Nastavni plan osnovnih akademskih studija Elektrotehničkog fakulteta

- III godina -

- Studijski program ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI (etr) V semestar
Šifra 131105016 131105029 131105032 131105045 131105058 131105061 131105074 Naziv predmeta
Nastavnik Pred. + Vjež.+ Lab.+Proj. 3 + 1 + 1+ 0 3 + 1 + 1+ 0 3 + 1 + 0+ 0 3 + 1 + 0+ 0 3 + 1 + 0+ 0 2 + 0 + 2+ 0 2 + 2 +0 + 0 17 + 5 + 4 + 0 = 26 ECTS 6 6 4.5 5 4.5 4 0 30

Elektronika Osnovi analognih telekomunikacija Teorija informacija i kodova Elektromagnetika (etr) Sistemi automatskog upravljanja Operativni sistemi Strani jezik - fakultativno Ukupno

Z. Mijanović I.Radusinović (M. Pejanović-Đurišić) I. Đurović/LJ. Stanković S. Jovićević N. Jauković B. Krstajić Institut za strane jezike

VI semestar
Šifra 131106084 131106097 131106114 131106114 131106127 131106130 131106143 Naziv predmeta
Nastavnik

Organizacija i arhitektura računara I Osnovi digitalnih telekomunikacija Digitalna elektronika (etr) Digitalna obrada signala Mjerenja u elektronici Energetska elektronika (etr) Strani jezik - fakultativno Ukupno

V. Ivanović I.Radusinović (M. Pejanović-Đurišić) S. Stanković LJ. Stanković R. Dragović-Ivanović Đ. Jovanović Institut za strane jezike

Pred. + Vjež.+ Lab.+Proj. 3 + 1 + 0+ 0 3 + 1 + 1+ 0 3 + 1 + 0,5+ 0 3 + 1 + 0,5+ 0 2 + 1 + 0,5+ 0 3 + 1 + 0,5+ 0 2 + 2 +0 + 0 17 + 6 + 3 + 0 = 26

ECTS 5 6 5 5 4 5 0 30

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful