P. 1
Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái A totemisztikus rendszer Ausztráliában

Durkheim, Emile A vallási élet elemi formái A totemisztikus rendszer Ausztráliában

Ratings:
(0)
|Views: 38|Likes:
Published by lunaticseszkaja
Fülszöveg. Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve
megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken
olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve
jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos
Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthetetlen. A
kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik
legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg
megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel n írja Émile Durkheim, akit la
szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi
társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény.
Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve,
végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár n úgy is mint a Huszadik
Század szerkesztője n annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909-
ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi
formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai
munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967-ben, A társadalmi tények
magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978-ban, a Nevelés és szociológia
1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a
hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.
Fülszöveg. Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve
megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken
olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve
jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos
Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthetetlen. A
kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik
legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg
megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel n írja Émile Durkheim, akit la
szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi
társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény.
Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve,
végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár n úgy is mint a Huszadik
Század szerkesztője n annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909-
ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi
formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai
munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967-ben, A társadalmi tények
magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978-ban, a Nevelés és szociológia
1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a
hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.

More info:

Published by: lunaticseszkaja on Oct 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Bibliográfia
 • 1. fejezet - A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet
 • 1. I
 • 2. II
 • 2. II
 • 3. III
 • 4. IV
 • 1. I. Az animizmus
 • 1.1. I
 • 1.2. II
 • 1.3. III
 • 1.4. IV
 • 1.5. V
 • 1. II. A naturizmus
 • 1. A kérdés történeti áttekintése: módszer a tárgyalására
 • 1. I. A totem mint név és mint embléma
 • 1.3. III
 • 1. II. A totemállat és az ember
 • 1. III. A totemizmus kozmológiai rendszere és a nem
 • 1. IV. Az egyéni és a nemi totem
 • 1. I. Az elméletek kritikai vizsgálata
 • 1.1. I
 • 1.5. V
 • 1. II. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalma és az erő gondolata
 • 1. III. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalmának genezise
 • 1.6. VI
 • 5. V
 • 6. VI
 • 1. I
 • 1. I. Az áldozat elemei
 • 1. II. A mimetikus rítusok és az okság elve
 • 4. fejezet - IV. FEJEZET - A POZITÍV KULTUSZ (folytatás)
 • 1. III. Az előadásszerű-ábrázoló vagy megemlékező rítusok
 • 1. Mennyiben általánosíthatók a kapott eredmények?

A vallási élet elemi formái

A totemisztikus rendszer Ausztráliában
Durkheim, Emile

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vallási élet Ausztráliában
Durkheim, Emile

elemi

formái:

A

totemisztikus

rendszer

Publication date 2002 Szerzői jog © 2002 L'Harmattan Kiadó Kivonat Fülszöveg. Míg Durkheim a szociológus jól ismert Magyarországon és szinte minden szociológiai műve megjelent már magyarul, Durkheim, a vallásetnológus, különös módon még mindig csak az idegen nyelveken olvasó beavatottak számára ismert. Pedig alapvető, fő műve, A vallási élet elemi formái, amely idestova 100 éve jelent meg, és amelyet tucatnyi nyelvre lefordítottak, az antropológusok, etnológusok és vallástudósok valóságos Bibliája, amelynek ismerete nélkül jóformán az egész XX. századi társadalomtudományi fejlődés érthet etlen. A kiadással ezen a hiányon kívánunk segíteni, hozzáférhetővé téve a francia etnológia és szociológia egyik legnagyobb alakjának legnagyobb művét a magyar olvasók számára. lEgyetlen olyan tűzhely van, ahol lelkileg megmelegedhetünk: az, amelyet a hozzánk hasonlók társadalma hoz létrel n írja Émile Durkheim, akit la szociológia atyjakéntl szoktunk emlegetni, s aki nem titkolja, hogy a vallás, amelyet a XIX. századi társadalomtudományok közönséges téveszmének és illúziónak tartottak, számára mindenekelőtt társadalmi tény. Ez a közel száz esztendeje írt, nagyszabású, rendszerező munka, amely minden bizonnyal Durkheim főműve, végre megjelent magyarul is. Természetesen elgondolkoztató, hogy Jászi Oszkár n úgy is mint a Huszadik Század szerkesztője n annak idején személyes kapcsolatban állt a Sorbonne neves professzorával, s már 1909 ben, azaz három esztendővel az eredeti mű párizsi megjelenése előtt két részletet is közölt A vallási élet elemi formáiból folyóiratában, a teljes műre mégis mostanáig kellett várnunk. Igaz, Durkheim fontosabb szociológiai munkái közben sorra napvilágot láttak nálunk (Az öngyilkosság először 1967 -ben, A társadalmi tények magyarázatához, amely A szociológia módszertani szabályait is tartalmazza, 1978 -ban, a Nevelés és szociológia 1980-ban), sőt elmondhatjuk, hogy e művek nemcsak hozzáférhetővé váltak, hanem szervesen be is épültek a hetvenes években kibontakozó magyar szociológiába.
Copyright 2002, L'Harmattan Kiadó Fordította: Vargyas Zoltán Szakmailag lektorálta és az előszót írta: Vargyas Gábor

Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Tartalom
Vargyas Gábor: E. Durkheim és A vallási élet elemi formái ............................................................. v 1. Bibliográfia ........................................................................................................................ xxi 1. A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet ................................................................... 1 1. I ............................................................................................................................................. 1 2. II ............................................................................................................................................ 4 I. I. Könyv: ELŐZETES KÉRDÉSEK ............................................................................................. 11 1. A VALLÁSI JELENSÉG ÉS A VALLÁS MEGHATÁROZÁSA .................................... 13 1. I .................................................................................................................................. 13 2. II. ............................................................................................................................... 16 3. III ............................................................................................................................... 19 4. IV ............................................................................................................................... 22 2. AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK ....................................... 25 1. I. Az animizmus ......................................................................................................... 25 1.1. I ..................................................................................................................... 25 1.2. II .................................................................................................................... 28 1.3. III. ................................................................................................................. 31 1.4. IV .................................................................................................................. 33 1.5. V. ................................................................................................................... 34 3. AZ ELEMI VALLÁSRÓL ALKOTT FŐ ELKÉPZELÉSEK (folytatás) ........................... 36 1. II. A naturizmus ......................................................................................................... 36 1.1. I ..................................................................................................................... 37 1.2. II .................................................................................................................... 39 1.3. III. ................................................................................................................. 42 4. A TOTEMIZMUS MINT ELEMI VALLÁS ...................................................................... 44 1. A kérdés történeti áttekintése: módszer a tárgyalására .............................................. 44 1.1. I ..................................................................................................................... 44 1.2. II .................................................................................................................... 47 II. II. Könyv: ELEMI HIEDELMEK ................................................................................................ 50 1. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK .................................................. 52 1. I. A totem mint név és mint embléma ........................................................................ 52 1.1. I ..................................................................................................................... 52 1.2. II .................................................................................................................... 58 1.3. III .................................................................................................................. 60 2. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) ................................. 66 1. II. A totemállat és az ember ....................................................................................... 66 1.1. I ..................................................................................................................... 66 1.2. II .................................................................................................................... 69 3. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (folytatás) ................................. 73 1. III. A totemizmus kozmológiai rendszere és a nem fogalma ..................................... 73 1.1. I ..................................................................................................................... 73 1.2. II .................................................................................................................... 75 1.3. III .................................................................................................................. 77 4. A KIMONDOTTAN TOTEMISZTIKUS HIEDELMEK (befejezés) ................................ 81 1. IV. Az egyéni és a nemi totem ................................................................................... 81 1.1. I ..................................................................................................................... 81 1.2. II .................................................................................................................... 84 5. E HIEDELMEK EREDETE ............................................................................................... 86 1. I. Az elméletek kritikai vizsgálata ............................................................................. 86 1.1. I. .................................................................................................................... 86 1.2. II .................................................................................................................... 88 1.3. III .................................................................................................................. 92 1.4. IV .................................................................................................................. 94 1.5. V .................................................................................................................... 95 6. E HIEDELMEK EREDETE (folytatás) .............................................................................. 97 1. II. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalma és az erő gondolata .............. 97 1.1. I ..................................................................................................................... 97

iii
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A vallási élet elemi formái

1.2. II .................................................................................................................... 98 1.3. III ................................................................................................................ 102 1.4. IV ................................................................................................................ 104 7. E HIEDELMEK EREDETE (befejezés) ........................................................................... 106 1. III. A totemisztikus princípium, avagy a mana fogalmának genezise ..................... 106 1.1. I ................................................................................................................... 106 1.2. II .................................................................................................................. 106 1.3. III ................................................................................................................ 110 1.4. IV ................................................................................................................ 114 1.5. V. ................................................................................................................. 117 1.6. VI ................................................................................................................ 119 8. A LÉLEK FOGALMA ..................................................................................................... 123 1. I ................................................................................................................................ 123 2. II .............................................................................................................................. 126 3. III ............................................................................................................................. 131 4. IV ............................................................................................................................. 133 5. V .............................................................................................................................. 136 6. VI ............................................................................................................................. 137 9. A SZELLEMEK ÉS ISTENEK FOGALMA .................................................................... 139 1. I. ............................................................................................................................... 139 2. II. ............................................................................................................................. 143 3. III ............................................................................................................................. 143 4. IV ............................................................................................................................. 145 5. V .............................................................................................................................. 149 III. III. Könyv: A FŐBB RITUÁLIS ATTITŰDÖK ...................................................................... 151 1. NEGATÍV KULTUSZ ÉS FUNKCIÓI: AZ ASZKETIKUS RÍTUSOK ......................... 153 1. I ................................................................................................................................ 153 2. II .............................................................................................................................. 158 3. III ............................................................................................................................. 161 4. IV ............................................................................................................................. 163 2. A POZITÍV KULTUSZ .................................................................................................... 166 1. I. Az áldozat elemei ................................................................................................. 166 1.1. I ................................................................................................................... 166 1.2. II .................................................................................................................. 169 1.3. III ................................................................................................................ 171 1.4. IV ................................................................................................................ 172 1.5. V .................................................................................................................. 174 3. A POZITÍV KULTUSZ (folytatás) ................................................................................... 178 1. II. A mimetikus rítusok és az okság elve ................................................................. 178 1.1. I ................................................................................................................... 178 1.2. II .................................................................................................................. 180 1.3. III ................................................................................................................ 183 4. IV. FEJEZET - A POZITÍV KULTUSZ (folytatás) ......................................................... 187 1. III. Az előadásszerű-ábrázoló vagy megemlékező rítusok ...................................... 187 1.1. I ................................................................................................................... 187 1.2. II .................................................................................................................. 189 1.3. III ................................................................................................................ 193 5. ENGESZTELŐ-VEZEKLÉSI (PIAKULÁRIS) RÍTUSOK. A SZENT FOGALMÁNAK KÉTÉRTELMŰSÉGE .......................................................................................................... 196 1. I ................................................................................................................................ 196 2. II .............................................................................................................................. 199 3. III ............................................................................................................................. 202 4. IV ............................................................................................................................. 205 20. KONKLÚZIÓ ................................................................................................................. 209 1. Mennyiben általánosíthatók a kapott eredmények? ................................................ 209 1.1. I ................................................................................................................... 209 1.2. II .................................................................................................................. 214 1.3. III ................................................................................................................ 216 1.4. IV ................................................................................................................ 220

iv
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Kon: A szociológiai pozitivizmus.2 Minden bizonnyal az első világháború és az azt követő forradalmak. Ezt követte 1972 -ben. majd 1978 -ban egy másik válogatott tanulmányokat tartalmazó Durkheim-kötet jelent meg A társadalmi tények magyarázatához címmel (Budapest. hol tartott a mű megjelenésekor még lprimitívnekl mondott népek vallásának kutatása Durkheim fellépése előtt. a szociológia 1970-es évekbeli második térhódításával párhuzamosan indult meg Durkheim munkásságának magyarországi újrafelfedezése. A vallási élet elemi formái (1912) napvilágot látott. hanem azért is.eket írta: Ferge Zs. A többi mű általános szociológiatörténet.05. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Durkheimnek fő műve. Szerkesztője 1906n1919 között Jászi Oszkár volt. kiadás: 1982). 2 Lásd Durkheim 1909. A rendszerváltás után Durkheim műveinek új kiadását az Osiris Kiadó vállalta fel: Az öngyilkosság új kiadásban 2000-ben (majd újra 2003ban) jelent meg. mint a többi. Akadémiai. 2. 1967. Nemcsak azért. A vallási élet elemi formái most jelenik meg először magyarul. mert a múlt évszázad egyik legnagyobb társadalomtudósának talán legnagyobb hatású. Sz. a Regles de la méthode sociologique 1894-ben. 1971. vagy Francia szociológia. 1945 után két évtizedes csönd következett. a Les formes élémentaires de la vie religieuse pedig 1912-ben jelent meg. ha azt gondoljuk. Kulcsár K. Kossuth.30. A szociológia módszertani szabályai vagy Az öngyilkosság régóta kötelező egyetemi tananyagnak. Ezt követően aztán a két világháború közötti időszak. Kossuth Kiadó soksz. majd 1986-ban A társadalmi munkamegosztásról. hogy a fent említett művek inkább Durkheim általános szociológiáját tárgyalják és n Némedi kivételével n érdemben nem foglalk oznak Durkheim vallásszociológiájával. A Huszadik Század. E.1 Ez a majd’ egy évszázados hiátus még a megkésett magyar társadalomtudományi fejlődés ismeretében is nehezen érthető. és szociológiai művei. jelen előszavunkban nem tartottuk feladatunknak A vallási élet elemi formáit elhelyezni Durkheim teljes életművében.Vargyas Gábor: E. Tudás és társadalom (Budapest. Mauss-szal közösen írt Az osztályozás néhány elemi formája (1903) című tanulmányt. Durkheim és A vallási élet elemi formái Néhány év híján épp egy évszázada annak. A társadalmi munkamegosztásról teljes kiadása pedig 2001-ben látott napvilágot. amelyek kiadásáért amúgy is meg kellett vívniuk a maguk harcait. Áron Kiadó. hogy A vallási élet elemi formái azért (is) maradt ki mindmáig ebből az újrafelfedezésből. először fel kell vázolnunk. okozta az első elmaradást. Az utóbbi kötet több más írás mellett A szociológia módszertani szabályai új kiadását tartalmazza. 1972. a Le suicide 1897-ben. Még mindig várat azonban magára Durkheim többi írásának magyar megjelentetése. melynek 7. ausztráliai bennszülöttekkel illetve totemizmussal foglalkozó mű megjelentetését talán nem érezték annyira sürgetőnek. és 1909-ben. kulturális antropológusok és valláskutatók A vallási élet elemi formáit az első megjelenés óta eltelt csaknem száz év ellenére is megkerülhetetlen alapműnek? Ahhoz. A szociológusok ugyanakkor a lprimitívl kultúrákkal és vallással. Budapest. valamint Durkheim néhány más fontos művét. három évvel A vallási élet elemi formái franciaországi megjelenése előtt (!) két részletet is közöltek belőle a Huszadik Században.: A szociológiai gondolkodás fejlődése. . 1996). (Válogatás). az egész életműre kiterjedő írás Némedi Dénes: Durkheim. majd különösen 1945 után a szociológia lburzsoá áltudománnyál válása már nem kedvezett Durkheim magyarországi befogadásának. hogy a kérdésre válaszolni tudjunk. 123n165. illetve ezzel párhuzamosan a Huszadik Század megszűnése söpörte el a vállalkozást. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó). kifejezetten lszociológiail művét. Ehelyett inkább magára a műre. Tankönyvkiadó Vállalat. rövidített kiadásban (Budapest. mint a szociológiáéba n e két előbbi tudomány szárnybontására pedig jószerével egész a legutóbbi évtizedekig várni kellett. Noha Durkheim. Budapest. mert a magyar szociológia legelső nemzedékének képviselői. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. amely egyebek között Durkheimre vonatkozó fejezete ket is tartalmaz. Ezenkívül a fenti kötetek elő. Nem sokkal ezután a Nevelés és szociológia látott napvilágot (francia eredeti: 1922. A társadalmi munkamegosztásról. a Társadalomtudományi Társaság folyóirata 1900n1919 között jelent meg.). majd elsőként Az öngyilkosság jelent meg (Budapest. a Művelődésügyi Minisztérium MarxizmusnLeninizmus Oktatási Főosztálya kiadásában A társadalmi tényről című válogatás. kiadás 1924). mára klasszikussá vált művéről van szó. Miért is tartjuk hát mi. Ilyen I. majd Jászi emigrációja (1919). Az egyedüli részletes. ami többek között A vallási élet elemi formái bevezető fejezetét is tartalmazta lA vallási jelenség és a vallás meghatározásal címmel (Szociológiai Füzetek 4. A De la division du travail social eredetileg 1893-ban. Válogatta és a 2005. amit azóta számos nyelvre lefordítottak. 1980). a kettő között némi átfedés is van. mint például a M. fejezetei foglalkoznak Durkheim vallásszociológiájával. különös tekintettel arra a tényre.. illetve annak antropológiai vonatkozásaira koncentráltunk.. 8. o.illetve utószavai tartalmaznak még Durkheimre vonatkozó értékeléseket. 1967. Budapest. és 10. a szociológus Magyarországon jól ismert. s így több mint fél évszázados késéssel. 1971. Talán nem tévedünk. MTA Szociológiai Kutató Intézetének Kiadványai). század fordulója egyik legnagyobb társadalomtudósának. hogy a XIXnXX. mert speciális tárgyánál fogva inkább a kulturális antropológia illetve a vallástudomány tárgykörébe tartozik. Mindkét kötet anyagát Léderer Pál válogatta. Budapest. a szakmabeliek megkerülhetetlen olvasmányának számítanak. Jászi Oszkár és társai személyesen is kapcsolatban álltak Durkheimmel. 1 Érdekes módon Durkheim munkásságáról és szociológiájáról magyarul nem túl sok mű olvasható. v Created by XMLmind XSL-FO Converter. Tekintettel ezen írásokra. A fontosabb magyar kiadásokat a teljesség igénye nélkül számba véve először A szociológia módszere látott napvilágot 1917-ben (2. Budapest.

hogy gondolkodásukban következetesek vagy kritikusak legyenek. ha tudjuk. az államnak. áthidalják azt az óriási szakadékot. 8 Lásd Frazer 1965. lfejlődésétl. Mint azt a lprimitívek vallásáróll írt klasszikus könyvében Evans-Pritchard (1965/1971: 13n14. a kulturális vívmányok labszolút kezdetétl. Ez a mű azonban inkább útleírás. műkedvelő tudósok. hogy lhogyan is gondolkodnék én. a Nílus felfedezőjének 1866 -ban tartott tudományos előadása a nílusi népekről: lEgyik nép sem hisz egy felsőbb lényben. Mindennek: a házassági és családformáknak. őskultusz. 5 Tylor 1855-ben egy amatőr régésszel. A természet . de még a kognitív jelenségeknek is. olyan lprimitívl vallási jelenségre bukkanni. hogyan tudtak jó nevű szerzők ennyi. és nincs semmiféle kultuszuk vagy idoljuk. 1927. de különösen akkor árulkodó. a fejlődés ljobbulástl. holott az n Evans-Pritchard és más mérvadó antropológusok véleménye szerint n a lprimitívekl életének kilenctizedét teszi ki. amit a vallás kutatói ne posztuláltak volna azonnal a vallás abszolút kezdetére: animizmus. a The Nuert. ausztrálokat. A nuer trilógiaírója szerint mai szemmel nézve szinte felfoghatatlan. mint a mocsár. a jognak. o. minderre az antropológia kései tudománnyá válása. katonatisztek. a valláskutatásban továbbra is az linkább anekdotikus. a különöst. hogyan változott az utolsó százötven év felfogása arról. illetve más hasonló könyvek8. animatizmus. o.és társadalomtudományokra. a barbárt preferálták. hogy a nílusi népek n elsősorban a nuerek n azok a népek. század fordulóján vagyunk. mit nevezünk lvallásnakl. Lévy-Bruhl 1927. a vallással foglalkozó egyetlen nagy elméletírója (Spencer. A prelogikus mentalitás. a tudományok művelőinek legfőbb törekvése az. önkényesen egymás után i fejlődési sorrendbe helyezett vallási tények kutatása volt az uralkodó. a józan észt meghazudtoló képtelenséget összehordani: l…e könyvek […] a primitív mentalitás karikatúrái voltak: gyermetegnek. valláskutatók. a lprimitívtőll a lcivilizáltigl tartó utat.)4 megjegyezte. ami már címével is utal a jelzett problematikára. a terepkutatók adatai pedig maguk is kérdésesek voltak: a leírások felfedezők. hogy felvázolva az lelemitőll a lbonyolultigl. ami őket (afrikaiakat. a Kinship and Marriage among the Nuert és mindenekelőtt a Nuer Religiont írta! E korban a beszámolók egyébként is a szenzációst. ahonnan kiindulva aztán le lehet vezetni az összes ismert vallási formát. . köztük az éppen csak hogy megszületett antropológiára is az evolúció eszméje nyomja rá a bélyegét: művelői (jogászok. H. totemizmus n egyik a másik után mind az labszolút őseredeti kezdetl rangjára emelkedett. Van Gennep. antropológusok stb. mitológusok. fetisizmus. indiánokat) mitőlünk. misszionáriusok. Lévy-Bruhl. 4 Az utalások a francia kiadás lapszámaira vonatkoznak. mintsem valódi etnográfiai beszámoló. mana. ahol a kiindulópontot az a fajta pszichologizáló gondolkodás jelentette. babonásnak állították be a vadakat. erről szóló beszámolója Anahuac or Mexico and the Mexicano Ancient and Modern címen 1860-ban jelent meg. a miénkhez való közeledést jelent. reménytelenül babonásakká7. olyannak. tudatlan elméjükbe még a babona leghalványabb sugara sem világít bele. a rokonsági rendszereknek. ha vadember lennék?l ***** Lásd M.l (1965/1971: 13n14. kereskedők. ami háttérbe szorította a hétköznapit vagy a lnormálistl. ltotemvallásúakkál vagy lfetisisztákkál. illetve n Lévy-Bruhl kifejezését kölcsönvéve n lmisztikusakkál és lpre-logikusakkál. pszichológusok. 7 Lásd Lévy-Bruhl 1916. illetve besorolható a fejlődés valamelyik fokozatába. fejlődési stádiumai és lcsúcspontjal van.) S jóllehet ez a szemléletmód Durkheim művének megjelenése idején már egyre elavultabbnak számított. abszolút kezdete. Eliade: Az eredet bűvöletében. Így váltak aztán a lvadakl még a vallást sem ismerő vagy annak legalsó fejlődési fokaiig eljutott lanimistákkál. o. mint a nyelv vagy a vallás. a Misztikus rózsa. A vallások kutatása különösképpen az leredet bűvöletébenl3 zajlott. akik képtelenek arra. a fejlődés csúcsára helyezett viktoriánus európaiaktól elválasztja. amely létük nyomorúságos keretéül szolgál…l6 Ez a leírás önmagában is elgondolkodtató: jól mutatja. filozófusok lvadászterületekéntl egészen későig elavultan filozofikus és spekulatív maradt. kalandorok tollából származtak n távol vagyunk még a Malinowski által kezdeményezett terepmunka forradalomtól! Jó példa minderre Sir Samuel Bakernek. 6 Idézi Evans-Pritchard 1965/1971: 13n14. a maihoz. 3 vi Created by XMLmind XSL-FO Converter. amiből kiindulva magyarázatot lehet találni a lmal jelenségeire.Vargyas Gábor: E. nem beszélve az életformákról és a technológiákról. Frazer. pápuákat.) megszállottan keresik az emberi intézmények. Tylor5) sem járt terepen. a művészetnek. és ezekből a leírásokból születtek meg n a terepen soha nem járt szerzők által írt n olyan művek. Durkheim és A vallási élet elemi formái A XIXnXX. mint az Aranyág. meg lehet magyarázni azok egymáshoz való viszonyát. Crawley 1902. akikről hozzávetőleg száz évvel később Evans-Pritchard klasszikus monográfiáit. akkori általános állapota szolgál magyarázattal: bölcsészek. Elméjük éppúgy pang. Marett. Lang. a leszármazásnak. filológusok. A még gyermekcipőben járó etnográfia vagy antropológia nem tudott olyan felfedezést tenni. Vallástörténeti kutatás és módszertan 1912-től napjainkig című kötetét. Christyvel hat hónapos utazást tett az Antillákon és Mexikóban. mintsem komparatívl frazeri módszer: a kontextusukból kiszakított.

Lukes szerint nagyjából legyénen kívül álló valóságot jelent. hogy a társadalmi tények az egyénen kívül esnek. azaz sajátos természetű. amely a társadalmi tényeket individuális vagy pszichológiai tényezőkkel akarja megmagyarázni. o.). és ezt nyomatékosan el kell vetnünk. amelyek a közösség lelkét alkotják. elég homályos.10 Durkheim számára a társadalmi tények először is sui generis. mind cselekvésében természetszerűleg meghaladja önmagát. Lásd Lukes 1973: 9. illetve lAz ugyanis igaz. és hogyan érhetjük tetten? Hogyan. és 40. s ezek egyszersmind állandó.l (18. hogy ezeket az okokat elsősorban az egymáshoz kapcsolódó egyének A ltényl vagy ldologl szó bár Durkheim egyik kulcskifejezése. önkényes gondolatmenetek. arra a végkövetkeztetésre jut. hogy a valósághoz tartoznak és a valóságot fejezik ki […] A legbarbárabb és legbizarrabb rítusok.11 e dichotómiát erősen túldimenzionálva Durkheim a társadalmi tényeket kizárólag más társadalmi tények függvényében akarta megmagyarázni. A. hogy egész szociológiája mögött néhány alapgondolat húzódik meg. amelyet most olvasnak. amelytől fogva a vallás létezni kezdett […] Amiként minden emberi intézmény.. sőt merev dichotómiája Durkheim gondolkodásának a sar kpontja. mentális aberrációkból magyarázni tévedés. o. hanem mélyen rejlő okokkal. lamelyektől a vallásos gondolkodás és gyakorlat legfontosabb formái függenekl (18. azt is valljuk továbbá. rendeltetésük pedig az. az egyéni vagy a társadalmi lét valamely formáját fejezik ki…l (14. amely a megfigyeléssel még megismerhető.) Ahhoz. o. tényezőket. a legkülönösebb mítoszok is valamiféle emberi szükségletet. Nincs olyan határozott pillanat. a rítusok olyan cselekvésmódok. 1897 -ben. ezért e nézeteket el is utasítja. 1n3. .). o. hogy a vallást individuális pszichológiából. Mert a társadalom. Az egyén a társadalomhoz való tartozásánál fogva így hát mind gondolkodásában. hogy tényleg van bennünk az isteniből. Másrészt n bár Max Weberhez hasonlóan elvetette a gazdasági determinizmust. de immár új körülmények között. amelyek nem tudatosulnak [bennük]. azzal a bizonyossággal tesszük.l (26. és Marxszal szemben alapvetően elutasító állásponton volt n Durkheim elemzésmódja mégis alapvetően materialista.). o. illetve: l…újratárgyaljuk. és egy társadalmi lény. hogy a gyakorlat szintjén az erkölcsi ideál nem vezethető vissza a haszonelvű indítékra. mint a szent és a profán. o. szerves részeinkké is válnak. ami független a megfigyelő konceptuális apparátusátóll.9 Számára nyilvánvaló. és kényszerítő erővel bírnak a számára. egyéni álmokból.l (245. Evans-Pritchard 1965/1971: 65n68.) Helyette inkább azokat a lmindmáig jelen lévő hatóokokatl kívánja felkutatni. kötet. Az ismerősnek. milyen körülmények között. hogy a vallás legelsősorban társadalmi dolog. o. ami megadja igazi jelentésétl? (14. amelyek minden alapot nélkülöznek. csakis önmagukból magyarázható jelenségek. milyen okok miatt született meg a vallás? A vallásos szimbólum alatt lhogyan lehet tetten érni az általa kifejezett valóságot. hogy természetünk kettős. amelyben vagy amelyek között a vallás megszület(het)ett. a vallás sem kezdődik sehol. lábje gyzet. tévképzetekből. a vallások eredetének problémájátl (18. Arra ösztönöz bennünket.) Ugyanezt másképp: lNagyon is igaz. o. 9 vii Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy két különálló részből állunk. s amelynek működési köre ennélfogva meglehetősen szűk. egyén és társadalom egymással való szembeállítása. Két lény van benne : egy individuális lény. Durkheim és A vallási élet elemi formái Ilyen előzmények után. intellektuálisan és morálisan legmagasabb valóságot.l (20. minden szentség egyedüli forrása. figyelmen kívül hagyva a társadalmi életet meghatározó egyéb természeti-gazdasági stb. A vallási képzetek olyan kollektív képzetek. o. ilyen tudományos légkörben fogalmazta meg célját Durkheim: lE könyvben a jelenleg ismert legprimitívebb és legegyszerűbb vallást fogjuk tanulmányoznil (13. a gondolkodás szintjén pedig az értelem nem vezethető vissza az egyéni tapasztalásra. hogy a társadalmi életet nem a benne résztvevők elképzelései szerint kell magyarázni.) A kérdés tehát adva van: mi ez a valóság. 10 Az itt következő gondolatmenethez lásd Morris 1987: 106n111.l (246. Ennek következtében nem szűnik meg hangsúlyozni. Labriola olasz filozófus Tanulmányok a történelmi materializmusról című művéről12 írott könyvismertetésében Durkheim maga írja. hogy lnézetünk szerint gyümölcsöző az az elképzelés. amelynek alapja a szervezetben van. Ezért ellenérzéssel viseltetik minden olyan elmélet iránt. o. Mint Lukes megjegyzi (1973: 22. o. hogy ez a valóság maga a társadalom: lE könyv. tudni kell. de legalább négyféle értelme van. Bármiféle effajta spekuláció joggal vesztette hitelét.Vargyas Gábor: E. hogy fenntartsák vagy újra létrehozzák e csoportok bizonyos szellemi állapotait. vagyis azokat a körülményeket. 1895n1898. mert bennünk is ott van egy darabja azoknak a nagy eszményeknek. hogy Durkheim érvelésmódját és könyvének fő következtetéseit világosan lássuk. Letagadhatatlan evolucionizmusa ellenére ugyanis Durkheim maga hangsúlyozza. Természetünk e kettőssége azt eredményezi. lA szociológia egyik legfontosabb posztulátuma n írja n. amelyek csakis összegyűlt csoportokon belül születhetnek. sőt avíttnak tűnő levolucionistal cél kissé megtévesztő. hogy semmilyen emberi intézmény nem alapulhat tévedésen és hazugságon. 12 Olasz eredetiben: Saggi intorno alla concezione materialistich della storia. egyedi. vagyis a társadalmat képviseli. valóban van bennünk az isteninek egy szikrája. mert akkor nem maradhatna fönn tartósan […] Amikor tehát a primitív vallások tanulmányozásához kezdünk. azaz objektív jelenség. amelyek kollektív valóságokat fejeznek ki.). amelyek úgy állnak szemben egymással. o. A vallás ugyanis Durkheim számára mindenekelőtt társadalmi tény. ldologl.) Az idézetek száma szaporítható lenne. ezek szubjektív. o. o. hogy az abszolút őseredeti kezdet keresése ltudománytalan. nem csupán kívülről mozgat bennünket […] tartósan berendezkedik bennünk. 11 Ehhez lásd például a könyv bevezetésében írottakat: l…az ember n közkeletű megfogalmazással élve n kettős. azt a társadalmi-pszichológiai környezetet akarja megragadni. hogy egész világot hozzunk létre az őt kifejező gondolatokból és érzelmekből.) E kérdésre Durkheim válasza az.). úgyhogy bizonyos értelemben azt lehet mondani.

o. szembefordul a felületes frazeri összehasonlításokkal. hogy az idők során végtelen sokféle elképzelés született róla. Hogyan tagadhatna a tudomány egy valóságot?l (389. Ugyanazoknak a szükségleteknek felelnek meg. Így noha a vallás az egyén szintjén is megnyilvánul. A vallás azonfelül általános és kötelező: egy zárt társadalomban (innen Durkheim különös figyelme a primitív társadalmak iránt) mindenki ugyanolyan hiedelmekkel és gyakorlatokkal bír.) A vallást tehát nem akarj a a lprimitívl társadalmakban kialakult hamis és téves elképzelésekre visszavezetve diszkreditálni.) látens vagy nyíltan megfogalmazott formában számtalan formában tetten érhető a könyvben: például az ausztrál őslakók feltételezett strukturális és kulturális egyszerűsége illetve evolúciós elsődlegessége közé tett egyenlőségjel formájában. hogy Durkheim lsokkal inkább a múltba. o. hogy a tudomány elvileg tagadja a vallást.) A társadalmi életet végezetül evolucionista szemszögből közelítette meg. mert meghatározott társadalmi kontextusban létezik. és a halála után is tovább él. ha ez az evolucionizmus.) n ezt Durkheim hangsúlyosan el is utasítja. o. mert látszólag hasonlítanak egymásra. o. hogy vajon mi is volt az az ok. Mindegyik igaz a maga módján: bár különböző módokon. o. Közös és hagyományos. lantropológiai iskolal által elkövetett hibákat. Tehát nem azzal a hátsó szándékkal folyamodunk a primitív vallásokhoz. hogy egyik efféle elképzelés sem fejezi ki adekvát módon […] Ha tehát fel akarjuk fedezni. ami közös és hagyományos. mint láttuk. még akkor is. mint amilyennek a hívők gondolják. mert e vallások nem kevésbé tiszteletre méltóak.l (1978: 113n114. ehhez még az is kell. A társadalomnak köszönhetjük e különböző civilizációs javakat […] nem mi magunk hoztuk létre őket…l (196. . hogy »vallási élmény«. »vallási tapasztalat« […] abból még egyáltalán nem következik. amelyet betölt. külön kell feltárnunk a hatóokot. ugyanazt a szerepet játsszák. Nyilván nem lehetetlen hierarchikus rendben tárgyalni őket […] De […] valamennyi egyaránt vallás. világosan meghatározott típusral koncentrálja.) A szociológus feladata ezért nem az. általános és kötelező. o. vagy ha úgy tetszik. mi is e tárgy valójában. az anyanyelvvel együtt sajátítják el. és l…az embert a civilizációt alkotó javak összessége teszi emberré. Az új típusú kérdésfelvetéshez Durkheim új módszert választ.) Ily módon az evolucionista kérdésfeltevés elsősorban úgy jelentkezett nála. e civilizáció pedig a társadalom művel (379. mert lcsak olyan tényeket lehet haszonnal összehasonlítani. amit ezzel kapcsolatban a vallás episztemológiai státusáról tesz: lAlapjában véve […] nincs téves vallás. minden generáció egész tárházát kapja az olyan ismereteknek. ahogy azt korábban A szociológia módszertani szabályaiban megfogalmazta: lAmikor tehát egy jelenség magyarázatához fogunk. 13 14 viii Created by XMLmind XSL-FO Converter. lAzt mondják. és milyen funkciót tölt be a vallás a létrejötte óta? Ennek ellenére is kétségtelen azonban. E társadalmi jellegből egyenesen következik. o. o. amelyeket nem mi alkottunk.). már önmagában is bizonyítja.). hanem hogy felfedje: a vallásos képzetek és a gyakorlat hogyan kötődnek egymáshoz illetve az egyéb társadalmi tényekhez. amelyeket nem mi találtunk föl. amelynek részei. lA szociológus számára […] a társadalmi tények annak a társadalmi rendszernek a függvényei. mindegyik az emberi lét adott állapotára ad választ. Módszertani empirizmusának 14 köszönhetően ugyanis a kérdést inkább úgy fogta fel. ugyanazoktól az okoktól függenek. mintsem a jövőbe mutató evolucionizmusal (Lukes 1973: 454.l (36. hogy maguk a társadalmak is hasonlóak legyenek. Elkerülendő az ún. hogy hiábavaló és értelmetlen próbálkozás lenne a valláskutatásból lvallásellenes hadigépezetet ácsolnil (14. és a funkciót. o. s generációról generációra adják tovább: lOlyan nyelvet beszélünk. mint a többi. hogy a társadalmak is szükségszerű törvényeknek vannak alávetve. Durkheim és A vallási élet elemi formái csoportalkotási formáiban kell keresnil.) 15 Lásd alább. Az. s mert la tények értéke sokkal Idézi Lukes 1973: 231. lábjegyzetében. amelyeket jól ismer az emberl. 16 E gondolatmenethez lásd még Durkheim Frazerről tett megjegyzéseit kötetünk 205. Empirizmusához lásd például: lCsak kevés szellemet itatott át az a gondolat. amelynek segítségével a világ érzéki képzetét tudományos világképpel sikerült felváltani. tehát éppoly alkalmasak a vallási élet természetének megjelenítésére. amelyeket nem maga gyűjtött össze stb. o. hisz az egyénnek valójában nincs választási lehetősége: ha tagadni akarná. akkor is csak azt a vallást tagadhatná. hogy lmegmagyarázzal vagy pláne ligazoljal a vallást.l (95. ami a vallás születését kiváltotta. Híres. olyan szerszámokat használunk.13 Ugyanezt A vallási élet elemi formái konklúziójában a következőképpen fejtette ki: lDe ha van olyan. ebből kiszakítva nem lehet megérteni őket. egyszóval valóság. Csakhogy a vallás ettől még létezik. akkor azt a fajta eljárást kell alkalmaznunk. a vallás a létező kényszerítő -büntető szankcióktól függetlenül is kötelező. o. a társadalmi élet egészéhez. s ezért természeti világot alkotnak. meglehetősen absztrakt szinten fejeződött ki nála.15 A fentiek szellemében tehát a vallás Durkheim számára mindenekelőtt társadalmi jelenség.l (14. mégis az egyénen kívülről ered. valami olyasmi.Vargyas Gábor: E. Ezért két különböző társadalomból származó tényt nem vethetünk össze eredményesen pusztán azért. hogy az alapjául szolgáló valóság objektíve olyan is.l (379. olyan jogokra hivatkozunk. adott tények rendszere. sokat idézett részlet az a kijelentés. hogy a vallást lealacsonyítsuk. amely kiváltotta. amit nem magunk csináltunk.)16 Ő a figyelmét legyetlen.

l (140. o. jelen esetben is érvényes. hogy ezek is végső soron társadalmi tényezők eredményei. ez utóbbi mintegy az előbbi lenyomatal (22. az idő. Így van ez még akkor is. illetve a korlátozott számú.) Ugyanígy. illetve evolúciós elsődlegesség közöttl (1987/2. nem pedig az okozat. Mindezek felett az ausztráliai anyag egynemű is. o. o. ***** A vallás lelemi formáinakl vizsgálata mellett a könyvön másodlagos fontossággal végigvonul az ismeretelméleti kategóriák. pityantyatyarák stb.).). De emellett la primitív vallások tanulmányozása önmagában is érdekes és elsőrendűen fontosl (15. évekre stb. laz evolúciós kezdetekhez legközelebb álló társadalmakl (96n97. amit Durkheim is oszt. Needham például azon a véleményen van. az anyag. nem pedig vallás. ha nem lett volna ott a szemünk előtt az emberi társadalmak példája…l (143. Noha itt Durkheim téved. a személyiség stb. Amit Needham Az osztályozás néhány elemi formája című tanulmánnyal kapcsolatban jegyzett meg (1963: XXVnXXVII. elméletet nem támasztja alál (1965/1971: 70n71. o. o. hogy bárhogy is osztjuk fel a szóban forgó társadalmi ideákat (pl.).). o. a tér. az ok. egyszerűen magától értetődőnek tekinti azt. mert mint Lukes megjegyzi. A napokra. Az emberek azért tudták csoportosítani a dolgokat. o. a klánok pedig fajként. mert maguk is csoportokra oszlottak. o. mert Lévi-Strauss (1962a. ilyen részletek be menően nem írták le egyetlen más nép vallását sem! E törzsek ráadásul a korabeli közfelfogás szerint. a tények közti kapcsolatok és összefüggések pedig még világosak. hogy az általa kifejtett elv. lrámutattunk […] miként formálódhatott ki az emberiségben a nem illetve az osztály fogalma […] láttuk.). mert körükben a tények elemiek. Spencer és F. hetekre. ellenőrzött összehasonlítás azóta is a modern kulturális antropológia egyik módszertani alapelvének számít. 18 DurkheimnMauss 1978. ami bizonyítandó lenne.).Vargyas Gábor: E. eredetének a vizsgálata. hogy a totemizmus lgondolkodásformal. .). A naptár egyfelől a kollektív tevékenység ritmusát fejezi ki. a monografikus bemutatás. kőkorszaki lanyagi kultúrájuk és társadalomszervezetük a legprimitívebb és a legegyszerűbb. s közülük egyik A lvallásl szót azért használjuk idézőjelben. de egyszersmind annak rendszerességét is hivatott biztosítani. részletesen dokumentált. ami az ún. ami akkor valóságos revelációszámba megy. hogy a társadalomszervezet mintájára épültek fel. Soha korábban ilyen mélységben. o.). a nem. lvallásukl 17 az ekkor épp az érdeklődés homlokterébe került totemizmus. 1962b) óta az is felmerült. tehát a felhozott példák legyazon faj változatail (95. ami pedig a nem fogalmának genezisét illeti: la dolgok első osztályozásai a társadalomból veszik a kereteiketl (7. B. tipikus példán keresztüli. az arandák. o. Sokak szerint viszont az ilyesféle kauzális magyarázatok tarthatatlanok. kötet: 517n518.) közé tartoznak. A kérdést Durkheim Mauss-szal közösen már korábban tárgyalta. s mert la magyarázatok még közelebb állnak a tetteket kiváltó közvetlen indítékokhozl (18.) Az idő képzetében la nélkülözhetetlen viszonyítási pontokat […] a társadalmi élet szolgáltatja. lnem tesz különbséget strukturális és kulturális egyszerűség. hiedelmeit és rítusait. Választásának több oka is van. o. a primitív civilizációk azért lkiváltságosak.18 elemzésük eredményeképp a könyvben leszögezi. ünnepek. legyetlen tény is megvilágíthat egy törvényt. Gillen munkásságának köszönhetően (1899. nyilvános szertartások ismétlődéséhez igazodik. az ok.) n így az összehasonlítás Durkheim szabta összes fő feltételének eleget tesznek. mint a számukl. walpirik. pontosabban szólva a társadal om keretei szolgáltak keretül a számukra. A frátriák szolgáltak nemként. mert egyszerűekl (17. o. Először is néhány kiváló terepkutató.). mint hogy figyelmen kívül hagy mindent. ha Evans -Pritchard n aki mélyen hívő anglikánként némileg ellenségesen szemléli Durkheim ateizmusát n azt a gonoszkodó megjegyzést teszi evvel kapcsolatban. 17 ix Created by XMLmind XSL-FO Converter. azaz hogy a társadalmi tényező az elsődleges. és a társadalmi valóságot képezik le: lMinden valószínűség szerint soha eszünkbe nem jutott volna a világ lényeit nemnek nevezett homogén csoportokba gyűjteni. Durkheim és A vallási élet elemi formái fontosabb. o. o. a szám. Valójában Durkheim sehol sem hoz fel bizonyítékot állítása alátámasztására. való felosztás a rítusok. Ennek szellemében Durkheim döntően egyetlen ltipikusl társadalom minél teljesebb leírását. nevezetesen hogy Durkheim és Mauss voltaképp csak feltételezi azt. lorityák. hónapokra.). azok közös rendszerző elveket mutatnak fel. amit eddig ismerünkl (97. hogy lez a fajta érvelés n úgy tűnik számomra n alig több annál. »társadalmi rend«-re és »szimbolikus rend«-re). mert náluk a lényeges elemek jól elválnak a később rájuk tapadó másodlagos elemektől. o.) Sokan és sokszor szemére hányták Durkheimnek n látens vagy explicit n materializmusát. miközben pontatlan és homályos megfigyelések tömege csak zavart keltl (96. 1904) ekkor ismeri meg a világ a közép-ausztráliai törzsek. la társadalmi szerveződés szolgált modellül a térszerveződés számára. hogy legyedül annyit mondhatunk. Frazer kifejezésével élve laz emberiség báb-állapotátl képviselik.l (20n21. mélyebb elemzését tűzi ki maga elé célul: ez a társadalom az ausztrál őslakók társadalma (kiegészítve azt néhány esetben az észak-amerikai indiánok társadalmával). jegyezzük meg.

A mítoszokból és legendákból jött létre a tudomány és a költészet. Vallásdefiníciójában Durkheim kezdetben elimináció révén érvel: elveti a M. Durkheim szerint két ilyen megközelítésmód van. o. hanem társadalmi eredetük van: emberi csoportok hozzák őket létre. a rituális gyakorlatból a jog és az erkölcs. nem merül fel problémaként a számára. o. Ha Durkheimet meg akarjuk érteni. kategorikusan tiltakozik ennek vádja ellen: lNem szabad tehát e valláselméletben pusztán a történelmi materializmus új hajtását látni: ez gondolatmenetünk legteljesebb félreértése lenne. miközben itt is és másutt is alapvetően materialista módon érvel. hogy saját magyarázatában egyesíteni próbálja azokat.). hogy a vallás mindössze más nyelven fejezi ki a társadalom materiális formáit.) A vallás tehát Durkheim számára nem epifenomén. mert velük kapcsolatban fejti ki saját ismeretelméleti és vallásszociológiai megközelítésmódját. hogy mi a vallás. először meg kell határozni. számukra még nem válik szét a természeti és a természetfeletti fogalma. hogy a kategóriák se nem immanensek. és egymással összekapcsolódtak az ezredévek során. hogy a gondolkodás n s így a tudomány n alapkategóriái vallási eredetűek […] Másrészt régóta tudjuk. a vallási gondolkodás termékeil (20. kialakulatlan formában n mindazokat az elemeket tartalmazza. Válasza az. hogy a lprimitívekl számára semmi misztikus nincs a lnagyl természeti jelenségekben. olyan nagy vallások. A buddhizmus lényege az üdvözülés. se nem individuális tapasztalaton alapulnak. a vallásos díszítésekből és kultuszceremóniából a plasztikus művészet. és saját törvényeinek engedelmeskedve mindenféle lehetséges módon burjánzik. . ha nem ismerjük a vallásos hiedelmek kezdeti formáit. az ajándék és a tisztelet a kiengesztelő. A vallás alapvetően társadalmi jellegének kimutatásával egyáltalán nem azt akarjuk mondani. annak mindent megelőző primátusát Durkheim expressis verbis többször is megfogalmazza: lMenet közben megállapítottuk. hogy kezdetben minden gazdasági voltl (1987: 108.). a közvetlen létszükségleteket. számára a priori adottak. ezek következésképpen nem is Hasonló értelemben ír az Année Sociologique 1899. o. vagy másképp: listen nélküli morál és Természet nélküli ateizmusl (39. hogy valamennyi nagy társadalmi intézmény a vallásból született meg.20 Buddha mindebben csak a tan kinyilatkoztatása révén. Müller féle lnatúrmitológiai iskolal magyarázatát. A rokonság alapvetően vallásos kötelékként kezdődött. ennek bélyegét viseli magán […] a kollektív tudat [azonban] nem pusztán a morfológiai alap epifenoménje…l (384. útmutatóként játszott szerepet. azaz másodlagos fontosságú kísérőjelenség: miután egy kollektív cselekvésnek köszönhetően megszületett. ilyen értelemben az egyénen kívül állnak. a vallás nem a rendkívülihez. o. az áldozat és a tulajdonképpeni imádság egyáltalán nem játszanak fontos szerepet. amelyek azután. Az egyik felfogás képviselői (pl. s nem más forrásból ered-e…l (Idézi Lukes 1975: 238. az empirizmus képviselői (pl. 4) a vágy kioltásához illetve a fájdalom megszüntetéséhez meditáció és a tan birtoklása révén juthatunk el. hogy lugyanilyen alapon azt is mondhatnánk. Durkheim mindkettőt elveti. szerződésszerű. IVnV. ám ugyanakkor mégiscsak a tapasztalaton alapulnak. ami már nem magyarázható az őt megszülő társadalomszervezetből. ***** Ahhoz azonban. mondván. a lnégy nemes igazságl. Összefoglalásul elmondható tehát. A Tylorféle animista iskola istenfogalmon vagy szellemlényeken alapuló vallásdefinícióját viszont a buddhizmus alapján cáfolja.). 2) a fájdalom oka a vágy. pozíciója valahol félúton van a kettő között. a természetelleneshez kapcsolódik.Vargyas Gábor: E. hogy la jelenleg ismert legprimitívebb és legegyszerűbb vallástl tanulmányozhassa. hogy a fejlődés egy viszonylag előrehaladott időszakáig a vallási és a jogi szabályok nem különültek el a rituális előírásoktól. Kant) számára a kategóriák megelőzik a tapasztalatot. hogy ez a megközelítésmód vallásmagyarázatára is érvényes. Durkheim egyébként. Nyilván evidenciának tekintjük. Materializmus és idealizmus egyébként békésen megfér egymás mellett Durkheim gondolkodásában n pontosabban ez a kérdés őt egyáltalán nem foglalkoztatja. azaz a tan ismerete és gyakorlása révén érhetnek el. hogy a gazdasági szervezet nem kivétel-e ez alól. Saját világfelfogásunkat. o. kiformálódtak. amelyekben az invokáció. A gondolkodásbeli-ismeretelméleti kategóriák tárgyalása mindazonáltal azért különösen fontos A vallási élet elemi formái és általában Durkheim megértéséhez.). Locke) szerint viszont az ismeretek a tapasztalatból származnak: az egyének hozzák létre és alkotják meg azokat tapasztalataik sokaságából. A másik felfogás. az életről vallott saját filozófiai koncepcióinkat nem érthetjük meg. az engesztelés.l (380. a szerződés. ami pedig a vallást magát illeti. autonómmá válik. hanem a természeteshez. ami szerinte listen nélküli vallásl. részét képezik. hogy leváltak róla. s mindannak. o. az emberi elme immanens részei. hogy a társadalmi élet önnön szubsztrátumától függ. a vallás által születtek. létrehozták a kollektív élet különböző megnyilvánulásait. kötetének előszavában: lA vallás n a kezdetektől fogva. Ez az apriorista tan.) 20 Ezek a következők: 1) a világban a fájdalom megléte a dolgok örökös folyásához kötődik. Durkheim és A vallási élet elemi formái szféra sem oka vagy modellje a másiknakl (1963: XXVI. s az intellektuális tőke évszázadokon keresztül halmozódott fel a létrehozásukra. lÍme. o. amit az emberek kizárólag önmaguktól. 3) a fájdalom megszüntetésének egyetlen módszere a vágy kioltása. a büntetés. Legfeljebb azt tehetjük fel kérdésként. világosan kell látnunk. ami emberi. a lélekről. közösségi és tiszteletkifejező áldozatok átalakulása és így tovább. A kategóriák tehát maguk la vallásban. hanem kizárólag más társadalmi és vallási jelenségekből. a halhatatlanságról. 19 x Created by XMLmind XSL-FO Converter. a strukturális rend kimutatásán túl tehát további magyarázat nem lehetséges.)19 Az ilyen és hasonló okfejtésekre Morris joggal jegyzi meg.

a profán dolgok azok. o. amit a profán és a szent (szakrális) szó elég jól ad vissza. hogy mintegy fél évszázadra meghatározta a vallásról illetve a vallás definíciójáról való gondolkodást.). o. Számára a totemizmus vallás. Így jutunk el a híres meghatározásig: lA vallás szent. vallási Ez az érvelés olyan meggyőzőnek. Lásd Spiro 1972. akik számára a totemizmus a vallás labszolút kezdetel. azaz ha la történelemben nem találunk vallást egyház nélküll (50. a Sínaifélszigeten tett utazása során meglepődve tapasztalta. nincs tartós kapcsolatl. amelyek alapján egyesek a kimondottan megnyilvánulásokat vélik felismernil (42. illetve az egyéni és a közösségi ellentétpárján. sőt lehengerlőnek tűnt. hogy e hiedelmekben osztozik. la varázsló és a hozzá forduló emberek közt. mert a definíció első része a ltények két rendjére is egyaránt érvényes. 21 22 xi Created by XMLmind XSL-FO Converter. Durkheim és A vallási élet elemi formái tekinthetők olyan megkülönböztető jegyeknek. Durkheim előfutárai között külön szólni kell Robertson Smithről és fő művéről. . amely kinyilvánítja azt. nem sok értelme van egy meghatározandó.). Durkheim számára így a különbség a vallás alapvetően társadalmi.) látja bennük. s Frazerrel szemben n aki lnem ismerte fel ezen hiedelmek és rítusok mélységesen vallásos jellegétl n a maga részéről laz emberiség vallási életének kezdő csírájátl (33. Mint azt Spiro leszögezte.). nem pedig egyháza vanl: tehát lnincs mágikus egyházl (51.) lAz emberi gondolkodás történetében nincs még egy példa a dolgok ennyire mélyen különböző. azaz kollektív jellegéből adódik. az ilyen típusú reális definíciók […] a túl szűk meghatározás csapdáját úgy kerülik ki. hogy a túl széles meghatározások csapdájába esnekl (1966: 89. a szent kategóriáját vonja be a meghatározásba: lValamennyi ismert n egyszerű vagy komplex n vallási hiedelem közös jegye az.l (44. Csak az 1960-as években. hogy lmég ha a Theravada buddhizmus ateista lenne is.Vargyas Gábor: E. Márpedig ha la kimondottan vallási hiedelmek mindig közösek egy adott embercsoporton belül.). hogy egy homályos dolog világossá válhat azáltal. akkor sem tagadható.l (53. míg a mágia az egyén dolga. jegyezzük meg máris. ennyire ellentétes két kategóriájáral (46. két egymással szemben álló fajtára csoportosítja. homályos dolgot (a vallást) egy másik homályos dologgal (a szenttel vagy szakrálissal) magyarázni. Bár a Durkheim téziseit ért kritikákra később még ki fogunk térni. Lásd Goody 1961: 146. akárcsak ezen emberek között. o. E helyütt kis kitérőt kell tennünk. vagyis elkülönített és tiltott dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere. és e két osztályt általában világos megnevezéssel illeti. Freud és n első műveiben n Frazer) van egy véleményen. a neotyloriánusok21 fellépése nyomán kezdték megkérdőjelezni. amelynek lényegi magva teistal (1966: 93. az egyéninközösségi.) n fejezi be Durkheim a tylori gondolatmenet cáfolatát. s amelyeknek távol kell tartaniuk magukat az előbbiektőll (48.).). Az újraértékelési folyamatban fontos szerepet játszott a buddhista társadalmakat saját burmai terepmunkájából22 kiválóan ismerő M. hogy a közösség tagjait közös normák fűzik egymáshoz. Ezen a ponton Robertson Smithszel és azon korabeli szerzőkkel (McLennan. 23 Lásd például Eliade A szent és a profán (1987) című művét. aki a vallás definíciójáról írott tanulmányában többek között arra a végkövetkeztetésre jutott. o. és la szent dolgok azok. Meghatározása voltaképp két oppozíciópáron alapul: a szent és a profán. o. Az első valójában egy. o. nem annyira a tan. teológus Robertson Smith 1879 -ben. illetve az azzal izomorf magánnnyilvános ellentétpárra viszont azért van szükség. Wundt.) ***** Ennyi elméleti-módszertani alapvetés után Durkheim rátér az ausztráliai őslakók totemizmusának a tárgyalására. amelyekre e tiltások vonatkoznak. o. mint inkább a vallásos gyakorlat alapján. amely e képzeteket két osztályba. a Lectures on the Religion of the Semites című könyvről. hogy a beduinok vallásában milyen nyilvánvaló nyomai Lásd például Goody 1961. ami nagy hatással volt A vallási élet elemi formái írójára. és közösen gyakorolja az azokhoz kapcsolódó rítusokatl. A konkurens meghatározások cáfolata után Durkheim kifejti saját definícióját. A második ellentétpárra. o. 1978. Jevons. vagyis la varázslónak kliensei. amely már címében is utal erre az ellentétpárra. de megkülönböztetésre szorulnak: a mágiára és a vallásral (49. 24 A morális szó ebben az összefüggésben nagyjából azt jelenti. hogy a Theravada buddhisták egy olyan hiedelemrendszer hivői is egyben. lés még ha el is fogadnánk. o. mint Eliade23. o. Spiro. hogy egy másik homályossal helyettesítjük. hogy jóllehet ez az ellentétpár máig nagyon népszerű és tovább él olyan szerzők műveiben. oldalakon alapul. amely a híveket az egyháznak nevezett morális24 közösségbe egyesíti. a vallás (= egyház) a társadalomé. o.25 Az eredetileg presbiteriánus Biblia-kutató.). amelyeket tiltások védenek és választanak külön. rámutatva módszertani és ténybeli tévedéseire. a vallásnál is szélesebb kategóriát. hogy a […] képzetek olyan felosztását tételezi fel. meglehetősen sok kritikát kapott. o. melyek ugyan rokonságban állnak egymással. 25 Az itt következő gondolatmenet Evans-Pritchard 1965/1971: 63n65.

Durkheim felfigyel arra. És evvel elérkeztünk a lvallási élet elemi formájáhozl vagy lkezdő csírájáhozl.Vargyas Gábor: E. E tárgyakat a lehető legszigorúbb tabuk övezik. a természet periodikus körforgásának biztosítása érdekében a kultuszcsoport tagjai ún.). Mi több. Durkheim a következő elképzeléseket vette át Robertson Smithtől: 1) a primitív vallás alapvetően közösségi vallás. E tekintetben Robertson Smith mind Durkheimet. Az áldozat a város vagy a klán nyilvános ünnepe volt…l (1927: 254. Klasszikus művének fő tétele az. e feltételezése kevéssé volt megalapozott. bár elképzelhető. apjának tekintették. hogy ünnepélyesen megegyék a totemet. Robertson Smith mélyen hitt benne. A tagok. a kultusz alapvetően közösségi jellegű: l…az antikvitásban minden vallás inkább a közösség. Minden csoportnak vannak ilyen tárgyai. természeti fajta.) Az áldozatelméletnél sokkal lényegesebb volt azonban Robertson Smithnek az az elképzelése. mind Freudot félrevezette. Durkheim és A vallási élet elemi formái vannak a totemizmusnak. az egész világra kiterjedő hatalmas irodalomból mindössze egyetlen példát ismerünk arra n az ausztráliai őslakók köréből n. amelyek célja a totemisztikus fajták szaporodásának az elősegítése. akiknél a véres áldozat ismeretlen. A csurunga szó magyarázatát és leírását lásd könyvünk 116n120. hogy a vallásos gyakorlat előbbvaló a hiedelmeknél.l (1965/1971: 64.) Mert lmíg az imádás aktusa megszilárdítja az embert az istenhez fűző kötelékeket. A vallás emellett n folytatja Robertson Smith n sohasem az egyén. Noha. totemmel volt kapcsolatban. mindenki evett a szakrális áldozat nyers húsából és véréből. szomszédaival és honfitársaival együtt. Elmélete szerint a klán tagjai és a totem között vérrokonság állt fenn. állathoz vagy növényhez kapcsolódik. mindenekelőtt a klán mint legprimitívebb társadalomszervezeti forma kultusza. hogy elmélete az összes primitív népre érvényes. melynek során a klántagok nemcsak istennel együtt. számtalan olyan népet ismerünk. hanem a csoportok és a társadalom ügye. E csoportok férfitagjai a felelősek az lÁlomidőbelil ősök és hősök n állat . ami egyben a klán számára emblémaként is szolgál. mint Evans-Pritchard megjegyzi (1965/1971: 63. a totemállat ünnepélyes leölése után. A vallás fő funkciója tehát a csoport összetartozásának és egységének a kikovácsolása. nem a lelkek megváltásához. Szerinte a lprimitívekl hiedelmei gyakran ködösek. xii Created by XMLmind XSL-FO Converter. Ezért a The Religion of the Semitesben figyelmének középpontjában a rítusok. hogy a totemállat elfogyasztása lett volna az áldozatbemutatás és a vallás első formája. Kiindulásként megállapítja. amelyek mindegyike egy-egy szakrális állatfajjal. oldalain. hogy nincs semmiféle bizonyíték rá. mint maga a divinizált klán. 3) a klánisten nem más. kétséges és vitatott. egyben megszilárdítja az embereket egymáshoz fűző kötelékeket isl (1927: 265. lEzen elméletről […] mindössze annyit mondhatunk n írja Evans -Pritchard n. Hozzájuk képest a másik két ldologl: az emblémák által ábrázolt állat vagy növényfaj. hanem isten húsából ettek. s ezen eset jelentősége. illetve akik körében az áldozatnak semmi köze a kommunióhoz. Az emberek szakralitásukat a természeti 26 27 E rítusok Spencer és Gillen nyomán az aranda eredetű intichiuma (ejtsd: inticsiuma) néven váltak közismertté. illetve a rajtuk ábrázolt totemisztikus képmások vagy emblémák szentsége a legnagyobb. vallásuk mindenekelőtt intézményekből és gyakorlatból áll. és miközben ünnepélyes vallási aktus n imádás n révén megerősítette az őt az istenhez fűző kötelékeket. azok jóléte érdekében is ünnepelt. illetve a tagok és az isten közötti rokonságot a klán periodikus ünnepségek során juttatta kifejezésre és erősítette meg. . o. azaz evilági és testi örömök megszerzésére irányulnak. tan vagy dogma. de leginkább mégis néhány kiemelkedően szent tárgyon. egyben megerősítette a családhoz. mintsem az egyén dolga volt. istenével együtt ünneplő ember rokonaival. o. hogy a régi Arábia sémi nyelvű társadalmai matrilineáris klánokból álltak.l (1927: 263. ki-ki magáévá téve így az isteni esszencia egy részét. Szociológiai szempontból tehát isten maga volt az idealizált és istenített klán. illetve rítus. feltéve. hanem a közösség megerősítéséhez van köze. hisz őt a klánalapító ős hús -vér rokonának. hogy egyáltalán hitelességét elfogadjuk. illetve vallásukban nincs hittétel és dogma. Minden vallásnak két oldala van. nagy tisztelettel viseltetnek iránt uk. 2) ez a kultusz totemisztikus. ennek során. a to temizmushoz. közösségi jellegük miatt nem lönzőekl: lAz istene színe előtt. E világrend fenntartása. hogy az ausztrál őslakók társadalma klánokba van szervezve. amit a totemállat képében jelenítettek meg. földfestményeken jeleníthetik meg. Ezeket az emblémákat az őslakók különböző módokon ábrázolhatják: a testükre festhetik. illetve az általuk szimbolizált klán tagjai egyre csökkenő mértékben szakrálisak. mindenekelőtt csurungán27 szokták ábrázolni őket. klánrendszer és totemizmus együtt járnak. és ugyanaz a vér folyt a klán istenének ereiben is. köztük néhányat a legprimitívebbek közül. Ettől függetlenül is. hogy a három összetartozó ldologl -csoportból (embléma. embercsoport) a tárgyak. a társadalomhoz és a nemzethez fűződő kötelékeit is. o. egy-egy lkönyvetl szentel mindegyiknek.26 A klánok mindegyike ily módon egy-egy természeti fajtához. amelyben ő bármiféle vallásos rítus kiindulópontját látja. hiedelem és cselekedet.). Durkheim nagyjából azonos fontosságot tulajdonít mindkettőnek. o. a klán egyben kultuszcsoport is.és növényfajták képében elképzelt kultúrhéroszok. A totemlakoma fő célja Robertson Smith értelmezésében az istennel történő kommunió volt. azok között is elsősorban az áldozatbemutatás áll. ltotemközpontokbanl rítusokat végeznek. noha Smith meg volt győződve róla. homályosak vagy ellentmondásosak. szellemlények vagy istenek.) És jóllehet a primitív vallások lmaterialistákl. o. lLegfelső Lényekl n tevékenysége nyomán létrejött világ rendjének a fenntartásáért.

élő valóság van. lásd Hahn 1980. a lélekhit. a vallás összes fő megnyilvánulási formája. Egyrészt külső. manaszerű személytelen varázserő vagy ltotemisztikus princípiuml van: lA hívő tudatában […] [az] érzések.. s ilyen értelemben a vallás feltételezett evolúciójában az oly hőn keresett labszolút őseredeti kezdetl szerepét játszhatta. Mauss és Hubert 1902n1903-ban (magyarul 2000) egy akkoriban igen befolyásos tanulmányban a mágia eredetét is a manára vezette vissza. amely valamennyiükben egyaránt megvan. és miből származik? Miért van benne minden dologban? lEzek mögött a[z] […] alakok [értsd: a totemek] mögött konkrét. és létrejönnek a törzs vagy frátria egészét tükröző kultúrhéroszok. mindenben jelen lévő és a dolgokat elektromosság módjára élettel feltöltő erőre vezethető vissza. hogy a totemizmus mögött egy kvázi -isteni elv. A vallásnak ekképpen […] értelme és oka lesz […] Fő célja nem az. ez az a jel. hogy e dolgok szakralitása honnan származik? A vallásos szimbólum alatt lhogyan lehet tetten érni az általa kifejezett valóságot. amellyel érintkezésben állunkl (212. a totemembléma olyan.l (179. o. hangya stb. De minek? […] két különböző fajta dolgot fejez ki és szimbolizál.) Azaz la vallási erő nem más. szellemített formájal (318n319. hernyó.) n ez a nagyobb dolog pedig Durkheim szerint a társadalom. az individualizált lélek kivetítődik és objektiválódik: így születnek meg az ősszellemek. Durkheim két legközelebbi munkatársa. a totemül szolgáló növény vagy állat érzékelhető alakjában megjelenítve a képzelet számára. hogy egy társadalomban minden együtt van ahhoz. Ez a vallás elsődleges szerepe.l (196. hogy van rajtunk kívül valami nálunk nagyobb dolog. mint az isten látható testel (208. a totemisztikus princípium szorul magyarázatra. másképpen mondva la szent princípium nem más. vagy Evans -Pritchard kifejezését kölcsönvéve laz egyénben jelenlévő társadaloml (1965/1971: 73. hisz még csak nem is kozmikus jelenségek (lásd natúrmitológiai iskola!). amelyektől e dolgok szent természetüket kapják. Amióta Codrington tiszteletes leírása (1891) révén először bekerült a köztudatba. amelyek segítségével az emberek meg tudják jeleníteni maguknak a társadalmat. kenguru.). mint az isten a hívők számáral (196.). amit totemisztikus princípiumnak vagy istennek neveztünk. amivel egy-egy klán megkülönbözteti magát a többitől […] Ha tehát egyszerre az istennek és a társadalomnak is a szimbóluma. azonosak. s mivel ez a tudat számára csak a totem alakjában jeleníthető meg. tudni kell. az őskultusz. s ekképp magának a vallásnak a magyarázata is voltaképp e kvázi -isteni elv magyarázatára szűkül le. mint a klán embereiben és a totemül szolgáló faj egyedeiben. A kérdés tehát az. mert a társadalom ugyanaz a tagjai számára. lA totem [tehát] mindenekelőtt szimbólum. hogy […] felkeltse az isteni érzetét. mint a klán kollektív és névtelen ereje. s itt tör új utat Durkheim. valami másnak az anyagi kifejezése. o. mint a klán maga. ami megadja igazi jelentésétl? (14. o. De hogyan vált lehetségessé ez az apoteózis? Miért tehetünk egyenlőségjelet isten és a társadalom közé? lÁltalában nem kétséges. amelyekben semmiféle olyan objektív tulajdonság nincs.Vargyas Gábor: E. Durkheim és A vallási élet elemi formái fajtáktól kapják. mint az individualizált totemisztikus princípiuml (242. o. annak különféle aspektusa vagy megnyilvánulási formája. a szellemlényekben és az istenekben való hit. amelynek tagjai. ez volt az az lőstojásl. gyík. hogy a fizikai világról nyújtson az embernek képet […] Hanem mindenekelőtt olyan fogalmak rendszere. többen is n például Marett (1909) n a vallás labszolút kezdeténekl kiáltották ki. Durkheim valójában itt is egy ismeretlent (a totemisztikus princípiumot) egy másik ismeretlennel (a manával) próbál meghatározni. mint a társadalom hiposztaziált. Ebben a Durkheim által felállított tipikus evolúciós sorban már csak az első láncszem. o. o. azaz a társadalom 28 29 Az ilyesféle gondolatmenetre n nyilván Durkheim nyomán n a magyar szakirodalomban is találni példát. mégis hű képet ad […] mert örök igazság az. Ennek zászlaja. Durkheim felfogásában la lélek nem más. azaz hiposztaziálva. hisz azok rokonai: a totemizmusban ember és természeti fajta nem válik szét egymástól.) Sőt. nem azt jelenti -e ez. akárcsak korábban a vallást a lszenttell. hogy e fogalom e korban már a vallás eredetéről alkotott spekulációk középpontjában áll. ami felkelthetné a vallásos érzelmet. a totemisztikus princípium tehát nem lehet más. a törzsek közötti kapcsolatok eredményeképpen az ősszellemek egységesülnek. Ahhoz. . de meghitt kapcsolataikat. o. amire mindent vissza lehetett vinni. a totememblémákban éppúgy. a mágia mind e személytelen. amit klánnak neveznek. Valójában ezt a közös princípiumot övezi a kultusz. nyilván csakis egy olyan princípiumtól származhatnak. s bármilyen metaforikus és szimbolikus is ez a megjelenítés. azaz az egyénekben megtestesült mana. xiii Created by XMLmind XSL-FO Converter. Az előbbiek viszont önmaguktól nem lehetnek szakrálisak.28 Mi is tehát ez a mana. o.). Másrészt azonban annak a meghatározott társadalomnak is a szimbóluma. és a társadalommal fenntartott homályos.) E kérdésre Durkheim válasza az. érzékelhető alakja annak.). de hiposztázis29 formájában. hogy a manára való hivatkozást világosan lássuk. illetve a Legfelső Lény képzete. közönséges állatok vagy növények: nyúl. A kifejezés magyarázatát lásd a 196.). ami n lszemélytelenl lévén n kezdő csíraként minden mögött ott állhatott. hogy isten és társadalom egy és ugyanaz a dolog […] A klán istene. oldal *-gal jelölt szaklektori jegyzetében. o.

külön kell feltárnunk a hatóokot. hanem a valóságban gyökerezik. De kizárólag abban téved. mint azok az érzéki dolgok. Mi ugyanis kijelenthetjük. amely ily módon szent lesz. ahogy megy lefelé […] a szabadjára engedett szenvedélyeknek felszínre kell törniük. bágyadttá. o. A totemállat nem azért kelt vallási érzületet. s amelyek nemegyszer legalapvetőbb hajlamainkkal és ösztöneinkkel ellenkeznek. o. Fentebb már tárgyalt módszertani elvének szellemében (lamikor […] egy jelenség magyarázatához fogunk.Vargyas Gábor: E. más neműek tehát. mert anélkül lehetetlen lenne a társadalmi élet. Amikor az ausztrál ember önmaga fölé emelkedik […] nem egy illúzió rabja. korlátoz. Mauss lAz eszkimó társadalmak évszakonkénti változásairóll (1906. ez a fázis mérsékelt intenzitású.). inkább egyik vagy inkább egy másik tárgyra irányul. amely kiváltotta. ami a vallás születését kiváltotta. hanem hozzáadódik. ún.l (215. hogy életerejének megnövekedését egy állat vagy növény alakjában megjelenő hatalomnak köszönheti.). amely erre természeténél fogva n más tárgyakat kizárva n predesztinálva volna […] Teljes mértékben a körülményektől függ. és milyen funkciót tölt be a vallás azóta? Akárcsak korábban.) 31 A teljes idézet a következőképp hangzik: lLáttuk ugyanis. Az elsőben a gazdasági tevékenység a túlnyomó. felette áll az embereknek. hogy mely tárgy lesz a kiválasztott. amelyet a közösség gyakorol a saját tagjaira. Időnként viszont a népesség meghatározott pontokra koncentrálódik és vallásos szertartást. Úgyhogy nincs is olyan tárgy. Evans-Pritchard szerint llegkevésbé meggyőzől (1965/1971: 75. hogy vajon mi is volt az az ok.l (298. s fülsüketítően zajong.)30 Ily módon a vallási erőt lannak a lelki támaszt adó függésnek az érzete hozza létre […] amelyet a társadalom hatása kelt a tudatokbanl (298. hogy a hívő nem téved. a kulcsot a magyarázathoz itt is a társadalmi élet adja. s egyben jól illusztrálja a társadalomról mint tulajdon törvényeinek alávetett. ahogy a mibenlétét elképzeli.) Ezután következik A vallási élet elemi formái legeredetibb.l (297. mint az istenek. hogy a vallási gondolatokat kiváltó érzés erre vagy arra. de hatékonyságukat nem nekik köszönhetik. és valóban az emberek fölött álló külső erők műve. sui generis valóságról alkotott felfogásátl (1998: 128. la társadalom szétszórtsága végképp egyhangúvá. mint a társadalomnak az egyén felett gyakorolt kollektív hatalma . amikor azt hiszi. fölé van helyezve. Ezek után a lvallás immár nem valami megmagyarázhatatlan hallucináció. o. de bármely tárgy betöltheti ezt a szerepet. lkorroboritl végez.) része: a vallás születéséről szóló rész. miként helyezi Durkheim előtérbe a társadalmit az egyénihez képest. közeledésükből elektromosságféle keletkezik. vagyis erkölcsi erők. a vallási érzületek a tartózkodási helyükül szolgáló tárgy természetétől tökéletesen idegen okokból erednek: annak a lelki támaszt adó függésnek az érzete hozza létre őket. van ilyen hatalom. o. amelyeken megtelepednek. o. mégpedig a társadalom. nem pedig a fizikai világból származó érzetek keltenek bennünk. hogy valamely lény szent jellege nem a benne rejlő tulajdonságokból fakadt. objektiválódó formája. Nem állnak belső kapcsolatban azokkal a támaszokkal.) Mint azt Hamilton írja. hogy megfeledkezzünk önnön érdekeinkről és legyünk a szolgálói. mindenki vadul hadonászik. o. a legközönségesebbek is betölthetik ezt a szerepet: véletlen körülmények döntenek arról. Az ausztrál társadalmak élete két fázis közt váltakozik. a könyv végén: lA vallási erők tehát hiposztaziált kollektív. azaz milyen társadalmi -pszichológiai környezetben jött létre. amelyet betöltl) Durkheim ugyanis arra a kérdésre keresi a választ. . hogy egy erkölcsi hatalomtól függ. ahogyan e lényt a szimbólum segítségével megjeleníti.) 30 xiv Created by XMLmind XSL-FO Converter. amelyeket a társadalom látványa. E dolgoktól kölcsönvehetik ugyan külső. magyarul 2000) írott társadalommorfológiai tanulmányában. kiabál.l (212. amelyek között elhelyezzük őket. és a funkciót. ez az egzaltáció valóságos. M. saját követelésekkel és igényekkel bíró. Durkheim és A vallási élet elemi formái ugyanolyan függőségi érzést kelt az emberekben. lHa összegyűlnek az emberek. amikor úgy gondolja. nem eresztenek beléjük gyökeret […] hozzájuk adódnak. ha valamely tárgyon rögzül. Korrobori idején viszont minden megváltozik. o. anyagi formájukat. még a legjelentéktelenebbek. melytől hamarosan rendkívül felfokozott állapotba kerülnek. o. és mindenfajta lemondástra és áldozatra kényszerít bennünket. mint ahogy a lavina is egyre dagad. A vallásosság világa nem az empirikus természet valamely oldala. olyan gondolatokból vagy érzésekből állnak.l (196n197. amely a többi kizárásával a vallási erőkbe fogadására lenne predesztinálva. mert ilyen vagy olyan formája vagy tulajdonsága van. Ez az érzés akkor tud objektiválódni. ám ugyanakkor legvitatottabb. A kifejezésre jutó érzelmek ellenállás nélkül fölerősödnek a külső hatásokra nyitott tudatokban: valamennyi visszhangot ver a másikban. Elvileg nincs olyan tárgy. akik ellenkezés nélkül vetik alá magukat az akaratának: l…megköveteli tőlünk. A kezdő impulzus […] egyre erősödik. amelyek képében megjelennek. lez a […] jellegzetes idézet jól mutatja. ami a legjobb benne. o. szinte szó szerint azonos formában. szürkévé teszi az életetl (204. E két fázis a lehető legnagyobb ellentétben áll egymással.) Összefoglalva: Ugyanezt a gondolatot Durkheim még egyszer megismétli. Időnként a népesség kis csoportokra oszlik és minden csoport vagy család éli a maga életét. o. ordít. amelyet a társadalom hatása kelt a tudatokban. lA vallási erő [tehát] annak az inspiráló érzésnek a kivetülő.) 31 n vagyis a vallás Durkheim szerint nem más. Valamely d olog szent jellege tehát nem a benne rejlő tulajdonságoktól függ. Ily módon minden pillanatban olyan viselkedési és gondolkodási szabályoknak kell alávetnünk magunkat. amivel csak még jobban fokozza […] a lelki állapotot […] A felforrósodott hangulatban elképesztő cselekedetekre vetemednek…l (204. és ennek köszönheti azt. Nyilván téved. amelyeket nem mi hoztunk létre és nem mi akartunk.

hanem mélyen rejlő okokkal. aki ezután többre képes […]Aki valóban gyakorolt valamilyen vallást. amelyek a társadalmi valóság szimbolikus kifejezései. hogy látszólag a hívő és istene közötti kötelék szorosabbra fonása a szerepük. Az ember nem ismer magára. amely által a hit kifelé is megnyilvánul. a tekintély elfogadásának.) lFreud számára isten az apával. letagadhatatlanul óriási hatást gyakorolt az utána következő nemzedékekre. az a mód.l (382n383. Ha érvelése eddig leginkább szimbolikus volt. a szenvedélyek felerősödnek. aki ne érezte volna kötelességének. de amelyet az első világhoz képest nagyobb tekintéllyel ruház föl. o. lelkesedést […] A kultusz nem pusztán olyan jelrendszer.l (378n379.) 32 xv Created by XMLmind XSL-FO Converter.) fél évszázaddal később. Hogy mi is ez a körülményektől függően más és más formát öltő valódi cél vagy funkció. egy másik világot helyez. mert a lprimitíveknéll nincsenek állami intézmények. l (320. ennek eredményeképpen zajlik. s a társadalmi élet is ugyanebben a ritmusban ingadozik…l (207. o. olyan különleges képességeket és erényeket tulajdonít a köznapi életben észlelt tárgyaknak. ezért a környezetét is átalakítja. amely bizonyos értelemben csak az ő gondolatvilágában létezik. Nem volt olyan kritikusa Drukheimnek.). A kritikákra hamarosan visszatérünk még.) lA közösségi élet bizonyos fokú intenzitása azért tud vallási indulatokat ébreszteni. ezután elméletének pszichológiai és funkcionalista vonásai kerülnek előtérbe. a vallásos gyakorlatnak a vizsgálata is. mert a felhevült állapot már megváltoztatja a pszichikai működés feltételeit. hanem az a láthatatlan hatás. A hívőket ugyanis Lásd még: l…a vallási élet ritmusa csak a társadalmi élet ritmusát fejezi ki. amelyek a kötelező jellegnek érvényt tudnának szerezni. Egyszóval a fölé a világ fölé. s lmár pusztán azáltal is. úgy érzi. derűt. egyedi hatásokban áll. hogy a szakrális ideák. egyszersmind ténylegesen szorosabbra fonják az ember és a társadalom közti köteléket. újból egybegyülekezzen. Bárki bármit is gondoljon az elméletről. Durkheim számára a társadalommal egyenlől n kommentálta Evans -Pritchard (1965/1971: 77. hogy a kultusztól fogja el öröm. ha összegyülekezik. amellyel azok nem rendelkeznek. Durkheim és A vallási élet elemi formái laz ausztrál ember vallási életében […] két fázis váltakozik. az szolgáltat neki lelki békét. bizonyos érzések csakis ilyenkor jelentkeznek. A társadalom csak úgy tudja újraéleszteni az önmagáról táplált érzést. o. amely bár mindig. legy rítus valódi funkciója [ugyanis] nem a látszólag megcélzott konkrét. amelyben a profán élete folyik. o. tudja. Durkheim szerint ugyanis la vallásgyakorlatok valódi igazolását […] nem a látszólag követett célok adják meg. ami a vallás születését kiváltotta. o. Sajátos benyomásai magyarázataképpen olyan tulajdonságokkal ruházza fel a vele közvetlen kapcsolatban lévő dolgokat. amelynek segítségével az ember időről időre újrateremti magát.). A lharmadik könyvbenl tehát Durkheim a vallásos rítusok szerepét és jelentőségét vizsgálja.). Eddig feltárta a hatóokot. magában ebben a forrongásban születhetett meg a vallási gondolatl! (206. hogy meghatározatlan ideig a hitközösség állapotában leleddzen. átalakult.) 32 lA jelek szerint ebben a felajzott társadalmi közegben. o. most tehát arra a kérdésre keresi a választ. amelyekkel általában jellemzik. Olyan ember. ahogy szellemiségünket megérintikl (330. aki a hitetlen számára ismeretlen új igazságokat pillant meg. ***** A képzetek és hiedelmek vizsgálata után azonban hátravan még a vallás másik oldalának. ha szükségét érzi. hogy cselekedni tudjuk általa. a teljes atónia és a hiperizgatottság. hiszen az isten csak a társadalom átvitt megjelenítésel (212. hogy gondolkodásra késztessen bennünket és gazdagítsa ismereteinket […] hanem az.) A rítusoknak tehát funkcionalista magyarázatuk van: valódi funkciójuk a csoport szolidaritásának és kohéziójának a fenntartása és megerősítése. hogy segítsen élnünk. Az istenével kommunióban egyesülő hívő nem egyszerűen olyan ember. hanem egy általánosabb működésben. transzcendentális és kötelező jelleget öltenek? Ez utóbbi különösen azért érdekes és fontos kérdés. Durkheim számtalan megfogalmazásban fejti ki: l…a vallás igazi feladata nem az. hogy lnézetünk szerint gyümölcsöző az az elképzelés. amit a tudatra gyakorolnak. De folyton folyvást nem gyűlésezhet. hogy hit és tapasztalat viszonyában a hitet annyi csalódás után sem kezdi ki a tapasztalás? Hogyan lehet. o. Az életenergiák a végsőkig fokozódnak. . o. mindenütt ugyanaz. o. hogy e nézetekre reflektálva meghatározza saját pozícióját. Az élet követelmény ei nem engedik meg számára. A Durkheim által a rítus funkciójára adott válasz leitmotivja lehetne az a fentebb már idézett kijelentés. hogy aztán. amelyek nem tudatosulnak [bennük]l. hanem olyan eszköztár. a periodikusan megismételt rítusok során kinyilvánítja egységét. a körülményektől függően más és más formát ölthetl (352. a normának való engedelmeskedésnek tehát máshonnan kell jönnie. hogy la rítus a totemállatra gyakorolt állítólagos hatásán kívül a benne részt vevő hívek lelkére is mély hatást tesz. szétszéled tehát. a közösség ezek révén alkotja meg és tartja fenn magát. hogy a társadalmi életet nem a benne résztvevők elképzelései szerint kell magyarázni. E szükségszerű váltakozást követi a szent illetve a profán időszakok szabályos váltakozása. A Robertson Smith-i hatás letagadhatatlan! E funkcionalista magyarázatból egyenesen következik. hogy milyen funkciót tölt be a vallás? Hogyan lehet.Vargyas Gábor: E. az érzetek felajzódnak.

hogy támaszra találnak. e. o. Márpedig ez a lelki újraépülés csakis gyülekezetek. huszonkilenc éves korában. s olyan külső. a tömegek megzavarodnakl. illetve nem teremtheti magát újra.l (383. Kuper: Anthropologists and Anthropology.l (376. hogy összetartoznak. s miképpen kapcsolja ezáltal a hívőket a kultuszhoz. és az összehasonlító vallástudomány képviselőire oly nagy A könyv utolsó részéből bőven idézhetnénk ilyen és hasonló példákat. 34 Ugyanez más megfogalmazásban: l…ami […] a vallási élmény sui generis érzeteinek objektív. amely nem adatna meg neki. (Ezt a művet csak angol hivatkozásból ismerjük n lásd A. amellyel a társadalmi csoport időről időre kinyilvánítja és újra megerősíti önmagát […] úgy érzik. hogy a csoport ilyen vagy olyan gesztusokat végez […] Minden ugyanahhoz a gondolathoz vezet tehát bennünket vissza: hogy a rítus mindenekelőtt olyan eszköz. Bármilyen formát is ölt. sőt funkcionalista magyarázatának nem lenne hosszú előtörténete. nem tudják ugyan.). kongregációk útján történhet meg. Kimutattuk. ehhez pedig az kell. oltalmat kapnak. és ugyanabból a lelkiállapotból származik. pártfogásban részesülnek.). ha csakis egyéni ösztöneit követné. hogy az egyének összegyűljenek.) A totemisztikus rítusokban embert és természeti fajtát rokonság fűzi egybe: l…a rítus nem csupán kifejezi ezt a rokonságot. lvalójában még a leganyagibb jellegű kultuszok létjogosultságát sem az előírt cselekedetsorban kell keresni. o. az egyénekben pedig egyszersmind megerősíti társadalmi lény mivoltukat…l (343. s ha ez a kötelék megszűnik. hogy önmaga fölé emelje az embert. s tudatára ébrednek szellemi egységüknek.) Ahhoz azonban. önnön egységéről alkotott érzést. o. Illusztrációként csak néhány példa: l…a kultusz hatásaké ppen időről időre valóban egy olyan erkölcsi lényt teremtünk újra. hogy […] végső soron […] ezáltal a csoport időről időre újraéleszti az önmagáról. hogy laz emberek az isteneiket saját képükre teremtikl. Itt csatol vissza Durkheim a vallás születéséről adott magyarázathoz: lA társadalom csak akkor tud önmaga tudatára ébredni.) A vallási élet tehát. illetve magának az összegyülekezés tényének.)34 ***** Durkheimnek ezt a funkcionalizmusát osztatlan lelkesedés fogadta.) szerint la tömegeket a ceremóniák tartják egyben. milyen szellemi erőket fejleszt ki. o.) Durkheim olyan nagy fontosságot tulajdonít az összegyűlt embercsoporton belül lezajló tömegpszichológiai folyamatoknak.) 33 Mert valójában lnincs olyan társadalom. Mindenütt ugyanazt a szükségletet elégíti ki. miként ébreszti föl a hívőkben azt az érzést.és ugyanabban az évben lengyelül kiadott egy munkát lPrimitív vallás és társadalomszervezeti formákl címmel. a közös cselekvés által formálja magát […] A vallási erők tehát emberi. hogy szabályos időközönként megerősítse az egységét és a sajátos arculatát biztosító kollektív érzéseket és gondolatokat. olyan mélységekig és olyan sokoldalúan vallás és társadalom kapcsolatára. ha összegyülekezik. Mint Morris megjegyzi. ezt az élet -élményt a hiedelmek képzetekben jelenítik meg.) 33 xvi Created by XMLmind XSL-FO Converter. A társadalom a közös cselekvés útján ébred önmaga tudatára. könyvismertetést írt A vallási élet elemi formáiról (lásd a bibliográfiát). századi kulturális antropológia teljes fejlődése. 3. mert e rítusoktól erkölcsileg megújulnak. o. amelytől éppúgy függünk. esetleges dolog. o.Vargyas Gábor: E. mint a társadalom. ahol az egymással szoros kapcsolatba kerülő egyének közösen nyilvánítják ki és erősítik meg közös érzéseiket. hogy közös érzéseik közös cselekvésekben nyilvánuljanak meg. a rítusok pedig egységbe foglalják és szabályozzák a működését. Radcliffe-Brown. hanem az e cselekvések által előhívott belső erkölcsi megújulásbanl (318. . A csoporttudat biztosítása szempontjából mindegy.l (353. nem más. lDurkheim műve oly sok szövegmagyarázatot és kritikai kommentárt kapott. o. hogy az emberek összegyűljenek. amúgy igen különböző vallásban. szükséges az. sz.l (386n387. hogy hathatnak a dolgokra általuk. ez pedig olyan gondolat-együttesben nyilvánul meg. Nem mintha a vallás társadalmi. összegyűlnek.) 35 A példákat idézi Morris 1987: 111. csak akkor tudja kellő hőfokon tartani az önmagáról alkotott érzést.). Az összegyülekezés felszítja a szellemi és lelki életet. honnan származik ez az érzés. ez teremti meg. szellemi-lelki erők […] [amelyek] a tudatból kölcsönzik alkotóelemeiket. Durkheim és A vallási élet elemi formái valami kellemes érzés fogja el. végső soron lkülső megnyilvánulásait tekintve bármilyen összetett is […] alapjában véve egységes és egyszerű. hogy aztán történetesen miféle érzésekről és miféle cselekedetekről van szó.) lA hívő által a rítusoknak tulajdonított fizikai hatékonyság […] eltakarja valódi létokukat: az egyének és a csoportok azért vélik úgy. mint Durkheim. mindig az a célja. Már Arisztotelész megállapította. 36 Malinowski 1913-ban. amely ne érezné szükségét. A társadalom ugyanis csak valamiféle cselekvés által tudja érzetetni a befolyását. a kínai Rítusok Könyve (Kr. hogy a társadalmat alkotó egyének összegyűljenek és közösen cselekedjenek. ez teremti újjál (328n 329. ha nem teremt egyszersmind ideált is magának […] Mert a társadalmat nemcsak a részét képező egyedek alkotják […] hanem mindenekelőtt az a gondolat. egyetemes és örök okát jelenti. másodlagos. A XX.l (319. mint ahogy az tőlünk függ […] ez a lény létezik: ez a társadalom. hogy a rítus jótékony hatását ki tudja fejteni.35 Ám senki nem mutatott rá korábban olyan meggyőzően. hogy egy helyütt még azt is ki meri jelenteni: lA lényeg az. la rítus tehát csakis arra szolgál. egy kínai filozófus szerint laz emberek egységét a [közös] áldozatbemutatásokon keresztül lehet megerősíteni. o. amelyet a társadalom önmagáról alkot. o. o. o. amely az ekképpen keletkező új életet tükrözi vissza […] A társadalom nem teremtheti meg. ettől azonban az még nem kevésbé valóságosl (330. Malinowski36 és a funkcionalisták munkássága érthetetlen lenne nélküle.l (379n380. A társadalom emeli a hívőt önmaga fölé: egyáltalán a társadalom teremti meg […] Ez magyarázza a kultusz döntő szerepét az összes.l (339. o. magasabb rendű élet-élményben részesítse. 1983]című művének bibliográfiáját. The British School of Social Anthropology [London.

és fordítva: klánok nélküli totemeket is. egyként felel egymásért. A totemek nagy részét ugyanis egyáltalán nem ábrázolják. vérrokonokat egyesítő klán tehát szétszórt. vagy csak az észak-amerikai indiánoknál vannak meg! Végezetül egyáltalán nincs bizonyíték arra sem. a vele szorosan együttjáró totemizmusnak is annak kell lennie. bár az ausztrál őslakók a technikai fejlődés és a politikai szerveződés elemibb fokán álltak. Kérdéses továbbá az a hangsúly is. A totemizmus és a legprimitívebb társadalomszerkezet egymással való azonosításából ráadásul az kellene hogy következzék. 38 Az unilineáris csoportoknál oly fontos jegyet jelölő angol lcorporatel szónak nincs elfogadott magyar fordítása. Van Gennep (1912. Másutt az intichiuma szertartások például ismeretlenek. homogén jelenségnek kezeli. hogy a llegprimitívebbl forma legyen. hordatársadalmakban. miért kellene hangsúlyt fektetni egy ilyen társadalmi csoport szolidaritásának a fenntartására? De még ha el is fogadnánk. 2) módszertani. hogy az ausztrál totemizmus a totemizmus (vagy pláne a vallás) legkorábbi formája lenne. amelyet élete vége felé írt. Stanner (1967). 1920). nemzetség. etnográfiai kifogásokkal kezdve37 Durkheimnek az az elképzelése. zsákmányoló életformában élő ún. amit Durkheim tipikusnak állított be. Sok olyan jegy. a második legalábbis kétséges. kétségkívül a legjelentősebb az összes munkája közül. hogy Durkheim a totemizmust (vallás)történetileg és pszichológiailag egységes. más társadalomszervezeti forma nélkül sehol sem létezik.l (1987: 113n114. amelynek különböző fejlettségi fokai vagy stádiumai vannak. vagy más értelmük van. Ez a mű. valamint művészet) vannak olyanok is. nem világos tehát. az eszkimóknál az egyszerű társadalomszerkezet magasrendű művészetet eredményezett stb. egyéni védőszellem. amit Durkheim a totemek figurális ábrázolására helyez. akkor sem következik belőle. ami kizárja azt. amelyek vagy csak Ausztráliában. hogy a vele együttjáró totemizmus is az. A ltestületil38-szolidáris csoport így Ausztráliában is a néhány rokon családot illetve beházasodott és/vagy befogadott nem-vérrokon egyént egyesítő horda vagy lbandal. átmeneti állapotának áldozata lettl (1967: 240. hogy az egyszerű anyagi kultúra egyszerű társadalomszervezetet és pláne egyszerű vallást vagy művészetet feltételez. Az első tévedés. ennél is fontosabb azonban. magyarra a ltestületil vagy lszolidárisl csoport kifejezéssel írható le a legjobban. 1965/1971). teljesen téves. vagy mondjuk a maláj félszigeti szemangoknál nyoma sincs. mint inkább nyelvi -kulturális jegyekkel rendelkező törzs. hogy klánszervezet és totemizmus kötelezően együtt jár. másutt hiányzik: nincsenek összejövetelek. Ami mármost az ausztráliai etnográfiai tényeket illeti. Nagyjából annyit jelent. ismerünk totem nélküli klánokat. A vallási funkciókat ellátó. két feltételezésen nyugszik: a) mivel a legprimitívebb társadalomszervezeti egység a klán. totemnevek. kozmogónia. amit Durkheim a totemizmusból kialakuló egyéb vallási jelenségek magyarázatára hoz fel: E kritikákat Evans-Pritchard (1956. hogy a totemizmus a zsákmányoló népek szintjén egyetemes jelenség: csakhogy az eszkimóknál. Durkheim és A vallási élet elemi formái hatást gyakorolt. o. Teljesen elfogadhatatlan az az evolúciós séma is. négy és nyolcszekciós rendszerek) illetve fejlett vallási elképzelésekkel jár együtt. és még Ausztrálián belül is specifikus. védőszellemek és titkos társaságok. áldozat. Az is hiba. hogy a totemizmus a legprimitívebb vallási képzet. reinkarnáció. de hozzátehetjük. frátria. Mint azt Goldenweisertől tudjuk (1910). hogy a totemizmus általában a vallás lkezdő csírájal lenne. 37 xvii Created by XMLmind XSL-FO Converter. mint az észak -amerikai indiánok. 3) elméleti kritikák. s bár számos témája nem tőle származik. házassági osztályok: kettő. Ausztráliában például a pattintott kőkori technológiai szint és a lprimitívl zsákmányoló életforma hihetetlenül bonyolult társadalomszervezettel (horda.). kiengesztelés stb.) A könyv fő tételeinek felvázolása után lássuk most a könyvet ért kritikákat! E kritikákat Lukes (1973) nyomán általában három csoportba szokták sorolni: 1) etnográfiai. csak virtuálisan van saját földterülete.) megvan benne. minden magas vallás jellegzetes jegye (lélek. A ténybeli. törzs. rokonsági rendszerük is sokkal gazdagabb és bonyolultabb volt amazokénál. atipikus. szertartások. Semmiféle evidencia nem szól amellett. hogy nehéz elfogulatlanul beszélni róla.és szellemhit. amire Durkheim a művében alapozott. Hamilton (1998) illetve Morris (1987) nyomán foglaljuk össze. hogy a klán a legprimitívebb társadalomszervezeti egység. az észak-amerikai Nagy Medencében élő sosonoknál. Goldenweiser (1917) és nyomukban Lukes (1973). afölötti szinten pedig a nem annyira politikai funkciókkal. és nincs vezetője. illetve fő tétele erősen kétséges. mégis kiemelkedő fontosságú intellektuális teljesítmény. illetve az elemi család. tabu és a ltotemizmus vallásos aspektusal: mágikus szertartások.Vargyas Gábor: E. s így érvelésében rendre a totemizmus ilyen vagy olyan jegyének lkéseiségérel hivatkozik. hogy a csoport testület módjára. o. istenek. a totemizmus fő jegyeinek tartott jelenségek közül (exogámia. A klán ugyanis általában ismeretlen vagy legalábbis nincs nagy jelentősége a legprimitívebb életmódot folytató. nem igaz az sem. tehát maga is vallás. . totemisztikus szervezetük. szakrális tárgyak és ábrázolások. a közép -ausztráliai totemizmus. a totemtől való leszármazás. b) bár a totemizmus lelemil. hogy a klánszervezet önmagában. Először is. Stanner szerint Durkheim laz ausztráliai etnográfia tarka. Sőt. ahol a társadalomszervezet magja a területi szerveződésen alapuló lokális csoport. Az az evolucionista posztulátum pedig.

hogy mana típusú ideák állnának a totemizmus mögött. Ennek a megállapításához esetek széles körének a vizsgálatára van szükség n ezt pedig Durkheim nem végzi ell (Hamilton 1998: 131.l (1965/1971: 78n79. hol lszakrálisl értelemben. ahol a totemizmusnak nyoma sincs. s a ltotemisztikus princípiuml illetve a lmanal közötti különbségtétel homályos és mesterkélt (az előbbi a nemzetséghez kötődik. Sem az egyén. az egyénintársadalmi. varázslók stb. o. mint ahogy n ismét saját példával élve a brúk köréből n a brú sámán is mindenki által ismert és elvárt lmágikusl módszerek segítségével. illetve.Vargyas Gábor: E. szemben a Durkheim által képviselt nézettel. a helyi társadalom teljes nyilvánossága előtt próbálja a betegségokozó szellemeket eltávolítani a beteg testéből. ám az figyelmezteti.) Az általa felhozott példában egy természetfeletti eredetűnek tartott betegség esetén. a védőszellem-hit pedig Goldenweiser szerint ott a legerősebb Észak-Amerikában (a fennsík és a Nagy Medence vidékén). védelmül szolgált számára az elméletének ellentmondó adatokkal szemben is. Az a tény. a társadalmi és vallásos konfliktusokat vagy a vallás nem -integratív funkcióit. hogy a korlátozott anyagra épülő általánosítás mennyiben megalapozott: l…nem lehetünk bizonyosak benne. és felhívta a figyelmet a totem irányában megnyilvánuló szakrális viselkedésmintákra. az amulett és a rontó szubsztancia fogalmait. hogy a rontást lamulettl segítségével elhárítsa. ugyanazt az egy szót vagy fogalmat használják. nehézségek merülnek fel Durkheim vallásdefiníciójával kapcsolatban is. hogy Durkheim itt összekeveri a lnyilvánosl és a ltársadalmil fogalmát. o. 1962b) legalábbis komoly kételyek merültek fel a tekintetben. hogy az őslakók világa lnem oszlik. a méreg. Ami a definíció másik ellenétpárját. Evans-Pritchard például megjegyzi. mint láttuk. a meghatározás e része tényszerűen sem állja meg a helyét. hogy az istenek a totemek szintéziséből jöttek volna létre Ausztráliában. o. hogy ez a szétválasztás értelmetlen. a kettő loly mértékben összefonódik. Eltekintve most attól. sem a társadalom síkján nem lehet őket egymást kölcsönösen kizáró skatulyákba zárni. az is kétséges. Szinte minden kritikusa szemére vetette továbbá Durkheimnek. hogy elválaszthatatlan egymástól. arra. hol lprofánl. amely egy ismeretlent (a vallást) egy másik ismeretlennel (a szakrális) helyettesít be. hogy lhasználhatatlan. valamint az utóbbiból származik). illetve az annak megfelelő nyilvánosnmagán oppozíciót illeti. hacsak a megfigyelt tényekbe nem avatkozunk bele túlzott mértékbenl. a csoport-totemizmusból. ahol az egyikből kilépnénk. hogy limitált számú. tehát az legyéni totemizmusl nem származtatható. Végezetül Lévi-Strauss munkássága óta (1962a.). amikor belépünk a másikba. Jóllehet véleményét az ausztrál kutatók egy része kezdettől fogva elutasította. mint a papnak. Hol húzzuk meg egy ilyen esetben a szakrális és a profán határát? Hasonló n saját n példával élve egy közép -vietnami hegyi törzs. Elég nehéz így a két világot szétválasztani egymástól! Az ausztrál anyagot belülről ismerő Stanner joggal mondja e dichotómiáról. Áttérve mármost a módszertani kritikákra. hogy a definíció valójában tautológia. a brúk köréből. Lévi-Strauss felfogásában a totemizmus lgondolkodásmódl. hogy egyetlen alapvető példával igazolni lehet egy elméletet. hogy a megvizsgált vallás lényegi vonásai azonosak a vallás általában vett lényegével. Mint ismeretes. o. aminek lényege az. hogy a szakrálisnprofán ellentétpárt túlzottan merev dichotómiaként kezeli. míg az utóbbi kötetlen és szabad. Már utaltunk a szakrálisnprofán ellentétpárral kapcsolatban felmerülő problémákra. és ezért nem is szabad elméletileg sem két osztályra osztanil (1967: 229n230. hogy a társadalomszervezetet totemizmus nélkül is kivetítik a kozmológiába. hogy a totemizmus egyáltalán vallás-e. kifogás elsősorban Durkheimnek azt a módszertani posztulátumát illette. vagy kimutathatóan nem totemisztikus eredetű. Ugyanakkor. nemcsak lklienseil: a Malinowski által leírt trobriand -szigeteki lkerti varázslól a falu összes tagja számára elvégzi sorban a kertek termékenységéhez szükséges mágiát. hisz gyakori tény az. Továbblépve az általánosabb etnográfiai tények felé.) szerepét. és előfutára az utóbbinak. mert az méreg. mindenekelőtt a vallásos vezetők (próféták. Durkheim és A vallási élet elemi formái nincs bizonyíték rá például. pluralisztikus. merész általánosításokat tett egyetlen vallás sovány talaján. xviii Created by XMLmind XSL-FO Converter. A kozmológiai osztályozás például bizonyosan nem a totemizmusból ered. Így aztán elhanyagolta az egyének. mint ahogy nincs bizonyíték arra sem. hogy túl sokat ne vegyen be egyszerre belőle. mint azt Lukes megjegyezte (1973: 479. a beteg morális állapota és a szellemvilág közbeavatkozása. brú nyelven ugyanazzal a szóval (rahau) nevezik meg az orvosság. . Az ilyen esetben ugyanis mindig kétséges. ráadásul azt a vallást is saját elmélete fényében értelmezte. A mana egyébként is kissé ldeus ex machinal módon kerül Durkheim érvelésébe.). annyi bizonyos. A varázslónak éppúgy egyháza van. ahol valamiféle elkövetett morális vétség miatt büntetésképp a szellemek megbetegítik a pácienst n ami meglehetősen közismert etnográfiai tény n szétválaszthatatlan egységet képez a három összetartozó dolog: a fizikai szimptóma. hogy megrontsa azt. majd betegségéből nem gyógyulva kér néhány pirula gyógyszert az épp ott tartózkodó antropológustól. s az illető elmegy egy másik sámánhoz. bár jól dokumentált esetre korlátozta magát. Amikor tehát egy rosszindulatú sámán mágikus szubsztanciákat lövell áldozatába. hogy a természeti fajták csoportjai közt felismert különbségek és hasonlóságok szolgálnak modellül az embercsoportok osztályozására. hogy a Durkheim által a totemizmusban felismerni vélt számos jegy (például az áldozat) vagy teljesen hiányzik az ausztrál anyagból. monisztikus.).

ahogy ezekről a külső megfigyelő vélekedik. szembeszállva a csoportmentalitással. A vallási élet elemi formái minden pozitívuma n nagyszabásúsága. o. amelyek Durkheim szerinti funkciója a társadalmi szolidaritás megerősítése. . hogy az egyén igenis ki tudta vonni magát a társadalom kényszerítő hatása alól. hogy Durkheim látószögéből teljesen hiányzik a kérdés. az isteni. Ráadásul Durkheim e magyarázat során a rá oly jellemző39 körkörös érvelés vagy petitio principii hibájába esik: a kollektív érzelmi felajzottság vallásos hiedelmeket és rítusokat hoz létre n holott ez az állapot már feltételezi e hiedelmeket és rítusokat. miért tükrözhetik a vallásos elképzelések a társadalmi szerkezet bizonyos aspektusait. illetve vallásreformátor. Durkheim és A vallási élet elemi formái Az egyén szerepét illetően például Goldenweiser (1917) joggal kifogásolja.). az nem játszik fontos szerepet annak magyarázatában. és azt állítja. eseményről vagy hiedelemről. Az előbbi azt fejezi ki.) ***** Lásd Lukes 1973: 31. Ezt az egyoldalúságot Van Gennep úgy foglalta össze (1920: 50. s hogy épp a vallás révén tudott ellenállni a társadalomnak. hogy vallásmagyarázatában ellentmond a saját maga által felállított szabályoknak és társadalmi tényeket pszichológiai tényekkel próbál magyarázni. hogy szoros kapcsolat áll fenn vallás és társadalom között. amik következtében viszont elvégzik a rítusokat… Számos egyéb fontos kérdéssel kapcsolatban is nehézségek merülnek fel.l (Hamilton 1998: 135.). aki rendkívüli körülmények közé kerül. A vallás születésével kapcsolatban nem véletlenül mondja Evans-Pritchard. A rítusok létrehozzák a felhevült lelkiállapotot. hogy az ausztráliai őslakók sajátos lelkiállapotban vannak. Mindkét kategóriára jellemző. 39 40 xix Created by XMLmind XSL-FO Converter.). hogy Durkheim a totemből egyfajta ltársadalmi Logostl csinált. hogy a totemvallást […] a kis tömegben összegyűlt egyének emocionális izgatottságából. Evans Pritchard szerint lbárhogy is bűvészkedik az olyan szavakkal. Pedig ez a szerep Goldenweiser szerint kétféle is lehet: lehet egy átlagos egyén. mint amit ő feltételezett. akitől természetfölötti hatalmat és tulajdonságokat kap. A vallásos élményt és extázist itt. o. A vallás legalább annyira szétválaszt. Életük önmagában is látványos cáfolata Durkheim elméleténekl (1917: 124. aki ifjúavatáskor visszavonul az erdőbe. éleslátása n ellenére is egyoldalú. A vallás és társadalom közti szoros kapcsolatból és számtalan megfelelésből még nem következik. hogy a cselekvők vagy résztvevők mit gondolnak egy adott cselekvésről. mint amennyire egybeköt. azaz az lémikusl41 nézőpontot. koherenciája. ami létrehozza a hiedelmeket. Ugyanígy a vallás kizárólagosan integráló funkciója is kérdéses. böjtöl. Ezek figyelembevétele természetesen lnem egyenlő azzal. és magányban élnek. mint intenzitás és forrongás. hogy a társadalmi nyomás nemcsak morális. hogy soha nem jöhet szóba más tényező a résztvevők saját helyzetértékelésénél. Az elsőre jó példa az az indián. Ha viszont tényleg abban vannak. megtisztítja magát. az már problematikus. nem más. a magányban élik meg: l…az istenük önmagukban van. De amikor Durkheim tovább megy ennél. hogy időről időre visszavonulnak a társadalomból. holott legalább annyira igaz az is. nem tudja elkendőzni azt a tényt.40 Sok példát ismerünk ugyanis arra. Így még ha Durkheimnek igaza is van abban. a tyúk vagy a tojás n teszi fel a kérdést. illetve arra is. lhogy a társadalom maga a vallásos elképzelések eredete. hisz valójában azoknak a kifejeződése! Ugyanezt mondhatnánk a rítusokról is. így például a társadalomnak az egyénre gyakorolt hatásával kapcsolatban. sem azzal. Ezért ezen állat földi másait nem eheti meg. majd víziói során egy állat válik a védőszellemévé. hogy amikor azt megértettük. azaz hogy a vallás a társadalom szimbolikus reprezentációja. o. akkor minden bizonnyal az elvégzett rítusok illetve az azokhoz kapcsolódó hiedelmek miatt vannak abban. Végezetül igen kérdéses az a funkcionalista hozzáállás is. illetve lehet egy kivételes egyéniség is. mindent felölelő fons et origója. Az persze közhelyszámba megy.Vargyas Gábor: E. hogy a vallásos érzelem tárgya. azaz egyfajta tömeghisztériából próbálja levezetnil (1965/1971: 82. Az elméleti kritika első része Durkheim központi tételére vonatkozik. oldalakon alapul. hanem immorális hatást is ki tud fejteni. A rítusok tehát nem lehetnek ezen emóciók okozói! Az okfejtés zárt körben forog: mi volt előbb. akkor már mindent megértettünk […] Ugyanilyen szélsőséges azonban Durkheimmel azt állítani. A Durkheim állította okon kívül sok egyéb oka akad annak. A másikra példaként szolgálhat az összes próféta és vallási tanító vagy vallásalapító. hogy a társadalmak erkölcsi közösségek. hogy nincs bizonyíték rá. vagy a vallásos érzelmek tárgya.). amely a vallási hiedelmek és rítusok magyarázatában teljesen figyelmen kívül hagyja a hívők vagy cselekvők véleményét és magyarázatait. erkölcs és társadalom viszonya sokkal bonyolultabb annál. a vallási különbségek gyakran vezettek feszültségekhez és konfliktusokhoz n márpedig Durkheim a vallásnak ezt az oldalát teljesen figyelmen kívül hagyja. 41 lÉmikusl és létikusl nézőpont: a lfonémikusl és lfonetikusl kifejezéspár mintájára megalkotott terminus technicus a lbelsől és a lkülsől látásmód megkülönböztetésére. az utóbbi pedig azt. hogy e rítusokon keresztül fejeződik ki a társadalmi csoport n már meglévő n szolidaritása. Ezen túlmenően a kritikák joggal vetették Durkheim szemére. mint maga a társadalom. hogy amit az érintettek gondolnak cselekvésükről. a tömegtől. Az innen következő gondolatmenet Hamilton 1998: 131n137. o.l (Hamilton 1998: 133. o. amelynek értelmében a társadalom a vallás (továbbá a morál és a tudás) egyedüli.

akkor mégis mi az.). lelső világmagyarázatl. Az a tétel. aki szerint lDurkheim a távolból sok tekintetben briliáns módon látott belel az ausztráliai őslakók vallásába (1967: 240. Durkheim és A vallási élet elemi formái Ha a könyvet ennyi jogos bírálat és kritika érheti.) E vélemények. mint azt Durkheim tette. o. Ennek megfelelően a mű központi tézis. integráló funkcióit. A második formában a vallás a társadalmi kapcsolatok szimbolizálásának és dramatikus kifejezésének módja. vagy A. hogy a vallásos gondolkodást kognitív tevékenységként kell felfogni. de műve örök inspirációul szolgál. klasszikus művelőjének tekinti. b) interpretatív. De nehezen tudok bármiféle tudományos valóságot és igazságot tulajdonítani neki. xx Created by XMLmind XSL-FO Converter. aki L. hogy Durkheim milyen mélységig volt képes belelátni abba Spencer és Gillen. hogy a vallás a társadalmi valóság tükrözésének sajátos módja. az ausztrál specialisták elismerése márcsak azért is mérvadó. Elkin. Leach. b) A második. . még akkor is. mint ami társadalmilag meghatározott. A vallási élet elemi formái máig nem szűnő csodálat és inspiráció forrása. hogy a vallásos hiedelmek. ma is a vallás szociológiai és szociálantropológiai tanulmányozásának az alapja.l (Idézi Lukes 1973: 479. hogy az emberi világot érthetővé és értelmessé tegye. és fenntartja a társadalmi n s ezáltal egyben egyéni n életfeltételeket. Van Gennep a következő módon ír erről: lNem tagadom. a szociológia és a vallástudomány is saját tudományága előfutárának. valamiféle mitológiai szociológia. c) mint aminek funkcionális társadalmi következményei vannak (azaz ami visszahat a társadalomra). a) A kauzális hipotézis lényege. 1937)című művéről írott könyvismertetésében a következőket írta: lAmióta betekintést nyerhettem az őslakók életébe Ausztráliában.). megalapozójának. forrongásban születnek meg és/vagy születnek újjá. hogy a vallás és a rítus társadalmi kapcsolatokat fejez ki és dramatizál. a mohamedán kommentátorok és a katolikus skolasztikusok együttesen vett legjobb konstrukcióival veszi fel a versenyt. mivel egészében olyan elemzéseken és magyarázatokon alapul. o. a vallásos rítus és ábrázolások pedig az egymás kölcsönös tudatára ébredés módozatai. o. mert. mindig elámulok azon. ami kétféle formában valósulhat meg: kognitív és expresszív formában. Az első formában a vallás a világ megértésének egyfajta módozata. oldalakon és Lukes 19 87-en nyugszik. illetve előre látni azok tudomány általi háttérbe szorítását.és hipotézisrendszerét Lukes három részre bontotta: a) kauzális. Warner A Black Civilisation (New York.) Hasonló szellemben nyilatkozik Stanner. s hogy a nem-empirikus. és általában a szimbolizmus és az ideológiai integráció kutatásában is irányt mutat: az amerikai neodurkheimiánus iskola képviselői például a politikai rítusok modern társadalmakbeli integratív funkcióját vizsgálták! Mindezen okok miatt. illetve néhány más szerző művein keresztül. ami egyszerűségében és átfogó jellegében a hindu metafizikusok. interpretatív hipotézis lényege. Strehlow. hogy a vallást valamiféleképpen a társadalmi szolidaritás fenntartása szempontjából tárgyalják. Durkheim pozícióját nem lehet telj es egészében elfogadni. a kollektív képzetek intenzív társadalmi hevületben. E szimbolikus -expreszívdrámai vallásfelfogás fő képviselői E. hogy a vallás folyamatosan újraalkotja a közösséget azáltal. ma is élő antropológiai tradíció. R. Durkheim egyik legádázabb kritikusa. máig hat. hogy a társadalmi valóság és a vallásos jelenségek egymásra vonatkoztatását nem oly egyoldalúan végezzük. Ezek a központi tézisek vagy hipotézisek nagy hatást gyakoroltak. P. Még általánosabban. amelyek megbízhatóságát az etnográfusok nem tudják elfogadni. Az az elgondolás. A vallási élet elemi formái lnem annyira ausztrál etnológiai tanulmány vagy általános valláselméleti mű. társadalmilag meghatározottak. Ugyanígy máig érezhetően jelen van az a felfogás is. mint Lukes megjegyzi. e megközelítésmód fő képviselője Radcliffe-Brown volt. mint ahogy társadalmilag meghatározottak a gondolkodásbeli kategóriák is. a rítusok. többek között a kulturális antropológia. o.és tudásszociológia kutatói még nem aknáztak ki eléggél (1987: 518. amelyek maguk is vallásos eredetüek. Durkheimet számos tudomány. A társadalom és a vallásos jelenségek különféle típusú kapcsolatait vizsgálva Durkheim lényegében háromféle módon tekintette a vallást társadalminak:42 a) úgy. Beattie. ami miatt A vallási élet elemi formái oly megkerülhetetlen alapmű ma is? Erre próbálunk meg röviden választ adni a következőkben. sőt gyakorolnak máig a társadalomtudományokra. Az az elképzelés. és c) funkcionális hipotézisekre. Firth és J. és jelenleg is érvényesek n feltéve.Vargyas Gábor: E. A vallási élet elemi formái 42 Az itt kifejtett gondolatmenet Lukes 1973: 459n477. mint inkább ideák tárháza. b) mint ami megtestesíti a társadalmi realitásokról alkotott képzeteket (azaz ami tükrözi a társadalmi valóságot). a szakrális lények. amelyet a vallás. a totem a klán lzászlajal vagy lgyülekező központjal. amelyek között megszülettek . ha n mint láttuk n Durkheim elavult tömegpszichológiai magyarázata mára már nem elfogadott.l (1920: 49. s azokat a társadalmi struktúrákat tükrözik. az ausztráliai antropológia egyik alapító atyja. c) A funkcionális hipotézis lényege. hogy a vallásos hiedelmek és gyakorlat társadalmilag meghatározott. hogy megerősíti az egyént a társadalomhoz fűző szálakat. a jogos kritikák és fenntartások dacára is. Végezetül Durkheim hipotéziseinek szuggesztivitása túlmegy a vallás kutatásán. Ily módon Durkheim egyszerre tudta kimutatni a hitből és gyakorlatból álló vallás egyetemes. természetfeletti világnak alapvető szerepe van abban. hogy az egész konstrukció szellemes és eredeti.

hogy a XX. végre meg lehetett kísérelni elhelyezni őket egy átfogó. in chief): The Encyclopaedia of Religon. Durkheim. 3. Budapest. o. 528n547.: Kinship and Marriage among the Nuer. E. 1940. Budapest. Huszadik Század. H. kipécézett példák segítségével […] Első ízben történt. E. 1956. Oxford. R. századi társadalomtudományra rányomta bélyegét. Európa.: A szent és a profán. mint inkább azon szomorú meggyőződésünk okán. (Részlet alVallási élet elemi formáil című könyvből). 1909. A kutatás végre kiszabadulhatott annak a választási kényszernek a fogságából. s amely az egész XX.New York n London.: The Melanesians. Clarendon Press. Eliade. Clarendon Press. In: Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. és hagyja. Durkheim. 1978. Ezt a hatást.: The Mystic Rose. Mindazok.: The Nuer. 1n2. A távoli végvárakból.: Nuer Religion.: A szociológia módszertani szabályai.: Az osztályozás néhány elemi formája. kiadás: 1957. Macmillan Publishing Company. akik azóta valamit is tettek azért. hogy értékét leleteinek bizarr és idegen volta határozza meg. Bibliográfia Codrington. kiadás: 1926. Angolul: The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology. a viselkedésformákat és hiedelmeket felölelő tipológiai rendszerbe. M. (ed. E. ahol a kortárs etnológia szert tett fegyvertára egy részére. M. mint hogy utószónkat a tőle vett idézettel zárjuk: lDurkheimmel az etnográfiai kutatás céljai és módszerei gyökeresen átalakultak. kiadás: 1937. o. o. 1987. Studies in their Anthropology and Folklor. A. hogy a módszeresen elemzett és osztályozott etnográfiai megfigyelések nem kuriózumok és aberrációk gyűjteményeként vagy a múlt emlékeiként jelentek meg.) 1. Oxford. 5. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. századi francia társadalomtudomány egy másik óriása. 1951. Evans-Pritchard. hogy vagy beéri egy régiségkereskedő kíváncsiságának a kielégítésével. n Mauss. Durkheim. hogy […] egy állhatatlan tanítvány tisztelegjen az Année sociologique folyóirat alapítójának emléke előtt: e lap volt az a varázslatos műhely. 2 vols. talán az a tény is jól mutatja. Vallástörténeti kutatás és módszertan 1912-től napjainkig.l (2001/II: 46. Paris. Eliade. 4. 1987.: Les formes élémentaires de la vie religieuse. 2002.l (2001: 7. 417n442. E. In: Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. rész. ahol addig időzött. Lévi-Strauss 1958-ban. 4. Durkheim és A vallási élet elemi formái pedig a megjelenése óta eltelt csaknem száz év ellenére is megkerülhetetlen alapmű. az etnográfia végre bekerült a tudomány városának szívébe. vagy elfogadja feladatául az emberi nem eredetéről és fejlődéséről szóló spekulatív hipotézisek a posteriori illusztrálását. E. Eliade. Durkheim jelentőségét. Allen and Unwin. Oxford University Press. E. továbbá számos újranyomás). évfordulóján Strukturális antropológia című kötetét Durkheim emlékének dedikálta: lTalán megengedhető. 13 vols. Durkheim. . Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. hogy ezt a helyét megőrizze.) Két évvel később ugyancsak ő volt az. Clarendon Press. A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic people. 1978. kiadás: 1968). 1912 (2. o. Alcan. E. Cartaphilus. o. M. Evans-Pritchard.: Az eredet bűvöletében. Evans-Pritchard.: lA vallásos gondolat eredetéről alkotott klasszikus rendszerek kritikai vizsgálatal. amely nemzedékek látás és gondolkodásmódját befolyásolta. Budapest. 255n334. Crawley. 3. Nem tehetünk jobbat. 21n160. kiadás: 1925. nem is annyira hálátlanságból. aki a Durkheim-évfordulóhoz kapcsolódóan megkapóan frappáns módon foglalta össze Durkheim jelentőségét a minket itt közelebbről érintő kulturális antropológia szempontjából. M. E. London. hogy e vállalkozás ma meghaladná erőnket. Oxford. E. Budapest. New York. de amelyet hagytunk hallgatásba és feledésbe merülni. kiadás: 1960. Macmillan 1915 (2. 1891.Vargyas Gábor: E. köntörfalazás nélkül beismerték: Durkheim nyomdokain járnak. E. Durkheim születésének 100. xxi Created by XMLmind XSL-FO Converter. 1902. kiadás: 1954. Oxford. E.

G. L. xxii Created by XMLmind XSL-FO Converter. (ed. Folklore. Lévy-Bruhl. Leach. Lévi-Strauss. ember. Mauss. M. Cohen and West. PUF. 1998. M. Fortes and G.: La Mentalité primitive. 2001. Lukes. Paris. o. E. társadalom. Budapest. 1956.: Religion and ritual: the definitional problem. B. Edinburgh. o. 1899. Pickering. 1965. I.: lReligionl. Paris. 113n124. Smith. Gondolat. 1904. 525n531. 179n293. British Journal of Sociology.: Theories of Primitive Religion. Evans-Pritchard. 1962a. G. L. n F. W. F. E. Lukes. Kossuth. 43n46. Goldenweiser. 1927 (1. A. Journal of American Folklore. Francia kiadás: La religion des primitifs a travers les théories des anthropologues. Hamilton. W. E. R. Osiris.: La pensée sauvage. Cl. S. R. Mauss: Primitive Classification.: Istenek és népek. London. 1910/XXIII. köt. Budapest. . Cl. 49n191. 1971. o. B. 1927. Paris. E. London. J. (H. Firth. M. Blackwell. W. Goldenweiser.: The Treshold of Religion. AduPrint.: Le totémisme aujoud’hui. J.: Les Fonctions mentales dans les sociétés inférieures. In: The Institutions of Primitive Society. The Journal of Philosophy. Paris. in chief): The Encyclopaedia of Religion. 1965. Malinowski. 1975. Hahn. Alcan. M. (eredeti francia megjelenés: 1902n1903). Budapest. Gillen: The Native Tribes of Central Australia. (eredeti francia megjelenés: 1906). W. E. Osiris. R.: Totemism. A. 1962b. 142n164. 1961/12.: E. R. Durkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuse című művéről.: Religion and Society: A Critique of Emile Durkheim’s Theory of the Origin and Nature of Religion. 49n191.): Durkheim on Religion: A Selection of Readings with Bibliographies and Introductory Remarks. Penguin Books. Paris. Spencer. In: E. S.Vargyas Gábor: E. Layard. n F. B. Minerva. an Analytical Study. o. Beuchat közreműködésével): Tanulmány az eszkimó társadalmak évszakonkénti változásáról. 1914). Goody. Gillen: The Northern Tribes of Central Australia. Durkheim és A vallási élet elemi formái Evans-Pritchard. Cl. Evans-Pritchard. Oxford University Press. Spencer. Marett. Psychology and Scientific Methods. Oxford. 1973 (reprinted with new preface in 1985). Lévi-Strauss. Plon. M. Budapest. B. A. J. In: Mauss: Szociológia és antropológia. E. Mauss.: Vallás. Alcan. 1913/24. Needham.: Aranyág. S. Black. 1963. J. Lévi-Strauss. R. London.: könyvismertetés E. R. A Series of Broadcast Talks by E. Durkheim n M. 1966.: lDurkheim. 2000. II. J. J.: Tanulmányok a történelmi materializmusról. Labriola.: Mit köszönhet az etnológia Durkheimnek?In: Strukturális antropológia InII. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Oxford.: Lectures on the Religion of the Semites. Hubert közreműködésével): A mágia általános elméletének vázlata. Budapest. kiadás: 1889). Petite Bibliotheque Payot. (H. London. Lienhardt. Methuen 1909 (2nd revised and enlarged ed. Pertistiany. In: Mauss: Szociológia és antropológia. 1916. Boston. Émile (1958n1917)l n címszó.: Introduction. o. His Life and Work: A Historical and Critical Study . Gluckman. Frazer. In: Eliade (ed. Lévy-Bruhl. 1917/XIV. 1987. B. Budapest. Durkheim. 1980.

1978.: Reflections on Durkheim and Aboriginal Religion. E. Van Gennep. No. New York.: Buddhism and Society: A Great Tradition and Its Burmese Vicissitudes. 3. Revue de l’histoire des religions. E. . Stanner. Durkheim és A vallási élet elemi formái Spiro. London. A. 85n126.: L’état actuel du probleme totémique. M. 1966. Van Gennep. Freedman (ed. London. 2n23. E.: Burmese Supernaturalism.: Religion: Problems of Definition and Explanation.:Publications nouvelles sur la théorie du totémisme. H. o. M. Harper and Row. In: Banton. 1912/LXV.): Social organisation: Essays presented to Raymond Firth. Institute of the Study of Human Issues.Vargyas Gábor: E. In: M. o. M. W. Paris. A. M. Spiro. /ASA Monographs 3.: Anthropological Approaches to the Study of Religion. 1972./ Tavistock. xxiii Created by XMLmind XSL-FO Converter. Spiro. E. 1920. 1967. Philadelphia.

.

Mindenesetre ez semmiképpen sem lehet egy szociológus álláspontja. hogy ha a vallási gondolat legmagasabb formáit a legalacsonyabbakéhoz hasonlítjuk. Hanem mint minden pozitív tudomány. hogy a valósághoz tartoznak és a valóságot fejezik ki. . ahogyan azt egy etnográfus vagy egy történész tenné.A kutatás tárgya: Vallásszociológia és ismeretelmélet 1. I E könyvben a jelenleg ismert legprimitívebb és legegyszerűbb vallást fogjuk tanulmányozni. mert bármi másnál alkalmasabbnak tűnt számunkra az ember vallásos természetének a megértésére. másodszor. s nagy a kísértés. mert akkor nem maradhatna fönn tartósan. Itt most nem célunk annak felderítése. és a történelem kezdeteihez térünk vissza. mint majd látni fogjuk. amelyektől elhatároljuk magunkat. Ha azt állítjuk. Mindegyik igaz a maga módján: bár különböző módokon. és nevezzük az ilyen társadalomban élő embert primití vnek. azzal a bizonyossággal tesszük. azaz az emberiség egyik alapvető és állandó aspektusának a feltárására. mindegyik az emberi lét adott állapotára ad választ. több fogalommal és kevesebb érzéssel vagy képpel él. azzal óhatatlanul ez utóbbiak szintjére alacsonyítjuk le őket. s Ugyanebben az értelemben mondjuk valamely társadalomról. hogy az ausztrál törzsek kezdetleges kultuszán keresztül könnyebben megérthetjük mondjuk a kereszténységet. mint a történelem vagy az etnográfia. hogy vizsgálódásunk szempontjából a legprimitívebb. a tudomány feladata. hogy az emberiség jelenének megismeréséhez először is hátat fordítunk e jelennek.1. Egy vallási rendszerről akkor mondjuk. hogy ezt az elvet nem veszik figyelembe. éppen azt vetjük a szemére. A kifejezés nyilván pontatlan. ez az elv folytonosan vissza fog térni a következő elemzések és viták során. ha pedig gondosan definiáljuk a jelentését. azzal nem azt feltételezzük-e. fejezet . akiket joggal illettek e kifogással. hogy megtalálja azokat. hogy valóban voltak-e olyan tudósok. ha ezt a vallást korábbi vallások elemeire való hivatkozás nélkül tudjuk megmagyarázni. amelyeket egyszerűségben1 egyetlen más társadalom sem halad meg. s azon iskoláknak. hogy a kereszténység ugyanabból a gondolkodásmódból fakad. Nem kizárólag azzal a szándékkal igyekszik megismerni a civilizáció letűnt formáit. hogy semmilyen emberi intézmény nem alapulhat tévedésen és hazugságon. Különösnek találhatják. aktuális valóságot magyarázza. de nehezen kikerülhető. akkor e hiedelmek és vallási gyakorlatok zavarba ejthetnek minket. ami a szóban forgó kutatási eredményeket előre minősítetve egyben védhetetlenné is tette azokat. Ha a szertartásoknak csak a betűjét nézzük. E rendszer szervezetét olyan pontosan és híven igyekszünk leírni. azon belül is a ma embere. A szociológia más problémákat vet föl. Tehát a következőkben tárgyalandó archaikus vallást nem azon egyszerű öröm kedvéért tanulmányozzuk. A hívő által önmagának vagy másnak adott magyarázat természetesen lehet téves. úgy tartják. Általános vélemény szerint ugyanis az egyes vallásoknak más és más az értéke és tekintélye. mert ez érdekel bennünket a legesleginkább. akkor nem zavaró. Olybá tűnik tehát. ezt szándékozzuk elemezni és megmagyarázni. elsősorban az a célja. Alapjában véve tehát nincs téves vallás. az igazi okok azonban ettől még nem szűnnek meg létezni. hogy megismerje és rekonstruálja azokat. A szimbólum alatt azonban tetten kell érni az általa kifejezett valóságot. gondolatokban vagy érzésekben gazdagabb. ha a következő két feltételnek tesz eleget: először is olyan társadalmakban van jelen. 1 1 Created by XMLmind XSL-FO Converter. hogy furcsaságairól és különösségeiről mesélhessünk. hogy a hozzánk közel álló. hog y az olykor-olykor a primitív vallásoknak tulajdonított elméleti jelentőséget a szisztematikus vallásellenességre utaló nyomnak tekintették. De feladatunk ebben még nem merül ki. a legkülönösebb mítoszok is valamiféle emberi szükségletet. hogy primitív. Nyilván nem lehetetlen hierarchikus rendben tárgyalni őket. s akik a vallástörténetből és a vallásetnográfiából vallásellenes hadigépezetet ácsoltak. E célkitűzés azonban komoly ellenvetéseket válthat ki. Hanem azért választottuk kutatásunk tárgyául. ami megadja az igazi jelentését. amelyen nem diadalmaskodhatott volna. sőt legtöbbször az. hogy fejlettebb mentális funkciókat mozgat meg. Amikor tehát a primitív vallások tanulmányozásához kezdünk. Ez az eljárás főképpen a minket érdeklő kérdés esetében tűnhet különösen paradoxnak. hogy ne m mindegyik tartalmaz ugyanannyi igazságot. A legbarbárabb és legbizarrabb rítusok. Ha nem a dolgok természetén alapulna. akkor olyan ellenállásba ütközött volna. azaz ugyanazokból a babonákból áll és ugyanazokon a tévedéseken alapul? Így történt. Valamely vallást abban az értelemben lehet a többinél magasabbnak tekinteni. A szociológia egyik legfontosabb posztulátuma ugyanis az. s ily módon gondolatainkhoz és tetteinkhez jusson közelebb: e valóság maga az ember. hogy valami mélységes aberrációt lássunk bennük. az egyéni vagy a társadalmi lét valamely formáját fejezik ki.

hogy az írástudók ezután nem söpörhetik le az asztalról a kérdést. Csakis ennek segítségével bontható fel valamely intézmény az alkotóelemeire. Kartéziánus elv volt. ha valamennyit belehelyezzük a körülményeknek azon együttesébe. ugyanazoktól az okoktól függenek. Először is csak úgy érthetjük meg a legújabb vallásokat. amilyennek mutatkozik a vizsgált időpillanatban. sorban egymás után az időben. Az eddigiekből most már világosan látható. Tehát nem azzal a hátsó szándékkal folyamodunk a primitív vallásokhoz. Ezen nem egyszerűen azokat a jól látható. s nem illusztrálják ezen gondolati elemzés eredményeit az ideáljukat legjobban megtestesítő vallásokból vett példákkal. mitől szegényedett el itt. hogy a tudomány valamennyi ezutáni felvetésére jelentős befolyást kell gyakorolnia. s amelyek alapján már a kutatás kezdetén ideiglenes definícióval lehet őket illetni. ha az evolúció kezdőpontjába a naturizmust. hiszen erre a kezdőpontra van valamennyi felfüggesztve. . miben áll egy-egy konkrét vallás. hogy a vallást lealacsonyítsuk. frontálisan célszerű megközelítenünk. Jóllehe t ez az alapelv sokféle eljárással érhető el. mivel a megfigyelésnek ilyenkor nem kell túlmennie a dolgok felszínén. Akár akarják. tiszta lehetségest. E külső hasonlóságok azonban más. Egyébiránt túl e közvetett v