You are on page 1of 1

PLANO SA HUNAHUNA

Ang pagbati nga gihambin . . .


may kalambigitan sa kinabuhi
kung unsa man ang galamhan
anaa sa tawo ang paggalam. . .

usahay mobati ug kahigwaos


aduna usab tumang kalipay
magkalahing matang pagbati
ang mokunsad sa hunahuna.

aduna mga problemang moabot


dughan daw kumuton sa kasakit
ug gusto mo nang mosinggit . . .
sa mga pagsuway nga gibati.

matod pa kadaghan hunahunaa


ang pagbuhat sa matag plano . . .
kay basi mao ra kining hinungdan
sa walay kataposang pagbasol.