www.reinhausen.

com

PQM Power Quality Management®

PQM asigură atât soluţii de engineering cât şi hardware-ul necesar. curentul soseşte de la centrala energetică într-o calitate superioară. În acest timp s-au livrat echipamente cu o capacitate totală de peste 3000 Mvar în 35 de ţări. . societatea oferă servicii şi produse pentru asigurarea unei aprovizionări sigure cu energie.PQM Power Quality Management® Ajutor profesional împotriva poluării de reţea Maschinenfabrik Reinhausen este lider mondial în producerea comutatorilor de trepte pentru transformatorii de putere. Sistemele de calculatoare şi televizoarele cu blocuri de alimentare cu trepte intermediare comutabile respectiv redresoarele şi convertoarele de diferite capacităţi (de la câţiva kilowaţi până la 100 de megawaţi) reduc semnificativ calitatea tensiunii. în formă sinusoidală şi repartizat în mod egal între cele trei conductoare. de cele mai multe ori realitatea este alta. Cu un Know-How de peste 20 de ani. Prin urmare. Numele de PQM Power Quality Management® ascunde o grupă de specialişti care se ocupă cu compensarea puterii reactive şi reducerea de vibraţii armonice superioare în reţelele de distribuţie şi transmisie a energiei. Totodată. Iar această poluare creşte de la an la an. Sarcina cu sarcina neliniară În cazul ideal. putem vorbi de o adevărată poluare a tensiunii de reţea. Cu o frecvenţă de 50 / 60 Hz. PQM reprezintă una dintre primele nume din acest sector. Din păcate.

pe lângă puterea utilă şi puterii reactive. În lipsa specificaţiilor restrictive a furnizorilor de energie. în contractele lor de furnizare. societăţile furnizoare de energie electrică definesc factorul de putere ca şi relaţia dintre puterea utilă livrată şi puterea aparentă. Soluţiile personalizate reprezintă punctul nostru forte. De aceea. liniile aeriene.Cuvântul cheie: puterea reactivă Pe lângă puterea utilă. dezvoltat de PQM. Cu ajutorul acestui program pot fi simulate diferitele stări ale reţelei în diferite condiţii determinate de consumatori şi de caracteristicile de putere. . Diferenţele le plăteşte clientul. complicate. prin echipamentele de compensare PQM utilizatorul economiseşte bani. generatoarele. în PQM îşi găseşte partenerul potrivit. Controlul reţelei: Cunoaşterea situaţiei Dacă cineva doreşte să ştie ce se întâmplă în fiecare moment în reţeaua lui de curent – fie ea reţea publică sau reţea industrială. În prealabil cu ajutorul aparatelor de măsură de ultimă generaţie se măsoară detaliat raporturile de putere şi vibraţiile armonice superioare. cei mai mulţi consumatori de energie electrică preiau din reţea şi componente de putere reactivă. Pe baza rezultatelor putem determina următoarele: • Solicitarea mijloacelor de producţie • Puterea reactivă adică gradul necesar de compensare • Distribuirea tensiunii în reţea în funcţie de solicitare • Vibraţiile armonice superioare prin plasarea diferitelor mutatori de curent • Comportamentul de rezonanţă în reţeaua de distribuţie în funcţie de echipamentele de compensare şi a sarcinilor de cablu Prin evaluarea complexă a condiţiilor de reţea oferim soluţii optime şi pentru sistemele sensibile. cablurile şi transformatoarele sunt expuşi. Astfel. Transportarea acestora către consumator este nerentabilă. Pentru calcularea şi analiza valorilor măsurate din reţea se utilizează sistemul de program SALOMON®.

Compensare şi filtrare La consumatorii a căror absorbţie de putere este variabilă se utilizează echipamentele de compensare dinamice DynamiC. Oferta cuprinde atât simpli condensatori de putere. Consiliere bună – cu PQM Berlin Clienţii PQM Berlin primesc totul dintr-o singură sursă: începând cu consiliere şi efectuarea de măsurători. prin planificarea şi efectuarea calculelor şi până la livrarea echipamentului finit. implicit o eficienţă mărită şi o durată de viaţă lungă a consumatorilor conectaţi la reţea. oferim un proiect clar pentru o reţea curată. Servicii în serviciul rentabilităţii Prin compensarea puterii reactive exact în locul de unde acesta provine se realizează nu numai scăderea costurilor cu energia electrică a consumatorului ci şi reducerea emisiilor de CO2. Acestea garantează consumatorului o compensare eficientă chiar şi în cazul unor solicitări oscilante sau asimetrice. fără uzură şi în primul rând rapidă a condensatorilor. echipamente de compensare cu reglare automată cu accesoriile corespunzătoare cât şi alte servicii complementare referitoare la calitatea energiei. eliminarea flickerelor). . Pentru astfel de cazuri PQM Berlin oferă condensatori de putere şi module pregătite pentru conectare respectiv echipamente de compensare în mai multe variante constructive şi diferite capacităţi. În cazul reţelelor puternic afectate de vibraţiile armonice superioare.Sisteme de joasă tensiune Calitate înainte de toate Echipa PQM din Berlin oferă soluţii de îmbunătăţire a calităţii energiei electrice în special în reţelele de joasă tensiune. Calitatea superioară este asigurată de experienţa acumulată. pe lângă filtrele de putere pasive. Regulatorul special cu tiristor ThyroC asigură o comutare lină. experţii din Berlin pun accent şi pe sistemele de filtre active (AcF). Astfel zis. Astfel se asigură o remediere durabilă şi eficientă a calităţii tensiunii (ex.

Opţional. Aceste echipamente utilizează o combinaţie între compensarea dinamică a puterii reactive şi un sistem de filtre active. Variaţiile de sarcină în timpul exploatării laminoarelor sau a cuptoarelor cu arc electric influenţează tensiunea de reţea. etc.Sisteme de medie tensiune POCOS – compensare compactă Compact. ca şi . PQM oferă un sistem care se pretează mai ales pentru sistemele de tensiune medie. La dezvoltarea acestui sistem. . Echipamente de compensare dinamice În locurile unde variaţiile rapide de putere cauzează a influenţare dinamică a tensiunii la punctele de conectare sau acolo unde este necesară o reglare foarte fină a tensiunii. În funcţie de necesităţi pot fi combinate mai multe trepte în paralel.) cât şi pentru reţelele energetice publice (reţele municipale. Atât pentru industria materialelor de bază (hârtie. POCOS se utilizează în cazurile în care compensarea trebuie adaptată unor procese tehnologice şi unor cerinţe pretenţioase ale clientului. PQM se bazează pe experienţa acumulată în de-a lungul utilizării acestor sisteme în întreaga lume. PQM a instalat în toată lumea echipamente de compensare pentru toate plajele de tensiune. De aceea.de exemplu . Acestea pot fi utilizate atât pentru reţelele publice de alimentare cât şi pentru cele industriale. echipamentele concepute pentru interior pot fi livrate şi pentru utilizarea în aer liber.sarcina dinamică a sistemelor de energie electrică a căilor ferate. sistemele convenţionale sunt cerute pentru echipamente de condensatori sau circuite filtrante. soluţia potrivită o reprezintă echipamentele de compensare dinamice. reţele regionale) – prin experienţa acumulată şi cunoaşterea în detaliu a proceselor. În ciuda formei extrem de compacte: prin utilizarea comutatoarelor cu vid. De-a lungul timpului. ciment. prin condensatori optimizaţi şi drosele cu miez de fier se asigură o mare capacitate de compensare pe treaptă. Sunt disponibile variante cu supape de strangulare sau fără supape de strangulare. PQM asigură soluţii rentabile întotdeauna cu respectarea dorinţelor clientului. sticlă. chimie. inteligent şi funcţional: Cu POCOS. Echipamente de compensare convenţionale Echipamentele convenţionale de compensare nu sunt potrivite pentru anumite aplicaţii. oţel.

Aceşti experţi au grijă de tot: ei planifică. inclusiv furnizarea de sisteme şi componente – Echipamente şi module de reglaj pentru tensiuni joase – Dulapuri cu trepte de compensare pregătite de conectare POCOS.PQM: Sarcini sub tensiune în toată lumea PQM: Totul dintr-o singură sursă • Aparate de măsură în timp real pentru verificarea calităţii tensiunii. efectuează verificările la faţa locului şi supraveghează execuţia. în special a raporturilor de sarcină şi a vibraţiilor armonice superioare respectiv monitorizarea căderilor de tensiune • Măsurători şi studii simulate pentru calitatea tensiunii în reţelele de distribuţie publice şi cele industriale • Oferte şi elaborare de soluţii de echipamente de compensare în plaja de tensiuni înalte. 20 MVA – Instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de compensare livrate PQM asigură asistenţă permanentă începând cu prima zi Acesta înseamnă că fiecare client are „propria lui echipă de proiectare”. . medii şi joase. Astfel se asigură un flux constant de informaţii şi totodată o prelucrare optimă a fiecărei comenzi. cu menţinerea tensiunii şi filtrarea activă până la o putere de cca. La realizarea echipamentului va fi luată în considerare amplitudinea tuturor factorilor. trepte de compensare convenţionale şi circuite filtrante inclusiv instalaţii şi module comutatoare – Echipamente de compensare dinamice pentru tensiuni medii cu puteri diferite pentru compensarea puterii reactive. Plusul necesar este asigurat de experienţa acumulată de-a lungul instalării echipamentelor precedente precum şi de dovada asigurării caracteristicilor.

Soluţia: Instalarea de echipamente statice de circuit filtrant pentru vibraţiile armonice superioare prezente în reţeaua de transmisie cauzate de redresoare. Filtru activ pentru fabrica de peşte. Soluţia: Instalarea a patru echipamente dinamice de compensare pentru stabilizarea tensiunii. Soluţia: Instalarea de sisteme de compensare în trepte POCOS cu contactoare de vid şi drosele de circuit filtrant. Soluţia: Montarea unui filtru activ de serie AcF. Atât proiectarea. Electroliză zinc Townsville. Färöer Sarcina: Compensarea puternicelor fluxuri de vibraţii armonice superioare datorită compresoarelor frigorifice cu o putere absorbită de 3x750 kW. . prin redresoarele folosite vibraţiile armonice superioare ajung în reţeaua publică. livrarea şi punerea în funcţiune cât şi instruirea personalului au fost realizate de către PQM. Shanghai Sarcina: Datorită exploatării trenului suspendat cu levitaţie magnetică Transrapid.Proiectul Transrapid. Echipamentul de filtrare se conectează printr-un propriu transformator Step-Down la reţeaua de tensiune medie de 22 kV a fabricii. Großenkneten/Niedersachsen Sarcina: Compensarea puterii reactive a celor trei staţii la sarcini tehnologice puternic oscilante cu solicitarea crescută a redresoarelor în reţea. la accelerări apar frecvent variaţii de tensiune care solicită la maxim comutatorul de trepte a transformatorului şi. Staţia de compresoare gaz natural. Australia PQM: Referinţe Sarcina: Redresoarele instalaţiilor de electroliză produc vibraţii armonice superioare şi puteri reactive care trebuie reduse la nivelul maxim admis de către normele australiene şi trebuie să fie conforme contractului de furnizare a energiei electrice. În prealabil se efectuează măsurători comparative şi studii de reţea. planificarea instalaţiei.

reinhausen. Ne rezervăm dreptul modificărilor.www. IN218/05 RO – 08/11 – F0249700 – uw – Printed in Germany.com © Maschinenfabrik Reinhausen GmbH PQM Power Quality Management® Wiebestrasse 46.reinhausen.pqm@reinhausen.com © Maschinenfabrik Reinhausen GmbH PQM Power Quality Management® Alte Chaussee 73 99097 Erfurt.pqm@reinhausen. Germany Phone: +49 361 301 03-0 Tax: +49 361 301 03-20 Email: support. Germany Phone: +49 30 330 915-0. Fax: -25 Email: support.com www. 10553 Berlin.com Atenţie: Toate datele cuprinse în publicaţiile noastre pot prezenta diferenţe de detaliu faţă de produsul livrat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful