You are on page 1of 27

(Ly th im huyn Sa Pa)

Nhm sinh vin K52 Bn , Vin thm

LOGO

150 v chy rng vi tng din tch thit hi hn 1.600 ha


Mt cn bng sinh thi Gim a dng sinh hc

Hu qu

Tng lng kh CO2 Tc nhn gy xi mn nh hng n kinh t Gim cht lng cuc sng

Yu cu cp thit phi theo di cc m chy ngn chn, gim thiu ti a thit hai LOGO
www.themegallery.com

V chy xy ra t 8-15/2 lm 1.700 ha rng ti Sapa -Lo LOGO Cai b thiu ri.
www.themegallery.com

a dng sinh hoc


nh hng

Kinh t Mi trng Xi mn -> mt t

Din tch rng b chy VQG Hong Lin khong 700 ha v u l rng ti sinh.

LOGO
www.themegallery.com

Kt hp ng dng cng ngh vin thm cng vi u im ca d liu vin thm v cng c GIS

LOGO
www.themegallery.com

1 2 3 4

Xy dng bn nhit. Xy dng bn kh hn Xy dng bn tim nng chy nh gi v kim tra kt qu

LOGO
www.themegallery.com

Bn a hnh t l 1:50.000 Bn hin trng lp ph b mt 1: 200.000 nh Landsat 7 ETM+ thng 9/2007 Cc ti liu thng k dn c, dn s, dn tc khu vc huyn Sa Pa. S liu thng k iu kin t nhin kinh t - x hi. S liu chy rng ton quc v trong khu vc nghin cu LOGO
www.themegallery.com

Phng php bn Phng php phn tch h thng Phng php h thng tin a l Vi s h tr ca cc phn mm: ENVI 4.7, Mapinfo 10., ArcGIS

Envi.ico

LOGO
www.themegallery.com

Trn th gii:
Heri Sunuprapto Yousif Ali Hussin s dng nh Landsat v ERS nghin cu bin ng din tch rng khu vc Sumatra Indonesia kt hp vi t liu nh v tinh NOAA v kho st thc a xy dng h thng quan trc chy rng. Kim Hwa Lim v nnk Hn Quc tp nghin cu s dng t liu nh SPOT quan trc chy rng. F.Hoseinali v M.A.Rajabi p dng h thng tin a l qun l chy rng trong t nhin

Vit Nam:
Phm Vn C v nnk, nm 2004 nghin cu s dng t liu vin thm NOAA-AVHRR trong theo di din bin chy lp ph thc vt VN. Nguyn Ngc Thch, Don H Phong (trong tuyn tp bo co khoa hc hi ngh khoa hc ca khoa a l nm 2005) xy dng thut ton pht hin im chy t nh MODIS da vo 2 knh nhiLOGO t K21 v www.themegallery.com K31 trong c tnh ton hiu chnh iu kin kh quyn c a Vit Nam.

Oxi

Cht chy

Nng lng c bn

Chy

LOGO
www.themegallery.com

nh lansat ETM 2007


Bn NDVI Bn hn hn Bn nhit

Bn s dng t 2005
Sng sui

Bn a hnh
ng mn ng GT chnh,khu DC

S chia ct ngang

S KC ti ng mn

Buffer 200m

Phn loi tnh im

Bn nhy cm chy rng

LOGO
www.themegallery.com

Bc 1: thc hin tnh chuyn cc gi tr pixel t nh dng s DN sang nh dng bc x theo cng thc: Vi gi tr c tnh tng ng vi tng trng thi gain

Bc 2: p dng thut ton NOR tnh gi tr nhit b mt LST tng ng (gi tr b mt lc ny c tnh theo n v Kelvin)

Bc 3: thc hin chuyn gi tr nhit b mt LST t n v Kelvin LOGO v n v Celcius ( theo cng thc:

nh gc

Tnh chuyn gi tr pixel t dng DN sang bc x Tnh gi tr nhit b mt LST Tnh chuyn n v nhit Celcius

LOGO
Kt qu

Ch s thc vt chun ha (NDVI) Ch s hn hn :

NDVI =

( IR R) ( IR + R)

Drought _ severity = NDVI i NDVI mean


NDVI

LOGO

STT Tn 1 Khu vc thu thp 2 Dng d liu 3

M t

5 6 7 8

Huyn Sa Pa ESRI Format 5 lp chnh: - Giao thng Cc lp d liu - Mt sng sui - Lp ph thc vt - Lp khng c kh nng chy Giao thng ng mn Thng tin Mt sng sui Sng sui ln, nhnh sng nh, ao m t i h km cho Lp ph thc vt Cc loi rng Lp khng c kh nng ng chnh, th x Sa Pa, cc tng lp chy im dn c chnh xc Cp nht n nm 2002 T l 1: 50.000; 1: 200.000 Yu cu v bo mt Cng b din rng H ta WGS 84

LOGO

Chuyn i d liu t vector sang raster: Qu trnh chuyn i c thc hin trong mi trng phn mm ArcMap, vi s h tr ca phn mm Spatial Analyst: Spatial Analyst => Convert => Feature to raster.

Phn loi d liu raster: Qu trnh phn loi d liu da vo chun v cp chy cn d bo. C s phn loi da vo kin thc chuyn gia. Mi yu t c chia thnh 5 cp ri ro trong d bo chy: khng ri ro n kh nng chy rt cao. File raster sau khi c phn loi c chia theo 5 loi t 1-5 tin cho qu trnh phn tch, tng hp d liu sau ny.

LOGO

I. ng dng vin thm thnh lp bn nhit khu vc Sa Pa


Phn loi nhit (v: C) 8 12 12 - 16 16 - 20 20 - 24 24 Mc nh hng 5 4 3 2 1

LOGO

II. ng dng vin thm thnh lp bn hn hn khu vc Sa Pa S ch s NDVI

LOGO

II. ng dng vin thm thnh lp bn hn hn khu vc Sa Pa

Ch s hn hn - 0.74 > 0.84 -0.84 -> -0.94 -0.94 0.04 0.04 0.14 0.14

Mc nh hng 5 4 3 2 1

LOGO

III. ng dng cng c GIS thnh lp bn tim nng chy


Qu trnh phn lai cho tng lp bn nn: Phn loi rng theo mc nh hng chy:
S T T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Loi rng Mc nh hng chy 3 2 4 5 4 1 3 5 3 4 5 2

Rng ngho Rng phc hi Rng trung bnh Rng giu Rng hn giao g - tre na Ni Rng trng Rng tre na thun loi t trng c cy g ri rc Rng trng c Trng c, cy bi t khc

LOGO

Phn loi rng theo mc nh hng chy:

Kt qu sau khi phn loi

LOGO

Phn loi mt sng

Mt sng sui (v: km/km2) 0 - 0,7 0,7 1,4 1,4 2,1 2,1 2,8 2,8 3,5

Mc nh hng

5 4 3 2 1

LOGO

Phn loi khong cch ti ng mn


Khong cch Mc ti ng nh hng mn ( v: m) 0 200 5 200 500 4 500 1000 3 1000 2000 2 2000 1

LOGO

Tnh im v chng xp cc lp bn
Cc lp bn nn Mt sng sui Khong cch ti ng mn Lp ph thc vt Nhit Hn hn Tng Tnh im 1
Cp nh hng chy Rt cao Cao Trung bnh Thp Rt thp im 5 4 3 2 1

Chng xp
1 2 3 3 10

LOGO

Mt sng sui

Khong cch ti ng mn

1 Chng Xp

Hn hn

Lp ph thc vt

Nhit

LOGO
www.themegallery.com

LOGO

LOGO
www.themegallery.com