GEOGRAFI

1. Petempatan awal di dunia bermula di lembah….. A. Sungai Nil B. Sungai Indus C. Sungai Lena D. Sungai Mekong IV. Dataran tinggi C. I dan IV D. III dan IV

A. I dan II B. II dan III

2. Apakah faktor yang menyebabkan kawasan yang ditandakan dalam Peta 1 menjadi lokasi petempatan awal?

Soalan 4 dan soalan 5 berdasarkan Peta 2 di sebelah. Peta 1: Dunia I. II. III. IV. A. I dan II B. II dan III Sumber air Cara hidup Keselamatan Tanih aluvium yang subur C. I dan IV D. III dan IV Peta 2: Malaysia 4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tapak petempatan awal di kawasan yang bertanda P dalam Peta 2? I. II. I. II. III. Mr nara Gua Muara sungai Permatang Muka surat 1 dari 7 III. kedudukan yang strategik selamat daripada serangan binatang buas terdapat kawasan rumput untuk ternakan

3. Di manakah lokasi petempatan awal di Negara kita?

memudahkan pengangkutan dan perhubungan C. Membekalkan air minuman dan sumber protein D. Apakah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk luar bandar? I. I dan IV D. I dan II B. A. IV. II dan III 9.GEOGRAFI IV. Mengapakah kerajaan Johor-Lama dibina di kawasan tebing sungai yang agak tinggi? A. I dan IV D. Jumlah penduduk tidak melebihi 10 000 orang. I dan IV D. Kepadatan penduduk 200 orang sekilo meter persegi. B. II dan III 10. III. II dan III C. III. II. Pertanian Perdagangan A. IV. Pernyataan manakah yang benar tentang kawasan yang bertanda Q dalam Peta 2? I. Petempatan awal manusia Kedudukan di muara sungai Kawasan pertanian yang subur Gua sebagai tempat tinggal C. Apakah yang membezakan petempatan luar bandar dan petempatan bandar? I. Mengapakah petempatan dibina di kawasan yang bertanda X dalam Rajah 1? 7. III dan IV 8. III dan IV 6. D. Berlindung daripada serangan binatang buas B. II dan III 5. Dataran yang subur Muka surat 2 dari 7 . I dan II B. I dan II B. Bilangan penduduk Jenis kegiatan ekonomi Bentuk muka bumi Keperluan asas C. IV. I dan II B. II. Terdapat kemudahan asas yang lengkap. III dan IV A. Menjalankan aktiviti bercucuk tanam dan menternak binatang. C. A. III dan IV pelbagai. II. Menjalankan kegiatan ekonomi yang Mr nara Rajah 1 A. Perniagaan Perikanan III. Apakah ciri-ciri petempatan luar bandar di Malaysia? A. Menangkis ancaman serangan musuh C. I dan IV D.

13. Mudah memperoleh bekalan air. Keselamatan D. III dan IV A. Mengelakkan kejadian banjir D. Ketersampaian 15. Tanih B. II. B. III dan IV 14. Dataran Kedah D. Berpusat Muka surat 3 dari 7 A. Delta Rajang Mr nara . Mengairi tanaman Untuk kegunaan domestik Memudahkan petempatan dibina Terdapat sumber mineral. I dan IV D. I dan II B. Kawasan berlorek dalam Rajah 2 merujuk kepada sejenis pola petempatan. Dataran Johor C.GEOGRAFI B. II dan III C. Apakah faktor pemilihan lokasi petempatan luar bandar yang berkaitan dengan ciri berikut? • • Tanah pamah yang rata Kawasan pertanian yang subur A. I dan II B. Petempatan luar bandar biasanya tertumpu di kawasan yang terdapat punca air seperti sungai. IV. Kombinasi manakah yang benar tentang pola petempatan dan lokasinya? A. C. II dan III 12. Kawasan manakah yang berkait dengan ciriciri dalam maklumat berikut? • • Kawasan tanah pamah beralun dan bersaliran baik Terdiri daripada tanih laterit Rajah 2 Apakah pola petempatan tersebut? A. III. Mengapakah keadaan ini berlaku? I. Memudahkan pengangkutan C. Dataran Kelantan 11. Berjajar C. Sumber air C. I dan IV D.

Berselerak C. Bertaburan C. Susunannya rapat D. Pola petempatan yang ditunjukkan dalam Peta 4 terdapat di…. Kawasan estet B. Berjajar B. Apakah faktor yang menyebabkan petempatan luar bandar seperti Batu Arang dan Bukit Besi berubah fungsinya? A. Berselerak C. 16. Kurang kemudahan asas B. Berkelompok 20. Berpusat D. Apakah ciri-ciri pola petempatan berjajar? A. Berjajar B. Apakah jenis pola petempatan yang ditunjukkan dalam Peta 3? Peta 4 A. Kepupusan sumber mineral C. Apakah jenis pola petempatan di kedua-dua kawasan berikut? 21. Perkampungan nelayan 17. Berkelompok Mr nara Muka surat 4 dari 7 . Apakah persamaan ciri petempatan luar bandar di kawasan yang bertanda ‘X’ dan ‘Y’ dalam Peta 5? A. Kebun kecil getah Peta 3 A. Berselerak D. Ladang kelapa sawit D. Pembukaan petempatan baru D. Berpusat D. Padat B. Peluang pekerjaan di tempat lain C.GEOGRAFI B. Terdapat di sepanjang jalan raya 18. Berkelompok 19.

Barangan keperluan penduduk luar bandar. JengkaTigaSegi Peta 5: Semenanjung Malaysia A. Selangor 22. Kawasan luar bandar manakah yang dapat Mr nara 26. Pusat perniagaan C. Pusat perlancongan C. Aktiviti ekoperlancongan C. Apakah fungsi petempatan berikut? Rajah 3 A. Jenis industry desa di luar bandar D. Rajah 4 menunjukkanperubahan yang berlaku di Kuala Lumpur. Muka surat 5 dari 7 . Agroperlancongan B. Pusat perikanan B. Pusat pengumpulan. Shah Alam D. Bukit Besi C. A.GEOGRAFI dikaitkan dengan pusat pengumpulan hasil kelapa sawit? A. 23. Kuching B. Pusat perkhidmatan B. Kawasan yang berlorek dalam Rajah 3 menerangkan tentang…. Johor B. Kedah C. Perak D. Kawasan manakah yang dapat dikaitkan dengan maklmat berikut? 25. Air Hitam. pemprosesan dan pengedaran. Pusat pengeluaran dan pengumpulan hasil pertanian. A. Pusat pengeluaran D. Kawasan perindustrian D. Sungai Petani. 24. Kuala Langat. PulauPangkor.

II.GEOGRAFI Peta 6: Malaysia Rajah 4 Apakah perubahan yang berlaku? I. Mersing D. Cara hidup masyarakat moden Perubahan jumlah penduduk. Permodenan B. Pertanian C. I dan IV D. III dan IV 30. A. III. II dan III 28. Kawasan berlorek dalam Rajah 5 merujuk kepada persamaan fungsi bandar-bandar Muka surat 6 dari 7 . II. A. I dan II B. Kota Bharu A. Apakah aktiviti yang menyebabkan perkembangan bandar yang bertanda X dan Y dalam Peta 6? Mr nara 31. III. C. Pembentukan pinggir pantai. Jumlah penduduk menurun Pertanian menjadi aktiviti utama. Perindustrian D. III dan IV B. I dan IV D. Dungun C. Perlombongan 29. Apakah bandar yang dimaksudkan dalam maklumat berikut? A. IV. pendidikan B. II dan III 27. I dan II Kampung Baru Bandar Tun Razak Bandar Baru Sentul Bandar Muadzam Shah C. IV. Bandar manakah yang berkembang apabila perairannya ditemui petroleum? A. Pembandaran C. Kertih B. Maklumat berikut menerangkan proses… I. Petempatan luar bandar D.

I dan IV D.GEOGRAFI tersebut. Yang manakah merupakan pusat kraftangan tradisional dan pelancongan? A. Penerokaan kawasan bijih Timah. Bandar diraja B. Kawasan bertanda manakah dalam Peta 7 bermula sebagai pusat perlombongan dan kini menjadi pusat industri dan perdagangan? A. Pembukaan ladang getah C. Kombinasi manakah yang benar tentang Mr nara II. Ipoh B. Bandar bestari C. Pembukaan tanah rancangan D. bandar dan fungsinya? Rajah 5 Apakah fungsinya? A. Pembukaan bandar baru B. 34. Apakah perlabuhan X dalam rajah 7? Peta 7 Muka surat 7 dari 7 . II dan III C. III dan IV 32. Bandar pendidikan D. Kuala Terengganu I. Kuantan D. 33. I dan II B. Apakah X dalam Rajah 6? Rajah 6 A. Bintulu C. Rajah 7 Perlabuhan Mersing Perlabuhan Klang 36. Bandar dalam bandar 35.

II dan III 37.GEOGRAFI III. Perikanan C. I dan II B. Bandar Ringlet dan Kundasang mempunyai fungsi yang sama. Gemas C. Pernyataan berikut berkaitan dengan bandar… 39. Kawasan berlorek dalam Rajah 8 merujuk kepada bandar yang mempunyai fungsifungsi tersebut. I dan IV D. Padi B. kelapa sawit D. IV. Shah Alam C. A. Butterworth D. I dan II B. III dan IV 40. Kombinasi manakah yang benar tentang bandar dan fungsinya sebagai bandar diraja? A. Mak Mandin D. Ipoh B. Kuala Lumpur 42. iaitu sebagai pusat pengumpulan dan pengedaran…. Sayur-sayuran 38. Pusat perindustrian Mr nara Muka surat 8 dari 7 . Tanjung Malim A. Apakah persamaan ciri ketiga-tiga bandar berikut? A. III dan IV Rajah 8 Apakah bandar tersebut? A. Perlabuhan Kuantan Perlabuhan Dungun C. I dan IV D. Putrajaya B. Pusat pentadbiran A. Pusat pendidikan C. Apakah bandar X dalam jadual 1? Jadual 1 41. II dan III C. Pusat ertanian B. D.

III dan IV Rajah 9 Apakah X? A. A. 46. I dan IV D. Tawaran gaji yang kecil. IV. II. Kurang peluang pekerjaan. Apakah penyumbang kepada pencemaran udara yang teruk di bandar-bandar utama dunia? A. III. Apakah kesan positif pembandaran di Malaysia? A. Singapura D. Maklumat berikut merupakan kesan positif pembandaran bagi bandar…. Bangkok C. C. 44. D. Singapura D. Sistem pengangkutan yang cekap D. Mendalamkan sungai Membina terowong pintar Menaik taraf sistem pembentungan menurap lebih banyak kawasan Muka surat 9 dari 7 45. Taraf hidup menurun C. II dan III 47. Apakah kesan pembandaran di bandar raya Tokyo? I. A. D. Kes jenayah semakin berkurang Mr nara . Masalah banjir kilat di bandar dapat diselesaikan dengan cara…. Pertambahan bilangan kenderaan di bandar. II. Bangkok 48. • • Bullet train Lalu lintas lima C.GEOGRAFI A. Pembakaran terbuka B. Tokyo B.. I. Jumlah penduduk yang semakin bertambah di bandar. Pembuangan sampah sarap oleh orang ramai. Tokyo B. Kuala Lumpur C. Sewa kediaman meningkat Ruang kediaman semakin besar Lebih banyak rumah dibina di tanah tinggi Bangunan dibina bertingkat-tingkat. Rajah 9 menunjukkankesan negative pembandaran. I dan II B. III. Banyak kenderaan di jalanraya B. Peningkatan kos sara hidup penduduk 43. IV. Masalah setinggan B. Kuala Lumpur C.

Apakah tujuan pembinaan sistem pengangkutan dalam Rajah 10? Mr nara Muka surat 10 dari 7 . Apakah langkah untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di bandar raya Kuala Lumpur? A. Menjadi laluan kenderaan berat sahaja. Mengurangkan kesesakan lalu lintas. Memperkenalkan pengangkutan bersepadu D. I dan II B. II dan III C. D. Memperbanyakkan pembinaan jalan raya.GEOGRAFI pejalan kaki A. 50. Menaikkan harga petrol B. III dan IV Rajah 10 49. I dan IV D. Mengurangkan pencemaran udara C. A. B. Menambahkan bilangan kenderaan di bandar. Setiap rakyat memiliki sebuah kenderaan C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful