You are on page 1of 28

MEMAHAMI SIFAT BAHAN (MENYERAP DAN TIDAK MENYERAP)

Disediakan oleh: Cikgu Izzati

Dah sedia??

Cantumkan keratan gambar dan nyatakan objek menyerap atau tidak menyerap.

Kumpulan 1

Kain MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 2

Sudu TIDAK MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 3

Tayar TIDAK MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 4

Tisu MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 5

Baju hujan TIDAK MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 6

Pemadam TIDAK MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 7

Span MENYERAP AIR

Well done!!

Kumpulan 8

Payung TIDAK MENYERAP AIR

Well done!!

We did it!!