LAMPIRAN 2 PEMARKAHAN 1. ESEI ILMIAH 2 2. 3.

FORUM KUIZ/UJIAN JUMLAH

BML 3103 : SEJARAH BAHASA KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

ESEI ILMIAH HUBUNGAN KEKERABATAN MASYARAKAT MINANGKABAU DENGAN BAHAGIAN KESUSASTERAAN DAN KEBUDAYAAN MELAYU

KUMPULAN EL – A04 DISEDIAKAN OLEH NAMA ROZIHAN BT ISMAIL FATHI NO ID D2011049501 NO TELEFON 014-2396421

NAMA TUTOR E – LEARNING : PROF. MADYA DR. ABDUL HALIM TARIKH SERAH : 15.11.2012

ISI KANDUNGAN
Halaman

A 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

Pengenalan Etnik Minangkabau Bahasa Kesenian dan Kebudayaan Bahan Sastera Rujukan FORUM E-LEARNING 1 2 3 4 Tajuk Forum 1 Tajuk Forum 2 Tajuk Forum 3 Tajuk Forum 4

1

1.0 PENGENALAN

Malaysia mempunyai lebih daripada 25 juta penduduk dalam tahun 2007. Rakyat ini terdiri daripada 200 kumpulan etnik. Etnik bermaksud kelompok manusia yang anggotanya mengaitkan diri melalui sesuatu warisan sepunya, baik warisan yang benar mahupun yang dianggap. Identiti etnik dipupuk dengan membezakan kelompok diri daripada kelompok yang lain menerusi sifat-sifat seperti budaya, bahasa, agama, dan tingkah laku.Contoh etnik-etnik yang ada di Malaysia ialah Iban,Melanau,Kenyah,Kelabit,dan banyak lagi yang kebanyakannya tinggal di Sabah dan Sarawak. Malah ada juga etnik-entik dari luar yang tinggal di Malaysia sepert Bugis, Baba dan Nyonya, Portugis dan Minangkabau. Maka itu Malaysia mempunyai senario penduduk yang pelbagai budaya.

1.1ETNIK MINANGKABAU Minangkabau merupakan satu bangsa yang mendiami daerah pesisir barat pulau Sumatera. Bangsa Minangkabau merupakan rumpun bangsa Melayu yang tersebar di sekitar Semenanjung Malaysia. . Sejarah awal mengenai asal usulnya bangsa Minangkabau terbagi dari beberapa versi. Menurut Tambo (hikayat) Minangkabau ada menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Minangkabau bernama Sultan Maharajo Dirajo merupakan anak dari raja Macedonia Iskandar Zulkarnain atau Aleksander Agung yang berlayar dan menemukan daratan iaitu Minangkabau pada masa sekarang. Dalam Tambo ini ada menyatakan rombongan tersebut terdiri daripada anggota-anggota yang bernama Cati Bilang Pandai (asal India) berkasta kesatria, Harimau Campo (asal Champa), Kuciang Siam (asal Siam), Kambiang Hutan (asal Cambay, India) dan Anjiang Mualim (asal Persia). Ada juga yang menyebutkan bahwa bangsa Minangkabau berasal dari 10 suku Israel yang hilang dan berasal dari kerajaan Israel Utara, disebabkan oleh penaklukan bangsa Asyur (Asiria). Ada cerita yang sangat menarik iaitu nenek moyang bangsa Minangkabau berasal dari Gandhara, India. Gandhara merupakan suatu daerah yang terletak di lembah Sungai Indus, India. Menurut sejarah, Gandhara terletak di Jalur Sutera (silk way) yang merupakan jalur ataupun tempat persinggahan para peniaga yang ingin menuju Asia Timur maupun yang ingin menuju ke Eropah. Di sini banyak terjadi pertemuan budaya, ras, maupun agama.

(1)

Minangkabau atau nama singkatan yang biasa dipanggil Minang adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bahagian utara Bengkulu, bahagian baratJambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Kebanyakan orang menyatakan, orang Minang selalu disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat aitu kota Padang. Namun, masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan urang awak, yang bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri. „Urang Minang‟ merupakan panggilan yang menunjukkan identiti masyarakat Minangkabau. Daerah asalnya merupakan tiga gabungan wilayah adat yang disebut sebagai “luhak nan tigo” (wilayah yang tiga) iaitu Luhak Agam, Luhak Lima puluh Tigo, dan Luhak Tanah Rata. Pada masa pemerintahan India-Belanda, kawasan luhak tersebut menjadi daerah jajahan pemerintahan yang disebut afdeling, diketuai oleh seorang residen yang dipanggil oleh masyarakat Minangkabau dengan nama Tuan Luhak. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk, masyarakat Minangkabau tersebar ke kawasan “darek” yang lain dan membentuk beberapa kawasan tertentu menjadi kawasan “rantau.” Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan,dan kawasan perdagangan. Rantau di Minangkabau dikenal dengan Rantau Nan Duo terbahagi kepada Rantau di Hilia (kawasan pesisir timur) dan Rantau di Mudiak (kawasan pesisir barat).

1.1.1 Asal Nama Minangkabau Minangkabau adalah gabungan daripada perkataan „Minang‟ yang bermaksud „Menang‟ dan „Kabau‟ bermaksud „Kerbau‟. Gabungan perkataan ini diperoleh daripada peristiwa perselisihan faham antara kerajaan Minangkabau dengan seorang Putera dari kerajaan Jawa yang meminta pengakuan kekuasaan di Tanah Melayu.Oleh itu, bagi mengelak daripada berperang masyarakat Minangkabau mencadangkan pertandingan beradu kerbau. Putera dari Jwa tersebut bersetuju dan menonjolkan seekor kerbau yang besar dan ganas. Masyarakat Minangkabau pula hanya menonjolkan seekor anak kerbau yang lapar, tetapi ditajamkan tanduknya. Semasa bertanding si anak kerbau tidak sengaja merodok tanduknya ke perut kerbau yang besar dan ganas itu untuk mencari puting susu bagi menghilangkan kelaparannya. Malangnya, kerbau yang besar dan ganas itu mati kerana tertusuk tanduk si anak kerbau tersebut. Maka masyarakat Minangkabau telah berjaya menyelesaikan perselisihan tersebut secara aman.

(2)

Kisah rakyat ini juga dijumpai dalam Hikayat Raja-raja Pasai yang juga menyatakan bahwa kemenangan itu telah menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Periaman (Pariaman) telah menggunakan nama Minangkabau. Selanjutnya penggunaan nama Minangkabau juga digunakan untuk menyebut sebuah negeri, yaitu Nagari Minangkabau, yang terletak di kecamatan Sungayang, daerah Tanah Datar, provinsi Sumatera Barat. Pada awalnya orang Minang dan orang Melayu tidak ada bezanya, tetapi sejak abad ke-19, penyebutan Minang dan Melayu mulai dibezakan melihat kepada budaya matrilineal yang tetap bertahan bagi masyarakat Minangkabau berbanding budaya patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Kemudian pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan bancian penduduk mahupun politik.

1.2 BAHASA Bahasa Minangkabau atau Baso Minang adalah salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibunda khususnya di provinsi Sumatera Barat (kecuali kepulauan Mentawai), bahagian barat provinsi Riau, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Bahasa Minang dihipotesiskan sebagai bahasa Melayik, seperti juga bahasa Banjar, bahasa Betawi, dan bahasa Iban. Bahasa Minangkabau termasuk salah satu anak cabang rumpun bahasa Austronesia. Terdapat juga pertentangan pendapat mengenai hubungan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Dimana sebahagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu, kerana terdapat banyak kesamaan kosakata dan bentuk tuturan di dalamnya. Sementara yang lain pula beranggapan bahwa bahasa ini merupakan bahasa mandiri yang berbeza dengan bahasa Melayu. Kerancuan ini disebabkan kerana bahasa Melayu dianggap satu bahasa. Kebanyakan pakar kini menganggap bahasa Melayu bukan satu bahasa, tapi merupakan satu kelompok bahasa dalam rumpun bahasa Melayik. Di mana bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa yang ada dalam kelompok bahasa Melayu tersebut. Bahasa Minang berada dalam standardnya sendiri kerana masih digunakan sebagai bahasa sehari-hari oleh masyarakat Minangkabau. Banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah, namun bahasa Minang masih tetap membawa dan menggunakan dalam percakapan seharian dengan sesama orang Minang.

(3)

Bahasa Minangkabau juga menjadi bahasa lingua franca di kawasan pantai barat Sumatera Utara, malah menjangkau lebih jauh lagi hingga pesisir barat Aceh. Di Aceh sendiri, penutur bahasa Minang disebut sebagai Aneuk Jamee. Selain itu, bahasa Minangkabau juga dituturkan oleh masyarakat di Negeri Sembilan, Malaysia yang nenek moyangnya merupakan pendatang asal ranah Minang sejak berabad-abad silam. Dialek bahasa Minangkabau di Negeri Sembilan ini disebut Baso Nogoghi. Bahasa Minang memiliki banyak dialek, malah antara kampung yang dipisahkan oleh sungai sekali pun dapat mempunyai dialek yang berbeza. Perbezaan yang sangat menonjol adalah dialek yang dituturkan di kabupaten Pesisir Selatan dan dialek di kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Selain itu dialek bahasa Minangkabau juga dituturkan oleh sebahagian daripada penduduk di sepanjang pesisir barat pulau Sumatera mulai dari Mandailing Natal, Sibolga, Barus di Sumatera Utara, kemudian berlanjut ke Singkil, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya danMeulaboh di Aceh. Di Aceh dialek bahasa Minang ini disebut dengan bahasa Jamee, sedangkan di Mandailing Natal, Sibolga dan Barus disebut sebagai bahasa Pesisir. Orang Minangkabau umumnya berpendapat banyak persamaan di antara bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Marah Roesli dalam Peladjaran Bahasa Minangkabau menyebutkan pada umumnya perbezaan di antara bahasa Minangkabau dan bahasa Indonesia adalah pada perbezaan lafal, selain perbezaan beberapa perkataan
 . Selain perbedaan akhiran, imbuhan awalan seperti me-, ber-, ter-, ke-, pe- dan se- dalam bahasa Minang menjadi ma-, ba-, ta-, ka-, pa-, dan sa-. Contohnya meminum, berlari, terlambat, kesalahan, penakut, dan setiap dalam bahasa Minang menjadi maminum, balari, talambek, kasalahan, panakuik, dan satiok. 

Sementara itu, imbuhan akhiran seperti -kan dan -nya dalam bahasa Minang menjadi an dan -nyo. Contohnya memusnahkan danselamanya dalam bahasa Minang menjadi mamusnahan dan salamonyo.

Perbedaan lainnya adalah setiap suku kata pertama yang mengandung huruf "e" dalam bahasa Minang menjadi huruf "a". (4)

Persamaan bahasa Minangkabau dengan berbagai bahasa lain dari rumpun Melayu dapat dilihat misalnya dalam perbandingan kosakata berikut:

Bahasa Indonesia

apa

laut

lihat

kucing pergi ular Keras Manis

lutut

Bahasa Minangkabau

apo

lauiʔ

liaiʔ/caliaʔ kuciang

pai

ula Kareh Manih lutuiʔ

Bahasa Pekal

apo

lawik

liek

kucing

lalui ulah Kehas Manis lutuik

Bahasa Urak Lawoi'

nama lawoiʔ

lihaiʔ

mi'aw

pi

ulal

Kras

Maneh lutoiʔ

Sebagai contoh, perbedaan dapat dilihat dalam versi masing-masing dari Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia:

Bahasa Inggris

Bahasa Indonesia

Bahasa Malaysia

Bahasa Minangkabau

Universal Declaration of Human Rights

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat

Deklarasi Sadunia Hak-Hak Asasi Manusia

Article 1

Pasal 1

Perkara 1.

Pasal 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Semua manusia dilahirkan bebas dan samarata dari segi kemuliaan dan hakhak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bertindak di antara satu sama lain dengan semangat persaudaraan.

Sadoalah urang dilahiaan mardeka jo punyo martabat sarato hak-hak nan samo. Inyo dikaruniai aka jo hati nurani, supayo ciek samo lain bagaul dalam samangaik badunsanak.

(5)

Bahasa Minang sangat mudah difahami. Walaupun bahasa yang satu ini agak berbeza dengan bahasa Melayu yang lain di pulau Sumatera, serta memiliki banyak kosakata yang didengari agak susah difahami, namun jika anda mengerti dan faham rumus-rumusnya maka anda tidak akan mengalami kesulitan dalam memahaminya. Dibawah ini ada beberapa rumus yang mudah difahami:
 

1. Akhiran O Rumus ini paling mudah difahami. Kata-kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang berakhiran A digantikan saja dengan O. Contohnya; bunga=bungo, cinta=cinto, suka=suko, gula=gulo, mata=mato, telinga=talingo, kepala-kapalo, dada=dado, ada=ado, luka=luko, dan lain-lain.

      

2. “ing” menjadi “iang” Contohnya; kucing=kuciang, kambing=kambiang, pening=paniang, burung=buruang. Contohnya; hangus=anguih, lurus=luruih. 5. “ut” menjadi “uik” Contohnya; cabut=cabuik, kusut=kusuik, angkut=angkuik, lutut=lutuik, belut=baluik, takut=takuik, kabut=kabuik, mulut=muluik, semut=samuik, perut=paruik.

  

6. “uh” menjadi “uah” Contohnya; bunuh=bunuah, penuh=panuah, tuduh=tuduah, rusuh=rusuah,

basuh=basuah.
  

7. “ung” menjadi “uang” Contohnya; hidung=iduang, mancung=mancuang, dukung=dukuang,

gunung=gunuang, tudung=tuduang.
     

8. Jika ada kata seperti bakar maka huruf terakhir dibuang. Seperti; bakar=bakar, kasar=kasa, tukar=tuka, datar=data, pagar=paga, putar=puta. 9. “it” menjadi “ik” Contohnya; bukit=bukik, tumit=tumik, sakit=sakik, bangkit=bangkik, ungkit=ungkik.

(6)

 

10. “at” menjadi “ek” Contohnya; silat=silek, angkat=angkek, bulat=bulek, dekat=dakek, pekat=pakek, penat=panek, surat=surek, pusat=pusek, padat=padek, pucat=pucek, lebat=labek, sikat=sikek, panjat=panjek, ketupat=katupek, dll.

Selain rumus di atas terdapat juga kata-kata baru seperti dibawah ini: Juga= juo Sudah= alah Belum= alun Lapar= litak Kalung= dukuah Anting= subang Laki-laki= jantan Perempuan= padusi - Kenduri/ kondangan= baralek

Tidak=indak Sudah/ telah= alah Besar= gadang

Kata-kata panggilan kepada orang:

# saya= awak/ ambo/ denai/ aden (aden {den} digunakan ketika berbicara kepada teman sebaya). # ibu= bundo/ amak. # ayah= apak/ abah. # kamu „perempuan= kau (dibaca kaw). # kamu „laki-laki= ang/ waang. # nenek= mak gaek # kakek= pak gaek/ atuak. # kakak laki-laki= uda # kakak perempuan= uni.

Meski pun mempunyai bahasa sendiri , tetapi orang Minangkabau masih menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia secara meluas. Sejarah tradisional Orang Minagkabau, Tambo Mingakabau ditulis dalam bahasa Melayu dan merupakan salah satu daripada bahagian sastera Melayu dan sastera Indonesia lama. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Bahasa Melayu yang dipengaruhi oleh Bahasa Arab dalam tatabahasa mahupun dalam kosakata telah digunakan dalam pengajaran untuk pelajaran agama Islam. Pertandingan Pidato di sekolah agama juga menggunakan bahasa Melayu. Pada awal abad ke-20 sekolah-sekolah Melayu yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di wilayah Minangkabau telah mengajarkan bahasa Melayu Riau, yang dianggap sebagai bahasa standard dan juga digunakan di wilayah Johor, Malaysia. (7)

Namun kenyataannya bahasa yang digunakan oleh sekolah-sekolah Belanda ini adalah ragam yang terpengaruh oleh Bahasa Minangkabau. Terdapat ramai guru-guru dan penulis Minangkabau berperanan penting dalam pembinaan Bahasa Melayu Tinggi. Banyak guruguru Bahasa Melayu yang berasal dari Minangkabau, dan sekolah di Bukittinggi merupakan salah satu pusat pembentukan Bahasa Melayu formal. Dalam masa menerimanya Bahasa Melayu Balai Pustaka, orang-orang Minangkabau percaya bahwa mereka adalah penjaga kemurnian bahasa mereka yang kemudian menjadi Bahasa Indonesia itu.

1.3. ADAT DAN KEBUDAYAAN Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari dua kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik, yang menjadi anti-tesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feudal dan sinkretik. Berbeza dari kebanyakan budaya yang berkembang di dunia, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal, baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, dan sebagainya. Walaupun suku Minangkabau kuat dalam pegangan agama Islam, mereka juga kuat dalam mengamalkan amalan turun-temurun adat. Walaubagaimanapun, pengaruh agama Islam masih kuat di dalam adat Minangkabau, seperti yang tercatat di dalam pepatah mereka, Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah, yang bermaksud, adat (Minangkabau) bersendi hukum Islam dan hukum Islam bersendi Al Qur'an. Menurut tambo, sistem adat Minangkabau diasaskan oleh dua orang bersaudara, Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan. Datuk Perpatih mewariskan sistem adat Bodi Caniago yang demokratis, sedangkan Datuk Ketumanggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang yang aristokratis. Dalam perjalanannya, dua sistem adat yang dikenal dengan kelarasan ini saling isi mengisi dan membentuk sistem masyarakat Minangkabau. Adat Perpatih telah dibawa ke Semenanjung Tanah Melayu (Semenanjung Malaysia) oleh perantau-perantau Minangkabau pada abad ke 14 Masehi. Di Malaysia, Adat Perpatih ini masih lagi wujud dan diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan dan sebahagian dari Melaka terutamanya Masjid Tanah. Majoriti mereka adalah keturunan Melayu Minangkabau.Masyarakat Adat Perpatih terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu Perut, Suku dan Luak

(8)

Matrilineal merupakan salah satu perkara utama dalam mendefinisikan identiti masyarakat Minang. Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan adalah mengikut kepada ibu yang dikenal dengan Samande (se-ibu), sedangkan ayah mereka disebut oleh masyarakat dengan nama Sumando (ipar) dan dianggap sebagai tetamu dalam keluarga tersebut. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dipanggil dengan nama Bundo Kanduang, memainkan peranan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman atau saudara dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Pengaruh tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai Limpapeh Rumah Nan Gadang (pilar utama rumah). Walau kekuasaan berpengaruh dalam penguasaan terhadap aset ekonomi dalam sebuah keluarga namun kaum lelaki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoriti atau memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitinya. Matrilineal masih dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau sehingga sekarang walau hanya diajarkan secara turun temurun dan tidak ada sanksi adat yang diberikan kepada yang tidak menjalankan sistem kekerabatan. Rumah adat Minangkabau disebut sebagai Rumah Gadang, yang biasanya dibangunkan di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam suku tersebut secara turun temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk empat persegi panjang dan bertingkat atas dua bahagian depan dan belakang. Di rumah inilah dijalankan berbagai aktiviti seperti perkahwinan, acara-acara adat dati suku yang berkaitan. Dalam adat budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam kehidupan mereka, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk satu kelompok kecil keluarga baru pewaris keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, bagi pihak keluarga isterinya. Sementara bagi keluarga pihak isteri pula, penambahan anggota baru di dalam komuniti Rumah Gadang mereka. Dalam proses perkawinan adat Minangkabau, biasanya disebut baralek, mempunyai beberapa proses yang umum dilakukan. Dimulai dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin lelaki), sampai basandiang (bersanding di pelamin). Setelah maminang dan kemudian bersepakat manantuan hari (menentukan hari pernikahan), seterusnya dilanjutkan dengan pernikahan secara Islam yang biasa dilakukan di masjid, sebelum kedua pengantin bersanding di pelamin. Pada nagari tertentu setelah ijab kabul di depan penghulu atau tuan kadi, pengantin lelaki akan diberikan gelaran baru

(9)

sebagai panggilan penganti nama kecilnya. Kemudian masyarakat sekitar akan memanggilnya dengan gelaran baru tersebut. Gelaran panggilan tersebut biasanya bermulai dari sutan, bagindo atau sidi (sayyidi) di kawasan pesisir pantai. Namun di kawasan Luhak Limopuluah, pemberian gelaran ini tidak berlaku. .

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat Matrilineal yang terbesar di dunia. Adat ini menyebabkan kaum lelaki Minangkabau merantau untuk mencari ilmu dan kemewahan melalui perdagangan dengan merantau. Kanak-kanak lelaki seawal usia tujuh tahun selalunya akan meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di surau yang mana mereka akan diajar dengan ilmu agama dan adat Minangkabau. Apabila remaja pula mereka digalakkan untuk meninggalkan kampung halaman untuk mencari pengalaman di dunia luar agar mereka dapat menjadi seorang yang lebih matang dan bertanggungjawab kepada keluarga dan nagari (kampung halaman).

Merantau merupakan proses interaksi masyarakat Minangkabau dengan dunia luar. Keluarga yang banyak merantau, biasanya mempunyai saudara di hampir semua kota utama di Indonesia dan Malaysia. Keluarga yang paling kuat dalam mengembangkan tradisi merantau biasanya datang dari keluarga pedagang-pedagang dan penuntut ilmu agama. Sejarah mencatat penghijrahan pertama terjadi pada abad ke-7, di mana banyak pedagang-pedagang emas yang berasal dari pedalaman Minangkabau melakukan perdagangan di muara Jambi, dan terlibat dalam pembentukan Kerajaan Melayu. Penghijrahan besar-besaran pula terjadi pada abad ke-14, dimana banyak keluarga Minang yang berpindah ke pesisir timur Sumatera. Mereka mendirikan koloni-koloni dagang di Batubara, Pelalawan, hingga melintasi selat ke Penang dan Negeri Sembilan, Malaysia. Pada akhir abad ke-18, banyak pelajar Minang yang merantau ke Mekkah untuk mendalami agama Islam, di antaranya Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Setibanya di tanah air, mereka menjadi penyokong kuat gerakan Paderi dan menyebarkan pemikiran Islam di seluruh Minangkabau dan Mandailing. Gelombang kedua perantauan ke Timur Tengah terjadi pada awal abad ke-20, yang diketuai oleh Abdul Karim Amrullah, Tahir Jalaluddin,Muhammad Jamil Jambek, dan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selain ke Timur Tengah, pelajar Minangkabau juga banyak yang merantau ke Eropah.

(10)

Mereka adalah Abdoel Rivai, Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, Roestam Effendi, dan Mohammad Amir. Intelektual lain, Tan Malaka, hidup mengembara di lapan negara Eropah dan Asia, membangunkan pergerakan kemerdekaan Asia. Semua pelajar Minang tersebut, yang merantau ke Eropah sejak akhir abad ke-19, menjadi pejuang kemerdekaan dan penngasas Republik Indonesia.

1.4 KESENIAN Kesenian masyarakat Minangkabau banyak berkait dengan kesenian masyarakat Melayu di Malaysia. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian, seperti tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat mahupun perkawinan. Di antara tarian-tarian tersebut adalah tari pasambahan merupakan tarian yang dimainkan sebagai ucapan selamat datang ataupun ungkapan rasa hormat kepada tetamu istimewa yang baru saja sampai, selanjutnya tarian piring merupakan bentuk tarian dengan gerak pantas dari para penarinya sambil memegang piring pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan oleh talempong dan saluang. . Tarian piring ini berasal daripada Sumatera Barat. Tarian ini menggambarkan rasa kegembiraan dan kesyukuran masyarakat Minang ketika kedatangan musim panas. Golongan muda-mudi akan mengayunkan gerak langkah dan menunjukkan kebolehan mereka dengan memainkan piring yang ada di tangan mereka. Kebiasaannya, di Malaysia tarian piring dipersembahkan di hadapan mempelai di luar rumah ketika majlis perkahwinan terutamanya bagi keluarga yang berada, bangsawan dan hartawan di sesebuah kampung. Randai pula merupakan teater rakyat tradisional Minangkabau iaitu melibatkan muzik, nyanyian, tarian, drama dan seni mempertahanka diri iaitu silat. Kebiasaannya, randai dipersembahkan ketika menyambut perayaan tradisional dan terselit pelbagai cerita di dalamnya dalam satu masa. Cerita-cerita yang dikisahkan disampaikan melalui nyanyian dan lakonan berdasarkan lagenda-lagenda Minangkabau dan cerita rakyat. Randai dipersembahkan oleh kaum lelaki, namun setelah 1960-an, perempuan juga telah menyertai persembahan ini. Selain itu, masyarakat Minangkabau juga memiliki alat muzik tradisional khas iaitu Saluang. Alat muzik ini diperbuat daripada buluh nipis atau talang. Alat ini mempunyai empat lubang dan panjangnya lebih kurang 40-60 cm dan berdiameter di antara 3-4 cm. Saluang dimainkan seperti seruling. (11)

Akhir sekali budaya Minangkabau terserlah indah pada busana tradisional Negeri Sembilan. Sejarah asal usul kaum Minang di Negeri Sembilan yang berhijrah dari Pagaruyung pada kurun ke-15 iaitu pada zaman kesultanan Melayu Melaka memungkinkan adat istiadat dan budaya berpakaian dari Sumatera Barat kekal dalam masyarakat Negeri Sembilan sehingga kini. Pakaian lelaki menyerupai Baju Sikap yang dipakai sebagai sut berlima mengandungi baju atau jaket sederhana labuh, baju di dalam, berseluar dipadan dengan samping dan dihias pua dengan tengkolok. Kaum wanita pula berbaju Kurung Teluk Belanga dan berkebaya labuh dipadan pula dengan kain sarung. Wanita bangsawan yang berketurunan Minangkabau pula, pakaiannya dari kain baldu bersulam benang emas bertatahkan labuci. Sarungnya pula dari kain songket penuh tenunan dari Pandai Sikek atau Batu Bara di Sumatera. Si lelaki memakai pakaian adat pembesar Minangkabau atau Aceh. Bajunya berwarna hitam dihiasi sulaman benang emas di leher dan lengan. Celana yang dipakainya pula berkaki lebar, di samping kain tenun sutera dan destar atau saluak. Si gadis pula memakai baju kurung bersulam benang emas bermotifkan buluh rebung, tekuk leher bertekat dan penutup kepala tengkuluk.

Dalam bidang kesukanan , masyarakat Minangkabau amat popular acara olahraga. Pacuan kuda merupakan olahraga berkuda yang telah lama ada di nagari-nagari Minang, dan sehingga saat ini masih diselenggarakan oleh masyarakatnya, serta menjadi satu acara tahunan yang dilaksanakan pada kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya yang masih dilestarikan dan menjadi hiburan bagi masyarakat Minang antara lain adalah lumba pacu jawi dan pacu itik. Permainan tradisional seperti sepak raga juga merupakan permainan yang popular di kalangan masyarakat Minangkabau.

1.3.1 MAKANAN MINANGKABAU Masyarakat Minang juga dikenal dengan berbagai keunikan masakannya. Dengan citarasanya yang pedas, membuat masakan ini popular di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga dapat ditemukan di hampir seluruh Nusantara. Di Malaysia dan Singapura, masakan ini juga sangat digemari, begitu pula dengan negara-negara lainnya. Malah, seni memasak yang dimiliki masyarakat Minang juga berkembang di kawasan-kawasan lain seperti Riau, Jambi, dan Negeri Sembilan, Malaysia. Salah satu masakan tradisional Minang yang terkenal adalah Rendang Minang, yang mendapat pengakuan dari seluruh dunia tentang kelazatannya. Masakan lainnya yang istimewa antara lainnya adalah Asam Pedas, Soto Padang, Sate Padang, dan Dendeng Balado.

Masakan Minang banyak mengandungi bumbu rempah-rempah, seperti cili, serai , lengkuas, kunyit, halia, bawang putih, dan bawang merah. Bahan – bahan ini diketahui memiliki antimikroba yang kuat, sehingga tidak hairanlah jika ada masakan Minang ini dapat bertahan lama. Pada hari-hari keraian , masakan yang dihidangkan banyak dari bahan utamanya daging, terutama daging sapi, daging kambing, dan daging ayam. Dalam acara adat Minang seperti pernikahan, Khatam Al Qur'an, berkhatan. Rendang adalah masakan yang memjadi masakan utama mereka. . Rendang ini masakan Padang berwarna hitam dan mempunyai aroma yang khas. Ada yang menyatakan masakan rendang ini adalah musyawarah yang terdiri dari empat perkara utama, iaitu: a. Daging Sapi (dagiang sapi) lambang dari Ninik Mamak (pemimpin suku adat) b. Kelapa (karambia) lambang dari Cadiak Pandai (Kaum Intelektua) c. Cabai (Lado) lambang dari Alim Ulama. Cabai rasanya pedas bererti Alim Ulama yang tegas mengajarkan agama Islam (syarak). d. Bahan-bahan (langkok-langkok/bumbu) lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau. Masakan ini lebih dikenal dengan panggilan Masakan Padang, begitu pula dengan restoran atau rumah makan yang khusus menyajikannya disebut Restoran Padang. Walhal dalam masyarakat Minang itu sendiri, memiliki cita rasa yang berbeza dalam pemilihan bahan dan proses memasak, bergantung kepada daerahnya masing-masing.

1.4 BAHAN-BAHAN SASTERA Terdapat ramai tokoh-tokoh sasterawan indonesia yang datang dari Minangkabau . Antara tokoh yang terkenal adalah Prof. Dr. Hamka. Hamka, dalam novelnya Merantau ke Deli, bercerita tentang pengalaman hidup perantau Minang yang pergi ke Deli dan menikah dengan perempuan Jawa. Novelnya yang lain seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijck juga bercerita tentang kisah anak perantau Minang yang pulang kampung. Di kampung,dia menghadapi rintangan oleh masyarakat adat Minang yang merupakan induk bakonya sendiri. Selain novel karya Hamka, novel karya Marah Rusli, SittNurbaya dan Salah Asuhannya, Abdul Muis juga menceritakan kisah perantau Minang. Dalam novel-novel tersebut, mengisahkan mengenai pertembungan antara pemuda perantau Minang dengan adat budaya Barat. Novel Negeri 5 Menara karya Ahmad Fuadi, mengisahkan perantau Minang yang belajar di pesantren Jawa dan akhirnya menjadi orang yang berjaya. (13)

Dalam bentuk yang berbeza, karyanya yang berjudul Kemarau, A.A Navis mengajak masyarakat Minang untuk membangunkan kampung halamannya yang banyak ketinggalan kerana pergi merantau.Novel yang menceritakan tentang perantau Minang, biasanya mengandungi kritikan sosial dari penulis kepada adat budaya Minang yang kolot dan ketinggalan. Selain dalam bentuk novel, kisah perantau Minang juga dikisahkan dalam film Merantau karya sutradara Inggeris, Gareth Evans. Penulis Minang banyak memengaruhi perkembangan bahasa dan sastera Indonesia. Mereka mengembangkan bahasa melalui berbagai karya tulisan. Nur Sutan Iskandar novelis Minang, tercatat sebagai novelis Indonesia yang paling produktif. Chairil Anwar dan Taufik Ismail berkarya dalam penulisan puisi. Serta Sutan Takdir Alisjahbana dan Sutan Muhammad Zain, dua ahli tata bahasa yang melakukan modernisasi bahasa Indonesia sehingga boleh menjadi bahasa persatuan nasional. Novel-novel karya sastrawan Minang seperti Sitti Nurbaya, Salah Asuhan, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, Layar Terkembang, dan Robohnya Surau Kami telah menjadi bahan bacaan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia dan Malaysia. Selain melalui karya sastra, pengembangan bahasa Indonesia juga banyak dilakukan oleh jurnalis Minang. Antara mereka adalah Djamaluddin Adinegoro, Rosihan Anwar, dan Ani Idrus. Selain Abdul Rivai yang digelar sebagai Perintis Persatuan Indonesia, Rohana Kudus yang menerbitkan Sunting Melayu, menjadi wartawan dan pemilik suratkhabar wanita pertama di Indonesia. Di Malaysia dan Singapura, menyumbangan orang Minangkabau juga adalah besar. Pada tahun 1723, Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I, menduduki takhta sebagai Sultan Johor dan kemudian akhirnya mendirikan Kerajaan Siak di daratan Riau. Di awal abad ke-18, Nakhoda Bayan, Nakhoda Intan, dan Nakhoda Kecil menerokai Pulau Pinang. Tahun 1773, Raja Melewar diutus oleh Pagaruyung untuk memimpin rantau Negeri Sembilan. Ia juga menyebarkan Adat Perpatih dan Adat Temenggung, yang sehingga saat ini masih berlaku di Semenanjung Malaysia. Menjelang masa kemerdekaan beberapa ahli politik Minang mendirikan parti politik. Di antaranya adalah Ahmad Boestamam yang mendirikan Parti Rakyat Malaysia dan Rashid Maidin yang mengikrarkan Parti Komunis Malaya. Setelah kemerdekaan Tuanku Abdul Rahman menjadi Yang Dipertuan Agung pertama Malaysia, sedangkan Rais Yatim, Amirsham Abdul Aziz, dan Abdul Samad Idris, menduduki kerusi kabinet.

(14)

Terdapat juga beberapa nama lain yang cukup berjasa adalah Sheikh Muszaphar Shukor (angkasawan pertama Malaysia), Muhammad Saleh Al-Minangkabawi (kadi besar Kerajaan Perak), Tahir Jalaluddin Al-Azhari (ulama terkemuka), Adnan bin Saidi (pejuang kemerdekaan Malaysia), dan Abdul Rahim Kajai (perintis pers Malaysia). Di Singapura, Mohammad Eunos Abdullah dan Abdul Rahim Ishak muncul sebagai politisi Singapura terkemuka, Yusof bin Ishak menjadi presiden pertama Singapura, dan Zubir Said menciptakan lagu kebangsaan Singapura Majulah Singapura. Beberapa tokoh Minang juga memiliki reputasi internasional. Di antaranya, Roestam Effendi yang mewakili Parti Komunis Belanda, dan menjadi orang Hindia pertama yang duduk sebagai anggota parlimen Belanda. Di Arab Saudi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, menjadi satu-satunya orang non-Arab yang pernah menjabat imam besar Masjidil Haram, Mekkah. Mohammad Natsir, salah seorang tokoh Islam terkemuka, pernah menduduki posisi presiden Liga Muslim se-Dunia (World Moslem Congress) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia. Sementara itu Azyumardi Azra, menjadi orang pertama di luar warga negara Persemakmuran yang mendapat gelar Sir dari Kerajaan Inggeris.

1.5 RUMUSAN Kesimpulannya masyarakat etnik Minangkabau banyak kekerabatannya dengan masyarakat Melayu di Malaysia, tidak hanya dari segi bahasa malah dari segi kesenian dan adat kebudayaan mereka juga. Ini adalah kerana masyarakat Minang merupakan sebahagian dari masyarakat Deutro Melayu (Melayu Muda) yang berpindah dari daratan China Selatan ke pulau Sumatera sekitar 2.500–2.000 tahun yang lalu Memperkatakankan tentang masyarakat Minangkabau secara umum mendalami sebuah suku bangsa dengan latar belakang sejarah, adat, budaya, agama, dan segala aspek kehidupan masyarakatnya.

(15)

RUJUKAN

Batuah, A. Dt.; Madjoindo, A. Dt. (1959). Tambo Minangkabau dan Adatnya. Jakarta: Balai Pustaka. De Jong, P.E de Josselin (1960). Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia. Jakarta: Bhartara. Kato, Tsuyoshi (2005). Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah. Balai Pustaka

Mohd Shah bin Mohd Said al-Haj (2000). Tambo Alam Naning, Dewan Bahasa dan Pustaka(DBP) : Kuala Lumpur.

Navis, A.A. (1984). Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers.

Ramli, Andriati (2008). Masakan Padang: Populer & Lezat. Niaga Swadaya

LAMPIRAN

Bendera yang digunakan oleh Negeri Minangkabau menyerupai bendera N. Sembilan di Malaysia.

Randai sebuah pertunjukkan kesenian yang dimainkan secara berkelompok.

Sebuah pertunjukkan kesenian Talempong, sebuah alat muzik tradisional Minangkabau.

Pakaian adat pengantin tradisional Minangkabau.

Salah satu motif tenun songket Minangkabau dari nagari Pandai Sikek.

Pakaian tradisional gadis Minangkabau.

Rendang daging sapi yang dihidangkan dengan ketupat.

Masjid Tuo Kayu Jao di kecamatan Gunung Talang, kabupaten Solok yang didirikan sekitar abad ke-16.

Sebuah aksara Minangkabau.

Rumah Adat orang Minangkabau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful