Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional de Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2009 CHIMIE ORGANICĂ I Proba E/F Varianta 021 Subiectul I Subiectul C 1. precizarea unei caracteristici structurale a compusului (A) 2. M (A) = 144,5 g/mol; % C = 58,13 3. C1 terţiar; C2 secundar 4. scrierea ecuaţiilor reacţiilor compusului (A) cu: a. Br2(CCl4) ; b. H2(Ni). 5. C7H9OCl (30 puncte) 10 puncte 1p 2p 2p 4p 1p

Probă scrisă la CHIMIE ORGANICĂ I (Nivel I/ Nivel II)