Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM  A STPM EN.

SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama :  Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun  Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar  Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra  Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang  Pusat Tuisyen Kuala Nerang

Tujuh Fakta Mengenai

Protokol Kyoto

5 1
Apa itu Protokol Kyoto?
Protokol Kyoto merupakan satu pakatan oleh negara-negara semasa Persidangan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Kyoto pada tahun 1997 untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Sasaran pengurangan gas rumah hijau ini akan bermula dari tahun 2008 hingga 2012. Jika tahap pelepasan masih tinggi, maka mereka perlu memperdagangkan pelepasan (emissions trading). Perjanjian ini akan tamat pada tahun 2012.

Adakah semua ahli akan patuh?
Tidak. Hanya 35 negara maju telah bersetuju untuk mencapai sasaran 20082012. China dan India dikecualikan.

6

Bagaimanakah negara-negara ahli dapat memenuhi kepatuhan?

2

Prinsip Protokol Kyoto
Negara maju (kaya) dipertanggungjawabkan ke atas pengurangan gas rumah hijau kerana mereka dianggap sebagai penyebab peningkatan gas ini. Mereka dikehendaki mengurangkan pelepasan gas-gas tersebut sekurang-kurangnya 5% di bawah tahap pelepasan tahun 1990.

Persatuan Europah akan mengurangkan pelepasan sebanyak 8%. Industri dan stesen janakuasa diberi kuota karbon dioksida. Jika terlebih, mereka dibenarkan “membeli” di pasaran atau dikenakan bayaran penalti. Jika terkurang mereka dibenarkan “menjual”. Negaranegara membangun termasuk Malaysia dikecualikan kerana mereka dianggap sebagai bukan penyebab peningkatan gas rumah hijau. Walaubagaimanapun mereka masih terikat dengan komitmen kearah mengurangkan gas rumah hijau.

7

Apa jadi selepas 17 tahun ratifikasi?

3

Objektif Protokol Kyoto
Untuk menstabilkan gas rumah hijau di dalam atmosfera (hasil daripada aktiviti manusia) kepada tahap yang tidak akan menjejaskan sistem iklim. Gas rumah hijau: Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), Nitrus Oksida (N2O), Sulfur Heksaflurida (SF), Hidroflorokarbon(HFCs) dan Perflurokarbon (PFCs).

Berikut adalah perubahan pelepasan gas rumah hijau oleh beberapa negaranegara ahli:

4

Negara yang Menjadi Ahli
Setakat Jun 2007, sebanyak 174 negara telah pun menandatangan dan mengesahkan perjanjian (ratifikasi) kecuali Amerika Syarikat dan Australia. Amerika Syarikat menolak pakatan tersebut dengan alasan perjanjian ini akan memudaratkan negara itu. Malaysia telah meratifikasikan perjanjian pada September 2002.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol

Sumber : Tengku Hanidza Ismail Emel : thanidza@env.upm.edu.my

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM  A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama :  Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun  Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar  Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra  Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang  Pusat Tuisyen Kuala Nerang

a

Protokol Madrid
1. 2. 3. 4. Malaysia menyertai Protokol Perlindungan Alam Sekitar bagi Triti Antartika di Madrid pada tahun 1991. Protokol ini dikenali sebagai Protokol Madrid. Melalui triti dan Protokol Madrid ini membolehkan Malaysia melaksanakan kajian saintifiknya sendiri tanpa perlu menyertai ekspedisi-ekspedisi dari negara lain. Penyertaan Malaysia dalam Triti Antartika memberi cabaran besar dalam melakukan penyelidikan dan mendapat hak yang sama untuk membangunkan pusat penyelidikan khas di benua Antartika seperti negara-negara Eropah yang lain. Semua penemuan hasil daripada penyelidikan-penyelidikan akan didaftar dan dipaten agar tidak ditiru oleh negara lain. Malaysia menyertai Triti Antartika sebagai negara pihak bukan perunding (Non-Consultative Party – Non ATCP), bertujuan menjadi negara pihak perunding pada masa hadapan walaupun tindakan Malaysia akan dianggap sebagai saingan kepada negara Eropah. Penyertaan ini membolehkan Malaysia menyuarakan pendapat dan membuat keputusan tentang sains dan teknologi. Kementerian Luar, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar serta Pejabat Peguam Negara berusaha menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara perunding untuk membangunkan sains dan teknologi. Penyertaan Malaysia dalam Triti Antartika membuktikan kesungguhan dan komitmen negara terhadap kepentingan penyelidikan saintifik.

5. 6.

7. 8.

9.

b

Protokol Montreal
1. Protokol Montreal ialah perjanjian antarabangsa yang diwujudkan pada tahun 1987 untuk mengawal pengeluaran dan penggunaan bahan-bahan yang boleh menipiskan lapisan ozon seperti CFCs, Halon dan Menthyl Bromide. Dalam perjanjian di London (1990), Copenhagen (1992), di Vienna (1995), Montreal (1997) dan Beijing (1999), satu kesepakatan telah diambil untuk melindungi lapisan ozon daripada terus nipis. Dalam protokol ini, negara dunia diminta mengurangkan pengeluaran elemen-elemen yang boleh menyebabkan penipisan lapisan ozon. Malaysia telah diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa sebagai salah sebuah negara yang begitu komited dalam memulihara alam sekitar global terutama sekali berkaitan dengan pemuliharaan lapisan ozon global. Protokol Montreal dianggap sebagai salah satu undang-undang alam sekitar antarabangsa yang berjaya. Protokol Montreal telah berjaya mendapat kerjasama antarabangsa dengan melibatkan hampir semua negara di dunia termasuk Malaysia dalam menangani masalah penipisan lapisan ozon global.

2. 3. 4.

5. 6.

c

Protokol Cartagena
1. Satu lagi cabaran yang dihadapi oleh Malaysia akibat pembangunan sains dan teknologi ialah penanganan dan pemanfaatan suatu organism yang hidup disebabkan bioteknologi moden (OHMG). Kesan bioteknologi moden ini berbahaya jika tidak digunakan dengan baik. Oleh itu, protokol ini dipersetujui untuk memberi sumbangan dan perlindungan dalam bidang pemindahan, perlakuan dan pemanfaatan yang aman dari organism hasil ubah suai bioteknologi moden. Kerajaan Malaysia mengambil berat tentang kesan bioteknologi untuk menjaga jangka hayat hidup masyarakat. Kerajaan mengambil berat terhadap kemajuan sains dengan memastikan perlindungan terhadap alam sekitar dan jangka hayat masyarakat.

Info MINDA
Protokol Cartagena diterima oleh negara anggota pada tahun 2000 sebagai antara perjanjian kepada Konvensyen kepelbagaian Biologi (CBD)

2. 3.

4. 5.

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM  A STPM EN. SEZALI DIN METAFORA TRAINING AND CONSULTANT Tel : 04-7323062 / 012-4425241 blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Kerjasama :  Pusat Tuisyen dan Latihan HR, Kangar / Changlun  Pusat Tuisyen MIR MUTIARA (MMT), Alor Setar  Pusat Tuisyen GENIUS, Jitra  Pusat Tuisyen Minda Cemerlang, Pendang  Pusat Tuisyen Kuala Nerang

STPM Penggal 3

Isu dan Cabaran

Soalan Latihan Intensif Protokol Kyoto, Protokol Madrid, Protokol Montreal, dan Protokol Cartagena 1.
Persetujuan oleh negara-negara perindustrian untuk mengurangkan pembebasan gas rumah kaca secara kolektif Penyataan di atas merujuk kepada A Protokol Kyoto B Protokol Montreal C Protokol Cartagena D Konvensyen Vienna
S.20 STPM 2009

5. Yang

manakah benar mengenai matlamat Protokol Montreal? A Mengatasi masalah hidrokarbon halogen yang menjadi punca penipisan lapisan ozon B Memperolehi hak penyelidikan saintifik sama rata di Antartika C Mengurangkan masalah pelepasan gas rumah kaca secara kolektif D Mengurangi kesan negatif daripada bioteknologi Protokol P Kyoto I Matlamat Menangani masalah penipisan ozon secara global Mengurangkan pembebasan gas rumah kaca secara kolektif Melindungi pengguna kesan daripada bioteknologi

2. Yang manakah berkaitan dengan matlamat
Protokol Kyoto? A Membuat kajian mendalam mengenai perkembangan industri negara maju B Merancang strategi mengatasi masalah kemiskinan di Kyoto C Merancang mengawal pengeluaran gas rumah hijau di atmosfera D Membuat perjanjian dengan negara maju mengenai peningkatan komoditi utama
Soalan Ramalan ADABI Gaya Pos. Pilihan 1. STPM 2009 (Cikgu SEZALI DIN)

6.

Q

Cartagena

II

R

Montreal

III

Yang manakah padanan yang betul antara protokol dengan matlamatnya. P Q II I III I R III III I II

3.

Rangka kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PPB) mengenai pengurangan perlepasan gas rumah hijau. Malaysia telah meratifikasikan perjanjian pada September 2002

A B C D

I II II III

Penyataan di atas merujuk kepada A Protokol Kyoto B Deklarasi Putrajaya 2005 C Deklarasi Langkawi 1989 D Protokol Montreal

7.

Protokol Cartagena Matlamat protokol di atas merujuk A Mengawal pengeluaran bahan pencemaran udara B Melindungi pengguna daripada kesan-kesan bioteknologi C Mengambil langkah memulihara lapisan ozon D Melaksanakan kajian saintifik dan penyelidikan sains dan teknologi di Antartika
7

4.

Protokol X

 

Konvensyen kepelbagaian Biologi (CBD) Melindungi pengguna kesan daripada bioteknolgi

Protokol X merujuk kepada A Protokol Montreal B Konvensyen Bio Malaysia 2005 C Konvensyen Vienna D Protokol Cartagena ”....kejayaan tidak datang dengan mudah tanpa dua patah perkataan....USAHA GIGIH!” .

Cikgu SEZALI DIN 1991~2013 28hb Ogos 2013 (21 Syawal 1434)

AWAS !!! Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T. @ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT