You are on page 1of 5

Peranan agen moral dalam proses sosialisasi individu

-keluarga

agen sosialisasi yang paling rapat dengan individu Contohnya :


ayah, ibu, saudara kandung yang belum bernikah dan tinggal bersama dalam satu rumah

Menurut ahli sosiologi Gertrudge Jaegar, keluarga merupakan agen sosialisasi yang paling awal kepada anak-anak
sentiasa berada dalam lingkungan keluarga

Menurut George Herbert Mead,

perkembangan kanak-kanak bermula pada


tahap persiapan (Preparatory Stage)
anak-anak mula melakukan kegiatan meniru perilaku orang terdekat meskipun perbuatan itu

tidak sempurna

Bersedia menerima dan memahami apa sahaja perkara yang didedahkan.

Contoh:
anak akan mengikuti sekiranya ibu mengajarnya cara makan. Biarpun cara mereka tidak sempurna misalnya makanan akan tertumpah tetapi mereka berinisiatif untuk melaksanakannya kerana mereka sudah bersedia pada tahap ini.