You are on page 1of 4

Musikalische Haus- und Lebensregeln

Robert Schumann
Schumann
Album fr die
Jugend. E
.
.
Musikalische Haus- und Lebensregeln, . Pierson
Advice to Young Musicians Paul Merrick Musical Rules of Home and in Life.
- -
Paul Merrick.
Urtext Liszt
.
.
/
, , .
, ,
, , .
Schumann,
.
ISMLP ( )
.

1. .
.
, , ...
2. .

.
.
.
3. .
. .
4. tempo .
. .
5. .
6. , , .
.
7.
.
8. tempo .
9. ,
.
10. .
11. ,
.
, .

, 2013

3euk1l4

Robert Schumann

12.
, .
,
.
13.
.
14. .
15. .
16. prima vista,
.
17.
.
.
18. , .
.
.
19. , .
, .
.
20. .
21. ,
.
22. ,
.
23. bravura .
,
.
24. ,
. .
25.
.
26.
.
27. .
.
28. ,
.
29. .

.
30. , .
. .
31.
. .
32.
. .
33.
.

34. , Johann Sebastian Bach..
35. .
36. .
.
37. ,
.
38. . ,
.
,
.
39.

.
40. :
ibaut. .
41.
.
,
.
42. .
.
43. , .
.
44. ;
.
.

,
.
45. ; , ,
, .
.

,
, .
46. .
,
.
47. .
.
48. ,
.
49. ,
.
50. !
51. .
.

Robert Schumann

52. .
.
. .
53.
. ,
.
54. . .

. ,
Bach, Mozart Beethoven
, ,
.
55. ,
,
.
.
56.
. .
, ,
.
57. ,
.
.
.
.

,
.
58.
. ,
.
59. ,
.
60. .
61. .
62.
.
.
63. .
64. .
, .
65. .
66. .
67.

.
.
68. .