You are on page 1of 9

coala Gimnazial Nr.

2 Talpo Avizat
Disciplina: Matematic Director,
Profesor: Palfi Andrea
Clasa: a VII-a
Nr. ore/sptmn: 4 (2 algebr + 2 geometrie)
Anul colar: 2013-2014

PLANIFICAREA ANUALA
L
G
E
B
R

Nr. crt. Unitatea de nvare
Numr de ore
Sem. I Sem. II
1 Mulimea numerelor raionale 9
2 Mulimea numerelor reale 12
3 Calcul algebric 5 9
4 Ecuaii i inecuatii 4 9
5 Elemente de organizare a datelor 10
6 Recapitulare 4 4
7 Lucrare scris 2 2
Total ore pe semestre 36 34
Total ore anual 70


G
E
O
M
E
T
R
I
E
Nr. crt. Unitatea de nvare
Numr de ore
Sem. I Sem. II
1 Patrulatere/Poligoane 14
2 Arii 4
3 Asemnarea triunghiurilor 11 6
4 Relaii metrice n triunghiul dreptunghic 11
5 Trigonometrie, Cercul 11
6 Recapitulare 4 4
7 Lucrare scris 3 2
Total ore pe semestre 36 34
Total ore anual 70
COALA GIMNAZIAL Nr.2 Sat. TALPO AVIZAT


DIRECTOR
PLANIFICARE CALENDARISTIC clasa a VII-a
Semestrul I, an colar 2013-2014

ALGEBR

Unitatea de
nvare
Competene specifice CONINUTURI
Nr.
ore
Sptmna Obs.
Recapitularea
materiei din
clasa a VI-a
1. Numere raionale pozitive
2. Proporionalitate
3. Numere ntregi. Divizibilitate
4. Ecuaii i inecuaii
2 S
1
Mulimea
numerelor
raionale
(9 ore)
1. Identificarea caracteristicilor numerelor
raionale i a formelor de scriere a acestora n
contexte variate
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere
raionale, a estimrilor i a aproximrilor
pentru rezolvarea unor ecuaii
3. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere raionale
4. Caracterizarea mulimilor de numere i a
relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul
logicii matematice i teoria mulimilor
5. Determinarea regulilor eficiente de calcul n
efectuarea operaiilor cu numere raionale
6. Interpretarea matematic a unor probleme
1. Mulimea numerelor raionale (Q); reprezentarea pe ax a
numerelor raionale, opusul unui numr raional; valoarea
absolut a unui numr raional (modulul). Incluziunile Nc Z
c Q. Scrierea numerelor raionale sub form zecimal sau
fracionar.
2 S
2


2. Adunarea numerelor raionale, proprieti. 1
S
33. Scderea numerelor raionale. Compararea numerelor
raionale.
1
4. nmulirea numerelor raionale, proprieti; ordinea
efecturii operaiilor. Exerciii.
1
S
45. mprirea numerelor raionale; ordinea efecturii
operaiilor.
1
6. Puterea unui numr raional cu exponent ntreg. Reguli de
calcul cu puteri.
1
S
5


7. Ordinea efecturii operaiilor i folosirea parantezelor. 1
8. Evaluare sumativ. 1
S
6


Ecuaii n Q
(4 ore)
Rezolvarea unor aplicatii practice prin
utilizarea operaiilor cu numere raionale i a
ordinii efecturii operaiilor
8. Rezolvarea n Q a ecuaiilor de forma ax + b = 0; cu ae
Q*, beQ.
1
1
S
7


9. Probleme care pot fi rezolvate cu ajutorul ecuaiilor. 1
10.Evaluare sumativ. 1 S
8Unitatea de
nvare
Competene specifice CONINUTURI
Nr.
ore
Sptmn
a
Obs.
Mulimea
numerelor
reale
(9 ore)
1. Identificarea caracteristicilor numerelor
reale i a formelor de scriere a acestora n
contexte variate
2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere
reale, a estimrilor i a aproximrilor pentru
rezolvarea unor ecuaii
3. Utilizarea proprietilor operaiilor n
efectuarea calculelor cu numere reale
4. Caracterizarea mulimilor de numere i a
relaiilor dintre acestea utiliznd limbajul
logicii matematice i teoria mulimilor
5. Determinarea regulilor de calcul eficiente n
efectuarea operaiilor cu numere reale
1. Rdcina ptrat a unui numr natural ptrat perfect. 1 S
8

2. Algoritmul de extragere a rdcinii ptrate dintr-un numr
natural. Aproximri.
2 S
9


3 Exemple de numere iraionale; mulimea numerelor reale; modul
unui numr real: definiie, proprieti;compararea i ordonarea
numerelor reale; reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor
prin aproximri.
1

S
10


4. Reguli de calcul cu radicali:
a b a b a b a b a ; / / ; = = 0, b0.
1

5. Introducerea factorilor sub radical. Scoaterea factorilor de sub
radical.
1
S
11


6. Operaii cu numere reale (adunare, scdere, nmulire, mprire,
ridicare la putere, raionalizarea numitorului de forma b a ).
1
2 S
12

Lucrare de
evaluare
semestrial

Exerciii recapitulative
Lucrare de evaluare semestrial
1
1
S
13


Operaii cu
numere reale
(3 ore)
6. Interpretarea matematic a unor probleme
practice prin utilizarea operaiilor cu numere
reale i a ordinii efecturii operaiilor

1. Operaii cu numere reale (adunare, scdere, nmulire, mprire,
ridicare la putere, raionalizarea numitorului de forma b a ).
1
S
14

2. Media geometric a dou numere reale pozitive. 1
3. Evaluare sumativ 1
S
15

Calcul
algebric
(5ore)
1. Identificarea unor reguli de calcul numeric
sau algebric pentru simplificarea unor calcule

1. Calcul cu numere reale reprezentate prin litere: adunare,
scdere.
1
2. Calcul cu numere reale reprezentate prin litere: nmulire,
mprire
1
S
16


3. Ridicarea la putere cu exponent ntreg; reguli de calcul cu
puteri. Exerciii.
1
4. Formule de calcul prescurtat:
(a b)
2
= a
2
2ab + b
2
(a + b)(a b) = a
2
b
2
.
( a+b+c)
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
+2ab+2ac+2bc
2 S
17
Recapitularea
i
consolidarea
cunotinelor

1. Operaii cu numere raionale
2. Numere reale
2 S
18SCOALA GIMNAZIAL Nr.2 Sat. TALPO AVIZAT


DIRECTOR
PLANIFICARE CALENDARISTIC- clasa a VII
Semestrul al II-lea, an colar 2013-2014
ALGEBR

Unitatea de
nvare
Competene specifice Coninuturi
Nr.
ore
Spt
mna
Obs.
Calcul algebric
(3 ore)
1. Identificarea unor reguli de calcul numeric sau
algebric pentru simplificarea unor calcule
2. Utilizarea operaiilor cu numere reale i a
proprietilor acestora n rezolvarea unor ecuaii i a
unor inecuaii
3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea
parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere reale
1. Formule de calcul prescurtat:
(a b)
2
= a
2
2ab + b
2
(a + b)(a b) = a
2
b
2
.
( a+b+c)
2
= a
2
+ b
2
+ c
2
+2ab+2ac+2bc

1

S
192. Exerciii recapitulative. 1
3. Evaluare sumativ. 1
S
20Descompuneri n
factori
(6 ore)
2. Utilizarea operaiilor cu numere reale i a
proprietilor acestora n rezolvarea unor ecuaii i a
unor inecuaii

1. Descompuneri n factori, utiliznd metoda
factorului comun.
1
2. Descompuneri n factori utiliznd formulele de
calcul prescurtat.
2 S
21


3.Descompuneri n factori utiliznd gruparea
termenilor.
1
S
22


4. Rezolvarea ecuaiei de forma x
2
= a, unde aeQ. 1
5. Evaluare sumativ. 1
S
23Ecuaii i
inecuaii
(9 ore)

2. Utilizarea operaiilor cu numere reale i a
proprietilor acestora n rezolvarea unor ecuaii i a
unor inecuaii
3. Aplicarea regulilor de calcul i folosirea
parantezelor n efectuarea operaiilor cu numere reale
4. Redactarea rezolvrii ecuaiilor i a inecuaiilor
studiate n mulimea numerelor reale
5. Obinerea unor inegaliti echivalente prin
operare n ambii membri: 1) a s a,ae R ;
2) a s b i b s aa = b , a, be R;
1. Proprieti ale relaiei de egalitate n mulimea
numerelor reale
1
2. Ecuaii de forma ax + b = 0, aeR , b eR;
mulimea soluiilor unei ecuaii; ecuaii echivalente;
rezolvarea ecuaiilor.
2 S
24

3. Proprieti ale relaiei de inegalitate pe
mulimea numerelor reale.
1
S
25

4. Inecuaii de forma ax + b > 0, (<, , ), a, b eR.
Scrierea mulimii soluiilor.
1
5. Probleme care se rezolv cu ajutorul ecuaiilor i
inecuaiilor.
2 S
26

Unitatea de
nvare
Competene specifice Coninuturi
Nr.
ore
Spt
mna
Obs.
3) a s b i b s c a s c , a, b, ce R;
4) a s b i ce a c s b c, a, be R;
5) a s b i c > 0ac s bc i a :c s b:c , a, be R;
6) a s b i c < 0ac > bc i a : c > b: c,a, be R
6. Transpunerea unei situaii-problem n limbajul
ecuaiilor i/sau al inecuaiilor, rezolvarea
problemei obinute i interpretarea rezultatului
6. Evaluare sumativ. 2 S
28

Elemente de
organizare a
datelor.
(4 ore)
4. Caracterizarea i descrierea unor elemente
geometrice ntr-un sistem de axe ortogonale
5. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul
elementelor de organizare a datelor
6. Transpunerea unei relaii dintr-o form n alta (text,
formul, diagram, grafic)
1. Produsul cartezian a dou mulimi nevide.
Reprezentarea ntr-un sistem de axe perpendiculare a
unor perechi de numere ntregi.
2 S
29

2. Reprezentarea punctelor n plan cu ajutorul
sistemului de axe ortogonale; distana dintre dou
puncte din plan.
2 S
30

Lucrare de
evaluare
semestrial
( 2 ore)

1. Exerciii recapitulative
2. Lucrare de evaluare semestrial
1
1
S
31

Elemente de
organizare a
datelor.
(6 ore)
2. Reprezentarea unor date sub form de grafice, tabele
sau diagrame statistice n vederea nregistrrii,
prelucrrii i prezentrii acestora
3. Alegerea metodei adecvate de rezolvare a
problemelor n care intervin dependene funcionale
sau calculul probabilitilor
5. Analizarea unor situaii practice cu ajutorul
elementelor de organizare a datelor
6. Transpunerea unei relaii dintr-o form n alta (text,
formul, diagram, grafic)

1. Reprezentarea i interpretarea unor dependene
funcionale prin tabele, diagrame i grafice.
2 S
32

2. Probabilitatea realizrii unor evenimente. 2 S
33

3. Exerciii i probleme recapitulative 1
S
34


4. Evaluare sumativ. 1
Recapitulare
final
(4 ore)

1. Numere reale 1
S
35

2. Calcul algebric 1
3. Ecuaii i inecuaii 1
S
36

4. Elemente de organizare a datelor 1SCOALA GIMNAZIAL Nr.2 Sat. TALPO AVIZAT


DIRECTOR

PLANIFICARE CALENDARISTIC clasa a VII-a
Semestrul I, an colar 2013-2014
GEOMETRIE

Unitatea de
nvare
Competene specifice CONINUTURI
Nr.
ore
Sptmna Obs.
0 1 2 3 4 5
Recapitulare
1. Dreapta. Unghiuri
2. Congruena triunghiurilor
3. Perpendicularitate. Paralelism
4. Proprieti ale triunghiurilor
2 S
1


Evaluare iniial 1
S
2


Patrulatere:
patrulater convex;
paralelogram
(6 ore)

1. Recunoaterea i descrierea patrulaterelor n
configuraii geometrice date
2. Identificarea patrulaterelor particulare utiliznd
proprieti precizate
3. Utilizarea proprietilor calitative i metrice ale
patrulaterelor n rezolvarea unor probleme
4. Exprimarea prin reprezentri geometrice a
noiunilor legate de patrulatere
5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate
n vederea optimizrii calculelor de lungimi de
segmente, de msuri de unghiuri i de arii
6. Interpretarea informaiilor deduse din
reprezentri geometrice n corelaie cu anumite
situaii practice

1. Patrulater convex (definiie, desen). 1
2. Suma msurilor unghiurilor unui
patrulater convex.
1 S
33. Paralelogramul; proprieti.
1
2 S
4

4. Evaluare sumativ. 1
S
5


Patrulatere:
paralelograme
particulare; trapez
(8 ore)
1. Paralelograme particulare: dreptunghi,
romb, ptrat; proprieti.
1
2 S
6


1 S
72. Trapez, clasificare; trapez isoscel,
proprieti.
1
2 S
8


3. Evaluare sumativ. 1
S
9Arii
(4 ore)
2. Identificarea patrulaterelor particulare utiliznd
proprieti precizate
1. Aria triunghiului 1


2. Aria patrulaterelor 1 S
10

Unitatea de
nvare
Competene specifice CONINUTURI
Nr.
ore
Sptmna Obs.
5. Alegerea reprezentrilor geometrice adecvate
n vederea optimizrii calculelor de lungimi de
segmente, de msuri de unghiuri i de arii
6. Interpretarea informaiilor deduse din
reprezentri geometrice n corelaie cu anumite
situaii practice
3. Probleme 1
4. Evaluare sumativ. 1 S
11

Segmente proporionale
(3 ore)

3. Utilizarea noiunii de paralelism pentru
caracterizarea local a unei configuraii
geometrice date
4. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice
(segmente, triunghiuri, patrulatere) n limbaj
matematic

1. Segmente proporionale. 1 S
11

2. Teorema paralelelor echidistante.
mprirea unui segment n pri
proporionale cu numere(segmante) date.
2 S
12

Lucrarea scris
semestrial
(2 ore)

1. Pregtirea lucrrii scrise 1
S
13

2. Lucrarea scris. 1
Teorema lui Thales
(8 ore)

1. Identificarea perechilor de triunghiuri
asemenea n configuraii geometrice date
2. Stabilirea relaiei de asemnare ntre dou
triunghiuri prin metode diferite
3. Utilizarea noiunii de paralelism pentru
caracterizarea local a unei configuraii
geometrice date
4. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice
(segmente, triunghiuri, patrulatere) n limbaj
matematic
1. Teorema lui Thales. 2 S
14

2. Reciproca teoremei lui Thales. 1
S
15

3. Linia mijlocie ntr-un triunghi;
proprieti. Centrul de greutate al unui
triunghi.
1

1
S
16

4. Linia mijlocie n trapez; proprieti. 1
5. Rezolvri de probleme. 1
S
17

6. Evaluare 1
Recapitularea i
consolidarea
cunotinelor

Patrulatere. Arii 1
S
18

Aplicaii ale teoremei lui Thales 1SCOALA GIMNAZIAL Nr.2 Sat. TALPO AVIZAT


DIRECTOR
PLANIFICARE CALENDARISTIC-clasa a VII-a
Semestrul al II-lea, an colar 2013-2014
GEOMETRIE

Unitatea
de
nvare
Competene specifice CONINUTURI
Nr.
ore
Sptmna Obs.
Asemnarea
triunghiurilor
(6 ore)
1. Identificarea perechilor de triunghiuri asemenea n configuraii
geometrice date
2. Stabilirea relaiei de asemnare ntre dou triunghiuri prin
metode diferite
3. Utilizarea noiunii de paralelism pentru caracterizarea local a
unei configuraii geometrice date
4. Exprimarea proprietilor figurilor geometrice (segmente,
triunghiuri, patrulatere) n limbaj matematic
5. Interpretarea asemnrii triunghiurilor n corelatie cu proprieti
calitative i/ sau metrice
6. Aplicarea asemnrii triunghiurilor n rezolvarea unor
probleme matematice sau practice
1. Triunghiuri asemenea. 1 S
19


2. Teorema undamental a asemnrii. 1
3. Criterii de asemnare a triunghiurilor.
2
S
201
S
214. Evaluare sumativ. 1
Relaii metrice
n triunghiul
dreptunghic
(6 ore)
1. Recunoaterea i descrierea elementelor unui triunghi
dreptunghic ntr-o configuraie geometric dat
2. Aplicarea relaiilor metrice ntr-un triunghi dreptunghic
pentru determinarea unor elemente ale acestuia
3. Deducerea relaiilor metrice ntr-un triunghi dreptunghic
4. Exprimarea, n limbaj matematic, a perpendicularitii a
dou drepte prin relaii metrice
5. Interpretarea perpendicularitii n relaie cu rezolvarea
triunghiului dreptunghic
6. Transpunerea rezultatelor obinute prin rezolvarea unor
triunghiuri dreptunghice la situaii-problem date
1. Proiecii ortogonale pe o dreapt. 1
S
22

2. Teorema nlimii; teorema catetei. 1
3. Teorema lui Pitagora. 1
S
23

4. Reciproca teoremei lui Pitagora. 1
5. Probleme. 1
S
24

6. Evaluare sumativ. 1
Rapoarte
constante n
triunghiul
dreptunghic
(5 ore)
1. Rapoarte constante n triunghiul
dreptunghic: sin, cos, tg, ctg;
folosirea tabelului pentru
unghiurile de 30
0
, 45
0
, 60
0
.
2 S
25

2. Rezolvarea triunghiului dreptunghic.

2 S
26

3. Evaluare sumativ. 1 S
28Unitatea
de
nvare
Competene specifice CONINUTURI
Nr.
ore
Sptmna Obs.
Cercul
(5 ore)


1. Recunoaterea i descrierea elementelor unui cerc, ntr-o
configuraie geometric dat
2. Calcularea unor lungimi de segmente i a unor msuri de
unghiuri utiliznd metode adecvate n configuraii geometrice
care conin un cerc
3. Utilizarea informaiilor oferite de o configuraie
geometric pentru deducerea unor proprieti ale cercului
4. Exprimarea proprietilor elementelor unui cerc n limbaj
matematic
5. Deducerea unor proprieti ale cercului i ale poligoanelor
regulate folosind reprezentri geometrice i noiuni studiate
6. Interpretarea informaiilor coninute n probleme practice
legate de cerc i de poligoane regulate
1. Cercul: definiie,; elemente n cerc:
centru, raz, coard, diametru, arc; interior,
exterior; discul.
Unghi la centru; msurarea arcelor; arce
congruente. Probleme
1 S
28

2. Coarde i arce n cerc(la arce congruente
corespund coarde congruente, i reciproc;
proprietatea diametrului perpendicular pe o
coard; proprietatea arcelor cuprinse ntre
coarde paralele; proprietatea coardelor egal
deprtate de centru).
1
S
29

1
3. Unghi nscris n cerc; triunghi nscris n
cerc.
1
S
30

4. Poligoane regulate: definiie, desen. 1
Lucrare de
evaluare
semestrial
(2 ore)

Pregtirea lucrrii scrise semestriale
Discutarea lucrrii scrise semestriale
1
1
S
31

Cercul
(6 ore)
5. Deducerea unor proprieti ale cercului i ale poligoanelor
regulate folosind reprezentri geometrice i noiuni studiate
6. Interpretarea informaiilor coninute n probleme practice
legate de cerc i de poligoane regulate
1. Calculul elementelor( latur, apotem,
arie, perimetru) n urmtoarele poligoane
regulate: triunghi echilateral, ptrat,
hexagon regulat
2 S
32

2. Lungimea cercului i aria discului. 2 S
33
3. Probleme 1
S
34

4. Evaluare sumativ. 1
Recapitulare
final
(4 ore)

1. Patrulatere
1
S
35

2. Asemnarea triunghiurilor
1

3. Relaii metrice
1
S
36

4. Cercul. Poligoane regulate
1