‫בס"ד‬

‫היינט‬

72°- 57°

‫שקיעה‬
6:39 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
7:51 ............................................

‫זוניג‬

78°- 60°

)72(

‫פארוואלקענט‬

■ September 30, 2013 • ‫■ מאנטאג פר' נח • כ"ו תשרי תשע"ד לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

Classified $10

‫צד הכלה‬

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

Small Box $25

‫שידוכים‬

‫וקול שמחה‬

Inch $50

‫צד החתן‬

‫קול ששון‬

)‫הרב חיים יוסף גאטליעב שליט"א (פריש‬
‫ ק"י‬- '‫הכלה מרת חי' גאלדא תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' קלמן טייטלבוים הי"ו (שניטצער‬
‫ ק"י‬- ‫החתן כמר יצחק ברוך ני"ו‬

)‫ר' בנציון יודא פעלדמאן הי"ו (וואזנער‬
‫ מאנסי‬- '‫הכלה מרת אסתר רבקה תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' ישראל ראזענבערג הי"ו (האס‬
‫ מאנסי‬- ‫החתן כמר יודא עביר ני"ו‬

FACIAL

by the

Manicuret
Pedicuret
Waxingt
Massaget
famous Rina
Tintingt
Professional Acne Treatmentt

Sweet Home Playgroup - In New-Williamsburg Area 2 more slots available. For info call Teacher Esty 718-783-0139 or 917-688-6187

GRAND
OPENING

2’nd Location in Williamsburg

520 Park Ave.
(next to Lulu)

Free Balloons for Kids

Men hours 10 pm every night
LET GREEN FITNESS HELP YOU WITH A HEALTHY NEW YEAR
Come in any night for one free workout with a trainer
232 VARET STREET BROOKLYN

347-599-0663 Off Flushing Ave and Bushwick Ave

‫בריאים‬

with

‫רי‬
‫עים‬

Friends with Health
A UNIQUE WEIGHT-LOSS PROGRAM

Our clients call it:

The No Hunger Diet!
A healthy carb-controlled Fat & Weight Loss Program for everyone

Private Consultations by:

Mrs. Goldy Schnitzer, Williamsburg
Mrs. Mindy Brull, Monroe - Monsey
For Men: Mr. Yoel Fekete, Boro Park
Founded and directed by Rabbi Hirsch Meisels ‫שליט"א‬

845-352-7532 #204

SURELLES SKIRTS
will be coming iy"h to 213 Lee Ave.

THIS WEDNESDAY

Oct. 2
from 12:00 till 8:00

Just Arrived!

New Shabbos Skirts & Pleated
Skirts in all sizes

‫‪SUDOKU‬‬
‫‪5‬‬

‫‪9‬‬
‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬

‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬
‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬
‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬
‫‪8‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪8‬‬

‫‪3‬‬
‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬
‫‪6‬‬

‫‪2‬‬
‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬
‫‪7‬‬

‫‪7‬‬
‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬
‫‪Easy Level‬‬

‫‪Hard Level‬‬

‫פארשידענס‬
‫וומ"ס ‪ -‬געזוכט א שטוב אריינצונעמען א בחור פון ק"י וואס לערנט אין איינע פון די סאטמארע ישיבות‪ ,‬צו עסן און שלאפן‪ ,‬רופט ‪347-525-3818‬‬
‫‪Looking for a Girl to work full-time, from10-6, in the office at OSSO Hardware. Please call 845-418-5379‬‬
‫בעביסיטער געזוכט ‪ -‬ביי מיר אין שטוב‪ 3-4 ,‬מאל א וואך‪ ,‬ביטע רופט ‪347-834-1287‬‬
‫צו פארקויפן ‪ -‬נייע פורניטשער און אפלייענסעס צו פארקויפן צוליב מופן‪ ,‬פאר בעסטע אפפער רופט ‪917-533-3130‬‬

‫סגולה ‪ -‬מיר האבן זיך פארגענומען א דבר טוב בעניני צניעות און ב"ה געזען א ישועה שלא כדרך הטבע!‬
‫השבת אבידה ‪ -‬פארטוישט געווארן א קינדער ‪ ,Jacket‬סייז ‪ ,10‬אין ספינקא ווייבער שוהל ביי די הקפות‪ ,‬ביטע רופט ‪718-875-9245‬‬
‫היימישע עלעקטערישן ‪ -‬בעסטע סערוויס ‪ -‬ביליגסטע פרייזן ‪718-807-8170 -‬‬
‫‪Special Kallah Service‬‬

‫‪—@b\fghþ\mX‬‬
‫‪fha Wþ\XWf^\a‬‬

‫‪56 HARRISON AVE.‬‬

‫‪—EXYþXf[YTVX‬‬
‫‪YbþF\`V[Tf‬‬

‫‪718-599-3142‬‬
‫‪OPEN DAILY 10-7‬‬

‫‪Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials‬‬

‫‪—EX`biXTVaX‬‬
‫‪jþ\a^_Xf‬‬

‫‪Let us bring a fresh radiant‬‬

‫‪glow to your skin‬‬

‫‪Facial‬‬
‫‪Come for a‬‬

‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‪-‬געבוירן נאכן פארלירן ‪ 30‬פונט אין ‪ 30‬טעג מיט די ‪ diet spary‬בהכשר עדה החרדית ‪718-705-8008‬‬
‫‪ - The Tichel Place‬האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‪ ,‬רופט ביז ‪718-302-4905 10:00PM‬‬

‫מיר טוען אלע ערליי ‪ 100% ,Construction & Carpeting Jobs‬צופרידנהייט גאראנטירט! רופט ‪347-512-1704‬‬

‫מיר קויפן אפ אייער גאלד ‪ -‬זילבער ‪ -‬דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‪ ,‬רופט ‪718-782-0285‬‬
‫‪HANDYMAN‬‬
‫‪Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774‬‬

‫האט איר אן‬
‫‪ Home Equity‬איר קענט עס‬
‫פון ‪ chase bank of america‬יעצט אפווישן!‬
‫‪or city bank‬‬

‫רופט ‪718-306-9314‬‬

‫פאר ‪ 0‬סענט אויפן דאללער‬
‫אדער סענטס אויפן דאללער‬

‫‪To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful