1.

0

RINGKASAN EKSEKUTIF Pelaksanaan kursus induksi Sistem Saraan Malaysia ( SSM ) memberi

manfaat kepada semua pengawai baru perkhidmatan awam. Ini dibuktikan dengan tugasan-tugasan yang diberikan. Melalui tugasan tersebut seseorang penjawat awam dapat menimba ilmu pengetahuan mengenai sistem pentadiran, arahan-arahan dan pekeliling-pekeliling serta panduan-panduan kerajaan dan memperoleh kefahaman mengenai kaedah pengurusan serta memupuk nilai dan etika cemerlang di kalangan semua anggota dalam perkhidmatan awam. Tugasan-tugasan yang diberikan kepada semua pengawai baru perkhidmatan awam diharapkan dapat membantu mereka mencapai matlamat sebenar kursus induksi iaitu melahirkan pengawai-pengawai kerajaan yang beriltizam dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas serta memberikan perkhidmatan yang cemerlang. 2.0 PENDAHULUAN Haji merupakan perlakuan ibadah umat islam yang mempunyai banyak simbolik yang dikemukakan kepada manusia dalam bentuk penonjolan diri, demonstrasi atau pengisytiharan , bukan menuntut sesuatu yang bersifat kebendaan atau keduniaan, tetapi demonstrasi untuk menyatakan tauhid dengan slogan dan laungan kalimah suci, Allahhu Akhbar, Allah Maha Besar, berulang-ulang kali dengan keyakinan dan ketaqwaan, pengakuan yang jelas dan tegas sekalipun kufur atau musyrikin tidak menyenanginya. Persoalan yang timbul ialah apabila En. Hamid yang bertugas sebagai penolong pengawai tadbir gred n27 berhajat menunaikan ibadah haji dengan tempohnya berkhidmat dalam perkhidmatan awam selama 4 tahun pada tahun ini. En. Hamid, sebagai seorang umat Islam wajib melaksanakan ibadah haji yang bertepatan dengan syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji ialah Islam, baligh, berakal, merdeka serta berkuasa mengerjakan haji. Oleh

1

b. c. atau (ii) Diploma dalam bidang pentadbiran awam yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ( gaji permulaan ialah Gred N27: P1T5). atau (iii) Diploma dalam bidang pengurusan harta benda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf selaras dengannya ( gaji permulaan ialah Gred N27: P1T6). [ bagi perkhidmatan Penghulu Calon disyaratkan mempunyai pengalaman tidak kurang dari 10 tahun dalam bidang yang berkaitan. adat istiadat. 3. Kumpulan perkhidmatan bagi penolong pengawai tadbir ialah sokongan. penjelasan serta maklumat-maklumat dihuraikan bagi menjawab persoalan tersebut. agama dan sosiobudaya tempatan ] Terdapat tiga perkara yang perlu dilaksanakan oleh seorang penolong pengawai tadbir N27 bagi melayakkan perkhidmatannya disahkan. Perkara 2 . Warganegara Malaysia Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan (i) Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.yang demikian.0 PENOLONG PENGAWAI TADBIR Penolong pengawai tadbir diklasifikasikan dalam sektor perkhidmatan pentadbiran dan sokongan. terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan dan sukarela serta berpengetahuan luas dalam pembangunan masyarakat. ( gaji permulaan ialah Gred N27: P1T1). Syarat-syarat lantikan bagi menjadi seorang penolong pengawai tadbir ialah calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut : a.

0 PANDUAN CUTI HAJI Ibadah haji wajib dilaksanakan sekali sahaja seumur hidup ke atas setiap umat Islam. Namun begitu. apabila telah diperaku oleh ketua perkhidmatan. iv. Perkara kedua ialah hadir dengan jayanya kursus induksi dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang disediakan. 4. Oleh itu. ii. 4 Tahun 1984: Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Haji bergaji penuh selama 40 hari termasuk cuti hujung minggu dan hari kelepasan am kepada pengawai yang beragama Islam untuk menunaikan fardhu haji di Mekah. iii. Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 yang dilantik secara terus atau kenaikan pangkat secara lantikan adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun. Contoh baki kelayakan cuti rehat bagi pengawai yang mengambil Cuti Haji adalah seperti berikut: i. Bercuti haji 40 hari dalam tahun 2005 Kelayakan cuti rehatnya dalam tahun 2005 adalah sebanyak 25 sehari setahun Kelayakan itu berkurang menjadi 22 hari sahaja Tempoh yang melayakkan berkurangan dari 365 kepada 325 setahun 3 Perkara terakhir penolong pengawai tadbir Gred N27 yang dilantik layak disahkan perkhidmatan ialah . sekiranya seseorang pengawai memerlukan tempoh lebih daripada 40 hari atas sebab-sebab tertentu boleh memohon untuk menggunakan cuti rehat atau cuti gantian atau boleh juga menggunakan cuti tanpa gaji. Pengawai yang bercuti haji adalah berada dalam tempoh perkhidmatan yang tidak melayakkan cuti rehat. berdasarkan Perintah AM 34 & 35 Bab C 1974 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil.pertama ialah memenuhi tempoh percubaan. Cuti haji ini hanya diberikan sekali sahaja dalam perkhidmatan seseorang pengawai.

Terdapat tiga kategori pengawai yang layak memohon cuti haji: i. Bagi memperoleh cuti haji ini. cuti ditafsirkan sebagai sebarang tempoh seseorang pengawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugasnya itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. hanya pengawai-pengawai yag berkelayakan sahaja yang boleh memohon. ii.v. Formula pengiraan kelayakan cuti rehat ialah: Tempoh Perkhidmatan 365 hari Antara syarat-syarat bagi memohon cuti rehat ialah: i.0 CUTI REHAT Berdasarkan Perintan Am 1 (i) Bab C. Pengiraannya ialah [ 25 / 365] x [365 – 40 ] = 22.26 hari. Antaranya ialah cuti sakit. cuti haji dan cuti rehat. 9 Tahun 1991 – SSB ) Pengawai sementara: berkhidmat tidak kurang 6 tahun Pengawai kontrak: berkhidmat berterusan 5 tahun dan belum menunaikan haji ( Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4 Tahun 2005 ) 5. Diberi 22 hari sahaja. iii. Namun penekanan yang ingin diberikan ialah pada cuti rehat. cuti separuh gaji. cuti tanpa gaji. Terdapat beberapa jenis cuti dalam perkhidmatan awam. dari bulan Januari hingga Disember berasakan Perintah Am 1 (ii) Bab C. Berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan 4 Yang Melayakkan ( PYM ) X Kelayakan Cuti Rehat Tahunan . cuti gantian. Pengawai yang telah disahkan dalam perkhidmatan ( Pekeliling Perkhidmatan Bil. Cuti rehat ditafsirkan sebagai cuti bergaji penuh yang diberi kerana kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun.

Namun begitu. iii.0 PENUTUP Bagi menjawab persoalan En. Disebabkan En. Hamid telah menggunakan 20 hari cutinya pada tahun ini. jika beliau ingin memohon cuti lebih daripada 40 hari beliau boleh memohon cuti rehatnya atau cuti tanpa gaji. iv. beliau hanya tinggal 2 hari sahaja cuti rehat. 5 . Ini adalah berdasarkan formula pengiraan kelayakan cuti rehat. seseorang pengawai perkhidmatan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan cemerlang. v. Diambil pada bila-bila masa dalam sesuatu tahun Diluluskan oleh Ketua Jabatan Baki cuti rehat tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga ( PP 9/ 1991 ) Cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan boleh dikumpul menjadi GCR ( Skim Gantian Cuti Rehat ) 2 keadaan yang mengubah kelayakan cuti rehat: Genap 10 tahun perkhidmatan Dinaikkan pangkat 6. vi. Hamid. beliau boleh memohon cuti haji selama 40 hari pada tahun ini jika beliau belum pernah memohon cuti tersebut dan telah disahkan pelantikan beliau dalam perkhidmatan.ii. Diharapkan dengan adanya pelbagai jenis cuti yang diberikan kepada pengawai perkhidmatan awam.

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 4 TAHUN 2009 http://www. http://eiris3.my/pekeliling/pp05/bil20/pp2005. http://jpmportal.jpa.ump.my/docs/pp/2009/.edu..my/...7. http://mod.prison.my 6. http://www.jpa..pdf 3.gov.pdf 6 ..gov.pdf 2.0 RUJUKAN 1.my 4.edu.my/.gov./spp042009./panduan-cuti%20haji.gov./nota-taklimat.usim..pdf 5. PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 20 TAHUN 2005 http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful