BAB 13

:

Berlaku apabila banyak penduduk bertumpu di kawasan bandar. Pembandaran ialah proses berterusan yang melibatkan perubahan kawasan luar bandar menjadi bandar. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pendudukd di seluruh dundia bertambah, iaitu migrasi luar bandar ke bandar dan penurunan kadar kematian.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PEMBANDARAN

Dasar kerajaan

kerajaan Malaysia menggalakkan perindustrian di beberapa kawasan seperti:-

(a) industri ringan di Kepong & Jinjang di Selangor (b) Zon Perdagangan Bebas di Petaling Jaya, Sungai Way, Bayan Lepas, Prai & Pasir Gudang

Peningkatan kegiatan ekonomi-peluang pekerjaan

Kemudahan infrastruktur yang lengkap disediakan di bandar

 

Migrasi penduduk ke bandar Peningkatan Taraf Pendidikan

Kerajaan membina puat pengajian tinggi di luar kawasan traditional

Perindudstrian Pengumpulan dan pemprosesan

Pelabuhan

Perniagaan dan perdagangan

Fungsi Bandar

Pelancongan

Pentadbiran

Pendidikan

PERTAMBAHAN KAWASAN PERUMAHAN

KEWUJUDAN PUSAT REKRIASI DAN PUSAT MEMBELI-BELAH

PELUANG PEKERJAAN

TARAF PENDIDIKAN MENINGKAT

Kesan Positif Pembandaran Di Malaysia

PERKEMBANGAN KEGIATAN EKONOMI

MENINGKAT TARAF HIDUP YANG LEBIH SELESA

KEMUDAHAN PERUBATAN MENINGKAT

KEMUDAHAN INFRAKSTUR MENINGKAT

KADAR JENAYAH MENINGKAT

PENGANGGURAN

KEMUDAHAN ASAS TIDAK MENCUKUPI

NILAI HARTANAH MENINGKAT

Kesan Negatif Pembandaran Di Malaysia

KESESAKAN LALULINTAS

KEWUJUDAN SETINGGAN

KEKURANGAN TEMPAT TINGGAL

PENCEMARAN UDARA DAN BUNYI

  

Melebarkan jalan raya Pembinaan lebuh raya Jalan dibina bagi menghubungkan kawasan perumahan di pinggir bandar dengan pusat bandar Bulatan dan lampu isyarat digantikan dengan jejambat Jalan raya dibina bertingkat-tingkat Perumahan yang teratur Galakkan penggunaan pengangkutan awam Meningkatkan perkhidmatan pengangkutan awam

   