Refleksi Saya dan rakan-rakan telah diberi tugasan bagi subjek Sejarah Lisan dan Pendokumentasian yang

memerlukan saya untuk menemu ramah beberapa orang tokoh. Berdasarkan tugasan kerja kursus yang telah diberi kepada saya ini, pelbagai maklumat, teknik dan kemahiran yang telah saya pelajari di mana teknik-teknik dan pengetahuan ini memberikan pengalaman yang berguna kepada saya dan rakan-rakan. Teknik-teknik dan kemahiran-kemahiran ini boleh digunakan sebagai panduan kepada saya dan rakan-rakan untuk membuat tugasan dan projek pada masa hadapan. Saya juga memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya saya dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Dengan izin-Nya juga, tugasan ini dapat disiapkan tepat pada waktunya. Saya dan rakan-rakan turut berbincang dan berkongsi idea dalam menjawab tugasan yang diberikan. Kami bersama-sama mencari maklumat yang boleh dijadikan panduan dalam melaksanakan tugasan. Di sini, saya dapat mempelajari nilai bekerjasama yang perlu diterapkan dalam diri saya sebagai bakal guru. Selepas saya mengikuti kursus SJH 3104 ini, saya dapati bahawa banyak pengetahuan diperoleh yang sememangnya berguna bagi saya dalam menyediakan diri ke arah menjadi seorang insan yang holistik. Hal ini demikian kerana, seseorang guru itu haruslah menguasai pelbagai jenis kemahiran dan ilmu dalam menyediakan diri bagi menghadapi cabaran global pada masa kini. Saya juga dapati bahawa melalui pengetahuan tentang Sejarah Lisan dan Pendokumentasian membolehkan saya mengenalpasti sumbersumber yang boleh diterima dan tidak boleh diterima. Hal ini demikian kerana, seseorang ahli Sejarah perlu tahu membezakan antara fakta, mitos, legenda ataupun unsur-unsur pengadilan moral supaya hasil kajian yang dibuat dapat diterima. Jadi, walaupun saya bukannya ke arah menjadi seorang ahli Sejarah, sekurang-kurangnya saya dapat belajar bagaimana metodologi yang diikuti oleh ahli Sejarah dengan mengikut metodologi tersebut. Semasa dalam proses menyiapkan tugasan ini, saya perlu membuat perancangan yang rapi terlebih dahulu. Perancangan yang dibuat penting dalam memastikan kajian yang dibuat dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hal ini demikian kerana kajian ini memakan masa, kos dan tenaga. Tambahan pula, tugasan ini melibatkan responden yang terdiri daripada tokoh-tokoh yang berpengaruh alam masyarakat untuk ditemu ramah. Apa yang penting di sini adalah komitmen yang tinggi dan semangat tidak mudah putus asa dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Perancangan yang dibuat termasuklah membentuk soalansoalan yang bersesuaian terlebih dahulu, menyediakan draf soalan, mengenalpasti tokohtokoh yang boleh dijadikan responden dan memastikan peristiwa yang saya kaji dapat memberikan manfaat kepada orang ramai.

secara tidak langsung dapat mendedahkan saya terhadap hubungan rapat dengan masyarakat amat penting dalam kehidupan. Hal ini demikian kerana terdapat beberapa bahagian dalam rakaman tersebut yang kurang jelas. Orang sumber ataupun responden perlulah yang menepati ciri-ciri yang tertentu seperti responden tersebut betulbetul tahu dengan peristiwa-peristiwa Sejarah yang ingin kita kaji. Hal ini dapat memudahkan saya dalam mencari maklumat dan orang sumber yang saya ingini. saya dapat mendekatkan diri dengan penduduk kampung. hubungan masyarakat ini perlu dipelihara supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang damai dan harmoni. Melalui tugasan ini. saya perlu memastikan responden terbabit benar-benar mengalami peristiwa tersebut. Apa yang dapat saya lihat. Hal ini penting terutamanya dalam menyediakan diri sebagai seorang guru yang sememangnya perlu bergaul dengan masyarakat setempat. Pada pendapat saya. . Pengalaman berjumpa dengan masyarakat sekitar dapat membantu saya memperbaiki kemahiran sosial. Bagi memilih tokoh yang boleh dijadikan orang sumber. proses ini merupakan proses yang sukar dan remeh kerana saya terpaksa mendengar berulang-ulang kali semasa membuat proses tersebut. sesetengah bahasa yang digunakan merupakan bahasa daerah yang berbeza dengan bahasa Melayu standard yang sememangnya memerlukan saya untuk mengetahui maksud sesetengah perkataan yang digunakan. Oleh yang demikian. masalah-masalah yang telah saya dan rakan-rakan terpaksa hadapi antaranya adalah mencari orang sumber. pada mulanya saya beranggapan bahawa proses membuat transkripsi adalah sangat mudah. Semasa dalam proses menyiapkan tugasan ini. Di samping itu. Dengan berbuat demikian. hal ini penting bagi mendapatkan satu kajian yang tepat.Kursus SJH 3104 ini juga memberikan banyak pengalaman kepada saya. perkataan ‘tanduk’ bagi masyarakat yang mendiami negeri-negeri di utara Semenanjung merujuk kepada laluan air di sawah. Contohnya. Walaubagaimanapun. saya hanya perlu mendengar dan menyalin semula semua dialog yang dirakamkan semata-mata. saya telah bertanya kepada penduduk kampung di sekitar. saya telah bertanya kepada masyarakat setempat maksud sesetengah perkataan yang saya tidak pernah didengari sebelum ini. Oleh itu. Selain itu. Kita tidak mahu mewujudkan masyarakat yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan masalah orang lain. Oleh itu. saya perlu bercampur dengan penduduk kampung yang terbabit bagi mendapatkan maklumat seperti minum di warung-warung bersama penduduk kampung dan bersembahyang Jemaah bersama penduduk kampung.

Saya juga bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan ini pada waktu yang ditetapkan. terima kasih. Sekian. saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dalam proses menyiapkan tugasan ini.Kesimpulannya. Saya berharap agar tugasan ini dapat memberikan sedikit maklumat yang berguna kepada sesiapa sahaja. Saya amat terharu dengan segala sumbangan yang telah diberikan. .