You are on page 1of 4

-

skulpturu u Francuskoj izmeu 1140. i 1230. dijelimo na dva razdoblja: ranogotiku skulpturu i stil 1200.

RANA GOTIKA (1140.-1200.) karakteristike ranogotike skulpture: zbijena forma, ovisnost o arhitekturi, stilizacija i tipizacija figure, shematizacija i pojednostavljenje oblika, podreenost skulpture arhitekturi ranogotiki spomenici: Crkva nekadanje benediktinske opatije Saint-Denis, portali, zapadno proelje (o. 1135.-40.) Katedrala Notre-Dame, Chartres, Kraljevski portal, zapadno proelje (o. 1145.-50.) Katedrala Notre-Dame, Pariz, juni portal (sv. Ane), zapadno proelje (o. 1150.-55.) Katedrala Notre-Dame, Senlis; sredinji portal, zapadno proelje (o. 1165.70.)

Saint-Denis vaan nam je oblik proelja postaje uzor za kasnija proelja gotikih katedrala: dvotoranjsko je proelje na tri dijela podijeljeno kontraforima, ima tri portala od kojih je sredinji vei sredinja luneta, zapadno proelje: Maiestas Domini na sjevernoj luneti bio jemozaik s Krunjenjem Bogorodice (mozaik! To zapravo znai Sugerovo traenje uzora u Rimu i imitaciju velikih reformatora, npr. Montecassino) ikonografija ostaje uglavnom romanika, nema znaajnije promjene vane su figure dovratnika: SZ kraljevi, kraljice i proroci (daju povijesni legitimitet aktualnim vladarima) poznate samo preko crtea (gravure), nisu sauvane, osim fragmenata primjer su glava kralja i kraljice (kraljica je stilski istovjetna s poznatom Evom iz Autuna i fragmentima skulpture iz Clunyja)

Kraljevski portal u Chartresu

zapadno proelje u Chartresu artikulirano po uzoru na St.-Denis, ali portali nisu odijeljeni kontraforima uoavamo tri horizontalne trake koje su ikonografski povezane: lunete, (Uzaae, Maiestas Domoni i Sedes sapientiae), nadvratnici (marijanski ciklus i Pasija), dovratnici sa SZ vladarima te kapiteli stupova dovratnika (kristoloki ciklus) u sredinjoj je luneti Maiestas Domini (Krist, tetramorf), na nadvratniku su apostoli pod arkadama, u arhivoltima (voussoire) 24 starca Apokalipse (dakle, nema ikonografskih novosti od vremena romanike) skulptura dovratnika: SZ kraljevi i kraljice cilindrina forma, vrsta simbioza arhitekture i skulpture, elongacija figure, ukoenost i zbijenost forme,ovisnost o arhitektonskom okviru, dugi cjevasti nabori draperije (kao kanelire stupa), figure su na kosom postolju (kao da su objeene o stup, ne stoje samostalno)

Notre-Dame u Parizu, portal sv. Ane zapadno proelje- juni portal zove se portal sv. Ane zbog prikaza ivota Joakima i Ane na nadvratniku sastavljen od dijelova skulptura iz XII. i XIII. st., ranije se zvao Marijin portal (u luneti Sedes sapientiae) -kipovi dovratnika (fragment glave kralja Davida) i neto kasniji fragmenti zaglavnog kamenja stilski su povezani: naturalistika obrada, puna okrugla lica, mekoa puti (uzor su zlatarski radovi i bizantske bjelokosti)

Notre-Dame u Senlisu -zapadno proelje tipoloki po uzoru na St.-Denis -velika ikonografska vanost sredinjeg portala! - u luneti je Krunjenje Bogorodice - ikonografska novost: Djevica je okrunjena, posveena i prikazana ravnopravna Kristu; ona je posrednik izmeu Krista i vjernika, unosi element empatije i ljudskosti u ikonografiju (osjeajnost na gotikim portalima naspram zastraujuih romanikih prikaza Posljednjeg suda) - porast marijanskog kulta od kasnog XI. st.- portal u Senlisu prvi je veliki portal s manifestacijom tog kulta

STIL 1200.

karakteristike: klasicizirajue tendencije, uzori su u antikoj skulpturi, prepoznatljivo po realistikoj tendenciji u prikazu lica i tijela, po detaljima u prikazu (kod odjee, oruja svetaca ratnika),po tkanini koja pada u bogatim i voluminoznima naborima, po klasinom kontrapostu, po antikizirajuoj odjei i frizurama spomenici koje promatramo: Katedrala Notre-Dame, Laon; portali, zapadno proelje (o. 1200.) Katedrala Notre-Dame, Chartres 1. sjeverni transept, portali (o. 1204.-30.) 2. juni transept, portali (o. 1210.-35.) Katedrala Notre-Dame, Pariz; sredinji i sjeverni portal, zapadno proelje (o. 1220.-30.) Katedrala Notre-Dame, Reims; sredinji portal -Vizitacija (o. 1230.33.)

Notre-Dame u Laonu zapadno proelje: izboeni portali sa streim zabatima, izmeu portala nekada su bili prolazi (kao na transeptima u Chartresu) ikonografski ponavlja tipologiju Senlisa u sredinjoj luneti skulptura dovratnika: promjene! - lagano pokretanje tijela i pogled u stranu (nije jo kontrapost), slobodnije oblikovanje kose i brade, prirodniji pad draperije, antikizirajua odjea; ali jo uvijek elongacija figure, tipizacija lica, bademaste oi

Portali u Chartresu: 1. sjeverni: izboeni portali, strei zabati (obrati pozornost na prolaz meu portalima) -skulptura dovratnika: usporedba s figurama s Kraljevskog portala (zapadno proelje u Chartresu): Abraham koji rtvuje Izaka - novost: komunikacija skulptura (Abraham se okree prema anelu koji je iznad), individualizacija u oblikovanju pojedinih figura, skulpture se polagano kreu, nisu vie vrsto vezane uz stup, obrada kose i draperije je vie naturalistika

-usporedba sa skupinom Vizitacija (istoni portal sjevernog transepta): dijalog dviju figura, klasicizirajui pristup u oblikovanju koji e vrhunac dosei u skupini Vizitacija u Reimsu 2. juni transept: arhitektonski sukladan sjevernom -ikonoloka novost u sredinjoj luneti: Krist u slavi prikazan je s anelima koji nose arma Christi, sa strana Kristu su Marija i Ivan koji klee (mole blagoslov za vjernike), u arhivoltima su aneli koji promatraju zbivanja u luneti -apostoli su sputeni nadovratnike - kipovi dovratnika: na primjeru sv.Teodora sa zapadnog portala vidimo klasini kontrapost, detalje u prikazu oruja, prirodnost kose i tkanine; kip je na ravnom postolju (sam nosi svoju teinu, vie ne visi) - na istonom portalu su sv. Ludomaurus i sv. Avitus: ovdje treba obratiti panju i na karakteristine horizontalne nabore tkanine Notre-Dame u Parizu, ostala dva portala -zapadno proelje: u luneti sredinjeg portala su Krist i aneli s arma Christi, apostoli su na dovratnicima, a psihomahija je sputena na sokl (sokl je postolje stupova dovratnika), dakle u visinu oiju vjernika - u luneti sjevernog portala je Krunjenje Bogorodice - na ovim lunetama vidimo ikonografske novosti iz Senlisa i Chartresa! - galerija kraljeva na zapadnom proelju, iznad portala: 28 figura, danas restauracije, sauvana 21 glava Notre-Dame u Reimsu -zapadno proelje, sredinji portal: na nadvratniku je skupina Vizitacija - vrhunac gotikog klasicizma; potpuno oslobaanje kipa od stupa, klasini kontrapost, bogate draperije, komunikacija meu likovima; Marija podsjea na enski lik s Are pacis, Elizabeta na rimsku matronu, jasno se vidi razlika u godinama, antikizirajua odjea i frizure - ova je skupina nastala prije skupine Navjetenja koja se nalazi pokraj, no dijelovi su tek kasnije ukomponirani zajedno na dovratnike (otuda zbunjujue stilske razlike)

NE ZABORAVITI: skulpture su bile polikromirane