You are on page 1of 1

BORANG D (Borang Kursus)

DAERAH KOD SEKOLAH NAMA SEKOLAH : MERSING : JBA 4022 : SK. LKTP TENGGAROH 01

Kehadiran Kursus Guru Pemulihan Khas NAMA NO. KP : MOHD. NIZAM B. AHMAD @ ABU : 711218-01-5733 Anjuran JPNJ JPNJ BPG JPNJ Tempat Hotel Ser Msia Jb. Garden Hotel Batu Pahat Smk Mersing Hotel Tropical Inn Johor Bahru Tarikh Mula 14.04.9 6 21.11.0 5 12.09.0 5 12.11.0 7 Tarikh Akhir 19.4.96 25.11.0 5 23.09.0 5 15.11.0 7 Tempoh (Hari) 6 5 12 4

Kod Nama Kursus Kursus 01 Kursus Asas 02 03 04 05 06 07 08 09 Kursus Peningkatan Bina Kit Dan Modul P&P Kursus Peningkatan ICT Asas (Komputer) BPPT Kursus ICT (Power Point) Kursus Peningkatan Aplikasi Komputer (Exel) Kursus PPSMI (sesi 1) Kursus PPSMI (sesi 2) Kursus PPSMI (sesi 3) Kursus TOT Untuk Jurulatih utama pemulihan khas (Train Of Trainers) Kursus MS Power Point Penggunaan Peralatan Tmk Ppsmi 5 Pemantapan Pengurusan & Pentadbiran Kurikulum Guru Pemulihan Khas Penggunaan internet dlm P&P

BPG

Smk Anjung Batu, Mersing

27.02.0 4

31.07.0 4

10 11 12 13

Kursus-Kursus Lain JPK Hotel Puteri Resort Melaka BPG Smk Mersing Johor JPNJ JPNJ Kings Hotel Melaka Kukup Golf Resort Pontian

5.11.07 4.04.07 5.11.07 6.11.06

8.11.07 5.04.07 7.11.07 9.11.06

4 2 3 3


Tandatangan Guru Tarikh : 2.04.08

.
Pengesahan Guru Besar

Unit Pemulihan Khas JPNJ/2008