No.

Rujukan Kami Tarikh

: IMPI/2010/04(115) : 3 Ogos 2010

Koperasi IPG Kampus Perlis Berhad, Institut Pendidikan Guru Kampus Perlis, 01000 Behor Pulai, Kangar, Perlis. Melalui dan salinan: Encik Joohari bin Hashim, Ketua Jabatan Pengajian Islam dan Moral, Institut Pendidikan Guru, Kampus Perlis, Jalan Behor Pulai, 01000 Kangar, Perlis.

Tuan, Memohon Sumbangan Kewangan Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Ikatan Mahasiswa Pendidikan Islam (IMPI) IPG Kampus Perlis sesi 2010 ingin mengadakan lawatan ilmiah ke Yayasan Restu,Institut Quran dan Muzium Kesenian Islam. 3. Sehubungan dengan itu, IMPI IPG Kampus Perlis ingin memohon sumbangan kewangan daripada pihak tuan bagi melancarkan perjalanan program ini. Maklumat program adalah seperti ketetapan berikut : 3.1 Tarikh 3.2 Nama Program 3.3 Tempat lawatan 3.4 Peserta : 5-7 Ogos 2010 : Lawatan Ilmiah: Menjulang Ketinggian Ilmu Qiraat, Khat dan Sejarah Islam : Yayasan Restu, Institut Quran dan Muzium Kesenian Islam : 45 orang (termasuk 2 pensyarah pengiring)

3. Sehubungan dengan itu, kami ingin memohon sumbangan kewangan daripada pihak tuan untuk program ini. 4. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan. Kerjasama dan perhatian daripada pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.

(NUR SYAMERA BINTI MOHAMMAD HIZAN) Setiausaha, Lawatan Ilmiah: Menjulang Ketinggian Ilmu Qiraat, Khat dan Sejarah Islam, Institut Pendidikan Guru, Kampus Perlis.
s.k Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar Fail IMPI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful