CAIET DE SARCINI

Cutie de distributie CD 1-4 pentru PTA 100 kVA Pentru PTA 4808

fara a se limita insa la recomandarile acestora.4 kV vor fi prevazute cu sigurante MPR NH01/ respective intrerupatoare (conform plan E-15). fabricate. IEC 60068 Incercari de mediu IEC 60255-21-1 Incercari la vibratii IEC 60255-21-2 Incercari la socuri IEC 60255-21-3 Incercari seismice IEC 60446 Grade de protectie pentru carcase IEC 60664 Coordonarea izolatiei echipamentelor in sisteme de JT IEC 61000 Compatibilitate electromagnetica SR EN ISO/CEI 17050-1:2-2005 Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului 3. 5. 2.4 kV montatepe 1 stalp. . Echipamentul electric din cutie asigura interconectarea transformatorului aerian de joasa tensiune (tensiunea secundara) cu circuitele de distributie trifazate principale . .circuitui de iluminat public va fi monofazat. .1.cutia de distributie nu va fi prevazuta cu punct de aprindere . contorizat in montaj direct. impotriva patrunderii in interior a insectefor. .circuitui general va fi echipat cu intreruptor automat tripolar ln=250 A. Acesta asigura protectia echipamentului electric fata de conditiile de mediu exterior.circuitele de linie 0. CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE Conform fisei tehnice. GENERALITATI Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice pentru achizitia si receptia cutiilor de distributie de 0. Echipamentul permite masurarea energiei totale livrata de postui de transformare. testate. . transportate si depozitate conform standardelor corespunzatoare. ALTE CARACTERISTICI SI CONDITII . 4. STANDARDE DE REFERINTA Cutiile de distributie vor fi proiectate.bare colectoare colectoare din aluminiu. Produsul se utilizeaza pentru echiparea electrica a posturilor de transformare MT/0. se vor respecta conditiiie indicate in Fisa Tehnica. 101. precum si cu circuitui trifazat de iluminat public. Datele tehnice principale necesare pentru cutiile de distributie aferente PTA sunt prezentate in anexa. Pentru o functionare corespunzatoare in regim normal si de avarie. impotriva vandalismului si accesului persoanelor neautorizate. . a rozatoarelor.carcasa cutiei de distributie este construita din policarbonat cu compartiment separat pentru grupul de masurare energie electrica.protejat cu sigurante MPR Sist. in numar de 4. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE SI TEHNICE Conform fisei tehnice.4 kV in carcasa din policarbonat pentru posturi de transformare aeriene pe 1 stalp echipate cu transformatoare de 100 kVA.

rezistenta de trecere ( Ohm ) .protejarea circuitelor de tensiune aferente grupurilor de masura va fi efectuata prin sigurante automate. .transformatorii de curent ptr masurare cu raport de transformare (A/A).gradul de poluare . Principalele caracteristici tehnice ale cutiei de distributie se dau in functie de puterea transformatorului postului: .CD trebuie sa fie inscriptionata cu indicatoare de avertizare echiparea electrica interioara trebuie sa fie conforma cu schema electrica de pe verso circuitul de nul va fi izolat in cutia de distributie de carcasa. usile cutiei de distributie vor fi prevazute cu incuietori.) .tensiunea de izolare (V c. .stuturile intrarilor si iesirilor de cablu in LEA vor fi amplasate intre stalp si corpul CD.cutia trebuie prevazuta la partea din spate cu doi suporti profilati de care se pot fixa colierele pentru montarea pe stalp .dimensiunile de gabarit ( mm ).transformatoarele de masura a curentului (TC) pe circuitul general vor avea raportul de transformare corespunzator curentului nominal circuitelor pe care se monteaza. .temperatura de functionare (grade Celsius}. . .5 mm2 .5 puterea 5 VA. respectiv la partea inferioara a soclului CD pentru LES .a.curentul nominal aI transformatorului de putere pe joasa tensiune (A)..sectiunea pe plecarile de JT din cutia de distributie LEA sau LES (mmp) . clasa de precizie 0. .altitudinea maxima de montare (m) .masa cutiei fara aparataj ( kg ).durata de viata ( ani) .5 mm2.masa minima { kg ).tensiunea de utilizare ( kV) . iar pentru pentru circuit de tensiune 1.cutia va fi prevazuta cu o lampa de iluminat interior care se va aprinde la deschiderea oricarei usi .gradul de protectie .cutia va fi echipata cu: • protectie mecanica impotriva electrocutarii prin atingere directa a elementelor aflate sub tensiune • semnalizare optica fuzibil ars • dispozitiv monopolar de extragere sigurante fuzibile • suport pentru fixarea pe stalp pentru circuitele secundare de masura se vor folosi urmatoarele sectiuni minime ale conductoarelor : pentru circuit de curent 2. . .sectiunea coloanei de JT de la transformatorul de putere la cutie (mmp) .

7. Teste individuale de rutina Lista testelor de tip si executia testelor vor fi in concordanta cu standardele in vigoare . 9. in conditiile de mediu precizate. exploatare si intretinere.4.masurarea rezistentei circuitului primar. 6. Se vor efectua urmatoarele teste: .2.coroziunii.1. .dielectrice la: contacte si izolatie. cat si in cazul reviziilor tehnice. TESTE Sl ACCEPTARI Testele sunt destinate sa demonstreze ca functionarea cutiei de distributie este conforma fisei tehnice din prezenta documentatie si ca dupa montare. 6. Teste de punere in functiune Furnizorul va prezenta.incercari de tinere la tensiune de frecventa industriala. Teste de tip si individuale Costrutorull va prezenta certificatele testelor de tip si individuale pentru cutia de distributie oferita. . MANUALUL DE INTRETINERE SI EXPLOATARE Cutia de distributie va fi insotit de urmatoarele documente: . DOCUMENTATII. SCULE Sl DISPOZITIVE PENTRU MONTAJ. individuale si executia acestora vor fi in concordanta cu standardele in vigoare. Cutia de distributie se va livra cu toate accesoriile si dispozitivele necesare. . PIESE DE SCHIMB PENTRU PERIOADA DE GARANTIE §l POST Furnizorul va mentiona piesele de schimb care intra in cutie si va preciza ce piese de schimb se considera necesare pentru o buna functionare a cutiei de distributie pentru o perioada de 2 ani si care pot fi achizitionate contra cost. Lista testelor de tip.3. care sa permita manevrarea cu usurinta atat la montaj.mecanice. Conditii de acceptare Cutia de distributie este acceptata daca sunt indeplinite toate cerintele din prezenta documentatie.functional la: circuitele principale si echipamentele care intra in componenta cutie de distributie. o lista a testefor de santier (de acceptanta) pentru punerea in functiune a cutiilor de distributie livrate. ea va functiona corect in toata perioada de viata ceruta cu un grad de disponobilitate acceptabil. post garantie. 6. 6. Cutia de distributie va fi supusa urmatoarelor teste: 6. EXPLOATARE Sl INTRETINERE Furnizorul va prezenta lista sculelor si dispozitivelor necesare pentru montaj. 8. Buletinele de incercare vor insoti cutia de distributie.

- .1514/2003 si HGR nr.E. perioada de garantie.GARANTII Orice defectiune la cutia de distributie intervenita in perioada de garantie neimputabila beneficiarului se va remedia pe cheltuiala furnizorului. in cazul unor deficiente repetate.caracteristicile acestora . Echipamentul va fi certificat conform Legii Protectiei Muncii si va avea aplicat marcajul CS. 1022/2002. SERVICE Beneficiarul isi rezerva dreptul ca dupa expirarea perioadei de garantie. si cerintele generale din: Standardul SR EN ISO/CEI 17050-1:2-2005. care se vor face pe cheltuiala furnizorului.document de certificare a calitatii produsului. 13.457/2003 modificat si completat prin HGR nr. sa solicite prezenta unui delegat al furnizorului cu care sa analizeze cauzele si sa stabileasca masurile de remediere a defectiunilor aparute. 10. inclusiv piese de schimb necesare. POST-GARANTII Furnizorul va preciza daca sunt strict necesare unele lucrari post .856/2002. Marcajul trebuie sa fie usor vizibil. HGR nr.natura. instructiuni de montaj. termenul de livrare. .componentele produsului . care sa respecte normele U. pret. FACILITATI Furnizorul va mentiona eventualele facilitati legate de: instruire personal. 12.mentionandu-se acelea care pot sa devina deseu periculos in sensul HG. nr. .specificatia tehnica a produsului in care sa se regaseasca enumerate : . declaratia de conformitate intocmita de producator sau reprezentantul sau pe proprie raspundere. 14. modul de plata.garantie.

Pe circuitui general vor fi montati transformatori de curent 150/5 A els 0.5-1) (2-10) 0-1000 35 50 660 3 660 kA kA Vca buc Vca % cicluri cicluri buc buc 100% fata extractibil > 10 000 >5 000 3 2 buc 1 buc 1 buc 1 .1. Circuite trifazate pentru distributia protejate cu sigurante fuzibile MPR NH 01.400 V Tensiunea nominala maxima de functionare Numarul de poli Tensiunea nominala de izolare Durata de conectare Conexiuni Executie Anduranta mecanica Anduranta electrica la In si Un 1.1. protejat cu sigurante fuzibile MPR SIST.1. CARACTER1STICI TEHNICE GENERALE 1. 5VA 1.5.5.1. Cutie din poficarbonat echipata cu: • protectie mecanica impotriva electrocutarii prin atingere directa a elementelor aflate sub tensiune • semnalizare optica fuzibil ars • dispozitiv monopolar de extragere sigurante fuzibile • usa prevazuta cu fanta pentru citirea contorului iluminatului public 1. Masura pentru circuitui general in montaj buc 1 buc A 1 250 160 A xlr xlr ms (0.1. 101 (Conform plan E-15) 1. (Conform plan E-15) 1. Circuit general protejat cu intrerupator automat tripolar cu urmatoarele caracteristici: Curent nominal In Curent reglaj Ir Domeniul de reglaj al declansatoare termice (reglaj continuu) Domeniul de reglaj declansatoare magnetice (reglaj continuu) Temporizare deciansatoare magnetice Capacitatea de rupere (IEC 60947-2): 230 V .1.3. Circuite trifazate pentru distributia stradala protejate cu intrerupatoare.1. crt.2.1.6. Caracteristici si date tehnice UM Valori solicitate ofertate PRODUCATORP*) TIP / COD / VERSIUNE PRODUS*) 1.7.CUTIE DISTRIBUTIE JT TIP CD 1 – 4 PENTRU PTA 100 kVA PTA 4808 Nr. Circuit trifazat pentru iluminat public contorizat. ELEMENTE COMPONENTE 1.4. (Conform plan E15) 1.1.

Compartiment separat pentru montare contoare 1. DOCUMENTATII NECESARE da 6.2. cataloage. Lista incercari de tip de rutina (individuale) de da/nu santier (de punere in functiune) si de exploatare. Locul de montaj exterior 2.4. CONDITII DE ASIGURARE A CALITATII ISO 9001 4. Conditii de asigurare a calitatii 5. complete) 6.3.6.1.Ofertantul va .2.2.2. prospecte.2.2. Durata de viata ani 2. Teste de tip (prezentare rezultate si da/nu documente) da 3.7. Intervalul dintre doua verificari consecutive. inclusiv Iimitele de acceptabilitate 6. descriere in da/nu da limba romana da 6. la o 5 exploatare normala am 25 5.9 Rigid itatea dielectrica Vef/50Hz 2000 1.9.2.1.3.3.1.2 CARACTERISTICI TEHNICE 100 1. Teste individuate da/nu da 3.10 Grad normal de protectie IP 54 2.1 1.2. Desene. GARANTIE de la livrare luni 36 de la montare luni 24 *) Se va completa obligatoriu de catre ofertant Nu se accepta fise tehnice cu alt format decat cel stabilit de CEZ DISTRIBUTIE. Cartea tehnica in limba romana (tabele de date da/nu tehnice garantate.2.4 Tensiunea nominala de utilizare Vca 660 1.5.4.8 Rezistenta de trecere ohm max.1. Temperatura mediului ambiant °C -25 + 40 2.2. Temperatura de transport si depozitare °C -25 + 40 3. Numele laboratorului de testare de tip da/nu (altul decat cel al furnizorului) 4.3 Curentul transformatoarelor de curent Vca 400/230 1. Buletine pentru teste de tip si de rutina da/nu da 6. Liste de referinte da/nu da 6.2 Curent nominal transformator de putere A 150/5 1.1 Putere nominala transformator de putere kVA A 145 1.2.1.6 Frecventa tensiunii de alimentare Hz 1.8 Masura pentru circuitui de iluminat public in buc 1 montaj direct (fara contor) buc 1 1.5 Tensiunea de izolare 50 1.1.6 m Altitudinea maxima de montare 2000 2. Urn id itatea aerului 90 % la 20 DC 2.0.1. CONDITII DE UTILIZARE 2. 10 1.2.1. Protectie climatica Normala 25 2.7 Rezistenta de izolatie Mohm min. Durata minima de viata garantata 6. Lista piese de schimb si scule recomandate da/nu da 7.5. CONDITII DE MENTENANTA ani 5.2. CONDIJII PRIVIND TESTELE da 3.2.