You are on page 1of 1

TVRDI METALI

Tvrdi metali spadaju u grupu neoksidne keramike = keramiki materijali s izraenim metalnim svojstvima, poput toplinske i elektrine vodljivosti i dr. Metalno-karbidni (estice) kompozit! Mikrostruktura tvrdih metala se sastoji od visokog udjela karbida (volframa, titana i tantala), koji su meusobno povezani, i to najee kobaltom. Metalna svojstva od metalne osnove: toplinska i elektrina vodljivost

MIKROSTRUKTURA: Metalna osnova: Co + karbidi (WC, TiC, TaC) Karbidi su nositelji tvrdoe i otpornosti na troenje, dok vezni metal osigurava ilavost viefaznog materijala.

89% WC u matrici, s 11% Co

Osnovna svojstva tvrdih metala


visoko talite visoka tvrdoa i otpornost na troenje visok modul elastinosti, visoka tlana vrstoa i vrstoa na povienim

temperaturama dobra postojanost na temperaturne promjene (otpornost na toplinske okove) otpornost na koroziju visoka toplinska i elektrina vodljivost

PRIMJENA TVRDOG METALA Alati za obradu odvajanjem estica, rezni alati Alati za obradu stijena i kamena Konstrukcijski dijelovi otporni troenju (valjci, cilindri...)