http://www.moe.gov.my/jpnmelaka/spa/index.php?

option=com_content&view=article&id=122:keperlu an-didik-hibur-dalam-pengajaran&catid=41:sektor-pengurusan-akademik

KEPERLUAN DIDIK HIBUR DALAM PENGAJARAN
Written by AHMAD KAMAL BIN RAMTAN Thursday, 17 January 2013 01:52

1.0 Pengenalan Didik hibur merupakan satu pembaharuan yang cuba diperkenalkan kepada murid - murid sebagai kaedah alternatif semasa proses pengajaran sesuatu subjek. Tujuannya supaya sesi pengajaran dan pembelajaran sesuatu subjek itu menjadi seronok untuk diikuti murid- murid. Fokus pelaksanaan adalah kepada penguasaan kemahiran asas sesuatu subjek dalam kalangan murid melalui pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa. Penghayatan dan apresiasi ini perlu diterapkan secara terancang untuk murid-murid sekolah rendah dan menengah. 1.1 Latar Belakang Didik Hibur Cadangan pelaksanaan penyerapan pendekatan didik hibur dalam pengajaran bermula apabila keputusan kabinet pada 8 Julai 2009 yang memutuskan bahawa PPSMI dimansuhkan dengan mata pelajaran Sains dan Matematik akan kembali diajar dalam Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan, manakala bahasa ibunda di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) Cina dan Tamil menjelang tahun 2012. Keputusan ini dibuat berasaskan pertimbangan objektif berdasarkan kajian empirikal dan saintifik, iaitu penemuan-penemuan atas dasar kajian yang khusus yang telah dilaksanakan. Dalam masa yang sama, Kerajaan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia memberi sepenuh penumpuan dalam penguasaan Bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar dengan memperkenalkan 12 langkah bagi maksud berkenaan selain transformasi kurikulum di sekolah rendah dan menengah selaras dengan saranan Y.A.B Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang telah mengumumkan strategi untuk memartabatkan Bahasa Melayu (MBM) serta memantapkan penguasaan bahasa Inggeris (MBI) di semua peringkat persekolahan. Penumpuan memperkasa penguasaan Bahasa Malaysia turut ditekankan. Oleh itu,Kerajaan akan mula melaksanakan transformasi kurikulum di sekolah rendah dan menengah yang mana akan memberi fokus kepada penguasaan asas kemahiran berbahasa dalam kalangan murid melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik merangkumi aspek kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis serta penguasaan tatabahasa dan seni bahasa. Di sekolah rendah, kerajaan berhasrat memperkenalkan pendekatan didik hibur dan apresiasi bahasa bagi merealisasikan hasrat transformasi berkenaan. Manakaladi peringkat sekolah menengah pula, transformasi kurikulum akan memberi penekanan kepada penghayatan dan apresiasi aspek penyampaian pengajaran. Kaedah pengajaran akan lebih interaktif, iaitu berkonsepkan didik hibur supaya pengajarannya lebih mudah dihayati dan difahami. 1.1.1 Apa Itu Didik Hibur ? Didik Hibur bemaksud mendidik sambil menghibur. Kamus Dewan (2000) mentakrifkan didik sebagai pelihara, jaga dengan hati-hati dan ajar, manakala hibur bermaksud menyenangkan atau menggirangkan hati. Rumusannya didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang bersifat santai dan berhibur dengan penekanan pelaksanaannya terhadap empat komponen asas iaitu nyanyian, bercerita, lakonan, puisi dan lain-lain aktiviti sokongan. Oleh itu, keseronokan murid secara total dalam mempelajari sesuatu subjek itu akan dapat direalisasikan secara terancang dan bersistematik.

arahan guru perlu jelas dan ringkas di samping penggunaan ICT dan BBM untuk menarik penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran. mengeluarkan pendapat dan idea secara logik tetapi terkawal untuk memberikan satu persembahan yang menarik. menyanyi dan sebagainya tetapi terkawal. kecindan.1. permainan muzik.3 Bagaimana Pelaksanaannya ? Didik hibur dilaksanakan secara penyerapan dalam pengajaran sesuatu subjek dengan berfokuskan kepada aktiviti mengguna dan memahami penyerapan sesuatu keadaan. lakonan dan sebagainya. iv) Objektif aktiviti cenderung kepada pelbagai cara penyelesaian masalah dan kepelbagaian cara persembahan yang tiada unsur kalah atau menang. dan kemahiran bernilai tambah. Terdapat empat unsur penyerapan sedia ada dalam pengajaran dan pembelajaran.Justeru murid-murid sentiasa berada dalam keadaan pembelajaran yang positif dan tertunggu . ada unsur estetik. viii) ix) Murid bebas untuk bergerak. 1. v) Salah atau tidak bukan matlamat aktiviti didik hibur. berlakon. ii) Mengurangkan tahap kebimbangan dan ketakutan murid kepada guru. Dalam modul ini. dan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran dan pembelajaran (Kementerian Pendidikan Malaysia 2001). penyerapan bermaksud proses menyerapkan ilmu melalui pelbagai aktiviti secara santai dalam pengajaran dan pembelajaran sesuatu subjek di sekolah rendah dan menengah. Penyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu. vi) Aktiviti yang dipilih lebih menjurus kepada aktiviti berkumpulan atau berpasangan supaya wujud semangat kerja berpasukan.2 Ciri-Ciri Didik Hibur i) Sesi pembelajaran yang menyeronokkan kerana terkandung unsur kelakar. Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. nilai. murid-murid boleh main peranan dengan menyertai aktiviti tersebut sambil berhibur. kerjasama dan toleransi. vii) Murid bebas bersuara. murni.1. tetapi yang penting berjaya melibatkan seramai mungkin murid dan aktivitinya bersahaja dan santai.1. . Yang penting. Menerusi aktiviti nyanyian dan lakonan umpamanya. iaitu: i) ii) iii) Pelbagai bidang ilmu serta tema. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia. Didik hibur termasuk dalam penyerapan jenis pertama iaitu penyerapan pelbagai bidang ilmu serta tema. Aktiviti didik hibur banyak menggunakan komunikasi melalui bahasa tubuh. Seperti yang dijelaskan sebelum ini didik hibur berkonsepkan santai dan berhibur. iii) Sesi pembelajaran yang penuh dengan pelbagai aktiviti yang menarik dan pelbagai.tunggu untuk melalui sesi pembelajaran pada hari berikutnya. tiada ganjaran atau dendaan serta latihan dan penggunaannya menjurus kepada aktiviti berbahasa.

Dalam konteks didik hibur bahasa badan merupakan ‘bahasa gerak badan’ yang digunakan untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian ketika menjalankan aktiviti. Guru seorang pengurus atau penganjur aktiviti yang baik. Guru berkebolehan menukar atau melakukan penyesuaian mendadak. dan Guru atau fasilitator seorang yang fleksibel. Sepatutnya guru boleh melakonkan pelbagai watak dalam pelbagai aktiviti. Guru boleh membuat pelbagai suara.5 Mengguna dan memahami sesuatu pelajaran secara didik hibur. kening.1.4 Objektif Didik Hibur Terdapat tiga objektif pelaksanaan pendekatan didik hibur dalam pengajaran di sekolah rendah dan menengah. Aktiviti Kejayaan didik hibur secara kerkesan bergantung kepada aktiviti yang dirancang.1. beberapa perkara berikut perlu dipatuhi.1. Guru tidak menjatuhkan air muka atau memalukan murid di khalayak. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tahap murid.1. Mengguna dan memahami bahasa yang indah atau bahasa badan dalam aktiviti. Sebagai guru. dan Mengguna dan memahami sesuatu kemahiran yang ditunjukkan secara didik hibur. kecindan. Apa Itu Bahasa Badan ? Bahasa badan juga dikenali bahasa gerak badan merupakan sebahagian daripada proses komunikasi dan ia berperanan menunjukkan sebarang reaksi dalam menunjukkan sesuatu aktiviti sama ada positif ataupun negatif. Walaubagaimanapun pengguna perlu beringat ketika melakukan gerak badan bagi mengelakkan reaksi tidak selesa. Boleh memberi arahan dengan tepat dan menarik. tidak menakut atau menggerunkan murid-murid. Walau bagaimanapun terdapat . iaitu: i) ii) iii) 1.6 a. tangan ataupun lengan. Ia boleh membabitkan apa jua anggota badan seperti mata. yang akan menjalankan pelbagai peranan dalam bilik darjah (Syed Lutfi 1994). Ini bermakna kejayaan sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran itu adalah terletak kepada kebijaksanaan guru sebagai pengurus dan perancang pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Seorang yang prihatin dan peka serta tajam daya pemerhatian. 1. Perwatakan guru yang menarik. bibir. Faktor Kejayaan Pelaksanaan Didik Hibur Guru Dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah guru adalah segala-galanya (Pullias & Young 1982). iaitu: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) viii) ix) x) b.

. iv) v) vi) vii) Aktiviti didik hibur yang dirancang juga perlu memberikan kepuasan kepada mereka yang menyertainya. Aktiviti didik hibur boleh dilaksana. dijalan dan diselesai bersama murid-murid tanpa ada banyak masalah atau halangan. iaitu: i) ii) iii) Aktiviti perlu disesuaikan dengan tahap murid yang hendak diajar. Sediakan peraturan yang jelas. serta boleh disertai seramai mungkin murid.beberapa ciri yang perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti didik hibur dalam bilik darjah. Jalankan aktiviti yang murid-murid sedia ketahui berdasarkan silang budaya yang sama. senang. Penyerapan didik hibur memerlukan tempoh pelaksanaan dan peruntukan masa pembelajaran yang sesuai atau waktu yang fleksibel. Aktiviti yang dipilih tidak menjurus ke arah permusuhan atau konflik antara murid. mudah difahami atau diikuti oleh murid.