You are on page 1of 1

HINUNGAW SA BASURA . . .

May nagsubay sa kadalanan


linalang nangita ug pangabuhian
sila ang mga nangalkal sa basura
sa matag adlaw nga kinahanglan . . .

giantos ang hinungaw sa basura


kahugaw sa nilabay nga plastik,
bakal, diyaryo ug uban pa . . .
aron lang mabuhi ang pamilya.

Aduna silay mga pangandoy


nga ugma damlag sa kalisod
sila unta makalingkawas . . .
ug sa kaharuhay unta pulihan.

Ang mga magbabakal matod pa


nag antos ning walog sa kinabuhi
apan aduna silay panlantaw . . .
nga posas sa kalisod matangtang!