You are on page 1of 11

RPH PENDIDIKAN KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 OTHMAN Nama Guru: Suzanna Kelly Anak Nyiden Tahun: 5 Othman Tarikh:

18 September 2013 Unit : Penjajahan Tajuk Pelajaran: Kedatangan kuasa luar Hasil Pembelajaran: Menyenaraikan kuasa luar dan kawasan yang dikuasai. Menyenaraikan kronologi kedatangan kuasa luar. Bidang/Tema: Sejarah Negara Kita Unit : 5 Jangkamasa: 60 minit (1 jam)

Objektif: Pada akhir pembelajaran murid dapat: mengenal pasti sekurang-kurangnya 3 daripada 7 tahun kuasa luar yang memerintah di negara kita. melorekkan sekurang-kurangnya 3 kedudukan penjajah di peta kosong Malaysia. sekurang-kurangnya 3 kumpulan murid dapat menyatakan jawapan yang betul secara kinetik.

Pengetahuan Sedia Ada: Sebilangan murid-murid pernah menonton cerita melayu klasik P.Ramlee iaitu filem Sarjan Hassan. Selain itu, pelajar juga telah didedahkan dengan subjek penjajahan ini di matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Unsur Patriotisme: i. ii. iii. Kesedaran bersama untuk mempertahankan negara Bersatu padu mempertahankan negara. Menghargai jasa pemimpin yang telah berkorban untuk negara.

Bahan Bantu Mengajar: Klip video Sarjan Hassan, skrip lakonan, kad manila (tahun pemerintahan), kertas mahjong (peristiwa pemerintahan ), pakaian untuk berlakon (cermin mata hitam, kot, sarung batik, skirt panjang, topi besar, tengkolok, topi dan topi pengakap), peta Malaysia kosong, plastisin, kotak untuk cabutan kuiz bertuah dan lirik lagu Inilah Barisan Kita.

Strategi pengajaran dan pembelajaran: Pedagogi Kecerdasan pelbagai Inkuiri penemuan Kemahiran berfikir Kaedah konstruktivisme Kaedah koperatif Simulasi Kemahiran mengingat Kaedah pemerhatian

Langkah Set Induksi ( 5 minit)

Isi kandungan Pengenalan kepada tajuk pelajaran

Prosedur pelaksanaan 1. Guru menayangkan video klip Sarjan Hassan kepada murid. ABM:

Catatan

Video klip sarjan Hassan. PEDAGOGI

Tajuk: Kedatangan kuasa luar

2. Guru kemudian bertanya soalan kepada murid.

Guru: Pernahkah kamu menonton filem tersebut? Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini dengan menayangkan video klip Sarjan Hassan lakonan Allahyarham Tan Sri P.Ramlee. berdasarkan sedutan filem itu, guru akan mengemukakan beberapa soalan ringkas. Murid: Pernah, cikgu. Saya pernah menonton cerita ini pada musim cuti sekolah yang lalu. Guru : Namakan negara asal tentera dalam filem tersebut? Murid: Malaysia, cikgu./ Jepun, cikgu. Guru : Pada pendapat kamu, apakah tujuan mereka datang ke negara kita? Murid : Sebab Negara kita kaya dengan sumber alam semulajadi/bahan mentah/berbilang kaum. (jangkaan jawapan murid-murid).

Kemahiran menghubungkait dan kecerdasan pelbagai visual dan simulasi serta interpersonal. NILAI MURNI Menghargai Negara dan patuh akan arahan guru.

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pengajaran pada hari ini. Langkah 1 Penyampaian 1. Guru memberikan penerangan tentang maksud ABM:

(15 minit) Guru menerangkan tentang maksud kuasa luar dan maksud menjajah kepada murid. Tahun 1942 Peristiwa
Jepun menguasai Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak British menguasai Sabah

kuasa luar dan maksud menjajah. 2. Guru akan memanggil pelajar untuk berlakon menggunakan skrip lakonan yang telah diberikan bersama pakaian secara satu per satu. Selepas berlakon, guru akan memilih pelajar secara rawak untuk melekatkan kad tahun menjajah pada kertas mahjong di depan papan tulis. 3. Guru akan memanggil pula pelajar untuk berlakon dahulu barulah pelajar yang telah diberikan kad Tahun menjajah itu akan melekatkan jawapannya 1841
British menguasai Sarawak melalui pelantikkan James Brooke sebagai Gabenor Sarawak British menduduki Pulau Pinang melalui Perjanjian dengan Sultan Kedah.

Skrip lakonan dan kad tahun menjajah bersama kertas mahjong. . Nilai murni: Bertolak ansur dan menghormati antara satu sama lain.

1882

pada kertas mahjong. 4. Guru akan ulangi lagi urutan tersebut sehingga habis. Tujuan untuk mengawal kelas dan memastikan fokus pelajar untuk melihat lakonan. 5. Setelah itu guru akan menyemak jawapan mereka bersama-sama dengan pelajar.

PEDAGOGI Menjana idea, kemahiran kecerdasan pelbagai (visual).

1824

1786

British mendapat hak meluaskan pengaruh di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak melalui Perjanjian Inggeris-Belanda.

1641

Belanda menguasai Melaka selepas mengalahkan Portugis

1511

Portugis menakluk Melaka.

Skrip lakonan 1: Portugis : Haha! Negara ini telahpun menjadi milik aku sekarang. Pada tahun 1511 ini, bermulalah penaklukan ku ke atas Melaka. Belanda : Hei Portugis! Berambuslah engkau dari sini. Pada tahun 1641, Melaka pula ku kuasai untuk menambah kawasan penjajahanku. Skrip lakonan 2 : Sultan Kedah : Melalui perjanjian Inggeris-Belanda ini iaitu tahun 1786, aku membenarkan kamu untuk menduduki Pulau Pinang. British : Terima kasih. Saya sangat menghargainya. Pada 1824 nanti akan

aku luaskan pengaruh di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak kelak.

Skrip lakonan 3 : British : James Brooke, saya akan melantik kamu sebagai Gabenor Sarawak bermulanya pada tahun 1841 ini. James Brooke : Baik tuan. Saya akan melakukan tugas sebaik mungkin. Saya juga akan menurut perintah dengan rela hatinya.

Skrip lakonan 4 : British : Ayuh kita kuasai Sabah agar dapat menambahkan lagi kekayaan bagi pihak kita! Sabah : Pada tahun 1882 ini, kami secara rasminya telah dijajah oleh pihak British.

Skrip lakonan 5 : Penduduk Jepun A : Kita telah

menyerang Semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Penduduk Jepun B : Ya. Sudah 3 tahun kita di sini. Bermulanya pada tahun 1942 hingga tahun 1945 sahaja.

Langkah 2 (15 minit)

Aktiviti individu

1. Guru meminta murid membuka buku teks pada muka surat 89.

ABM Buku teks dan peta Malaysia kosong. NILAI MURNI Menghargai negara, patuh akan arahan PEDAGOGI Kemahiran belajar, mengenalpasti, kemahiran koperatif dan kecerdasan pelbagai intrapersonal.

Guru mengedarkan peta Malaysia yang kosong kepada enam kumpulan. Setiap peta kosong tersebut mempunyai sempadan negeri agar memudahkan pelajar untuk melorekkan kedudukan penjajah. Pelajar juga harus melabelkan tahun penjajah tersebut mula menjajah.

2. Guru akan menerangkan kepada pelajar untuk melorekkan kawasan dipeta menggunakan pensel sahaja. 3. Setelah itu, guru akan mengambil beberapa hasil kerja daripada kumpulan tersebut untuk disemak bersama pelajar-pelajar. 4. Selepas itu, barulah cikgu menerangkap kesimpulan bagi setiap hasil kerja tersebut.

Langkah 3 (20 minit)

Guru melakukan soal-jawab ringkas agar objektif tercapai.

1. Guru memanggil wakil kumpulan untuk mencabut soalan kuiz di dalam Kotak Misteri. 2. Guru memberikan soalan itu kepadanya dan memberikan plastisin. Mereka dikehendaki untuk

ABM Plastisin dan kotak serta soalan kuiz bertuah.

Guru memanggil wakil kumpulan untuk mencabut kertas soalan kuiz dalam kotak misteri. Permainan ini dipanggil Cabutan Kuiz Bertuah. Selepas wakil kumpulan itu mencabut kertas soalan, mereka dikehendaki untuk menulis jawapannya menggunakan plastisin bersama kumpulan mereka. Kumpulan yang cepat siap, kemas dan jawapan yang betul akan dikira pemenang.

berdiri di hadapan kelas dahulu sementara

NILAI MURNI

memanggil semua wakil kumpulan dan memberikan Bekerjasama, dan bahan-bahan yang berkaitan seperti soalan kuiz dan plastisin. 3. Dalam kiraan tiga, mereka mesti memulakan aktiviti itu dengan cepat. 4. Setelah siap, guru akan melihat hasil kerja setiap kumpulan dan menyemak jawapan. mematuhi arahan PEDAGOGI Kemahiran Interpersonal dan Intrapersonal, kecerdasan pelbagai (visual ruang & kinetik) SOALAN KUIZ : Kuasa manakah yang mula-mula sampai ke Tanah Melayu ketika itu? (Portugis/Belanda) Negeri manakah yang mula-mula diduduki oleh British? (Pulau Pinang/Melaka) Kuasa manakah yang dapat menjajah seluruh negeri di Malaysia? (British dan Jepun) Kuasa manakah yang datang dari Asia Timur? (Jepun/British) Pada tahun 1882, British telah menguasai.? (Sabah/Sarawak) James Brooke dilantik oleh . sebagai serta kemahiran belajar.

Gabenor Sarawak. (British/Belanda) Penutup (5 minit) Rumusan pelajaran Guru akan menyuruh pelajar untuk berdiri tegak dan menyanyikan lagu dengan bersemangat. 1. Guru merumuskan pelajaran ini menyanyikan lagu Inilah Barisan Kita. 2. Guru akan mengedarkan kertas lirik lagu untuk setiap pelajar. 3. Guru menerapkan nilai kepada murid supaya Guru juga memberi bayangan kepada mereka untuk berkawad jalan dan membayangkan mereka sedang berjalan sambil berkawad menuju ke medan perang. Lirik lagu Inilah Barisan Kita. INILAH BARISAN KITA Inilah barisan kita Yang ikhlas berjuang Siap sedia berkorban Untuk ibu pertiwi Sebelum kita berjaya Jangan harap kami pulang Inilah sumpah pendekar kita Kesedaran bersama untuk mempertahankan negara dan bersatu padu mempertahankan negara. PEDAGOGI Merumus dan membuat kesimpulan NILAI MURNI Kesedaran bersama bagi mempertahankan negara dan bersatu padu mempertahankan negara.

Menuju medan bakti Andai kata kami gugur semua Taburlah bunga di atas pusara Kami mohon doa Malaysia berjaya Semboyan telah berbunyi Menuju medan bakti

ULASAN PENSYARAH PENYELIA/GURU PEMBMBING: TANDATANGAN PENSYARAH: _________________________

REFLEKSI GURU PELATIH:

TANDATANGAN GURU PELATIH: