You are on page 1of 106

1

00:01:13,998 --> 00:01:17,998


www.titlovi.com
2
00:01:20,998 --> 00:01:23,959
<b>NUSPOJAVE
3
00:02:43,914 --> 00:02:46,834
<i>Tri meseca ranije
4
00:03:08,105 --> 00:03:09,106
Vrata!
5
00:03:09,189 --> 00:03:10,524
Ne mogu da pustim,
dok to ne vidim.
6
00:03:10,607 --> 00:03:13,235
Znam koja su pravila. Samo
traim da napravite izuzetak.
7
00:03:13,318 --> 00:03:15,279
Nema toga. Zato postoje pravila.
8
00:03:15,362 --> 00:03:17,489
Znam ta su pravila.
Samo vam kaem...
9
00:03:17,531 --> 00:03:19,449
Ne mogu, moram da vidim. - Zar
nemate tamo neki rentgen? - Ne.
10
00:03:19,491 --> 00:03:21,952
Nemate rentgen? - Ne!
Moram to da vidim.
11
00:03:42,973 --> 00:03:45,392
Kladim se da nee
propustiti tu vonju.
12
00:03:47,144 --> 00:03:48,854
Niti ambijent.
13
00:03:49,771 --> 00:03:52,065
Ila sam ja i mnogo dalje.
14
00:03:58,155 --> 00:04:02,492

Dali su mi brouru za reintegraciju.


15
00:04:02,576 --> 00:04:03,744
Stvarno? - Da.
16
00:04:03,785 --> 00:04:05,787
Bili su iz socijalne slube.
17
00:04:06,288 --> 00:04:08,081
ta su rekli?
18
00:04:09,791 --> 00:04:11,293
uri-polako.
19
00:04:13,629 --> 00:04:15,255
Moemo da idemo polako.
20
00:04:29,061 --> 00:04:30,604
Zdravo. - Zdravo.
21
00:04:31,146 --> 00:04:35,234
Samo da te podsetim da ne
mogu sutra da doem.
22
00:04:35,275 --> 00:04:38,070
Tako je. Sutra je vaan dan!
23
00:04:38,153 --> 00:04:40,405
Mora da si uzbuena.
24
00:04:40,447 --> 00:04:41,573
Da.
25
00:04:41,615 --> 00:04:44,076
Uzbuena, nervozna i...
26
00:04:44,785 --> 00:04:47,454
elim da ti zahvalim na svemu.
27
00:04:47,496 --> 00:04:49,122
Bila si tako puna razumevanja.
28
00:04:49,164 --> 00:04:52,876
Sigurno ima vie od toga
to prikazuju na vestima.

29
00:04:52,960 --> 00:04:56,797
Znam Za mnoge ljude kae
da 'ilegalno trguju',
30
00:04:56,839 --> 00:05:01,134
a isto tako mogu da budu ubice.
Onda prestane da postoji.
31
00:05:01,176 --> 00:05:03,303
Zato, hvala ti na svemu.
32
00:05:07,349 --> 00:05:09,852
Nisam bila sigurna ta da obuem.
33
00:05:11,311 --> 00:05:14,106
Htela sam da nabavim neto novo,
34
00:05:15,023 --> 00:05:17,317
ali nisam nala nita dobro.
35
00:05:17,359 --> 00:05:19,570
Draga, predivno izgleda.
36
00:05:19,987 --> 00:05:23,407
Mogu samo da zamislim kako
e izgledati pred njim.
37
00:05:40,007 --> 00:05:41,758
Mama!
38
00:05:45,179 --> 00:05:49,016
Hajde, briimo odavde pre
nego to se nisu predomislili.
39
00:06:12,873 --> 00:06:14,124
Oprosti.
40
00:06:23,050 --> 00:06:26,094
Mila, sea li se onog direktora
fonda koga sam sreo unutra?
41
00:06:26,553 --> 00:06:28,388
Maral Helman?
42
00:06:29,389 --> 00:06:31,391
Lik iz Stenforda? - Da.

43
00:06:31,725 --> 00:06:36,230
Ekstra pametan. Radio je neto
sa porezima, ali uskoro izlazi.
44
00:06:37,272 --> 00:06:40,901
Novac mu je u Dubajiu
i ima dosta veza.
45
00:06:42,986 --> 00:06:45,072
Mogu da nas vratim na staro, Em.
46
00:06:45,155 --> 00:06:47,574
Obeavam, uiniu da se to desi.
47
00:06:49,743 --> 00:06:51,620
Vai, duo.
48
00:07:07,845 --> 00:07:09,429
Hvala vam.
49
00:08:05,819 --> 00:08:09,239
Ne razumem ta priate.
- Samo se opustite! - Dobar dan!
50
00:08:09,489 --> 00:08:10,991
Ja sam doktor Benks.
51
00:08:11,033 --> 00:08:14,286
Ovaj lik neto smera.
Samo se opustite!
52
00:08:14,328 --> 00:08:15,996
Narednie. - Ovaj tip neto smera.
53
00:08:16,079 --> 00:08:17,956
Poeo je me napada.
54
00:08:17,998 --> 00:08:19,124
Ostanite po strani i pustite me
da razgovaram sa njim.
55
00:08:19,166 --> 00:08:21,293
Hteo je da zadri taksi.
56
00:08:21,335 --> 00:08:22,669

Shvatate? Naleteo je na mene!


57
00:08:36,350 --> 00:08:38,560
Augustin? Augustin.
58
00:08:42,189 --> 00:08:43,524
On je u redu.
59
00:09:09,216 --> 00:09:10,884
ta? ta se deava?
60
00:09:10,968 --> 00:09:13,720
Video je mrtvog oca da vozi taksi.
61
00:09:14,471 --> 00:09:15,472
ta?
62
00:09:15,556 --> 00:09:18,767
Video je duha svog oca.
On je bio taksista.
63
00:09:19,309 --> 00:09:20,727
Znai, bio sam u pravu.
On je ludak.
64
00:09:20,769 --> 00:09:22,729
Ne. To je aljenje.
65
00:09:23,522 --> 00:09:26,567
Samo tuga slika
fotografije u njegovom umu.
66
00:09:26,650 --> 00:09:28,318
On vidi duhove.
67
00:09:32,823 --> 00:09:35,075
Haianin je.
Nije neobino za Haiane
68
00:09:35,117 --> 00:09:36,743
da vide svoje voljene nakon
njihove smrti.
69
00:09:36,994 --> 00:09:39,663
udno za vas i za mene, ali za
njega je to savreno normalno.

70
00:09:39,746 --> 00:09:41,248
Dobro, ta je sledee?
71
00:09:41,290 --> 00:09:43,083
Nesrea motornim vozilom
krevet osam,
72
00:09:43,208 --> 00:09:45,586
manja povreda glave,
potrebna konsultacija.
73
00:09:49,006 --> 00:09:50,799
Danas dupla smena?
74
00:09:50,883 --> 00:09:52,384
Bolje se ivi sa hemijom.
75
00:09:57,097 --> 00:09:58,557
Gospoica Tejlor.
76
00:09:58,682 --> 00:10:00,392
Da? - Ja sam doktor Benks.
77
00:10:01,476 --> 00:10:03,520
Rekli su da u moda
imati potres mozga,
78
00:10:03,604 --> 00:10:05,397
ali ne moram da ostanem, zar ne?
79
00:10:05,439 --> 00:10:08,400
Moraemo da saekamo
rezultate skenera da bismo znali.
80
00:10:08,442 --> 00:10:10,903
Imam za vas par pitanja.
81
00:10:11,695 --> 00:10:12,696
Kako vam je glava?
82
00:10:13,322 --> 00:10:14,615
Boli me.
83
00:10:14,656 --> 00:10:16,909
Kako ste se oseali pre
nego to ste udarili u zid?

84
00:10:18,035 --> 00:10:19,620
Kako to mislite?
85
00:10:19,661 --> 00:10:21,580
Kako vam je bilo?
86
00:10:21,788 --> 00:10:23,540
Govorei uopteno.
87
00:10:27,836 --> 00:10:29,421
Zato ste vi ovde?
88
00:10:30,255 --> 00:10:32,299
Ja sam psihijatar.
89
00:10:32,799 --> 00:10:34,134
Obino,
90
00:10:35,385 --> 00:10:36,720
kada ljudi slupaju svoja kola,
91
00:10:36,803 --> 00:10:39,556
ostavljaju tragove na trotoaru.
92
00:10:40,307 --> 00:10:44,144
Zbog zidova od cigle
dobro je koristiti konice
93
00:10:44,186 --> 00:10:45,562
i okrenuti volan.
94
00:10:45,771 --> 00:10:48,482
Vi to niste uradili.
Naleteli ste pravo na njega.
95
00:10:49,149 --> 00:10:51,443
Ovde pie da je
slubenik rekao policiji
96
00:10:51,485 --> 00:10:54,821
da ste bili prilino uzrujani
pre nego to ste uli u auto.
97
00:10:56,156 --> 00:10:58,033
Osiguravajua kompanija

e proveriti konice,
98
00:10:58,116 --> 00:11:00,077
ali ja bih radije vas da pitam.
99
00:11:02,412 --> 00:11:04,998
Da li ste jutros
pokuali da se povredite?
100
00:11:18,345 --> 00:11:21,306
Da li i dalje elite da se povredite?
101
00:11:22,057 --> 00:11:23,225
Emili.
102
00:11:26,687 --> 00:11:30,357
ta kaete, da ostanete
ovde na par dana?
103
00:11:32,234 --> 00:11:33,402
Ovde?
104
00:11:34,361 --> 00:11:36,363
Ne mogu da ostanem.
105
00:11:37,364 --> 00:11:40,284
Martin je tek stigao kui i
moram da budem sa njim.
106
00:11:40,367 --> 00:11:41,869
Martin vam je suprug?
107
00:11:41,952 --> 00:11:44,496
Da, tek je izaao iz zatvora.
108
00:11:44,538 --> 00:11:47,332
Moram da odem kui, a imam i posao.
Moram da se pojavim na poslu.
109
00:11:47,374 --> 00:11:49,877
On jo uvek ne zarauje.
110
00:11:51,545 --> 00:11:53,172
Da li ste oenjeni?
111
00:11:53,714 --> 00:11:54,882

Da.
112
00:11:54,965 --> 00:11:56,216
ta ako izaete iz zatvora,
113
00:11:56,258 --> 00:11:58,635
ili kada ste dugo odsutni,
pa doete kui,
114
00:11:58,719 --> 00:12:01,555
a ena vam je u bolnici
za mentalno obolele?
115
00:12:02,181 --> 00:12:05,684
ekali smo etiri godine.
Ne mogu da ostanem.
116
00:12:06,977 --> 00:12:09,563
Mislim da ste pokuali
jutros da se povredite i...
117
00:12:09,646 --> 00:12:12,482
Bila je to greka.
Zanela sam se na trenutak.
118
00:12:13,108 --> 00:12:15,736
Obeavam da se to
vie nee desiti.
119
00:12:17,154 --> 00:12:19,072
Imate li kancelariju?
120
00:12:19,198 --> 00:12:22,034
Onda mogu da vas posetim tamo.
121
00:12:22,075 --> 00:12:23,869
Mogu da svratim onoliko
esto koliko vi to elite.
122
00:12:23,911 --> 00:12:26,079
Mogu dolaziti dva-tri
puta nedeljno.
123
00:12:26,497 --> 00:12:27,915
Ranije sam bila na terapiji,
124
00:12:27,998 --> 00:12:31,793

i seam se da struktura zaista


pomae onima bez nade.
125
00:12:33,086 --> 00:12:35,923
Obeavam, samo elim da idem kui.
126
00:12:36,590 --> 00:12:38,967
Dobro, pustiemo vam je,
127
00:12:39,092 --> 00:12:41,261
ali hou da je ove nedelje
vidim u mojoj kancelariji.
128
00:12:41,345 --> 00:12:43,222
Tako smo se dogovorili.
129
00:12:43,680 --> 00:12:45,724
Jo uvek ne znam ta se deava.
130
00:12:45,766 --> 00:12:48,101
Duo, mislim da je samo
spolja tako hrabra.
131
00:12:48,143 --> 00:12:50,646
Plaila se da ti kae.
Plaila se meni da kae.
132
00:12:50,729 --> 00:12:52,773
elim da je pokrenem na
ovo. Zove se SSRI.
133
00:12:52,856 --> 00:12:56,193
Utie na serotonin,
neurotransmitere u mozgu.
134
00:12:56,276 --> 00:12:58,111
Kako to, u stvari, radi?
135
00:12:58,195 --> 00:13:02,115
U osnovi, govori mozgu da
prestane da govori sebi da je tuna.
136
00:13:02,741 --> 00:13:05,953
Za par nedelja, oseae se bolje.
137
00:13:07,454 --> 00:13:09,915
Ne, naravno. Naravno.

138
00:13:11,625 --> 00:13:15,337
Bilo je mekano. U poetku je
bilo mekano, sasvim...
139
00:13:16,213 --> 00:13:18,590
Ali sada emo to da zategnemo.
140
00:13:18,966 --> 00:13:21,051
Naravno, to emo da uradimo.
141
00:13:21,969 --> 00:13:26,181
Mislim da e biti interesantno napraviti
jo jednu grupu posle one Dalasove.
142
00:13:28,183 --> 00:13:29,518
Emili?
143
00:13:30,477 --> 00:13:31,770
Da li si dobro?
144
00:13:49,329 --> 00:13:50,539
Emili?
145
00:13:59,673 --> 00:14:01,341
ta se desilo?
146
00:14:05,345 --> 00:14:07,681
I meni je bilo muka od toga.
147
00:14:08,849 --> 00:14:11,185
Imala sam vie sree sa Celexom.
148
00:14:18,025 --> 00:14:21,361
Kao mala, stalno sam crtala.
Valjda kao i veina ljudi.
149
00:14:22,863 --> 00:14:25,616
Nastavnike i decu iz mog razreda.
150
00:14:26,325 --> 00:14:28,076
Momka koji mi se dopadao.
151
00:14:28,368 --> 00:14:29,995
Ponekad make.

152
00:14:33,040 --> 00:14:35,792
Probala sam da crtam lica
i ispalo bi savreno.
153
00:14:37,544 --> 00:14:38,962
Zato sam dola u Nju Jork.
154
00:14:39,046 --> 00:14:41,298
Htela sam da se bavim
grafikim dizajnom.
155
00:14:41,673 --> 00:14:44,009
U vreme kada sam ila na asove,
upoznala sam Martina.
156
00:14:44,051 --> 00:14:45,511
Kako se to dogodilo?
157
00:14:47,804 --> 00:14:52,226
Radila sam u tom baru da
bi mogla da se kolujem,
158
00:14:52,309 --> 00:14:55,270
a on je tamo stalno
dolazio posle posla.
159
00:14:55,562 --> 00:14:58,690
I stalno je naruivao neka
komplikovana pia.
160
00:14:58,774 --> 00:15:01,360
Stvari koje nisam imala
pojma kako se prave.
161
00:15:03,612 --> 00:15:05,656
Jedne noi je uao u bar,
162
00:15:05,739 --> 00:15:08,408
i ponudio se da me naui
kako se ta pia prave.
163
00:15:08,450 --> 00:15:10,828
Ostao je do kraja
dok nismo zatvorili.
164
00:15:11,411 --> 00:15:12,955
Onda me je pitao da izaemo.

165
00:15:13,205 --> 00:15:14,915
I vi ste otili?
166
00:15:16,625 --> 00:15:20,295
Nisam znala ni ko je on ni
ta je uradio. Bio je samo...
167
00:15:21,463 --> 00:15:23,799
Bio je samo momak u odelu.
168
00:15:26,301 --> 00:15:27,594
Gledao me je kako ispijam pia,
169
00:15:27,678 --> 00:15:30,597
i to me je inilo prilino
nervoznom.
170
00:15:31,306 --> 00:15:33,976
Onda je buljio u mene
kao da sam neka slika.
171
00:15:35,477 --> 00:15:39,314
Imao je prelep brodi i
pozvao me je na njega.
172
00:15:39,606 --> 00:15:41,483
Nauio me je da skijam.
173
00:15:42,568 --> 00:15:44,486
Oborio me je s nogu.
174
00:15:45,320 --> 00:15:48,031
Te zime me je zaprosio u Mauiju i
175
00:15:48,240 --> 00:15:50,242
do prolea smo bili venani.
176
00:15:52,828 --> 00:15:54,413
Koliko ste imali godina?
177
00:15:55,330 --> 00:16:00,794
To je bilo pre pet godina,
znai imala sam 23.
178
00:16:05,340 --> 00:16:07,676

Vreme tako brzo prolazi.


179
00:16:10,846 --> 00:16:13,182
Da li e to ikada da proe?
180
00:16:14,349 --> 00:16:16,977
Rekli ste da ste i
ranije oseali depresiju.
181
00:16:17,144 --> 00:16:19,354
Da li ste ikoga viali u vezi sa tim?
182
00:16:19,438 --> 00:16:23,275
Da. U Grinviu, u Konektikatu.
Viktorija Sibert.
183
00:16:23,942 --> 00:16:26,403
Kada su joj oduzeli kuu,
prestale smo da se viamo.
184
00:16:26,486 --> 00:16:29,198
Morala sam da se preselim u grad.
185
00:16:29,281 --> 00:16:32,159
Da li bi vam smetalo da kontaktiram
doktorku Sibert zbog istorije bolesti?
186
00:16:32,201 --> 00:16:33,869
Ne bi mi smetalo.
187
00:16:33,952 --> 00:16:35,913
Videla sam je pre etiri godine.
188
00:16:35,996 --> 00:16:38,332
Dolazila je nekih devet meseci.
189
00:16:38,415 --> 00:16:40,083
Nije imala samo jednu brigu.
190
00:16:40,167 --> 00:16:43,337
Tu su bili dom, mu.
191
00:16:43,504 --> 00:16:45,589
itav njen ivot je nestao.
192
00:16:46,715 --> 00:16:51,720

ak i zdravstveno osiguranje.
Preselila se u grad da pronae posao
193
00:16:51,970 --> 00:16:54,640
i otada nita nisam ula o njoj.
194
00:16:54,890 --> 00:16:58,560
Drago mi je da je ovog puta mukarac.
Mislim da e joj to pomoi.
195
00:16:59,478 --> 00:17:00,646
Kako to?
196
00:17:00,854 --> 00:17:03,357
Nikada nita nije oseala prema ocu.
197
00:17:03,732 --> 00:17:07,236
Onda joj je mu zavrio u zatvoru
i opet je bila sama.
198
00:17:08,070 --> 00:17:11,823
Drago mi je da vidim da e
imati drugaiju vrstu iskustva.
199
00:17:13,325 --> 00:17:15,077
Rekla je da ste testirali
neke lekove na njoj.
200
00:17:15,160 --> 00:17:19,998
Da, Velbutrin, Prozak, Efeksor.
201
00:17:20,916 --> 00:17:22,584
Stvarno smo se borili.
202
00:17:22,918 --> 00:17:26,588
Seam se da je imala problema sa
snom, muninom i drhtavicama.
203
00:17:26,672 --> 00:17:29,216
Pripisao sam joj Zoloft da vidim
kako e to proi kod nje.
204
00:17:30,092 --> 00:17:32,594
Moda je kandidat za neke nove lekove.
205
00:17:32,678 --> 00:17:35,097
Ponekad im te nove stvari

daju sigurnost.
206
00:17:36,014 --> 00:17:39,351
Gledaju reklame na TV-u,
pa onda poveruju.
207
00:17:39,768 --> 00:17:42,563
Imam pacijenta sa slinim problemima.
208
00:17:42,604 --> 00:17:44,523
Pripisala sam joj Ablixa.
209
00:17:44,565 --> 00:17:46,567
Dobar dan svima i
hvala vam to ste doli.
210
00:17:46,650 --> 00:17:48,360
Uskoro poinjemo sa
prezentacijom,
211
00:17:48,402 --> 00:17:50,487
zato moete doi i
zauzeti svoja mesta.
212
00:17:52,948 --> 00:17:56,952
Moda imam koji primerak
kod sebe. Samo da vidim.
213
00:17:58,453 --> 00:18:01,540
Ne, izgleda da sam ih sve razdelila.
214
00:18:02,457 --> 00:18:04,585
Evo. Hemijska olovka Ablixa.
215
00:18:06,378 --> 00:18:07,713
Da je bilo tada dostupno,
216
00:18:07,754 --> 00:18:11,091
pripisala bih ga Emili posle pobaaja.
217
00:18:11,133 --> 00:18:14,344
Pobaaj? - Nakon to je
otiao u zatvor.
218
00:18:14,803 --> 00:18:16,513
Ona mi to nije pomenula.

219
00:18:16,597 --> 00:18:17,890
Ne? - Ne.
220
00:18:18,140 --> 00:18:19,266
Da li je on izaao iz zatvora?
221
00:18:19,308 --> 00:18:20,934
Pre nedelju dana.
222
00:18:20,976 --> 00:18:23,228
Moda e to pomoi
da se stvari normalizuju.
223
00:18:25,272 --> 00:18:27,983
Nemoj nita govoriti Karlu i Kejli
224
00:18:28,066 --> 00:18:30,736
za Helmana. Samo e olakati stvar.
225
00:18:34,281 --> 00:18:37,576
Mislim da je Karl otiao u FBI.
226
00:18:38,535 --> 00:18:40,204
Verovatno nam je on dao karte
227
00:18:40,287 --> 00:18:42,790
jer se osea usrano
zvog svega.
228
00:18:46,210 --> 00:18:48,295
Nadam se da ovo radi.
229
00:18:52,591 --> 00:18:56,970
Ako osea da ti se ne ide,
mogu i sam da idem.
230
00:18:57,471 --> 00:19:00,432
Razumeu ako ne eli
da vidi te ljude.
231
00:19:01,350 --> 00:19:04,311
U redu? Ali moram da se vratim
tamo u dogledno vreme.
232
00:19:04,394 --> 00:19:07,481
Ako budem sedela ovde sama,

samo u se oseati jo gore.


233
00:19:07,606 --> 00:19:11,151
Makar da pokuam.
Doktor Benks bi to hteo.
234
00:19:24,665 --> 00:19:25,749
Karl?
235
00:19:26,416 --> 00:19:27,751
Martine! Dobro nam doao!
236
00:19:27,835 --> 00:19:29,169
Kako ste, gospodine? - Zdravo.
237
00:19:29,253 --> 00:19:31,296
Drago mi je da te vidim, Emili.
- Zdravo, i meni je milo.
238
00:19:31,338 --> 00:19:34,007
Kejla, sea li se ove
prelepe dame? - Zdravo.
239
00:19:34,091 --> 00:19:36,134
Drago mi je to ste nas pozvali.
240
00:19:36,176 --> 00:19:40,347
Haljina vam je prelepa!
Oboavam je. Sjajna je.
241
00:19:40,430 --> 00:19:42,432
Hvala ti. - Drago nam je da ste stigli.
242
00:19:42,516 --> 00:19:44,393
I nama je drago.
Hvala jo jednom.
243
00:19:47,271 --> 00:19:51,358
Idem do bara da uzmem pie.
Da li bi jo neko?
244
00:19:51,441 --> 00:19:52,860
Ne. - Da li je to dobra ideja?
245
00:19:52,943 --> 00:19:55,362
Da, u redu je. Odmah se vraam.

246
00:19:58,365 --> 00:19:59,700
Sjajno izgleda!
247
00:20:00,117 --> 00:20:01,660
Dobro joj ide.
248
00:20:01,702 --> 00:20:04,997
Odlazak je teak za svakoga,
a isto tako i povratak.
249
00:20:05,038 --> 00:20:09,042
Voleo bih da sam mogao da se vie
potrudim da se naemo. Zaista.
250
00:20:09,126 --> 00:20:13,463
Ne, u redu je. To je kultura.
Sada je gotovo.
251
00:20:15,716 --> 00:20:17,384
Dobro vee, gospoo.
Da li elite neto?
252
00:20:17,467 --> 00:20:19,803
Da, molim vas votku sa sodom.
253
00:20:36,153 --> 00:20:37,905
Izvolite. Uivajte.
254
00:20:37,988 --> 00:20:39,239
Hvala vam.
255
00:20:45,829 --> 00:20:48,999
Martin je upravo priao...
256
00:20:51,752 --> 00:20:53,587
Draga, ta nije u redu?
257
00:20:56,340 --> 00:20:58,008
Ne mogu ja ovo.
258
00:21:01,762 --> 00:21:05,015
Znam, prole godine ja sam
prolazila kroz gadan period.
259
00:21:06,350 --> 00:21:07,935
Nala sam vori.

260
00:21:09,186 --> 00:21:11,480
Osetila sam da se raspadam,
bila sam toliko depresivna,
261
00:21:11,647 --> 00:21:14,191
a onda mi je doktor prepisao
neki Effexor.
262
00:21:15,526 --> 00:21:17,778
To mi je zaista pomoglo.
263
00:21:22,199 --> 00:21:24,284
Moete li mi pozvati Martina?
264
00:21:26,662 --> 00:21:28,080
Da.
265
00:22:04,283 --> 00:22:05,325
Hej.
266
00:22:05,409 --> 00:22:07,077
ao mi je.
267
00:22:07,327 --> 00:22:10,164
ao mi je! Ne mogu, ao mi je.
268
00:22:10,247 --> 00:22:12,291
U redu je, u redu je.
269
00:22:12,791 --> 00:22:13,792
Doi ovamo.
270
00:23:26,323 --> 00:23:28,075
Ne tako blizu, gospoo!
271
00:23:30,577 --> 00:23:31,870
Hvala vam.
272
00:23:40,838 --> 00:23:44,550
Prednost je imati mua
koji prepisuje lekove.
273
00:23:48,262 --> 00:23:49,513
Kako se to zove?

274
00:23:49,596 --> 00:23:51,473
Beta bloker.
275
00:23:54,017 --> 00:23:56,353
Da li je loe to ovo radim?
276
00:23:56,687 --> 00:23:59,940
Svi ih uzimaju.
Pravnici, muziari.
277
00:24:00,023 --> 00:24:02,943
Ljudi koji idu na intervjue
za velike poslove.
278
00:24:03,527 --> 00:24:05,112
Ne ini nita to nisi ti.
279
00:24:05,153 --> 00:24:08,657
Samo olakava da
bude ono to jesi.
280
00:24:11,368 --> 00:24:13,787
To je izmeu mene i
dvoje drugih ljudi.
281
00:24:13,871 --> 00:24:16,039
ena je iz Merila i
momak iz Citicorpa.
282
00:24:16,790 --> 00:24:18,458
Ali Hazlit je rekao da imam
povoljniju poziciju.
283
00:24:18,542 --> 00:24:22,546
Izvini, D. Moram da se vratim.
Hitan sluaj.
284
00:24:23,213 --> 00:24:25,549
Ova devojka se zaista bori.
285
00:24:27,968 --> 00:24:29,970
Doktore Benks, stvarno moram
da razgovaram sa vama.
286
00:24:30,012 --> 00:24:31,388
Emili!

287
00:24:31,638 --> 00:24:33,974
Da, upravo sam dobio tvoju poruku.
288
00:24:34,224 --> 00:24:36,059
Ovo je moja ena.
289
00:24:37,561 --> 00:24:41,565
Bila sam u vaoj kancelariji, ali vi
niste bili tamo. Zato sam dola ovde.
290
00:24:42,649 --> 00:24:44,151
Moemo li samo da razgovaramo?
291
00:24:45,068 --> 00:24:47,362
Ako je neto hitno,
mogu da te primim.
292
00:24:47,571 --> 00:24:49,323
Ne, samo...
293
00:24:51,992 --> 00:24:54,495
Ila sam podzemnom eleznicom i...
294
00:24:57,998 --> 00:25:00,667
Bilo je isto kao kada
sam bila u kolima.
295
00:25:04,755 --> 00:25:07,508
Moram na posao.
Treba mi samo par minuta.
296
00:25:07,591 --> 00:25:09,885
Posle e ii na posao?
297
00:25:11,178 --> 00:25:12,888
Dobro, pet minuta.
298
00:25:13,597 --> 00:25:16,308
Izvini. Nazovi me nakon intervjua.
299
00:25:24,358 --> 00:25:26,276
Znam da je ovo teko, Emili.
300
00:25:27,194 --> 00:25:30,030
Oajanje koje ti osea je simptom.

301
00:25:30,113 --> 00:25:32,032
Moramo to da ostavimo u prolosti.
302
00:25:33,367 --> 00:25:35,828
Jedan psiholog je jednom rekao...
303
00:25:35,869 --> 00:25:38,539
'Depresija je nemogunost
da se izgradi budunost.'
304
00:25:38,580 --> 00:25:43,418
Ali, ti ima budunost.
U kui sa Martinom.
305
00:25:46,380 --> 00:25:48,924
On pokuava da
pokrene novi posao.
306
00:25:49,716 --> 00:25:52,636
Sa tim tipom Helmanom,
koga je upoznao u zatvoru.
307
00:25:52,886 --> 00:25:54,930
Kako se ti osea povodom toga?
308
00:25:55,389 --> 00:25:57,307
Ne znam. Mislim, on se trudi.
309
00:25:57,391 --> 00:26:00,060
Zaista se trudi da popravi stvari,
310
00:26:00,143 --> 00:26:03,063
a ja uopte ne pomaem.
311
00:26:03,730 --> 00:26:06,233
Mislim, pokuavam i ja.
Otila sam...
312
00:26:08,068 --> 00:26:11,572
Otila sam u kupovinu da uinim
da stvari budu jo uzbudljivije.
313
00:26:11,655 --> 00:26:13,448
Ti pokuava?
314
00:26:17,578 --> 00:26:21,039

Ne mogu vie da uzimam Zoloft.


Ne mogu, vrti mi se.
315
00:26:21,081 --> 00:26:23,375
Ne mogu da spavam.
Nemam elju za seksom.
316
00:26:23,417 --> 00:26:25,419
To razumem.
317
00:26:26,086 --> 00:26:28,422
Jedna ena sa kojom radim, Dulija,
318
00:26:28,672 --> 00:26:31,008
priala mi je o nekom novom leku,
319
00:26:31,091 --> 00:26:32,384
koji joj je zaista pomogao.
320
00:26:32,426 --> 00:26:34,261
Mislila sam da moda
probam sa njim.
321
00:26:39,141 --> 00:26:40,434
Tejlor.
322
00:26:45,480 --> 00:26:47,357
Da li ste ranije uzimali Ablixa?
323
00:26:47,482 --> 00:26:48,650
Ne.
324
00:26:48,734 --> 00:26:50,444
Mogu se javiti neke
nuspojave kao to su:
325
00:26:51,403 --> 00:26:55,616
munina, slabost u miiima,
nesanica, promena u apetitu,
326
00:26:55,657 --> 00:26:58,577
suva usta, iritacije.
327
00:26:59,077 --> 00:27:00,621
Da li ete platiti u gotovini?
328

00:27:00,662 --> 00:27:03,165


Na utakmici Niksa bila
su sedita za sudije,
329
00:27:03,248 --> 00:27:05,626
ribolov do Kejp Koda.
Bilo je ludilo.
330
00:27:05,667 --> 00:27:08,670
Jedne godine, Varner-Lambert
nas je vodio na Havaje.
331
00:27:09,004 --> 00:27:12,633
Priala sam pet minuta i
odigrala 36 rupa.
332
00:27:12,674 --> 00:27:15,302
Koliko Frajzer treba da plati da
se cela stvar zaboravi?
333
00:27:15,344 --> 00:27:16,428
Dva biliona?
334
00:27:16,470 --> 00:27:19,348
Lilly je platio preko bilion
da sredi stvar oko Zyprexa.
335
00:27:19,389 --> 00:27:22,142
Da li moramo da priamo o ovome?
Ubija mi elju za jelom.
336
00:27:22,184 --> 00:27:24,353
Izvestan sportista,
koji e ostati anoniman,
337
00:27:24,436 --> 00:27:26,188
ostavio mi je kartu za
Svetsko prvenstvo.
338
00:27:26,271 --> 00:27:28,941
Potpisao se na lopti mog sina.
339
00:27:29,024 --> 00:27:30,651
Nisam znala da voli bejzbol.
340
00:27:30,776 --> 00:27:32,528
Da li sam ja uopte pominjao sebe?

341
00:27:32,611 --> 00:27:35,155
Verovatno neki britanski internat.
342
00:27:35,197 --> 00:27:38,951
Nema krenja farmaceutskog
kodeksa za vreme doktorskog ruka,
343
00:27:39,034 --> 00:27:41,954
dok god priamo o
poslu makar pet minuta.
344
00:27:42,037 --> 00:27:43,372
Spremni? Kreni!
345
00:27:43,622 --> 00:27:47,334
Poinjemo testiranje naeg novog
leka protiv anksioznosti, Delatrex.
346
00:27:47,376 --> 00:27:50,045
Traimo par lekara radi konsultacija.
347
00:27:50,128 --> 00:27:53,340
Verovatno e trebati godinu
dana, ima li zainteresovanih?
348
00:27:53,382 --> 00:27:56,844
Mene iskljuite. Radim neto za
takmienje. Strogo poverljivo.
349
00:27:56,969 --> 00:27:59,471
Za to joj treba otkazati filet.
350
00:27:59,555 --> 00:28:02,224
Sledeeg semestra poduavam i
oseam se malo prezasieno.
351
00:28:02,307 --> 00:28:04,351
A vi, dokore Benks? Prezauzeti?
352
00:28:04,393 --> 00:28:08,146
Ne koliko moji partneri.
ta vam treba?
353
00:28:08,188 --> 00:28:10,148
Postaje toplije, ali ne.
354

00:28:13,694 --> 00:28:15,237


Trideset hiljada?
355
00:28:16,363 --> 00:28:18,157
Pedeset hiljada.
356
00:28:18,282 --> 00:28:20,826
Stvarno? - Da!
- Opa! - Stvarno.
357
00:28:20,868 --> 00:28:22,786
ta treba da radi?
358
00:28:23,370 --> 00:28:27,666
Da idem na par sastanaka, vrbujem par
pacijenata, pratim neke podatke.
359
00:28:27,708 --> 00:28:29,668
Znai, bie jo vie zauzet.
360
00:28:29,710 --> 00:28:30,961
Da.
361
00:28:32,337 --> 00:28:35,215
A sa druge strane,
362
00:28:36,049 --> 00:28:38,385
i to, na primer,
363
00:28:38,468 --> 00:28:41,513
ako dugmad na ovoj koulji
364
00:28:42,472 --> 00:28:44,391
iznenada otpadnu
365
00:28:44,808 --> 00:28:47,519
moiu da kupim nova.
366
00:28:49,062 --> 00:28:50,439
Jasno mi je.
367
00:28:51,273 --> 00:28:52,399
Mama?
368
00:28:54,443 --> 00:28:58,071
Da, duo? Ovamo, mili.

Samo se raspakujemo.
369
00:28:59,114 --> 00:29:00,908
Imao sam none more.
370
00:29:00,991 --> 00:29:02,409
Oh, ljubavi!
371
00:29:02,451 --> 00:29:06,788
Dragi, ima sree.
Doni je dobar sa snovima.
372
00:29:07,122 --> 00:29:09,458
Da, jesam. - On e ti pomoi.
373
00:29:09,541 --> 00:29:10,626
Vrati se u krevet, mili.
374
00:29:12,294 --> 00:29:14,796
Moram li da sanjam dok spavam?
375
00:29:15,130 --> 00:29:17,341
Da, siguran sam da to svi radimo.
376
00:29:17,424 --> 00:29:19,468
Ali, ne moraju svi da budu loi.
377
00:29:20,469 --> 00:29:24,056
Jesi li uo za Alberta Ajntajna? - Da.
378
00:29:24,640 --> 00:29:27,267
Otkrio je relativnost u snu.
379
00:29:27,309 --> 00:29:29,978
A Pol Makartni je napisao celu pesmu.
380
00:29:30,312 --> 00:29:34,274
A ja sam sanjao tvoju mamu
i pre nego to sam je sreo.
381
00:29:35,484 --> 00:29:38,111
O emu e onda da sanja?
382
00:30:31,123 --> 00:30:34,835
Ko god je izmislio ovaj lek,
postae jebeno bogat.

383
00:30:59,568 --> 00:31:00,736
Em!
384
00:31:02,905 --> 00:31:06,783
Em, pono je prola,
gasi tu muziku!
385
00:31:11,580 --> 00:31:12,748
Em?
386
00:31:17,252 --> 00:31:19,338
Da li oekujemo nekoga?
387
00:31:22,591 --> 00:31:24,426
uje li me?
388
00:31:28,096 --> 00:31:30,224
ta to radi?
389
00:31:30,265 --> 00:31:33,018
Zar ne moe da prestane
da uzima lekove?
390
00:31:33,101 --> 00:31:35,103
Zar ne postoji neki drugi pristup... - Ne!
391
00:31:35,437 --> 00:31:37,564
Boe, ne. Konano mogu da zaspim.
392
00:31:37,648 --> 00:31:40,108
Imam neto energije.
Imali smo seks.
393
00:31:41,109 --> 00:31:43,779
Kao da smo opet zajedno.
394
00:31:45,280 --> 00:31:47,074
Moda postoji neto drugo
sa istim efektom.
395
00:31:47,115 --> 00:31:52,287
Svakako. Ima i drugih
lekova protiv depresije. - Ne.
396
00:31:52,621 --> 00:31:54,748

Sve drugo sam probala.


Ne zna ti, Martine.
397
00:31:54,832 --> 00:31:57,751
Nikada nisi imao ovo.
Ne zna kako je to.
398
00:31:57,960 --> 00:32:00,462
Svakog popodneva je kao...
399
00:32:01,964 --> 00:32:06,969
Kao da se otrovna magla sputa
na moj mozak i paralie me.
400
00:32:08,136 --> 00:32:09,805
Ako moram da krenem ispoetka,
401
00:32:09,888 --> 00:32:12,224
mislim da u otii kod
drugog doktora.
402
00:32:14,977 --> 00:32:17,604
ao mi je to tako misli.
403
00:32:17,729 --> 00:32:19,857
Razumem tvoje frustracije.
404
00:32:21,400 --> 00:32:23,110
ta da radimo?
405
00:32:23,610 --> 00:32:25,571
Ima stvari koje moemo
da radimo da bi ovo uspelo.
406
00:32:25,612 --> 00:32:27,656
Dodaemo druge lekove uz Ablixa,
407
00:32:27,739 --> 00:32:29,408
one koji e pomoi
oko hodanja u snu.
408
00:32:29,449 --> 00:32:33,287
Dok Ablixa pomae kod depresije.
409
00:32:33,704 --> 00:32:35,539
Danas idem u Otisvil.

410
00:32:36,331 --> 00:32:39,501
Konano su mi dozvolili
da vidim Helmana.
411
00:32:40,836 --> 00:32:44,256
Misli da emo moi da
otvorimo radnju u Hjustonu.
412
00:32:45,174 --> 00:32:48,510
Tamo ima dosta veza.
413
00:32:49,011 --> 00:32:51,471
Mislila sam da emo se
preseliti u Grinvi.
414
00:32:53,265 --> 00:32:57,936
Siguran sam da emo upoznati
neke sjajne ljude i u Hjustonu.
415
00:32:59,188 --> 00:33:04,026
Hou da bude jasno da u biti
plaen za uee u ovoj studiji.
416
00:33:05,027 --> 00:33:07,529
Ako ne elite da uzmete uee,
sasvim u da razumem.
417
00:33:07,613 --> 00:33:10,365
Ima i drugih lekova koje mogu
da prepiem, osim Delatrexa.
418
00:33:11,033 --> 00:33:13,702
Znai, moji lekovi su besplatni?
419
00:33:14,036 --> 00:33:16,497
Ne moram da ih prijavljujem mom
osiguravajuem drutvu ili negde drugde?
420
00:33:16,538 --> 00:33:20,584
Dok god ste deo te studije,
lekovi su besplatni.
421
00:33:21,376 --> 00:33:22,878
To je sjajno!
422
00:33:23,879 --> 00:33:25,672
Poeemo od danas.

423
00:33:40,521 --> 00:33:44,858
Ne razumem, Emili.
Skoro je etiri sata!
424
00:33:45,817 --> 00:33:47,361
ta se desilo?
425
00:33:49,613 --> 00:33:53,283
Popela sam se na voz i prosto
sam zaboravila da siem.
426
00:33:56,537 --> 00:33:59,540
Martin razmilja o naoj selidbi i...
427
00:34:01,375 --> 00:34:02,876
Ja sam samo...
428
00:34:04,545 --> 00:34:05,963
Stvarno...
429
00:34:08,465 --> 00:34:10,217
Idi kui, Emili.
430
00:34:11,051 --> 00:34:14,054
Nemoj da se ovo ponovi.
431
00:34:14,555 --> 00:34:17,057
Kod mene to ne prolazi.
432
00:34:59,558 --> 00:35:00,559
ao.
433
00:35:03,604 --> 00:35:05,063
Hej, hej!
434
00:35:05,814 --> 00:35:07,441
ta se dogodilo?
435
00:35:09,651 --> 00:35:12,362
Dali su ga tipu iz Citycorp-a.
436
00:35:12,863 --> 00:35:15,032
ao mi je, D.
437

00:35:17,326 --> 00:35:18,994


Totalno je beznadeno.
438
00:35:43,435 --> 00:35:44,603
Emili?
439
00:35:47,439 --> 00:35:51,443
Helman je rekao da e
ti se dopasti Hjuston.
440
00:35:52,778 --> 00:35:54,488
ta si mi donela?
441
00:35:57,282 --> 00:35:58,450
Em?
442
00:36:03,789 --> 00:36:04,957
Em?
443
00:36:07,626 --> 00:36:09,962
Bestraga! Em?
444
00:36:10,128 --> 00:36:11,964
Jebene pilule!
445
00:36:18,804 --> 00:36:19,888
Em?
446
00:36:21,557 --> 00:36:23,809
Opet spava?
447
00:36:25,936 --> 00:36:26,937
Prestani!
448
00:36:44,538 --> 00:36:46,415
Em, pozovi nekoga.
449
00:36:47,708 --> 00:36:49,042
Pomozi mi.
450
00:36:49,459 --> 00:36:50,961
Zovi nekoga.
451
00:36:52,462 --> 00:36:53,797
Pomozi mi.

452
00:38:00,239 --> 00:38:01,949
Da li vas je udario?
453
00:38:02,741 --> 00:38:04,368
Da li vam je pretio?
454
00:38:12,501 --> 00:38:15,712
Da li je bilo nekoga ovde?
Ko je jo bio na veeri?
455
00:38:17,422 --> 00:38:18,757
ta?
456
00:38:22,094 --> 00:38:24,263
Zaspala sam i...
457
00:38:25,097 --> 00:38:28,183
Kada sam se probudlila,
videla sam njega. Nije se...
458
00:38:28,267 --> 00:38:29,768
Nije se pomerao.
459
00:38:30,102 --> 00:38:32,604
To je sve. To je sve ega se seam.
460
00:38:37,109 --> 00:38:38,360
Doktorko Sibert.
461
00:38:38,610 --> 00:38:41,989
Dobar dan. Oprostite na smetnji.
Ovde Don Benks.
462
00:38:42,447 --> 00:38:43,949
Radi se i o Emili.
463
00:38:44,616 --> 00:38:46,118
Desio se incident.
464
00:38:46,702 --> 00:38:49,913
Nema znakova nasilnog ulaska.
Nema nita na nadzornoj kameri.
465
00:38:49,997 --> 00:38:52,666
Otisci prstiju na nou su njeni.
- Gde joj je advokat?

466
00:38:52,708 --> 00:38:56,003
Nema ga. Samo pria o vama.
467
00:38:56,378 --> 00:38:58,672
Nema znakova borbe
ni na njoj, ni na njemu.
468
00:38:58,714 --> 00:39:00,465
Sama je zvala policiju.
469
00:39:00,757 --> 00:39:02,718
Prole veeri smo imali
zakazano i nije se pojavila.
470
00:39:04,887 --> 00:39:06,471
Kada ste je videli poslednji put?
471
00:39:06,513 --> 00:39:07,639
Pre etiri dana.
472
00:39:08,056 --> 00:39:09,391
U kakvom je stanju bila?
473
00:39:12,227 --> 00:39:15,063
Da li znate zato je sto za
veeru bio postavljen za troje?
474
00:39:16,106 --> 00:39:19,234
Ona se ne sea gostiju.
Deca moda?
475
00:39:20,402 --> 00:39:22,613
Ne, nema decu.
476
00:39:23,071 --> 00:39:24,907
Uzimala je ove lekove.
477
00:39:25,240 --> 00:39:27,576
Oni su protiv depresije, zar ne?
Gledao sam reklame.
478
00:39:27,659 --> 00:39:29,369
Da li vam je priala o ovome?
479
00:39:29,411 --> 00:39:31,580

Ako je mogue,
voleo bih da popriam sa njom.
480
00:39:31,663 --> 00:39:33,207
Moete da priate sa njom u zatvoru.
481
00:39:33,248 --> 00:39:35,709
Vidite, sasvim je mogue da je spavala.
482
00:39:37,294 --> 00:39:41,215
ta? - Ona je mesear.
Moda se zato niega ne sea.
483
00:39:41,256 --> 00:39:43,926
To je nuspojava tog leka.
484
00:39:44,927 --> 00:39:47,763
Imala je i drugih napada.
485
00:39:48,931 --> 00:39:51,433
Ali i ubija ljude u snu.
486
00:39:56,939 --> 00:39:59,733
Molim vas, ustanite.
Okrenite se.
487
00:40:01,902 --> 00:40:03,278
Da li vam je ikada priala ita
488
00:40:03,362 --> 00:40:06,573
to bi vas navelo da pomislite
da je nasilna ili moda on?
489
00:40:06,615 --> 00:40:08,450
I, pre nego to odgovorite na to,
490
00:40:08,534 --> 00:40:12,871
ili pre nego to mi kaete neto o
poverljivom odnosu doktor-pacijent,
491
00:40:13,622 --> 00:40:15,999
da razmislimo malo o budunosti ovde.
492
00:40:16,959 --> 00:40:18,293
Budunost?
493

00:40:19,294 --> 00:40:22,297


Ovo ide u dva pravca, zar ne?
494
00:40:22,631 --> 00:40:26,802
Vidite, ili je ona ubica,
495
00:40:27,886 --> 00:40:30,097
ili je rtva leenja.
496
00:40:30,806 --> 00:40:34,142
U tom sluaju, biete meta
u velikoj graanskoj parnici.
497
00:40:34,810 --> 00:40:38,146
U svakom sluaju,
neko e biti kanjen.
498
00:40:38,814 --> 00:40:41,233
Ona ili vi.
499
00:40:44,153 --> 00:40:47,239
Drava je uivala u ranijoj saradnji
sa vama, doktore Benks.
500
00:40:48,073 --> 00:40:50,784
Voleo bih da se konsultujemo
sa vama i u ovom sluaju.
501
00:40:51,660 --> 00:40:53,996
Ovo je drugaije.
502
00:40:54,997 --> 00:40:56,165
Stvarno?
503
00:41:00,836 --> 00:41:03,505
Ne elim vie da vidim nijednu pilulu.
504
00:41:05,007 --> 00:41:07,509
Hoe da uzimam neto drugo.
505
00:41:08,177 --> 00:41:10,470
Druga pilula mi pomae da spavam.
506
00:41:14,683 --> 00:41:17,477
Ne razumem zato se ovo dogaa.
507

00:41:22,191 --> 00:41:24,193


Da li postoji neki nain
508
00:41:24,860 --> 00:41:26,862
da neko drugi to uradi,
509
00:41:27,362 --> 00:41:29,364
a da izgleda kao ja?
510
00:41:33,285 --> 00:41:35,287
Mislim da ne postoji.
511
00:41:38,040 --> 00:41:40,751
Nije tako rekla policija.
512
00:41:48,717 --> 00:41:50,844
Ubila sam pogrenu osobu.
513
00:41:53,639 --> 00:41:55,933
Ne znam ta sam drugo
mogao da uradim.
514
00:41:56,016 --> 00:41:57,392
Htela je da istraje na tome.
515
00:41:57,476 --> 00:42:00,020
Done, ne moete ih stalno pratiti,
516
00:42:00,062 --> 00:42:01,688
vaditi stvari iz njihovih ruku,
517
00:42:01,772 --> 00:42:03,857
jer bi se mogli povrediti.
518
00:42:03,899 --> 00:42:07,194
Viamo ih samo jedan sat dnevno,
moda par puta u toku jedne nedelje.
519
00:42:07,236 --> 00:42:09,029
Mislim da e je osuditi.
520
00:42:09,071 --> 00:42:10,447
Na osnovu ega?
521
00:42:10,906 --> 00:42:14,576
Kaete da se ne sea.

Nema kriminalne namere.


522
00:42:14,910 --> 00:42:16,537
Ne mogu to da urade.
523
00:42:17,579 --> 00:42:19,581
ovek u Arizoni.
524
00:42:19,832 --> 00:42:21,667
Ubio je enu, bacio je u bazen,
525
00:42:21,708 --> 00:42:24,211
skinuo je svoju krvavu odeu,
stavio ih u gepek njegovih kola.
526
00:42:24,253 --> 00:42:26,713
Sledeeg jutra kada se probudio,
nije se seao niega.
527
00:42:26,755 --> 00:42:29,091
Nije ni znao da je bila mrtva,
dok ga nisu osudili za zloin.
528
00:42:29,174 --> 00:42:32,052
Komije su ga videle
kako baca telo u bazen.
529
00:42:32,094 --> 00:42:34,596
Prole godine je osloboen.
530
00:42:35,931 --> 00:42:39,601
Mu je dobio batine od ene dok su
bili na odmoru na ostrvu Sanibel.
531
00:42:39,685 --> 00:42:43,105
U to vreme, oboje su spavali.
Jo jedno oslobaanje.
532
00:42:43,188 --> 00:42:46,150
Samo da vam kaem da su
mi prili iz dravnog tuilatva
533
00:42:46,233 --> 00:42:49,611
da za njih radim kao konsultant.
- Toliko sam pretpostavila.
534
00:42:50,028 --> 00:42:54,032

Ovde sam u prilino nezavidnoj


situaciji. Nadam se da eete to ceniti.
535
00:42:54,116 --> 00:42:58,579
Znam da jeste. Ali ako nju puste,
ovo nee biti dobro po vas.
536
00:42:58,620 --> 00:42:59,913
Ceo sistem e izai na lo glas.
537
00:43:02,708 --> 00:43:04,960
Da li je ikada priala o ubistvu svog mua?
538
00:43:05,043 --> 00:43:06,920
Ne. Da je priala, to bih prijavio.
539
00:43:07,629 --> 00:43:09,965
Da li ste razgovarali sa
nekim iz njene familije?
540
00:43:10,048 --> 00:43:12,342
Sa Martinovom majkom,
koja me je unajmila.
541
00:43:15,304 --> 00:43:17,181
Potrebna nam je vaa pomo.
542
00:43:22,477 --> 00:43:24,521
Hoe da razgovaramo o tome?
543
00:43:29,985 --> 00:43:32,321
Jedan moj pacijent je uhapen.
544
00:43:35,324 --> 00:43:36,992
Uradila je neto loe?
545
00:43:37,326 --> 00:43:39,661
Da, prilino loe.
546
00:43:43,665 --> 00:43:45,542
Da li je ona to uradila?
547
00:43:46,835 --> 00:43:48,587
Da li su krivi?
548
00:43:53,509 --> 00:43:55,135

U ovom sluaju,
549
00:43:56,011 --> 00:43:58,805
postoje dve vrlo razliite stvari.
550
00:44:39,721 --> 00:44:43,183
Plaila sam se da vie
nikada nee hteti da me vidi.
551
00:44:46,061 --> 00:44:50,566
Nadam se da zna, da mogu da zamenim
mesta sa Martinom, to bih uradila.
552
00:44:51,066 --> 00:44:55,028
Dala bih sve da neko
moe to da uradi.
553
00:44:55,612 --> 00:44:58,740
Samo ne razumem kako
se to dogodilo? Kako?
554
00:44:59,741 --> 00:45:01,243
Ne znam.
555
00:45:02,077 --> 00:45:05,747
Ne znam. Ne lii na mene.
Kao da je...
556
00:45:08,083 --> 00:45:10,294
Kao da se nikada nije ni desilo.
557
00:45:10,836 --> 00:45:12,838
Ali, ne razumem.
558
00:45:13,088 --> 00:45:16,925
Gleda reklame na TV-u
kako ljudima postaje bolje!
559
00:45:17,593 --> 00:45:20,888
I bilo mi je bolje. Doktor Benks
mi je zaista pomogao.
560
00:45:21,930 --> 00:45:23,807
Ali, tek to je izaao,
561
00:45:24,600 --> 00:45:26,518
i sada ga nema!

562
00:45:27,519 --> 00:45:28,854
Znam.
563
00:45:32,107 --> 00:45:34,151
Smem li neto da ti dam?
564
00:45:35,527 --> 00:45:36,570
ta?
565
00:45:36,612 --> 00:45:38,864
Hou da dam izjavu.
566
00:45:46,205 --> 00:45:48,790
Ljudi moraju da znaju ta
moe da ih zadesi.
567
00:45:49,791 --> 00:45:51,710
Zbog Martina.
568
00:45:52,836 --> 00:45:54,129
<i>Odlazimo kod lekara,
569
00:45:54,755 --> 00:45:59,426
<i>i u naoj tuzi, veri i nadi,
oni e nas voditi ka ozdravljenju.
570
00:46:00,511 --> 00:46:03,847
<i>Ali, umesto da krenem putem jada,
571
00:46:04,097 --> 00:46:06,391
<i>koji nikada nisam ni zamiljala,
572
00:46:06,767 --> 00:46:09,561
<i>okupim svoje voljene oko mene.
573
00:46:10,437 --> 00:46:15,025
<i>Moja jedina nada je da me
niko ne prati na to mesto.
574
00:46:15,943 --> 00:46:19,446
<i>Jo jednom, ovo je poruka
od vae snaje? - Tako je.
575
00:46:20,114 --> 00:46:22,241
<i>Koja e moda biti okrivljena za ubistvo.

576
00:46:22,282 --> 00:46:23,325
<i>Da.
577
00:46:23,617 --> 00:46:25,911
<i>Zbog lekova koji su je naterali na to.
578
00:46:25,953 --> 00:46:30,791
<i>Pozvali smo predstavnika iz
Sedler-Beneluksa, koji je proizvoa Ablixa,
579
00:46:30,874 --> 00:46:35,295
<i>da nam doe ovog jutra i
diskutuje ovu traginu priu, ali su odbili.
580
00:46:35,379 --> 00:46:38,507
<i>Ipak, na doktor Piter ubert,
koji je, inae, psihijatar,
581
00:46:38,632 --> 00:46:41,426
<i>spezijalizovao se za lekove
protiv depresije poput Ablixa,
582
00:46:41,468 --> 00:46:44,346
<i>ovde je sa nama da diskutuje o
opasnostima sporednih efekata.
583
00:46:44,429 --> 00:46:47,808
<i>Ako nita drugo Pitere, ini se
da je ovo opasna siva zona.
584
00:46:47,891 --> 00:46:51,770
<i>Tako je, Do. Zato je Biro za
hranu i lekove 2004. godine,
585
00:46:51,812 --> 00:46:54,857
<i>zatraio da se antidepresivi izdaju
sa upozorenjem uokvireno crnim.
586
00:46:54,940 --> 00:46:56,275
ta hoe, tikvice ili asparagus?
587
00:46:56,316 --> 00:46:58,402
<i>...jer se njihova upotreba povezuje
sa poveanim rizikom
588
00:46:58,444 --> 00:47:00,779

<i>samoubistava kako kod dece,


tako i kod adolescenata.
589
00:47:00,821 --> 00:47:03,824
Tikvice ili asparagus?
- Ne znam, moe oboje.
590
00:47:03,907 --> 00:47:06,326
<i>Ovo upozorenje se proirilo ukljuujui
i na mlade odrasle ljude u njihovim 20.- im.
591
00:47:06,410 --> 00:47:09,246
<i>Pitere, gde je doktor u svemu ovome?
592
00:47:09,288 --> 00:47:11,081
<i>Gde je tu njegova ili njena odgovornost?
593
00:47:11,331 --> 00:47:13,625
<i>Siguran sam da ljudi imaju dosta
pitanja za njega.
594
00:47:14,126 --> 00:47:17,671
Da li si dobio da se potpie
dozvola za izlet?
595
00:47:17,754 --> 00:47:20,466
Sea li se?
Da li si uzbuen? ta?
596
00:47:22,134 --> 00:47:24,470
Evo ga! Doktore Benks!
- Da li je neko poznat...
597
00:47:24,553 --> 00:47:26,722
Koliko dugo se viate sa Emili Tejlor?
598
00:47:26,805 --> 00:47:27,806
Koga via?
599
00:47:27,890 --> 00:47:29,975
Da li ste znali da
va mu lei Emili Tejlor?
600
00:47:30,058 --> 00:47:32,311
Nisam znala. - Vodi ga odavde.
- ta se deava?
601

00:47:32,394 --> 00:47:33,520


Idi onim putem!
602
00:47:33,604 --> 00:47:34,605
ta kaete na ovu sliku?
603
00:47:34,646 --> 00:47:35,898
Da li ste danas videli naslovnu
stranu <i>Posta</i>?
604
00:47:35,981 --> 00:47:37,232
Nemate nikakav komentar na to?
605
00:47:37,316 --> 00:47:39,151
Nemam komentara. - Da li ste je videli?
606
00:47:39,193 --> 00:47:40,319
Da li imate bilo kakav
kometar na sve ovo?
607
00:47:40,402 --> 00:47:43,322
Nemam komentara, ona je moj pacijent.
To je sve to imam da kaem.
608
00:47:43,405 --> 00:47:44,490
U kakvoj ste vezi?
609
00:47:44,656 --> 00:47:50,037
Video sam dole neke novinare.
Mislim da su imali kamere.
610
00:47:50,913 --> 00:47:52,664
Da li je to zbog vas?
611
00:47:56,335 --> 00:47:58,003
Postoje poarne stepenice.
612
00:47:58,045 --> 00:48:01,006
Moete ii tim putem,
ako vam je tako ugodnije.
613
00:48:05,010 --> 00:48:08,388
Moja supruga nije elela
da dolazim ovamo.
614
00:48:11,016 --> 00:48:13,727
Brinem se da e neto da vidi.

615
00:48:15,687 --> 00:48:17,856
Bie to 'neto veliko'.
616
00:48:18,357 --> 00:48:20,859
Da li je to ona sa plavom kosom?
617
00:48:21,360 --> 00:48:25,781
Mislim da sam je video u liftu.
inila se sasvim normalno.
618
00:48:25,864 --> 00:48:28,450
Zaista bih voleo da se usredsredimo
na ono to se vama dogaa.
619
00:48:28,534 --> 00:48:31,203
ta ona uzma? Ne uzima
isto to i ja, zar ne?
620
00:48:31,286 --> 00:48:33,539
Ne, vi uzimate neto drugo.
621
00:48:34,706 --> 00:48:37,042
Vi...Vi biste mi to rekli,
zar ne?
622
00:48:37,543 --> 00:48:40,170
Kao deo postupka Zavoda za medicinu,
623
00:48:40,212 --> 00:48:42,965
treba nam uvid u vae tabele i dosijee.
624
00:48:43,048 --> 00:48:45,425
Sadanjih i bivih pacijenata.
625
00:48:49,221 --> 00:48:51,890
Svakako. tagod vam treba.
626
00:48:52,891 --> 00:48:57,229
Pohaali ste kolu u Velikoj
Britaniji, u Durhamu.
627
00:48:58,397 --> 00:49:01,191
ta vas je navelo da radite praksu
ovde u Sjedinjenim Dravama?
628

00:49:02,067 --> 00:49:05,988


Tamo odakle dolazim, ko god da
odlazi kod psihijatra,
629
00:49:06,071 --> 00:49:08,740
ili uzima neke lekove,
pretpostavlja se da je bolestan.
630
00:49:08,824 --> 00:49:11,160
Ovde ta pretpostavka ide na bolje.
631
00:49:11,243 --> 00:49:12,411
Jasno mi je.
632
00:49:13,745 --> 00:49:18,417
Vi ste prvi kontaktirali gospoicu Tejlor
nakon njenog pokuaja samoubistva.
633
00:49:20,002 --> 00:49:22,296
Naletela je autom na zid.
634
00:49:22,754 --> 00:49:25,257
I niste odluili da ostane u bolnici?
635
00:49:27,426 --> 00:49:30,596
Opisala je svoj pokuaj
samoubistva kao greku.
636
00:49:31,763 --> 00:49:34,349
I izrazila je elju da ozdravi.
637
00:49:35,100 --> 00:49:37,186
Njen suprug je takoe
eleo da se ona vrati kui.
638
00:49:37,269 --> 00:49:41,440
I jo neto, ona nema dosije
o nasilnikom ponaanju.
639
00:49:42,107 --> 00:49:44,943
Zar zaukucavanje kolima u
zid nije nasilniko ponaanje?
640
00:49:46,695 --> 00:49:49,448
Mislio sam da ne predstavlja
pretnju po ostale.
641

00:49:50,282 --> 00:49:52,451


Viao sam je redovno,
u mojoj kancelariji,
642
00:49:52,534 --> 00:49:55,204
a takoe sam se konsultovao
sa njenim bivim lekarom.
643
00:49:55,287 --> 00:49:56,872
Doktorka Sibert.
644
00:49:57,456 --> 00:49:59,291
Razgovarao sam sa njom.
645
00:50:01,376 --> 00:50:04,755
Radite takoe i u bolnici,
vie smena.
646
00:50:05,631 --> 00:50:07,299
Ponekada nou.
647
00:50:07,633 --> 00:50:10,803
Kaete da ste radili savetovanje
sa farmaceutima.
648
00:50:11,637 --> 00:50:13,972
To je prilino veliko optereenje na poslu.
649
00:50:15,557 --> 00:50:17,392
Moja ena je izgubila posao.
650
00:50:17,643 --> 00:50:21,647
Imamo i deaka, moj posinak
ide u privatnu kolu.
651
00:50:23,148 --> 00:50:25,651
Kupio sam joj novi stan u centru.
652
00:50:28,195 --> 00:50:33,700
Znai, due radite, vei broj
pacijenata, vie stresa.
653
00:50:48,340 --> 00:50:49,967
Jo neto?
654
00:50:53,178 --> 00:50:56,265
Morau da postavim nekoliko

pitanja vaim partnerima.


655
00:50:56,348 --> 00:50:57,808
Naravno.
656
00:51:01,311 --> 00:51:04,440
Ne mogu da te gone
ni za ta, zar ne?
657
00:51:05,399 --> 00:51:07,734
Ne, to se nee dogoditi.
658
00:51:08,193 --> 00:51:09,903
Ne krive mene.
659
00:51:13,031 --> 00:51:15,200
Ja sam samo svedok saradnik.
660
00:51:16,034 --> 00:51:19,037
Kao onda kada sam radio
na sluaju klinca iz Ugande,
661
00:51:19,079 --> 00:51:21,665
koji je stalno krao stvari.
662
00:51:24,042 --> 00:51:28,088
Trae da objasnim neke stvari
pred porotom i to je sve.
663
00:51:29,047 --> 00:51:31,884
Posle suenja, bie sve gotovo?
664
00:51:32,384 --> 00:51:33,719
Svakako.
665
00:51:36,555 --> 00:51:39,224
Bila je tuna. Jako tuna.
666
00:51:39,308 --> 00:51:40,642
Svakog dana.
667
00:51:42,311 --> 00:51:43,937
Da li je rekla zato?
668
00:51:44,229 --> 00:51:47,900
Ne, jednostavno, takva je bila.

669
00:51:47,983 --> 00:51:49,359
Neki ljudi se okliznu.
670
00:51:50,736 --> 00:51:53,572
Neki skoe. Drimo ih na oku.
671
00:51:54,907 --> 00:51:58,243
Zapamtio sam je.
Na samoj ivici.
672
00:51:59,578 --> 00:52:01,246
Zabrinula me je.
673
00:52:01,914 --> 00:52:03,916
ta nas ini ljudima?
674
00:52:04,249 --> 00:52:06,835
Ono ta nas razlikuje od,
recimo, insekata,
675
00:52:06,919 --> 00:52:09,004
je to da imamo svest.
676
00:52:09,087 --> 00:52:13,258
Svest o onome ta mislimo i ta inimo.
677
00:52:13,592 --> 00:52:18,263
Ako sam, na primer, ja gladan,
ja sam svestan toga.
678
00:52:18,597 --> 00:52:22,184
Zato u otii do friidera i
napraviti sebi sendvi.
679
00:52:22,267 --> 00:52:25,437
Znai, nameravate da
napravite sendvi.
680
00:52:25,521 --> 00:52:26,688
Da.
681
00:52:28,774 --> 00:52:32,569
Ono to vi govorite je da imati nameru,
682
00:52:32,611 --> 00:52:34,029

znai i posedovati svesnost.


683
00:52:34,113 --> 00:52:35,948
Prigovor, sudijo.
684
00:52:36,448 --> 00:52:39,868
Pitanje zahteva pravni zakljuak,
a ne onaj medicinski.
685
00:52:39,952 --> 00:52:41,161
Odbija se.
686
00:52:41,620 --> 00:52:43,288
Moete nastaviti.
687
00:52:45,457 --> 00:52:47,376
Svesnost obezbeuje kontekst,
688
00:52:47,459 --> 00:52:49,378
ili znaenje, za nae delovanje.
689
00:52:49,461 --> 00:52:52,131
Ako deo vas ne postoji onda
690
00:52:52,214 --> 00:52:55,217
u osnovi, mi delujemo
vie poput insekta,
691
00:52:55,300 --> 00:52:58,554
koji instiktivno reaguju
692
00:52:58,637 --> 00:53:01,140
bez pomisli ta to injenje znai.
693
00:53:01,223 --> 00:53:02,975
I taj deo...
694
00:53:03,058 --> 00:53:05,936
I taj deo koji injenju
daje neko znaenje,
695
00:53:05,978 --> 00:53:07,563
da li postoji u toku spavanja?
696
00:53:07,646 --> 00:53:09,231
Ne. - Ne.

697
00:53:11,066 --> 00:53:13,902
Znai, bez svesnosti,
kako dokazati nameru?
698
00:53:14,153 --> 00:53:15,988
Mislim da ne moete.
699
00:53:16,488 --> 00:53:17,739
Mislim da e ona to da prihvati.
700
00:53:18,574 --> 00:53:22,578
Ali iz bolnice nee moi izai ni
sledee nedelje ni sledeeg meseca.
701
00:53:22,828 --> 00:53:24,413
Moie na kratko da izae.
Tako je dogovoreno.
702
00:53:24,496 --> 00:53:25,664
Morae na to da se sloi.
703
00:53:25,747 --> 00:53:27,666
Mislite da e to uspeti?
704
00:53:29,001 --> 00:53:31,545
Reiu doktoru Benksu
da joj to objasni.
705
00:53:32,671 --> 00:53:35,424
Evo na ta smo mi spremni.
706
00:53:35,507 --> 00:53:37,426
Drava se slae da nije kriva zbog ludila.
707
00:53:37,509 --> 00:53:40,262
Napraviemo dodatni sporazum,
koliko dugo e biti hospitalizovana
708
00:53:40,345 --> 00:53:42,681
pre bilo kog sasluanja u svrhu
njenog oslobaanja.
709
00:53:43,182 --> 00:53:46,018
Znai, nisam kriva, ali ipak moram da odem?
710

00:53:46,101 --> 00:53:49,021


NGRI znai da nisi
kriva zbog ludila.
711
00:53:49,104 --> 00:53:50,939
Nisi kriva za ubistvo.
712
00:53:51,023 --> 00:53:53,734
Prebacie te u bolnicu u
Centar za forenziku psihijatriju.
713
00:53:53,817 --> 00:53:56,028
Za neko vreme.
- Ali, ne smem da izlazim.
714
00:53:56,069 --> 00:53:57,821
Nee moi izvesno vreme.
715
00:53:57,863 --> 00:53:59,740
Bie pod nadzorom.
716
00:53:59,823 --> 00:54:02,868
Nisam luda. Znate da nisam luda.
717
00:54:03,368 --> 00:54:07,790
Po mom miljenju, ti si rtva
okolnosti i biologije.
718
00:54:09,374 --> 00:54:11,293
Zar se ne rauna vae miljenje?
719
00:54:11,376 --> 00:54:13,504
Ne, ja sam samo jedan doktor.
720
00:54:13,545 --> 00:54:16,298
Moe pomoi ako te pregleda
jo koji psihijatar.
721
00:54:16,381 --> 00:54:18,217
Moemo dovesti doktorku Sibert.
722
00:54:18,258 --> 00:54:20,385
Ona me poznaje znatno due,
mogla bi da svedoi.
723
00:54:20,469 --> 00:54:24,223
Njeni dosijei su ve pribeleeni

kod dravnog tuioca.


724
00:54:24,306 --> 00:54:27,267
I nisi bila pod njenim nadzorom
u vreme ubistva.
725
00:54:28,977 --> 00:54:33,065
Ali, ako sam ja samo
rtva okolnosti i biologije,
726
00:54:34,733 --> 00:54:37,444
to je bilo zbog Ablixa. Rekli ste
mi da treba da ostanem
727
00:54:37,528 --> 00:54:40,656
na tom leku. Ne bi dolo do ovoga,
da nisam bila na tom leku.
728
00:54:40,739 --> 00:54:44,743
Ako uloite albu, im psihijatar
bude rekao da ste spremni,
729
00:54:44,827 --> 00:54:46,370
traiemo da vas oslobode.
730
00:54:46,745 --> 00:54:48,413
ta ako odbijem?
731
00:54:49,748 --> 00:54:51,917
Onda emo da nastavimo.
732
00:54:52,584 --> 00:54:55,587
Imaju telo i otiske prstiju na oruju
kojim je poinjeno ubistvo.
733
00:54:55,671 --> 00:54:57,005
A vi ste bili na mestu zloina.
734
00:54:57,089 --> 00:54:59,842
Ne moemo da raspravljamo
kako niste to uradili,
735
00:54:59,925 --> 00:55:03,095
jer e jednog dana doi pred
porotu i biete osloboeni.
736
00:55:03,178 --> 00:55:04,596

Sami ete izai odavde.


737
00:55:04,638 --> 00:55:06,598
A moda krene i drugim putem.
738
00:55:07,683 --> 00:55:09,643
ta vi mislite?
739
00:55:10,269 --> 00:55:11,770
Reiu ti ono to znam.
740
00:55:12,020 --> 00:55:15,065
Odbrana NGRI uspeva samo u 1% sluajeva,
741
00:55:15,107 --> 00:55:17,609
i upravo vam danas to nude.
742
00:55:17,651 --> 00:55:18,777
Zajebava me.
743
00:55:18,902 --> 00:55:22,281
Niko nikada nije imao lo rezultat?
Niko nikada nije imao
744
00:55:22,364 --> 00:55:24,450
klijenta koji ima sporedne efekte?
745
00:55:24,533 --> 00:55:27,870
Tvoja arogancija je neverovatna!
Zar nema nikakvu odgovornost?
746
00:55:27,953 --> 00:55:30,372
Za reakciju njenog tela na lekove?
747
00:55:30,456 --> 00:55:31,707
Tek je izaao na trite!
748
00:55:31,790 --> 00:55:34,168
Pojavljivala se par puta
na mojim seansama.
749
00:55:34,251 --> 00:55:35,961
Postaje deo okruenja ovde.
750
00:55:36,044 --> 00:55:38,088
Imam klijenate koji se

plae da uzimaju lekove.


751
00:55:38,172 --> 00:55:40,299
Ovde je dravni odbor.
Nalazi se u veernjim vestima.
752
00:55:40,382 --> 00:55:44,219
ujte, razgovarao sam sa njenim advokatom
i dravnim tuiocem. Srediemo ovo.
753
00:55:44,303 --> 00:55:46,263
Prihvatila je NGRI.
754
00:55:46,305 --> 00:55:48,849
Ide u bolnicu na posmatranje.
Iza nas je.
755
00:55:48,932 --> 00:55:50,225
Sve e nestati.
756
00:55:50,309 --> 00:55:52,811
Sere Doni! Totalno si uprskao!
757
00:55:52,895 --> 00:55:55,397
Pratie te svuda, zauvek.
758
00:55:55,481 --> 00:55:57,232
Kao i nas, ako budemo stajali uz tebe.
759
00:55:57,316 --> 00:56:00,235
ta to znai? Ako ona nije
kriva, zato sam ja kriv?!
760
00:56:00,319 --> 00:56:01,945
Racionalni ljudi mogu tako da izgledaju,
761
00:56:01,987 --> 00:56:04,198
ali ne primeuju
ostale ljude ovde.
762
00:56:04,281 --> 00:56:05,282
Shvata ta govorim?
763
00:56:05,324 --> 00:56:08,327
Ne treba ni da pitamo.
Treba da vidimo ta se dogaa!

764
00:56:08,368 --> 00:56:10,496
Ali se ini da je to tebi teko!
765
00:56:21,340 --> 00:56:23,425
Misli da sam zeznuo?
766
00:56:24,510 --> 00:56:26,094
Ne znam.
767
00:56:29,181 --> 00:56:32,309
Primetio sam Tejlorovu u ekaonici.
768
00:56:32,351 --> 00:56:33,894
Bila je vrlo privlana.
769
00:56:34,186 --> 00:56:36,939
Ranjena ptica. Krhka.
770
00:56:37,856 --> 00:56:42,027
Da li bi je drugaije leio
da je mukarac? - Din...
771
00:56:42,694 --> 00:56:45,364
Nije tako bilo.
772
00:56:46,031 --> 00:56:48,867
Moda ti je vreme da uspori.
773
00:56:49,368 --> 00:56:52,121
Ima manje pacijenata.
Daj sebi prostora.
774
00:56:52,204 --> 00:56:53,956
Usredsredi se na ono to
se deava sa tobom.
775
00:56:54,039 --> 00:56:55,541
Neverovatno.
776
00:56:57,042 --> 00:56:58,794
Dobio sam pismo, Done.
777
00:56:58,961 --> 00:57:00,379
Nisam nikom rekao ali,
778

00:57:00,462 --> 00:57:03,132


mislim da e vrlo lako da ispliva.
779
00:57:03,465 --> 00:57:04,883
Kakvo pismo?
780
00:57:08,053 --> 00:57:10,889
Radi se o Alison Fin.
781
00:57:13,684 --> 00:57:15,185
Bilo je to tokom moje specijalizacije.
782
00:57:15,227 --> 00:57:18,105
Na klinici pri univerzitetu.
783
00:57:18,188 --> 00:57:20,566
Video sam je moda tri puta.
784
00:57:21,650 --> 00:57:23,152
Viala je i druge ljude tamo,
785
00:57:23,235 --> 00:57:26,488
svake noi je zvala liniju za samoubice.
786
00:57:26,572 --> 00:57:28,657
Bila je paranoidni izofreniar,
787
00:57:28,740 --> 00:57:31,910
i zavisnik od lekova.
Vrlo bolesna devojka.
788
00:57:31,994 --> 00:57:34,455
Znala je gde ivi.
- Proganjala me je.
789
00:57:34,538 --> 00:57:37,124
Pismo kae da si je odveo u London.
790
00:57:37,666 --> 00:57:38,917
Nikada to nisam uradio.
791
00:57:39,418 --> 00:57:41,086
Zato onda to pie?
792
00:57:41,170 --> 00:57:43,172
Njihova erka je izvrila samoubistvo,

793
00:57:43,255 --> 00:57:46,175
i ostavila vrlo ivopisnu poruku,
pominjui mene.
794
00:57:47,259 --> 00:57:49,928
Nikada se nije desilo.
795
00:57:50,596 --> 00:57:54,099
Nije neobino da se javi
emocionalni prenos izmeu
796
00:57:54,183 --> 00:57:56,018
pacijenta i lekara.
797
00:57:56,101 --> 00:57:59,021
Da li ti je pruala oralni
seks u kolima?
798
00:57:59,104 --> 00:58:01,815
Nikada! To je bila fantazija!
799
00:58:56,078 --> 00:58:58,789
<i>Depresija moe da vam oduzma energiju.
800
00:59:00,958 --> 00:59:03,293
<i>Moe da vam ukrade vreme.
801
00:59:51,800 --> 00:59:53,177
Pre vie godina,
802
00:59:53,218 --> 00:59:55,012
imala sam pacijenta
koji je imao aferu.
803
00:59:55,053 --> 00:59:58,056
Dolazio je na seanse kao
da dolazi na ispovest.
804
00:59:58,140 --> 01:00:01,143
Isplakao se, pokajao.
Nije prestajao.
805
01:00:02,644 --> 01:00:05,564
Onda je jednog dana
doao i rekao da prekida.

806
01:00:06,148 --> 01:00:09,985
Konano je reio svoje probleme,
kao da je imao bogojavljanje.
807
01:00:11,153 --> 01:00:14,114
Nekih est ili sedam meseci kasnije,
808
01:00:14,198 --> 01:00:19,036
pojavljuje se njegova ena i kae da ima
jo jednu porodicu u drugoj dravi.
809
01:00:20,454 --> 01:00:22,289
Lagao joj je.
810
01:00:22,998 --> 01:00:24,750
I meni je lagao.
811
01:00:26,251 --> 01:00:30,589
Deca su me krivila. ena me je krivila.
ak me je i pacijent krivio.
812
01:00:31,507 --> 01:00:33,675
U to vreme i sama sebe sam krivila.
813
01:00:35,177 --> 01:00:40,432
Stvar je u tome da, kardiolog
moe da predvidi infarkt
814
01:00:40,516 --> 01:00:43,769
kroz testove. U krvi je.
815
01:00:45,187 --> 01:00:47,189
Ali, ko moe da vidi lai?
816
01:00:47,856 --> 01:00:50,359
Ili prolost i tugu?
817
01:00:54,863 --> 01:00:57,699
Niste mi rekli da ste
napisali lanak.
818
01:00:58,867 --> 01:01:02,538
Razgovarali smo o pacijentu,
nismo uporeivali rezimee.
819
01:01:02,663 --> 01:01:06,834

Da sam to pomenula,
umeala bih malo i sebe.
820
01:01:07,709 --> 01:01:10,129
Nije se radilo o meni, ve o Emili.
821
01:01:10,212 --> 01:01:13,715
Zato mi niste rekli za mesearenje?
822
01:01:14,049 --> 01:01:15,384
Ja da kaem vama?
823
01:01:15,884 --> 01:01:17,302
Ona vam je to rekla.
824
01:01:18,053 --> 01:01:19,805
I drali ste je na Ablixu.
825
01:01:19,847 --> 01:01:22,057
Na vama je bilo da odluite, Done.
826
01:01:23,892 --> 01:01:25,436
Kako ste to znali?
827
01:01:25,477 --> 01:01:26,478
ta to?
828
01:01:29,565 --> 01:01:33,235
Da je imala vie od jednog
napada. Kako ste to znali?
829
01:01:34,736 --> 01:01:37,823
Da li ih je imala, dok je bila va pacijent?
830
01:01:37,906 --> 01:01:40,409
Znam za to, jer je bilo na vestima.
831
01:01:41,076 --> 01:01:42,744
Tako sam saznala.
832
01:01:43,912 --> 01:01:45,497
Svi znaju.
833
01:01:46,748 --> 01:01:49,084
Svi sve znaju, Done.

834
01:01:59,928 --> 01:02:04,016
Ovako? U toj brzini?
- Ne tako, bilo je bre od toga.
835
01:02:04,099 --> 01:02:07,478
Da i imala je sigurnosni pojas.
836
01:02:07,519 --> 01:02:09,104
Imala je pojas? Da li ste sigurni?
837
01:02:09,188 --> 01:02:10,439
Da, video sam!
838
01:02:14,735 --> 01:02:18,113
U jednom trenutku uivate u konforu,
dok u sledeem,
839
01:02:18,197 --> 01:02:21,533
idete muu u zatvor, jedete ramen.
840
01:02:21,617 --> 01:02:23,702
Ko ne bi bio depresivan?
841
01:02:23,786 --> 01:02:26,121
A onda se to desilo...
842
01:02:26,288 --> 01:02:29,625
Boe, to je tako tragino.
843
01:02:31,293 --> 01:02:34,546
I sama sam patila od depresije,
zato razumem.
844
01:02:34,630 --> 01:02:36,548
ao mi je to to ujem.
845
01:02:37,966 --> 01:02:42,971
Svakog poslepodneva, oko 3 sata kao
da se otrovna magla sputa
846
01:02:43,305 --> 01:02:45,641
na moj mozak i paralie me.
847
01:02:45,891 --> 01:02:47,226
'Otrovna magla?'

848
01:02:47,351 --> 01:02:49,603
To nisam ja, ve Vilijam Stajron.
- Vilijam Stajron? - Da.
849
01:02:49,728 --> 01:02:51,396
VIDLJIVA TAMA
Vilijam Stajner
850
01:02:51,897 --> 01:02:55,150
Ima perioda kada oseam da
bih i sama neto napisala ali...
851
01:02:56,318 --> 01:02:59,196
Da li joj je bolje?
852
01:03:00,322 --> 01:03:01,657
Drim je na oku.
853
01:03:17,589 --> 01:03:19,424
Oprostite, vi ste Dulija?
854
01:03:20,509 --> 01:03:22,511
Dulija? Da li ste vi Dulija?
855
01:03:24,680 --> 01:03:27,599
Oprostite to smetam.
Da li ste vi Dulija? Ne.
856
01:03:27,683 --> 01:03:29,435
Dulija? Da li ste vi Dulija?
857
01:03:29,518 --> 01:03:31,061
Ne, ja sam Doan. - Dulija.
858
01:03:31,103 --> 01:03:33,272
Ima li neka...da li ste vi Dulija?
- Ne, ja sam Suzan.
859
01:03:33,355 --> 01:03:35,065
Treba li vam jo neto?
- Hteo sam da
860
01:03:35,149 --> 01:03:37,443
razgovaram sa njenom
prijateljicom, Dulijom.
861

01:03:37,693 --> 01:03:41,530


Dulija? Mislim da ovde
nemamo takvu ovde.
862
01:03:41,947 --> 01:03:43,157
Stvarno?
863
01:03:45,200 --> 01:03:46,535
Zdravo.
864
01:03:47,369 --> 01:03:48,871
Pogledaj ovo.
865
01:03:49,705 --> 01:03:51,832
Znala je sve o vazdunim jastucima
i sigurnosnim pojasevima.
866
01:03:51,915 --> 01:03:56,378
Prokleta reklama se vrtela
u lobiju tamo gde ona radi.
867
01:03:59,548 --> 01:04:01,258
Gde si bio? - ta?
868
01:04:02,217 --> 01:04:04,386
Zaboravio si me u koli.
869
01:04:04,887 --> 01:04:06,889
Bio sam ovde. Radio sam ovo.
870
01:04:06,972 --> 01:04:09,516
Duo, idi u svoju sobu.
Radi svoj domai, dolazim brzo.
871
01:04:09,600 --> 01:04:11,101
ao mi je.
872
01:04:13,061 --> 01:04:15,814
ta je sve ovo? Stvar oko Delatrexa?
873
01:04:15,898 --> 01:04:17,858
Ne, bio sam u njenoj kancelariji.
874
01:04:17,941 --> 01:04:20,861
Nema Dulije na poslu
koja uzima Ablixa.

875
01:04:22,654 --> 01:04:23,864
O emu ti to pria?
876
01:04:23,947 --> 01:04:26,116
Zato je izmislila Duliju?
877
01:04:28,243 --> 01:04:31,079
Ne znam. Zar nije bolesna?
878
01:04:31,747 --> 01:04:34,583
Mislim da bolesni ljudi
ponekad izmiljaju stvari.
879
01:04:38,420 --> 01:04:41,673
Da li se bolje osea?
- Da, mnogo bolje.
880
01:04:41,715 --> 01:04:45,010
Ovde dosta trim na traci za tranje,
881
01:04:45,093 --> 01:04:47,513
pokuavam da se dovedem
u red i stimuliem seratonin.
882
01:04:47,596 --> 01:04:51,934
I ne osea se kao da
si u 'otrovnoj magli'? - Ne.
883
01:04:53,435 --> 01:04:54,853
Ne toliko.
884
01:04:56,522 --> 01:04:59,066
Fraza mi se urezala u pamenje.
885
01:05:00,192 --> 01:05:01,610
Kako si dola do nje?
886
01:05:04,029 --> 01:05:06,031
Stvarno ne znam...
887
01:05:06,865 --> 01:05:08,826
Mislim da sam...
888
01:05:09,535 --> 01:05:11,870
Mislim da sam se tada tako oseala.

889
01:05:11,912 --> 01:05:14,665
Moda sam to negde ula ili proitala.
890
01:05:14,706 --> 01:05:20,295
Na brodu sa Martinom, uvek smo
posmatrali kako se magla valja.
891
01:05:20,712 --> 01:05:24,216
Sigurno, dosta depresivnih
ljudi se slino osea.
892
01:05:25,884 --> 01:05:29,721
Ono to je bitno, mislim da
se ta magla konano izdie.
893
01:05:29,972 --> 01:05:33,267
I mislim da u uskoro biti
spremna da odem odavde.
894
01:05:38,397 --> 01:05:41,441
Izvini, moram da idem.
Imam sastanak u gradu.
895
01:05:43,235 --> 01:05:47,739
Da li bi mogli sledei put
da ostanete malo due?
896
01:05:48,574 --> 01:05:51,410
Poto nemam drugih posetilaca,
897
01:05:51,910 --> 01:05:54,997
ovo je sve emu mogu da se nadam.
898
01:05:56,415 --> 01:05:59,084
ta je sa tvojom prijateljicom, Dulijom?
899
01:06:01,086 --> 01:06:02,254
Dulija?
900
01:06:03,255 --> 01:06:05,257
Da, ona iz agencije.
901
01:06:06,258 --> 01:06:09,928
Ne, sa Dulijom sam radila u baru.
902
01:06:10,596 --> 01:06:14,433

Nisam se sa njom ula otkako


mi se sve ovo izdeavalo.
903
01:06:15,267 --> 01:06:17,770
Nisam se ula sa mnogim ljudima.
904
01:06:22,357 --> 01:06:24,026
Da li ste dobro?
905
01:06:26,779 --> 01:06:31,784
Znam kako je to kad se
ceo ivot menja pod vama.
906
01:06:33,619 --> 01:06:38,290
Razlika je u tome, ja nisam nita
loe uradila, ali zato Martin jeste.
907
01:06:39,291 --> 01:06:40,918
Evo razloga zato sam nazvala.
908
01:06:41,960 --> 01:06:44,463
Zbog sve ove medijske
panje oko sluaja Tejlorove,
909
01:06:44,546 --> 01:06:46,590
i sa moralnim ispitivanjima
i slinim stvarima,
910
01:06:46,632 --> 01:06:49,051
htela sam da vam kaem da...
911
01:06:50,385 --> 01:06:52,846
Moramo da vas zamolimo da
se povuete sa istraivanja.
912
01:06:53,138 --> 01:06:54,807
Verovatno je sve naduvano.
913
01:06:54,890 --> 01:06:56,975
Trenutno, ne moemo da dozvolimo
da budete na platnom spisku.
914
01:06:57,059 --> 01:06:58,852
Mogao bih da budem anoniman.
915
01:06:59,478 --> 01:07:01,146
To bi i dalje funkcionisalo.

916
01:07:02,147 --> 01:07:03,816
Stvarno mi je ao.
917
01:07:04,149 --> 01:07:06,568
Oseam se uasno zbog toga.
918
01:07:08,654 --> 01:07:12,324
Kada se ovo bude zavrilo, moda vas
nazovemo za neko drugo istraivanje.
919
01:07:12,658 --> 01:07:13,992
Dobro.
920
01:07:14,076 --> 01:07:16,703
Ima jedna smena stvar, sa
propalim Sendler-Belekusom,
921
01:07:16,787 --> 01:07:18,330
deonice su nam skoile za 30%.
922
01:07:18,747 --> 01:07:19,748
ta?
923
01:07:19,832 --> 01:07:24,294
Brokeri na Wall Streetu zarauju na
tome ta se deava sa Ablixom.
924
01:07:24,336 --> 01:07:26,505
Odlino nam je krenulo.
925
01:07:26,755 --> 01:07:28,590
Moe se kladiti da
e deonice otii dole,
926
01:07:28,674 --> 01:07:31,051
isto kao to mogu da odu na gore.
927
01:07:31,176 --> 01:07:33,011
Par dana pre napada na trni centar,
928
01:07:33,053 --> 01:07:37,850
gomilu njih je navalilo da
kupuje akcije avio-kompanija.
929
01:07:37,933 --> 01:07:40,477

Niko ne zna zato.


Totalna misterija.
930
01:07:40,519 --> 01:07:43,730
Ali, nakon to se avion sruio,
Junajted je pao za 40%,
931
01:07:43,814 --> 01:07:45,649
i ljudi su zaradili gomilu para.
932
01:07:45,691 --> 01:07:46,900
I to nije zabranjeno!
933
01:07:46,984 --> 01:07:49,486
Razmiljati o tome da e se
neto desiti nije zabranjeno.
934
01:07:49,528 --> 01:07:51,989
Druga je to pria kad prekri
zakon da bi se to desilo.
935
01:07:52,030 --> 01:07:55,200
Znam ta je insajdersko trgovanje.
Nekada sam radila u finansijama.
936
01:07:55,284 --> 01:07:57,494
Jesi, ali vidi. Gledaj!
937
01:07:58,787 --> 01:08:01,623
Gledaj ta se desilo sa
Sedler-Beneluksom
938
01:08:01,707 --> 01:08:03,375
nakon to je Martin Tejlor umro.
939
01:08:03,459 --> 01:08:05,461
Dole. Skroz dole.
940
01:08:05,794 --> 01:08:09,965
Sa druge strane, AziLyle je
otiao gore. Skroz gore.
941
01:08:10,299 --> 01:08:13,177
Uspela je. Ona je uinila
da se to desi, vidi?
942
01:08:13,218 --> 01:08:14,720

Vidi li? Ablixa je bio njena ideja!


943
01:08:14,803 --> 01:08:17,806
Ali, ti si joj prepisao lek.
Ti si to uradio.
944
01:08:21,560 --> 01:08:23,312
Danas sam dobila posao.
945
01:08:25,147 --> 01:08:27,399
Ponudili su mi da radim
puno radno vreme.
946
01:08:27,483 --> 01:08:29,693
Jutros sam ti ostavila poruku.
947
01:08:29,818 --> 01:08:32,488
Nisam je uo. Iskljuio sam
telefon jer sam bio u bolnici.
948
01:08:32,571 --> 01:08:34,907
Nadam se da emo sa ovim i dodatnim
parama od istraivanja moi da se izvuemo.
949
01:08:34,990 --> 01:08:38,660
Ne, stvar oko Delatrex je
zavrena. Nema toga vie.
950
01:08:39,828 --> 01:08:41,330
Dali su mi otkaz.
951
01:08:42,498 --> 01:08:43,665
Molim?
952
01:08:44,500 --> 01:08:46,335
Kada? - Danas.
953
01:08:47,503 --> 01:08:50,672
Zato ovo sa Emili mora da uspe.
954
01:08:50,756 --> 01:08:53,592
Neu dozvoliti da se
ponovi jo jedna Alison Fin,
955
01:08:53,675 --> 01:08:54,718
jer u se ovog puta jebeno boriti!

956
01:08:54,760 --> 01:08:56,720
Ne elim da ujem ni
za Emili ni za Alison.
957
01:08:56,762 --> 01:09:00,265
Sada poinje da ima smisla!
- Ne, nema nikakvog smisla!
958
01:09:00,516 --> 01:09:04,228
Nita ne znai to to sedi
ovde po ceo dan i to radi!
959
01:09:04,853 --> 01:09:06,688
Sluaj je zakljuen.
960
01:09:07,606 --> 01:09:10,442
Nema vie kamera,
partneri su ti otili.
961
01:09:10,526 --> 01:09:13,028
A sad i to sa Delatrexom.
962
01:09:15,614 --> 01:09:17,616
Jedino si ti ovde.
963
01:09:17,699 --> 01:09:20,035
Samo elim da znam ta se desilo.
964
01:09:20,869 --> 01:09:23,872
ena koju su leio,
ubila je svog mua.
965
01:09:25,207 --> 01:09:27,042
Eto, ta se desilo.
966
01:09:32,548 --> 01:09:34,466
Ali, ve sam vam rekla istinu.
967
01:09:34,591 --> 01:09:37,427
Ovaj test e to da potvrdi.
968
01:09:37,886 --> 01:09:39,054
Kako radi?
969
01:09:39,304 --> 01:09:41,974
Pokazuje tvoje pravo stanje uma.

970
01:09:42,224 --> 01:09:46,061
Natrijum-amital otvara
prozor u neiju psihu.
971
01:09:46,311 --> 01:09:47,604
Usporava inhibicije.
972
01:09:47,688 --> 01:09:51,358
Napraviemo video-zapis i pokazati sudiji.
973
01:09:53,235 --> 01:09:55,821
Samo vi znate ta ja mislim o lekovima.
974
01:09:55,904 --> 01:09:58,824
Emili, ovo je najbri put odavde.
975
01:10:00,075 --> 01:10:01,994
ta e to da mi radi?
976
01:10:02,077 --> 01:10:04,830
Isprva, glava e ti biti kao u oblacima.
977
01:10:05,414 --> 01:10:09,751
Onda e dobiti oseaj
blagostanja. Smirenost.
978
01:10:10,586 --> 01:10:13,839
Nakon pet minuta, verovatno e
se oseati pospano i zaspati.
979
01:10:13,922 --> 01:10:15,632
ta ete vi raditi kada se to desi?
980
01:10:15,674 --> 01:10:17,176
Postavljau pitanja.
981
01:10:17,259 --> 01:10:20,929
Ti odgovaraj. Odgovaraj onako
kako osea da se desilo.
982
01:10:21,180 --> 01:10:23,974
ta te je prvo navelo da me poseti?
983
01:10:24,016 --> 01:10:26,435
elja mi je bila da

pobedim depresiju
984
01:10:26,518 --> 01:10:28,187
i da imam ivot sa muem.
985
01:10:28,270 --> 01:10:30,189
Onda e se to i prikazati.
986
01:10:30,272 --> 01:10:32,357
ta ako kaem neto drugo?
987
01:10:34,109 --> 01:10:35,861
Kako to misli?
988
01:10:36,361 --> 01:10:40,699
Mislim, ta ako kaem neto
to e pogorati situaciju?
989
01:10:42,367 --> 01:10:46,705
Ako bude rekla neto to ti se
ne dopada, unitiu video zapis.
990
01:10:52,127 --> 01:10:54,004
Koliko ima godina, Emili?
991
01:10:54,046 --> 01:10:55,547
Dvadeset osam.
992
01:10:56,465 --> 01:10:58,008
Gde se mi nalazimo?
993
01:10:58,801 --> 01:11:03,472
U bolnikom centru za
psihijatrijsku forenziku.
994
01:11:05,641 --> 01:11:07,976
Koji je glavni grad Nju Jorka?
995
01:11:09,812 --> 01:11:11,146
Albani.
996
01:11:12,481 --> 01:11:14,691
Da li zna zato si ovde?
997
01:11:16,318 --> 01:11:18,487
Zato to mi je mu mrtav.

998
01:11:18,821 --> 01:11:20,489
Kako je umro?
999
01:11:21,657 --> 01:11:25,160
Kau da sam ga izbola,
ali ja ne mogu da se setim.
1000
01:11:26,662 --> 01:11:29,248
Da li si elela da umre?
Da li si namerno ubila Martina?
1001
01:11:29,289 --> 01:11:30,457
Ne.
1002
01:11:31,750 --> 01:11:36,004
elela sam da sve troje plovimo brodom.
1003
01:11:37,172 --> 01:11:38,841
Koje troje?
1004
01:11:40,259 --> 01:11:41,426
Medlin.
1005
01:11:42,010 --> 01:11:43,929
ta joj se desilo?
1006
01:11:45,180 --> 01:11:47,349
Izgubila sam je jer sam bila tuna,
1007
01:11:47,433 --> 01:11:51,270
a ona vie nije mogla da izdri u meni.
1008
01:11:54,356 --> 01:11:57,860
On mi je toliko pruio,
a onda su mi ga uzeli.
1009
01:11:58,193 --> 01:12:00,529
Htela sam da mu podarim ker.
1010
01:12:01,530 --> 01:12:04,741
Ali, ti si ga ubila.
1011
01:12:06,368 --> 01:12:08,454
Da li si bila ljuta na njega?
Da li si ga mrzela?

1012
01:12:08,537 --> 01:12:12,332
Ne, nikada ga ne bih povredila.
Volela sam sve na njemu.
1013
01:12:12,416 --> 01:12:14,626
Nain na koji je mirisao...
1014
01:12:15,043 --> 01:12:17,921
Njegove ruke. Volela sam sve na njemu.
1015
01:12:17,963 --> 01:12:19,965
Da li si to uradila zbog novca?
1016
01:12:20,048 --> 01:12:21,550
Kao to je on uradio?
1017
01:12:24,553 --> 01:12:25,721
Emili.
1018
01:12:27,222 --> 01:12:29,475
Volela sam sve na njemu.
1019
01:12:30,476 --> 01:12:32,311
Emili, da li me uje?
1020
01:12:32,394 --> 01:12:33,937
<i>Ne seam se.
1021
01:12:33,979 --> 01:12:37,024
Isto to je rekla u izjavi.
Ona se ne sea. - Ona lae.
1022
01:12:37,149 --> 01:12:38,901
ta dokazuje to njeno spavanje?
1023
01:12:38,984 --> 01:12:41,028
Morate to da unitite.
Muite jadnu enu.
1024
01:12:49,912 --> 01:12:51,079
Ovo je fizioloki rastvor.
1025
01:12:52,581 --> 01:12:55,626
Dao sam joj slanu vodu.
- ta?

1026
01:12:55,667 --> 01:12:57,127
Nije bilo nikakvog leka.
1027
01:12:57,252 --> 01:12:59,922
Zato se onda onesvestila?
1028
01:13:00,547 --> 01:13:04,051
Ne moete tako reagovati
ako ste dobili slanu vodu.
1029
01:13:04,927 --> 01:13:07,679
Nazovite bolnicu i zakaite test krvi.
1030
01:13:07,763 --> 01:13:10,766
Neete nai nita od
amitala u njenom sistemu.
1031
01:13:11,600 --> 01:13:14,019
Sve vreme je lagala.
1032
01:13:23,195 --> 01:13:24,613
Unitite to.
1033
01:13:26,281 --> 01:13:27,825
Neu, nazovite bolnicu.
1034
01:13:27,991 --> 01:13:29,451
Zakaite test krvi.
- Nema anse.
1035
01:13:29,535 --> 01:13:31,954
Imamo je! Uhapsite je.
- Doktore Benks...
1036
01:13:32,037 --> 01:13:33,330
Hou da mi se vrati ivot!
1037
01:13:33,372 --> 01:13:34,706
Unitite to, pre nego to to uniti vas.
1038
01:13:34,873 --> 01:13:37,376
Ne, poznavala je bezbedonosne
funkcije kola,
1039
01:13:37,459 --> 01:13:39,586

pre nego to se slupala.


- Ne morate to nikome da priate.
1040
01:13:39,670 --> 01:13:41,880
Ima jo neto. Sedler-Beneluks je propao.
- Prestanite sa priom, doktore Benks.
1041
01:13:41,922 --> 01:13:43,382
Prestanite, suvie je kasno!
- Zgrnuli su na milione dolara!
1042
01:13:43,465 --> 01:13:46,218
Ne, mogli ste da radite
sa nama. Pitao sam vas.
1043
01:13:46,301 --> 01:13:50,639
Presuda je doneta. Suvie je
kasno za ovaj va cirkus.
1044
01:13:50,806 --> 01:13:52,933
Ne moemo da krenemo ispoetka.
1045
01:13:53,016 --> 01:13:55,185
Vreba nam dupla opasnost
od zakona u ovoj zemlji.
1046
01:13:55,227 --> 01:13:56,895
Proverite joj bankovni raun.
1047
01:13:56,979 --> 01:13:59,815
Proverili smo. To uvek radimo i nita.
1048
01:14:00,149 --> 01:14:03,694
Nema nita od osiguranja, akcija,
niti nasledstva od Martina.
1049
01:14:03,735 --> 01:14:04,736
Nije depresivna.
1050
01:14:04,862 --> 01:14:06,989
Vi to niste shvatili i neko je umro.
1051
01:14:08,740 --> 01:14:11,743
Ni ja nisam shvatio i neko
nije otiao u zatvor.
1052
01:14:12,161 --> 01:14:13,495

Nismo uspeli.
1053
01:14:14,580 --> 01:14:17,416
Eto, ta va mali trik
dokazuje. Ako ita dokazuje,
1054
01:14:17,499 --> 01:14:19,501
to je da smo pobeeni.
1055
01:14:20,836 --> 01:14:22,254
I da ste lagali eni,
1056
01:14:22,337 --> 01:14:25,466
koja nije kriva za ono
to joj stavljate na teret.
1057
01:14:26,341 --> 01:14:27,926
Ne znam kako
se oseate zbog toga,
1058
01:14:28,010 --> 01:14:30,429
ali radije bih da ostane to
izmeu mene i vas.
1059
01:14:32,347 --> 01:14:34,099
Nikada niste bili ovde.
1060
01:14:34,600 --> 01:14:39,438
Doi makar jednom da
je vidi. Molim te!
1061
01:14:39,521 --> 01:14:41,315
Nije bila depresivna.
1062
01:14:41,690 --> 01:14:43,567
To mogu i da potvrdim.
1063
01:14:43,609 --> 01:14:45,402
Zato bih trebao sada
da je pregledam?
1064
01:14:45,444 --> 01:14:47,946
Zato si hteo da me vidi?
Sranje, Done!
1065
01:14:47,988 --> 01:14:50,908
Konano sam reio i to sve sam.

Samo doi da je vidi.


1066
01:14:50,949 --> 01:14:52,785
Zaglavljen si na nekom
starom mestu, Done.
1067
01:14:52,826 --> 01:14:54,453
Treba ti neko da bi te izvukao odande.
1068
01:14:54,536 --> 01:14:57,414
Mogu ti preporuiti nekog dobrog.
Jo uvek je via?
1069
01:14:57,456 --> 01:14:59,583
Ja sam savetnik, strunjak na ovom sluaju.
1070
01:14:59,625 --> 01:15:01,084
Onda prestani sa tim!
1071
01:15:01,126 --> 01:15:04,296
eli da se to zavri,
idi do bolnice i otkai sluaj.
1072
01:15:04,379 --> 01:15:05,422
Povuci se. - Ne mogu to da uradim.
1073
01:15:05,464 --> 01:15:07,633
Onda to nee nestati.
1074
01:15:07,716 --> 01:15:10,260
Znai, ne eli da poe sa
mnom da je vidi? - Ne.
1075
01:15:10,302 --> 01:15:11,720
Smem li da pitam neto drugo? - ta?
1076
01:15:11,804 --> 01:15:14,890
Za neto Aderala. Samo 20 miligrama.
1077
01:15:16,225 --> 01:15:18,227
Zato si me zvao? - Borim se
1078
01:15:18,310 --> 01:15:21,814
da se fokusiram, Dine. Zato to
slui, da se ljudi fokusiraju.
1079

01:15:21,855 --> 01:15:22,981


Ako hoe da se usredsredi na neto,
1080
01:15:23,065 --> 01:15:24,817
usredsredi se da je vie nikada ne vidi.
1081
01:15:29,029 --> 01:15:31,448
D, razmiljao sam o
onome to si mi rekla.
1082
01:15:32,199 --> 01:15:34,868
Bila si u pravu.
Vreme je da se krene dalje.
1083
01:15:35,202 --> 01:15:37,246
Idem sad odmah u bolnicu.
1084
01:15:37,538 --> 01:15:39,623
Neu je vie viati.
1085
01:16:00,352 --> 01:16:02,187
Ili ste da vidite Emili.
1086
01:16:02,229 --> 01:16:03,897
Prokletstvo, tako je.
1087
01:16:05,190 --> 01:16:07,860
Mogli ste me prvo nazvati.
- Ona je mene zvala.
1088
01:16:07,943 --> 01:16:09,653
Bila je vrlo uznemirena.
1089
01:16:10,028 --> 01:16:12,322
Kakav dramatian trik
da gurnete enu
1090
01:16:12,364 --> 01:16:15,492
koja se ve bori sa
emocionalnim bolom.
1091
01:16:16,201 --> 01:16:18,704
Ne shvatam vae razmiljanje.
1092
01:16:21,331 --> 01:16:23,876
Pokuavam da odredim stanje njenog uma

1093
01:16:23,917 --> 01:16:26,962
da bih ustanovio koje je
leenje najbolje za nju.
1094
01:16:27,045 --> 01:16:28,422
Leenje?
1095
01:16:29,047 --> 01:16:31,091
Dali ste eni amital i ispitivali je,
1096
01:16:31,175 --> 01:16:33,385
a ona je ve proglaena
da nije kriva.
1097
01:16:34,052 --> 01:16:35,721
Nadam se da ste neto nauili.
1098
01:16:35,763 --> 01:16:37,097
Oh, i jesam.
1099
01:16:37,723 --> 01:16:39,558
U stvari, dosta toga.
1100
01:16:41,268 --> 01:16:44,062
Mislim da zahteva dosta ispitivanja.
1101
01:16:44,146 --> 01:16:45,898
Takoe e joj trebati jo lekova.
1102
01:17:04,792 --> 01:17:08,378
Ovde doktorka Sibert, ulica Umbridge.
1103
01:17:08,587 --> 01:17:11,423
elim da se koverta poalje za Menhetn.
1104
01:17:18,222 --> 01:17:19,264
Zdravo.
1105
01:17:23,268 --> 01:17:24,895
Gde je momi?
1106
01:17:26,438 --> 01:17:27,606
Jebo te!
1107
01:17:28,023 --> 01:17:29,775

Neu da idem na policiju,


1108
01:17:29,858 --> 01:17:31,860
ili gde god treba da se
ide u ovakvoj situaciji.
1109
01:17:31,944 --> 01:17:34,071
Samo u da odem.
1110
01:17:34,780 --> 01:17:37,074
ta? Stani! Hej, stani!
1111
01:17:37,116 --> 01:17:38,283
Da stanem?
1112
01:17:38,951 --> 01:17:41,662
Da ekam da se ovo ponovi?
1113
01:17:42,454 --> 01:17:44,623
Jo jedna Alison ili Emili?
1114
01:17:47,126 --> 01:17:48,627
Vidi?
1115
01:17:48,961 --> 01:17:51,630
Dobro, ovo dokazuje sve.
1116
01:17:51,797 --> 01:17:53,340
Ona je to uzela.
1117
01:17:54,633 --> 01:17:57,511
Poslao ih je prijatelj njenog mua.
1118
01:17:57,594 --> 01:17:58,637
Ne, to nije istina.
1119
01:17:58,720 --> 01:18:00,389
Dri se podalje od nas.
1120
01:18:01,640 --> 01:18:02,891
Stani, Deidra!
1121
01:18:04,476 --> 01:18:07,271
Deidra! Stani malo, Deidra!
1122

01:18:07,312 --> 01:18:09,481


Ne, Done. - Stani malo. Zdravo, srce.
1123
01:18:22,995 --> 01:18:25,581
<i>Imate dve neproitane poruke.
1124
01:18:25,664 --> 01:18:26,915
<i>Prva poruka.
1125
01:18:26,999 --> 01:18:30,002
<i>Da, doktore Benks?
Ovde Defri ajlds
1126
01:18:30,085 --> 01:18:32,838
<i>iz Kancelarije za recenziju
medicinskog ponaanja.
1127
01:18:32,880 --> 01:18:36,967
<i>Imam par pitanja vezana za Alison
Fin. Moete li me nazvati u...
1128
01:18:38,093 --> 01:18:39,511
<i>Obrisano.
1129
01:18:41,346 --> 01:18:43,182
<i>Ovde doktorka Sibert.
1130
01:18:43,515 --> 01:18:46,101
<i>Sigurna sam da ste do
sada primili moje beleke
1131
01:18:46,185 --> 01:18:48,520
<i>vezano za sluaj Emili Tejlor.
1132
01:18:49,188 --> 01:18:51,148
<i>Mislim da se slaete da postoje
1133
01:18:51,190 --> 01:18:53,358
<i>razliiti kursevi leenja
koje treba pratiti
1134
01:18:53,400 --> 01:18:56,945
<i>i koji svakome idu u prilog.
1135
01:18:57,029 --> 01:18:59,698
<i>Moda da se naemo na kafi? Hvala.

1136
01:19:00,866 --> 01:19:02,743
<i>Sauvano. Kraj nove poruke.
1137
01:19:02,826 --> 01:19:05,871
<i>Proverite izbrisane poruke.
Pritisnite 19.
1138
01:19:06,789 --> 01:19:09,875
Ovo moe biti od nacionalnog interesa.
1139
01:19:10,542 --> 01:19:12,544
Psihii se tucaju sa pacijentima
1140
01:19:12,586 --> 01:19:15,798
i manipuliu njima da bi
ubili svoje suprunike.
1141
01:19:15,881 --> 01:19:17,257
Vrue stvari.
1142
01:19:18,550 --> 01:19:21,470
To bi vam unitilo praksu.
1143
01:19:21,720 --> 01:19:23,305
Samo malo.
1144
01:19:23,388 --> 01:19:25,557
Vi vie nemate praksu.
1145
01:19:26,100 --> 01:19:29,937
Ni enu ni dete, kladim se.
1146
01:19:31,146 --> 01:19:33,732
ta jo moete da izgubite?
1147
01:19:34,566 --> 01:19:37,903
Marta moe da ih iskoristi
za mrtvako odelo.
1148
01:19:38,821 --> 01:19:40,656
Da li vam je drava oduzela dozvolu?
1149
01:19:43,242 --> 01:19:45,244
Uvek govorim svojim pacijentima:
1150

01:19:45,577 --> 01:19:48,247


'Znate li koji je najbolji predznak
za budue ponaanje?'
1151
01:19:49,248 --> 01:19:50,666
'Ponaanje u prolosti.'
1152
01:19:50,999 --> 01:19:53,418
Vi nemate vie pacijenata.
1153
01:19:53,919 --> 01:19:57,256
Jedini problem kada imate
partnera za ludaka je
1154
01:19:57,297 --> 01:19:59,091
to on tei da ostane lud.
1155
01:19:59,842 --> 01:20:01,301
Trebalo bi da znate koliko je teko
1156
01:20:01,385 --> 01:20:03,846
leiti slatku devojicu
sa tatinim problemima.
1157
01:20:03,929 --> 01:20:06,932
Dobar pokuaj, Done.
Ne prolazi to kod mene.
1158
01:20:07,266 --> 01:20:09,601
Potroite taj jebeni novac odmah.
1159
01:20:10,602 --> 01:20:12,938
Jer, oni dolaze da ga vrate.
1160
01:20:15,107 --> 01:20:17,276
O emu vi to?
1161
01:20:18,610 --> 01:20:20,112
Idite i pitajte nju.
1162
01:20:20,612 --> 01:20:23,031
Samo to me je ona zamolila da
vas drim podalje od nje.
1163
01:20:24,616 --> 01:20:25,951
Sve mi je rekla.

1164
01:20:32,458 --> 01:20:35,461
Sve? Ne, ja u vam sve rei.
1165
01:20:35,544 --> 01:20:37,963
Ne biste bili ovde da
nemate nita da izgubite.
1166
01:20:38,213 --> 01:20:41,383
Ve je dobila presudu da nije
kriva. Vi, sa druge strane...
1167
01:20:41,467 --> 01:20:44,219
Jebite se! Vadite je odande
odmah, jeste li me uli?
1168
01:20:44,470 --> 01:20:47,473
Uradite to i neete vie uti
ni za mene ni za nju.
1169
01:20:47,806 --> 01:20:49,558
Da, moete da nastavite da askate sa
1170
01:20:49,641 --> 01:20:51,727
bogatim belcima o njihovim
problemima.
1171
01:20:51,894 --> 01:20:54,897
Ona je sada izleena, Done.
1172
01:20:55,647 --> 01:20:57,983
Vi ste prokleti genije!
1173
01:21:02,237 --> 01:21:05,574
U poslednje vreme je bila vrlo potresena.
1174
01:21:05,657 --> 01:21:08,494
Mislim da joj treba uskratiti posete.
1175
01:21:08,911 --> 01:21:12,331
Nema ni telefonskih poziva
dok prvo mene ne obavestite.
1176
01:21:12,664 --> 01:21:14,917
Takoe, odbija da prima lekove.
1177
01:21:15,292 --> 01:21:17,461

Vrlo je odbojna prema osoblju.


1178
01:21:17,503 --> 01:21:19,338
ini se da joj je gore.
1179
01:21:19,421 --> 01:21:21,173
Plaio sam se toga.
1180
01:21:25,177 --> 01:21:26,845
To je zatita za zube.
1181
01:21:27,179 --> 01:21:30,682
Spreava da se slome zubi
ili pregrize jezik.
1182
01:21:30,933 --> 01:21:33,685
Struja traje oko pet sekundi.
1183
01:21:35,771 --> 01:21:37,731
Dali su joj paralitiki agens,
1184
01:21:37,815 --> 01:21:39,775
ali su joj stavili i podvez
na zglob, vidi?
1185
01:21:40,025 --> 01:21:42,361
Da bi bili sigurni da ima napad.
1186
01:21:43,612 --> 01:21:45,447
Gledaj u njene noge.
1187
01:21:46,698 --> 01:21:49,743
Ovo se pokazalo kao izuzetno efektno
1188
01:21:49,827 --> 01:21:51,036
za leenje teke depresije.
1189
01:21:51,078 --> 01:21:53,413
Nema nuspojava kao kod pilula.
1190
01:21:53,622 --> 01:21:56,625
Nemamo predstavu kako bi
reagovala normalna osoba.
1191
01:21:57,209 --> 01:21:59,670
Takoe bih eleo da

ti dam jo jedan test.


1192
01:21:59,711 --> 01:22:03,215
Lini inventar.
Niz pitanja istina ili la.
1193
01:22:05,134 --> 01:22:07,010
<i>Ovde doktorka Sibert.
1194
01:22:07,052 --> 01:22:09,430
<i>Sigurna sam da ste do sada
primili moje poslednje beleke
1195
01:22:09,513 --> 01:22:11,723
<i>koje se tiu sluaja Emili Tejlor.
1196
01:22:11,807 --> 01:22:13,058
Ne ba suptilan alat,
1197
01:22:13,142 --> 01:22:14,810
ali rezultati e biti interesantni
za lanove odbora.
1198
01:22:14,893 --> 01:22:17,980
<i>...razliiti kursevi leenja koje treba
pratiti i koji svakome idu u prilog.
1199
01:22:18,147 --> 01:22:20,232
Vole da gledaju grafikone.
1200
01:22:21,191 --> 01:22:23,068
ekajte, o emu ona pria?
1201
01:22:23,902 --> 01:22:25,070
Ko?
1202
01:22:30,409 --> 01:22:32,578
Mislim da vie ne elim
da budete moj lekar.
1203
01:22:32,619 --> 01:22:34,746
Mislim da trebate da
istupite sa mog sluaja.
1204
01:22:38,500 --> 01:22:40,919
Viktorija mi je dosta platila za ovo.

1205
01:22:41,753 --> 01:22:44,423
Pretpostavljam, bez tvog udela.
1206
01:22:45,924 --> 01:22:48,677
ok terapija je bila njena ideja.
Unitava pamenje.
1207
01:22:49,720 --> 01:22:53,766
U naem najboljem interesu je
da pone da zaboravlja.
1208
01:22:55,934 --> 01:22:58,187
Da li ste spremni, gospoo Tejlor?
1209
01:23:02,775 --> 01:23:05,110
Ne, zakazao sam za sutra.
1210
01:23:15,704 --> 01:23:17,039
Treba mi telefon.
1211
01:23:17,456 --> 01:23:19,124
Vi ete biti sledei.
1212
01:23:23,796 --> 01:23:25,964
Hou odmah da nazovem svog advokata.
1213
01:23:27,966 --> 01:23:29,301
Hoe li jo dugo?
1214
01:23:29,635 --> 01:23:30,969
Hoe li jo dugo,
treba mi telefon.
1215
01:23:32,971 --> 01:23:35,641
Hoe li jo dugo?
Zar ne postoji neko ogranienje?
1216
01:23:35,682 --> 01:23:37,810
Moram nekog da nazovem. Moj
psihijatar se zajebava sa mnom.
1217
01:23:38,811 --> 01:23:39,978
Moe li da sie s tog telefona?
1218
01:23:40,229 --> 01:23:42,731
Oprostite, gospoo Tejlor.

Zabranjeno vam je korienje telefona.


1219
01:23:42,981 --> 01:23:44,983
Ko? Doktor Benks?
1220
01:23:45,150 --> 01:23:48,737
On vie nije moj doktor.
Napao me je. On je bolestan!
1221
01:23:49,154 --> 01:23:50,864
Morate da odstupite, gospoice Tejlor.
1222
01:23:50,948 --> 01:23:54,076
Skidaj se sa telefona.
Skidaj se sa telefona!
1223
01:23:54,159 --> 01:23:56,995
Gospoice Tejlor, samo se smirite.
1224
01:23:59,331 --> 01:24:01,834
Dovedite mi doktorku Sibert!
Ovo je sranje!
1225
01:24:02,084 --> 01:24:06,046
Ne bih ni trebala da budem ovde!
Nisam bolesna! Treba mi dr. Sibert!
1226
01:24:06,171 --> 01:24:07,840
Ne! Ne! - Opustite se!
1227
01:24:08,632 --> 01:24:10,509
Ne, neu to! Neu to!
1228
01:24:11,343 --> 01:24:13,512
Da, doktorko Sibert?
1229
01:24:14,179 --> 01:24:15,514
Ovde doktor Benks.
1230
01:24:17,015 --> 01:24:19,101
Razmiljao sam o naem
poslednjem razgovoru.
1231
01:24:20,686 --> 01:24:21,854
Da.
1232

01:24:22,688 --> 01:24:25,023


Javila mi se jedna ideja.
1233
01:24:26,859 --> 01:24:28,777
Moda i jesam genije.
1234
01:24:44,209 --> 01:24:46,753
Dobar dan. Najbolje je
da popriamo unutra.
1235
01:24:46,879 --> 01:24:48,255
O emu da priamo?
1236
01:24:48,422 --> 01:24:51,216
eli da izae ove nedelje pred sudiju.
1237
01:24:51,550 --> 01:24:53,218
A ta e da kae?
1238
01:24:53,260 --> 01:24:55,220
Pa, zavisi.
1239
01:24:55,387 --> 01:24:58,474
Moe da ispria dugu, prljavu priu
o svom bivem psihijatru.
1240
01:24:59,141 --> 01:25:01,268
Predlae drugu istragu. Cela pria.
1241
01:25:01,351 --> 01:25:03,562
To bi zainteresovalo celu javnost, zar ne?
1242
01:25:05,230 --> 01:25:07,149
ta vi imate od toga?- Pa, ne znam.
1243
01:25:07,900 --> 01:25:12,070
Miran um. Kao to
sam rekao, sve zavisi.
1244
01:25:18,494 --> 01:25:19,661
Ne.
1245
01:25:21,079 --> 01:25:22,581
Ne, ne.
1246
01:25:24,500 --> 01:25:27,836

Ovo je poslednji put da


razgovaramo, u redu?
1247
01:25:29,087 --> 01:25:33,592
Vi ete je osloboditi,
a mi emo opet biti stranci.
1248
01:25:35,177 --> 01:25:38,514
Osim, naravno, ako ne elite da se
konsultujete za nekog drugog pacijenta.
1249
01:25:44,103 --> 01:25:45,270
Ne.
1250
01:26:42,161 --> 01:26:44,997
Osoblje mi je reklo da ti je bilo teko.
1251
01:26:48,667 --> 01:26:51,003
Dodao sam lekove koji e ti pomoi.
1252
01:27:01,680 --> 01:27:04,600
Ako vam budem rekla istinu,
da li u morati da uzimam lekove?
1253
01:27:08,020 --> 01:27:11,190
Ako budem uzimala pilule,
neu moi da govorim istinu.
1254
01:28:44,032 --> 01:28:45,951
<i>Zamislite da, sve to ste ikada eleli,
1255
01:28:46,034 --> 01:28:48,871
<i>pokae vam se u jednom danu i
predstavi se da je va ivot.
1256
01:28:49,955 --> 01:28:53,041
<i>A onda, ba kad pone da veruje...
1257
01:28:54,042 --> 01:28:56,795
<i>Nestane. Odjednom, ini ti se
1258
01:28:56,837 --> 01:28:59,590
<i>da je vrlo teko da
zamisli budunost.
1259
01:29:00,215 --> 01:29:02,384
<i>To je depresija, zar ne?

1260
01:29:14,897 --> 01:29:17,149
<i>Onda sam otila kod doktorke Sibert.
1261
01:29:18,484 --> 01:29:20,360
<i>Priale smo o mom detinjstvu.
1262
01:29:20,444 --> 01:29:23,405
<i>O razoarenju i roditeljima.
1263
01:29:23,989 --> 01:29:26,158
<i>Rekla sam joj za Martina.
1264
01:29:26,408 --> 01:29:28,911
<i>Ona mi je rekla da je
brak sa njenim muem
1265
01:29:28,994 --> 01:29:31,371
<i>bio sve samo ne susret umova.
1266
01:29:32,331 --> 01:29:35,167
<i>A um poinje da se pita.
1267
01:29:36,168 --> 01:29:39,505
<i>Zamenio ju je za mlau devojku,
manekenku, zato je bila
1268
01:29:39,838 --> 01:29:43,008
<i>sama i usamljena.
Nije dugo prolo.
1269
01:29:45,177 --> 01:29:47,513
<i>Mislim da je oduvek volela devojke,
1270
01:29:47,554 --> 01:29:50,182
<i>ali nijedna joj se nije dopala kao ja.
1271
01:29:53,352 --> 01:29:55,521
<i>Nauila me je kako da
budem depresivna.
1272
01:29:56,522 --> 01:29:59,358
<i>Uila me je o lekovima
i njihovim nuspojavama.
1273
01:30:00,192 --> 01:30:02,861

<i>Koji simptomi idu sa kojom dijagnozom.


1274
01:30:03,862 --> 01:30:05,364
<i>A ja sam je nauila
svemu to me je Martin
1275
01:30:05,447 --> 01:30:08,117
<i>ikada nauio o derivatima
i poslovima.
1276
01:30:09,368 --> 01:30:12,288
<i>Trgovina je bila na njeno ime.
Tako sam zaboravila na Martina.
1277
01:30:12,871 --> 01:30:14,414
<i>Ila sam mu u posetu vikendima
1278
01:30:14,498 --> 01:30:16,875
<i>i govorila mu da u ga ekati.
1279
01:30:33,725 --> 01:30:35,727
<i>Kako vi doktori zovete
'lairanje'?
1280
01:30:35,769 --> 01:30:37,020
<i>'Simulacija'?
1281
01:30:38,230 --> 01:30:39,898
<i>Kako smena re.
1282
01:30:41,150 --> 01:30:44,111
<i>Devojice naue da lairaju
stvari jako rano.
1283
01:30:44,194 --> 01:30:47,656
<i>Negde u to vreme,
deaci ue da lau.
1284
01:30:52,995 --> 01:30:56,915
<i>Trebali su nam svi da vide
koliko sam elela da nam uspe.
1285
01:30:56,999 --> 01:30:59,001
<i>Koliko sam volela svog mua.
1286
01:30:59,585 --> 01:31:02,254
<i>I koliko sam bila depresivna.

1287
01:31:05,257 --> 01:31:07,593
<i>Kada si odluila da ga ubije?
1288
01:31:07,760 --> 01:31:10,596
<i>Ta odluka se ne donosi na preac.
1289
01:31:10,971 --> 01:31:13,557
<i>Uvek se iznova donosi,
1290
01:31:13,599 --> 01:31:15,976
<i>svaki put kada
pogleda u svoj ivot,
1291
01:31:16,059 --> 01:31:19,229
<i>i vidi na kom si mestu
i ko te je tamo stavio.
1292
01:31:19,271 --> 01:31:21,106
<i>A sve vodi ka njemu.
1293
01:31:21,148 --> 01:31:24,443
<i>Svaki jebeni problem,
svako razoarenje.
1294
01:31:25,277 --> 01:31:27,154
<i>I onda pomisli u sebi:
1295
01:31:27,237 --> 01:31:31,283
<i>'Moda, ako on ode,
bie sve bolje.'
1296
01:31:47,800 --> 01:31:49,927
<i>Sve bi savreno funkcionisalo
1297
01:31:49,968 --> 01:31:52,471
<i>da ste nestali posle suenja,
1298
01:31:53,138 --> 01:31:54,973
<i>kao to je i trebalo da bude.
1299
01:31:55,349 --> 01:31:56,683
<i>Zato ja?
1300
01:31:57,392 --> 01:31:59,561
Da li je to bilo zbog Alison Fin?

1301
01:32:00,813 --> 01:32:04,483
To je bila samo srena okolnost.
1302
01:32:04,900 --> 01:32:07,152
Zgodno odvlaenje panje.
1303
01:32:07,820 --> 01:32:08,821
Niste to morali biti vi.
1304
01:32:08,904 --> 01:32:10,447
Mogli ste to vi da budete
ili neko drugi
1305
01:32:10,489 --> 01:32:12,574
ko je uao u moju
sobu sa receptom.
1306
01:32:12,658 --> 01:32:16,703
Nismo vas traili,
samo smo gledali na svet.
1307
01:32:23,669 --> 01:32:25,629
<i>Negde sam itala da postoji razlika
1308
01:32:25,671 --> 01:32:27,798
<i>izmeu suza radosnica i suza besa.
1309
01:32:27,840 --> 01:32:29,258
<i>Da li je to tano?
1310
01:32:30,008 --> 01:32:32,177
<i>Radi se o hemiji. Ne moe
razlikovati samo gledajui,
1311
01:32:32,219 --> 01:32:34,680
<i>jer, sve su to samo suze.
1312
01:32:44,773 --> 01:32:48,444
Halo! Treba mi pomo!
Mislim da je moj...
1313
01:32:48,777 --> 01:32:52,448
Moj mu krvari i mislim da je...
Mislim da je izboden.
1314

01:32:52,698 --> 01:32:56,285


Mislim da je mrtav. Mrtav je.
Mislim da je mrtav!
1315
01:32:56,618 --> 01:32:59,621
Mislim da je mrtav!
Poaljite nekoga!
1316
01:32:59,955 --> 01:33:01,290
Molim vas!
1317
01:33:10,132 --> 01:33:12,968
Nikada nisi uzimala Paxil, zar ne?
1318
01:33:14,303 --> 01:33:15,471
Ne.
1319
01:33:15,721 --> 01:33:17,055
Niti Zoloft.
1320
01:33:17,473 --> 01:33:18,640
Ne.
1321
01:33:18,974 --> 01:33:20,642
Samo Ablixa.
1322
01:33:21,435 --> 01:33:23,604
Nije imao nikakvog uticaja na mene.
1323
01:33:27,483 --> 01:33:29,735
Kada je poela da ti plaa?
1324
01:33:36,825 --> 01:33:40,662
Uvek je znala da e se
kad-tad okrenuti protiv nje.
1325
01:33:44,166 --> 01:33:46,001
Kao to si uradila sa Martinom.
1326
01:33:48,587 --> 01:33:52,091
Ponaanje iz prolosti je najbolji
pokazatelj budueg ponaanja.
1327
01:33:53,592 --> 01:33:55,427
To je rekla za tebe.
1328

01:33:57,679 --> 01:34:00,933


I koliko vas dvoje nameravate
da me ovde drite?
1329
01:34:05,604 --> 01:34:08,941
Zato bi te uopte pustili?
1330
01:34:11,026 --> 01:34:12,361
Zato to
1331
01:34:13,862 --> 01:34:16,031
moda postoji neki bolji dogovor.
1332
01:34:27,459 --> 01:34:30,963
Tokom njenog pritvora,
doao sam do zakljuka,
1333
01:34:31,004 --> 01:34:33,757
sa razumnim stepenom
medicinskog uverenja,
1334
01:34:33,799 --> 01:34:37,886
da Emili Tejlor nije ni mentalno
bolesna niti opasna
1335
01:34:38,887 --> 01:34:42,307
u ovom trenutku. Verujem,
da uz propisno leenje
1336
01:34:42,516 --> 01:34:46,687
ona ne predstavlja pretnju
ni po sebe ni po druge.
1337
01:34:46,770 --> 01:34:49,273
Po mom miljenju, spremna je da ide na
1338
01:34:49,314 --> 01:34:51,316
sledeu fazu rehabilitacije
1339
01:34:51,400 --> 01:34:53,527
sa ve prisutnim nadzorom,
kao to je navedeno,
1340
01:34:54,153 --> 01:34:57,156
u uslovima ambulantnog reima.
1341
01:34:57,823 --> 01:35:02,327

Rizik od vraanja u opasno,


mentalno stanje je nizak.
1342
01:35:03,662 --> 01:35:07,416
Podneo sam sudu pod kojim uslovima
1343
01:35:07,499 --> 01:35:11,211
treba ukinuti redosled ogranienja.
1344
01:35:12,421 --> 01:35:15,007
A vi, gospoo Tejlor, razumete da,
1345
01:35:15,090 --> 01:35:17,801
ako prekrite uslove
pod kojima vas otputamo,
1346
01:35:17,843 --> 01:35:20,679
morau da izdam novi
zahtev za ogranienje?
1347
01:35:20,721 --> 01:35:22,181
Da, vaa visosti.
1348
01:35:45,370 --> 01:35:48,373
Slao sam joj poruke 20 puta dnevno.
1349
01:35:48,916 --> 01:35:52,044
Zak, uvia ovde emu, zar ne?
1350
01:35:52,544 --> 01:35:56,715
Svi odlaze, nije to nikakva
ema. To je injenica.
1351
01:35:57,049 --> 01:35:59,927
Kakve veze to ima sa
tim to si usvojen?
1352
01:36:00,219 --> 01:36:02,012
Mislim da je tamo poelo.
1353
01:36:02,554 --> 01:36:04,306
Sada ja inim da se to desi.
1354
01:36:04,389 --> 01:36:07,184
Uplaim se da e ljudi da odu i onda,
1355

01:36:10,979 --> 01:36:12,689


samo ih pustim da odu.
1356
01:36:12,731 --> 01:36:15,484
Oprostite, mislim da
neko eli da vas vidi.
1357
01:36:18,403 --> 01:36:23,242
Izvini Zak, ovo je hitno.
1358
01:36:23,951 --> 01:36:25,702
Moraemo da nastavimo sa
ovim neki drugi put.
1359
01:36:25,744 --> 01:36:27,579
Nisi zvala Benksa?
1360
01:36:27,621 --> 01:36:29,289
Naravno, da nisam.
1361
01:36:30,249 --> 01:36:32,918
Koliko si morala da mu plati
da me puste napolje?
1362
01:36:33,252 --> 01:36:36,422
Nema veze. Izala si.
Sreeno je.
1363
01:36:36,755 --> 01:36:39,007
Nisi mi ostavila mnogo izbora.
1364
01:36:39,716 --> 01:36:42,219
ta si uradila sa ostatkom para?
1365
01:36:42,428 --> 01:36:44,096
Dva rauna.
1366
01:36:44,430 --> 01:36:47,099
Moj je u Dubajiu, tvoj je u Grend Kejmenu.
1367
01:36:50,769 --> 01:36:52,604
Boe.
1368
01:36:54,273 --> 01:36:56,191
Da li si sigurna da mu
nisi vie nita rekla?

1369
01:36:56,275 --> 01:36:57,609
Da, sigurna sam.
1370
01:36:57,693 --> 01:37:02,030
Zbog drugog krenja.
Zavera za ubistvo.
1371
01:37:02,281 --> 01:37:03,866
Ovde sam izloena.
1372
01:37:04,116 --> 01:37:05,325
I jesi.
1373
01:37:05,409 --> 01:37:06,994
Ja sam ranjiva.
1374
01:37:10,789 --> 01:37:12,791
Boe, nedostajala si mi.
1375
01:37:16,962 --> 01:37:20,466
Nauila si me da budem
jako tuna devojka.
1376
01:37:22,301 --> 01:37:24,470
Da li sada izgledam tuno?
1377
01:37:28,974 --> 01:37:30,934
Sea li se prvog puta?
1378
01:37:30,976 --> 01:37:32,102
Da.
1379
01:37:32,144 --> 01:37:33,854
Sea li se kako sam uinila
da bude vlana?
1380
01:37:33,937 --> 01:37:34,938
O, da.
1381
01:37:34,980 --> 01:37:36,815
eli da to ponovim?
1382
01:37:37,608 --> 01:37:38,901
Da.
1383

01:37:59,755 --> 01:38:01,590


ta je to, jebo te?
1384
01:38:01,840 --> 01:38:04,176
Nisi mi ostavila mnogo izbora.
1385
01:38:06,345 --> 01:38:08,013
Boe.
1386
01:38:14,353 --> 01:38:16,355
Doktorko Sibert, uhapeni ste.
1387
01:38:16,438 --> 01:38:17,981
Optueni ste za zaveru da ste
1388
01:38:18,023 --> 01:38:20,359
poinili ubistvo kao i za prevaru
sa hartijama od vrednosti.
1389
01:38:51,223 --> 01:38:54,059
...u roku od deset minuta.
Mislim da je upravo stigla.
1390
01:38:54,810 --> 01:38:56,270
Da, stigla je.
1391
01:38:57,980 --> 01:38:59,481
I hvala vam.
1392
01:39:05,863 --> 01:39:07,906
Evo me, konano izleena.
1393
01:39:07,990 --> 01:39:08,991
Kasni.
1394
01:39:09,074 --> 01:39:10,492
Koliko dugo moram da ostanem?
1395
01:39:17,499 --> 01:39:19,501
Dau ti neke lekove.
1396
01:39:19,918 --> 01:39:21,420
Molim?
1397
01:39:22,212 --> 01:39:24,548
Ovo je za Torazin.

1398
01:39:25,090 --> 01:39:27,509
Koristi se za smirenje,
koristi se ve godinama.
1399
01:39:28,093 --> 01:39:29,553
Zna da se ljudi muvaju naokolo
1400
01:39:29,595 --> 01:39:32,222
poput zombija sa praznim
oima u zatvorskoj bolnici?
1401
01:39:33,098 --> 01:39:34,266
Oni su na Torazinu.
1402
01:39:35,434 --> 01:39:37,770
Zato ti dajem ovo za Depakote.
1403
01:39:38,771 --> 01:39:41,273
Smirie ti raspoloenje,
1404
01:39:41,607 --> 01:39:42,941
ali gubitak kose je
1405
01:39:43,776 --> 01:39:45,110
nuspojava.
1406
01:39:48,614 --> 01:39:49,782
ta je ovo?
1407
01:39:50,032 --> 01:39:51,950
Kao deo naeg dogovora,
takoe u te poslati
1408
01:39:52,034 --> 01:39:53,577
na test urina na Gramercy
1409
01:39:53,619 --> 01:39:56,789
da budem siguran da uzima
lekove. A sutra se ponovo
1410
01:39:57,456 --> 01:39:59,875
vidimo, zar ne?
Probaj da ne kasni.
1411
01:39:59,958 --> 01:40:03,128

Ljuti ljudi obino kasne.


- Ovo je sranje!
1412
01:40:03,170 --> 01:40:06,173
Ljutito zvui. Da li si
proitala sudski nalog?
1413
01:40:06,548 --> 01:40:08,717
Mora da potuje uslove
pod kojima si putena.
1414
01:40:08,967 --> 01:40:10,636
Da, evo me ovde.
1415
01:40:10,886 --> 01:40:14,640
Uslovi daju punomo da, ako poverujem
da si u bilo kakvoj opasnosti
1416
01:40:14,890 --> 01:40:17,643
mogu tog momenta da te
poaljem nazad u bolnicu.
1417
01:40:17,976 --> 01:40:20,312
Ako ne budem tako uradio,
onda ja krim zakon.
1418
01:40:20,646 --> 01:40:23,941
Imam za tebe Sibertovu.
Ja sam svedok saradnik.
1419
01:40:23,982 --> 01:40:26,819
'Uopte nije u skladu...' - Dogovor
je bio da svedoim protiv nje
1420
01:40:26,902 --> 01:40:28,737
i da izaem napolje.
- '...sa istorijom nasilja.'
1421
01:40:28,821 --> 01:40:30,697
Ovo nije napolje, ovo je sjebano!
- 'Opasna.'
1422
01:40:30,906 --> 01:40:33,450
Mislim da ovo zahteva novu dijagnozu.
1423
01:40:33,492 --> 01:40:35,327
Zasnovano na emu?
ta sam uradila?

1424
01:40:35,410 --> 01:40:36,662
Na pitanje...
1425
01:40:36,703 --> 01:40:39,414
'Postoje predmeti i bia koja
samo ja mogu da vidim.'
1426
01:40:39,498 --> 01:40:40,624
Ti si odgovorila sa 'Istina'.
1427
01:40:40,666 --> 01:40:43,210
To si to popunio!
- izofreni poremeaj.
1428
01:40:43,335 --> 01:40:45,003
Mislim da moram da te vratim.
1429
01:40:50,676 --> 01:40:52,177
Gospoo Tejlor!
1430
01:40:56,348 --> 01:40:57,850
Emili Tejlor!
1431
01:40:58,851 --> 01:41:00,519
Gospoice Tejlor, stanite!
1432
01:41:05,858 --> 01:41:07,693
Centrala, imamo 300-20.
1433
01:41:08,026 --> 01:41:10,362
Ne, on lae! On lae!
1434
01:41:10,696 --> 01:41:13,907
Nisam bolesna, nisam bolesna!
Kunem vam se, nisam bolesna!
1435
01:41:13,991 --> 01:41:17,077
On je bolestan!
Samo eli novac!
1436
01:41:17,161 --> 01:41:19,163
Ne, nisam bolesna, kunem se!
1437
01:41:19,204 --> 01:41:21,206
Ne elim da idem nazad!

Ne elim da idem nazad!


1438
01:41:21,290 --> 01:41:24,168
Ne elim da idem nazad!
1439
01:42:39,618 --> 01:42:41,954
Kako se osea danas, Emili?
1440
01:42:44,915 --> 01:42:46,250
Bolje.
1441
01:42:49,545 --> 01:42:51,130
Mnogo bolje.
1442
01:42:57,010 --> 01:43:03,267
S u B:
MajaG72
1443
01:43:06,267 --> 01:43:10,267
Preuzeto sa www.titlovi.com