You are on page 1of 2

RUJUKAN

EDU3105
TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

RUJUKAN
BUKU ILMIAH Mitchel S, 2009. Create Your Own Website, USA: Pearson Education Inc.

Posey B, 2010. Using Microsoft Publisher 2010, USA: Pearson Education Inc. McCarter J, 2008. Publisher 2007 for Dummies, Canada: Wiley Publishing Inc. Sanif Sapaat, 2007. Akses Prestasi Kemahiran Hidup, Bangi: Penerbitan Pelangi. LAMAN WEB Mohd Khusaini Awang. (2009, 10 Mei) Pembungkusan dan Pelabelan Produk. PPK Bera. Dilayari pada Julai 31, 2013, daripada http://peladangbera.blogspot.com/. Cg Kh. (2012, 15 Oktober) Mempromosi Melalui Bungkusan. Kemahiran Hidup 2U. Dilayari pada Ogos 2, 2013, daripada http://www.kemahiranhidup2u.com/. Mohd Mustakim Kamarudin. (2012, 28 September) Nota Mempromosi Jualan Kemahiran Hidup Tahun 6. LoNgK@i_2U (*_*).Dilayari pada Ogos 5, 2013, daripada http://longkaiboyz.blogspot.com/.