You are on page 1of 8

S thng 3 nm 2013 TM TT Phm Th Anh, Kinh t trng CPI Thng 2 tng 1,32% so vi thng trc v 7,02% so vi cng k nm trc;

; T: + 84 (4) 3726 2600 E: Anh.PhamThe@mbs.com.vn Sn xut cng nghip Thng 2 gim 21,3% so vi thng trc v 10,1% so vi cng k; Nguyn Ngha Tun, Chuyn vin phn tch E: Tuan.NguyenNghia@mbs.com.vn Hong Cng Tun, Chuyn vin phn tch T: +84 (4) 3726 2600 E: Tuan.HoangCong@mbs.com.vn H Anh Dng Dch v khch hng t chc E: Dung.HoAnh@mbs.com.vn Xut khu v nhp khu ln lt c t 7,5 v 6,6 t USD trong Thng 2. Thng d thng mi Thng 2 xp x 900 triu USD, l yu t h tr n nh t gi; FDI ng k trong Thng 2 tng nh, t khong 350 triu USD. FDI gii ngn t mc 630 triu USD; T gi VND/USD tng mnh vo cui thng; Khong 13,8 nghn t ng tri phiu chnh ph (TPCP) v 1,45 nghn t ng tri phiu chnh ph bo lnh (TPCPBL) c pht hnh thnh cng trong Thng 2; Ngn hng Nh nc (NHNN) ht rng khong 34,94 nghn t ng qua th trng m v tn phiu nhm gim p lc lm pht sau k ngh Tt; Cc m hnh ca chng ti d bo lm pht Thng 3 so vi cng k nm trc s vo khong 7,3-7,7%;

LM PHT Ch s gi tiu dng (CPI) Thng 2 tng 1,32% so vi thng trc. y l mc tng thp so vi trung bnh CPI Thng 2 trong 10 nm gn y. iu ny phn no cho thy nhu cu tiu dng ca ngi dn khng c s bin ng mnh ngay c trong thng l Tt. Bn cnh , gi c nhm hng dc phm & y t c km hm nhm trnh nh hng n mc tng gi chung trong thng cao im. CPI so vi cng k nm ngoi tng 7,02%, thp hn ng k so vi mc 16,44% ca Thng 2/2012.
Hnh 1: Lm pht theo thng (%)

Ngun: GSO
Hnh 2: ng gp ca cc nhm hng vo lm pht (%, so vi cng k)

Ngun: GSO

Gi c nhm hng n v dch v n ung thng tng mnh trong cc dp l Tt. Nm nay nhm hng ny vn tip tc chim t trng ln, ng gp khong 73% trn tng mc tng CPI Thng 2. Cc nhm hng may mc, m nn, giy dp v nhm hng giao thng ln lt ng gp 6,3% v 5,7% vo mc tng gi chung. ng ch , nhm dc phm & y t tng ch ng gp khong 2,6% trn tng mc tng CPI thng. Sau khi tng mnh trong Thng 1 v na u Thng 2, gi du th th gii gim xung mc 110 USD/thng vo cui thng. Nhng thng tin tch cc v vic gii quyt cng thng chnh tr gia M v Iran cng vi tuyn b tng sn lng du ca Saudi Arabia khin k vng ca v cung du th tng cao trong thi gian qua. ng thi, nhng bt n ca nn kinh t th gii trong hai thng u nm gy ra nhiu lo ngi v kh nng tiu th mt hng ny, khin gi du th gim tr li. i vi th trng trong nc, gi xng A92 vn tip tc n nh mc 23.150 ng/lt, trong Qu Bnh n gi c trch 1.000 ng/lt. D bo gi xng du trong nc c th tng tr li trong thi gian ti nhm gim p lc i vi cc doanh nghip kinh doanh mt hng ny.

Hnh 3: Gi du th th gii (FOB) v gi xng du trong nc (A92)

Ngun: EIA v MoF

Thnh phn di hn ca lm pht tip tc xu hng gim xung quanh mc 9,1%. Trong khi , thnh phn chu k tuy c s hi phc nh nhng vn mc thp. Cc m hnh d bo ca chng ti cho thy thnh phn di hn ca lm pht c th s chm dt xu hng gim trong thng ti sau khi cung tin c tng mnh trong thng cui cng ca nm 2012 (cung tin c nm 2012 tng ti 22,4%). Ngoi ra, yu t ma v s tip tc lm cho lm pht ca Thng 3/2013 mc kh cao. Cc m hnh d bo ca chng ti ch ra rng CPI ca Thng 3 s tng khong 7,3-7,7% so vi cng k nm trc.
Hnh 4: Phn r lm pht (%, so vi cng k)

Ngun: GSO v tnh ton ca tc gi


Hnh 5: D bo lm pht nm 2012 (%, so vi cng k)

Ngun: Tnh ton ca tc gi

CC CH S KINH T KHC Do chu nh hng t k ngh l ko di, ch s sn xut cng nghip Thng 2 gim mnh 21,3% so vi thng trc v 10,1% so vi cng k nm ngoi. Tuy nhin, tnh chung hai thng u nm, ch s ny vn tng 6,8% so vi cng k. Ch s hng tn kho Thng 2 tng ch 19,9% so vi cng thi im nm 2012, thp hn so vi mc 21,5% ca thng trc. Theo HSBC, ch s PMI Thng 2 ca ngnh sn xut Vit Nam gim xung 48,3 im, l mc thp nht k t Thng 8/2012. Gi nguyn liu u vo tng thng th hai lin tip, trong khi s lng n hng xut khu c xu hng gim do lc cu t nc ngoi vn cn yu. Nh vy, hot ng sn xut cng nghip c th vn cn gp nhiu kh khn trong thi gian ti.
Hnh 6: Tng trng sn lng cng nghip 2011-2012 (%)

Ngun: GSO

Kim ngch hng ha xut khu Thng 2 c t 7,5 t USD, gim 34,6% so vi thng trc v 9,6% so vi cng k. Trong khi , nhp khu Thng 2 t khong 6,6 t USD, gim 38,3% so vi thng trc v 24,5% so vi cng k. Nh vy, sut siu Thng 2 t khong 900 triu USD, l mc xut siu cao nht k t thng 7/2011, gp phn lm gim p lc ln t gi. Nhn chung kim ngch xut nhp khu Thng 2 gim mnh so vi thng trc do chu nh hng t k ngh l Tt. Tnh chung xut siu hai thng u nm t khong 1,68 t USD, trong cc doanh nghip FDI c ng gp 2,96 t USD v cc doanh nghip trong nc nhp siu khong 1,3 t USD.
Hnh 11: Thng mi quc t (t $)

Ngun: GSO

Mc d chu nh hng ln t yu t ma v trong dp ngh Tt, thu ht FDI trong Thng 2 vn tng nh so vi thng trc. Vn FDI ng k t 350 triu v gii ngn t 630 triu, tng ln

lt 20,7% v 50% so vi thng trc. Trong hai thng u nm, cc ngnh cng nghip ch bin, ch to lin tc chim t trng ln trong vic thu ht vn FDI, ng gp khong 65% vo tng vn FDI ng k. Do mi trng kinh t v m c nhng chuyn bin tch cc trong nm 2012, Vit Nam vn c coi l im n hp dn i vi cc nh u t nc ngoi; dng vn FDI do c th tng tr li trong nhng thng ti.
Hnh 12: u t trc tip nc ngoi hng thng (t $)

Ngun: GSO

CP NHT CHNH SCH Do nhng lo ngi ca ngi dn v bt n kinh t v thng tin v vic NHNN ph gi tin VND nhm h tr xut khu; xu hng tch tr vng v USD xut hin rng ri tr li trong Thng 2. T gi VND/USD theo tng mnh, vt mc 21.000. Tuy nhin, sau khi Ph Thng c NHNN bc b tin n v khng nh s n nh t gi, th trng vng v ngoi t n nh tr li. Hin ti, t gi VND/USD t do v chnh thc ln lt vo khong 21.070 v 20.930. Trong hai thng u nm, lng vn FDI gii ngn t 1,05 t USD; xut siu t 1,68 t USD v d tr ngoi hi vo khong 25 t USD. Theo chng ti nh gi, y l nhng yu t quan trng c th gip t gi bnh n trong di hn.
Hnh 13: T gi bn VND/USD

Ngun: SVB, VCB v cc ngun khc

Trn th trng II, li sut lin ngn hng tng nh trong tun u Thng 2 do nhu cu chi tiu, thanh ton tin lng, thng Tt tng cao. Tuy nhin, tnh hnh thanh khon h thng ngn hng vn mc tt do nhiu NHTM bn USD cho NHNN, qua tng thanh khon VND. Do nhu cu tin mt gim sau Tt cng vi ngun cung di do ca cc NHTM, li sut lin ngn hng gim xung mc thp vo cui Thng 2. C th, li sut vo khong 2% i vi k hn qua m, 2,5% i vi k hn mt tun v 4,5% i vi k hn mt thng.

Li sut tin gi trn th trng I tip tc n nh mc 8%, hin tng vt trn li sut gim do nhiu ngn hng nh c th vay vn trn th trng lin ngn hng. Tng s d tin gi ca cc t chc tn dng 1,84% so vi thng 12/2012; tng phng tin thanh ton M2 tng 3,31% trong cng thi im. Theo thng bo ca Thng c NHNN, n xu trong h thng ngn hng gim t 8% xung cn 6%. Tuy nhin, trong iu kin li sut cho vay cn cao, doanh nghip vn kh c th tip cn c ngun vn tn dng. ng lo ngi, tn dng hai thng u nm tng trng m 0,16%; s doanh nghip ph sn v ngng hot ng tng 6,9% so vi giai on cui nm 2012. Mc d Chnh ph c ch o v vic h li sut nhm to iu kin cho doanh nghip vay vn trong thi gian ti, chng ti cho rng vi ri ro lm pht ln nh hin nay, kh nng NHNN c th sm ct gim li sut l rt thp. Thng qua th trng m v tn phiu, NHNN bm rng mt lng tin vo h thng trong tun u Thng 2 nhm h tr thanh khon trc k ngh Tt. Lng tin ny c ht rng tr trong giai on cui thng gim p lc lm pht. Nh vy, ring trong Thng 2 NHNN ht rng khong 34,94 nghn t ng qua OMO v tn phiu. Vi ngun cung thanh khon di do ca h thng ngn hng cng vi tng trng tn dng thp, chng ti cho rng NHNN s tip tc ht rng trong thi gian ti.
Hnh 14: Lng bm rng qua OMO hng thng (ngn t ng)

Ngun: Bloomberg v tnh ton ca tc gi

Th trng tri phiu s cp tr nn si ng hn trong Thng 2 do tri phiu VDB v NHCSXH chnh thc c cho thu tr li. Trong khi , nhu cu u t tri phiu ca cc NHTM tip tc tng cao do thanh khon d tha cng vi tng trng tn dng thp. Theo , khong 13,8 nghn t ng TPCP v 1,45 nghn t ng TPCPBL c pht hnh thnh cng trong Thng 2. Li sut trng thu tri phiu c xu hng gim nh trong nhng phin gn y, thu hp khong cch vi li sut ngn hng. Lng tri phiu KBNN pht hnh trong 2 thng u nm t khong 90% k hoch Qu I; ngoi ra, lng TPCP o hn trong thng ti mc thp. Do , lng TPCP pht hnh c th gim ng k trong Thng 3.
Hnh 15: Pht hnh TPCP v TPCP bo lnh (ngn t ng)

Ngun: HNX v khc

Hnh 16: Thu, chi NSNN (ngn t ng)

Ngun: GSO

PH LC S LIU V D BO

GDP (%, YoY, cng dn) Sn lng CN (%, yoy) Xut khu (triu $) Nhp khu (triu $) Thm ht TM (triu $) FDI cam kt (triu $) FDI gii ngn (triu $) Lm pht (%, mom) Li sut OMO (%) VND/USD (VCB, cui k)

T4 7,5 8962 8959 400 1630 1100 0,05 12 20.890

T5 6,8 9696 10223 530 1060 900 0,18 11 20.900

T6 4,38 8 9890 9529 (360) 1060 900 (0,26) 8 20.900

T7 6,1 10189 96100 (580) 1650 900 (0,29) 8 20.900

T8 4,4 10308 10257 (50) 450 1000 0,63 8 20.900

T9 4,73 9,7 9483 9308 (180) 1050 800 2,2 8 20.900

T10 5,7 10322 10116 500 970 900 0,85 8 20.900

T11 6,7 10200 10250 50 1680 900 0,47 8 20.900

T12 5,03 5,9 10400 10600 20 830 560 0,27 8 20.900

T1 (3,2) 10,1 9,9 200 295 420 1,25 7 20.900

T2 (10,1) 7,5 6,6 900 350 630 1,32 7 20.930

T3_F 4,30

0.59
7

20.930

SN PHM Sn phm ny cp nht nhng din bin mi nht ca nn kinh t Vit Nam. Bo co tp trung vo cc vn kinh t v m quan trng nh lm pht, tng trng kinh t, cn cn thng mi, t gi v cc chnh sch v m. Bo co ny cng d bo nhng bin s nh hng ln n th trng chng khon. TRUNG TM NGHIN CU Chng ti cung cp cc nghin cu kinh t v c phiu. B phn nghin cu kinh t a ra cc bo co nh k v cc vn kinh t v m, chnh sch tin t v th trng tri phiu. B phn ngin cu c phiu chu trch nhim cc bo co v cng ty nim yt, bo co cng ty tim nng v bo co ngnh. TT Nghin Cu cng a ra cc bnh lun v nhn nh v th trng thng qua bn tin l The Investor Daily. CNG TY C PHN CHNG KHON MB (MBS) c thnh lp t thng 5 nm 2000 bi Ngn hng TMCP Qun i (MB), Cng ty CP Chng khon MB (MBS) l mt trong 5 cng ty chng khon u tin ti Vit Nam. Sau nhiu nm khng ngng pht trin, MBS tr thnh mt trong nhng cng ty chng khon hng u Vit Nam cung cp cc dch v bao gm: mi gii, nghin cu v t vn u t, nghip v ngn hng u t, v cc nghip v th trng vn. Mng li chi nhnh v cc phng giao dch ca MBS c m rng v hot ng c hiu qu ti nhiu thnh ph trng im nh H Ni, TP. HCM, Hi Phng v cc vng chin lc khc. Khch hng ca MBS bao gm cc nh u t c nhn v t chc, cc t chc ti chnh v doanh nghip. L thnh vin Tp on MB bao gm cc cng ty thnh vin nh: Cng ty CP Qun l Qu u t MB (MB Capital), Cng ty CP a c MB (MB Land), Cng ty Qun l n v Khai thc ti sn MB (AMC) v Cng ty CP Vit R.E.M.A.X (Viet R.E.M), MBS c ngun lc ln v con ngi, ti chnh v cng ngh c th cung cp cho Khch hng cc sn phm v dch v ph hp m rt t cc cng ty chng khon khc c th cung cp. MBS t ho c nhn nhn l Cng ty mi gii hng u, ng u v th phn mi gii t nm 2009; Cng ty nghin cu c ting ni trn th trng vi i ng chuyn gia phn tch c kinh nghim, cung cp cc sn phm nghin cu v kinh t v th trng chng khon; v Nh cung cp ng tin cy cc dch v v nghip v ngn hng u t cho cc cng ty quy m va. MBS HI S Ta nh MB, s 3 Liu Giai, Ba nh, H Ni T: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 Website: www.mbs.com.vn TUYN B MIN TRCH NHIM Bn quyn nm 2012 thuc v Cng ty CP Chng khon MB (MBS). Nhng thng tin s dng trong bo co c thu thp t nhng ngun ng tin cy v MBS khng chu trch nhim v tnh chnh xc ca chng. Quan im th hin trong bo co ny l ca (cc) tc gi v khng nht thit lin h vi quan im chnh thc ca MBS. Khng mt thng tin cng nh kin no c vit ra nhm mc ch qung co hay khuyn ngh mua/bn bt k chng khon no. Bo co ny khng c php sao chp, ti bn bi bt k c nhn hoc t chc no khi cha c php ca MBS.