You are on page 1of 24

Terang Dan Gelap

Disediakan oleh: Cikgu Izzati

Kuiz

Dah sedia??

MANAKAH Sumber Cahaya YANG TERDAPAT PADA GAMBAR?

Lampu Suluh

Televisyen

We did it!!

Manakah sumber cahaya A atau B ?

Mataha

Cermin

We did it!!

Manakah sumber cahaya A atau B ?

Mikrofo

Lilin

We did it!!

Apakah sumber cahaya pada gambar berikut ?

A Bula n

B Ap i

We did it!!

Apakah sumber cahaya pada gambar berikut ?

A
Keret a

B
Lamp u

We did it!!

Manakah BUKAN sumber cahaya?

Pelita

Telefon Bimbit

We did it!!

Well Done!!