f (x n-1 ) M i cum (0)= x0 M deducem c (n) (0). S presupunem acum c pentru orice nm (n) (m )i s alegem acum n n+1. Dac n=0, atunci (n=) (0)= x0 M i xn+1=f (xn ) M, deci (n+1) (n). Dac n0, atunci (n =)f ( xn-1 ) i (n+1)=f (xn) .
f ( xn-1 ) f (xn), adic (n) (n+1). Rezult deci c este injectiv

(n)=xn pentru orice n este injectiv. Pentru aceasta vom demonstra

Cum n-1n, atunci xn-1 xn i cum f este injectiv deducem c i deci ( ) M este o submulime numrabil.

exist M M a.. M (fie f : M o funcie bijectiv ). Se observ imediat c : MM \ {f (0)} definit prin
83

(ii)(i). Fie M o mulime infinit n sensul Cantor, adic

j (x ) =

x daca x M f (n + 1) daca x = f (n ) cu n N

este bine definit i s artm c este chiar bijecie. Fie deci x, x M a.. (x) = (x). M sau x, x M. Dac x, x M, atunci n mod evident din (x) = =(x )deducem c x=x. Dac x, x M, atunci dac x=f(k), x=f(t) deducem c f (k+1)=f (t+1), de unde k+1=t+1 k=t x=x. S artm acum c este surjectiv. Pentru aceasta fie y M \ {f (0)} . Dac yM atunci y= (y), iar dac yM , atunci y=f (n) cu n. Cum yf (0), atunci n0 n1 deci putem scrie y=f (n-1+1)= (n-1). pentru orice n* . (ii)(iii). Aceast implicaie este evident deoarece Sn (iii)(ii). Vom utiliza urmtorul fapt: dac M este o mulime Deoarece M=M( M \ M )i (x) = (x), atunci x, x

infinit n sens obinuit, atunci pentru orice n* exist o funcie injectiv :Sn M. Vom proba lucrul acesta prin inducie matematic referitor la n.

M). S presupunem acum c pentru n* exist :SnM injectiv. Cum am presupus c M este infinit n sens obinuit, atunci (Sn) M, deci exist x0M a.. x0 (Sn).
j (x ) pentru x S n Atunci y :Sn+1M, y (x ) =

Pentru n=1 exist o funcie injectiv :S1M (deoarece

x pentru x = n + 1 0

este n mod

evident funcie injectiv. S trecem acum la a demonstra efectiv implicaia (iii)(ii). Din rezultatul expus anterior deducem c : Mk={:SkM | este injecie} pentru orice k*. Cum pentru kk , SkSk=, deducem c MkMk=. Conform axiomei
84

alegerii

aplicat

mulimii

T={ Mk : k }, exist ST a.. SMk i este format dintr-un singur element. Atunci M =U Im(j ) este o submulime numrabil a
jS

lui M.

CAPITOLUL 2: GRUPURI
1. Operaii algebrice. Monoizi. Morfisme de monoizi. Produse directe finite de monoizi
Definiia 1.1. Fiind dat o multime nevid M, numim operatie algebric (intern) sau lege de compoziie (intern) pe M orice funcie j:M MM. Pentru uurina scrierii vom nota pentru x, yM pe j(x, y) (care se mai numete i compusul lui x cu y) prin xoy sau pur i simplu prin xy (convenim s spunem c am notat operaia algebric j multiplicativ). n anumite situaii folosim pentru j i notaia aditiv ,,+. Exemple 1. Dac T este o mulime nevid iar M=P(T), n capitolul precedent am definit pe M operaiile algebrice de intersecie, reuniune, diferen i diferena simetric. 2. Dac A este o mulime nevid iar Hom(A)={f:AA}, atunci pe Hom(A) avem operaia de compunere a funciilor: j : Hom(A) Hom(A) Hom(A), j(f, g) = fog pentru orice f, g Hom(A). Pe parcursul acestei lucr ri vom mai pune n eviden alte mulimi i operaii algebrice pe acestea (inclusiv mulimile numerelor ntregi , raionale , reale i complexe precum i operaiile de adunare i nmulire pe acestea). Definiia 1.2. Dac M este mulime nevid, vom spune despre o operaie algebric de pe M (notat multiplicativ) c este: (i) comutativ dac pentru oricare x, yM, xy=yx (ii) asociativ dac pentru oricare x, y, zM, (xy)z=x(yz).
85

Operaiile de intersecie, reuniune i diferen simetric sunt exemple de operaii ce sunt simultan comutative i asociative, pe cnd compunerea funciilor nu este operaie comutativ fiind ns asociativ. Dac o operaie algebric de pe M este asociativ, atunci pentru a scrie compunerea a trei elemente x, y, z din M (sau mai multe) nu mai este necesar s folosim parantezele, astfel c n loc s scriem (xy)z sau x(yz) vom scrie xyz. Pentru n elemente x1,,xn (n) din M utilizm de multe ori notaiile: x1x2xn= xi (cnd operaia algebric asociativ este
i =1 n

notat multiplicativ) sau x1+x2++xn = xi


i =1 n

(cnd aceeai operaie algebric

asociativ este notat aditiv). Dac x1=x2==xn=x i n* convenim s notm x1x2xn=xn dac operaia algebric este notat multiplicativ i x1+x2++xn = nx dac ea este notat aditiv. Definiia 1.3. Fie M o mulime nevid pe care avem o operaie algebric. Vom spune c un element eM este element neutru pentru operaia algebric respectiv dac pentru orice xM, xe = ex = x. Observaia 1.4. 1. Dac o operaie algebric de pe M ar avea dou elemente neutre e, eM, atunci ee=e (dac gndim pe e element neutru) i tot ee=e (dac gndim pe e element neutru) astfel c e=e. Deci, elementul neutru al unei operaii algebrice (dac exist !) este unic. 2. n cazul adoptrii notaiei multiplicative pentru o opera ie algebric, elementul su neutru (dac exist) va fi notat prin 1, iar n cazul adoptrii notaiei aditive acesta se va nota prin 0.
86

, i de pe M=P(T) elementele neutre sunt T, i respectiv . 2. Dac A, atunci pentru compunerea funciilor de pe Hom(A), 1A este elementul neutru. Definiia 1.5. Un dublet (M, ) format dintr-o mulime nevid M i o operaie algebric pe M se zice semigrup dac operaia algebric respectiv este asociativ. Dac operaia algebric are i element neutru, semigrupul (M, ) se zice monoid. Dac operaia algebric este comutativ, monoidul se zice comutativ. De multe ori, n cazul unui semigrup se specific doar mulimea subiacent M (far a se mai specifica operaia algebric de pe M; dac este pericol de confuzie atunci i aceasta trebuie neaprat menionat). Exemple 1.Dac T i M=P(T), atunci (M, ), (M , ) i (M, ) sunt monoizi comutativi. 2.Dac A, atunci (Hom(A),o) este monoid necomutativ. Reamintim c n 3 de la Capitolul 1 am introdus mul imea a numerelor naturale. n continuare vom defini dou operaii algebrice pe : adunarea (notat ,,+) i nmulirea (notat ,,) n raport cu care devine monoid.

Exemple 1. Dac T, atunci pentru operaiile algebrice

Teorema 1.6. Exist o unic operaie algebric pe pe care o vom nota prin + i o vom numi adunarea numerelor naturale a. . pentru orice m, n s avem : A1 : 0+m=m A2 : s(n)+m=s(n+m) . Demonstraie. S probm la nceput unicitatea i pentru aceasta s presupunem c mai exist o operaie algebric pe ce verific A1 i A2. Fie P={n | n+m=nm, pentru orice m}.
87

atunci s(n)+m=s(n)m s(n+m)=s(nm), ceea ce este adevrat deoarece s este injectiv i am presupus c nP. Deci P=, adic cele dou operaii coincid. Considerm un element m (pe care l fixm) i tripletul

Din A1 deducem c 0P iar din A2 deducem c dac nP,

(, m, s); conform Teoremei 3.19 de la Capitolul 1 exist o unic funcie fm: a. . fm(0)=m i s(fm(n))= fm(s(n)) pentru orice n . Pentru n definim n+m=f m (n). Atunci 0+m=fm(0)=m iar

s(n)+m= fm (s(n))=s (fm (n))=s( n+m ).

Observaia 1.7. Axiomele A1A2 poart numele de axiomele adunrii numerelor naturale. Propoziia 1.8. Pentru orice m, n avem A10 : m+0=m
0 A2 : n+s (m)= s(n+m) .

pe m=0, deducem c 0+0=0, adic 0P. Dac mP, (adic m+0=m), probeaz i a doua relaie.

Demonstraie. Fie P={m: m+0=m }. Dac n A1 facem

atunci s(m)+0=s(m+0)=s(m), adic s(m)P, deci P=. Analog se

Propoziia 1.9. Dubletul (, +) este monoid comutativ cu proprietatea de simplificare. Demonstraie. Din cele stabilite anterior, deducem c 0 este element neutru pentru adunarea numerelor naturale. Pentru a proba comutativitatea adunrii s considerm P={n : n+m=m+n pentru orice m} . Evident 0P. Dac nP, adic n+m=m+n pentru orice m, atunci s(n)+m=m+s(n) s(n+m)=s(m+n) n+m=m+n, ceea ce este
88

adevrat (deoarece s este injecie). Deducem c P=, adic adunarea numerelor naturale este comutativ .

Pentru a demonstra asociativitatea numerelor naturale, s considerm

adunrii

P ={n: (n+m)+p=n+(m+p) pentru orice m, p }. Evident, 0P. Fie acum nP. Atunci (s(n)+m)+p=s(n+m)+p=s((n+m)+p) iar s(n)+(m+p)=s(n+(m+p)) i cum (n+m)+p=n+(m+p) deducem c s(n)P, adic P=. Pentru partea final fie P={p : dac m+p=n+p m=n}. s(m+p)=s(n+p) m+p=n+p m=n (cci pP), adic s(p)P i Evident 0P i s presupunem c pP. Atunci m+s(p)=n+s(p)

astfel din nou P=.

Observaia 1.10. Dac n, atunci s(n)=s(n+0)=n+s(0)=n+1. Propoziia 1.11. Dac m, n i m+n=0, atunci m=n=0. Demonstraie. Dac m 0 sau n 0, atunci, conform Lemei 3.18 de la Capitolul 1 exist p, q a. . m = s(p) sau n = s(q). n primul caz, obinem c m+n = s(p)+n = s(p+n) 0 absurd ! i analog n al doilea caz. Deci m = n = 0 . Propoziia 1.12. Exist o unic operaie algebric pe

notat i numit nmulirea numerelor naturale a.. pentru orice m, n s avem : I1 : m0=0 I2 : ms(n)=mn+m.

unde fm: este definit prin fm(n)=n+m pentru orice n, atunci


89

Demonstraie. Fie m fixat ; considernd tripletul ( , 0, fm ),

conform Teoremei 3.19 de la Capitolul 1

exist o unic funcie

g m : a.. gm (0)=0 i fmgm = gm s. Definim mn=gm(n) i astfel m0=gm(0)=0 iar ms(n)= =gm(s(n))=fm(gm(n))=fm(mn)=mn+m. Unicitatea operaiei de nmulire cu proprietile I1 i I2 se probeaz analog ca n cazul adunrii. Observaia 1.13. I1 i I2 poart numele de axiomele nmulirii numerelor naturale. n cele ce urmeaz, dac nu este pericol de confuzie, vom scrie mn = mn pentru m, n. Analog ca n cazul adunrii numerelor naturale, demonstreaz c pentru oricare numere naturale m, n avem : 0 I1 : 0m=0
0 I2 : s(n)m=nm+m.

se

Lema 1.14. nmulirea numerelor naturale este distributiv la stnga fa de adunarea numerelor naturale. Demonstraie. Fie P={p : m(n+p)=mn+mp pentru oricare innd cont de I1 deducem c 0P.

m, n}.

S presupunem acum c pP i fie m, n. Avem m(n+s(p))=m(s(n+p))=m(n+p)+m=mn+mp+m=mn+ms(p), adic s(p)P i astfel P= . Propoziia 1.15. Dac m, n i mn=0, atunci m=0 sau n=0. Dubletul (, ) este monoid comutativ.

Demonstraie. Pentru a proba asociativitatea nmulirii fie 0P. S presupunem acum c pP i s demonstrm c s(p)P. Avem (mn)s(p)=(mn)p+mn iar m(ns(p))=m(np+n)=m(np)+mn (conform Lemei 1.14.), de unde egalitatea (mn)s(p)=m(ns(p)), adic s(p)P, deci P=.
90

P={p : (mn)p=m(np) pentru oricare m, n}. n mod evident,

Deoarece pentru orice n avem n1=ns(0)=n0+n=n iar 1n=s(0)n=0n+n=n deducem c 1 este elementul neutru al nmulirii numerelor naturale. Pentru a proba comutativitatea nmulirii numerelor naturale fie P={n : nm=mn pentru orice m}. n mod evident 0P i s presupunem c n. Atunci pentru orice m, s(n)m=nm+m iar ms(n)=mn+m, de unde s(n)m=ms(n), adic s(n)P, deci P=.

m=s(k) cu k (conform Lemei 3.18 de la Capitolul 1) i cum 0=mn=s(k)n=kn+n trebuie ca n=nk=0 (conform Propozi iei 1.11). Definiia 1.16. Pentru m, n vom scrie mn (i vom spune c m este mai mic sau egal dect n sau c n este mai mare sau egal

Fie acum m, n a.. mn=0 i s presupunem c m0. Atunci

dect m) dac exist p a.. m+p=n ; convenim n acest caz s notm p=n-m. m<n i vom spune c m este strict mai mic dect n. Dac p*, atunci mn i mn ; n acest caz vom scrie

Lema 1.17. Dac m, n i m<n, atunci s(m)n. p*, exist k a. . p=s(k) (conform Lemei 3.18 de la Capitolul I). s(m) n . Demonstraie. Deoarece m<n, exist p* a.. m+p=n. Cum

Atunci din m+p=n deducem c m+s(k)=n s(m+k)=n s(m)+k=n

Corolar 1.18. Pentru orice n, n<s(n). Propoziia 1.19. Dubletul (, ) este o mulime total ordonat. Demonstraie. Deoarece pentru orice n, n+0=n deducem c

nn, adic relaia este reflexiv. Fie acum m, n a. . mn i nm. Atunci exist p, q a.. m+p=n i n+q=m. Deducem c n+(p+q)=n, de
91

unde p+q=0 (conform Propoziiei 1.9.), iar de aici p=q=0 (conform Propoziiei 1.11.), adic m=n, deci relaia este antisimetric . Fie acum m, n, p a. . mn i np. Atunci exist r, s a. . m+r=n i n+s=p. Deducem imediat c m+(r+s)=p, adic mp, deci relaia este i tranzitiv, adic este o relaie de ordine pe . iar Pentru a proba c ordinea de pe este total, fie m fixat Pm ={n: nm sau mn}.

oarecare deducem c ordinea de pe este total. Observaia 1.20.

avem c m<s(n) i din nou s(n)Pm. Rezult c Pm= i cum m este

Lemei 1.17. avem s(n)m i din nou s(n)Pm . Dac m<n, cum n<s(n)

n<s(n) avem m<s(n), adic s(n)Pm . Dac n<m, atunci conform

n mod evident 0Pm i fie nPm. Dac n=m, atunci cum

poart numele de ordinea natural de pe .

Relaia de ordine definit anterior pe

Teorema 1.21. Dubletul (, ) este o mulime bine ordonat. Demonstraie. Trebuie s demonstrm c orice submulime nevid A are un cel mai mic element. Pentru aceasta fie: Evident 0P. Dac pentru orice nP ar rezulta s(n)P, atunci am P={n: nx pentru orice xA}.

deduce c P=, astfel c alegnd un x0A atunci x0P, deci s(x0)P. n particular ar rezulta c s(x0 )x0 absurd !. Deducem c P, adic exist aP a.. s(a)P. Vom

demonstra c aA i c a este cel mai mic element al lui A.

(conform Lemei 1.17.), adic s(a)P absurd !, deci aA i cum a P lui A . deducem c a x pentru orice xA, adic a este cel mai mic element al

Dac aA, atunci pentru orice xA avem a<x, de unde s(a)x

92

Corolar 1.22. Orice ir descresctor de numere naturale este staionar. Demonstraie. Fie (a n)n

un ir descresctor de numere
m

naturale iar A={a n : n}. Conform Teoremei 1.21 mulimea A are un cel mai mic element a k ; atunci pentru orice mk avem a

cum a k am deducem c am = a k , adic irul (a n ) n este staionar .

a k i

Corolar 1.23. n nu putem gsi un ir strict descresctor i infinit de numere naturale . Corolar 1.24. xP) nP. Atunci P=. Fie P a.. pentru orice n (x<n

A. Conform Teoremei 1.21. mulimea A va avea un cel mai mic

Demonstraie. Fie A=\P i s presupunem prin absurd c

element aA. Cum pentru x, x<a xA xP, conform

ipotezei, adic aP i astfel aA absurd !. Deci A=, de unde P= .

Corolar 1.25. ( Teorema mpririi cu rest n ). Pentru oricare dou numere naturale m, n cu n0, exist i sunt unice dou numere naturale c i r a.. m=nc+r i r<n . Demonstraie. Fie A={s: exist p a.. m=np+s}. 1.21. mulimea A posed un cel mai mic element r A. Atunci, exist c a.. m=cn+r i s demonstrm c r<n . Dac prin absurd rn, atunci conform Propoziiei 1.19., rn, Deoarece m=0m+m deducem c mA, adic A. Conform Teoremei

adic exist u a.. r=n+u. Deducem c m=nc+r=nc+n+u=n(c+1)+u, adic uA, deci ru i cum ur deducem c u=r, adic n=0 absurd !.
93

Pentru a demonstra unicitatea lui c i r s presupunem c m=cn+r=cn+r, cu r, r<n i s artm c c=c i r=r. S presupunem de exemplu c c<c, adic c+u=c cu u*. Deci c=c i deducem imediat c i r=r.

Atunci, m=nc+r=n(c+u)+r=nc+nu+r, deci r=nu+r >n absurd !.

Observaia 1.26. Numrul c poart numele de ctul mpririi lui m la n iar r se zice restul acestei mpriri . Teorema 1.27. Fie m, n, m, n, p a.. mn i mn. Atunci: (i) m+m n+n i mm nn (ii) mp np i mp np. Demonstraie. (i). Putem scrie m+r=n i m+r=n, cu r, r. nn=(m+r)(m+r)=mm+mr+rm+rr Din (m+m)+(r+r)=n+n deducem c m+mn+n. De asemenea i cum deducem c mmnn. (ii). Se deduce analog ca i (i) innd cont de (i) precum i de mr+rm+rr

regulile de calcul din stabilite mai nainte. S revenim acum la cazul general al semigrupurilor. Urmtorul rezultat este imediat. Propoziia 1.28. Dac M este un semigrup, xM iar m, n*,

atunci xmxn=xm+n iar (xm)n=xmn. Dac mai avem yM a.. xy=yx, atunci (xy) n=xnyn.

Definiia 1.29. Dac M, M sunt monoizi, o funcie f:MM se zice morfism de monoizi dac f(1)=1 i f(xy)=f(x)f(y) pentru orice x, yM. Vom nota prin Mon clasa monoizilor iar pentru M, MMon vom nota prin HomMon(M, M) (sau mai simplu Hom(M, M) dac nu este pericol de confuzie) toate morfismele de monoizi de la M la M , adic Hom(M, M)={f:MM/ f este morfism de monoizi}.
94

Propoziia 1.30. Dac M, M, M sunt monoizi iar fHom(M, M) i gHom(M, M) , atunci gofHom(M, M). Demonstraie. Cum f(1)=g(1), (gof)(1)=g(f(1))=g(1)=1 iar pentru x, yM avem (gof)(xy)=g(f(xy))=g(f(x)f(y))=g(f(x))g(f(y))= =(gof)(x)(gof)(y), adic gof Hom(M, M). Definiia 1.31. Dac M i M sunt doi monoizi, numim izomorfism de monoizi un morfism fHom(M, M) care ca funcie este bijecie; n acest caz vom spune despre monoizii M, M c sunt izomorfi i vom scrie MM. Se deduce imediat c dac fHom(M, M) este izomorfism de monoizi, atunci i f -1:MM este morfism de monoizi. Definiia 1.32. Fie (M, ) un monoid. Vom spune despre un element xM c este inversabil (sau simetrizabil ) dac exist xM a.. xx=xx=1. S observm c dac x exist atunci el este unic deoarece dac ar mai exista xM a.. xx=xx=1, atunci x(xx)=x1=x i x(xx)=(xx)x=1x=x, adic x=x. Elementul x poart numele de inversul (sau simetricul) lui x. n cazul notaiei multiplicative vom nota x=x-1 iar n cazul notaiei aditive vom nota x=-x (iar x se va numi opusul lui x). n cele ce urmeaz (pn la specificri suplimentare) vom considera monoizi multiplicativi. Pentru monoidul (M, ) prin U(M, ) (sau mai simplu U(M) dac nu se creeaz confuzii prin nespecificarea opera iei algebrice de pe M ) vom nota mulimea elementelor inversabile din M (adic U(M)={xM / exist xM a.. xx=xx=1}). Evident, dac xU(M), atunci (x-1)-1=x. Pentru exemplele de monoizi de pn acum avem: U(P(T),)={T}, U(P(T),)={}, U(P(T),)=P(T), U(,+)={0}, U(,) = {1}, iar pentru o mulime A, U(Hom(A),o)={f:AA / f este bijecie}. Convenim s notm (A)={fHom(A) / f este bijecie} i s numim un element f(A) ca fiind o permutare asupra elementelor lui A.
95

Propoziia 1.33. Fie (M, ) un monoid i x, yU(M). Atunci 1U(M), xyU(M) iar (xy)-1=y-1x-1. Demonstraie. Din 11=11=1 deducem c 1U(M) iar din (xy)(y-1x-1) = x(yy-1)x-1 = x1x-1 = xx-1 = 1 i (y-1x-1)(xy) = y-1(x-1x)y = =y-11y=y-1y=1 deducem c xyU(M) iar (xy)-1=y-1x-1. Observaia 1.34. Raionnd inductiv dup n deducem c dac x1,,xnU(M) (n2), atunci x1x2xnU(M) iar (x1x2xn)-1=xn-1x2-1x1-1. Fie acum M1, M2, , Mn monoizi iar M = M1Mn={(x1, , xn) / xiMi , 1in}. Pentru x=(x1,,xn), y=(y1,,yn)M definim xy=(x1y1,,xnyn) iar pentru fiecare 1 i n considerm pi :MMi definit prin pi (x)=xi pentru orice x=(x1,,xn)M ( pi se zice a i-a proiecie a lui M pe Mi sau proiecia de indice i ). Propoziia 1.35. Dac M1,,Mn sunt monoizi, atunci (M, ) este monoid, U(M)=U (M1)U (Mn), pentru fiecare 1 i n, pi Hom(M,Mi ) i n plus este verificat urmtoarea proprietate de universalitate : Pentru oricare monoid M i familie de morfisme de monoizi (pi)1 i n cu piHom(M, Mi ), 1 i n, exist un unic uHom(M, M) a.. pi ou=pi . Demonstraie. Asociativitatea operaiei de nmulire de pe M rezult din asociativitatea fiecrei operaii de nmulire de pe Mi iar elementul neutru este 1=(1,,1). Dac xU(M), x=(x1,,xn), atunci exist yM , y=(y1,,yn) a.. xy=yx=1 (x1y1,,xnyn)=(y1x1,,ynxn)=(1,,1) xiyi = yixi = 1 pentru orice 1 i n xiU(Mi) pentru orice 1 i n xU(M1) U(Mn), de unde egalitatea (de mulimi). U(M)= U(M1) U(Mn).
96

Dac x=(x1,,xn), y=(y1,,yn)M i 1 i n, atunci xy=(x1y1,,xnyn), deci pi (xy) =xi yi =pi (x)pi (y), adic pi Hom(M, Mi). S verificm acum proprietatea de universalitate, iar pentru aceasta fie M un alt monoid i pentru 1 i n s considerm piHom(M, Mi). Pentru xM, definim u:MM prin u(x)=(p1(x),,pn(x)) i se verific imediat c uHom(M, M) iar piou=pi , pentru orice 1 i n. Fie acum uHom(M, M) a.. piou=pi pentru orice 1 i n. Atunci pentru orice xM avem pi(u(x)) = pi(x), adic u(x)=(p1(x),,pn(x))=u(x), de unde u=u. Definiia 1.36. Monoidul M=M1 Mn mpreun cu proieciile (pi)1in poart numele de produsul direct al monoizilor M1, M2, , Mn (cnd nu este pericol de confuzie nu vom mai specifica proieciile).

2. Grup. Calcule ntr-un grup. Subgrup. Subgrup generat de o mulime. Grup ciclic. Ordinul unui element ntr-un grup

Definiia 2.1. Vom spune despre un monoid M c este grup dac U(M)=M. Altfel zis, dubletul (M, ) format dintr-o mulime M i o operaie algebric pe M este grup dac operaia algebric este asociativ, admite element neutru i orice element din M este inversabil. Grupul M se va zice comutativ ( sau abelian ) dac operaia algebric este comutativ. Exemple: 1. Dac T este o mulime nevid atunci (P(T), ) este grup comutativ. 2. Dac A este o mulime nevid, atunci ((A) , o) este grup ( n general necomutativ). 3. Mai general, dac (M, ) este un monoid atunci (U (M), ) este grup.
97

n cele ce urmeaz prin (G, ) vom desemna un grup multiplicativ (dac nu este pericol de confuzie nu vom mai specifica operaia algebric). Cardinalul mulimii G se va nota | G | i se va numi ordinul grupului G . n consecin, elementul neutru al lui G va fi notat cu 1 iar pentru xG inversul su va fi notat prin x-1 . Analog ca n cazul semigrupurilor, dac pentru xG definim x0 = 1, atunci (x-1)-1= x iar dac m, n, atunci xm xn = xm+n i (xm)n = =xmn. De asemenea, dac x, y G i xy=yx, atunci pentru orice n (xy)n= xn y n.

Definiia 2.2. O submulime nevid S a lui G se zice subgrup al lui G dac S mpreun cu restricia operaiei algebrice de pe G la S formeaz grup. Vom nota prin L(G) mulimea subgrupurilor lui G; pentru a exprima c HL(G) vom indica lucrul acesta scriind c HG. Propoziia 2.3. Pentru o mulime nevid S a lui G urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) SL(G) (ii) 1S i pentru orice x, yS, xyS i x-1S (iii) pentru orice x, yS , x-1yS. Demonstraie. Implicaiile (i)(ii) i (ii)(iii) sunt imediate. (iii)(i). Cum S exist x0S i atunci 1=x0-1x0S. Alegnd un element oarecare xS, cum 1S avem c i x-1=x-11S adic (S, ) este grup. n mod evident, {1}L(G) i GL(G). Oricare alt subgrup S al lui G diferit de {1} i G se zice propriu. Subgrupul {1} se zice subgrup nul i se noteaz de obicei prin 0. Propoziia 2.4. Fie (Si)iI o familie nevid de subgrupuri ale lui G . Atunci, I S i L(G).
iI

98

Demonstraie. Fie S= I S i i x, y S . Atunci pentru orice


iI

iI, x, ySi i cum SiG avem c x-1ySi , adic x-1yS, deci SG. Observaia 2.5. n ceea ce privete reuniunea a dou subgrupuri ale lui G s demonstrm c dac H, KL(G), atunci HKL(G) HK sau KH. Implicaia de la dreapta la stnga fiind evident s presupunem c HKL(G) i totui HK i KH , adic exist xH astfel nct xK i yK astfel nct yH. Considernd elementul z=xy atunci cum am presupus c HKL(G) ar trebui ca zHK. Dac zH, atunci cum y=x-1z am deduce c yH absurd. Dac zK atunci ar rezulta c x=zy-1K absurd !. Din cele expuse mai nainte deducem c n general, dac H, KL(G) nu rezult cu necesitate c i HKL(G). Este una din raiunile pentru care vom introduce noiunea ce urmeaz. Definiia 2.6. Dac M este o submulime nevid a lui G, prin subgrupul lui G generat de M nelegem cel mai mic subgrup al lui G ( fa de relaia de incluziune ) ce conine pe M i pe care l vom nota prin <M>. Altfel zis <M>=
SL(G)
M S

Is .

Dac M L(G), n mod evident <M>=M. Propoziia 2.7. Dac MG este o submulime nevid, atunci <M> = {x1 xn | n iar xi M sau xi-1 M pentru orice 1in }. Demonstraie. Fie H={x1 xn | n iar xi M sau xi-1 M pentru orice 1in } i x, yH, adic x=x1 xn , y=y1 ym cu xi sau xi-1 n M i yj sau yj-1 n M pentru 1in i 1jm. Cum x-1y = xn-1 x1-1 y1 ym deducem c x-1y H, adic HG. Deoarece MH iar <M> este cel mai mic subgrup al lui G ce conine pe M deducem c <M>H .
99

S G
M S

I s =<M>, de unde egalitatea <M>=H.

Fie acum SG astfel nct MS. Atunci HS, deci

Corolar 2.8. <x>={xn | n}{(x-1)n | n}. Definiia 2.9. <x> poart numele de grupul ciclic generat de x. Ordinul unui element xG notat o(x) se definete ca fiind o(x)=|<x>|. Evident, o(1)=1 iar dac x1 i o(x)=n, atunci n este cel mai mic numr natural pentru care xn=1. Dac o(x)=, atunci xn1, pentru orice n1. Observaia 2.10. 1. Dac x G este de ordin finit i exist n a.. x n = 1 , atunci o(x) n .
*

n = c o( x) + r i r < o( x).

ntr-adevr, mprind pe n la o(x) gsim c, r a.

Din x o( x ) = x n = 1 deducem imediat c i x r = 1 , adic r = 0 (innd cont de minimalitatea lui o(x)), deci o(x) n . 2. Dac x, y G , a.. o(x) i o(y) sunt finite, xy = yx i (o(x), o(y)) = 1, atunci o(xy) = o(x)o(y). ntr-adevr, dac notm m = o(x), n = o(y) i p = o(xy), din m x = y n = 1 deducem c ( xy ) mn = x mn y mn = 1 , adic p mn . Din o(xy) = p deducem c ( xy ) p = 1 , deci x p = y - p iar de aici
x np = ( y n ) - p = 1 , adic m np i cum (m,n) = 1 deducem c m p .

Analog n p i cum (m,n) = 1 deducem c mn p , adic p = mn. 3. Din cele de mai nainte deducem recursiv c dac x1 , x 2 ,..., x n G ( n 2 ) i cele n elemente comut ntre ele iar ordinele a oricare dou (diferite) sunt prime ntre ele, atunci
o( x1 ...x n ) = o( x1 )...o( x n ).

Propoziia 2.11. (L(G), ) este latice complet.


100

Demonstraie. n mod evident 0={1}, 1=G iar pentru H, KL(G), HK=HK iar HK=<HK>. Dac (Si)iI este o familie oarecare de subgrupuri ale lui G, atunci

S
iI

S =< U
iI i iI

i I

I Si L(G) iar

Si > L(G).

3. Centralizatorul unui element ntr-un grup. Centrul unui grup. Teorema lui Lagrange. Indicele unui subgrup ntr-un grup. Ecuaia claselor
Definiia 3.1. Pentru xG vom nota CG(x) = { yG : xy=yx } i Z(G)= CG(x). CG(x) se numete centralizatorul lui x n G iar Z(G)
xG

centrul lui G; n mod evident Z(G)= { xG ; xy = yx, pentru orice yG }. Propoziia 3.2. Pentru orice xG, CG(x)G. Demonstraie. Dac y, z CG(x), atunci yx = xy i zx =xz . Deducem imediat c y-1x = xy-1 iar (y-1z)x = y-1 (zx) = y-1(xz) = (y-1x)z = =(xy-1)z = x(y-1z), adic y-1z CG(x), deci CG(x) G. Corolar 3.3. Z(G)G. Demonstraie. Avem Z(G)=
xG

CG(x)

i conform

Propoziiei 2.4., Z(G)G. Fie acum HG i xG. Definim xH = { xh : hH } i Hx = {hx : hH }. Mulimea xH (Hx) poart numele de clasa la stnga (dreapta) a lui x n raport cu H. Propoziia 3.4. Dac x, yG i HG atunci
101

(i) xH = yH x-1yH (ii) Hx = Hy xy-1H. Demonstraie. (i). S presupunem c xH = yH. Cum 1H , x=x 1 xH = yH, adic x = yh cu h H. Deducem c y-1x=h H i cum h-1 H avem c h-1 = x-1y H. Reciproc, fie x-1y=hH i zxH, adic z=xk cu kH. Cum x=yh-1 avem z=(yh-1)k = y(h-1k) , adic zyH (cci h-1kH ), deci xHyH . Analog deducem c i yH xH, de unde xH=yH. (ii). Ca i n cazul (i). Corolar 3.5. Dac HG, atunci pentru xG, xH = H (sau Hx = H) xH. n particular, 1H = H. Vom nota (G/H)s = {xH : xG} i (G/H)d = {Hx : xG} Propoziia 3.6. (G/H)s i (G/H)d sunt partiii ale lui G. Demonstraie. Este suficient s probm pentru (G/H)s. Deoarece pentru orice xG avem x=x1 xH deducem c U xH =
xG

G.

Fie acum x, yG i s demonstrm c xH=yH sau

xHyH= . Avem c x-1yH sau x-1yH. Dac x-1y H, conform Propoziiei 3.4, xH=yH. S presupunem acum c x-1yH. Dac ar exista zxHyH, atunci z=xh=yk cu h, k H i am deduce imediat c x-1y= hk-1H -absurd. Deci n cazul x-1yH avem xHyH=. Propoziia 3.7. Funcia f : (G/H)s (G/H)d , f(xH)=Hx-1 pentru orice xG este o bijecie . Demonstraie. Pentru x, yG echivalenele xH=yH x1 y H x-1(y-1)-1 H Hx-1= Hy-1 (conform Propoziiei 3.4) ne arat c f este corect definit i c este injectiv. Cum surjectivitatea lui f este imediat, deducem c f este bijecie.
102

Din propoziia precedent deducem c |(G/H)s|= |(G/H)d|; acest numr cardinal se noteaz |G:H| i poart numele de indicele lui H n G. Lema 3.8. Dac HG i xG, atunci |xH|=|Hx|=|H| . Demonstraie. Este suficient s artm c mulimile xH i H sunt echipotente iar n acest sens definim f x : H xH, fx(h) = xh pentru orice hH. Dac h, kH i fx(h) = fx(k) atunci xh=xk deci h=k adic f este injectiv. Cum fx este n mod evident i surjectiv, deducem c fx este o bijecie i astfel |xH|=|H|. Teorema 3.9. Dac HG, atunci |G|= |H||G:H|. Demonstraie. Cum (G/H)s este o partiie a lui G avem |G| = |xH|(sumarea fcndu-se dup clase distincte).
xG

innd cont de Lema 3.8. deducem c |G|=|H||G:H|. n cazul n care G este un grup finit, atunci |G|, |H| i |G : H| sunt numere naturale iar relaia |G|=|H||G:H|arat c |H| este un divizor al lui |G|. Obinem astfel: Corolar 3.10. (Lagrange) Ordinul oricrui subgrup al unui grup finit divide ordinul grupului. Corolar 3.11. Dac G este un grup finit de ordin n, atunci xn =1 pentru orice x G. Demonstraie. Dac k=o(x), atunci xk =1 i k|n (conform teoremei
n kt k t

lui
t

Lagrange),

adic

n=kt

cu

t.

Atunci

x =x =(x ) =1 =1.
103

Definiia 3.12. Vom spune despre elementele x, yG c sunt conjugate n G i vom scrie x ~ y dac exist aG a. . x=a-1ya. Propoziia 3.13. Relaia de conjugare ~ este o echivalen pe G. Demonstraie. Deoarece pentru orice xG, x=1-1x1 deducem c x~x, adic relaia ~ este reflexiv. Dac x, yG i x ~ y , atunci exist aG astfel nct x=a-1ya . Cum y=axa-1=(a-1)-1 xa-1 deducem c i y~x , adic relaia ~ este i simetric. Fie acum x, y, z astfel nct x~y i y~z. Atunci exist a, bG astfel nct x=a-1ya i y=b-1zb . Deducem c x=a-1(b-1zb)a = = (a-1b-1) z (ba) = (ba)-1 z (ba), adic x~z i astfel ~ este i tranzitiv, deci o relaie de echivalen pe G. n conformitate cu notaiile de la Capitolul 1, pentru xG prin [x]~ vom desemna clasa de echivalen a lui x n raport cu relaia ~ care se mai zice i clasa de conjugare a lui x (altfel zis [x]~ este mulimea conjugailor lui x n G, adic [x]~ ={axa-1 : a G}). Propoziia 3.14. Pentru orice x G, |[x]~|=|G : CG(x)| . Demonstraie. Fie H=CG(x). Dac a, bG atunci din echivalenele axa-1=bxb-1 xa-1b=a-1bx a-1b H aH=bH deducem c funcia f:[x]~(G/H)s , f(axa-1) = aH pentru orice aG este corect definit i injectiv. Cum n mod evident f este i surjecie deducem c f este bijecie, adic |[x~]|=|(G/H)s|=|G : H|= G= =|G : CG(x)|. Deoarece {[x]~}xG formeaz o partiie a lui G deducem c
xG

[x]~ (vom lua reuniunea dup elementele xG ce nu sunt

conjugate ntre ele ). S remarcm i faptul c dac xZ(G), atunci [x]~={x}. Astfel, |G|=

|[x] |(sumarea
xG ~

fcndu-se

dup

elementele neconjugate). Scriind


104

|G|=

xZ ( G )

|[x]~|+

xZ ( G )

|[x]~|=

xZ ( G )

|{x}|+

xZ ( G )

|[x]~|

i innd cont de Propoziia 3.13 obinem relaia |G|=|Z(G)|+


xZ ( G )

|G:CG(x)|, cunoscut sub numele de ecuaia

claselor. n continuare vom aplica ecuaia claselor n special n cazul n care grupul G este finit.

4. Subgrupuri normale. Factorizarea unui grup printr-un subgrup normal


Definiia 4.1. Vom spune despre un subgrup H al lui G c este normal n G dac xH = Hx pentru orice xG i vom scrie HG pentru a desemna faptul acesta. Vom nota prin L0(G) mulimea subgrupurilor normale ale lui G. Evident, L0(G) L(G), {1}, G L0(G) iar dac G este comutativ, atunci L0(G)= L(G). Propoziia 4.2. Pentru HL(G) urmtoarele afirmaii sunt echivalente (i) H L0(G) (ii) Pentru orice xG, xHx-1H (unde xHx-1={xhx-1 : hH}). Demonstraie. (i) (ii). Dac HG i xG, atunci xH=Hx, deci pentru hH, xh=kx cu kH astfel c xhx-1 = kH. (ii)(i). Fie xG. Din xHx-1H deducem imediat c xHHx. nlocuind pe x cu x-1 deducem c x-1H Hx-1, de unde HxxH, adic xH=Hx, deci H L0(G). L(G). Propoziia 4.3. L0(G) este sublatice modular marginit a lui

Demonstraie. Am vzut c {1} i G fac parte din L0(G). Fie acum H, K L0(G), xG i hHK. Atunci xhx-1H, K deci
105

xhx-1HK, adic

HK L0(G). S artm acum c HK

=HK=KH (unde HK= {hk|hH, kK}). Avem HK= U xK = U Kx = KH .


xH xH

n mod evident H, KHK iar dac alegem SG astfel nct HKG, fie xG, hH i kK. Scriind x(hk)x-1=(xhx-1)(xkx-1), cum xhx-1H i xkx-1K, deducem c x(hk)x-1 HK, adic HKG, deci i HKL0(G). Am demonstrat deci c L0(G) este sublatice (mrginit) a lui L(G). Pentru a proba c L0(G) este modular fie H, K, LL0(G) astfel nct HK i s artm c K(HL)=H(KL). innd cont de cele stabilite anterior este suficient s probm incluziunea K(HL)H(KL) (cealalt fiind evident) iar pentru aceasta fie xK(HL). Atunci xK i xHL ceea ce implic x=yz cu yH i zL. Avem z=y-1xK i cum zL deducem c zKL. Cum yH rezult x=yzH(KL), adic avem K(LH)H(KL). Am vzut c o intersecie finit de subgrupuri normale ale lui G este de asemenea un subgrup normal al lui G. Analog se probeaz faptul c dac (Hi)iI este o familie oarecare de subgrupuri normale ale lui G, atunci H, KS atunci HKS, adic HK=KH=HK. Pentru a arta c

H este de asemenea subgrup normal


iI
i

al lui G, astfel c, fiind dat o mulime nevid MG putem vorbi de subgrupul normal al lui G generat de M ca fiind intersecia tuturor subgrupurilor normale ale lui G ce conin pe M. Convenim s notm acest subgrup normal prin [M], adic [M]= I H.
H L0 ( G ) M H

Propoziia 4.4. Dac MG este o mulime nevid, atunci [M] = <{a-1xa|aG i xM}>. Demonstraie. Fie K = <{a-1xa|aG i xM}>. n mod evident MK. Tinnd cont de Propoziia 2.7, un element din K este de forma x1xn cu xiM sau xI-1 M unde M= {a-1xa|aG i
106

xM}. Pentru a proba apartenena KL0(G), fie aG i yK. Atunci y=y1yn cu yiM sau yi-1M astfel c scriind a-1ya = a1 y1yna =(a-1y1a) (a-1y2a) (a-1yna) deducem c a-1yaK, deci KG. Cum [M] este cel mai mic subgrup normal al lui G ce conine pe M deducem c [M]K. Fie acum HL0(G) astfel nct MH. Dac alegem aG i xM, atunci xH i cum HG deducem c a-1xaH, adic KH. Atunci K I H=[M], de unde egalitatea [M]=K.
H L0 ( G ) M H

Dac HG, atunci (G/H)s=(G/H)d=G/H. Pentru xH, yHG/H (cu x,yG) definim (xH)(yH)=(xy)H i s artm c fa de aceast operaie algebric G/H devine grup. Dac mai avem x, yG astfel nct xH=xH i yH=yH atunci x-1x, y-1yH. Pentru a proba c (xy)H=(xy)H scriem (xy)-1(xy)=y-1x-1xy=[y-1(x-1 x)y](y-1y), de unde deducem c (xy)-1(xy)H, adic (xy)H=(xy)H i astfel nmulirea pe G/H este corect definit. Ea este i asociativ deoarece pentru xH, yH, zHG/H cu x, y, zG avem (xH)[(yH)(zH)]=(xH)[(yz)H]=[x(yz)]H=[(xy)z]H=[(xy)H](zH)= =[(xH)(yH)](zH) Elementul neutru va fi 1H=H iar pentru xHG/H avem (x-1H)(xH)=(x-1xH)=H i (xH)(x-1H)=(xx-1)H=H, de unde deducem c (xH)-1=x-1H. Definiia 4.5. Grupul (G/H, ) poart numele de grupul factor al lui G prin subgrupul normal H. Aplicaia pH:GG/H, pH(x)=xH pentru orice xG poart numele de surjecia canonic. Observaia 4.6. 1. n mod evident |G/H|=|G:H|, astfel c dac G este finit, |G/H|=|G|:|H|. 2. Dac HG i |G:H|=2, atunci HG, (deoarece alegnd xG\H, din HxH = HHx= i HxH=HHx=G deducem c xH=Hx).

107

n continuare vom prezenta un alt mod de a introduce grupul factor G / H cnd HG. S presupunem la nceput c H este doar subgrup al lui G (fr a fi normal). s d Pe G definim dou relaii r H i r H astfel:
s d (x, y) r H x-1yH i (x, y) r H xy-1H.
s = xH i [x ] d = Hx . echivalen pe G iar pentru xG, [x ]r H rH

Se verific imediat c

s rH

d i r H

sunt relaii de

s d n cazul n care HG , atunci r H = rH r H i s artm c r H este o congruen pe G (adic compatibil cu

structura de grup a lui G). Pentru aceasta fie x, x, y, yG a.. (x, x), (y, y )r H i s artm c i (xy, xy )r H . Avem (xy)1

iar HG (adic y-1(x-1x)yH) deducem imediat c (xy)-1(xy)H adic, (xy, xy )r H . Astfel G / r H = {[ x] r H } xG = {xH } xG = G / H i de aici construcia grupului factor G / H continu ca mai nainte. Observaia 4.7. Am vzut c dac HG, atunci r H este o congruen pe G (adic o relaie de echivalen pe G compatibil cu structura de grup a lui G). Se poate arta imediat c asocierea H r H stabilete o bijecie ntre L0(G) i congruenele de pe G. ntr-adevr, dac r este o congruen pe G, atunci se arat uor c [1 ]r = {x G (x ,1 ) r } L0(G) i astfel, asocierea r [1] este inversa funciei H r H (de mai nainte).

(xy=)y-1x-1xy=

=[y-1(x-1x)y](y-1y )i cum x-1x, y-1yH

5 Morfisme de grupuri. Compunerea morfismelor de grupuri. Monomorfisme, epimorfisme, izomorfisme de grupuri. Nucleul i conucleul unui morfism de grupuri. Nucleul i conucleul unei perechi de morfisme
108

de grupuri
Definiia 5.1. Dac G i G sunt dou grupuri, vom spune c o funcie f:GG este morfism de grupuri dac pentru orice x, yG, f(xy)=f(x)f(y). Vom nota HomGr(G, G)={f:GG|f este morfism de grupuri}. Dac nu este pericol de confuzie n loc de HomGr(G, G) vom scrie Hom(G, G). Exemple. 1. Funcia 1G:GG este morfism de grupuri. 2. f : GG, f(x)=1 pentru orice xG este de asemenea morfism de grupuri (numit morfismul nul). 3. Dac HG atunci pH :GG/H, pH(x)=xH pentru orice xG este morfism surjectiv de grupuri (numit morfismul surjectiv canonic). Pe parcursul acestei lucrri vom prezenta mai multe exemple de morfisme de grupuri. Observaia 5.2. Ca i n cazul monoizilor se demonstreaz imediat c dac G, G, G sunt grupuri i fHom(G,G), gHom(G,G), atunci gofHom(G,G). Propoziia 5.3. Dac G, G sunt grupuri i fHom(G, G), atunci f(1)=1 i f(x-1) = (f(x))-1 pentru orice xG. Demonstraie. Din 1=11 deducem c f(1)=f(11)=f(1)f(1) iar de aici c f(1) =1. Dac xG, cum xx-1 = 1 deducem 1 = f(1) = f(xx-1) = =f(x) f(x-1), de unde f(x-1)=f(x)-1. Propoziia 5.4. Fie G, G grupuri iar fHom(G, G). (i) Dac HG atunci f(H)G atunci f(H)G (iii) Dac HG, atunci f-1(H)G
109

(ii) Dac HG i f este funcie surjectiv,

(iv) Dac HG, atunci f-1(H)G. Demonstraie. (i). Dac x, yf(H), atunci x=f(x), y=f(y) cu x, yH i cum x-1y =(f(x))-1 f(y)=f(x-1y) iar x-1yH deducem c x-1yf(H), adic f(H)G. (ii). Dac xG i hf(H) atunci cum f este surjecie x=f(x) cu xG i h=f(h) cu hH. Deoarece xhx-1=f(xhx-1) iar xhx-1H (cci HG) deducem c xhx-1 f(H), adic f(H)G. (iii). Dac x, yf-1(H), atunci f(x), f(y)H i cum HG deducem c f(x)-1 f(y)=f(x-1y)H, adic x-1y f-1(H), deci f-1(H)G. (iv). Fie xG i yf-1(H) (adic f(y)H). Cum HG avem f(x)f(y)f(x)-1H sau f(xyx-1)H, deci xyx-1f-1(H), adic f1

(H)G. Observaia 5.5. Dac


-1

fHom(G, G), conform propoziiei

precedente deducem c f ({1})G iar f(G)G. Convenim s notm f1 ({1})=Ker(f) i s-l numim nucleul lui f iar f(G)=Im(f) i s-l numim imaginea lui f. Astfel, pentru orice fHom(G, G), Ker(f)G iar Im(f)G. Propoziia 5.6. Dac G, G sunt grupuri iar f Hom(G, G), urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) f este funcie injectiv (ii) Ker(f)={1} (iii) Pentru orice grup G i , Hom(G, G), dac fo=fo, atunci =. Demonstraie. (i) (ii). Evident {1}Ker(f). Dac xKer(f) atunci f(x)=1=f(1) i cum f este injecie deducem c x=1, adic Ker(f)={1}. (ii)(i). Dac x, yG astfel nct f(x)=f(y), cum f(x-1y)= =(f(x))-1f(y)=1 deducem c x-1yKer(f)={1}, adic x-1y=1 deci x=y, rezultnd astfel c f este injecie. (i)(iii). Evident
110

(iii)(i). S presupunem prin absurd c f nu este injectiv (dei verific (iii)). Cum (i) (ii), deducem c Ker(f){1}. Dac notm G=Ker(f) i considerm , :G G, =incluziunea iar = morfismul nul (adic (x)=1 pentru orice xG), atunci i fo=fo (cci ambele dau morfismul nul) absurd !. Observaia 5.7. Datorit propoziiei precedente (i innd cont de felul n care se vor defini n Capitolul 5 monomorfismele ntr-o categorie oarecare) vom numi morfismele injective de grupuri monomorfisme. Monomorfismele se mai zic i scufundri. Propoziia 5.8. Dac G, G sunt grupuri iar fHom(G, G), atunci n ipoteza c G este comutativ, urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) f este surjecie (ii) Im(f)=G (iii) Pentru orice grup G i orice morfisme , Hom(G,G), dac of=of, atunci =. Demonstraie. Echivalena (i) (ii) este imediat. (i)(iii). Dac yG cum f este surjecie exist xG astfel nct f(x)=y. Atunci (of)(x)=( of)(x) (f(x))= (f(x)) (y)=(y), adic =. (iii)(i). S presupunem c f verific (iii) i totui nu este surjectiv, adic Im(f)G. Alegnd G=G/Im(f) (lucru posibil deoarece prin ipotez G este comutativ i deci Im(f)G) avem c G{1} i astfel alegnd =pIm(f):GG i = morfismul nul de la G la G avem c dei of=of (cci ambele compuneri dau morfismul nul) absurd. Observaia 5.9. Datorit propoziiei precedente (i din aceleai raiuni ca n cazul Observaiei 5.7) morfismele surjective f Hom(G, G) cu G comutativ se mai zic i epimorfisme (cu att mai mult cu ct vom arta mai trziu c putem renuna la restricia ca G s fie comutativ).

111

Definiia 5.10. Dac G, G sunt grupuri, vom spune c fHom(G, G) este izomorfism de grupuri dac exist gHom(G, G) astfel nct gof=1G i fog=1G. n acest caz vom spune despre grupurile G i G c sunt izomorfe i vom scrie G G. Se verific imediat c morfismul f este izomorfism de grupuri dac i numai dac f este bijecie. Vom privi noiunile de nucleu i conucleu ale unui morfism de grupuri ntr-un context mai general. n acest sens vom introduce noiunea de nucleu i conucleu a unei perechi de morfisme de grupuri i vom proba existena lor (analog ca n cadrul 4 de la Capitolul1). Definiia 5.11. Fie f, g:G1G2 o pereche de morfisme de grupuri . Un dublet notat prin Ker(f, g)=(G, i) i format dintr-un grup G i un morfism de grupuri i:GG1 se zice nucleul perechii (f, g) dac ndeplinete urmtoarele condiii: (i) foi=goi (ii) Dac (G, i) este un alt dublet format dintr-un grup G i un morfism de grupuri i:GG1 a.. foi=goi, atunci exist un unic morfism de grupuri u:GG astfel nct iou=i. Teorema 5.12. Pentru orice pereche de morfisme de grupuri f, g:G1G2 exist Ker(f, g) care este unic pn la un izomorfism de grupuri. Demonstraie. Demonstraia unicitii fiind asemntoare cu cea de la nucleul unei perechi de funcii (4, Capitolul 1) vom proba doar existena nucleului. n acest sens vom considera K = {xG1| f(x) = g(x) } i s artm c KG1. Dac x, yK, atunci f(x)=g(x), f(y)=g(y) i cum f(xy-1)=f(x)f(y)-1= g(x)g(y)-1= g(xy-1) deducem c xy-1K, adic KG1 . Morfismul i:KG1 va fi incluziunea i n mod evident foi=goi. Dac mai avem un alt dublet (K, i) cu K grup i i:KG1 morfism de grupuri astfel nct foi=goi, atunci pentru orice xK, f(i(x))K astfel c u:KK, u(x)=i(x) pentru orice xK va fi unicul morfism de grupuri pentru care iou=i.
112

Definiia 5.13 Fie f, g:G1G2 o pereche de morfisme de grupuri. Un dublet notat prin Coker(f, g)=(G, p) format dintr-un grup G i un morfism de grupuri p:G2G se zice conucleu al perechi (f,g) dac ndeplinete urmtoarele condiii: (i) pof=pog (ii) Dac(G, p) este un alt dublet format dintr-un grup G i un morfism de grupuri p:G2G astfel nct pof=pog, atunci exist un unic morfism de grupuri u:GG astfel nct uop=p. Teorema 5.14. Pentru orice pereche de morfisme de grupuri f, g:G1G2 exist Coker(f, g) care este unic pn la un izomrfism de grupuri. Demonstraie. Cum probarea unicitii conucleului se face ca pentru funcii (4, Capitolul 1), s probm doar existena conucleului. n acest sens vom considera M={f(x)g(x) -1 |xG1 }, H=[M]= subgrupul normal al lui G2 generat de M (vezi Propoziia 4.4) iar pH : G2G2/H morfismul surjectiv canonic i s probm c (G=G2/H, pH)=Coker(f, g). Conform Propoziiei 4.4, H=[M]= <{a-1 f(x)g(x)-1a |aG2 , xG1}>. Deoarece pentru orice xG1, f(x)g(x)-1MH, deducem c H(f(x))=H(g(x)), adic pH(f(x))=pH(g(x)), deci pHof=pHog. Fie acum (G, p) un alt dublet format dintr-un grup G i un morfism p:G2G astfel nct pof=pog. Atunci pentru orice xG1 p(f(x))=p(g(x)) f(x)g(x)-1Ker p de unde deducem c MKer(p) i deci i H=[M]Ker(p) (cci Ker(p)G2 iar H este cel mai mic subgrup normal al lui G2 ce conine pe M). Avem deci diagrama f G1 g G2 pH p G2/H u

G cu HKer(p). Definim u:G2/H G prin u(xH)=p(x) pentru orice xG2.


113

Dac mai avem yG2 astfel nct xH=yH atunci x-1yHKer(p), adic x-1 yKer(p) deci p(x)=p(y) i astfel u este corect definit. n mod evident u este morfism de grupuri i uopH=p. Dac mai avem u:G2 / HG astfel nct uopH=p, atunci pentru orice x G2 avem u(pH(x))= u(pH(x)), adic u=u. Observaia 5.15. Dac f:G1 G2 este un morfism de grupuri, atunci considernd morfismul nul 1:G1 G2 definit prin 1(x)=1 pentru orice xG1, avem c Ker(f)=Ker(f, 1) iar Coker(f)=Coker(f, 1).

6.Teorema lui Malev. Grupul (,+). Subgrupurile lui (,+). Clasele de resturi modulo n
n vederea construirii mulimii numerelor ntregi , vom prezenta la nceput o teorem a lui Malev de scufundare a unui monoid comutativ cu proprietatea de simplificare ntr-un grup comutativ urmnd ca prin particularizare la cazul monoidului (,+) s obinem grupul aditiv (,+). Teorema 6.1. ( Malev ) Fie (M, ) un monoid comutativ cu proprietatea de simplificare. Atunci exist un grup comutativ G(M) i un morfism injectiv de monoizi iM:MG(M) ce verific urmtoarea proprietate de universalitate : Pentru orice grup comutativ G i orice morfism de monoizi f:MG exist un unic morfism de grupuri f:G(M)G a.. diagrama iM

M
f

G(M)
f

G
114

este comutativ (adic fiM =f ). Demonstraie.


def

Pe mulimea M=MM

definim relaia

(x, y)(x, y) = xy=yx i s probm c este o echivalen pe M compatibil cu structura de monoid a lui M (adic este o congruen reflexiv i simetric. Dac (x, y)(x, y) i (x, y)(x, y) atunci pe monoidul produs M=MM ). n mod evident, relaia este

xy=yx i xy=xy, de unde xxyy=xxyy, deci xy= yx (am simplificat prin xy), adic (x, y)(x, y), deci relaia este i tranzitiv, de unde concluzia c este o echivalen pe M . (x, y)(a, b) i s probm c i (xx, yy)(aa, bb ).

Fie acum (x, y), (x, y), (a, b), (a, b)M a.. (x, y)(a, b) i

(xx, yy)(aa, bb), adic relaia este o congruen pe monoidul

Avem deci xb=ya i xb=ya, de unde xxbb=yyaa, adic

produs M n care reamintim c operaia de compunere se definete prin pentru (x, y)M vom nota prin [x, y] clasa sa de echivalen n G(M). (x, y)(x, y)=(xx,yy). Vom considera monoidul ct G(M)=M/ iar

Datorit faptului c relaia este o congruen pe M deducem imediat c G(M) devine n mod canonic monoid comutativ, definind pentru [x, y], [x, y]G(M), [x, y][x, y]=[xx, yy] (elementul neutru al lui G(M) va fi pentru [x, y]G(M), [x, y][y, x]=[xy, xy]=[1, 1] deducem c [y, x]= =[x, y] 1 , adic G(M) este grup (comutativ). Definim iM :MG(M) prin iM (x)=[x, 1] pentru orice xM. [1, 1], 1 fiind elementul neutru al lui M ). Deoarece

Pentru x, yM avem iM (x)iM (y)=[x, 1][y, 1]=[xy, 1]=iM (xy) adic i M

x1=y1 x=y, adic iM este chiar morfism injectiv de monoizi . S artm acum c dubletul (G(M), iM) verific proprietatea de universalitate din enun. Pentru aceasta fie G un grup comutativ oarecare i f:MG un morfism de monoizi. Pentru [x, y] G(M),
115

este morfism de monoizi. Dac iM (x)=iM (y), atunci [x, 1]=[y, 1]

definim

xy=xy, deci f(x)f(y)=f(x)f(y) f(x)f(y)1=f(x)f(y)-1, adic f este corect definit. Avem f([x, y][x, y])=f([xx, yy])=f (xx)f(yy)-1= S probm acum c f este morfism de grupuri.

f([x, y])=f(x)f(y)1. Observm c dac [x, y]=[x, y], atunci

Pentru xM avem (fiM)(x)=f(iM (x))= f([x,1])=f(x)f(1)-1=f(x), de unde concluzia c fiM=f .

=f(x)f(x)[f(y)f(y)]-1=(f(x)f(y)1)(

f(x)f(y)-1)=f([x, y])f([x, y]).

presupunem c mai exist un morfism de grupuri f:G(M)G a.. [x,y]=[x,1][1,y]=[x,1][y,1] -1, de unde f([x, y])=f([x,1][y,1]1) = fiM=f. Atunci, pentru [x, y]G(M) avem

Pentru a proba unicitatea lui f (cu proprietatea din enun) s

=f(iM (x)iM(y)-1)=f(iM (x))(f(iM (y))-1=f(x)(f(y))1=f([x, y]), adic f=f.

Observaia 6.2. 1. Dac f este un morfism injectiv de grupuri, atunci i f este morfism injectiv de grupuri . f(x)(f(y))1 =1, deci f(x)=f(y), de unde x=y, adic [x, y]=[x, x]=1. 2. Dac pe mulimea dubletelor (G, f) cu G grup abelian i morfism injectiv de monoizi definim rela ia f:MG i hf=f, atunci se verific imediat c relaia de mai sus este o relaie de ordine iar dubletul (G(M), iM ) din Teorema lui Malev este cel mai mic element fa de aceast relaie de ordine. Definiia 6.3. Consider`nd monoidul (, +) (ce are proprietatea de simplificare conform Propoziiei 1.9.) i urmnd tehnica dat de Teorema lui Malev, mulimea subiacent grupului numerelor ntregi iar grupul (, +) grupul aditiv al numerelor ntregi .
116

ntr-adevr, dac [x, y]G(M) i f([x, y])=1, atunci

(G, f )(G, f)exist h:GG a.. h este morfism injectiv de grupuri

aditiv (G(), +) se noteaz prin i poart numele de mulimea

n este morfism injectiv de monoizi, vom identifica fiecare numr continuare ca submulime a lui .

innd cont de faptul c i: , i(n)=[n, 0] pentru orice

natural n prin elementul ntreg [n, 0], astfel c va fi privit n Fie acum z=[m, n]. Dac m=n, atunci z=0. Dac m<n,

atunci exist p* a.. m+p=n (n acest caz convenim s notm p=n-m i astfel m+(n-m)=n) iar z=[0, p]=-[p, 0] se identific cu numrul z=[q, 0] identificndu-se cu numrul natural q. =(-*) unde ntreg p iar dac n<m, atunci exist q* a.. n+q=m i astfel innd cont de acestea putem scrie pe sub forma -*={-n|n*}, sau ={0 , 1 , 2 , .}.

Lema 6.4. Fie x, y, z, t, x, y, z, t a.. [x, y]=[x, y] i [z, t]=[z, t]. Atunci [xz+yt, xt+yz]=[xz+yt, xt+yz] . Demonstraie. Din ipotez avem x+y=y+x i z+t=z+t astfel [xz+yt, xt+yz]=[xz+yt, xt+yz] (xz+yt)+(xt+yz)=(xt+yz)+(xz+yt) x(z-t)+y(t-z) =x(z-t)+y(t-z)(x-y)(z-t)=(x-y)(z-t) ceea ce este adevrat deoarece x-y=x-y i z-t=z-t. Fie acum =[x, y] i =[z, t] dou numere ntregi. Definind =[xz+yt, xt+yz], conform Lemei 6.4. deducem c aceast definiie este corect . Propoziia 6.5. (, ) este monoid comutativ, nmulirea

este distributiv fa de adunare iar dac a,a i aa=0, atunci a=0 sau a=0.
117

din . Atunci :

comutativ fie =[x, y], =[x, y], =[x, y] trei elemente oarecare

Demonstraie. Pentru a demonstra c (, ) este monoid

xxy+xxy+xxy+yyy] iar

x(xy+yx)+y(xx+yy)]=[xxx+xyy+xyy+xyy, ()=[xx+yy, xy+xy][x, y]

()=[x,y][xx+yy,xy+yx]=[x(xx+yy)+y(xy+yx),

=[(xx+yy)x+(xy+xy)y, (xx+yy)y+(xy+xy)x] =[xxx+xyy+xyy+xyy, xxy+xxy+xxy+yyy] , de unde deducem c ()=() adic nmulirea numerelor ntregi este asociativ. n mod evident, = (deoarece nmulirea numerelor naturale este comutativ), adic nmulirea numerelor ntregi este comutativ. Deoarece [1, 0]=[x, y][1, 0]=[x, y]=, deducem c elementul neutru pentru nmulirea numerelor ntregi este [1, 0]. S artm acum c nmulirea numerelor ntregi este distributiv fa de adunarea numerelor ntregi . ntr adevr, (+)=[x, y][x+x , y+y] =[x (x+x)+y(y+y), x(y+y)+y (x+x)] =[xx+xx+yy+yy, xy+xy+yx+yx] iar +=[x, y][x,y]+[x, y] [x, y] =[xx+yy, xy+yx]+[xx+yy, xy+yx] observ c (+)=+ . Fie xx+yy=xy+xy, de unde =0=[0, 0] =[xx+yy+xx+yy, xy+yx+xy+yx] cu 0 (adic de xy). unde se

Atunci

x-y=0, adic x=y (conform Propoziiei 1.15.), deci =0.


118

(x-y)(x-y)=0 i cum x-y0, atunci

Definiia 6.6. Pentru x, y definim x y y-x. Teorema 6.7. Dubletul (, ) este mulime total ordonat. xx. Demonstraie. Fie x, y, z ; deoarece x-x=0 deducem c Dac xy i yx atunci exist m, n a.. y-x=m i x-y=n, de

unde m+n=0 i deci m=n=0 (conform Propoziiei 1.11.), adic x=y.

Cum x+(m+n)=z deducem c xz, adic ( , ) este o mulime =(-*) iar (-*) =.

Dac xy i yz, atunci exist m, n a.. x+m=y i y+n=z.

ordonat. Faptul c ordonarea de pe este total rezult din aceea c Observaia 6.8. Din felul n care am definit relaia de ordine pe deducem c ={x : x0} iar -={x : x 0}. Propoziia 6.9. Fie x, y, z a.. x y . Atunci (i) -y -x (ii) dac z 0 atunci xz yz (iii) dac z 0 atunci xz yz . Demonstraie.(i). Din x y deducem c y-x i cum

(x)(-y)=y-x rezult c y - x.

(ii). Cum y-x i z avem (y-x)z adic yz-xz, deci xz yz . (iii). Cum z i y-x deducem c i (y-x)(-z) iar cum

(y-x)(-z)=xz-yz rezult c xz yz. definim

Observaia 6.10. 1. Dac G este un grup, xG i n atunci

119

x n daca n N = -1 - n daca n Z \ N x

( )

Se probeaz imediat c dac xG i


m n m+n m n mn

x x =x i (x ) = x . De asemenea, dac x, yG, xy=yx i n, atunci (xy)n=xnyn . 2. Tinnd cont de cele mai nainte, Propoziia 2.7 capt urmtoarea form: Dac MG este o mulime nevid, atunci e1 en M = { x1 ...x n n , e 1 ,...e n iar x1, xnM }. Dac M={x}, atunci <x>={xn : n} (vezi Corolarul 2.8). S caracterizm acum subgrupurile grupului (,+) iar n

m, n atunci

acest sens pentru n, notm n={nk : k}. (i) H(,+)

Teorema 6.11. Urmtoarele afirmaii sunt echivalente (ii) Exist n astfel nct H=n. Demonstraie. (ii) (i). S artam c dac H=n, atunci

H(,+) iar pentru aceasta fie x, yH, adic x=nk, y=nt cu k, t. Atunci x-y=n(k-t)H, adic H(+). (i)(ii). Fie H(,+). Dac H={0}, atunci H=0. S presupunem c exist xH astfel nct x0. Dac x>0, atunci x*H iar dac x<0, atunci x*H (cci H(,+)). n cel mai mic element n i s demonstrm c H=n. adic nH. Pentru concluzie A=*H i A. Conform Teoremei 1.21. A are un Cum nH* i H(,+), atunci pentru orice k, nkH, cealalt incluziune, fie mH. Atunci mn i

conform teoremei mpririi cu rest din (Corolar 1.25.) exist c, r astfel nct m=cn+r iar 0r<n. Deducem c r=m-cn i cum m,
120

nH iar c, atunci rH, deci cu necesitate r=0 (altfel din r<n am Hn, deci H=n. contrazice minimalitatea lui n). n concluzie m=cn n, adic

y.

Fie n , n 2 i n definit prin (x,y) n n | x-

Deoarece pentru orice x , n|x-x=0 deducem c n este reflexiv iar dac n|x-y, atunci n|y-x, adic (y,x)n astfel c n este i simetric. Dac (x,y), (y,z)n, atunci n|x-y, y-z i atunci n|(xy)+(y-z)=x-z, deci (x,z)n, adic n este i tranzitiv, deci o echivalen pe . Dac x, atunci mprind pe x la n avem x=cn+r cu c i r{0,1,,n-1} Atunci x-r=cn adic (x, r)n i deci [x ]r n = [r ]r n astfel c /n ={ [0]r n , [1]r n , , [n - 1]r n }

[k ]r

n n ) = k pentru orice k{0,1,,n-1} (dac nu este pericol de

Pentru a respecta tradi ia notaiilor, vom nota / = iar

confuzie); astfel k{0,1,,n-1}.

n =

) { 0, 1,..., n - 1 } iar k ={k+cn|c} pentru orice

Elementele lui n se numesc clasele de resturi modulo n. Observaia 6.12. Dac notm H=n am vzut c H(,+) iar cum (,+) este grup comutativ, de fapt H(,+).
= {k+cn | c}, Deoarece pentru orice 0 k n-1, k =k+H, astfel c n = /H. innd cont de cele expuse la 4, de fapt k , Astfel, dac pentru k t n definim k + t = k + t atunci (n, +) = iar - k devine grup (comutativ) n care elementul neutru este 0
121

>, adic (n n - k pentru orice 0kn-1. Deducem imediat c n=< 1 ,+) este un grup ciclic cu n elemente. S definim acum i nmulirea claselor de resturi modulo n,

, t prin k t = kt . pentru k
Dac k = k' i

^ ^

t = t' , atunci n | k-k i n | t-t, astfel c


dac scriem kt-kt=k(t-t)+t(k-k) deducem c n | kt-kt kt = k' t' , adic nmulirea claselor de resturi este corect definit . Propoziia 6.13. (n, ) este monoid comutativ iar U(n, ) ={ k | (k, n) = 1 } . Demonstraie. Asociativitatea nmulirii pe n este imediat

( ea reducndu-se la asociativitatea nmulirii pe ) . Elementul neutru este 1 deoarece k 1 = k , pentru orice k n . Dac k U

n|kt-1, de unde cu (n ,) atunci exist t n a.. k t = 1 necesitate (k, n)=1. Reciproc, dac (k, n)=1, atunci exist , a.. k+n=1 (vezi [4] ), de unde a k = 1 , adic k U(n ,), iar k -1 = a . Observaia 6.14. Funcia j:*, definit prin j(1)=j(2)=1

iar pentru n3, j(n)=numrul numerelor naturale m a.. m<n i (m, n)=1 poart numele de indicatorul lui Euler. Astfel, pentru n>2, | U(n,) | = j(n). Propoziia 6.15. Fie G un grup ciclic, G=<x>, x1. Dac o(x)=, atunci G(,+) pe cnd dac o(x)=n (n2) atunci (n , +). G

122

Demonstraie. Dac o(x)= , atunci xk1 pentru orice k* iar G={xk : k}. Definim f: (, +) (G, ), f(k)=x k pentru orice k. Dac k, t i kt , atunci xkxt (cci n caz contrar ar rezulta c x k - t = 1 sau x t - k = 1 , dup cum k>t sau t>k), adic f(k)f(t), deci f este funcie injectiv. n mod evident f este surjectiv, adic bijectiv. Deoarece f(k+t)= x k + t =xkxt = f(k)f(t) pentru orice k, t deducem c f este i morfism de grupuri adic izomorfism de grupuri i deci G( , +). Dac o(x)=n, atunci G={1, x, x2,, x n -1 } i atunci definim f: (n ,+)(G,) prin f( k )= xk pentru orice 0 k n-1. Dac xk = xt (cu 0k,tn-1) atunci presupunnd c k>t =t , adic f este injectiv. In mod deducem c n| k-t i astfel k evident f este i surjectiv, adic f este bijectiv. +t )f( t )=f( k + t )= x k + t =xk xt=f( k ) pentru Deoarece f( k , t n deducem c f este i morfism de grupuri, adic orice k izomorfism de grupuri.

7. Teoremele de izomorfism pentru grupuri


Vom ncepe cu o teorem cunoscut sub numele de teorema fundamental de izomorfism pentru grupuri: Teorema 7.1. Dac G, G sunt grupuri iar fHom(G, G), atunci G/Ker(f)Im(f). Demonstraie. Dac notm H=Ker(f) atunci H={xG | f(x)=1}G iar G/Ker(f)={x Ker f | xG}={xH | xG}. Definim :G/Ker(f)Im(f) prin (xH)=f(x) pentru orice xG. Dac x, yG, atunci din echivalenele xH=yH x-1yH f(x-1y)=1 f(x)=f(y) deducem c este corect definit i
123

injectiv. Surjectivitatea lui fiind imediat deducem c este bijecie. Cum ((xH)(yH)) = ((xy)H) = f(xy) = f(x)f(y) = (xH)(yH) pentru orice xH, yHG/H deducem c este i morfism de grupuri, adic este izomorfism de grupuri. Corolar 7.2. Dac G, G sunt grupuri iar f Hom(G, G) un morfism surjectiv de grupuri, atunci G/Ker(f)G. Corolar 7.3. Fie G un grup, H, K subgrupuri ale lui G a.. K G. Atunci HK G, HK H iar HK / K H / HK. n plus, dac i H G, atunci HK G (unde reamintim c HK={hk / hH i kK}). Demonstraie. Cum KG, xK=Kx pentru orice xG i prin urmare HK= U Kx = U xK =KH .
xH xH

Dac x, yHK, x=h1k1 i y=h2k2 cum h1, h2H i k1, k2K atunci scriind: xy-1=(h1k1)(h2k2)-1=(h1k1)(h2-1k2-1)=[h1(k1k2-1)h1-1](h1h2-1) deducem c xy-1KH=HK (cci din H, KG i KG deducem pe rnd c h1, h2-1K, h1(k1k2-1)h1-1K ]i h1h2-1H), adic[ HKG. n mod evident KHK i s considerm j:HHK/K, j(x)=xK pentru orice xH (evident j este corect definit deoarece pentru xH avem xHK i xKHK/K), care este morfism de grupuri. Deoarece orice element din HK/K este de forma (xy)K=x(yK)=xK=j(x) (cu xH i yK) deducem c j este morfism surjectiv de grupuri. n plus, Ker j={xH / j(x)=1}={xH / xK=K}={xH / xK}=HK. Conform Corolarului 7.2. deducem c H/Kerj HK/K H/HKHK/K. Dac i HG, atunci pentru orice xG avem x(HK)=(xH)K=(Hx)K=H(xK)=H(Kx)=(HK)x, adic HKG.
124

S facem acum preparativele pentru a demonstra o alt teorem de izomorfism important din teoria grupurilor cunoscut sub numele de teorema de coresponden pentru grupuri. Fie deci G un grup, HG iar pH:GG/H morfismul surjectiv canonic (pH(x)=xH pentru orice xG). Dac avem KG a.. HK (deci HK), atunci pH(K)={xH / xK}=K/H i conform Propoziiei 5.4., K/HG/H, adic K/HL(G/H). S notm L(G;H)={KL(G)/HK} i s definim a:L(G;H)L(G/H), a(K)=pH(K)=K/H pentru orice KL(G;H). Suntem acum n msur s enunm i s demonstrm teorema de coresponden pentru grupuri: Teorema 7.4. Fie G un grup, HG iar K, K1, K2L(G;H). Atunci: (i) a:L(G;H)L(G/H), a(K)=pH(K)=K/H este izomorfism laticeal (ii) KG a(K)=K/HG/H i n acest caz G/K (G/H)/(K/H). Demonstraie. (i). S artm la nceput c a este bijecie izoton. Dac SL(G/H), atunci pH-1(S)G i cum1S, H=Ker pH = =pH-1({1})pH-1(S), adic pH-1(S)L(G;H). Obinem astfel funcia b:L(G/H)L(G;H), b (S)=pH-1(S) pentru orice SL(G;H). Vom demonstra c aob =1L(G/H) i b oa=1L(G;H), de unde va rezulta c a este bijectiv. Fie deci SL(G/H). Atunci (aob)(S)=a(b(S))=pH(pH-1(S)) i s demonstrm c pH(pH-1(S))=S (de unde va rezulta c aob =1L(G/H)). Incluziunea pH(pH-1(S))S este evident. Fie acum sS; cum pH este funcie surjectiv deducem c exist xG a.. s=pH(x), de unde rezult c xpH-1(S) i s=pH(x)pH(pH-1(S)), adic SpH(pH-1(S)), de unde egalitatea pH(pH1 (S))=S. De asemenea, pentru KL(G;H), (b oa)(K)=b(a(K))=pH-1(pH(K)) i s demonstrm c pH-1(pH(K))=K (de unde va rezulta egalitatea boa=1L(G;H)). Incluziunea KpH-1(pH(K)) este evident. Pentru
125

cealalt incluziune fie xK. Atunci pH(x)pH(K) i gsim yK a.. pH(x)=pH(y). Deducem c x-1yKer pH=HK i deci xKy=K (deoarece yK), de unde i incluziunea pH-1(pH(K))K, adic avem egalitatea pH-1(pH(K))=K. Dac K1 K2 atunci n mod evident a(K1)a(K2). Reciproc, dac a(K1)a(K2), atunci K1=b(a(K1))=pH-1(a(K1)) pH-1(a(K2))=b(a(K2))=K2. Cum probarea faptului c a este chiar morfism laticeal este imediat, rezult c a este de fapt izomorfism de latici. (ii). S presupunem c dac KL(G;H), atunci KG i s considerm j:G/HG/K, j(xH)=xK, pentru orice xG. Dac avem x,yG a.. xH=yH, atunci x-1yH i cum HK deducem c x-1yK, adic xK=yK i deci j este corect definit ; n mod evident j este morfism surjectiv de grupuri. Avem xH=Kerj j(xH)=1 xK=K xK, deci Ker j=K/H, de unde concluzia c K/HG/H. Conform Corolarului 7.2. de la teorema fundamental de izomorfism pentru grupuri avem (G/H)/Ker j G/K (G/H)/(K/H) G/K. Reciproc, dac K/HG/H, atunci putem considera pH pK / H G G/H (G/H)/(K/H) iar cum K=Ker(pK/HopH) deducem c KG. Ca un corolar al teoremei de coresponden pentru grupuri putem s caracterizm subgrupurile grupului (n,+) pentru n2. Dup cum am vzut mai nainte n=/n. Conform teoremei de coresponden pentru grupuri orice subgrup al lui n va fi de forma K/n unde K(,+) a.. nK i n plus n/(K/n) /K. Conform Teoremei 6.11., K=d cu d divizor natural al lui n. H=(d)/(n) unde d >0 i d|n iar n/H=/d=d. Pentru un astfel de grup H avem |n:H|=|d|=d iar conform teoremei lui Lagrange
126

Prin urmare, orice subgrup H al lui n este de forma

>, unde |H|=|n|/|n:H|=n/d. n plus K este grup ciclic, anume K=< d =d+nn. d

Pentru exemplificare s considerm n=12. Divizorii lui 12 sunt 1, 2, 3, 4, 6, 12, deci subgrupurile lui 12 sunt: , 1 ,..., 11 } 1 /12 = 12 = { 0 , 2 , 4 , 6 , 8 , 10 } 2 /12 = { 0 , 3 , 6 , 9 } 3 /12 = { 0 , 4 , 8 } 4 /12 = { 0 , 6 } i 6 /12 = { 0
}. 12 /12 = { 0

8. Produse directe finite de grupuri. Teorema chinezeasc a resturilor. Numrul tipurilor de grupuri abeliene finite
Fie G1, G2, , Gn (n2) grupuri (multiplicative) iar G = G1 Gn= {(x1, ,xn) | xi Gi, 1 i n}. Definind pentru x = (x1, , xn) , y = (y1, , yn) G, xy = (x1y1, , xnyn), aa cum am artat n 1, G devine monoid n care 1=(1,,1). =1= ( x x , ... , x x ) = x ,..., x
-1 1 1 -1 n n

-1 1 -1 1 Deoarece (x 1 ,..., x n ) x 1 ,..., x = x1x1 ,..., x n x =(1,,1)= n n

(x

-1 1

,..., x

-1 n

)= x

-1 1

-1 n

)(x ,..., x ) deducem c


1 n

) (

-1

, de unde concluzia c G devine grup.

Ca i n cazul monoizilor, pentru fiecare 1 i n, pi : G Gi , pi(x)=xi pentru orice x=(x1,,xn)G este morfism surjectiv de grupuri iar dubletul (G,(pi)1in) verific urmtoarea proprietate de universalitate:
127

Pentru oricare grup G i orice familie de morfisme de grupuri, (pi)1in cu pi : GGi pentru 1 i n, exist un unic morfism de grupuri u : GG a.. piou=pi pentru orice 1 i n. Grupul G (mpreun cu morfismele, (pi)1in) poart numele de produsul direct al grupurilor G1, , Gn . Propoziia 8.1 Dac G1,,Gn sunt grupuri, atunci

Z(G1 Gn)= Z(G1) Z(Gn) astfel c G1 Gn este grup comutativ dac i numai dac fiecare dintre grupurile G1 Gn este comutativ . Demonstraie. Dac x,y G = G1 Gn, x = (x1, , xn) , y = (y1, , yn) atunci xy = yx (x1y1, , xnyn) = (y1x1, , ynxn) x1y1 = y1x1 , , xnyn = ynxn, de unde egalitatea Z(G)=Z(G1) Z(Gn). Propoziia 8.2. Fie G1, G2 dou grupuri. Atunci G1{1}, {1}G2 G1G2. Demonstraie. Fie x=(x1,x2)G1G2 i y=(x,1)G1{1}. -1 -1 x -1 yx = ( x1-1 , x 2 x 2 ) = ( x1-1 xx1 ,1) Atunci )( x,1)( x1 , x 2 ) = ( x1-1 xx1 , x 2 G1{1}, de unde concluzia c G1{1}G1G2. Analog se probeaz c {1} G2 G1 G2. Teorema 8.3. Fie G un grup, H, K G a.. HK = {1} i

HK=G. Atunci G H K.

Demonstraie. Reamintim c HK={hk | hH, kK}. S probm acum c pentru orice xG, elementele hH i kK pentru care x=hk sunt unice. ntr-adevr, dac mai avem h,k a.. hH, kK i x = hk =hk, atunci h-1h=kk-1 HK = {1}, de unde h-1h = kk-1 = 1 h=h, k=k.
128

Fie acum hH, kK i x = h-1k-1hk. Cum KG deducem c h-1k-1hK, astfel c x = h-1k-1hk = (h-1k-1h)kK i cum analog se arat c xH, deducem c xHK={1}, adic x=1 i astfel hk=kh. Fie acum xG. Atunci exist hH, kK, unice a.. x=hk i definim f:GHK, f(x)=(h,k). Dac mai avem x=hk cu hH, kK atunci xx=(hk)(hk) = h(kh)k = h(hk)k = (hh)(kk), de unde concluzia c f(xx)=(hh,kk)=(h,k)(hk)=f(x)f(x), adic f este morfism de grupuri. Cum n mod evident f este funcie bijectiv, deducem c f este izomorfism de grupuri, adic GHK. Teorema 8.4. Fie G1,G2 grupuri, G=G1 G2, H1G1, H2G2.

Atunci H1H2 G iar G ( H H ) G1 H G 2 H . 1 2 1 2 Demonstraie. Fie p H1 : G1 G1 H

i p H 2 : G 2 G 2 H 2

G G morfismele surjective canonice de grupuri i f : G 1 H 2 H , 1 2 f ( x) = ( p H1 ( x), p H 2 ( x) ) pentru orice xG. Se arat imediat c f este

morfism surjectiv de grupuri, Ker f = H 1 H2, de unde innd cont de teorema fundamental de izomorfism pentru grupuri deducem c H1 H2 G iar
G Ker ( f ) Im( f ) G

(H 1 H 2 )

H1

H2

Corolar 8.5. Dac G=G1 G2, atunci G (G { G2 . 1}) 1 Teorema 8.6. Fie m, n, m, n2 i (m,n)=1. Atunci m n mn (ca grupuri aditive). Demonstraie. n={ 0 , 1 ,..., n - 1 } Fie m , 1 ,, ={ 0

iar mn = 0 , 1 ,..., mn - 1 i f:mnm n ,


129

m - 1 },

, x ) pentru orice x{0,1, , mn-1}. Cum (m,n)=1 avem f (x ) = (x =y i x = y echivalenele x = y mn | x - y m | x - y i n | x - y x de unde concluzia c f este bine definit i injectiv. Cum |m n|=|mn|=mn, deducem c f este o bijecie. Deoarece probarea faptului c f este i morfism de grupuri aditive este imediat, deducem c f este izomorfism de grupuri. Corolar 8.7. Dac m1,m2,,mn2 sunt numere naturale a.. pentru ij, (mi,mj)=1, atunci Z m1 ... Z mn Z m1m2 ...mn (ca grupuri aditive). Observaia 8.8. Teorema 8.6. mai este cunoscut n literatura matematic i sub numele de teorema chinezeasc a resturilor. Lema 8.9. Dac M i N sunt doi monoizi a.. M N, atunci U(M) U(N) (ca izomorfism de grupuri). Demonstraie. Cum MN exist f:MN izomorfism de monoizi. Dac xU(M), atunci exist yM a.. xy=yx=1. Deducem c imediat c f(x)f(y)=f(y)f(x)=1, adic f(x)U(N), astfel c f :U(M)U(N), f =f |U(M) este corect definit. Dac x,yU(M), atunci xyU(M) i cum f (xy) = f(xy) = f(x)f(y) = f (x) f (y), deducem c f este morfism de grupuri. Datorit bijectivitii lui f deducem imediat i bijectivitatea lui f , de unde izomorfismul de grupuri U(M)U(N). Lema 8.10. Dac m.n, m,n2 i (m,n)=1 atunci (m, ) (n, ) (mn, ) (izomorfism de monoizi). Demonstraie. Ca i n demonstraia Teoremei 8.6. fie , 1 ,..., m - 1 }, n = 0, 1 , ... , n - 1 , mn = 0, 1,..., mn - 1 . m={ 0
130

, x ) pentru orice x{0,1, , mn-1}. Dac i f : mn m x n, f( x )=( x mai avem y{0,1, , mn-1}, atunci x = y mn | x-y m | x-y i n =y i x = y , de unde deducem c |x-y (cci (m, n) = 1) x ) = (x , x ) este corect definit i injectiv. n mod f : mnm n , f( x evident, din x y = xy deducem c

, x) (y , y) = f(x)f(y) f(x y) = f(xy) = ( xy, xy) = (x


, 1 ) = 1 (n m n), adic f este morfism de monoizi. Cum iar f( 1 ) = (1

izomorfism de monoizi.

|m n| = |mn| = mn deducem c f este surjecie, adic bijecie, deci

Corolar 8.11. Dac m, n, m, n2 i (m, n)=1, atunci (mn)=(m)(n). Demonstraie. Conform Lemei 8.10. avem izomorfismul de monoizi (m,) (n,) (mn,) . Conform Lemei 8.9 avem izomorfism de grupuri

U[(m,) (n,)] U(mn,). ns U[(m,) (n,)] = =U(m,) U(n,), de unde U(m,) U(n,) U(mn,). Totul rezult acum din Observaia 6.15. deoarece |U(m,) U(n,)| = |U(m,)| |U(n,)| = (m)(n) iar |U(mn,)| = =(mn).

Corolar 8.12. Dac m1, , mn 2 (n 2) iar pentru ij, (mi, mj)=1, atunci (m1m2 mn)=(m1)(m2) (mn).
k1 Corolar 8.13. Dac n, n2 iar n = p1 ... p t t descompunerea lui n n factori primi distinci, atunci k

este

j (n ) = n 1

1 1 . ... 1 p1 pt 131

Demonstraie. Deoarece pentru ij, (innd cont de Corolarul 8.11.) c:


k1 k1 -1 = p1 - p1

(p

ki i ,

p j j = 1 , deducem

kt k1 k1 t ...p k = j (n ) = j p1 t = j p1 ... j p t

) ( ) ( ) )... (p - p )=
kt t kt -1 t

1 1 1 1 k k1 = p1 ... p t t 1 - p ... 1 - p = n 1 - p ... 1 - p . t t 1 1

Dac n*, prin partiie a lui n nelegem un sistem ordonat de numere naturale (m1, m2, , mk) a.. m1 m2 mk iar m1 + m2 + + + mk =n; vom nota prin kn numrul partiiilor lui n. Iat, pentru n6 toate partiiile distincte ale lui n: n=1 : (1) , deci k1 =1 n=2 : (2), (1,1) , deci k2 =2 n=3 : (3), (2,1), (1,1,1) , deci k3 =3 n=4 : (4), (3,1), (2,2), (2,1,1), (1,1,1,1) , deci k4 =5 n=5 : (5), (4,1), (3,2), (3,1,1), (2,2,1), (2,1,1,1), (1,1,1,1,1) , deci k5 =7 n=6 : (6), (5,1), (4,2), (4,1,1), (3,3), (3,2,1), (3,1,1,1), (2,2,2), (2,2,1,1), (2,1,1,1,1), (1,1,1,1,1,1) , deci k6 =11. Observaia 8.14. Din teorema de structur a grupurilor abeliene finit generate (vezi [22, p.99]) deducem c dac p este un numr prim iar n* atunci exist kn tipuri de grupuri abeliene finite de ordin pn. n1 t Mai general, dac n = p1 ... p n este descompunerea lui n n t produse distincte de numere prime, atunci innd cont i de Corolarul 10.7 deducem c numrul tipurilor de grupuri abeliene de ordin n este egal cu k n1 ... k n t . prim): Astfel, exist k4 = 5 tipuri de grupuri abeliene de ordin p4 (cu p p 4 - corespunztor partiiei (4) p 3 p - corespunztor partiiei (3,1)
132

p 2 p 2 - corespunztor partiiei (2,2) pppp- corespunztor partiiei (1,1,1,1) iar dac p i q sunt numere prime distincte, atunci exist k3 k3=9 tipuri de grupuri abeliene de ordin p3q3: p 3 q 3 , 2 p 3 , ppp 3 , 3 2 q,
p q q p q

p2 p2

q2

ppp

q2

p3

qqq,

pqqq, p ppqqq.

Observaia 8.15. 1. Cum 4=2 2 , conform Observaiei 8.14. exist exist dou tipuri de grupuri cu 4 elemente: 4 , 2 2 . 2. Considernd K = {1, a, b, c} cu elementele multiplicndu-se dup regula a 2 = b 2 = c 2 = 1, ab = ba = c, bc = cb = a i ca = ac = b, obinem un grup izomorf cu 2 2 numit grupul lui Klein.

9. Teorema lui Cauchy pentru grupuri finite. Grupul diedral Dn de grad n. Structura grupurilor finite cu 2p elemente (p prim, p3)
n cadrul acestui paragraf, prin p vom desemna un num r prim (p 2). Teorema 9.1. ( Cauchy) Dac G este un grup finit a.. p | |G| ,

atunci exist xG a.. o(x)=p (echivalent cu exist HG a.. | H | = p). Demonstraie. Cazul 1: G comutativ. Vom face inducie matematic dup cardinalul grupurilor finite G cu proprietatea c p | |G|. Dac |G| = p , atunci G este ciclic i orice element xG, x1, are ordinul p. S presupunem afirmaia adevrat pentru orice grup comutativ G cu proprietatea c |G|<|G| i p | |G| i s-o demonstrm pentru grupul comutativ G ( n ipoteza p | |G| ). Pentru aceasta alegem xG, x1. Dac p | o(x), atunci o(x)=tp cu t* iar din xo(x)=1 deducem c xtp =1 (xt)p=1 adic o(xt)=1. Dac p o(x), atunci alegem H=<x>={1, x, , xo(x)-1} care este subgrup normal al lui G (G fiind 133

presupus comutativ). Dac vom considera G=G/H atunci |G|=|G|:o(x)<|G| i cum p | |G| iar (p,o(x))=1 deducem c p | |G|. Aplicnd ipoteza de inducie lui G deducem c exist un element yHG a.. o(yH)=p. Din (yH) p=H deducem c ypH=H, adic ypH, deci yp=xt cu 1to(x)-1. Deducem imediat c yo(x)p=1 i astfel elementul z=yo(x)G va avea ordinul p.

Cazul 2: G necomutativ. Vom reduce acest caz tot la Cazul 1 iar n acest sens vom utiliza ecuaia claselor pentru grupul G expus n 3 al acestui capitol: |G| = |Z(G)| + | G : C G ( x) | (sumarea fcndu-se dup elementele
xZ (G )

xG \Z(G) pentru care clasa de conjugare [x]~ este netrivial). Dac exist un element x Z(G) a.. p | |CG(x)| atunci ca i n cazul 1 facem inducie dup |G| (aplicnd ipoteza de inducie lui G=CG(x)). Dac p |CG(x)| pentru orice x Z(G), atunci cum G G : CG ( x) = deducem c p | |G : CG(x) | i cum p | |G|, din CG ( x) ecuaia claselor deducem c p | |Z(G)| . Cum Z(G) este comutativ , conform Cazului 1 exist un element n Z(G) (deci n G) a.. ordinul lui este p i astfel teorema este complet demonstrat. Definiia 9.2. Vom spune despre un grup G c este p grup dac ordinul oricrui element al su este o putere natural a lui p. Corolar 9.3. Dac G este un grup finit , atunci G este p grup dac i numai dac | G | este o putere natural a lui p. Demonstraie ,,. Dac prin absurd exist un numr prim q a.. q p i q | | G | , atunci conform teoremei lui Cauchy, exist xG a.. o(x)=q contrazicnd faptul c G este p grup. ,, . Totul rezult din teorema lui Lagrange (vezi 3). Corolar 9.4. Dac G este un p grup finit atunci Z(G) {1}. Demonstraie. Scriem din nou ecuaia claselor pentru grupul G:
134

| G | = | Z(G) | +

xZ ( G )

| G : C

( x) | (unde reamintim c suma se face

dup acele elemente x Z(G) pentru care clasa de conjugare [x] ~ este netrivial). Conform Corolarului 9.3, |G|=pn cu n1 iar pentru x Z(G) pentru care [x]~ este netrivial avem | G : CG(x) | = pm cu m1 astfel c din ecuaia claselor deducem c p | Z(G)|, adic | Z(G) |p i astfel Z(G) este netrivial. Lema 9.5. Dac G este un grup a.. G/Z(G) este ciclic, atunci G este comutativ. Demonstraie. Fie H=Z(G) iar G/Z(G) = <xH> cu xG. Dac y,zG atunci yH=xmH iar zH=xnH cu m,n , de unde y=xmh1, z=xnh2 cu h1,h2H=Z(G). Atunci yz=xm+nh1h2 iar zy=xn+mh2h1 i cum h1h2=h2h1 i m+n=n+m deducem c yz=zy, adic G este comutativ. Corolar 9.6. Dac G este un grup cu p2 elemente, atunci G este comutativ. Demonstraie. Cum Z(G)G , | Z(G) |{1, p, p2}. Conform Corolarului 9.4, |Z(G)| 1 iar dac |Z(G)| = p2, atunci G = Z(G), adic G este comutativ. Rmne s analizm doar cazul |Z(G)|=p. n acest caz, G p2 cum | G / Z(G) | = = = p iar p este prim, deducem c G/Z(G) Z (G ) p este ciclic i conform Lemei 9.5. ajungem i n acest caz la concluzia c G este comutativ. Definiia 9.7. Dac n1 este un numar natural, prin grupul diedral de grad n nelegem un grup Dn cu 2n elemente generat de dou elemente s i r ce satisfac conditiile: s2=1, rn=1 i srs=r-1 . n concluzie, |Dn|=2n iar Dn={1, r, r2, ,rn-1, s, sr, sr2, ,srn-1}. Teorema 9.8. Presupunem c p este un numr prim 3. Dac G este un grup cu 2p elemente , atunci G este ciclic ( izomorf cu (2p,+)) sau diedral ( izomorf cu Dp ).
135

Demonstraie. Cum | G | = 2p iar 2 i p sunt numere prime (p3) atunci (conform Teoremei 9.1.) exist s, rG a.. s2 = 1 i rp = 1. 2p Considernd H = < r > avem | H | = p i cum G : H = =2 p deducem (conform Observaiei 4.6.) c HG, astfel c srs-1H, deci srs = ri cu 0 i p-1. Deducem imediat c

r i = (r i ) i = ( srs ) i = sr i s = s ( srs ) s = s 2 rs 2 = r ,
deci p | i2-1 =(i - 1)(i +1) . Dac p | i-1, atunci srs = r sr = rs i atunci G va fi comutativ . Din teorema de structur o grupurilor abeliene finit generate i teorema chinezeasc a resturilor deducem c G 2 p 2p. Dac p | i+1, atunci srs=r-1 i obinem astfel descrierea grupului diedral Dp. n continuare vom prezenta un rezultat ce arat n esen c pentru p grupuri finite funcioneaz reciproca teoremei lui Lagrange. Mai precis vom demonstra: Teorema 9.9. Fie G un p-grup, | G | = pm cu m. Atunci pentru orice 0 i m exist un subgrup normal Gi n G a.. | Gi | =pi i 1 = G0 < G1 < < Gm = G. Demonstraie. Facem inducie matematic dup m (afirmaia fiind evident pentru m=0,1). S presupumen m>1 i c afirmaia din enun este adevrat pentru orice grup G de ordin pm-1 i fie G un grup a.. | G | = pm . Conform Corolarului 9.4, Z(G)1 i fie zZ(G), z1. Cum o(z) | | G | = =pm, fie o(z)=pn cu n1 iar G1=< z p
(z
p n -1 p
n -1

>. Cum

zp

n -1

1 i

) =z

pn

= 1 deducem c o( z

p n -1

)=p i astfel | G1 |=p. Cum zZ(G)

deducem c G1Z(G) i atunci n mod evident G1 G. Alegnd G=G/G1 , cum |G| = pm/p = pm-1 putem aplica ipoteza de inducie lui G, deci exist grupurile G0,G1,Gm-1 normale n G, a.. G0<G1< ..<Gm-1=G i |Gi| = pi pentru orice 0im-1.
136

Conform teoremei de coresponden pentru grupuri (vezi Teorema 7.4.) avem Gi = Gi+1/G1 cu Gi+1G a.. G1Gi. In plus, G1G2 Gm=G i pentru orice 0im-1, |Gi+1|=|Gi||G1|=pip=pi+1. Alegnd G0=1, subgrupurile G0, G1, , Gm satisfac condiiile din enuul teoremei.

10. Grupuri de permutri. Teorema lui Cayley.


Grupurile Sn i An.

bijectiv}. Dup cum am vzut n 1 al acestui capitol (Hom(M),) este monoid iar (M) apare acum ca grupul unitilor monoidului Hom(M). Convenim s numim grupul (M) ca fiind grupul permutrilor asupra elementelor mulimii M. Dac M este o mulime cu n elemente (exemplul clasic fiind M={1,2,,n} cu n1), atunci grupul (M) se noteaz prin Sn i se va numi grupul permutrilor asupra unei mulimi cu n elemente sau grup simetric de grad n. (vom vedea mai departe c pentru grupul Sn natura elementelor mulimii M joac un rol secundar, numrul elementelor lui M fiind lucrul important). Astfel, un element al lui Sn se va prezenta de multe ori sub n . 1 ... forma unui tabel ( ) (n ) s 1 ... s Vom nota prin en sau simplu prin e (dac nu este pericol de confuzie) permutarea identic din Sn. Tinnd cont de Propoziia 3.11. de la Capitolul 1, deducem c | Sn | = n!. Teorema 10.1.(Cayley) Orice grup G este izomorf cu un subgrup al grupului de permutri (G). x(y)=xy pentru orice yG este un element din (G). S artm acum c :G(G) , (x)=x pentru orice xG este un morfism injectiv de
137

Fie M o mulime nevid iar (M)={fHom(M) | f este

Demonstraie. Pentru xG se probeaz imediat c x:G(G),

grupuri. Dac x, yG i (x)=(y), atunci x=y deci n particular x(1)=y(1) x1=y1 x=y, de unde deducem c este ca funcie o injecie. De asemenea, (x) (y) = x y iar dac zG avem (x y)(z) = x (y(z)) = x(yz) = (xy)z = xy(z), adic x y = xy = c G (G) (G). =(xy), deci (x) (y) = (xy), adic Hom (G, (G)). Deducem

Suntem acum n msur s artm c putem renuna la condiia de comutativitate a lui G din Propoziia 5.8. (mai precis la demonstrarea implicaiei (iii)(i)). S presupunem deci c G , G sunt grupuri, f:GG este morfism de grupuri cu proprietatea c pentru orice grup G i oricare morfisme , : GG , dac f=f atunci = i s artm c f este surjecie. Fie H=f(G)G i s presupunem prin absurd c HG. Dac [G:H]=2, atunci HG , (conform Observaiei 4.6.) i alegnd G=G/H , =pH : GG morfismul surjectiv canonic iar : GG morfismul nul, atunci f=f i totui -absurd!. S presupunem acum c [G:H]>2 i fie T= (G/H)d mulimea claselor la dreapta ale lui G relative la H iar G = (G ) -grupul permutrilor lui G. Vom construi i n acest caz dou morfisme de grupuri , : GG , a.. i totui f=f, contrazicnd faptul c f este surjecie. Alegem : G G = (G ) ca fiind morfismul lui Cayley oricare ar fi x, yG). (vezi Teorema 10.1.), (adic (x)=x , cu x : GG, x (y)=xy,

Pentru a construi pe , fie : GT surjecia canonic, (adic , oricare ar fi xG ) iar s : TG o seciune a lui (deci (x)=Hx x ) x , oricare ar fi x T; existena lui s ne este s=1T , adic s( x asigurat de Propoziia 3.8., (vii) de la Capitolul 1).
138

) x xs( x )-1 H. i 1T. Dac xG, cum s( x

) = e Cum |T|=|G : H|3, exist o permutare : TT a.. s (e

)) = xs(x )-1 s(s ( x )) oricare ar fi Atunci : GG, (x)=(x)s (s (x xG este o permutare a lui G( adic G). )-1 s (s ( x )) = ys( y )-1 s (s ( y )) . (1) xs( x ntr-adevr, dac x, yG i (x)=(y), atunci

)-1 , oricare ar fi xG. Definim : GH prin (x)= xs( x

=( z ) y =Hy , T a. y ). Cum s( y Fie acum yG ; exist z ) = hy . Dac notm x1 = s ( z ) i x=h-1x1, atunci exist hH a.. s( y ) 1 atunci (cum x=x cci xx1-1 =hH) avem

)) = s (s ( y )) (s)(( x ))= ) , ys( y ) H s(s ( x Cum xs( x )) ( x )=( y ) x = y iar din (1) deducem c x=y. =(s)(( y
-1 -1

)- s (s ( x )) = h -1 x1 s (x 1 )-1 s(s ( x 1 )) = h -1 x1 s( x 1 )-1 s(s ( z )) = x= xs( x


1

1 = z 1 )-1 hy . Cum x1 = s ( z 1 )-1 s ( y ) = h -1 x1 s (x ) z , x i deci = h -1 x1 s (x


1 ) = s (z ) = x1 , astfel c (x)= h -1 x1 x1-1 hy = y , adic este i s(x

surjecie, deci G. S definim acum : GG = (G ) prin (x)=-1(x) pentru orice xG. n mod evident este morfism de grupuri. Avem cci dac =, atunci (x)=(x), oricare ar fi xG

((x))(y)=((x))(y), oricare ar fi yG x(y)=(xy) oricare ar fi -1 )-1 s (s ( y )) = xys xy s yG xys( y s xy , oricare ar fi yG )-1 s(s ( y )) = s xy s s( y s xy oricare ar fi yG. Alegnd acum x=y-1 obinem c -1 -1 -1 s( y ) s(s ( y )) = s (e ) s(s (e )) = s(e ) s (e ) = e , de unde s( y ) = s (s ( y )) .
139
-1

= s (y ) i cum y este oarecare Cum s este injectiv deducem c y

deducem c =1T - absurd!. Deci .

S artm acum c f=f i contradicia va fi evident urmnd a concluziona c f este surjecie. ntr-adevr, f=f(f)x=(f)x, oricare ar fi xG (f(x))=(f(x)), oricare ar fi xG q f ( x ) = l-1 o a ( f (x )) o l , l o q f ( x ) ( y ) = q f ( x ) o l ( y ) , oricare ar fi x G i y G (f (x) y) = f(x) (y), oricare ar fi x G i y G )-1 s(s ( y )) , oricare ar fi xG i t ( f ( x ) y ) s(( f ( x ) y ))= f ( x ) ys( y )-1 s(s ( y )) , oricare yG f(x)ys( f ( x ) y )-1 s(( f ( x ) y ))= f ( x ) ys( y ar fi xG i yG s( f ( x ) y oricare ar fi xG l o q f ( x ) = q f ( x ) o l oricare ar fi xG

)-1

)- s (s ( y )) , oricare s(( f ( x ) y ))= s( y


1

ar fi xG i yG ceea ce este evident deoarece pentru x G,


, oricare ar fi yG. f(x)f(G)=H i deci f ( x ) y = y

n continuare ne vom ocupa de studiul grupului Sn cu n2. Evident, grupul S2 avnd 2 elemente este comutativ pe cnd ncepnd cu n3, Sn nu mai este comutativ. Definiia 10.2. Numim ciclu de lungime k (2kn) o permutare Sn pentru care exist elementele distincte i1,i2,,ik din {1,2,,n} a.. (i1)=i2, (i2)= i3, , (ik)=i1 iar (i)=i pentru orice i{1,2,,n} \ {i1,i2, , ik}. Convenim s notm un astfel de ciclu prin = (i1 i2 ik) sau = (i1,i2, , ik) (dac exist pericol de confuzie).
140

Ciclii de lungime 2 se mai numesc i transpoziii. De exemplu, n S5 1 2 3 4 5 (1 3 5)= 3 2 5 4 1 iar (2 4)= 1 2 3 4 5 1 4 3 2 5 .

Dac = (i1 i2 ik) este un ciclu de lungime k, convenim s numim mulimea {i1,i2, , ik} ca fiind orbita lui . Dac = (j1 j2 jt) este un alt ciclu de lungime t din S n , vom spune c i sunt ciclii disjunci dac {i1, i2, , ik}{j1, j2, , jt}=. Propoziia 10.3. Dac , sunt ciclii disjunci din Sn, atunci

=.

, jt}), atunci ()(i) = =()(i) =i. S presupunem c i{i1, i2, , ik}, s zicem de exemplu c i=i1. Atunci ()(i)=((i))=(i)=(i1)=i2, iar ()(i)=((i))=(i2)=i2 de unde concluzia c ()(i)=()(i). Analog se arat c ()(i)=()(i) dac i{j1, j2, , jt}, de unde deducem egalitatea = . n esen am folosit faptul c dac i {i1, i2, , ik} atunci (i)=i iar dac j {j1, j2, , jt}, atunci (j)=j. Observaia 10.4. Deoarece pentru orice 2kn avem (i1 i2 ik) = (i2 i3 ik i1) = = (ik i1 ik-1) deducem c n Sn exist 1 k An ciclii distinci de lungime k. k Propoziia 10.5. Ordinul oricrui ciclu de lungime k (2kn) este k . Dac , sunt 2 ciclii disjunci de lungimi k i respectiv t (2k, tn), atunci o()=[k,t]. n particular, dac (k,t)=1, atunci o(t)=o()o(). Demonstraie. Trebuie n prima parte s demonstrm c k(i)=i pentru orice i{1,2, ,n}, unde =(i1, i2, , ik) este un ciclu de lungime k.
141

Demonstraie. Dac i {1, 2, , n} \ ({i1, i2, , ik} {j1,j2,

Dac i {1,2 , , n} \ {i1 , i2 , , ik}, atunci n mod evident k(i)=i. Dac i{i1 , i2 , , ik}, de exemplu i = i1, atunci 2(i) = ((i)) = ((i1)) = (i2) = i3, deci k-1(i) = ik i iar k(i)=i i analog pentru orice i{i1 , i2 , , ik}, ii1 , de unde concluzia c k=e iar k este cel mai mic numr natural cu aceast proprietate, adic o()=k. Fie = (i1 i2 ik) , =(j1 j2 jt) ciclii disjunci de lungime k i respectiv t (2k, tn), = = , s=[k,t] iar r=o( ). Va trebui s demonstrm c r=s. Deoarece k,t | s deducem c s=e, adic r|s. Cum r= e deducem r r c =e adic r=-r . Dac am avea re, atunci exist i{i1, i2, ,ik} a.. r(i)i. Cum r = -r deducem c i r(i)i, adic i{j1, j2, , jt} absurd ! . n concluzie r= r=e, de unde deducem k|r i t|r. Cum s=[k,t] deducem c s|r, adic s=r. Corolar 10.6. Dac 1, k sunt ciclii disjunci doi cte doi din Sn de lungimi t1, ,tk , atunci o(1 k)=[t1, ,tk]. Teorema 10.7. Orice permutare Sn, e se descompune n mod unic n produs de ciclii disjunci (exceptnd ordinea n care acetia sunt scrii) . Demonstraie. Fie t=|{ i{1,2,,n} | (i)i }| ; cum e deducem c exist i{1,2.,,n} a. . (i)i i astfel i ((i))(i), de unde concluzia c t2. Vom face acum inducie matematic dup t. Dac t=2 totul este clar cci n acest caz se reduce la o transpoziie. S presupunem acum teorema adevrat pentru toate permutrile ce schimb efectiv mai putin de t indici i s artm c dac este o permutare ce schimb efectiv t indici atunci se descompune n produs de ciclii disjunci. Alegem i0{1,2,,n} pentru care (i0)i0 i fie q=o(). Alegnd i1=(i0), i2=(i1), ,ik+1=(ik), se vede c ik=k(i0) pentru orice k1. Cum q= e deducem c q(i0)=i0, deci iq=i0. Putem alege atunci cel mai mic numar natural m cu proprietatea c im=i0. Atunci numerele i0,i1,,im-1 sunt distincte ntre ele. ntr-adevr, dac ir=is cu 0r, s<m, atunci r(i0)=s(i0). Dac r>s, notnd p=r-s obinem p(i0)=i0 i deci ip=i0 contrazicnd alegerea lui m (cci p<m).
142

Analog dac r<s. Cu i0,i1, . ,im-1 formm ciclul =( i0i1 . im-1) i s considerm permutarea =-1. Dac avem un i a.. (i)=i , atunci i { i0,i1, . , im-1} i deci -1(i)=i de unde (i)=i. Cum i1=(i0), i2=(i1), , i0=(im-1) deducem c pentru orice i{ i0,i1, . ,im-1} avem (i)=i. Rezult c schimb efectiv mai puin de t-m elemente iar cum m2 atunci t-m<t, deci putem aplica ipoteza de induc ie lui . Rezult atunci c putem scrie =2 s cu 2 s ciclii disjunci. Punnd 1= obinem c = 12 s iar 1 este disjunct fa de ceilali ciclii. Din modul efectiv de descompunere de mai nainte deducem c scrierea lui sub forma = 12 s este unic determinat. Observaia 10.8. Dac =( i1, i2, . ,ik) este un ciclu de lungime k din Sn (2kn), atunci se probeaz imediat prin calcul direct c avem urmtoarele descompuneri ale lui n produs de transpoziii: =(i1i2)(i2i3)(ik-1ik)=(i1ik)(i1ik-1) (i1i2). Din Teorema 10.7 i Observaia 10.8 deducem imediat urmtorul rezultat: Corolar 10.9. Orice permutare Sn (n2) este un produs de transpoziii (s observm c dac =e, atunci =(12)(12)). Definiia 10.10. Fie Sn. Signatura lui este numrul (i) - (j) ; evident, sgn(s) { 1} . sgn (s ) = i- j 1i < j n O inversiune a lui este o pereche (ij) cu 1i<jn a.. (i)>(j). Dac r este numrului de inversiuni ale lui , atunci evident sgn() = (-1)r . Dac r este par spunem c este permutare par iar dac r este impar spunem c este permutare impar . Vom nota prin An mulimea permutrilor pare. Astfel, Sn este par sgn()=1 i impar sgn()=-1. Propoziia 10.11. sgn()=sgn()sgn(). Dac ,Sn, atunci

143

Demonstraie. Avem sgn(s o t ) =

1 i < j n

s (t (i )) - s (t ( j ))
i- j

= =

s(t(i )) - s(t( j)) t(i ) - t( j) = t(i ) - t( j) i- j 1i < j n

s(i ) - s( j) t(i ) - t( j) = sgn (s ) sgn (t) n i- j i- j 1i < j n 1 i < j n

Corolar 10.12. Pentru orice n2, AnSn iar An =

n! . 2

Demonstraie. Din Propoziia 10.11. deducem c funcia sgn : Sn { 1 } este un morfism surjectiv de la grupul (Sn,) la grupul multiplicativ ({ 1 },). Deoarece Ker(sgn) = {Sn | sgn()=1}=An deducem imediat c AnSn. Conform Corolarului 7.2. de la teorema fundamental de izomorfism pentru grupuri deducem c Sn/An { 1 }, de unde S n! concluzia c |Sn/An | = 2 | Sn | : | An | =2 An = n = . 2 2 Observaia 10.13. Orice transpoziie (rs) cu 1rn este o permutare impar . ntr-adevr, inversiunile sale sunt de forma (r,i) cu r<i<s sau (i,s) cu r<i<s astfel c numrul lor este egal cu 2(s-r)-1. Astfel dac Sn i scriem pe ca un produs de transpoziii =t1t2tm , atunci sgn() = sgn(t1) sgn(t2) sgn(tm)= (-1)m i deci va fi permutare par sau impar dup cum m este par sau impar. n particular, dac =(i1 i2 . ik) cum =(i1i2)(i2i3)(ik-1ik) deducem c sgn()=(-1)k-1 .

Teorema 10.14. Dou permutri , Sn sunt conjugate n Sn dac i numai dac ele au aceeai structur ciclic.

144

Demonstraie. ,, . Dac , sunt conjugate n Sn, atunci exist Sn a.. =-1 . ns -1 are aceeai structur ciclic cu (cci dac = ( i1 i2 ik) , atunci -1= ( (i1) (i2) . (ik)) de unde concluzia c i au aceeai structur ciclic. Faptul c -1 acioneaz asupra lui de maniera descris mai sus se probeaz astfel : se descompune n ciclii disjunci = c1c2 ct i se observ c -1=(c1-1) (c2-1) (ct-1) iar dac de exemplu c1=(i1i2 ik), atunci c1-1=[(i1i2)-1] [(i2i3)-1] [(ik-1ik)-1], totul reducndu-se astfel la a proba de exemplu c (i1i2)-1=((i1)(i2)) (i1i2)=((i1)(i2)). Dac i{1,2, ,n} \ {i1,i2} atunci (i)(i1),(i2) i ((i1,i2))(i)=((i1,i2)(i))=(i) iar (((i1)(i2)))(i) =((i1)(i2))((i))= (i) iar dac de exemplu i=i1 atunci ((i1i2))(i1)= ((i1i2)(i1))=(i2) iar (((i1)(i2)))(i1)=((i1)(i2))((i1))= (i2), de unde egalitatea dorit. ,,. S presupunem acum c i au aceeai structur ciclic i s construim a.. =-1. Vom face lucrul acesta pe un exemplu concret (la general raionndu-se analog) . S presupunem c suntem n S5 i avem = (1 5) (4 2 3) i = (3 4)(2 1 5) . innd cont de felul n care 15 4 2 3 acioneaz -1 asupra lui deducem c: = 3 4 215 = (1 3 5 4 2 ) . innd cont de Observaia 10.4 i de Teorema 10.14 , putem determina cu uurin numrul permutrilor din Sn de o structur ciclic dat. De exemplu numrul de permutri din S4 de forma (1 2)(3 4) 1 4 3 2 1 1 este aprnd datorit egalitii = 3 (factorul 2 2 2 2 (a b)(c d)=(c d)(a b) pentru {a,b,c,d}={1,2,3,4}) .Gsim astfel pentru S4 urmtorul tabel de structur:

145

Structura ciclic (1) (12) (123) (1234) (12)(34)

Numrul lor 1 43 =6 2 4 3 2 =8 3 4! =6 4 1 4 3 2 1 =3 2 2 2

Ordinul 1 2 3 4 2

Paritatea par impare pare impare pare

Se observ c 1+6+8+6+3=24=4!.

Putem acum prezenta un rezultat care ne arat c reciproca teoremei lui Lagrange pentru grupuri finite este fals .

Teorema 10.15 Grupul A4 (care are ordinul 12) nu conine subgrupuri de ordin 6.

Demonstraie. Din tabelul de structur pentru S4 deducem c A4 const din 8 ciclii de lungime 3, trei produse de transpoziii disjuncte i 146 sunt : (1 2 3), (1 3 2), (2 3 4), permutarea identic. Aceste elemente (2 4 3), (3 4 1), (3 1 4), (4 1 2), (4 2 1), (1 4)(2 3), (1 2)(3 4), (1 3 )(2 4) i e. S trecem acum la demonstrarea teoremei i s presupunem prin

mod evident, C S 4 (a ) ={e, , -1} i cum e, , -1A4 deducem c 12 = 4 . Deducem c va avea 4 3 conjugai n A4 i cum HA4, cei patru conjugai ai lui sunt n H. Tot din tabelul de structur al lui S4 i A4 deducem c H trebuie s conin un element de ordin 2 (cci dac ar mai conine un ciclu de lungime 3 atunci ar mai conine nc 4 conjugai ai acestuia depind numrul de 6 elemente ce am presupus a fi n H). Deoarece este par avem =(a b)(c d) astfel c pn acum am descoperit 6 elemente din H: 4 ciclii de lungime 3, e i . Deoarece | C A4 (a ) | = 3 deci |A4 : C A4 (a ) | = HA4 alegnd =(a c b)A4, ar trebui ca i -1=(c a)(b d) H i cum -1 am deduce c H conine cel puin 7 elemente absurd!. Deci A4 nu conine subgrupuri de ordin 6.
11. Teoremele lui Sylow. Aplicaii : caracterizarea grupurilor cu pq elemente (p i q numere prime distincte ) i 12 elemente

n cadrul acestui paragraf prin G vom desemna un grup finit. Conform teoremei lui Lagrange ordinul oricrui subgrup al lui G divide ordinul lui G. Dup cum am demonstrat n 10 (Teorema 10.15) reciproca teoremei lui Lagrange este fals (n sensul c exist grupuri finite cu proprietatea c pentru un anumit divizor al grupului respectiv grupul nu are subgrupuri de ordin egal cu acel divizor). Exist n teoria grupurilor anumite rezultate pe care le vom prezenta n continuare (datorate matematicianului L. Sylow (1832-1918)) i care permit s se stabileasc existena subgrupurilor de ordin pn ale lui G (cu p prim i n*) i care dau informaii importante despre aceste subgrupuri. Astfel, teoremele lui Sylow sunt de importan fundamental n teoria grupurilor finite. Deoarece prezenta monografie nu este un tratat de teoria grupurilor vom prezenta doar enunurile acestor teoreme, cititorul dornic de a vedea cum se demonstreaz acestea putnd consulta de exemplu lucrrile [20], [21] sau [22] (dup ce n prealabil s-a pus la punct cu anumite chestiuni legate de ac iuni ale grupurilor pe mulimi). Definiia 11.1. Fie p un numr prim i s presupunem c |G| = pmr cu m, r* i (p,r)=1. Numim p- subgrup Sylow al lui G orice subgrup al lui G de ordin pm. Pentru HG vom nota
147

NG(H)={gG | gH=Hg}. n mod evident avem HNG(H)G i pentru

orice subgrup KG a.. HK avem KNG(H), deci NG(H) este cel mai mare subgrup al lui G (fa de incluziune) ce conine H ca subgrup normal) . n particular, HG NG(H)=G. Subgrupul NG(H) poart numele de normalizatorul lui H n G . Iat acum enunul teoremelor lui Sylow:

Teorema 11.2. (Prima teorem a lui Sylow) Pentru orice grup finit G i orice numr prim p exist un p-subgrup Sylow al lui G. Teorema 11.3. ( A doua teorem a lui Sylow) Fie G un grup finit i p un numr prim . Dac H este un p-subgrup Sylow al lui G iar K este un p-subgrup al lui G, atunci exist gG a.. K g-1Hg. n particular, dac K este p-subgrup Sylow al lui G, atunci K=g-1Hg. Teorema 11.4. (A treia teorem a lui Sylow) Dac notm prin np numrul p-subgrupurilor Sylow distincte ale lui G, atunci np = |G:NG(H)| (unde H este un p-subgrup Sylow particular al lui G), np divide | G:H | iar np1(mod p). n continuare vom prezenta cteva aplicaii ale acestor teoreme urmnd ca n finalul paragrafului s prezentm un tabel cu caracterizarea grupurilor finite cu cel mult 15 elemente. Teorema 11.5. Fie p i q numere prime distincte, p>q i s presupunem c | G | = pq. (i) Dac q p-1 atunci G este ciclic (ii) Dac q | p-1 atunci G este generat de dou elemente a i b satisfcnd condiiile aq=bp=1, a-1ba=br cu r1 (mod p) ns rq1 (mod p). Demonstraie. (i). Conform teoremei lui Cauchy pentru grupuri finite, G conine un element b de ordin p; fie H=<b>. Cum H este un psubgrup Sylow, atunci conform celei de a treia teoreme a lui Sylow numrul conjugailor lui H (adic a subgrupurilor de forma gHg-1 cu
148

gG) este de forma 1+up cu u. ns 1+up=|G:NG(H)| i trebuie s divid |G|=pq. Cum (1+up, p)=1 atunci 1+up | q iar cum q<p deducem c u=0, deci HG. De asemenea, exist un element aG al crui ordin este q; fie K = <a>. Ca i mai nainte K este q-subgrup Sylow al lui G astfel c | G : NG(H) |=1+kq cu k. Cum 1+kq | p iar prin ipotez q p-1 deducem c k=0. Astel K G, deci G H K p q pq , deci G este ciclic n acest caz. (ii). S presupunem c q | p-1 . Atunci K nu mai este subgrup normal n G. Cum S G, a-1ba=br cu r. Putem presupune r1 (mod p) (cci n caz contrar ne rentoarcem la cazul comutativ). Prin induc ie se arat uor c a-jbaj = = b r . n particular pentru j=q avem b = b r , adic rq 1 (mod p). Corolar 11.6. Orice grup cu 15 elemente este ciclic (deci izomorf cu (15 , +)). Demonstraie. Totul rezult din Teorema 11.4. pentru p=5 i q=3 observnd c q=3 p-1 = 4. Definiia 11.7. Un grup de ordin 8 avnd doi generatori a i b ce satisfac relaiile a4=1, b2=a2 i b-1ab=a-1 se noteaz prin Q i poart numele de grupul quaternionilor. Teorema 11.8. Grupurile Q i D4 sunt singurele grupuri necomutative de ordin 8. Demonstraie. Dac G este un grup necomutativ cu 8 elemente atunci G nu conine elemente de ordin 8 i nu toate elementele sale au ordinul 2, de unde concluzia c G conine un element a de ordin 4. Alegem bG a.. b<a>. Cum |G : <a>| = 2 deducem c <a> G i G/<a> 2, de unde cu necesitate b2 <a>. Dac b2=a sau b2=a3 atunci o(b)=8 - contradicie, deci avem doar cazurile b2 = a2 sau
149
j q

b2 = 1. Cum <a> G deducem ca b-1ab <a> iar cum o(a2)=2 avem doar posibilitile b-1ab=a sau b-1ab=a3. Cazul b-1ab=a l excludem cci el implic ab=ba, adic G este comutativ astfel c avem doar situaiile : (i) a4 = 1, b2 = a2 i b-1ab=a3 =a-1 sau (ii) a4 = 1, b2 = 1 i b-1ab=a3 =a-1. n cazul (i) avem descrierea lui Q (deci GQ) iar n cazul (ii) avem descrierea lui D4 deci (GD4). n continuare vom caracteriza grupurile finite cu 12 elemente, iar pentru aceasta avem nevoie s introducem un nou tip de grup finit. Definiia 11.9. Dac n , n 2 prin grup diciclic de ordin 4n (notat DIn ) nelegem un grup cu 4n elemente : DIn={1, x, , x2n-1, y, xy, , x2n-1y} ale crui elemente le multiplicm astfel: xaxb = xa+b xa(xby) = xa+by (xa y) xb = xa-by (xa y) (xby) = xa-b+n unde 0a, b2n-1 iar puterile lui x sunt considerate modulo 2n. Se observ c pentru n=2, DI2 = Q (grupul quaternionilor). Suntem acum n msur s prezentm teorema de structur a grupurilor finite cu 12 elemente: Teorema 11.10. Fie G un grup finit cu 12 elemente. 6 2 (ii) Dac G este necomutativ atunci G este izomorf cu D3, DI3 sau A4. Demonstraie. (i). Rezult din teorema de structur a grupurilor abeliene finit generate (vezi Observaia 8.14). (ii). Fie t numrul subgrupurilor Sylow distincte ale lui G cu 3 elemente. Conform teoremelor lui Sylow t 1 (mod 3) i t|4.
150

(i) Dac G este comutativ, atunci G este izomorf cu 12 sau

Astfel , G are fie un singur subgrup de ordin 3 (care trebuie s fie subgrup normal) fie 4 subgrupuri (conjugate). Tot conform teoremelor lui Sylow deducem c G trebuie s aib unul sau 3 subgrupuri de ordin 4. Cazul 1. Presupunem c G conine un singur subgrup (normal) H de ordin 3 generat de x. Dac K este un subgrup al lui G de ordin 4 atunci K este ciclic (K4) sau K este izomorf cu grupul lui Klein (K 2 2). (a) S analizm cazul cnd K este ciclic, K=<y>. Cum HK={1}, atunci clasele H, Hy, Hy2, Hy3 sunt toate distincte i HK=G. Cum HG deducem c yxy-1H. (1) Dac yxy-1=x, atunci xy=yx, deci G este comutativ i avem G H K 3 4 12. (2) Dac yxy-1=x2, atunci yx=x2y, de unde y2x=yx2y=x2yxy=x4y2=xy2. Astfel, xy2=y2x i dac considerm z=xy2 avem c o(z)=6. De asemenea z3=x3y6=y2 i yz=yxy2=y3x=y2x2y=z-1y. Cum o(y)=4, y <z> i deci clasele <z> , <z>y dau o partiie a lui G. Multiplicnd n acest caz elementele lui G ca n cazul grupului diciclic i anume zazb=za+b, za(zby)=za+by, (zay)zb=za-by, (zay) (zby)= =za-by2= za-b+3 (unde puterile lui z se reduc modulo 6) obinem n acest caz c GDI3. (b) S presupunem c K este grupul lui Klein (deci K2 2) i s notm elementele sale cu 1,u,v,w unde w=uv i u2=v2=1. Atunci HK={1} iar clasele H, Hu, Hv, Hw partiioneaz pe G, de unde HK=G. Cum HG avem uxu-1=xa, vxv-1=xb, wxw-1=xab unde a, b, ab{ 1}. (3) Dac a=b=ab=1, cum G este abelian, GH K 3 2 2 6 2. (4) S considerm cazul cnd dou dintre a, b, ab sunt egale cu 1 iar al treilea egal cu 1.
151

Renumerotnd u, v, w (dac este necesar) putem presupune c a = 1 i b = -1. Atunci ux=xu iar z=ux are ordinul 6. Astfel, G=<z,v> iar z6=1,v2=1 iar vz=z-1v vzv=z-1 de unde concluzia c n acest caz GD6. Cazul 2.S presupunem c G conine 4 subgrupuri (conjugate) de ordin 3. Elementele nenule (diferite de 1) ale celor 4 subgrupuri de ordin 3 ne dau 8 elemente diferite de 1 ale lui G restul de 4 urmnd a forma singurul subgrup K de ordin 4 al lui G. (c) S artm c grupul K nu poate fi ciclic. Presupunem prin absurd c totui K este ciclic, K=<y> i fie xG\K. Atunci o(x)=3 iar clasele K, Kx i Kx2 dau o partiie a lui G. Cum KG avem c xyx-1K. Dac xyx-1=y, atunci ar rezulta c G este comutativ (n contradicie cu faptul c G conine 4 subgrupuri conjugate distincte de ordin 3). De asemenea xyx-1y2 (cci y i y2 au ordine diferite). n sfrit, dac am avea xyx-1=y3, atunci y=x3yx-3=y27=y3 absurd, de unde concluzia c grupul K nu este ciclic. (d) Atunci K trebuie s fie grupul lui Klein. Considernd ca mai sus K={1, u, v, w}, fie xG a.. o(x)=3. Atunci clasele K, Kx, Kx2 sunt toate distincte astfel c G=<u, v, x>. Conjugarea prin x permut cele 3 elemente u, v, w ntre ele (cci KG) iar permutarea este sau identic sau un 3-ciclu (deoarece x3=1). (5) Nu putem avea permutarea identic cci n acest caz G ar deveni comutativ (caz studiat deja). (6) Renumerotnd eventual, putem presupune c xux-1=v, xvx-1=w, xwx-1=u i atunci considernd asocierile u(12)(34), v(13)(24), x(234) obinem un izomorfism ntre G i A4. n concluzie avem 5 tipuri de grupuri cu 12 elemente, 2 comutative (12, 62) i 3 necomutative (D6, DI3 i A4). Suntem acum n msur s prezentm tabelul de caracterizare a grupurilor cu cel mult 15 elemente:
152

Nr. elem 2 3 4 5 6 7 8

Nr. tipuri 1 1 2 1 2 1 5

Reprezentani 2 3 4 , 2 2 5 6 , D3 7 3 tipuri comutative : 8, 4 2, 2 2 2 2 tipuri necomutative: Q , D4

Rezultatul care d caracterizarea Propoziia 6.16. Propoziia 6.16. Observaia 8.15 Propoziia 6.16. Teorema 9.12. Propoziia 6.16. Observaia 8.14. , Teorema 11.8.

9 10 11 12

2 2 1 5

9 , 3 3 10 , D5 11 2 comutative: 12,43 3 necomutative : D6, DI3, A4

Observaia 8.14. Teorema 9.12. Propoziia 6.16. Observaia 8.14. , Teorema 11.10.

13 14 15

1 2 1

13 14 , D7 15

Propoziia 6.16. Terorema 9.12. Corolar 11.6.

153

CAPITOLUL 3 : INELE I CORPURI


1. Inel. Exemple. Reguli de calcul ntr-un inel. Divizori ai lui zero. Domenii de integritate. Caracteristica unui inel
Definiia 1.1. O mulime nevid A, mpreun cu dou operaii algebrice notate tradiional prin + i se zice inel dac: (i) (A,+) este grup comutativ (ii (A,) este semigrup (iii) nmulirea este distributiv la stnga i la dreapta fa de adunare, adic pentru oricare x, y, z A avem: x(y+z)=xy+xz i (x+y)z=xz+yz. n cele ce urmeaz (dac nu este pericol de confuzie) cnd vom vorbi despre un inel A vom pune n eviden doar mulimea A (operaiile de adunare i nmulire subnelegndu-se). Astfel, prin 0 vom nota elementul neutru al opera iei de adunare iar pentru aA, prin a vom desemna opusul lui a. Dac operaia de nmulire de pe A are element neutru (pe care l vom nota prin 1) vom spune despre inelul A c este unitar. Dac A este un inel unitar i 0=1 vom spune despre A c este inelul nul; n caz contrar vom spune c A este inel nenul. Dac nmulirea de pe A este comutativ, vom spune despre inelul A c este comutativ. Convenim s notm A*=A\{0}. Exemple. 1. Din cele stabilite n 6 de la Capitolul 2 deducem c (,+,) este inel comutativ unitar. 2. Dac vom considera A=2={2n : n} atunci (A,+,) este

exemplu de inel comutativ neunitar (cci 12).

3. Dac n, n2 atunci (n, +, ) este exemplu de inel unitar comutativ finit cu n elemente (vezi 6 de la Capitolul 2). 4. Fie A un inel i m, n*. Un tablou de forma

154

a 11 ... a 1n a = ... ... ... a m1 ... a mn cu m limii i n coloane, format din elemente ale lui A se zice matrice cu m linii i n coloane; convenim s notm o astfel de matrice i sub form mai condensat a = a ij 1i m .

( )

1 j n

Dac m=n notm Mm,n(A)=Mn(A); o matrice din Mn(A) se zice ptratic de ordin n. Pentru a, bMm,n(A), a=(aij) 1i m i b=(bij) 1i m definim:
1 j n 1 j n

a+b=(aij+b ij)

1i m . 1 j n

Asociativitatea adunrii matricelor este imediat , elementul neutru este matricea Om,n din Mm,n(A) ce are toate elementele egale cu 0, iar opusa matricei a este matricea -a =(-ij) 1i m , de unde concluzia c
1 j n

(Mm,n(A), +) este grup (abelian). Pentru m, n, p* , aMm,n(A), bMn,p(A), a=(aij) 1i m ,


1 j n

b=(bjk) 1 j n definim ab=(gik) 1i m , unde gik= aijbjk pentru 1im i


1 k p 1 k p j =1

n mod evident, abMm,p(A). S demonstrm c dac m, n, p, q* i aMm,n(A), bMn,p(A), gMp,q(A), atunci (ab)g=a(bg). ntr-adevr, fie ab=(dik) 1i m , cu dik= aijb jk i (ab)g =(eit) 1i m cu eit= dikgkt
1 k p j =1 1t q k =1 n p

1kp.

= ( aijb jk) gkt =


k =1 j =1

k =1

aij bjk gkt.


p

j =1

Dac bg=(djt) 1 j n cu djt= bjkgkt iar a(bg)=(eit) 1i m , atunci


1t q p k =1 n 1t q

eit= aijdjt =
j =1

j =1

aij bjkgkt =
k =1

j =1

k =1

aijbjkgkt, de unde egalitatea

(ab)g=a(bg).
155

innd cont de distributivitatea nmulirii de pe A fa de adunare, deducem imediat c dac aMm,n(A) i b,gMn,p(A) atunci a(b+g)=ab+ag iar dac a, bMm,n(A) i gMn,p(A) atunci (a+b)g=ag+bg. Sumnd cele de mai sus, deducem c dac n, n2, atunci (Mn(A),+,) este un inel (numit inelul matricelor ptratice de ordin n cu elemente din A). Dac inelul A este unitar, atunci i inelul (Mn(A),+,) este unitar, elementul neutru fiind matricea In ce are pe diagonala principal 1 i n rest 0. S remarcm faptul c n general, chiar dac A este comutativ, Mn(A) nu este comutativ. Observaia 1.2. 1. Dac A este inel unitar, rezult c adunarea de pe A este comutativ. ntr-adevr, calculnd pentru a, bA, (a+b)(1+1) n dou moduri (innd cont de distributivitatea la stnga i la dreapta a nmulirii fa de adunare) obinem egalitatea a + a + b + b =a + b + a + +b, de unde a+b=b+a. 2. Notarea generic cu litera A a unui inel oarecare se explic prin aceea c n limba francez noiunea matematic corespunztoare se traduce prin anneaux. n anumite cri un inel oarecare se noteaz prin R (de la faptul c n limba englez noiunea matematic de inel se traduce prin ring). Propoziia 1.3. Dac A este un inel, atunci: (i) a0=0a=0, pentru orice aA (ii) a(-b)=(-a)b= -(ab) i (-a)(-b) = ab, pentru orice a, bA (iii) a(b-c)= ab-ac i (a-b)c= ac-bc, pentru orice a, b, cA (iv) a(b1++bn)=ab1++abn i (a1++an)b=a1b++anb, pentru orice a, b, ai, biA, 1 i n (v) Dac a, b A, n* i ab=ba avem egalitile: an- bn = (a-b)(an-1 + an-2b ++ abn-2 + bn-1) a2n+1+b2n+1 = (a+b)(a2n a2n-1b +- ab2n-1 + b2n).

Demonstraie. (i). Totul rezult din 0+0=0. (ii). Totul rezult din (i) i din aceea c b+(-b)=0. (iii). Rezult din (ii).
156

(iv). Se face inducie matematic dup n. (v). Se fac calculele n membrul drept. Observaia 1.4. Definind pentru aA i n
a +2 ... 4 + a 1 4 3
n ori

dac n > 0 dac n = 0

na =

(-a ) + ... + (-a ) dac n < 0 , 14 4 244 3


- n ori

atunci (vi). a(nb)=(na)b=n(ab) pentru orice a, bA i n


n

(vii). Dac A este un inel unitar, a, bA, ab=ba i n* ,


k =0

k n-k k avem egalitatea (a + b) n = Cn a b (prin definiie a0=1).

Egalitatea de la (vi) rezult din (iv) iar (vii) se demonstreaz prin k k +1 k +1 inducie matematic dup n innd cont de faptul c C n + Cn = Cn +1 pentru orice n* i 0 k n. Definiia 1.5. Prin unitile U(A) ale inelului unitar A nelegem unitile monoidului (A, ), adic U(A)={aA| exist bA a.. ab=ba=1}. n mod evident, (U(A), ) este grup. De exemplu, U()={1} iar dac A este inel unitar i n, n2, atunci U(Mn(A))={MMn(A)| det(M)0}. Grupul (U(Mn(A),) se noteaz prin GLn(A) i se numete grupul liniar general de grad n peste A. Definiia 1.6. Un element aA se zice divizor al lui zero la stnga (dreapta) dac exist bA* a.. ab=0 (ba=0). 10 0 0 Exemple 1. Dac A=M2(), atunci din = O2 deducem 10 11
157

00 10 c este divizor al lui este divizor al lui zero la stnga iar 11 10 zero la dreapta. diferii de 1 i n, atunci n inelul (n, +, ) avem egalitatea , adic n 1 n 2 = n =0 1 i n 2 sunt divizori ai lui zero. n 2. n orice inel A, elementul 0 este divizor al lui zero la stnga i la dreaptaA. Propoziia 1.7. Fie A un inel i a, b, cA. (i) Dac A este unitar i aU(A), atunci a nu este divizor al lui zero ( nici la dreapta nici la stnga) (ii) Dac a nu este divizor al lui zero la stnga (dreapta) i ab=ac (ba=ca), atunci b=c. Demonstraie. (i). Dac aU(A), atunci exist bA a.. ab=ba=1. Dac a ar fi divizor al lui zero, de exemplu la stnga, atunci exist cA* a.. ac=0. Deducem imediat c b(ac)=b0=0 (ba)c=0 1c=0 c=0 - absurd. Analog dac a este divizor al lui zero la dreapta. (ii). Din ab=ac deducem c a(b-c)=0 i cum am presupus c a nu este divizor al lui zero la stnga, cu necesitate b-c=0, adic b=c. Definiia 1.8. Numim domeniu de integritate (sau inel integru), un inel comutativ, nenul i fr divizori ai lui zero, diferii de zero. Inelul ntregilor ( , +,) este un exemplu de inel integru (vezi 6 de la Capitolul 2) . Definiia 1.9. Un element aA se zice nilpotent dac exist n a.. an = 0. Vom nota prin N(A) mulimea elementelor nilpotente din inelul A (evident 0N(A)). 01 De exemplu, n inelul A=M2() dac alegem M= cum 00
*

Dac n, n 2 nu este un numr prim iar n=n1n2 cu n1, n2

158

n mod evident, dac aN(A), atunci a este divizor al lui zero la dreapta i la stnga.

M2=O2, deducem c MN(M2()). De asemenea, cum n inelul 8 avem 3 = 8 =0 deducem c 2 N(8). 2

S presupunem c A este un inel unitar nenul. Dac elementul 1 are ordinul infint n grupul (A,+) vom spune c A este un inel de caracteristic 0 (vom scrie car(A)=0). n mod evident, a spune c car(A)=0 revine la aceea c n10 pentru orice n*. Dac ordinul lui 1 n grupul (A,+) este p vom spune c inelul A are caracteristic p i vom scrie car(A)=p (acest lucru revine la a spune c p este cel mai mic numr natural nenul cu proprietatea c p1=0). De exemplu, inelul ntregilor este un inel de caracteristic 0, pe cnd 3 este un inel de caracteristic 3. Observaia 1.10. Dac inelul A este domeniu de integritate de caracteristic p, atunci p este un numr prim. ntr-adevr, dac p nu ar fi prim, atunci putem scrie p=p1p2 cu p1, p2 numere naturale mai mici dect p i diferite de 1 i p. Cum p1=0 iar (p1p2)1=(p11)(p21) obinem c (p11)(p21)=0 i cum A este domeniu de integritate deducem c p11=0 sau p21=0, contrazicnd minimalitatea lui p cu proprietatea c p1=0.

2. Subinele i ideale
Definiia 2.1. Dac (A,+,) este un inel, vom spune c o submulime nevid A a lui A este subinel al lui A dac restriciile operaiilor de adunare i nmulire de pe A la A' i confer lui A' structur de inel. Acest lucru revine la a spune c A' (A,+) (adic pentru orice a,bA' a-bA') i c pentru orice a, bA' abA'. Observaia 2.2. Dac A este inel unitar, vom spune c o submulime nevid A' a lui A este subinel unitar al lui A dac A' este subinel al lui A i 1 A'.
159

De exemplu, {0} i A sunt subinele ale lui A. Oricare alt subinel al lui A diferit de {0} i A se zice propriu. subgrup al grupului (, +) cu necesitate exist n a.. A=n ( conform Teoremei 6.11. de la Capitolul 2 ). n mod evident, pentru a, bA avem abA, de unde concluzia c subinelele lui (, +) sunt submulimile de forma n={nk : k} cu n. n cele ce urmeaz prin I(A) vom nota mulimea subinelelor lui Cum orice subinel A al inelului ntregilor este n particular

A. Propoziia 2.3. Dac (Ai)iI este o familie de subinele ale lui A, atunci I Ai I(A).
iI

Demonstraie. Fie A'= I Ai (cci 0A') i a, bA' . Atunci


iI

a, bAi pentru orice iI i cum Ai este subinel al lui A deducem c a-b, abAi, adic a-b, abA'. Dac A este unitar, cum 1Ai pentru orice iI deducem c 1 I Ai = A'.
iI

Observaia 2.4. n general, o reuniune de subinele ale unui inel lui (, +, ) pe cnd A=2 3 nu este subinel al lui deoarece 2, 3A iar 3-2=1A. Definiia 2.5. Fie A un inel i M A o submulime nevid. Prin subinelul lui A generat de mulimea M vom nelege cel mai mic subinel al lui A ( fa de incluziune ) ce conine pe M; dac vom nota prin [M] acest subinel, atunci n mod evident [ M ] = I A .
AI ( A) M A

nu este cu necesitate un subinel. De exemplu, 2 i 3 sunt subinele ale

Propoziia 2.6. Dac A este un inel, atunci ( I(A), ) este o latice complet.
160

Demonstraie. Dac F=(Ai)iI este o familie de elemente din I(A), atunci inf(F)= I Ai iar sup(F)=[ U Ai ].
iI iI

Propoziia 2.7. Fie A, B dou inele comutative a.. A este subinel al lui B i bB\A. Atunci, [A{b}]={a0+a1b++anbn | n i a0,a1,,anA}. Demonstraie. S notm prin A[b]={a0+a1b++anbn| n i a0,a1,,anA}. Se verific imediat prin calcul c A[b] este subinel al lui B ce conine pe A{b}. Cum [A{b}] este cel mai mic subinel al lui B ce contine pe A{b} avem incluziunea [A{b}]A[b]. Fie acum B' I(B) a.. A{b} B'. Deducem imediat c A[b] B' i cum B' este oarecare obinem c A[b] B'=[A{b}], de unde egalitatea dorit. Definiia 2.8. Fie A un inel iar I A o submulime nevid a sa. Vom spune c I este un ideal stng (drept) al lui A dac: (i) I (A, +) (adic pentru orice a, bI a-bI) (ii) Pentru orice aA i xI avem axI (xaI). Dac I este un ideal simultan stng i drept vom spune despre el c este bilateral. Vom nota prin Ids(A) (Idd(A)) mulimea idealelor stngi (drepte) ale lui A iar prin Idb(A) mulimea idealelor bilaterale ale lui A. n cazul cnd A este comutativ, n mod evident Ids(A)=Idd(A)=Idb(A) i convenim s notm prin Id(A) mulimea idealelor lui A. Observaia 2.9. 1. innd cont de definiia subinelului unui inel deducem c orice ideal este subinel. Reciproca nu este adevrat. ntr-adevr, n inelul unitar Mn() al matricelor p tratice de ordin n (n2) mulimea S a matricelor superior triunghiulare (adic acele matrice din Mn() ce au toate elementele de sub diagonala principal egale cu zero) este subinel unitar dup cum se verific imediat prin calcul, dar nu este ideal stng sau drept al lui M n() cci n
161

general produsul dintre o matrice superior triunghiular din S i o alt matrice din Mn() nu este superior triunghiular. 2. Nu orice ideal stng este n acelai timp i ideal drept sau invers. I={A=(aij)Mn()| ai1=0 pentru orice 1in} este ideal stng fr a fi ntr-adevr, dac n, n2, atunci n inelul Mn() mulimea

ideal drept iar J= {A=(a ij)Mn()| a1j=0 pentru orice 1jn} este ideal drept fr a fi ideal stng. 3. Dac I este un ideal al unui inel comutativ i unitar A i n, n2, atunci Mn(I) este ideal bilateral al lui M n(A). 4. Dac A este un inel unitar i comutativ, atunci N(A)Id(A).

ntr-adevr, dac xN(A) atunci exist n a.. xn=0, astfel c dac aA, (ax)n=anxn=an 0=0, deci axN(A). Dac mai avem yN(A), atunci exist m a.. ym=0. Se deduce imediat c (x-y) m+n =0, adic x-y N(A). 5. Dac xU(A) i yN(A), atunci x+yU(A). ntr-adevr, scriind x+y=x(1+x-1y), cum x-1y = zN(A), pentru a proba c x+yU(A) este suficient s artm c dac zN(A), atunci 1+zU(A). Scriind din nou 1+z =1- (- z), cum t = - zN(A), totul s-a redus la a proba c dac tN(A), atunci 1-tU(A). Acest lucru este imediat, deoarece din tN(A) deducem existena unui numr natural n a.. tn=0 i astfel 1=1-0=1-tn = (1-t)(1+t+t2++tn-1), de unde concluzia c 1- tU(A) iar (1-t)-1 =1+t+t2++t n-1. Propoziia 2.10. Dac (Ii)iK este o familie de ideale stngi (drepte, bilaterale) ale lui A atunci, I I i este de asemenea un ideal
iK

stng (drept, bilateral) al lui A. Demonstraie. Fie I =


iK

I Ii

i s presupunem c toate idealele Ii

sunt stngi. Dac a, bI, atunci a, bIi pentru orice iK i cum Ii este ideal avem c a-bIi, adic a-bI. Dac aA i bI atunci bIi pentru orice iK i cum Ii este ideal stng al lui A avem c abIi, de unde abI. Analog se demonstreaz n celelalte cazuri.
162

Definiia 2.11. Fie A un inel oarecare iar M A o submulime nevid a sa. Vom nota <M>s (<M>d, <M>) cel mai mic ideal stng (drept, bilateral) al lui A ce con ine pe M. Deci < M > s = I I , < M > d = I I iar < M > = I I .
IId s ( A) M I IId d ( A) M I I Id b ( A) M I

Propoziia 2.12. Fie A un inel unitar i M A o submulime nevid. Atunci: (i) (ii) (iii)
< M > s = { a i x i n N * , a i A, x i M , 1 i n}
i =1 n n

< M > d = { x i a i n N * , a i A, x i M , 1 i n}
i =1

< M >= { a i x i bi n N * , a i , bi A, x i M , 1 i n} .
i =1

Demonstraie. Este suficient s probm doar egalitatea de la (i), celelalte fcndu-se analog, iar pentru aceasta s notm cu Is mulimea din partea dreapt de la (i). Se verific imediat c IsIds(A) i c MIs (cci A fiind unitar putem scrie pentru xM, x=1x). Cum <M>s este cel mai mic ideal stng al lui A ce conine pe M, cu necesitate <M>s Is. Dac IIds(A) a.. MI, atunci Is I=<M>s, de unde egalitatea <M>s =Is. Observaia 2.13. n particular dac M={a} atunci idealul stng (drept, bilateral) generat de M se nume te idealul principal stng (drept, bilateral) generat de a i atunci avem <a>s={ba| bA}Aa , <a>d={ab| bA} aA. Dac A este un inel comutativ i unitar, atunci idealul principal generat de {a} se noteaz simplu prin <a> i avem deci <a> =Aa = aA. Pentru a=0 avem <0>={0} iar pentru a=1 avem <1>=A. Avem n mod evident <a>=A aU(A). Corolar 2.14. Dac A este un inel oarecare unitar, atunci n raport cu incluziunea Ids(A), Idd(A) i Idb(A) sunt latici complete.
163

Demonstraie. Analog ca n cazul subinelelor, infimul unei familii de ideale este egal cu intersecia lor iar supremul va fi idealul generat de reuniunea lor. Fie acum I1, I2 dou ideale stngi (drepte, bilaterale) ale unui inel unitar A. Din Propoziia 2.12. deducem imediat c: <I1I2>s= <I1I2>d = <I1I2> = {x+y | xI1, yI2}. Convenim s notm {x+y| xI1, yI2} prin I1+I2 i s numim acest ideal suma idealelor I1 i I2. Dac (Ii)iK este o familie oarecare de ideale stngi (drepte, bilaterale) ale inelului unitar A, se constat cu ajutorul Propoziiei 2.12. c : < U I i > s= < U I i > d=
iK iK

=<

iK

U I i >= { ai ai I i
iK

pentru i K iar {i K a i 0} este finita}


iK

convenim s notm aceast ultim mulime prin suma idealelor (Ii)iK.

Ii

i s-o numim

Fie A un inel unitar iar I1, I2 dou ideale stngi (drepte, bilaterale). Definiia 2.15. Definim produsul I1I2 al idealelor I1 i I2 prin I1I2=<{ ab | aI1, bI2}>s (respectiv <{ab| aI1, bI2}>d, <{ab| aI1, bI2}>, dup cum idealele sunt stngi, drepte sau bilaterale). Observaia 2.16. Se constat imediat c: I1I2= { a i bi n N * , a i I 1 , bi I 2 , 1 i n} I1 I2.
i =1 n

Inductiv se poate acum defini produsul unui num r finit de ideale ale lui A.
164

este idealul lui A generat de produsele de forma a 1a2....an cu aiI pentru orice 1in. S presupunem c inelul A este unitar i comutativ.

n particular, dac I este un ideal al lui A i n *, atunci In

Propoziia 2.17. (i) (Id(A), ), (Id(A),+), (Id(A),) sunt monoizi comutativi. (ii) Dac I, J, K Id(A), atunci I(J+K)=IJ+IK. Demonstraie. (i). n mod evident, operaiile de intersecie, adunare i produs de pe Id(A) sunt asociative i comutative. Elementul neutru al interseciei i produsului este idealul A=<1> iar al sumei este idealul nul <0>. IJ+IKI(J+K). Cealalt incluziune rezult din distributivitatea nmulirii fa de adunarea de pe A. Definiia 2.18. Idealele I, JId(A) se numesc coprime dac (ii). Cum J, K J+K n mod evident IJ, IKI(J+K) i deci

I+J=<1>=A (echivalent cu a spune c exist xI i yJ a.. x+y=1).

Propoziia 2.19. Fie I, J Id(A) . Atunci (ii) Dac I i J sunt coprime, atunci IJ=IJ. Demonstraie. (i). innd cont de Propoziia 2.17. (ii) avem: (ii). Dac I i J sunt coprime, atunci I+J=<1>=A i astfel din (i) (I+J)(IJ)=I(IJ)+J(IJ)IJ. (i) (I+J)(IJ)IJ

deducem c IJIJ i cum IJIJ avem c IJ=IJ.

sunt ideale ale lui A a.. Ij i Ik sunt coprime pentru orice j k, atunci I1 I2 ... In = I1 I2 ... In .

Observaia 2.20. Inductiv se arat c dac I1, I2, ..., In (n2)

165

Fie I, JId(A) i (I : J)={xA: xJI} (unde xJ={xy: yJ}). Propoziia 2.21. (I : J)Id(A). xJ-yJ=(x-y)JI, de unde deducem c x-y(I : J). Dac aA i x(I : J) adic ax(I : J) i astfel (I : J)Id(A). Demonstraie. Dac x, y(I : J), atunci xJ, yJ I i astfel

atunci xJI iar cum I este ideal al lui A deducem c a(xJ)=(ax)JI,

Definiia 2.22. Idealul (I : J) poart numele de idealul ct al lui I prin J. n particular (0 : J) se numete anulatorul lui J i se mai idealul (I : <x>) iar Ann(x)=Ann(<x>). n mod evident, mulimea divizorilor lui zero din A va fi U Ann(x ) .
xA*

noteaz i prin Ann(J). Dac J={x} convenim s notm prin (I : x)

Propoziia 2.23. Fie I, J, K (i) I(I : J)

ideale ale lui A iar (Is)sS ,

(Jt)tT dou familii de ideale ale lui A. Atunci: (ii) (I : J)JI

(iii) ((I : J) : K)=(I : JK)=((I : K) : J) (iv) ( I I s :J)= I ( Is : J)


sS sS

(v) (I :

tT

J t )= I (I : Jt).
tT

yJ, xyI, adic xJI, deci x(I : J). Cum x este ales oarecare deducem incluziunea I(I : J). (ii). Fie x(I : J)J ; atunci x = y i z i cu yi(I : J) i ziJ
i =1 n

Demonstraie. (i). Dac xI, atunci n mod evident pentru orice

1in. Cum yi(I : J) deducem c yiJI, adic yiziI pentru 1in deci i xI , adic (I : J)JI.
166

(iii). Cele dou egaliti se probeaz incluziune.


sS sS

imediat prin dubl

(iv). Avem x( I I s : J) xJ I I s xJ Is pentru orice sS x(Is : J) pentru orice sS x egalitatea solicitat. (v). Dac x(I : tT, Jt
tT

sS

(Is : J), de unde

J t ),

atunci x( J t )I. Cum pentru orice


tT

tT

J t deducem c xJt I, adic x(I : Jt) deci x I


tT tT tT

(I : Jt),

obinnd astfel incluziunea (I : J t ) I (I : Jt). Cum incluziunea invers este evident, deducem egalitatea solicitat .

3. Morfisme de inele. Izomorfisme de inele. Transportul subinelelor i idealelor prin morfisme de inele. Produse directe de inele
Fie A i B dou inele n care (pentru a simplifica scrierea) operaiile sunt notate pentru ambele prin + i . Definiia 3.1. O funcie f : AB se zice morfism de inele dac pentru oricare a, bA avem egalitile: (i) f(a+b) =f(a)+f(b) (ii) f(ab) = f(a)f(b). Dac A i B sunt inele unitare, vom spune c f este morfism de inele unitare dac este morfism de inele i n plus

167

(iii) f(1)=1. Observaia 3.2. 1. Cum n particular f este morfism de grupuri aditive avem f(0)=0 i f (-a) = -f(a), pentru orice aA. n 0 2. Se verific imediat c f : M2(), f (n)= pentru orice 0 0 n este morfism de inele f r a fi ns morfism de inele unitare (cci 10 f(1)= I2). 00 3. Dac A i B sunt inele unitare i f : AB este un morfism surjectiv de inele, atunci f este i morfism de inele unitare. ntr-adevr, dac bB este un element oarecare exist aA a.. f(a) = b. Cum a1 = 1a = a, deducem c f(a) f(1) = f(1) f(a) = f(a) bf(1)=f(1)b=b, iar din unicitatea elementului 1 din B deducem cu necesitate c f(1)=1. Vom nota prin Hom(A, B) mulimea morfismelor de inele de la A la B; n mod evident 1AHom(A, A), iar dac C este un alt inel, fHom(A, B), gHom(B, C), atunci gfHom(A, C). Definiia 3.3. Vom spune despre inelele A i B c sunt izomorfe ( i vom nota AB ) dac exist fHom(A, B), gHom(B, A) a.. fg=1B i gf=1A. n acest caz despre f i g vom spune c sunt izomorfisme de inele. n particular, un izomorfism de inele este o aplica ie bijectiv. Reciproc, dac f:AB este un morfism bijectiv de inele, atunci ca n cazul morfismelor de grupuri (de la Capitolul 1) se arat uor c f-1:BA este morfism de inele i cum ff-1=1B iar f-1f=1A deducem c fHom(A, B) este izomorfism de inele dac i numai dac f este morfism bijectiv de inele. Propoziia 3.4. Fie A i B dou inele iar fHom(A, B). (i) Dac A' A este subinel al lui A, atunci f(A') este subinel al lui B. (ii) Dac B' este subinel al lui B, atunci f -1(B') este subinel al lui A.
168

Demonstraie. (i). Fie a, bf(A'); atunci a=f(a'), b=f(b') cu a', b'A'. Cum a-b=f(a'-b') i ab=f(a'b') iar a'-b', a'b'A' deducem c a-b, abf(A'), adic f(A') este subinel al lui B. (ii). Dac a', b'f-1(B'), atunci f(a'), f(b') B' i cum f(a')-f(b')=f(a'-b'), f(a')f(b')=f(a'b') iar B' este presupus subinel al lui B, deducem c a'-b', a'b' f-1 (B'), adic f-1(B') este subinel al lui A. Observaia 3.5. Din propoziia precedent deducem n particular c f(A) (pe care l vom nota prin Im(f) i l vom numi imaginea lui f ) este subinel al lui B i f -1({0}) (pe care l vom nota prin Ker(f) i l vom numi nucleul lui f ) este subinel al lui A. Propoziia 3.6. Fie A i B dou inele, fHom(A, B) un morfism surjectiv de inele, iar If(A)={SI(A):Ker(f)S}. Atunci funcia F:Idf(A)Id(B), F(S)=f(S) pentru orice SIf(A) este un izomorfism de mulimi ordonate. Demonstraie. Definim G: Id(B)Idf(A) prin G(B') = f-1(B') pentru orice B'Id(B). (conform Propoziiei 3.4. funcia G este corect definit). Faptul c F i G sunt morfisme de mulimi ordonate (adic pstreaz incluziunea) este imediat. Ca i n cazul Teoremei 7.4. de la Capitolul 2 ( Teorema de coresponden pentru grupuri ) se arat c FG= 1Id ( B ) i GF= 1Id f ( A ) , de unde concluzia propoziiei. Propoziia 3.7. Fie fHom(A, B) un morfism de inele. (i) Dac f este funcie surjectiv iar I este un ideal stng (drept, bilateral) al lui A, atunci f(I) este ideal stng (drept, bilateral) al lui B (ii) Dac I' este ideal stng (drept, bilateral) al lui B, atunci f-1(I') este ideal stng (drept, bilateral) al lui A. Demonstraie. (i). S presupunem de exemplu c I este ideal stng (n celelalte situaii demonstraia fcndu-se asemntor). Dac a,bf(I), atunci a=f(a'), b=f(b') cu a', b'I i cum a-b= =f(a') - f(b')=f(a'-b'), iar a'-b' I deducem c a-bf(I).
169

Dac cB atunci, cum f este surjecie, exist c'A a.. c=f(c') i astfel ca=f(c')f(a')=f(c'a') f(I) (cci c'a'I). Deci f(I) este ideal stng al lui B. (ii). S presupunem de exemplu c I' este ideal stng al lui B i fie a, bf-1(I'). Atunci f(a), f(b) I' i cum f(a)-f(b)=f(a-b)I' deducem c a-bf-1(I'). Dac cA, cum f(ca)=f(c)f(a)I' deducem c caf-1(I'), adic f-1 (I') este ideal stng al lui A. Analog n celelalte cazuri. Observaia 3.8. n particular, deducem c Ker(f) este ideal bilateral al lui A, (adic Ker(f) Idb(A)). Fie acum

( Ai )iI

o familie de inele iar A = Ai mulimea


iI

subiacent a produsului direct al mulimilor subiacente ( Ai )iI (vezi 8 de la Capitolul 1). Reamintim c A={ (xi)iI : xiAi pentru orice iI}. adunarea i nmulirea lor prin: x+y=(xi+yi) iI i xy=(xi yi) iI . Propoziia 3.9. (A, +,) este inel. Demonstraie. Faptul c (A, +) este grup abelian rezult imediat: asociativitatea adunrii de pe A este dat de asociativitatea adunrii de pe fiecare inel Ai, elementul neutru este 0=(ai)iI cu ai=0 pentru orice iI, iar opusul elementului x=(xi)iI este -x=(-xi)iI . Dac x=(xi) iI , y=(yi)iI , z=(zi)iI sunt trei elemente din A, Pentru dou elemente x=(xi)iI i y=(yi)iI din A definim

atunci (x+y)z=((xi +yi) zi)iI =(xi zi +yizi)iI =(xizi)iI+(yizi)iI=xz+yz

i analog z(x+y)=zx+zy, probnd astfel distributivitatea la stnga i dreapta a nmulirii fa de adunarea de pe A. Asociativitatea nmulirii de pe A este dat de asociativitatea nmulirii de pe fiecare inel Ai (iI).
170

atunci i inelul A este unitar (elementul neutru fiind 1=(bi)iI cu bi=1 pentru orice iI ). 2. Dac pentru orice iI inelul Ai este comutativ, atunci i inelul A este comutativ. pi(( xj)jI)=xi. (pi poart numele de proiecia de indice i sau proiecia lui A pe Ai ). Se verific imediat c pentru fiecare iI, pi este morfism surjectiv de inele (iar dac (Ai)iI sunt inele unitare, atunci pi este morfism surjectiv de inele unitare). Propoziia 3.11. Dubletul (A, (pi)iI) verific urmtoarea proprietate de universalitate: Pentru orice inel A i orice familie de unic morfism de inele f :AA a.. pif=pi pentru orice iI. morfisme de inele (pi)iI , cu pi:AAi pentru orice iI exist un Pentru fiecare iI considerm funcia pi : AAi dat de

Observaia 3.10. 1. Dac pentru orice iI inelul Ai este unitar

evident f este morfism de inele (deoarece pentru orice i I, pi este lui f cu proprietatea din enun, fie f :AA un alt morfism de inele a.. morfism de inele) i pif=pi pentru orice iI. Pentru a proba unicitatea

Demonstraie. Pentru xA definim f(x)=(pi(x))iI i n mod

pif =pi pentru orice iI. Atunci, pentru orice xA pi(f (x))=pi(x), adic f (x)=(pi(x))iI=f(x), de unde concluzia c f=f . Dac inelele (Ai)iI sunt unitare atunci i A este unitar i proprietatea de universalitate este valabil considernd n loc de morfisme de inele, morfisme unitare de inele. Definiia 3.12. Dubletul (A, (pi)iI) ce verific proprietatea de universalitate din Propoziia 3.11. poart numele de produsul direct al familiei de inele (Ai)iI i se noteaz prin Ai (de multe ori
iI

171

se omit morfismele structurale (pi)iI dac nu este pericol de confuzie). Dac I={1, 2, ..., n} convenim s notm Ai prin
iI

A1A2...An. Propoziia 3.13. Dac (Ai)iI este o familie de inele unitare i A= Ai , atunci U(A)= U ( Ai ) (n partea dreapt fiind produsul
iI iI

direct al mulimilor U(Ai)iI). Demonstraie. Fie x=(xi)iIA. Atunci din echivalenele:

xU(A) exist x(=xi)iIA a.. xx=xx=1 xixi=xixi=1 pentru orice iI xiU(Ai) pentru orice iI x U ( Ai )
iI

deducem egalitatea din enun (ca egalitate de mulimi!).

De exemplu, U( )={(1, -1), (1, 1), (-1, 1), (-1, -1)}. Observaia 3.14. Analog ca n cazul grupurilor (vezi Teorema

de inele mn mn.

8.6. de la Capitolul 2) pentru m, n*, (m, n)=1 avem izomorfismul

4. Factorizarea unui inel printr-un ideal bilateral. Teoremele de izomorfism pentru inele
Reamintim c pentru un inel A, prin Idb(A) am desemnat mulimea idealelor bilaterale ale lui A. Pentru IIdb(A), cum (A, +) este grup abelian avem c I < (A,+) astfel c putem vorbi de A/I = {x+I| xA} i de grupul abelian (A/I, +) unde pentru x,yA, (x+I)+(y+I)=(x+y)+I. (vezi 4 de la Capitolul 2). Vom defini acum pe grupul factor A/I o nou operaie algebric : (x+I)(y+I)=xy+I, pentru orice x, yA (pe care convenim s o numim nmulire).
172

Propoziia 4.1. (A/I,+, ) este inel. Dac A este (comutativ) atunci i A/I este unitar (comutativ).

unitar

Demonstraie. S artm la nceput c nmulirea pe A/I este corect definit i n acest sens s considerm x, y, x, yA a.. x+I=x+I i y+I=y+I. Scriind xy-xy=x(y-y)+(x-x)y deducem c xy-xyI, adic xy+I=xy+I. =x+I, y = y+I, z = z+I. S alegem acum x, y, zI i s notm x

( y z y )z )= x( yz ) iar ( x = (xy )z , de unde deducem c Atunci x ( y z y )z ) = (x , adic nmulirea pe A/I este asociativ, deci (A/I, ) este x semigrup. ( y +z y +x z i )= x( y + z ) = xy + xz = xy + xz = x De asemenea, x + y )z z z =x +y , de unde concluzia c (A/I, +, ) este inel. analog ( x Dac inelul A este unitar, atunci i A/I este unitar, elementul =1+I deoarece pentru orice element neutru pentru nmulire fiind 1

x+I A/I avem (1+I)(x+I)=(x+I)(1+I)=x+I.

y = xy = yx = y x , de unde Dac A este inel comutativ, atunci x concluzia c i A/I este comutativ.

Definiia 4.2. Inelul (A/I, +, ) poart numele de inel factor (spunem c am factorizat inelul A prin idealul bilateral I). Surjecia canonic pI:AA/I, pI(x)=x+I pentru orice xA (care este morfism de grupuri aditive) este de fapt morfism de inele deoarece pentru x,yA avem pI(xy)=xy+I=(x+I)(y+I)=pI (x)pI (y). Dac A este inel unitar, atunci cum pI(1)=1+I= 1 iar 1 este elementul neutru al nmul irii din A/I, deducem c pI este morfism de inele unitare. Deoarece pentru xI, xKer(pI) x+I=I xI, deducem c Ker(pI)=I.
173

n continuare vom prezenta teoremele de izomorfism pentru inele. Vom ncepe ( ca i n cazul grupurilor ) cu o teorem important cunoscut sub numele de Teorema fundamental de izomorfism pentru inele: Teorema 4.3. Dac A, A sunt dou inele, fHom(A, A), atunci Ker(f)Idb(A) (conform Observaei 3.8. ) i A/Ker(f) Im(f). Demonstraie. Pentru xA, definim: j : A/Ker(f)Im(f) prin j(x+Ker(f))=f(x). Dac mai avem yA, atunci din irul de echivalene x+Ker(f)=y+Ker(f) x-yKer(f) f(x)=f(y) deducem c j este corect definit i ca funcie este injecie. Cum surjectivitatea lui j este evident, deducem c j este bijecie. Deoarece pentru x, yA avem : j [(x+Ker(f))+(y+Ker(f))]=f(x+y)=f(x)+f(y)=j[x+Ker(f)]+j [y+Ker(f)] i j [(x+Ker(f))(y+Ker(f))] =j [xy+Ker(f)] = f(xy) = f(x)f(y) = = j [x+Ker(f)] j [y+Ker(f)] deducem c j este morfism de inele i cum mai sus am probat c este i bijecie, rezult c j este izomorfism de inele. Corolar 4.4. Dac A, A sunt inele i fHom(A,A) este un morfism surjectiv de inele, atunci A/Ker(f) A. Corolar 4.5. Fie A un inel, A A un subinel iar IIdb(A). Atunci A+I={x+y| xA, yI} este subinel al lui A, IIdb(A+I), AIIdb(A) i avem urmtorul izomorfism de inele: A / ( A I ) ( A + I ) / I . Demonstraie Fie a,bA+I, a=x+y, b=z+t, x,zA i y,tI. Atunci a-b=(x-z)+(y-t) A+I iar ab=(x+y)(z+t)=xz+(xt+yz+yt) A+I, de unde concluzia c A+I este subinel al lui A. Faptul c IIdb(A+I) este evident. S considerm acum j:A(A+I)/I, j(x)=x+I care este n mod evident morfism de inele. Dac avem un element (x+y)+I din (A+I)/I cu xA i yI, atunci cum (x+y)-x=yI deducem c (x+y)+I=x+I=j(x), adic j este surjecie.
174

Din irul de echivalene: xKer(j) j(x)=0 x+I=I, pentru orice xA xI, pentru orice xA xAI deducem c AI=Ker(j)Idb(A). Conform Corolarului 4.4. avem izomorfismele de inele: A/Ker(j) Im (j) A / ( A I ) ( A + I)/ I. Corolar 4.6. Fie A un inel, IIdb(A) iar J un subinel al lui A ce include pe I. Atunci JIdb(A) J/IIdb(A/I). n acest caz avem izomorfismul canonic: A/J (A/I) / (J/I) . Demonstraie. Echivalena JIdb(A) J/I Idb (A/I) este pJ / I pI A/I (A/I)/(J/I) iar imediat. Fie acum A j :A (A/I)/(J/I), j=pJ/IpI. n mod evident j este morfism surjectiv de inele (fiind compunerea morfismelor surjective canonice). Cum Kerj={aA|j(a)=0}={aA|pJ/I(a+I)=0}={aA|(a+I)+J/I=J/I}= ={aA| a+IJ/I}={aA| aJ}=J, izomorfismul cutat rezult acum din Corolarul 4.4.

5. Corp. Subcorp. Subcorp prim. Morfisme de corpuri. Caracteristica unui corp


Definiia 5.1. Vom spune despre un inel unitar K c este corp dac U(K)=K* (unde K*=K\{0}). Astfel, (K, +, ) este corp dac: (i) ( K, +) este grup (ii) (K*, ) este grup (iii) nmulirea este distributiv la stnga i la dreapta fa de adunare. atunci (n,+,) este corp dac i numai dac n este prim. Pe parcursul acestui capitol vom pune n eviden mai multe exemple de corpuri (vezi 6, 7, 8, 9) . n mod evident, ntr-un corp K nu exist divizori ai lui zero nenuli dup cum nu exist nici ideale diferite de {0} i K ( cci dac prin absurd ar exista de exemplu un ideal I la stnga a.. {0} I K
175

Din cele stabilite n Capitolul 2 deducem c dac n, n2,

atunci am avea aI a.. a0 i cum K este corp am deduce c a-1a=1I, adic I=K - absurd!). Reciproc, dac un inel unitar A are doar idealele {0} i A atunci A este corp. ntr-adevr, dac aA*, atunci considernd idealele aA i Aa trebuie ca aA=Aa=A, adic ab=ca=1, cu b, cA, de unde b=c i ab=ba=1, adic a este inversabil i astfel A devine corp. Definiia 5.2. Fiind dat corpul K, o submulime nevid k a lui K se zice subcorp al lui K dac restriciile operaiilor de adunare i nmulire de pe K la k confer lui k structur de corp. n acest caz spunem despre K c este o extindere a lui k (vezi 6 ,7). Propoziia 5.3. Fie K un corp iar k K o submulime nevid a sa. Atunci k este subcorp al lui K dac i numai dac : (i) oricare ar fi x, yk x-yk (ii) oricare ar fi x, yk cu y0 xy-1k. Demonstraie. Echivalena celor dou afirmaii rezult din faptul c (k, +) i (k*, ) trebuie s fie subgrupuri ale grupurilor (K, +) i respectiv (K*, ). S observm c elementele unitate din K i k coincid. Propoziia 5.4. Dac p 2 este un numr prim, atunci p i nu au alte subcorpuri n afar de ele nsele. Demonstraie. ntr-adevr, dac Fp este un subcorp al lui p

atunci F este subinel al lui p. tim ns c subinelele i idealele lui p singurul subcorp al lui p este p. coincid iar cum p este corp, singurele sale ideale sunt {0} i p, deci

Fie acum F un subcorp. Cum 1F deducem c pentru orice n, nF (deoarece n= 1 +2 ...4 + 1 ), adic F.Cum 0F deducem c 1 4 3
n ori

pentru orice n, 0 - n= - nF, adic i F. Dac avem m, n, F, de unde =F.

n0, atunci mn-1=m/nF (cci F este presupus subcorp al lui ), adic


176

n paragraful 1 am definit no inea de caracteristic a unui inel. Cum corpurile sunt n particular inele aceast definiie rmne valabil i pentru corpuri. Astfel, dac k este un corp iar pentru orice n *, n1k 0 atunci corpul k se zice de caracteristic 0 (scriem car(k)=0) iar dac n este cel mai mic numr natural nenul pentru care n1k=0 atunci spunem c corpul k este de caracteristic n ( se scrie car(k)=n). Analog ca n cazul inelelor (vezi Observaia 1.10.) se demonstreaz c dac car(k)=n, atunci n este un numr prim. Propoziia 5.5. Dac K este un corp iar (Ki)iI o familie nevid de subcorpuri ale lui K, atunci I K i este subcorp al lui K.
iI

Demonstraie. Fie K'= I K i i x, yK' . Atunci x, yKi pentru


iI

orice iI i cum fiecare Ki este subcorp al lui K avem c x-yKi, adic x-y I K i =K'.
iI

Dac y0, atunci xy-1Ki pentru orice iI i cum Ki este subcorp al lui K deducem c xy-1 I K i =K, adic K este subcorp al lui K.
iI

Definiia 5.6. Un corp care nu are alte subcorpuri n afar de el nsui se numete corp prim. Mai nainte am vzut c este corp prim ca i p (cu p2 prim) precum i intersecia tuturor subcorpurilor unui corp. Definiia 5.7. Dac K, K sunt dou corpuri, numim morfism de corpuri orice morfism unitar de inele f:KK. Deci, f : KK este morfism de corpuri dac i numai dac f(1)=1 i f(x+y)=f(x)+f(y), f(xy)=f(x)f(y) pentru orice x, y K. n particular, deducem c f(0)=0, f(-x) = -f(x) pentru orice x K iar dac xK*, atunci f(x-1) = (f (x))-1. Observaia 5.8. Orice morfism de corpuri f : KK este ca funcie o injecie. ntr-adevr, dac vom considera x, yK a.. f(x)=f(y) i presupunem prin absurd c x-y0, cum x-yK*, exist zK* a..
177

(x-y)z=1. Deducem imediat c : f(x-y)f(z)= f(1)=1 (f(x)-f(y))f(z)=1 0f(z)=1 0=1-absurd, deci x-y=0 x = y. Definiia 5.9. Un morfism de corpuri f:KK se zice izomorfism de corpuri dac exist g:KK a.. gf=1K i fg=1K. n acest caz vom scrie KK. Se probeaz imediat c f este izomorfism de corpuri dac i numai dac f este morfism bijectiv de corpuri. innd cont de Observaia 5.8. deducem c morfismul f : KK este izomorfism de corpuri dac i numai dac f este surjecie. Propoziia 5.10. Orice corp prim este izomorf sau cu corpul al numerelor raionale sau cu un anumit corp p cu p prim. Demonstraie. Fie P un corp prim i f : P, f(n)=n1P pentru

orice n, care n mod evident este morfism unitar de inele. Atunci Ker (f) este ideal al lui i deci exist n a.. Ker (f)=n. Avem acum dou cazuri:

considerm P ={(m1P)(n1P)-1 | m, n, n0} P. S verificm c P este subcorp al lui P iar pentru aceasta fie x, y P , x= (m1P)(n1P)-1, y=(r1P)(s1P)-1 cu m, n, r, s iar n, s*. Atunci x-y = (m1P)(n1P) 1 - (r1P)(s1P)
1

1. Ker (f)={0}. Atunci f este morfism injectiv de la la P i s

=(ms-nr)1P [(ns)1P]-1 P

iar dac y P * (adic r*) atunci xy - 1= (ms)1P[(nr)1P] P . Deoarece P este corp prim avem c P =P i se verific imediat c g:P, g(m/n)=(m1P)(n1P)-1 pentru orice m/n este izomorfism 2. Ker(f){0}. Atunci Ker(f)=n cu n*. Conform Teoremei fundamentale de izomorfism pentru inele ( vezi Teorema 4.3.) avem c deducem c Im(f) este domeniu de integritate deci i n va fi domeniu de integritate, deci corp. Astfel Im (f) este subcorp al lui P i cum P este prim avem c P=Im(f) i deci n P.
178

de copuri, de unde concluzia c P.

/Ker(f) Im(f) n Im(f) . Cum Im(f) este subinel al corpului P

Observaia 5.11. 1. Din Propoziia precedent deducem c un corp K este de caracteristic zero dac i numai dac subcorpul prim al caracteristic p (p* fiind un numr prim) dac i lui K este izomorf cu corpul al numerelor raionale i este de numai dac subcorpul prim al lui K este izomorf cu corpul p. n acest ultim caz

corpul K poate fi privit ca un p-spaiu vectorial. Deducem imediat c dac K este finit, atunci |K| = pt cu t*. 2. Dac K este o extindere a lui k (adic k este subcorp al lui K) atunci k i K au aceeai caracteristic. n particular, dac exist un morfism de corpuri f : kK atunci k i K au aceeai caracteristic. 3. Conform unei celebre teoreme a lui Wedderburn orice corp finit este comutativ.

Propoziia 5.12. Fie K un corp comutativ cu car(K)=p (p2 numr prim). Atunci, pentru orice x, yK avem: (i) px=0 (ii) (xy)p=xpyp (iii) (xy)p=xpyp (semnele se corespund). Demonstraie. (i). Avem px=p(1Kx)=(p1K)x=0x=0 (ii). Este evident deoarece xy=yx. k (iii). Cum p este prim p | C p pentru orice 1kp-1 i astfel dezvoltnd dup binomul lui Newton avem (x+y)p=xp+yp iar (x-y) p= =x p +(-1) p y p. Dac p>2, atunci cum p este prim (deci cu necesitate impar) deducem c (x-y) p = x p y p iar dac p=2, cum 2y 2 = 0 avem (x-y)2=x2+y2=x2-y2. Observaia 5.13. Din propoziia precedent deducem c funcia jp:KK, jp(x)=xp este morfism de corpuri. Morfismul jp poart numele de morfismul lui Frobenius.

179

6. Inele de fracii. Construcia corpului al numerelor raionale


n cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un inel unitar comutativ. Definiia 6.1. O submulime nevid S A se zice sistem multiplicativ dac 1S i a, bS abS (adic nmulirea de pe A confer lui S structur de monoid). Teorema 6.2. Fie S A un sistem multiplicativ format din nondivizori ai lui zero. Atunci exist un inel unitar i comutativ AS, un morfism injectiv de inele unitare iS:AAS a. . : 1) Pentru orice sS iS(s)U(AS) 2) Pentru orice aAS, exist aA, sS a.. a=iS(a)[iS(s)]-1 3) Dac mai exist un inel unitar i comutativ B i un morfism injectiv de inele i:AB a.. pentru orice sSi(s)U(B), atunci exist un unic morfism de inele unitare j:ASB a.. diagrama A i B este comutativ (adic jiS=i). Demonstraie. S construim la nceput inelul A S i morfismul injectiv de inele unitare iS: AAS. n acest sens pe produsul cartezian de mulimi AS definim relaia (a,s)~(a,s) as=as. n mod evident, relaia ~ este reflexiv i simetric. Pentru a proba tranzitivitatea rela iei ~ fie (a, s), (a, s), (a,s)AS a.. (a, s)~(a, s) i (a, s)~(a, s), adic as=as i as=as. Deducem imediat c ass=ass =(as)s= =(as)s (as)s =(as)s as=as (cci s nu este divizor al lui zero), adic relaia ~ este i tranzitiv, deci o echivalen pe AS.
180

iS

AS j

Clasa de echivalen a elementului (a, s)AS o vom nota prin a i o vom numi fracie iar mulimea factor (AS)/~ o vom nota prin s AS. Deci AS={ zero avem c 0S. Pentru a | aA i sS}. Cum S nu conine divizori ai lui s

a b a b at + bs a b ab , AS definim + = i = . Dac s t s t st s t st b b a a i = atunci as=as i bt=bt de unde deducem imediat c = s s t t (at+bs)(ts)=astt+btss=astt+btss=(at+bs)ts, deci at + bs a t + bs a b a b = + = + (altfel zis, adunarea fraciilor ts t s s t s t este corect definit ). Cum i (ab)(st) = (ab)(st) deducem c a b a b = deci i nmulirea fraciilor este corect definit. s t s t S artm acum c (AS, +, ) este inel comutativ unitar. Dac a b c , , AS, atunci s t u

a b c at + bs c (at + bs)u + c( st ) atu + bsu + cst ( + )+ = + = = iar s t u st u ( st )u stu a b c a bu + ct a(tu ) + (bu + ct ) s atu + bus + cts +( + )= + = = , de s t u s tu s (tu ) stu a b c a b c unde deducem c + + = + + , adic adunarea pe AS s t u s t u este asociativ. Cum adunarea i nmulirea pe A sunt comutative deducem imediat c adunarea fraciilor este comutativ. Deoarece pentru orice deducem c a a 0 a 1 + s 0 a 0 a AS, + = = = + , s s 1 s 1 s 1 s

0 este elementul neutru pentru adunarea frac iilor. 1


181

a -a a - a as - as 0 0 + = = 2 = deducem c ( )= 2 s s 1 s s s s adic orice fracie are o opus . Am probat pn acum faptul c (AS, +) este grup abelian. a b c (ab)c a(bc) a b c = = ( ) deducem c Deoarece ( ) = s t u ( st )u s(tu ) s t u nmulirea fraciilor este asociativ . Deoarece inelul A este comutativ, deducem c i nmulirea fraciilor este comutativ, adic (AS, ) este monoid comutativ. a 1 1 a a 1 Deoarece = = deducem c este elementul neutru s 1 1 s s 1 a AS i tS, pentru nmulirea fraciilor. S remarcm faptul c dac s at a atunci = , de unde concluzia c o fracie poate fi simplificat st s prin factori din S. 1 s Astfel = , pentru orice sS. 1 s a b c at + bs c atc + bsc = iar Deoarece ( + ) = s t u st u stu a c b c ac bc actu + bcsu (atc + bsc )u atc + bsc + = + = = = s u t u su tu sutu ( stu )u stu Deoarece a b c a c b c deducem c ( + ) = + , adic nmulirea este distributiv s t u s u t u fa de adunare, probnd astfel c ( AS, +, ) este un inel. a Definim iS:AAS prin iS(a)= pentru orice aA. Dac a,bA, 1 a b a+b atunci iS(a)+iS(b)= + = =iS(a+b), 1 1 1 a b ab iS(a)iS(b)= = = iS(ab) 1 1 1 1 iar iS(1)= = 1, de unde concluzia c iS este morfism de inele unitare. 1

182

Dac iS(a)=iS(b) a= morfism injectiv de inele.

a b = a1=b1a=b, adic iS este 1 1 s 1 iar

s 1 s = = 1 , deducem c 1 s s a iS(s)U(AS) (probnd astfel 1) din enun). Astfel, dac aAS, a= cu s a 1 -1 aA i sS scriind a= = iS(a) (iS(s)) rspundem astfel la 1 s chestiunea 2) din enun. Pentru a soluiona i chestiunea 3), fie B un inel cu proprietile a din enun i a= AS. Definim j(a)=i(a)(i(s))-1. s a a Dac mai avem aA i sS a.. a = = , atunci as=as s s -1 -1 i(a)i(s)=i(a)i(s) i(a)(i(s)) = i(a)(i(s)) , adic j este corect a definit. Dac aA, atunci j(iS(a))=j ( )=i(a)(i(1))-1 = i(a) adic jiS=i. 1 a a Fie acum a= i b = dou elemente din AS. Atunci s s as + a s aa a+b= i ab= , astfel c: ss ss j(a+b)=i(as+as)(i(ss))-1=(i(a)i(s)+i(a)i(s))[i(s)i(s)]-1= =i(a)i(s)(i(s))-1(i(s))-1+i(a)i(s)(i(s))-1(i(s))-1=i(a)(i(s))-1+i(a)(i(s))-1= =j(a)+j(b) j(ab)=i(aa)(i(ss))-1=i(a)i(a)(i(s))-1(i(s))-1=(i(a)(i(s))-1)(i(a)(i(s))-1)= 1 =j(a)j(b) i j(1)= j ( ) = i(1) (i(1))-1=1, de unde concluzia c j este 1 morfism de inele unitare. Dac mai avem un morfism de inele unitare k:ASB a.. kiS=i atunci pentru aAS, conform cu 1) exist aA i sS a.. a=iS(a)(iS(s))-1. Atunci k(a)=k(iS(a)(iS(s))-1)=k(iS(a))(k(iS(s)))-1= Dac sS, cum iS(s)= =(kiS)(a)((kiS)(s))-1=i(a)(i(s))-1=j(a), de unde deducem c j=k.
183

Definiia 6.3. Inelul AS din Teorema 6.2. poart numele de inelul de fracii al lui A relativ la sistemul multiplicativ S ( sau cu numitorii n S) i se mai noteaz i prin S-1A. Dac S este mulimea tuturor nondivizorilor lui zero, atunci A S se numete inelul total de fracii al lui A. Observaia 6.4. S presupunem c A este domeniu de integritate (adic este comutativ i nu are divizori ai lui zero diferi i de a 0). Considernd S=A*=A\{0}, atunci dac A*S deducem c aA*, s s s a a s as 1 AS. Din = =( )-1, adic AS deci = = 1 deducem c a s a as 1 a s este corp, numit corpul total de fracii al domeniului de integritate A. Definiia 6.5. Corpul total de fracii al inelului ( , +, ) se noteaz prin i poart numele de corpul numerelor raionale. n continuare, pornind de la corpul numerelor raionale (, +, ) vom construi corpul numerelor reale ( , +, ).

7. Construcia corpului al numerelor reale


Relaiile de ordine de pe inelul i corpul se nscriu ntr-un context mai general pe care l vom prezenta n cele ce urmeaz i care ne va fi de folos i pentru ordinea natural de pe mulimea numerelor reale . Definiia 7.1. Dac A este un domeniu de integritate (adic un inel comutativ unitar fr divizori ai lui zero), prin ordonare pe A nelegem o submulime nevid PA a.. : x=0 sau -xP Ord 1: Pentru orice xA avem n mod exclusiv xP sau
184

Ord 2: Dac x, yP atunci x+y, xyP. n acest caz vom spune c inelul A este ordonat de P iar P este mulimea elementelor pozitive ale lui A. S presupunem acum c A este ordonat de P. Cum 10 i 1=12=(-1)2 deducem c 1P (adic 1 este pozitiv). innd cont de Ord 2 deducem inductiv c pentru orice n*, 1 +4 12 + ... + 1 este pozitiv. 1 4 3
de n ori

Un element xA, x0, xP (adic -xP) se zice negativ . -yP iar (x)(-y) =xyP). Analog deducem c dac x este negativ iar y este pozitiv, atunci xy este negativ i c pentru orice x0 din A, x2 este pozitiv. Dac A este corp, cum pentru x0 deducem c i x-1 este pozitiv. Dac x, yA sunt negative, atunci xy este pozitiv (cci x,

pozitiv avem xx-1=1

A este ordonat de P ( P se va numi ordonarea indus de P pe A) . mulimile elementelor pozitive din A i A .

Fie acum AA un subinel iar P=PA. Se verific imediat c Mai general, fie A, A dou inele ordonate iar P, P respectiv Dac f:AA este un morfism injectiv de inele, vom spune c f

pstreaz ordinea dac pentru orice xP deducem c f(x)P (echivalent cu a zice c Pf -1(P)). Fie acum x, yA. Definim x<y (sau y >x ) prin y-xP. Astfel x >0 nseamn xP iar x<0 nseamn c xP (spunem atunci c x este negativ ). Se verific imediat c dac x, y, zA, atunci : IN1: Dac x<y i y<z, atunci x<z . IN2: Dac x<y i z >0, atunci xz<yz . IN3: Dac x<y atunci x+z<y+z . IN4: Dac A este corp, x >0, y >0 i x<y atunci y -1 < x 1.
185

Dac x, yA definim xy prin x<y sau x=y. Fie acum A un domeniu de integritate ordonat de P iar K corpul s u total de fracii.
a K| a, b>0 }, atunci PK definete o ordonare pe b a K. ntr-adevr, dac xK, x0, x= atunci putem presupune c b>0 b a -a (deoarece x= = ). Dac a>0, atunci xPK. Dac a>0 atunci b -b -a -x= PK . b a c Nu putem avea simultan x,-xPK cci scriind x= i -x= , b d a c cu a, b, c, dA i a, b, c, d >0, atunci - = deci (ad)=bc, absurd b d

Dac PK={

(cci bcP i adP). Deci PK satisface Ord 1. Cum xy= deducem c PK satisface i Ord 2 .

ac ad + bc (iar ac, bd >0) i x+y= (iar ad+bc, bd>0) bd bd

Observaia 7.2. * este o ordonare pe . Fie acum A un inel ordonat. Pentru xA definim : x, dac x 0 |x| = -x, dac x <0 ( |x| poart numele de valoarea absolut sau modulul lui x ). Lema 7.3. Pentru orice x A, | x | este unicul element zA S observm c | x | 2=x2 i | x | 0 pentru orice

a.. z0 i z2=x2.

Demonstraie

xA. Pe de alt parte, dac aA i a >0 atunci exist cel mult dou elemente zA a.. z2=a (cci conform Corolarului 4.9. de la Capitolul 4,
186

polinomul X2aA[X] are cel mult dou rdcini n A). Dac w2=a, z2=a i cu aceasta lema este probat . atunci w0 i (w)2=w2=a, deci exist cel mult un zA pozitiv a..

Definiia 7.4. Pentru a 0, definim elementul

a ca fiind

acel element z 0 a.. z2=a (evident, dac un astfel de z exist !). Se verific acum uor c dac pentru a, b 0, a , b exist, atunci
ab exist i ab = a b .

Evident, pentru orice xA, | x |= x 2 . Lema 7.5. Dac A este un inel ordonat, atunci VA1: Pentru orice xA, | x |0, iar | x |>0 dac x0 VA2 : Pentru orice x, yA, | xy |=| x || y | VA3 : Pentru orice x, y A, | x+y || x | +| y |. Demonstraie. Cum VA1 i VA2 sunt imediate, s probm pe VA3 : | x+y |2 =(x+y)2 =x2 +2xy+y2 | x |2 +2| xy | +| y |2= =| x | 2 +2| x||y |+| y | 2=( |x |+| y | )2 , de unde | x + y | | x | + | y | . Fie acum K un corp comutativ ordonat pentru care exist un morfism (injectiv) de corpuri f : K (deci K va fi de caracteristic 0). Se arat imediat c dac x, atunci
1 K + ... + 1 K , dac x 0 14243
de x ori

f(x) =

( - 1 K ) + ... + (- 1 K ) , dac x<0 14 4 4 2444 3


de - x ori

0 , dac x=0

187

Mai mult, dac x*, cum n avem x = 1 deducem c 1K= f (1) = f x = f (x ) f , de unde f = f (x )-1 n K. Atunci
1 x 1 x 1 x

1 x

dac x=

m m 1 1 avem f (x ) = f = f m = m f = m (n 1 K )-1 . n n n n

Rezult c f este unic determinat ; vom identifica atunci pe cu un subcorp al lui K (f se va numi scufundarea canonic a lui n K ). Dac x=
m , n

y=

m n

(cu n, n>0) i xy, atunci

mn-mn0, deci mn-mn0, iar f(x)=m(n1K)-1, f(y)=m(n1K)-1. Din mn-mn0 i 1K0 deducem c (mn-mn)1K 0 m(n1K)-m(n1K)0 m(n1K)m(n1K), de unde m(n1K)-1m(n 1K)-1f(y) f(x) . Obinem astfel urmtorul rezultat : Teorema 7.6. Dac K este un corp ordonat de

caracteristic 0, atunci scufundarea canonic a lui n K, f :K,


m f = m (n 1 K )-1 , (cu n>0 ) pstreaz ordinea. n

n continuare prin K vom desemna un corp comutativ ordonat de caracteristic 0 iar un element x l vom identifica cu f(x)=x1K . Definiia 7.7. Un ir de elemente (xn)
n0

din K se zice ir

m, n, m, nn s avem | xn xm |< . Vom spune despre irul (x n) orice nn s avem | xn x |<.

Cauchy dac pentru orice K, >0, exist n a.. pentru orice


n0

c este convergent la un

element xK, dac pentru orice K, >0, exist n a.. pentru


188

Observaia 7. 8. 1.S presupunem c irul (xn)n0 este convergent la dou elemente x,yK. Atunci pentru K, >0 i n* suficient de mare avem : | x-y | | x-xn +xn-y | | x-xn | +| xn y | 2 iar cum este oarecare deducem c | x-y |=0 ( cci dac | x-y |0, atunci | x-y | >0 i am avea | x-y |< | x-y | , absurd !). Dac (x n ) n0 este convergent la un element x K, vom scrie x= lim x n .
n

2. Orice ir convergent este ir Cauchy. Definiia 7.9. Corpul ordonat K n care orice ir Cauchy este convergent se zice complet . Definiia 7.10. Corpul ordonat K se numete arhimedean dac pentru orice xK, exist n a.. x n1K . Teorema 7.11. Corpul al numerelor raionale nu este complet . Demonstraie. ntr-adevr, s considerm irul (xn)n0 de
4 + 3x n pentru orice n0. Prin 3 + 2xn

numere raionale dat prin x0=1 i x n +1 =

inducie matematic relativ la n se probeaz c xn2<2, i c (xn) n0 este cresctor (cci x n +1 - x n =

2 2 - xn 2 4 + 3x n - xn = > 0 ) iar de aici c 3 + 2xn 3 + 2xn

el este ir Cauchy.
l= 4 + 3l , de unde l2=2, absurd cci l. Deci (xn) n0 nu are limit n 3 + 2l

Dac acest ir ar avea limita l, atunci cu necesitate

, adic corpul nu este complet.


189

nelegem un element zK a.. xz, pentru orice xS. Prin marginea superioar a lui S, notat prin sup(S) nelegem cel mai mic majorant al lui S din K (evident dac acesta exist ). Teorema 7.12. Fie K un corp arhimedean complet. Atunci orice submulime nevid S a lui K ce admite un majorant are margine superioar. Demonstraie. Pentru n, fie Tn={y| nx y pentru orice xS }. Atunci Tn este mrginit de orice element de forma nx cu xS i este nevid deoarece dac b este un majorant al lui S, atunci orice ntreg y a.. nby este n Tn (deoarece K este arhimedean) . Fie yn cel mai mic element al lui T n. Atunci exist xnS a.. yn-1<nxn yn , de unde S notm z n = Cauchy. Pentru
yn 1 y - < xn n . n n n yn n

Pentru K corp ordonat i SK, prin majorant al lui S n K

i s demonstrm c irul (zn)n este fie m, n a..

yn ym atunci n m ym 1 yn y y y y 1 1 - < m cci n caz contrar, n m - , deci m este m m n m n m m m m

aceasta

majorant pentru S, ceea ce este absurd cci xm este mai mare. Atunci Cauchy. Fie w = lim z n i s demonstrm la nceput c w este un
n

yn ym n m

1 de unde deducem c (zn) n

este

majorant pentru S. S presupunem prin absurd c exist xS a.. w<x . Exist atunci n a.. | zn w |
x-w astfel c x-zn =x-w+w-zn x-w2 190

-| w-zn | x-w-

x-w x-w > 0 deci x >zn contrazicnd faptul c zn este 2 2

majorant al lui S. S demonstrm acum c w=sup S. Fie u<w; atunci exist n suficient de mare a.. | zn xn |
1 w-u < . 4 4 w-u Putem alege n suficient de mare a.. | z n w | cci 4

lim z n = w .

Astfel, xnu =w-u+xn-zn+zn-w w-u-| xn zn |-| zn-w | w-u w-u w-u w-u > 0 , deci u<xn (adic u nu este majorant 4 4 4

absurd !). n continuare vom prezenta construcia corpului numerelor reale cu ajutorul irurilor Cauchy de numere raionale (definite mai nainte ntr-un context mai general). Definiia 7.13. Un ir de numere raionale =(cn ) n0 se zice
n

ir nul dac pentru orice , >0, exist n a.. pentru orice nn , | cn | (adic lim c n = 0 ). raionale, definim suma i produsul lor prin +=(an+bn) respectiv =(anbn) n0 Dac =(an)n0 i =(bn)n0 sunt dou iruri de numere
n0

Lema 7.14. Orice ir Cauchy =(an )n0 de numere raionale este mrginit. Demonstraie. Exist k a.. pentru orice n k , | an ak | 1,

de unde | an | |ak|+1. Alegnd M=max ( | a0 |, . . ., |ak-1 |, | ak |+1) deducem c |an | M pentru orice n.
191

n cele ce urmeaz prin C() vom nota mulimea irurilor Cauchy de numere raionale. Propoziia 7.15. (C(), +, ) este inel unitar comutativ. Demonstraie. Fie =( xn )
n0,

1=(1, 1, ). S demonstrm la nceput c + i sunt din C(). avem

=( yn )

n0,

0=(0, 0, ) i

Pentru +*, exist n, n a.. pentru orice m, n n s e e | xm-xn |< i pentru orice m, n n, | ym-yn |< . Alegnd
2 2

n=max (n, n), deducem c pentru orice m, n n, | xm-xn |, e | ym-yn |< , astfel c | (xm+ym) (xn+yn) |=| (xm-xn) + (ym-yn) |
2

e e | xm-xn |+| ym-yn |< + = e , adic + C().


2 2

Pentru cazul produsului vom ine cont de Lema 7.14. Conform acesteia, exist M1, M2+* a.. | xn | M1 i | yn | M2 pentru orice n. Notnd M=max (M 1, M | xm xn | | ym-yn |
e
2M
2

n a..

) i alegnd +*, exist n,

, pentru m, n n i , pentru m, n n.

e
2M

| xmym xnyn |=|xm(ym-yn) + yn(xm-xn) | = | xm | | ym-yn | +| yn | | xm-xn | e e M +M =, adic i C().


2M 2M

Astfel, pentru m, n n =max (n, n), avem

unitar. n continuare, vom nota prin

Deducem acum imediat c (C(), +, ) este inel comutativ i

n mod evident, -=(-xn )n 0 C() ca i 0, 1C().

192

N()={( xn ) n0 C() | lim xn =0} .


n

Lema 7.16. N() este ideal al inelului C(). Demonstraie. -N(). Fie acum =(an )
n0

Analog ca n cazul sumei din propoziia

precedent, se demonstreaz imediat c dac , N(), atunci C() i =(bn) N(). Conform

n0

Lemei 7.14. exist MQ+* a.. | an | M pentru orice n. Deoarece =(bn)n0 N() pentru Q+*, exist n a.. e pentru orice n n s avem | bn | .
M

Atunci pentru n n , | an bn |=| an | | bn | M

e
M

=, astfel c

N(), adic N() este ideal al inelului comutativ C() . Lema 7.17. Fie C() a.. N(), =(an)n0 . Atunci

exist c+* i n0 a.. pentru orice n n0 , | an | c. Demonstraie. Dac prin absurd lema nu ar fi adevrat, atunci pentru +* exist o infinitate de numere naturale n1<n2<. . . a.. e | a ni |< pentru orice i 1.
3

Cum C(), exist p a.. pentru orice m, np s avem e |an am| . Fie ni p ; atunci pentru orice m p, | am | | am - a ni |+ +| a ni
3 2e e 2e | i pentru orice m, np, | an | | an am |+| am | + =, 3 3 3

adic N(), absurd ! .

193

Teorema 7.18. (C() / N() , +, ) este corp comutativ. Demonstraie. C() (vezi 4). Fie acum C() a.. N() i a = +N()C() / N(). Vom demonstra c exist
b C()/N() a.. a b = 1 , unde
1 =1+N() (reamintim c 1=(1, 1, . . . )C() ).

Faptul c C() / N() este inel comutativ

rezult din aceea c C() este inel comutativ iar N() este ideal n

Cum N(), conform Lemei 7.17. exist +* i n0 a.. pentru orice n n0 , | an | . n particular, deducem c pentru n n0 , an0. Fie =(bn ) n0 cu bn= 1 dac 0 n n0 an-1 dac n n0

S artm c C() i c a b = 1 . Putem alege deci c+* i n0 a.. pentru orice n n0 , | an | c>0 ; de unde va rezulta c
1 1 . c an

s avem

Pentru +* exist p n0 a.. pentru orice m, n p

an

| an a m | c2 . Atunci pentru orice m, n p avem a - an 1 1 e c2 = m 2 = e , adic C().


am am an c

Cum difer de 1 numai ntr-un numr finit de termeni (eventual pentru n n0 ) deducem c -1N(), adic a b = 1 , deci
b=a

()

-1

, adic C() / N() este corp .


194

Definiia 7.19. Mulimea C() / N() se noteaz prin i poart numele de mulimea numerelor reale. Deoarece se probeaz imediat c funcia iQ:, iQ(a) = (a, a,....) pentru orice a este morfism de corpuri (deci n particular funcie injectiv) putem privi pe ca subcorp al lui . Elementele din I=\ se zic numere iraionale. Corpul ( ,+, ) poart numele de corpul numerelor reale.

Lema 7.20. una din condiiile : (1) N()

Pentru =(an) n0 C() este verificat doar

(3)Exist c+* a.. pentru n suficient de mare s avem an - c Demonstraie. Evident (2) i (3) se exclud reciproc. n0 i c+* a.. pentru orice n n0 , | an | c astfel c a n c dac an > 0 i an -c dac an<0 . S presupunem acum c an>0 pentru suficient de muli n i am<0 pentru suficient de muli m. Pentru astfel de n i m avem anam2c>0 ceea ce contrazice faptul c C(). Deci (2) sau (3) n sens disjunctiv trebuie s aib loc . Fie P={ a | C() i verific (2) din Lema 7.20.} Lema 7.21. P este o ordonare pe . Demonstraie. Ord 1. Fie acum =(an ) n0 i =(bn ) n0 C() a.. a , b P. Exist c1, c2+* i n1, n2 a.. pentru nn1 , an c1 i pentru nn2, bn c2 .
195

(2) Exist c+* a.. pentru n suficient de mare s avem an c

S presupunem acum c N() . Conform Lemei 7.20. exist

Conform Lemei 7.20. deducem c P satisface

Pentru n max (n1, n2 ), an+bn c1+c2 >0 i anbn c1c2 >0 astfel c +, verific (2) din Lema 7.20., adic a + b , a b P, deci P satisface i Ord 2. Observaia 7.22. 1. Din cele de mai sus deducem c dac a , b , =(xn)n0, =(yn)n0, atunci a b este echivalent cu aceea c b - a P, adic

(b - a ) P, deci cu existena lui n0 i c+* a.. yn-xn c pentru

orice n n0 . Convenim s numim ordinea de mai nainte ordonarea natural de pe . 2. Pentru a convenim s notm pe i(a) prin a , adic a = (a, a,....) . Teorema 7.23. Ordonarea natural de pe (dat de P) este arhimedean. Demonstraie. Conform Definiiei 7.10., pentru =(an) n0C() va trebui s demonstrm c exist m a.. a ma . Conform Lemei 7.14. exist M+* a.. an M pentru orice n. Alegnd m a.. Mm deducem c anm pentru orice n, adic a ma . Urmtorul rezultat este imediat. Lema 7.24. Dac =(an)n0C() i exist c+* i n0 a.. pentru orice n n0, | an| c, atunci a c . Observaie 7.25. >0, exist 1+* a.. <1 astfel c n definiia limitei unui ir din nu conteaz dac este real sau raional. Lema 7.26. Fie =(an) n0 C(). Atunci a = lim a n (adic
n

Conform Teoremei 7.23., fiind dat ,

orice ir Cauchy de numere raionale converge n ).


196

Demonstraie. Fie +*. Exist n0 a.. pentru orice m, n n0, | am an |. Atunci pentru mn0 avem | a - a m |= = a - a m e (cci -am= (an am)
n0

), adic a = lim a n .
n

Teorema 7.27. Corpul este complet . Demonstraie. Fie (xn) n0 un ir Cauchy de numere reale. Conform Lemei 7.26., pentru orice n gsim an a.. | xn - a n |<
1 ( n partea dreapt este vorba de fapt de ( n ) -1 ! ) n
n0

Cum (xn )

exemplu ) exist n0 a.. pentru orice m, n n0 s avem e | xn xm | .


3

este Cauchy, deducem c fiind dat >0 (de

Fie n1, n1n0 a.. avem

1 e . Atunci pentru orice m, n n1 n1 3

an - am = an - xn + xn - xm + xm - am an - xn + xn - xm + xm - am

e
3

e
3

e
3

= e . Adic

(a )

n n 0

este ir Cauchy de numere raionale.


n

Conform Lemei 7.26. exist x = lim a n n . Deoarece pentru n suficient de mare | xn -x| | xn - a n | + | a n -x | deducem c x = lim x n ,
n

A, A majorat. Atunci sup (A)=- inf ( A).

adic este complet. Definiia 7.28. Un corp ordonat K se zice complet ordonat dac orice parte nevid minorat a sa are o margine inferioar. Observaie 7.29. Fie K un corp complet ordonat i AK, A este minorat, sup A exist i

Lema 7.30. Dac x, y, atunci :


197

(i) x y i(x) i (y) (ii) x<y i (x)<i(y) (iii) pentru orice exist x, y a.. iQ (x) iQ (y) . Demonstraie. (i). S presupunem c xy, adic y-x0. Cum i(y)-i(x)=i(y-x) deducem c i (y) i (x) i (x) i (y) . Reciproc, s presupunem c iQ (x) iQ (y), adic iQ (y-x) 0 y-xP, deci pentru >0, y-x>>0 yx xy . (ii). Rezult din injectivitatea lui i Q . (iii). Fie i (xn) n0 . Atunci (xn) n0C(), deci pentru +* exist n a.. | xn x ne |< pentru orice n n sau

x ne - <xn< x ne + pentru orice n n .


Lund x, y a.. x< x ne - i x ne +<y deducem c xnx>0 i y xn>0 pentru orice n n deci ( xn ) n 0 ( x, x, . . . .) =( xn x ) n0 P ( y,y, . . . .) ( xn ) n0 =( y- xn ) n0 P, adic iQ (x) iQ (y) . Lema 7.31. Fie , i (un ) n 0 , (vn ) n 0 C() a.. i (um) i (vm ) pentru orice m i ( um ) m 0 ( vm ) m 0 N() . Atunci = . e Demonstraie. Fie >0. Exist m0 a.. | v m0 - u m0 |< . Fie
3

acum (xn ) n0 i (yn) n0 . Din condiia (1) deducem c i(um) , deci pentru m=m0 avem (xn u m0 )n0P prin urmare exist n a.. xn u m0 > e
3

pentru nn.
198

Tot din (1) rezult c iQ(vm) deci pentru m=m0 avem ( v m0 -yn) n0P, adic exist n a.. v m0 yn > yn xn < v m0 +
e
3 3 2e e 2e + + = e , prin 3 3 3 - u m0 +

e
3

, pentru orice n n, de unde


2e 3

= v m0 - u m0 +

v m0 - u m0

urmare, yn xn< pentru orice

n max (n, n ). Dar . Atunci (ynxn) n0P, deci exist n a.. yn-xn >-, pentru orice n n . =. Atunci | xn yn |< pentru orice nmax (n, n, n), de unde

Teorema 7.32. Corpul ( , ) este complet ordonat . Demonstraie. Fie A nevid i minorat iar A0 mulimea

A. Din Lema 7.31., (iii) rezult existena unui z a.. i (z) , adic i (z)A0 . Fie x0=max{z | iQ (z)A0} ; atunci i(x0)A0 i
1

minoranilor lui A. Cum A0 , exist A0 a.. pentru orice

i(x0+1)A0. Presupunem c am obinut un xk (k0) a.. i(xk )A0 i i ( x k +


10 k

)A0
n 10 k +1

Notnd nk=max{0n9 | i(xk)+


x k +1 = x k + nk 10 k +1

A0} i

se obine, prin inducie, un ir (xk ) k0 a..


1

(1) i (xk )A0 pentru orice k ; (2) i ( x k + (3)


10 k

)A0 pentru orice k ;


nk 10 k +1

x k +1 = x k +

199

Din (3) i din definiia lui nk rezult x k +1 = x k +

nk 10 k +1 1-

, de unde

pentru n >k obinem xn xk=xnxn-1+xn-1xn-2+...+xk+1xk


1 1 9 9 9 9 + + ... + k +1 = k +1 1 + + ... + n - k -1 10 10 10 10 10 n 10 n -1 9 10 1 = 10 k +1 9 10 k 1 9 10 n - k < = k +1 1 10 110

<

deci ( xn ) n0C(). Fie = (x n )n 0 i s demonstrm c =inf A. Pentru aceasta vom demonstra c () i( xk ) i ( xk+
1 10 k

) pentru orice k.

Din (3) deducem c x0 x1 . . . xk . . ., deci ( xn-xk ) n0P pentru orice k, adic i ( xk ) (x n )n 0 = pentru orice k.
10 k 1 1 x k + k - x n >0 pentru n >k, deci i x k + k pentru orice 10 10

Am demonstrat mai nainte c xnxk< 1 , pentru n>k, adic

k. Am artat astfel inegalitile (). S demonstrm acum c este minorant al lui A. S presupunem c exist A a.. <. Atunci
1 i x k + k pentru orice k. 10

i (xk)

Dar lim x k +
k

1 - x k = lim k = 0, de unde innd cont de k 10 10 1


k

Lema 7.31. deducem c =, absurd, deci A0 . S artm acum c este cel mai mare minorant al lui A. Presupunem c exist A0 a.. <. Din (3) deducem c pentru fiecare k exist kA a.. k<i ( x k +
1 10 k

). Cum este minorant al lui A

200

i kA deducem c k de unde i (xk ) i( x k + unde deducem c =, absurd!. Deci =infA.

1 10 k

) de

8 . Construcia corpului al numerelor complexe


Scopul acestui paragraf este de a identifica corpul al

numerelor reale cu un subcorp al unui corp comutativ n care ecuaia x2 =-1 are soluie. (z, t) definim : Pentru aceasta vom considera = iar pentru (x, y), (x, y)+(z, t)=(x+z, y+t) (x, y)(z, t )=(xz-yt, xt+yz).

x =-1 are soluie.


2

Teorema 8.1. (, +, ) este corp comutativ n care ecuaia

=(-x, -y )). n mod evident nmulirea este comutativ.

imediat (elementul neutru este ( 0, 0 ), iar pentru (x, y) , -(x, y)=

Demonstraie. Faptul c (, +) este grup abelian se probeaz

Deoarece (x, y)[(z, t)(r, s)] =[(x, y)(z, t)](r, s)=(xzr-xts-yzs-ytr, xzs+xtr+yzr-yts) deducem c nmulirea este asociativ. Cum (x, y)(1, 0)=(1, 0)(x, y)=(x, y) deducem c elementul

Pentru a proba c (*, ) este grup, fie (x, y), (z, t), (r, s).

neutru fa de nmulire este (1, 0). Fie acum (x, y)* (adic x0 sau
201

y0). Egalitatea (x, y) (x , y)=(1, 0) este echivalent cu xx-yy=1 i

xy+yx=0, de unde x= =

x x +y
2 2

i y= -

y x + y2
2

, adic (x, y) -1=

x
2

x +y

, -

. x +y y
2 2

=(x, y)(z, t)+(x, y)(r, s)=(xz+xr-yt-ys, xt+xs+yz+yr) deducem c nmulirea este distributiv fa de adunare, adic (, +, ) este corp comutativ. deducem c ecuaia x2=-1 are soluie n .

Cum pentru (x, y), (z, t), (r, s), (x, y)[(z, t)+(r, s)]=

S notm i=(0, 1). Cum i2=(0, 1)(0, 1)=(-1, 0)=-(1, 0)

pentru orice x, este morfism de corpuri (deci funcie injectiv). n felul acesta poate fi privit ca subcorp al lui . Am construit astfel irul de mulimi .

Observaia 8.2. Se probeaz imediat c i:, i(x)=(x, 0)

Deoarece pentru z=(x, y) putem scrie z=(x, 0)+(y, 0)(0, 1), innd cont de identificrile anterioare deducem c z se poate scrie (formal) sub forma z=x+iy (cu i=(0, 1) iar i2=-1). Mulimea poart numele de mulimea numerelor complexe,

iar (, +, ) corpul numerelor complexe. Elementele din \ se zic pur imaginare.

Dac z=x+iy cu x, y, atunci x se zice partea real a lui z iar yi partea imaginar a lui z ( y se numete coeficientul prii imaginare ). Pentru z, z=x+iy, definim z = x - iy (ce se va numi conjugatul lui z) i z = x 2 + y 2 ( |z| poart numele de modulul lui z ). Propoziia 8.3. Fie z, z1, z2. Atunci
2

(i) z z = z

(ii) z = z , z z = z

202

1 1 (iii) z1 z 2 = z1 z 2 , z1 z 2 = z1 z 2 , (cu z20) z = z 2 2

(iv) z = z , z1 + z 2 z1 + z 2 , z20).

z1 z 2 = z 1

z2 ,

z1 z1 = z2 z2

(cu

Demonstraie. (i). Fie z=a+ib. Dac z, atunci b=0, deci


z = a = z iar dac z = z atunci b =-b adic b=0, deci z.

(ii). i (iii). sunt evidente. (iv). S probm doar inegalitatea |z1+z2||z1|+|z2| (celelalte

probndu-se imediat). Alegem z1=x1+iy1 i z2=x2+iy2 cu x1, x2, y1, y2 i astfel |z1+z2||z1|+|z2|

( x1 + x 2 )2 + ( y1 + y 2 )2

2 2 2 2 x1 + y1 + x2 + y2

2 2 2 2 2 2 2 2 x1 + x2 + 2 x1 x 2 + y1 + y2 + 2 y1 y 2 x1 + y1 + x2 + y2 + 2 2 2 2 + 2 x1 + y1 x2 + y2

)(

2 2 (x1 x 2 + y1 y 2 )2 x12 + y12 x 2 + y2 (x1 y 2 - x 2 y1 )2 0 ceea ce este evident.

)(

Egalitate avem dac

x1 x 2 = = l cu l , adic z1 = l z 2 . y1 y 2

Observaia 8.4.

a b matricea se probeaz imediat c corpul (,+,) este izomorf cu - b a a b corpul - b a a, b , operaiile de adunare i nmulire fiind

Asociind fiecrui numr complex z=a+ib

cele obinuite din M2 ().

203

.9. Construcia corpului H al quaternionilor


n inelul (M2( ), +, ) s considerm mulimea: a b |a, b H = -b a (unde reamintim c pentru a C, a reprezint conjugatul lui a ). Propoziia 9.1. ( H, +, ) este subinel al lui M2( ). a b g d i N= dou elemente Demonstraie. Fie M= -b a -d g a -g b -d H, din H. Atunci M-N= -( b - d ) a - g ag - bd ad + bg 10 1 0 H i I = H, de unde = MN= 2 -ad + bg ag - bd 0 1 - 0 1 concluzia c H este subinel (unitar ) al lui M2( ). Corolarul 9.2. (H, +, ) este corp. Demonstraie. innd cont de Propoziia 9.1. mai avem de a b O , atunci exist NH demonstrat faptul c dac MH, M= -b a 2 a.. MN=NM=I2. Din MO2 deducem c D = aa + bb = a + b 0 . ab H, unde a = (a / D) i b = - b avem: Considernd N= -b a D aa - bb ab + ba a b ab = MN= iar -b a -b a -(ab + ba ) aa - bb
2 2

204

D a b aa + bb a + b aa - bb = a + b = = = =1 D D D D D ab ab b a ab + ba = -a + b = + = 0, D D D D 1 0 de unde MN= =I2 i analog NM=I2, adic M-1=N. 0 1 Definiia 9.3. Corpul H poart numele de corpul quaternionilor (elementele lui H se vor numi quaternioni). a 0 pentru Dac vom considera j:H definit prin j(a)= 0 a orice a se verific imediat c j este morfism de corpuri (deci func ie a 0 . injectiv ), astfel numrul real a se identific cu quaternionul 0 a i 0 0 i , J= 0 1 i K= . Prin calcul se S notm I= i 0 -1 0 0 - i verific egalitile: I2=J2=K2=-I2, IJ=-JI=K, JK=-KJ=I, KI=-IK=J (de unde o prim concluzie ce se desprinde este c H este un corp necomutativ). Dac a=a0+a1i i b=b0+b1i, putem scrie: a b a0 + a1i b0 + b1i a0 0 a1 0 i 0 + = + = - b a - b0 + b1i a0 - a1i 0 a0 0 a1 0 - i b0 0 0 1 b1 0 0 i + =a I +a I+b J+b K (dac inem cont de 0 b0 - 1 0 0 b1 i 0 0 2 1 0 1 a 0 identificarea oricrui numr real a cu quaternionul 0 a ). Astfel, orice quaternion hH poate fi scris, n mod unic, sub forma h=a+bI+cJ+dK cu a, b, c, d (identificnd pe aI2 cu a).
205

Observaia 9.4. n corpul H ecuaia x2+1=0 are o infinitate de soluii i anume toi quaternionii h=aI+bJ+cK cu a, b, c i a2+b2+c2=1.

10. Ideale prime. Ideale maximale


n cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un inel unitar i comutativ. Definiia 10.1. Un ideal al lui A se zice prim dac A i

dac avem a,bA a.. ab , atunci a sau b.

Exemple 1. Dac A este un domeniu de integritate, atunci idealul nul (0) este prim. prim. 2. Pentru inelul idealele prime sunt (0) i p cu p2 numr

dac A/ este domeniu de integritate.

Propoziia 10.2. Un ideal al lui A este prim dac i numai

A/ este inel nenul i cum A este comutativ i unitar deducem c i A/ = b + A/ a.. = a + , b este comutativ i unitar. Fie acum a =0 ab . Cum este prim deducem c a a sau b =0 a =0 , adic A/ nu are divizori ai lui zero nenuli. b b

Demonstraie. Dac A este ideal prim, atunci A, deci

Reciproc, dac A/ este domeniu de integritate, atunci A/ este =0 a b nenul i deci A. Dac a , b A a.. a b , atunci ab = 0

a =0 i cum A/ nu are divizori nenuli ai lui zero deducem c a =0 b . sau b


206

Propoziia 10.3. Fie A, A dou inele unitare i comutative iar f:AA un morfism de inele unitare. Atunci: n A (i) Dac A este ideal prim n A, f-1( ) este ideal prim (ii) Dac n plus f este morfism surjectiv i A ideal

prim, a.. Ker(f) , atunci f() este ideal prim in A.

este ideal n A (evident f -1() A, cci A). Dac a, bA a..

Demonstraie. (i). Conform Propoziiei 3.7. deducem c f-1()

abf-1() atunci f (ab) f(a)f(b) . Cum este prim n A bf-1(), adic f-1() este ideal prim n A. (ii). Cum f este surjecie, conform Propoziiei 3.7. deducem c a.. abf(). Atunci exist a, bA a.. a=f(a) i b=f(b) altfel c

deducem c f(a) sau f(b) , de unde concluzia c af-1() sau

f() este ideal al lui A (propriu, deoarece A). Fie acum a, bA abf() f(a)f(b)f() f(ab)f() f(ab)=f(c) cu c ab-cKer(f) ab-c i c ab . Deoarece este prim n A deducem c a sau b , adic af() sau bf(), de unde concluzia c f() este prim n A. Definiia 10.4. Un ideal A se zice maximal dac A i este element maximal n laticea Id(A) (adic oricare ar fi IId(A) a.. I A rezult =I sau I=A). Exemple 1. n orice corp K, idealul (0) este maximal . (adic sunt de forma p cu p2 numr prim). 2. Pentru idealul , idealele maximale coincid cu cele prime ntr-adevr, dac p2 este numr prim, atunci p i dac

I=n este un alt ideal al lui pentru care p n , atunci n|p, de unde n{1, p}, adic I=p sau I=. Reciproc, dac p este ideal
207

maximal, atunci p i deci p1. Dac n a.. n|p, atunci p n

i cum p este maximal rezult n=p sau n=, adic n = p sau n = 1, adic p este prim. Propoziia 10.5. Fie A un ideal maximal a.. Urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) este ideal maximal (ii) Pentru orice aA\ avem +<a>=A (iii) A / este corp.

A.

Demonstraie. (i)(ii). Deoarece pentru aA\ avem + +<a> iar este maximal deducem cu necesitate c + <a>=A. = a + (A/)*, adic a . Atunci a A\ (ii)(iii). Fie a i deci +< a >=A, adic 1= x + b a cu x i b A. Deducem a , adic a =1 este inversabil, deci A/ este corp. imediat c b (iii)(i). S presupunem prin absurd c nu este maximal, adic exist IId(A) a.. IA i I. Exist deci a I a.. a .
(A/ )* i cum A/ este presupus corp deducem Atunci a =1 a b -1 . Cum I deducem c b existena unui b A\ a.. a ab - 1 I i cum a I rezult 1I, adic I=A - absurd !.

Corolar 10.6. Orice ideal maximal al lui A este prim . Demonstraie. Dac este ideal maximal al lui A, atunci conform Propoziiei 10.5., A/ este corp (deci domeniu de integritate) i atunci este prim conform Propoziiei 10.2. Observaia 10.7. Reciproca Corolarului 10.6. nu este n general adevrat. Contraexemplul ne este oferit de inelul n care (0) este prim fr a fi ns maximal (cci (0) este cuprins n orice ideal al lui ). Propoziia 10.8. Fie A, A dou inele unitare i comutative iar f:AA un morfism surjectiv de inele unitare. (i) Dac A este ideal maximal n A, atunci f -1() este ideal maximal n A
208

(ii) Dac A ideal maximal n A a.. Ker(f) , atunci f() este ideal maximal n A . Demonstraie. (i). Fie IId(A) a.. f -1() I A. Atunci f(I) i cum este maximal n A deducem c =f (I) sau f (I)=A, adic f-1()=I sau I=f-1(A)=A, adic f-1 () este ideal maximal n A. (ii). Fie IId(A) a.. f() I A. Atunci f-1(I) f-1(A)=A i cum este maximal n A deducem c = f-1(I) sau f-1(I)=A, adic f-1()=I sau I=f (A)=A, adic f () este ideal maximal n A. Teorema 10.9. (Krull) Orice ideal I A al inelului A este coninut ntr-un ideal maximal. Demonstraie. S considerm mulimea PI={JId(A)| I J i J A}. Cum IPI deducem c PI . Se verific imediat c (PI, ) este o mulime inductiv ordonat. Conform Lemei lui Zorn (vezi Corolarul 2 la Lema 5.15. de la Capitolul 1 ) PI are cel puin un element maximal . Atunci este ideal maximal al lui A ce conine pe I. Corolarul 10.10. Orice element neinversabil al lui A este coninut ntr-un ideal maximal al lui A. Demonstraie. Fie aA\U(A). Atunci I=<a>A i conform Teoremei 10.9. exist un ideal maximal a.. I , de unde a . Corolarul 10.11. Orice inel A (comutativ i unitar) are cel puin un ideal maximal. Demonstraie. n Teorema 10.9. consider m I=(0). Definiia 10.12. Un inel comutativ i unitar ce are un singur ideal maximal se zice inel local. Exemplu. Corpurile comutative sunt n particular inele locale. Propoziia 10.13. Pentru inelul comutativ A urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) A este local (ii) Dac a, bA i a+b=1 atunci a sau b este inversabil (iii) Mulimea A\ U(A)Id(A).
209

Demonstraie.( i)(ii). Fie singurul ideal maximal al lui A i a, bA a. a+b=1. S presupunem prin absurd c de exemplu a nu este inversabil. Atunci <a>A i conform Teoremei 10.9., <a> , adic a . Cum A avem c 1 deci a+b i cu necesitate b U(A). (ii)(iii). Fie x,yA\U(A) i s presupunem prin absurd c x-yU(A). Atunci exist zA a.. z(x-y)=1 zx+(-zy)=1. Deducem c zxU(A) sau -zyU(A) i cum zU(A) deducem c xU(A) sau yU(A)- absurd!, deci obligatoriu x-yA\U(A). Dac aA i xA\U(A) atunci n mod evident axA\U(A), adic A\U(A)Id(A). (iii)(i). S presupunem c A\U(A)Id(A) i fie un ideal maximal al lui A. Cum 1U(A) deducem c A\U(A)A. Cum A, orice element al lui este neinversabil, deci A\U(A)A. Atunci
=A\U(A),

adic A are un singur ideal maximal, deci este inel local.

Observaia 10.14. Un inel cu un numr finit de ideale maximale se zice semi-local. n cadrul Observaiei 2.9. am stabilit c mulimea N(A) a elementelor nilpotente ale lui A formeaz un ideal ce poart numele de nilradicalul lui A. Propoziia 10.15. N(A) este egal cu intersecia tuturor idealelor prime ale lui A. Demonstraie. Fie N intersecia tuturor idealelor prime ale lui A; vom proba egalitatea N(A) = N prin dubl incluziune. Dac x N ( A) , atunci exist n *, a.. x n = 0 astfel c dac este un ideal prim oarecare al lui A avem x n = 0 , de unde concluzia c x , adic x = N , deci N(A) N . Fie a N ( A) iar I a familia idealelor I ale lui A cu proprietatea c pentru orice n * , a n I (familia I a este nevid deoarece din presupunerea x N ( A) deducem c idealul nul 0 I a ). Se verific imediat c mulimea (I a , ) este inductiv i atunci conform lemei lui Zorn (Corolarul 2 la Lema 5.15 de la Capitolul 1) n I a exist un element maximal despre care vom arta c este prim.
210

Dac x,y , atunci cum este inclus strict n idealele + x i + y deducem c aceste ultime dou ideale nu fac parte din I a , astfel c vom gsi m, n * a.. a m + x i a n + y . Deducem imediat c a m + n + xy , adic + xy I a , deci

xy , adic este prim. Cum a deducem c a N, adic N N ( A) , de unde egalitatea N(A)=N.


Definiia 10.16. Radicalul Jacobson al inelului A se definete ca fiind intersecia J(A) a tuturor idealelor maximale ale lui A. Avem urmtoarea caracterizare a lui J(A): Propoziia 10.17. x J ( A) 1 - xy U ( A) pentru orice y A . Demonstraie. . Fie x J ( A) i s presupunem prin absurd c exist y A a.. 1 - xy U ( A) . Conform Corolanului 10.10 exist un ideal maximal al lui A a.. 1 - xy . Cum x J ( A) deducem c xy adic 1 absurd !. . S presupunem c x J ( A) , adic exist un ideal maximal al lui A a.. x . Atunci < {x} > = A, deci 1 = a + xy cu a i y A . Deducem c 1 - xy = a , ceea ce este absurd deoarece nu conine uniti ale lui A. Propoziia 10.18. (i) Dac 1, ..., n sunt ideale prime ale lui A i I Id(A) a.. I U i, atunci exist i{1, 2., ..., n} a.. Ii
i =1 n

(ii) Dac I1, I2,..., In sunt ideale ale lui A iar este ideal prim al lui A a..

I I i , atunci exist 1in a.. Ii


i =1 n i =1

Dac = I I i atunci exist 1in a.. =Ii. Demonstraie. (i). Vom demonstra prin inducie matematic dup n1 implicaia I i (1in) I
211
n

U
i =1

i (care pentru n=1 este

evident). Fie n1 i s presupunem implicaia adevrat pentru n-1 i


n

fie pentru fiecare 1in, xiI a.. xij pentru orice ji. Dac pentru un anumit i0 (1i0n), xi0 i0 , atunci xi0 Ui i totul este clar. S
i =1

presupunem acum c xii pentru orice 1in. Pentru orice 1in s considerm elementul yi = x j I. Cum i este ideal prim deducem
1 j n j i

c yi i i yij pentru orice 1i,jn, ij. Considernd elementul y= yi deducem c yI i yi pentru orice 1in, adic I Ui .
i =1 i =1 n n

(ii). Presupunem c adic exist xiIi a.. xi. Atunci prim,

I I i i totui Ii pentru orice1in


i =1

xi I i
i =1 i =1 n

I I i (conform Observaiei 2.16.). Cum este


i =1 n

xi , de unde concluzia c I I i - absurd !.


i =1 i =1

Dac

I I i = atunci conform celor de mai nainte exist


i =1

1in a.. Ii. Cum Ii deducem c =Ii. Definiia 10. 19. Dac IId(A), atunci prin radicalul lui I

nelegem mulimea r(I)={xA | exist n* N(A/I)

Considernd pI:AA/I morfismul surjectiv canonic i nilradicalul r(I)Id(A) (conform Propoziiei 3.7.).

a.. xnI}.

al lui A/I, atunci cum r(I)=pI-1(N(A/I)) deducem c

Propoziia 10. 20. Dac I, JId(A), atunci (i) Ir(I) iar dac IJ r(I)r( J) (ii) r(r(I)) =r(I)

212

(vi) Dac I este prim atunci pentru orice n*, r(In) = I. Demonstraie. (i ).Evident. (ii). Din Ir(I) r(I) r(r(I)). Dac xr(r(I)) atunci exist n* a.. xnr(I), adic exist m* a.. x n

(v) r(I+J)=r( r(I)+ r(J))

(iv) r(I)=A I=A

(iii) r(IJ)= r(IJ)= r(I)r(J)

( )

I xmnI , deci

xr(I), de unde i incluziunea r(r(I)) r(I) ceea ce ne asigur egalitatea de la (ii). (iii). Egalitatea r(IJ)=r(I)r(J) este evident. Cum IJ IJ (conform Observaiei 2.16.) deducem c r(IJ)r(IJ) . Dac xr(IJ) atunci exist n* a.. xn IJ i xnI i xnJ. Cum x2n=xnxnIJ deducem c xr(IJ), adic r(IJ) r(IJ), de unde egalitatea r(IJ)= =r(IJ). (iv). Evident. I+J r(I) +r(J), deci r(I+J) r( r(I) +r(J)). (v). innd cont de (i) deducem c I r(I) i J r(J), apoi

Exist atunci yr(I) i zr(J), p, q* a.. ypI , zqJ i xn=y+z. Deducem c xnpq=(y+z)pq dezvoltnd cu ajutorul binomului lui Newton membrul drept putem gsi y I i zJ a.. (y+z)
npq pq

Fie acum xr(I+J) r(r(I) +r(J)) i n* a.. x nr(I)+r(J).

r(r(I)+r(J)) r(I+J), de unde egalitatea cerut . (vi). Fie n*. Dac xr(In) atunci exist m a.. xmIn= { I ....I = x1 ....x n x1 ,...., xn I I deci xmI, i cum I este finita n ori n prim deducem c xI , adic r(I )I . Cum incluziunea Ir(In) este evident deducem c r(In)=I.
213

=(y+z)I+J ,

deci xr(I+J). Obinem astfel i incluziunea

=y+z i astfel

11. Divizibilitatea n inele


n cadrul acestui paragraf prin A vom desemna un domeniu de integritate (adic un inel unitar comutativ nenul f r divizori ai lui zero nenuli). Definiia 11.1. elementul bB (sau c b este un multiplu al lui a sau c a este divizor al lui b) dac exist cA a.. b=ac. Dac a nu divide b vom scrie ab. n mod evident, relaia de divizibilitate de pe A este o relaie de preordine. Ea nu este ns n general o relaie de ordine. Un Vom spune c elementul aA divide

-11, ns 1-1. innd cont de cele stabilite la nceputul 5 de la Capitolul 1

contraexemplu imediat ne este oferit de inelul ntregilor n care 1-1 i

deducem c relaia ab ab i ba este o echivalen pe A compatibil cu relaia de divizibilitate. Relaia de pe A definit mai sus poart numele de relaia de asociere n divizibilitate ( dac ab vom spune c a este asociat cu b n divizibilitate). generat de a (conform Observa iei 2.13., <a>={ab bA }aA ). Reamintim c pentru aA prin <a> am notat idealul principal

Rezultatul urmtor este imediat. Propoziia 11.2. Relaia de divizibilitate de pe A are urmtoarele proprieti: (ii) Dac a, bA, ab exist uU(A) a.. a=ub Aa=Ab (i) Dac a, bA, ab AbAa

(iii) Dac a, biA, ( 1in ) i abi pentru orice 1in, atunci

ac1b1++cnbn pentru oricare elemente c1, c2 , ,cnA. Demonstraie. (i) ,,. Dac ab atunci exist cA a.. b=ca, deci pentru orice dA, db=d(ca)=(dc)a, de unde incluziunea AbAa. ,,. Cum bAb Aa deducem c bAa deci exist cA a..

b=ca, adic ab.

214

(ii). Dac a b, atunci ab i ba, deci exist c, dA a.. b=ac i a=db. Deducem imediat c a=a(cd) i cum A este domeniu de integritate avem c cd=1; analog dc=1, de unde concluzia c c, dU(A) i astfel o implicaie de la prima echivalen este probat. c ab i ba, probnd astfel complet prima echivalen. Fie acum uU(A) a.. a=ub. Atunci b=u-1a, de unde concluzia

(iii). Evident, innd cont de regulile de calcul ntr-un inel.

Echivalena a b Aa=Ab este imediat innd cont de (i).

Corolarul 11.3. Dac aA atunci urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) a1 (ii) aU(A) (iii) Aa=A Definiia 11.4. Fie a, bA; un element dA se zice cel mai mare divizor comun (prescurtat c.m.m.d.c) al elementelor a i b dac ndeplinete urmtoarele condiii: ii) Dac mai avem dA a.. da i db atunci dd. Observaia 11.5. 1. Se deduce imediat c d1 i d2 verific condiiile i) i ii) din definiia de mai nainte dac i numai dac d1 d2. Din acest motiv vom nota cu (a, b) sau c.m.m.d.c (a, b) orice element din A ce este cel mai mare divizor comun al elementelor a i b (adic nu vom face nici o distincie ntre elementele asociate n divizibilitate). 2. Dac (a, b)=1 vom spune despre a i b c sunt prime ntre ele. 3. Deoarece pentru oricare trei elemente a, b, cA, obinem imediat din Definiia 11.4. c (a, (b, c))=((a, b), c), deducem c putem extinde noiunea de c.m.m.d.c la un numr finit de elemente a1, a2, , an ale lui A (n2) raionnd inductiv dup n. Astfel, (a1, a2, a3) = ((a1, a2), a3),
215

(iv) ab pentru orice bA.

i) da i db

(a1, a2, a3 ,a4)= ((a1, a2 a3), a4) .a.m.d. Propoziia 11.6. Presupunem c n A pentru oricare dou elemente exist un c.m.m.d.c al lor. Atunci: (i) (a, b)=a ab (ii) (a, 0)=a (a, b)=1 (iv) (ac, bc)=(a, b)c (v) Dac aA+bA=dA, atunci d=(a, b). n particular, dac n A suma oricror dou ideale principale este ideal principal, atunci n A oricare dou elemente au un c.m.m.d.c. Demonstraie. (i) i (ii) sunt evidente. (iii) Dac (a, b)=d cu a, bA* i a=da, b=db , atunci

cum d=(a, b) obinem c ddd, adic exist cA a.. ddc=d. Deoarece dA* iar A este domeniu de integritate deducem c dc=1 adic d1 (deci d1), ceea ce ne arat c (a, b)=1.

(iii). Alegem d=(a, b) i deducem imediat c dda i ddb iar

cA n cazul c=0 sau d=0 totul rezultnd din (ii)).

(iv). Fie d=(a, b) i d =(ac, bc) (evident putem presupune c d, Cum d=(a, b) putem scrie a=da i b=db (cu a, b A) astfel

c ac=(dc)a i bc=(dc)b, de unde deducem c dcd, adic dcd=d (cu dA). Cum d=(ac, bc) deducem c ac=da i bc=db (cu a, Obinem imediat c ac=dcda i bc=dcdb sau

bA).

dca=dcda i dcb=dcdb. Cum dc 0 atunci a=da i b=db ceea ce implic da i db. Deoarece (a, b)=1 (conform cu (iii)), atunci d1 adic ddc ceea ce trebuia probat.

Dac mai avem dA a.. da i db, cum d=ax+by cu x, yA, deducem c dd, adic d=(a, b).

(v). Din aA+bA=dA deducem c aA, bA dA, adic da i db.

216

Corolar 11.7. Presupunem c n inelul A pentru oricare dou elemente a i b exist (a, b). Dac a, b, c A a.. abc i (a, b)=1, atunci ac. Demonstraie. Din (a, b)=1 i Propoziia 11.6. (iv), deducem c (ac, bc)=(a, b)c=c, adic ac. Definiia 11.8. Dac a, bA, un element mA se zice cel mai mic multiplu comun al elementelor a i b (vom scrie prescurtat c m=c.m.m.m.c (a, b) sau m=[a, b] dac ndeplinete urmtoarele condiii: i) am i bm ii) Dac mai avem mA a.. am i bm, atunci mm. Observaia 11.9. 1. Ca i n cazul celui mai mare divizor comun se deduce imediat c dac m i m verific condiiile i) i ii) din Definiia 11.8., atunci m m (adic exist uU(A) a.. m=um) . 2. Deoarece pentru oricare trei elemente a, b, cA, obinem imediat c [a, [b, c]]=[[a, b], c], deducem c putem extinde noiunea de c.m.m.m.c la un numr finit de elemente a1, a2, , an ale lui A (n2) raionnd inductiv dup n. Astfel, [a1, a2, a3] = [[a1, a2], a3] [ a1, a2, a3 ,a4] = [[a1, a2 a3], a4] .a.m.d. 3. Dac vom considera A mpreun cu relaia de divizibilitate (a, b)=ab iar [a, b]=ab. ,, (care este o preordine pe A), atunci fa de aceast ordine

Legtura ntre c.m.m.d.c i c.m.m.m.c ne este oferit de: Teorema 11.10. Pentru domeniul de integritate A urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) Pentru oricare dou elemente a, bA exist (a, b) (ii) Pentru oricare dou elemente a, bA exist [a, b] (iii) Intersecia oricror dou ideale principale ale lui A este un ideal principal.
217

Demonstraie. (i)(ii). Fie a, bA; dac a=0 sau b=0, atunci [a, b]=0, astfel c putem presupune a0 i b0. Dac d=(a, b), atunci a=da i b=db cu (a, b)=1. S demonstrm c dac alegem ab m= =ab=ab, atunci m=[a, b]. Avem n mod evident c am i bm d i fie mA a.. am i bm. Atunci exist a, bA a.. m=aa=bb; deducem imediat c daa=dbb i cum d0 rezult c aa=bb . Cum (a, b)=1, atunci din Propoziia 11.2. rezult c a=(aa, ba)=(bb, ba) i deci ba, adic a=ba1, astfel c m=aa=aba1=ma1, deci mm, de unde concluzia c m=[a, b]. m=aa=bb cu a, bA. (ii)(i). Putem presupune c a0 i b0 i fie m=[a, b]. Atunci

demonstrm c d=(a, b). Cum ab=aa d=bbd obinem imediat c b=ad i a=bd, deci da i db. Fie acum dA a.. da i db, adic a=da i b=db cu a,

Cum aab i bab, deducem c mab, adic ab=md cu dA i s

bA. Alegnd m=dab=ab=ba avem c am i bm, de unde dm=d2 ab=(da)(db)=ab, obinem c ab=dmc sau md=dmc i astfel d=dc , adic d=d. (ii)(iii). Dac m=[a, b], atunci AmAa i AmAb, deci

deducem c mm, adic m=mc cu cA i astfel dm=dmc. Cum

AmAaAb. Dac mAaAb, atunci am i bm, deci mm, adic mAm, de unde i incluziunea AaAbAm, adic AaAb=Am. m=[a, b]. (iii)(ii). Se arat imediat c dac AaAb=Am, atunci

Corolar 11.11. Dac este verificat una din condiiile echivalente ale Teoremei 11.10, atunci pentru oricare dou elemente a, bA avem egalitatea (a, b)[a, b]=ab.
218

c este : i) prim dac avnd a, bA a.. pab pa sau pb

Definiia 11.12. Vom spune despre un element pA* \ U(A)

ii) ireductibil dac p nu are divizori proprii (adic din p=ab cu a, bA deducem c unul dintre elementele a sau b este din U(A) iar cellalt este asociat n divizibilitate cu p). Deducem imediat c dac p este prim (ireductibil), atunci oricare alt element asociat cu p n divizibilitate este prim (ireductibil). Propoziia 11.13. Orice element prim este ireductibil. Demonstraie. Fie pA un element prim iar pentru a proba c p

este ireductibil fie a, bA a.. p=ab. Deducem imediat c pa sau pb. ce mpreun cu p=ab implic p=pub, de unde 1=ub, adic bU(A), deci Dac pa, cum ap deducem c pa, deci exist uU(A) a.. a=pu ceea

p este ireductibil.

Observaia 11.14. Exist domenii de integritate n care anumite elemente ireductibile nu sunt prime. ntr-adevr, n inelul [i 5 ]={a+ib 5 a, b} elementul 3 este ireductibil f r a fi ns prim. Pentru a proba acest lucru vom considera funcia : [i 5 ], (a+ib 5 )=a2+5b2. Prin calcul direct se probeaz c dac z, z [i 5 ] (zz)=(z)(z) iar zU([i 5 ]) (z)=1 z=1. S artm c 3 este element ireductibil n inelul [i 5 ] iar pentru aceasta s presupunem c 3=z1z2 unde zj=aj+ibj 5 , cu aj, bj, j=1, 2. obinem c Din (3)=(z1z2)=(z1) (z2)

2 2 9= a12 + 5b12 a2 + 5b2 , adic a12 + 5b12 {1, 3, 9}.

)(

219

Egalitatea a12 + 5b12 =9

a12 + 5b12 =1,

implic a12 + 5b12 =3

a1=1

b1=0,

adic

z1U([i 5 ]). Egalitatea

este imposibil iar egalitatea

implic (z2)=1, adic z2 este inversabil n [i 5 ].

S artm acum c 3 nu este element prim n [i 5 ]. ntr-adevr, dac 3 ar fi prim, atunci cum 36= 1 + i 5 1 - i 5 am deduce c 3 1 + i 5 sau 3 1 - i 5 , adic 1 + i 5 = 3 a + ib 5 sau 1 - i 5 = 3 a + ib 5 cu a, a, b, b . Obinem 3a=1 sau 3a=1 absurd!.

)(

CAPITOLUL 4 : INELE DE POLINOAME


1. Inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat
n cele ce urmeaz prin A vom desemna un inel unitar i comutativ. Prin A vom nota mulimea funciilor f: A. Pentru uurina scrierii vom reprezenta o funcie f: A n felul urmtor : f=(a0, a1, ...,an,...) unde pentru orice i, ai=f(i)A ( f se mai numete i ir de elemente din A). n mod evident, dac mai avem g: A , g=(b0, b1, ..., bn ,...), atunci f=g dac i numai dac ai=bi , pentru orice i. Pentru f, gA , f=(a0, a1, ..., an, ...) i g=(b0, b1, ..., bn, ...) definim f+g, fg A prin (f+g)(i)=f(i)+g(i) i (fg)(i)= f (k ) g (i - k )
k =0 i

pentru orice i. Altfel zis, f+g=(a0+b0, a1+b1, ..., an+bn, ...) i fg=(c0, c1, ..., cn, ...) unde ci= a kbi-k pentru orice i. Astfel, c0=a0b0, c1=a0b1+a1b0, ...,
k =0 i

cn=a0bn+a1bn-1+...+an-1b1+anb0,

220

Propoziia 1.1. (A, +,) este inel unitar comutativ. Demonstraie. Faptul c (A, +) este grup comutativ este

imediat: asociativitatea i comutativitatea adun rii de pe A rezult din asociativitatea i comutativitatea adun rii de pe A, elementul neutru este irul nul 0=(0, 0, ..., 0, ...) (ce are toate componentele egale cu zero), iar pentru f = (a0, a1, ..., an, ...)A opusul su -f = (-a0, -a1, ..., -an, ...) . -f este dat de

Comutativitatea nmul irii de pe A rezult din comutativitatea nmulirii de pe A. Pentru a proba asociativitatea nmulirii de pe A, fie f = (a0, a1, ..., an, ...), g = (b0, b1, ..., bn, ...), h = (c0, c1, ..., cn, ...) trei elemente oarecare din A i s probm c (fg)h=f(gh). ntr-adevr, pentru n avem :
n i =0

((fg)h)(n)= ( fg )(i )h(n - i ) = ( f ( j ) g (i - j ))h(n - i )


i =0 j =0

j + k +t =n

f ( j ) g (k )h(t )

i analog (f(gh))(n)=

j + k +t =n

f ( j ) g (k )h(t ) ,

de unde

((fg)h)(n)=(f(gh))(n), adic (fg)h=f(gh). Dac notm 1=(1, 0, ..., 0, ...)A , atunci pentru orice fA avem f1=1f=f , de unde concluzia c 1 este elementul neutru pentru nmulirea de pe A. Deoarece nmulirea de pe A este distributiv fa de adunarea de pe A deducem imediat c dac f, g, h A i n, atunci (f(g+h))(n)=f(n)(g(n)+h(n))=f(n)g(n)+f(n)h(n)=(fg)(n)+(fh)(n)= =(fg+fh)(n), adic f(g+h)=fg+fh, altfel zis nmul irea de pe A este distributiv fa de adunarea de pe A i cu aceasta propoziia este demonstrat. Observaia 1.2. 1. Dac vom considera iA : A A, iA(a)=(a, 0, 0,...,0,...) pentru orice aA, atunci iA este morfism injectiv de inele unitare, astfel c putem identifica orice element aA cu elementul (a, 0,..., 0, ...) din A i astfel putem privi pe A ca subinel unitar al inelului A.
221

2. Dac X = (0, 1, 0, ..., 0, ...) A , atunci pentru orice n avem Xn = ( 0,...,0 ,1, 0, ...), astfel c dac f=(a0, a1, ..., an, ...)A,

1 2 3
nori

atunci folosind adunarea i nmulirea definite pe A ca i identificrile stabilite n prima parte a acestei observaii avem: f= (a0, a1, ..., an, ...) = (a0, 0, ...) + (0, a1, 0, ...) + ... = (a0, 0, ...) + +(a1, 0, ...) (0, 1, 0,...) + (a2, 0, ...) (0, 0, 1, 0, ...) +...+ (an, 0, ...) ( 0,0,...,0 , 1, 0, ...) +... =(a0, 0, ...) + (a1, 0, ...) X + (a2, 0, ...) X2+...+

123
nori

+(an, 0, ...) Xn+...= a0+a1X+...+anXn+... Obinem astfel scrierea obinuit a unei serii formale. Aceast observaie ne permite s dm urmtoarea definiie : Definiia 1.3. Inelul (A, +, ) se numete inelul seriilor formale n nedeterminata X cu coeficieni din A i se noteaz prin A[[X]]. Un element f din A[[X]] se va scrie condensat sub forma f= ai X i (aceasta fiind doar o notaie, fr sens de adunare).
i 0

Definiia

1.4.

O serie formal f = ai X i A[[X]] cu


i 0

proprietatea c { iai 0} este finit se numete polinom cu coeficieni n A. Vom nota prin A[X] mulimea polinoamelor cu coeficieni n A. Polinoamele de forma aX n cu aA* se zic monoame. Astfel, dac f= ai X i A[X], atunci exist n a.. ai=0
i 0

pentru orice i, i n+1; n acest caz vom scrie f=a 0+a1X+...+anXn sau f= ai X i .
i =0 n

n cazul polinomului nul, ai=0 pentru orice i; dac nu este pericol de confuzie convenim s notm prin 0 polinomul nul.

222

Observaia 1.5. Fie f= ai X i , g= bi X i dou polinoame din


i =0 i =0

A[X]. Cum n particular f i g sunt funcii de la la A deducem c f=g dac i numai dac m=n i ai=bi pentru orice 0 i n. n particular, f=0 dac i numai dac ai=0 pentru orice 0 i n i f 0 dac i numai dac exist 0 i n a.. ai 0. Definiia 1.6. Pentru polinomul nul 0A[X] definim gradul su ca fiind - iar pentru fA[X], f 0 definim gradul lui f ca fiind grad(f)=max{iai 0}. Astfel, dac f 0 i grad(f)=n 1, atunci f se poate scrie sub forma f=a0+a1X+...+anXn i an 0. n acest caz, an se zice coeficientul dominant al lui f; dac an=1, f se mai zice monic. Dac grad(f)=0, atunci f=a cu aA; spunem n acest caz c f este polinom constant. Propoziia 1.7. A[X] este subinel al inelului A[[X]]. Demonstraie. Fie f=a0+a1X+...+anXn i g=b0+b1X+...+bmXm dou polinoame din A[X] de grade n i respectiv m. Dac de exemplu atunci f-g=(a0-b0)+(a1-b1)X+...+(an-bn)Xn+(-bn+1)Xn+1+...+ n m, +(-bm)Xm A[X] iar fg=a0b0+(a0b1+a1b0)X+...+anbmXn+m A[X]. De asemenea, polinomul constant 1A[X]. Definiia 1.8. Inelul A[X] poart numele de inelul polinoamelor n nedeterminata X cu coeficieni n inelul A sau mai pe scurt, inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat. Propoziia 1.9. Dac f, gA[X], atunci: (i) grad (f+g) max{grad(f), grad(g)} (ii) grad (fg) grad(f) + grad(g). Demonstraie. Dac f=g=0 totul este clar. De asemenea, dac de exemplu f=0 i g 0 (innd cont de conveniile de calcul cu ).
223

Dac f0 i g0 inegalitile de la (i) i (ii) rezult imediat din felul n care se efectueaz f+g i fg (vezi demonstraia Propoziiei 1.7.).

Observaia 1.10. 1. Fie f=ao+a1X+...+anXn i g=b0+b1X+...+bmXm dou polinoame din A[X] de grade n i respectiv m (adic an 0 i bm 0). Dac an i bm nu sunt divizori ai lui zero n A, cum n+m fg=a0b0+(a0b1+a1b0)X+...+anbmX deducem c anbm 0 i astfel grad(fg)=grad(f)+grad(g). Astfel, dac A este domeniu de integritate, atunci pentru orice f, gA[X], grad(fg)=grad(f)+grad(g). Dac A nu este domeniu de integritate, atunci inegalitatea (ii) de la Propozi ia 1.9. poate X, atunci grad(f)=grad(g)=1, pe fi strict. ntr-adevr, dac A=4, f=g= 2 2 X =0 i astfel grad(fg)=- <1. cnd fg= 4 Propoziia 1.11. Fie f=a0+a1X+...+anXn A[X]. Atunci: (i) fU(A[X]) a0U(A) iar a1, ..., anN(A) (reamintim c prin N(A) am notat mulimea elementelor nilpotente din A) (ii) f este divizor al lui zero n A[X] exist aA* a.. af=0. Demonstraie. (i). "". Dac fU(A[X]), atunci exist g=b0+b1X+...+bmXm A[X] a.. fg=1 a0 b0 = 1 a0 b1 + a1b0 = 0 a0 b2 + a1b1 + a 2 b0 = 0 (*) ............................... a n -1bm + a n bm -1 = 0 a n bm = 0 Din prima egalitate din (*) deducem c a0U(A). nmulind ambii membrii ai penultimei egalit i din (*) cu an i innd cont de ultima egalitate deducem c an2bm-1=0. Inductiv deducem c anm+1b0=0, de unde anm+1=0 (cci b0U(A)), adic anN(A). Atunci anXn N(A[X]) i cum fU(A[X]) deducem (innd cont de Observaia 2.9. de la Capitolul 3) c f1=f-anXn U(A[X]). Cum f1=a0+a1X+...+an-1Xn-1
224

deducem c an-1N(A). Raionnd acum inductiv deducem c an-2, ..., a2, a1 N(A). "". S presupunem c a0U(A) (deci a0U(A[X])) i a1, a2, ..., anN(A). Atunci a1, ..., anN(A[X]) i cum N(A[X]) este ideal n A[X] (conform Observaiei 2.9. de la Capitolul 3) deducem c a1X, a2X2, anXn N(A[X]) deci i a1X+a2X2+...+anXnN(A[X]). Cum a0U(A[X]) iar f=a0+(a1X+...+anXn) deducem c fU(A[X]) (conform Observaiei 2.9. de la Capitolul 3). (ii). "". Evident. "". S presupunem c f este divizor al lui zero n A[X] i fie g=b0+b1X+...+bmXm A[X] un polinom nenul de grad minim pentru care fg=0. Atunci anbm=0 i cum g1=ang=anb0+anb1+...+anbm-1Xm-1 are gradul m-1<m i g1f=0, datorit minimalitii lui m deducem c g1=0, adic anb0=anb1=...= anbm-1=0. Inductiv se arat c an-kg=0 pentru 0 k n i deci aibj=0 pentru orice 0 i n, 0 j m. Cum g 0 exist 0 j m a.. bj 0. Cum bjai=0 pentru orice 0 i n deducem c bjf=0. Corolar 1.12. Dac A este domeniu de integritate atunci (i) f=a0+a1X+...+anXn U(A[X]) a1=a2=...=an=0 iar a0U(A) (altfel zis, fU(A[X]) dac i numai dac f=a0, cu a0U(A)). (ii) A[X] este domeniu de integritate. Demonstraie.(i). Rezult imediat din Propoziia 1.11., (i) deoarece n cazul n care A este domeniu de integritate, N(A)={0}. (ii). S artm c dac fA[X] este divizor al lui 0 n A[X], atunci f=0. Alegem f=a0+a1X+...+anXn A[X] i conform Propoziiei 1.11. (ii), exist bA* a.. bf=0 bai=0, pentru orice 0in. Cum bA* iar A este domeniu de integritate deducem c ai=0 pentru orice 0in, adic f=0. Aplicaia iA:AA[X], iA(a)=a pentru orice aA este morfism injectiv de inele unitare (numit morfismul canonic de scufundare al lui A n A[X]).
225

n continuare vom prezenta o proprietate important a inelului de polinoame A[X], numit proprietatea de universalitate a inelelor de polinoame ntr-o nedeterminat. Teorema 1.13. Pentru orice inel unitar, comutativ B, orice element bB i orice morfism de inele f Hom(A, B), exist un unic morfism de inele unitare f Hom(A[X], B) a.. f (X)=b iar diagrama:

iA A
f

A[X]
f

B este comutativ (adic f o iA=f). Demonstraie. Fie P=a0+a1X+...+anXnA[X] i s artm c dac definim de inele cutat. Avem f(1)=f(1)=1, iar dac mai avem Q=b0+b1X+...+bmXmA[X] cu m n, atunci scriind i pe Q sub forma Q=b0+b1X+...+bnXn cu bm+1=...=bn=0, avem P+Q= (a i + bi ) X i , PQ= c i X i cu ci= ak bi - k (0 i m+n) astfel
i =1 i =0 n m+n

f (P)=f(a0)+f(a1)b+...+f(an)bn, atunci f este morfismul

k =0

c f(P+Q)= f (ai + bi )b i = ( f (ai ) + f (bi ))b i =


i =0 i =0

= f (ai )b i + f (bi )b i =f (P)+f (Q) iar f (PQ)= f (c i )b i .


i =0 i =0
i =0

m+ n

226

Cum
i

ci= ak bi - k
k =0

pentru

orice
m+n i

0 i m+n

avem
i

f(ci)= f (a k ) f (bi - k )
k =0

astfel c f (PQ)=

i =0 k = 0

( f (a k ) f (bi - k ) )b

=f (P)f (Q), adic f Hom(A[X], B). Dac aA, atunci (f o iA)(a)=f (iA(a))=f (a), adic f o iA=f. f(X)=b i f o iA=f. Atunci, pentru P=a0+a1X+...+anXnA[X] avem f(P)=f(a0+a1X+...+anXn)=f(a0)+f(a1)f(X)+...+f(an)(f(X))n = =f(a0)+f(a1)b+...+f(an)bn=f (P), adic f=f . Definiia 1.14. Dac f=a0+a1X+...+anXnA[X], atunci ~ ~ f :AA, f (a)=a0+a1a+...+anan pentru orice aA poart numele de funcia polinomial ataat lui f. Vom spune despre o funcie g:A A ~ c este polinomial dac exist fA[X] a.. g= f . Observaia 1.15. 1. Dac f, g A[X] i f=g (ca polinoame), ~ ~ (ca funcii). atunci n mod evident f = g 2. Reciproca primei observaii nu este adevrat pentru orice inel A. S presupunem acum c mai avem fHom(A[X], B) a..

+X, g= 1 +X2, atunci ntr-adevr, considernd A=2 , f= 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ f ( 0 )= g ( 0 )=1 , f (1 )= g (1 )= 0 , deci f = g , pe cnd f g.


~ ~ 3. Se probeaz imediat c dac f, g A[X], atunci f g = f g i ~~ fg = f g .

2. Inelul polinoamelor n mai multe nedeterminate


n paragraful precedent am construit inelul polinoamelor ntr-o nedeterminat. n cadrul acestui paragraf vom construi inductiv inelul
227

polinoamelor ntr-un numr finit de nedeterminate punnd apoi n eviden principalele proprieti ale unor astfel de polinoame. Reamintim c prin A am desemnat un inel unitar comutativ. Definiia 2.1. Inelul polinoamelor n nedeterminatele X 1, X2, ..., Xn (n 2) cu coeficieni n inelul A, notat prin A[X1, X2, ..., Xn] se definete inductiv astfel: A[X1] este inelul polinoamelor n nedeterminata X1 cu coeficieni din A, A[X1, X2] este inelul polinoamelor n nedeterminata X2 cu coeficieni din inelul A[X1] i n general A[X1, X2, ..., Xn] este inelul polinoamelor n nedeterminata Xn cu coeficieni din inelul A[X1, ..., Xn-1]. Astfel, o dat construit A[X1] avem A[X1, X2]=A[X1][X2], ..., A[X1, X2, ..., Xn]=A[X1, X2, ..., Xn-1][Xn]. Analog, plecnd de la inelul seriilor formale A[[X1]] se construiete inductiv inelul A[[X1, ..., Xn]] al seriilor formale cu coeficieni din A prin A[[X1, ..., Xn]]= =A[[X1, ..., Xn-1]] [[Xn]]. Dac fA[X1, ..., Xn]=A[X1, ..., Xn-1][Xn], atunci f=f0+f1Xn+...+ft n Xt n cu fiA[X1, ..., Xn-1] pentru 0 i tn. Scriind la rndul lor pe f0, f1, ..., ft n ca polinoame n Xn-1 cu coeficieni n A[X1, ..., Xn-2], .a.m.d., deducem c f se scrie ca o sum finit de forma (*) f = lui f). Observaia 2.2. Fcnd inducie matematic dup n se arat imediat c scrierea lui f sub forma (*) este unic (echivalent cu a ar ta c f = 0 dac i numai dac toi coeficienii ai 1 i 2 ...i n =0). Definiia 2.3. Un polinom de forma aX1i 1 ...Xni n cu aA* iar i1, i2, ..., in se numete monom iar prin gradul su nelegem numrul natural i1+i2+...+in (convenim s scriem grad(aX1i 1 ...Xni n )= = i1+...+in). Astfel, un polinom fA[X1, ..., Xn] se scrie n mod unic ca sum finit de monoame nenule din A[X1, ..., Xn].
t1 ,t 2 ,...,t n i1 ,...,in =0

ai1i2 ...in X 1i1 ... X n in (n care ai 1 ...i n A se numesc coeficienii

228

f=

t1 ,...,t n

i1 ,...,in =0

ai1...in X 1i1 ... X n in .

Monoamele nenule din scrierea lui f se numesc termenii lui f. Gradul lui f se definete astfel: - , dac f=0 grad(f ) = maximul gradelor termenilor s i, dac f 0.

Astfel, dac f =2X12-3X1X22+4X1X2X3[X1, X2, X3], atunci grad(f)=max{2, 1+2, 1+1+1} = max{2, 3, 3}=3. Observm deci c n cadrul unui polinom f de mai multe variabile pot s apar termeni diferii (n cazul exemplului nostru fiind monoamele 3X1X22 i 4X1X2X3) care ns s aib acelai grad, astfel c nu putem vorbi de un termen bine individualizat de grad maxim (ca n cazul polinoamelor de o singur nedeterminat n care termenii se pot ordona dup puterile nedeterminatei). Pentru monoamele nenule ale unui polinom de mai multe variabile putem defini o ordonare cu ajutorul ordon rii lexicografice (vezi 5 de la Capitolul 1). Mai precis, dac n 2, M1=aX1i 1 ...Xni n , M2=bX1j 1 ...Xnj n A[X1, ..., Xn] cu a, bA*, atunci definim M1 M2 (i1, ... ,in) (j1, ..., jn) (n ordonarea lexicografic de pe n !). Astfel, M1 M2 exist 1 k n a.. i1=i2,...,ik=jk i ik+1<jk+1. De exemplu, n [X1, X2, X3] : 2X12X23X34 -4X12X23X35, X1 X1X2X3. n general, avnd un polinom nenul fA[X1, ..., Xn], cum acesta se poate scrie ca sum finit de monoame nenule din A[X1, ..., Xn], cu ajutorul ordonrii lexicografice de pe A[X1, ..., Xn] putem individualiza un monom nenul care s fie cel mai mare n ordonarea lexicografic . Acest termen se numete termenul principal al polinomului f (convenim s-l notm prin tp(f)).
229

Astfel, dac n [X1, X2, X3] considerm polinoamele f=X1+X2+X3, g=X1X2+X2X3+X3X1 i h=X1X22X3-4X1X22X34 atunci tp(f)=X1, tp(g)=X1X2 iar tp(h)= - 4X1X22X34. Observaia 2.4. 1. Cum ordonarea lexicografic este o relaie de ordine (parial) pe A[X1, ..., Xn], dac avem M1, M2, N1, N2 patru monoame nenule din A[X1, ..., Xn] a.. M1 M2 i N1 N2, atunci M1N1 M2N1 i M1N1 M2N2. 2. n consecin, dac produsul termenilor principali a dou polinoame nenule din A[X1, ..., Xn] este un monom nenul, atunci acesta este termenul principal al produsului celor dou polinoame. S revenim acum asupra problemei gradului unui polinom din A[X1,...,Xn]. Definiia 2.5. Dac toi termenii unui polinom f din A[X1, ..., Xn] au acelai grad, vom spune despre f c este polinom omogen sau form. Fiind date dou polinoame omogene f i g din A[X1, ..., Xn] atunci produsul lor fg este sau polinomul nul sau un polinom omogen de grad egal cu grad(f)+grad(g). Observaia 2.6. Orice polinom nenul fA[X1, ..., Xn] de grad n se poate scrie n mod unic sub forma f=f0+f1+...+fn unde fiecare fi, 0 i n este sau nul sau polinom omogen de grad i. Polinoamele omogene nenule fi, 0 i n din scrierea lui f de mai sus se numesc componentele omogene ale polinomului f. Propoziia 2.7. Pentru orice f, gA[X1, ..., Xn] avem: (i) grad(f+g) max{ grad(f), grad(g) } (ii) grad(fg) grad(f)+grad(g). Demonstraie. Att (i) ct i (ii) sunt clare dac inem cont de scrierea polinoamelor f i g ca sume de polinoame omogene. Propoziia 2.8. Dac A este domeniu de integritate, atunci i A[X1, ..., Xn] este domeniu de integritate iar n acest caz pentru orice f, gA[X1,...,Xn] avem grad(fg)=grad(f)+grad(g).
230

Demonstraie. Vom face inducie matematic dup n, pentru n=1 totul fiind clar dac inem cont de cele stabilite n paragraful precedent. Cum A[X1, ..., Xn]=A[X1, ..., Xn-1][Xn], dac presupunem c A[X1, ..., Xn-1] este domeniu de integritate, atunci i A[X1, ..., Xn] va fi domeniu de integritate. Fie acum f, g polinoame nenule din A[X 1, ..., Xn] de grad m i respectiv n. Atunci scriem pe f i g sub forma f=f0+f1+...+fm, g=g0+g1+...+gn cu fm 0, gn 0 iar fi, gi sunt sau nule sau polinoame omogene de grad i, respectiv j, 0 i m-1, 0 j n-1. Avem fg= cu hk=
m+ n k =0

hk

i + j =k

fi g j

(0 k m+n). Cum A[X1, ..., Xn] este domeniu de

integritate avem hm+n=fmgn, de unde relaia grad(fg)=grad(f)+grad(g). Funcia iA:A A[X1, ..., Xn] definit prin iA(a)=a pentru orice aA este un morfism injectiv de inele unitare (numit morfismul canonic de scufundare a lui A n A[X1, ..., Xn]). S observm c n notarea morfismului canonic de scufundare a lui A n A[X1, ..., Xn] ar fi trebuit s amintim i de n. Nu am fcut lucrul acesta pentru a nu complica notaia, ns dac este pericol de confuzie vom face i lucrul acesta. Suntem acum n msur s prezentm proprietatea de universalitate a inelelor de polinoame n mai multe nedeterminate (de fapt o generalizare a Teoremei 1.13.). Teorema 2.9. Fie n, n 2, B un inel unitar comutativ, f:AB un morfism de inele unitare i b1, ..., bnB. Atunci exist un unic morfism de inele unitare f : A[X1, ..., Xn] B a.. f(Xi)=bi pentru orice 1 i n iar diagrama iA A A[X1,...,Xn] f B
231

este comutativ ( adic f o iA=f ). Demonstraie. Facem inducie matematic dup n (pentru n=1 rezultatul fiind adevrat conform Teoremei 1.13.). S presupunem acum afirmaia din enun adevrat pentru n-1 i s o demonstrm pentru n. Avem deci un unic morfism de inele unitare f1: A[X1,...,Xn-1]B a.. f1(Xi)=bi , 1 i n-1 i diagrama A f B este comutativ, adic f1 o iA=f (iA fiind morfismul canonic de la A la A[X1,...,Xn-1]). Cum A[X1,...,Xn]=A[X1,...,Xn-1][Xn], conform Teoremei 1.13. avem un morfism de inele unitare f :A[X1, ..., Xn]B a.. f(Xn)=bn i diagrama iA" A[X1,...,Xn] A[X1,...,Xn-1] f1 f iA' A[X1,...,Xn-1] f1

B este comutativ (adic f o iA=f1), unde iA este morfismul canonic de la A[X1, ..., Xn-1] la A[X1, ..., Xn-1][Xn]=A[X1, ..., Xn]. n mod evident, iA=iA o iA i obinem din cele dou diagrame comutative de mai nainte diagrama comutativ iA
232

A f B

A[X1,...,Xn] f

rezult din unicitatea lui f1 i a faptului c f o iA=f1. Conform principiului induc iei matematice teorema este adevrat pentru orice n, n 1.

n mod evident f (Xi)=bi pentru orice 1 i n. Unicitatea lui f

3. Polinoame simetrice
Pstrnd notaiile de la paragrafele precedente, dac sSn este o permutare (n 2) atunci conform propriet ii de universalitate a inelului de polinoame A[X1, ..., Xn], exist un unic morfism de inele unitare s*:A[X1, ..., Xn]A[X1, ..., Xn] a.. s*(Xi)=Xs(i) pentru orice 1 i n iar diagrama A iA iA A[X1, ..., Xn] s*

A[X1 ,..., Xn] este comutativ (adic pentru orice aA, s*(a)=a). n general, dac avem fA[X1, ..., Xn], f= s*(f)=
t1 ,t 2 ,...,t n i1 ,i2 ,...,in =0 t1 ,t2 ,...,t n

ai1i2 ...in X 1i1 ... X n in , atunci

i1 ,i2 ,...,in =0

i i ai1i2 ...in X s (1) 1 ... X s ( n ) n .

233

Dac avem de exemplu f=X12-2X1X2-X2X32[X1,X2,X3] iar 1 2 3 2 2 s= S3, atunci s*(f)=X3 -2X3X1-X1X2 . 3 1 2 Observaia 3.1. 1. Dac s, tSn, atunci (st)*=s* o t*. 2. Dac eSn este permutarea identic, atunci e*=1A[x 1 ,...,x n ]. 3. Dac sSn, atunci s*:A[X1, ..., Xn]A[X1, ..., Xn] este izomorfism de inele unitare (innd cont de prima parte a acestei observaii deducem c inversul lui s* este ( s-1)*). Definiia 3.2. Vom spune c un polinom fA[X1, ..., Xn] (n 2) este simetric dac pentru orice sSn, s*(f)=f, altfel zis, oricum am permuta (schimba) variabilele lui f acesta r mne neschimbat (spunem c f rmne invariant la s). Cum orice permutare din Sn este un produs de transpoziii (Corolarul 10.9. de la Capitolul 2), atunci un polinom din A[X 1, ..., Xn] este simetric dac i numai dac f rmne invariant la orice transpoziie din Sn. Vom nota prin S(A[X1, ..., Xn]) mulimea polinoamelor simetrice din A[X1, ..., Xn]. Propoziia 3.3. S(A[X1, ..., Xn]) este subinel unitar al inelului A[X1, ..., Xn]. Demonstraie. n mod evident, polinoamele constante din A[X1, ..., Xn] (deci i 1) fac parte din S(A[X1, ..., Xn]) iar dac f, gS(A[X1, ..., Xn]) i sSn, cum s* este morfism de inele unitare avem s*(f-g) = s*(f) - s*(g) = f-g i s*(fg)=s*(f)s*(g)=fg, de unde deducem c f-g, fg S(A[X1, ..., Xn]), adic S(A[X1, ..., Xn]) este subinel unitar al lui A[X1, ..., Xn]. Observaia 3.4. Dup cum am vzut n paragraful precedent, orice polinom fA[X1, ..., Xn] se scrie n mod unic sub forma f=f0+f1+...+fk unde fiecare fi este un polinom omogen de grad i (0 i k) din A[X1, ..., Xn]. Astfel, dac sSn, atunci s*(f)=s*(f0+f1+...+fk)=s*(f0)+s*(f1)+...+s*(fk). Deoarece s*(fi),
234

0 i k este tot un polinom omogen de grad i, deducem din unicitatea scrierii lui f sub forma f=f 0+f1+...+fk c s*(f)=f s*(fi)=fi pentru orice 0 i k. Altfel zis, un polinom f din A[X1, ..., Xn] este simetric dac i numai dac fiecare component omogen a sa este un polinom simetric. Aceast observaie ne permite ca de multe ori atunci cnd raionm relativ la un polinom fS(A[X1, ..., Xn]) s-l considerm i omogen. S considerm acum polinoamele S1, S2, ..., Sn din A[X1, ..., Xn] definite prin : S1=X1+X2+...+Xn= X i
1i n

S2=X1X2+X1X3+...+Xn-1Xn=

1 i < j n

XiX j

................................................... Sn=X1X2...Xn. Propoziia 3.5. S1, S2, ..., SnS(A[X1, ..., Xn]). Demonstraie. Vom considera polinomul g=(X-X1)(X-X2)...(X-Xn) din A[X1, ..., Xn, X] care se mai poate scrie i sub forma g=Xn-S1Xn-1+S2Xn-2-...+ +(-1)nSn. Pentru sSn avem morfismul de inele unitare s*:A[X1, ..., Xn] A[X1, ..., Xn] cu ajutorul cruia i al Teoremei 2.9. gsim morfismul unitar de inele s**:A[X1, ..., Xn, X]A[X1, ..., Xn, X] pentru care s**(Xi)=Xs(i)=s*(Xi) pentru orice 1 i n, s**(X)=X i s**(a)=a pentru orice aA. proprietatea c s(i)=s(i) pentru orice 1 i n i s(n+1)=n+1, atunci De fapt, dac vom considera permutarea s din Sn+1 cu

numerotnd eventual pe X prin X n+1, s** este de fapt s*. Atunci s**(g)=s**((X-X1)...(X-Xn))=s**(X-X1)...s**(X-Xn)= =(X-Xs(1))...(X-Xs(n))=(X-X1)...(X-Xn)=g iar pe de alt parte s**(g)=s**(Xn-S1Xn-1+S2Xn-2-...+(-1)nSn)=Xn-s*(S1)Xn-1+s*(S2)Xn-2-...+(-1)ns*(Sn).
235

Comparnd cele dou expresii ale lui s**(g) deducem c s*(Si)=Si pentru orice 1 i n, adic SiS(A[X1, ..., Xn]) pentru orice 1 i n. Definiia 3.6. Polinoamele S1, S2, ..., Sn poart numele de polinoamele simetrice fundamentale din A[X1, ..., Xn]. Reamintim c n paragraful precedent pentru fA[X1, ..., Xn] prin tp(f) am notat termenul principal al lui f (adic acel monom nenul care n ordonarea lexicografic este cel mai mare termen al lui f). Propoziia 3.7. Fie fS(A[X1, ... ,Xn]) i s presupunem c tp(f)=aX1i 1 X2i 2 ...Xni n cu aA*. Atunci cu necesitate i1 i2 ... in. Demonstraie. S presupunem prin absurd c pentru un 1kn avem ik<ik+1 i s considerm monomul i1 i k -1 i k +1 ik in M=aX1 ...Xk-1 Xk Xk+1 ...Xn . Cum f este simetric cu necesitate M face parte dintre termenii lui f. Contradicia provine din aceea c, relativ la ordonarea lexicografic, tp(f) < M - absurd. Observaia 3.8. Dac X1i 1 ...Xni n este un monom din A[X1, ..., Xn] pentru care i1 i2 ... in , atunci exist doar un numr finit de monoame X1j 1 X2j 2 ...Xnj n a.. j1 j2 ... jn i X1j 1 X2j 2 ...Xnj n < X1i 1 X2i 2 ...Xni n (deoarece din j1 i1 deducem c avem un numr finit de moduri de alegere a lui j 1 iar pentru fiecare j 1 ales exist cel mult j 1n-1 posibiliti de alegere a lui (j2,...,jn) a.. j1 j2 ... jn). Suntem acum n msur s prezentm un rezultat important legat de polinoamele simetrice cunoscut sub numele de Teorema fundamental a polinoamelor simetrice: Teorema 3.9. Pentru orice fS(A[X1,...,Xn]) exist un unic gA[X1,...,Xn] a.. f=g(S1, ..., Sn), unde S1, ..., Sn sunt polinoamele simetrice fundamentale.

236

Demonstraie. innd cont de Observaia 3.4. putem presupune c f este i omogen; fie grad(f)=m. Dac tp(f)=aX1i 1 ...Xni n , atunci conform Propoziiei 3.7. avem c i1 i2 ... in. innd cont de faptul c pentru orice 1 i n, tp(Si)=X1X2...Xi i de Observaia 3.4. de la paragraful precedent deducem c : tp(S1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n )= =X1i 1 -i 2 (X1X2)i 2 -i 3 ...(X1X2...Xn-1)i n -1 -i n (X1X2...Xn)i n =X1(i 1 -i 2 )+(i 2 -i 3 )+...+(i n -1 -i n )+i n X2(i 2 -i 3 )+...+(i n -1 i n )+i n ...Xni n = =X1i 1 X2i 2 ...Xni n = tp(f). Astfel, dac vom considera f1=f-aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n , tp(f1)<tp(f) (n ordonarea lexicografic ). Continum acum procedeul pentru f1. Dac bX1j 1 ...Xnj n =tp(f1) atunci j1 j2 ... jn i dac vom considera f2=f1-bS1j 1 -j 2 S2j 2 -j 3 ...Sn-1j n -1 -j n Snj n , atunci tp(f2) < tp(f1) < tp(f) i astfel procedeul va continua. innd cont de Observaia 3.8., acest procedeu se va sfri dup un numr finit de pai. Astfel, f=aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n +f1= =aS1i 1 -i 2 S2i 2 -i 3 ...Sn-1i n -1 -i n Sni n +bS1j 1 -j 2 S2j 2 -j 3 ...Sn-1j n -1 -j n Snj n +f2= =... i deci alegnd g=aX1i 1 -i 2 X2i 2 -i 3 ...Xn-1i n -1 -i n Xni n +bX1j 1 -j 2 X2j 2 -j 3 ... .Xn-1j n -1 -j n Xnj n + A[X1,...,Xn] avem c f=g(S1, S2, ..., Sn). S demonstrm acum unicitatea lui g. Acest lucru revine la a i i demonstra c dac gA[X1, ..., Xn], g= ai1i2 ...in X 1 1 ... X n n i g(S1, ..., Sn)=0, atunci toi coeficienii ai 1 i 2 ...i n =0. Atunci tp(S1 S2
i1

S presupunem prin absurd c exist un coeficient ai 1 i 2 ...i n 0. polinomul


i2

S1i 1 S2i 2 ...Sni n


j1 j2

are

ca

termen

principal

...Sni n
n k =1

)=X1 X2
n k =1

...Xnj n

cu j1=i1+...+in, j2=i2+...+in,..., jn=in

iar grad(tp)= jk = kik . Deducem de aici c dac


237

S1i 1 S2i 2 ...Sni n S1j 1 S2j 2 ...Snj n


, , , , ,

atunci
,

tp(S1i 1 S2i 2 ...Sni n ) tp(S1j 1 S2j 2 ...Snj n ). Deci termenii principali n X1, X2, ..., Xn ai diferitelor monoame distincte n S1, S2, ..., Sn care apar n expresia lui g, nu se reduc. Dac X1t 1 ...Xnt n este cel mai mare termen principal, atunci nlocuind S1, ..., Sn prin expresiile lor n X1, ..., Xn apare un polinom n X1, ..., Xn egal cu zero dar care are un termen at 1 ...t n X1t 1 ...Xnt n nenul absurd! Cu aceasta teorema este complet demonstrat . Aplicaii:1. S exprimm pe f=(-X1+X2+X3)(X1-X2+X3)(X1+X2-X3) (care n mod evident aparine lui S([X1, X2, X3]) ca polinom din [X1, X2, X3] de polinoamele simetrice fundamentale S1, S2, S3. Avem c tp(f)=-X13 astfel c exponenii termenilor principali ai polinoamelor f 1, f2, ... care vor rmne dup eliminarea succesiv a termenilor principali (ca n procedeul descris n Teorema 3.9.) vor fi (3, 0, 0), (2, 1, 0) i (1, 1, 1). Deci f= -S13+aS12-1S21-0S30+bS11-1S21-1S31= -S13+aS1S2+bS3 unde a, b . Alegnd de exemplu X1=X2=1 i X3=0 obinem c f(1, 1, 0)=0, S1=2, S2=1, S3=0 deci 0= -8+2a, adic a = 4. Alegnd X1=X2=X3=1, atunci f(1, 1, 1)=1, S1=3, S2=3, S3=1 i astfel obinem 1= -27+36+b, de unde b = -8. Deci f = - S13+4S1S2-8S3, astfel c alegnd g = - X13+4X1X2-8X3 avem f=g(S1, S2, S3). 2. Tot ca aplicaie la Teorema fundamental a polinoamelor simetrice (Teorema 3.9.) vom arta cum se exprim n funcie de polinoamele simetrice fundamentale S 1, ..., Sn, polinoamele k Pk= X 1k + ... + X n (k). Vom proba la nceput a a-zisele formule ale lui Newton. Teorema 3.10. (Newton) Dac A este un domeniu de integritate, atunci pentru orice n, k * au loc formulele:
238

(- 1)k -1 Pk + (- 1)k -2 Pk -1 S1 + ... + P1 S k -1 = kS k


(convenim ca pentru k >n s alegem Sk=0). Demonstraie. Vom demonstra la nceput c formulele din enun sunt adevrate pentru kn , adic pentru orice kn avem : Pentru
n i =1 n -1 n (1) Pk - Pk -1 S1 + Pk - 2 S 2 + ... + (- 1) Pk - n +1 S n -1 + (- 1) Pk - n S n = 0

aceasta

vom

considera
n

polinomul

f = f ( X ) = ( X - X i ) = X n - S1 X n -1 + S 2 X n - 2 + ... + (- 1) S n nlocuind pe X cu Xi, 1in se obin relaiile: pentru 1in, de unde prin nmulire cu X i (pentru 1in). Sumnd dup i=1, 2, ..., n obinem relaiile (1). S demonstrm acum relaiile (1) pentru k<n iar pentru aceasta vom proba prin inducie matematic dup m=n-k c polinomul f k = f k ( X 1 ,..., X n ) = (- 1)k -1 Pk + (- 1)k - 2 Pk -1 S1 + ... + P1 S k -1 + kS k este nul. P0=n). n cazul m=0 (adic n=k) acest lucru rezult din (1) (deoarece
n X in - S1 X in -1 + S 2 X in - 2 + ... + (- 1) S n = 0 k -n

se obin relaiile:

n X ik - S1 X ik -1 + S 2 X ik -2 + ... + (- 1) S n X ik - n = 0

S observm acum c polinomul fk fiind simetric n X1, ..., Xn atunci i polinomul fk(X1, ..., Xn-1, 0) va fi simetric n X 1, ..., ,Xn-1. Dac notm polinoamele simetrice fundamentale n nedeterminatele X 1, ..., Xn-1 cu S1, ..., Sn-1 avem: Sk (X1, ..., Xn-1, 0)= Sk( X1, ..., Xn-1). Cum i
f k ( X 1 ,..., X n-1 ,0 ) = (- 1)

fk(X1,

...,
k -1

Pk + (- 1)

Xn-1,
k -2

0)=fk(X1,

...,

Xn-1)

atunci

+ ... + P1S k -1 + kS k = Pk-1 S1

239

= fk X1, ..., Xn-1. Conform ipotezei de inducie fk(X1, ..., Xn)=0, deci fk(X1, ..., Xn) este divizibil prin X n. Cum este polinom simetric deducem imediat c fk este divizibil prin X1, ..., Xn-1, deci i prin produsul X1 ... Xn-1Xn , adic putem scrie (2) fk (X1, ..., Xn)= Sn (X1, ..., Xn) fk( X1, ..., Xn) . Deoarece fk(X1, ..., Xn) este un polinom omogen de grad k, k<n i Sn(X1, ..., Xn), este omogen de grad n, egalitatea (2) nu este posibil dect dac fk (X1, ..., Xn)=0 i atunci va rezulta c fk(X1, ..., Xn)=0. Conform principiului induciei matematice avem c pentru orice k<n fk (X1, ..., Xn)=0 i astfel relaiile lui Newton sunt probate i pentru k<n . Observaia 3.11. Scriind formula lui Newton sub form explicit: P1 = S1 P1 S 2 - P2 = 2S 3 P1 S 2 - P2 S1 + P3 = 3S 3 ....................................... P1 S k -1 - P2 S k - 2 + ... + (- 1) Pk = kS k i interpretnd aceste relaii ca un sistem liniar n necunoscutele P 1, ..., Pk obinem n final expresia lui Pk n funcie de S1, .., Sk:
k -1

S1 2S 2 Pk = 3S 3 ..... kS k

1 S1 S2 ..... S k -1

0 1 S1 ..... S k -2

....... 0 ....... 0 ...... 0 . ...... ..... ...... S1

240

4. Rdcini ale polinoamelor cu coeficieni ntr-un corp. Teorema fundamental a algebrei. Polinoame ireductibile. Rezolvarea ecuaiilor algebrice de grad 3 i 4
n cadrul acestui paragraf toate corpurile considerate vor fi comutative. Dac k, K sunt dou corpuri a.. k este subcorp al lui K vom spune c K este o extindere a lui k. Definiia 4.1. Fie k un corp, K o extindere a sa i M K o submulime oarecare. Intersecia tuturor subcorpurilor lui K ce con in kM se noteaz prin k(M) i se spune c este corpul obinut prin adjuncionarea la k a elementelor lui M. Dac M= { a1, ..., an } vom scrie k(M)=k(a1, ..., an). O extindere K a lui k se zice de tip finit dac exist o submulime finit M K a.. k(M)=K ; dac exist un element xK a.. K=k(x) atunci K se zice extindere simpl a lui k. Dac k K este o extindere de corpuri, vom spune despre un element aK c este algebric peste k dac exist un polinom nenul ~ ~ fk[x] a.. f (a)=0 (reamintim c f :kk este funcia polinomial ataat lui f). n caz contrar, spunem c a este transcendent peste k. O extindere K a unui corp k se zice algebric dac orice element al lui K este algebric peste k. Dac orice element dintr-o extindere a lui k, care este algebric peste k, aparine lui k, vom spune despre k c este algebric nchis. Teorema 4.2. (Teorema mpririi cu rest) Fie K un corp comutativ, f, gK[X] cu g 0. Atunci exist i sunt unice dou polinoame q, rK[X] a.. f=gq+r i grad(r)<grad(g). Demonstraie. Fie f=a0+a1X+...+anXn i g=b0+b1X+...+bmXm cu bm 0 i m 0. Vom demonstra existena polinoamelor q i r prin inducie matematic dup gradul lui f (adic dup n). Dac grad(g) > n, putem alege q=0 i r=f.
241

Dac grad(g) n, considerm polinomul f1=f-bm-1anXn-mg. Cum grad(f1)<n, conform ipotezei de inducie exist q1, r1K[X] a.. f1=gq1+r1 cu grad(r1)<grad(g). Obinem f-bm-1 an Xn-m g =gq1+r1, de unde f=g(q1+bm-1anXn-m)+r1, de unde se observ c alegnd q=q1+bm-1 an Xn-m i r=r1 avem f=gq+r i grad(r)<grad(g). Conform principiului induciei matematice partea de existen din teorem este demonstrat. Pentru a proba unicitatea lui q i r, s presupunem c mai exist q, rK[X] a.. f=gq+r i grad(r)<grad(g). Cum f=gq+r deducem c gq+r=gq+r g (q-q)=r-r. Dac q=q, atunci n mod evident i r=r.

gradul polinomului g(q -q) este mai mare sau egal cu n pe cnd gradul q = q.

Dac q q, atunci cum bm 0 din egalitatea g(q-q)=r-r deducem c

lui r-r este strict mai mic dect n - absurd ! . n concluzie, r = r i

Definiia 4.3. Polinoamele q i r din enunul Teoremei 4.2. poart numele de ctul i respectiv restul mpririi lui f la g. Dac r=0 spunem c g divide f i scriem g f. Observaia 4.4. n cazul n care corpul K din enun ul Teoremei 4.2. se nlocuiete cu un inel oarecare A, atunci teorema mpririi cu rest n A[X] capt forma : Fie A un inel comutativ f, gA[X], f=a0+a1X+...+anXn, g=b0+b1X+...+bmXm de grade n, respectiv m0 (deci bm 0) i k = max(n-m+1, 0). Atunci exist polinoamele q i r din A[X] a.. bmkf=gq+r cu grad(r)<m. n plus, dac bm nu este divizor al lui zero, atunci q i r sunt unic determinate. Demonstraia este asemntoare cu cea a Teoremei 4.2.. Conform Definiiei 11.12. de la Capitolul 3, un polinom fA[X] se zice ireductibil n A[X] dac fA[X] \ U(A[X]) i f nu are divizori proprii. Dac presupunem c A este domeniu de integritate, atunci conform Corolarului 1.12, (ii), A[X] va fi de asemenea domeniu de integritate iar U(A[X])=U(A). Astfel, dac fA[X] \ U(A[X]) ( adic f este un polinom diferit de polinomele constante a cu aU(A) ), atunci f
242

este ireductibil n A[X] dac i numai dac f nu are divizori proprii (adic din f=gh cu g, hA[X] deducem c unul dintre polinoamele g sau h este polinom constant cu constanta respectiv din U(A) iar cellalt este asociat n divizibilitate cu f ). este ireductibil n k[X] dac i numai dac din f=gh, cu g, h(k[X])* deducem c g sau h face parte din k*. Un polinom fA[X] care nu este ireductibil n A[X] se va zice reductibil n A[X]. Propoziia 4.5. (Bzout) Fie A un inel comutativ unitar, fA[X] i aA. Atunci urmtoarele afirmaii sunt echivalente: (i) a este rdcin a lui f (adic f (a)=0) (ii) X-a f. Demonstraie. (i)(ii). Fie f=a0+a1X+...+anXn A[X] i s presupunem c f (a)=0 a0+a1a+...+anan=0. Putem deci scrie f=(a0+a1X+...+anXn)-(a0+a1a+...+anan)=a1(X-a)+a2(X2-a2)+...+an(Xn-an) i cum pentru orice k, Xk-ak=(X-a)(Xk-1+aXk-2+...+ak-2X+ak-1) (adic X-a Xk-ak) deducem imediat c X-a f. (ii)(i). Dac X-a f atunci putem scrie f=(X-a)g cu gA[X] i cum ~ ~ (a)= ~ (vezi Observaia 1.15) deducem c ~ f = (x - a ) g f (a)=(a-a) g n particular, dac k este un corp comutativ, atunci f (k[X])*

~ (a)=0. =0 g

Observaia 4.6. Din propoziia de mai nainte deducem c dac A este un inel integru, atunci un polinom de grad 2 din A[X] care are o rdcin n A este reductibil. Reciproca acestei afirmaii (n sensul c orice polinom reductibil are cel puin o rdcin n A) nu este adevrat dup cum ne putem convinge considernd polinomul rdcin n . Afirmaia rmne totui adevrat pentru polinoamele de grad 2 i 3 cu coeficieni ntr-un corp (cci n acest caz cel puin un
243

f=(1+X2)(1+X4)[X] care dei este reductibil n [X] nu are nici o

factor al su este de gradul 1 i orice polinom de gradul 1 are o rdcin n corpul coeficienilor ). Definiia 4.7. Fie fA[X], f 0 i aA. Vom spune despre a c este rdcin multipl de ordin i pentru f dac (X-a)i f i (X-a)i+1 f. Numrul i poart numele de ordinul de multiplicitate al lui a (a spune c i=0 revine de fapt la a spune c a nu este rdcin pentru f). Atunci cnd numrm rdcinile unui polinom i nu facem specificarea expres c sunt sau nu distincte, vom numra fiecare rdcin, de attea ori ct este ordinul s u de multiplicitate. Propoziia 4.8. Fie A un domeniu de integritate. (i) Dac aA este rdcin multipl pentru polinoamele nenule f, gA[X] cu ordine de multiplicitate i respectiv j, atunci a este rdcin multipl de ordin i+j pentru fg (ii) Dac a1, ..., ak sunt rdcini distincte din A ale polinomului nenul fA[X] cu ordinele de multiplicitate i1, ..., ik atunci f se scrie sub forma f=(X-a1)i 1 ...(X-ak)i k g cu gA[X]. Demonstraie. (i). Putem scrie f=(X-a) if1 i g=(X-a)jg1 cu f1, ~ ~ (a) 0. Atunci fg=(X-a)if (X-a)jg = g1A[X] iar f1 (a) 0, g 1 1 1 =(X-a)i+j f1g1 ~ ~ (a) 0 (cci A este domeniu de integritate), de i f1 g1 (a)= f1 (a) g 1 unde concluzia c a este rdcin multipl de ordin i+j pentru fg. (ii). Facem inducie matematic dup k (pentru k=1 afirmaia fiind evident dac inem cont de Propoziia 4.5.). S presupunem afirmaia adevrat pentru k-1 i s-o probm pentru k. Exist deci f1A[X] a.. f=(X-a1)i 1 ...(X-ak-1)i k -1 f1. ~ Cum f (ak)=0 iar A este domeniu de integritate deducem c ~ f1 (ak)=0 i ordinul de multiplicitate al lui a k n cadrul lui f1 este acelai ca n cadrul lui f, adic f1=(X-ak)i k g i astfel f=(X-a1)i 1 ...(X-ak)i k g.
244

Corolar 4.9. (i) Dac A este un domeniu de integritate i fA[X] cu grad(f)=n1, atunci f are n A cel mult n r dcini (ii) Dac K este un corp comutativ, atunci orice subgrup finit al grupului (K*, ) este ciclic. Demonstraie. (i). Rezult imediat din Propoziia 4.8. (ii). (ii). Fie GK* a.. G=n. Pentru a proba c G este ciclic este suficient s artm c n G gsim un element de ordin n. Fie n = p1r1 ... ptrt descompunerea lui n n factori primi distinci. Pentru orice 1it exist un element xiG a.. xi
n n pi

1 cci n caz

contrar polinomul X i pi - 1 K[X] ar avea mai multe r dcini dect gradul su (absurd conform cu )i)). S artm c dac notm yi = xi
ri

piri

, atunci o(yi)= piri pentru

orice 1it. ntr-adevr, y ipi = x in = 1 (conform Corolarului 3.11. de la Capitolul 2). Conform Observaiei 2.10. de la Capitolul 2 deducem c o(yi) divide piri adic o(yi)= pis cu 1sri. Dac s<ri, ar rezulta c y ipi
ri -1

= xi

pi

= 1 n contradicie cu alegerea elementului x i. Atunci s=ri

i astfel o(yi)= piri pentru orice 1it. innd cont din nou de Observaia 2.10. de la Capitolul 2 deducem c dac notm y = y1 .... yt , atunci o( y ) = p1r1 ... p trt = n . Propoziia 4.10. (Relaiile lui Vite) Fie A un domeniu de integritate i fA[X] un polinom de grad n, f=a0+a1X+...+anXn (deci an 0). Dac x1, ..., xn sunt rdcinile lui f n A, atunci an (x1+...+xn)=-an-1 an ( x1x2+x1x3+...+xn-1xn)=an-2 .......................................... an (x1x2...xk+x1x2...xk-1xk+1+...+xn-k+1xn-k+2...xn)=(-1)kan-k .......................................... an (x1...xn)=(-1)na0.

245

Demonstraie. Conform Propoziiei 4.8., (ii), putem scrie f=(X-x1)...(X-xn)g ; identificnd coeficientul lui X n n ambii membrii deducem c g=an , astfel c f=an(X-x1)...(X-xn)= =anXn-an(x1+...+xn)Xn-1+an(x1x2+x1x3+...+xn-1xn)Xn-2+...+(-1)k an(x1...xk+ +x1...xk-1xk+1+...+xn-k+1xn-k+2...xn)Xn- k+...+(-1)nanx1...xn. Identificnd coeficienii lui Xk (0 k n) din cele dou scrieri ale lui f obinem relaiile din enun dintre rdcinile i coeficienii lui f. Corolar 4.11. Dac A este corp comutativ, atunci relaiile dintre rdcinile i coeficienii lui f devin: x1 + ... + xn = -a n -1an -1 x1 x2 + x1 x3 + ... + xn -1 x n = a n- 2 a n -1 .................................................. -1 k x1 x2 ...xk + x1 x2 ...xk -1 xk +1 + ... + xn -k +1 xn- k + 2 ...xn = (-1) a n -k a n .................................................. x x ...x = (-1) n a a -1 0 n 1 2 n Corolar 4.12. (Wilson). Dac p2 este un numr prim, atunci (p-1)!+10 (mod p). Demonstraie. n p[X] considerm polinomul f=Xp-1-1. innd

cont de faptul c (p*, ) este un grup (comutativ) cu p-1 elemente, conform Corolarului 3.11. de la Capitolul 2 avem c pentru orice i astfel, innd cont de Corolarul 4.9. rdcinile lui f p*, x p -1 =1 x , 2 , ..., p - 1 . sunt 1 2 ...... p - 1 =(-1)p-1(-1 ) Conform ultimei relaii a lui Vite avem 1

( )

(p-1) !+10 (p). p - 1 !+1 = 0


246

Propoziia 4.13. Fie k un corp comutativ iar fk[X] cu grad(f) 1. Atunci exist o extindere k a lui k a.. f s aib cel puin o rdcin n k . Demonstraie. Cum grad(f) 1 deducem c fU(k[X]) (vezi Propoziia 1.11.). Atunci idealul < f > este diferit de k[X] i conform Teoremei 10.9. de la Capitolul 3, exist un ideal maximal al lui k[X] a.. < f > . Considernd ik p k k[X] k[X]/ k (unde ik este morfismul canonic de scufundare a lui k n k[X] iar p este morfismul surjectiv canonic de inele). Cum este ideal maximal n inelul k[X], k este corp (vezi Propoziia 10.5. de la Capitolul 3). Notnd p = p o ik obinem un morfism de corpuri p : k k . Dac alegem f=a0+a1X+...+anXn i notm p (f)= p (a0)+ p (a1)X+...+ p (an)Xn k [X], atunci pentru k avem p ( f ) (a)=0 adic a k este o rdcin a lui p (f). a=p(X)= X Cum p este n particular o funcie injectiv, k poate fi privit ca subcorp al lui k (k fiind de fapt izomorf cu p (k)), deci n mod canonic i f poate fi privit ca fcnd parte din k [X]. Corolar 4.14. Dac k este un corp comutativ iar fk[X] este un polinom de grad 1, atunci exist o extindere K a lui k n care f are toate rdcinile. Demonstraie. Se face inducie matematic dup n=grad(f) innd cont la pasul de induc ie de Propoziia 4.13. i Propoziia 4.5. Observaia 4.15. 1. Dac k este un corp, fk[X] este de grad 1 iar K este o extindere a lui k n care f are toate r dcinile a1, ..., an , atunci k( a1, ..., an ) este numit corpul de descompunere al lui f.
247

2. Fie fk[X] de grad 1 i K o extindere a lui k n care f are rdcinile x1, ..., xn. Atunci pentru orice polinom simetric ~ (x , ..., x )k. gk[x1, ..., xn], g 1 n ntr-adevr, deoarece gS(k[X1,...,Xn]), conform teoremei fundamentale a polinoamelor simetrice (Teorema 3.9.) exist hk[X1,...,Xn] a.. g=h(S1, ..., Sn). Conform relaiilor lui Vite, ~ S i (x1,...,xn)k pentru 1in i astfel ~ ~ ~ ~ (x ,...,x )= h g ( S 1(x1,...,xn), ..., S n(x1,...,xn))k. 1 n Suntem acum n msur s prezentm un rezultat deosebit de important n algebr cunoscut sub numele de teorema fundamental a algebrei : Teorema 4.16. (D'Alembert - Gauss). Orice polinom de grad 1 din [X] are cel puin o rdcin n (adic corpul numerelor complexe este algebric nchis).

Demonstraie. Fie f=a0+a1X+...+anXn [X] cu n 1 i an 0. Considernd f = a0 + a1 X+...+ an Xn (unde pentru z prin z desemnm conjugatul su) atunci bj= ak a j -k , 0j2n.
k =0 j

f f =b0+b1X+...+b2nX2n unde

Deoarece b j = ak a j -k = b j , deducem c bj (0j2n) astfel


k =0

c f f [X]. Dac admitem teorema adevrat pentru polinoamele din ~ ~ [X], atunci exist a a.. ( f f )(a)=0 f (a) f (a)=0 ~ ~ ~ ~ f (a) f ( a )=0 (cci f ( a )= f ( a )) de unde concluzia c a sau a sunt rdcini ale lui f. n concluzie, putem presupune f[X].
248

~ Dac grad(f) este impar, cum f : este funcie continu iar la ia valori de semne contrarii deducem c exist a a.. ~ f (a)=0. S presupunem acum c grad(f)=2 n r cu n i r*, r impar. ~ Prin inducie matematic dup n vom arta c exist a a.. f (a)=0. Dac n=0, atunci grad(f) este impar i dup cum am vzut mai nainte exist a a.. f (a)=0. S presupunem afirmaia adevrat pentru toate polinoamele g[X] cu proprietatea c n-1 este exponentul maxim al lui 2 n grad(f)=2n r cu n, r, r impar. descompunerea n factori primi a gradului lui g i fie f[X] cu Conform Corolarului 4.14., exist o extindere K a lui n care f are toate rdcinile x1, ..., xm (unde m=grad(f)). Pentru a arbitrar considerm zija =xixj+a(xi+xj), 1i<jm. Dac vom considera polinomul ga=
1i < j m

( X - zij

2 ) , atunci grad(ga)= Cm =

m(m - 1) 2

i cum

m=grad(f)=2kr (cu k, r, r impar) avem c grad (ga)=

2 k r (2 k r - 1) = 2 =2k-1r (2kr-1)=2k-1 r unde r=r (2kr-1) este numr natural impar. S observm c coeficienii lui ga sunt polinoame simetrice fundamentale de zija. Mai mult, avnd n vedere expresiile lui zija, 1i<jm rezult c aceti coeficieni, ca polinoame de x1, ..., xm sunt simetrice deoarece orice permutare a acestora are ca efect schimbarea elementelor zija ntre ele (1i<jm). innd cont de Observaia 4.15. deducem c ga[X]. Aplicnd ipoteza de inducie lui ga deducem c exist o pereche (i, j) cu 1i<jm a.. zija . Fcnd pe a s parcurg mulimea infinit a numerelor reale, cum mulimea perechilor (i, j) cu 1i<jm este finit, deducem c exist a, b, a b a.. zija, zijb.
249

Din zija-zijb=(a-b)

zija=xixj+a(xi+xj)

zijb=xixj+b(xi+xj)

deducem

demonstrat.

Atunci i xixj, adic xi, xj i cu aceasta teorema este

(xi+xj), adic xi+xj.

Observaia 4.17. 1. Din Teorema 4.16. i Propoziia 4.5. deducem imediat c n [X] polinoamele ireductibile sunt cele de gradul 1. 2. Dac f=a0+a1X+...+anXn [X] (n1) i a este o rdcin ~ ~ a lui f, atunci f (a)=0 i se verific imediat c i f ( a )=0, adic rdcinile lui f care sunt din \ sunt conjugate dou cte dou (mai mult, ele au acelai ordin de multiplicitate). =X -2aX+(a +b )[X]. De aici deducem imediat c un polinom
2 2 2

3. Dac z=a+bi , b0

i z =a-bi atunci (X-z) (X- z )=

sau este de forma aX2+bX+c cu a, b, c i b2-4ac<0. Din observaia de mai nainte deducem c problema problem se reduce imediat la [X]). n continuare vom

f[X] este ireductibil n [X] dac i numai dac f este de gradul 1

ireductibilitii este interesant doar n [X] (pentru [X] aceast prezenta un criteriu suficient de

ireductibilitate pentru polinoamele din [X], cunoscut sub numele de criteriul de ireductibilitate al lui Eisenstein: Propoziia 4.18. (Eisenstein) Fie f=a0+a1X+...+anXn[X] de grad 1 i s presupunem c exist p un numr prim a.. p a0, a1, ..., an-1 , p an i p2 a0 . Atunci f este ireductibil n [X]. Demonstraie. S presupunem prin absurd c f este reductibil n [X], adic putem scrie f=(b0+b1X+...+bmXm)(c0+c1X+...+ckXk) cu m, k1 i m+k=n. Identificnd coeficienii lui f deducem c
250

a0 = b0 c0 a1 = b0 c1 + b1c0 a = b0 c2 + b1c1 + b2 c0 (*) 2 ............................... a n -1 = bm-1ck + bm ck -1 a n = bm ck p b0. S presupunem de exemplu c p b0 i p c0. Dac inem cont de relaiile (*) deducem din aproape n aproape c p b1, p b2, ..., p bm-1 i din ultima relaie din (*) am deduce c p an -absurd!. Analog, dac p b0 i p c0 am deduce c p c1, p c2, ..., p ck-1 i din ultima relaie din (*) am deduce c p an -absurd. Cum p a0 iar p2 a0 deducem c p b0 i p c0 sau p c0 i

Observaia 4.19. Alegnd un numr prim p2 i n* atunci conform criteriului de ireductibilitate al lui Eisenstein polinomul Xn-pX+p[X] este un polinom ireductibil din [X]. Deci pentru orice n 1 n [X] gsim o infinitate de polinoame ireductibile de grad n. n continuare vom prezenta metode de rezolvare a ecua iilor algebrice de grade 3 i 4 cu coeficieni din (adic a ecuaiilor de ~ forma f (x)=0 cu f[X] iar grad(f)=3 sau 4). 1. S considerm la nceput ecuaia algebric de grad 3 cu coeficieni din scris sub forma (1) x3+ax2+bx+c=0 cu a. a Dac n (1) nlocuim y=x+ obinem o ecuaie algebric n y 3 de forma: (2) y3+py+q=0 cu p, q. Fie acum q o rdcin a lui (2) (eventual ntr-o extindere K a lui , conform Corolarului 4.14.) iar x1, x2 rdcinile ecuaiei
251

p = 0. 3 Conform relaiilor lui Vite avem (3) x2 - qx -p . 3 nlocuind pe q n (2) avem c q3+pq+q=0 astfel c dac inem cont de (4) obinem x13+x23=(x1+x2)3-3x1x2(x1+x2)=q3+pq=-q i cum - p3 p3 x13x23= obinem c x13 i x23 sunt rdcinile ecuaiei x2+qx=0, 27 27 (4) x1+x2=q i x1x2= adic x13= : -q q2 p3 -q q 2 p3 + + i x2(t)=et 3 + , 0j, t2, n care 2 4 27 2 4 27 e0, e1, e2 sunt rdcinile ecuaiei x3-1=0. -1 + i 3 Cum rdcinile ecuaiei x3-1=0 sunt 1 i e, e2 (cu e= ) 2 deducem c rdcinile ecuaiei (2) sunt 2 3 2 3 q 1 = 3 - q + q + p + 3 - q - q + p 2 4 27 2 4 27 -q q2 p3 q2 p3 23 - q 3 q e e = + + + + 2 2 4 27 2 4 27 2 3 2 3 q = e 2 3 - q + q + p + e 3 - q - q + p 3 2 4 27 2 4 27 x1(j)=ej 3 a , 1 i 3. 3 2. S considerm acum ecuaia algebric de grad 4 cu Astfel, rdcinile lui (1) vor fi xi=qi coeficieni din : (5) x4+ax3+bx2+cx+d=0 (a, b, c, d ). q q q 2 p3 q 2 p3 + + i x23= - + + de unde deducem 4 27 4 27 2 2

252

Notnd y=x+ (6)

a obinem c y verific o ecuaie de forma 4

y4+py2+qy+r=0 cu p, q, r.

Fie a un element dintr-o extindere K a lui a.. scriind pe (6) p p2 sub forma (7) (y2+ +a)2-[2ay2-qy+(a2+pa-r+ )]=0 i cel de al 2 4 doilea termen s fie ptrat perfect, adic a s verifice ecuaia de gradul 3: q2-8a(a2+pa-r+ p2 )=0 4

(8) 8a3+8pa2+(2p2-8r)a-q2=0. Pentru a ce verific ecuaia (8), ecuaia (7) devine: (9) (y2+ p q 2 +a)2-2a(y) =0 2 4a q p +a+ )=0 2 2

iar rdcinile lui (9) sunt rdcinile ecuaiilor y2-qy+( y2+qy+( q p +a- )=0 2 2

cu q rdcin a ecuaiei x2-2a=0. Astfel, rezolvarea unei ecua ii algebrice de grad 4 se reduce la rezolvarea unei ecuaii de gradul 3 i a dou ecuaii algebrice de grad 2.

253