You are on page 1of 1

XXX X Pengetua SMJK Sin Min,________________________, Guru Penolong 1________________.

___. Guru Penolong 2,________________, _____________________, Penyelaras Program Bina Insan Guru Semester 6, En Musaidi bin Mustaffa, Mentor kelas PISMP Semester 6 Bahasa Cina (A) , Cik Lee Ai Chin, guru-guru dan guru pelatih yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke Majlis Penutupan Program Bina Insan Guru yang dianjurkan oleh PISMP Semester 6 Bahasa Cina (A) .Pihak Majlis merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah dan __________ yang sudi berkongsi pengalaman beliau. Sekarang, majlis mempersilakan pengerusi program bina insan guru, Wee Wen Yee untuk memberi sepatah dua kata. Dipersilakan.

_____________ Terima kasih diucapkan kepada pengerusi untuk ucapan sebentar tadi. Sekarang Majlis mempersilakan Pengetua SMJK Sin Min,__________________ memberikan ucapan. Majlis mempersilakan. __________ Terima kasih diucapkan kepada pengetua untuk ucapan sebentar tadi. Sekarang Majlis mempersilakan pengerusi, Wee Wen Yee menyampaikan cenderahati kenangan kepada pihak sekolah. Majlis mempersilakan pengetua menerima cenderahati kenangan.

Terima kasih diucapkan kepada pengetua dan pengerusi. Dengan sesi penyampaian cenderahati kenangan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis penutupan Program Bina Insan Guru. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah. Terima Kasih.