Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM  A STPM EN.

SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama :  Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun  Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar  Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra  Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang  Pusat Tuisyen Kuala Nerang

MALAYSIA – Peringkat Global (Penglibatan, Peranan, dan Sumbangan) STPM Penggal 1 (Bahagian A) Contoh NOTA LENGKAP 1 KUMPULAN 15 (G15) Pengenalan  Dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir untuk menjadi ’suara’ NNM yang menghadapi masalah ekonomi.  G15 – usaha untuk menjayakan kerjasama Selatan-Selatan.  Sidang kemuncak pertama diadakan di Kuala Lumpur pada Jun 1990, Tun Dr. Mahathir – dilantik Pengerusi. Keanggotaan  Asia – Algeria, Indonesia, India, Malaysia, dan Mesir.  Amerika – Argentina, Brazil, Mexico, Peru, Chile, Venezuela  Afrika – Jamaica, Nigeria, Senegal, dan Zimbabwe Objektif  Mengadakan dialog antara negara-negara maju dengan negara-negara membangun.  Mengenalpasti dan melaksanakan projek-projek yang menggalakkan kerjasama teknikal dalam kalangan negara anggota. Kejayaan Persidangan G-15 Persidangan 1  Menubuhkan Talian Maklumat Perdagangan (Trade Information Network-TIN).  Mengukuhkan Sistem Perdagangan Islam Sedunia (Global System of Trade Preferences – GSTP).  Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan dan Teknologi Selatan (SITTDEC) – mengadakan forum perniagaan dan pelaburan negara Selatan dengan bantuan PBB.  Mengadakan pameran perdagangan. Persidangan 2  Bersetuju membentuk sistem perdagangan antarabangsa.  Meluluskan Mekanisme Kewangan Pembiayaan Perdagangan.  Menempatkan kembali SITTDEC di Kuala Lumpur.  Mengadakan mesyuarat Kumpulan Pakar bagi Pertukaran Maklumat (EINAP). Faktor mendorong Malaysia mencadangkan penubuhan  Mengatasi masalah eksport bahan mentah oleh NNM.  Mengenalpasti cara-cara untuk membaiki kedudukan ekonomi negara anggota.  Mempercepat pelaksanaan program dan projek kerjasama antara negara anggota.  Mengkaji cara pembayaran balik hutang negara anggota.  Memecahkan monopoli ekonomi negara-negara Barat Pencapaian  G-15 telah menyusun perkara-perkara yang berikut : a) Mekanisme Kewangan Pembiayaan Perdagangan yang melibatkan penghapusan cukai berganda antara dua buah negara yang berdagang. b) Forum Perniagaan dan Pelaburan. c) Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan, dan Teknologi Selatan (SITTDEC) untuk menjalin kerjasama urusan perniagaan dan menyebarkan maklumat ekonomi.  G-15 juga telah mempersetujui penubuhan pusat kecemerlangan pendidikan dalam pelbagai bidang.  Malaysia dipilih untuk menjadi negara penggerak bagi melaksanakan institusi tersebut.  Universiti Malaya, Institut Tadbiran Awam Negara dan Institut Aminuddin Baki telah dikenal pasti sebagai pusat kecemerlangan pendidikan.  Pada tahun 1997 INTAN telah menganjurkan kursus Metodologi Antarabangsa.  Pada tahun 1998 dua biasiswa peringkat sarjana diberi kepada anggota G-15 untuk mengikuti kursus dalam bidang pentadbiran awam di Universiti Malaya.  Menubuhkan Talian Maklumat Perdagangan (TIN).  Mengukuh Sistem Perdagangan Islam Sedunia (GSTP)  Mengadakan Mesyuarat Kumpulan Pakar bagi Pertukaran Maklumat (EINEP)

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM  A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama :  Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun  Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar  Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra  Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang  Pusat Tuisyen Kuala Nerang

 Contoh Soalan MALAYSIA – Peringkat Global (Penglibatan, Peranan, dan Sumbangan)
KUMPULAN 15 (G-15) 1.  Merealisasikan matlamat kerjasama SelatanSelatan  Sidang kemuncak yang pertama diadakan di Kuala Lumpur Penyataan di atas berkaitan dengan mesyuarat A B C D Kumpulan 15 (G-15) Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) Pertubuhan Negara-negara Komanwel Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM) S.17 STPM 2005 Mengadakan dialog antara negara maju dengan negara membangun X Mengenal pasti dan melaksanakan projek-projek yang menggalakkan kerjasama teknikal dalam kalangan negara anggota X merujuk kepada A B C D 7. Kumpulan 15 (G-15), Suruhanjaya Selatan-Selatan Kumpulan 9 Negara-negara Maju (G9) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kumpulan 8 Negara-negara Membangun (D8)  Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan dan Teknologi Selatan (SITTDEC)  Mengadakan pameran perdagangan Penyataan di atas merujuk A G-10 B G-20 8.  Pertubuhan Kumpulan G-15  Pertubuhan Kumpulan G-77 Fokus yang menjadi persamaan bagi kedua-dua pertubuhan di atas ialah : A B C D Meningkatkan perdagangan dengan negaranegara Barat Menyediakan perbezaan peraturan dagangan dalam kalangan anggota Mewujudkan kerjasama perdagangan dan politik antara kedua-dua pertubuhan Mewujudkan kerjasama ekonomi dan meningkatkan produktiviti antara negaranegara anggota C D G-15 G-33

6.

2.

Yang manakah usaha yang dilakukan oleh Malaysia ke arah mengukuhkan kerjasama Selatan-Selatan? I Menganggotai Kumpulan 15 (G-15) II Memulaukan barangan import dari Negaranegara Utara III Menjadi Pengerusi Persidangan NegaraNegara Berkecuali IV Menempatkan ibu pejabat Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan, dan Teknologi Selatan (SITTDEC) A B I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV S.18 STPM 2005

3.

 Mengadakan dialog antara negara-negara maju dan membangun  Mekanisma kewangan pembiayaan perdagangan yang melibatkan penghapusan cukai berganda Penyataan di atas adalah merujuk objektif penubuhan dan usaha yang dilakukan oleh A B C D Dialog Utara Selatan Kumpulan 15 (G-15) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Perjanjian Am mengenai Takrif Perdagangan (GATT)

dan

9.

Sidang Kemuncak pertama G-15 di adakan di A Hawai C Harare B Jakarta D Kuala Lumpur Persidangan pertama Kumpulan G-15 Yang manakah yang benar tentang persidangan pertama Kumpulan G-15? A B C D Mengukuhkan Sistem Perdagangan Islam Sedunia Mengadakan perjanjian penjualan kenderaan automobil Membantu nelayan mengurus penjualan kawasan pantai Mengadakan mesyuarat Kumpulan Pakar bagi Pertukaran Maklumat (EINEP)

4.

 Mengadakan dialog antara negara-negara maju dengan membangun  Mengenalpasti dan melaksanakan projek-projek yang menggalakkan kerjasama teknikal dalam kalangan negara anggota Penyataan di atas adalah merujuk kepada A B C D Kumpulan 15 (G-15) Kumpulan 8 Negara-negara Maju (G-8) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) Kumpulan 8 Negara-negara Membangun (D-8)

10.

5.

Yang manakah benar tentang kumpulan negaranegara G-15? I Kumpulan ini diketuai oleh negara Jepun II Kumpulan ini berusaha menstabilkan politik dunia III Mesyuarat pertamanya berlangsung di Kuala Lumpur IV Malaysia, Venezuela, dan Argentina merupakan antara negara-negara anggotanya A B I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

11. Yang manakah matlamat penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC)? I Menyebarkan maklumat ekonomi II Mempelbagaikan kegiatan ekonomi III Menjalankan kerjasama perdagangan IV Mengimbangkan keluaran komoditi utama A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV
Cikgu SEZALI DIN 2.24 pm. 16hb Ogos 2013 (9 Syawal 1434)

S.19 STPM 2010 11

”Kemampuan untuk menepati sasaran dan kebolehan untuk menjangka apa yang akan berlaku ialah kunci kehidupan yang berjaya”

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT