EUROPA-KOMMISSIONEN

MEMO
Brüxelles, 30/09/2013

Den europæiske pris til fremme af iværksættere 2013: Bedste projekter shortlistet
Hundredvis af projekter konkurrerede i 2013’s nationale konkurrencer for chancen for en at repræsentere deres land i Den europæiske pris til fremme af iværksættere 2013. I år har 19 projekter været nomineret til et spændende år for Awards, som har set indførelsen af en ny kategori: Støtte til udvikling af grønne markeder og ressourceeffektivitet. Awards modtog nomineringer fra 28 europæiske lande - herunder de nye medlemsstater Kroatien og andre lande i EU. En højt kvalificeret jury, der repræsenterer erhvervslivet, staten og den akademiske verden evaluerede de 53 nomineringer fra EU’s lande og forkortede til en liste på 19 nominerede i seks kategorier. Vinderne af hver af de seks kategorier vil blive annonceret til SMV-forsamlingen den 25. november 2013 i Vilnius, Litauen, og alle de nominerede vil blive inviteret. Et projekt vil også modtage den prestigefyldte Grand Jury Prize. Europa-Kommissionens næstformand Antonio Tajani, der er ansvarlig for erhvervsliv og iværksætteri, kommenterede dette års liste, "originaliteten og kreativiteten hos disse bemærkelsesværdige projekter viser præcis, hvorfor udnyttelse af iværksætterånden er så vigtig for fremdriften i det europæiske erhvervsliv. I år er mange projekter rettet mod unge, der viser vigtigheden i at støtte Europas iværksættende ungdom. Alle disse bedste praksis-initiativer påviser fortsat, at små og mellemstore virksomheder er rygraden i den europæiske økonomi." Kategori 1: Fremme af iværksætterkultur Belgien: Boost Your Talent (BYT) er et projekt til at fremme iværksætterånden, med fokus på skoler og andre ungdomsorganisationer i Bruxelles Canalområde og centrale bydele. Det tilskynder unge på alle skoletrin at opdage iværksætteri, erhvervsklimaet og deres egne erhvervsmæssige kompetencer og kvaliteter og at tage en aktiv rolle i deres eget projekt for at opnå social og professionel succes. Gennem en række programmer og originale aktiviteter, tilpasset forskellige skoletrin opdager unge iværksætteri og socioøkonomiske miljøer. BYT tilskynder unge i at tage en aktiv rolle i deres egne projekter, og i at sigte mod social og professionel succes. BYT uddannede 8.316 elever mellem slutningen af 2008 og april 2013. Irland: Student Enterprise Awards Programme giver de studerende mulighed for at få erhvervslivet og iværksætterevner i et praktisk virkelighedsscenarie, hvor de rent faktisk etablerer og driver deres egne mini-virksomheder i seks måneder eller mere. The City & County Enterprise Boards, et regeringsstøttet netværk af støtteagenturer for sektoren af små virksomheder etablerede en landsdækkende konkurrence, der kører årligt på forskellige niveauer på sekundære skole niveauer. Her arbejder eleverne i grupper over to semestre, hvor de opretter og driver deres egne mini-virksomhede. Programmet har en junior cyklus (12-13 år), øvet cyklus (14-15 år) og en senior cyklus (16-17 år) og studerende i alle kategorier tilskyndes at arbejde i grupper på op til 5 studerende, der

MEMO/13/XXX

giver mulighed for både fordelingen af funktioner og fremme af begrebet teamwork. antallet af deltagere er vokset år for år, og overstiger nu 17.000. Polen: Et initiativ iværksat af Municipality of Wrocław Economic Development Office involverede produktion og opførelse af et teaterstykke med titlen "Eventyret om Janek, iværksætteren og hans tåbelige brødre" Som et resultat, lærte de studerende at identificere kendetegn, der er forbundet med iværksætteri, og de forstod betydningen af ordet "investering" og konsekvenserne af at være i stor gæld. Dette er det første pædagogiske redskab i Polen, der har form som en teaterforestilling der skal målrette iværksætteri til folkeskoleelever. Den fremmer også en bevidsthed om iværksætteri og forbrugeroplysning blandt unge. Ud over det egentlige publikum så har 60.000 elever fra 720 skoler rundt om i landet set teaterforestillingen online. Finland: MyCity læreenheden er et minisamfund bygget fra mobile vægelementer, og omfatter mindst 15 forskellige lokale og regionale virksomheder og offentlige tjenester. Eleverne arbejder i deres egne forretninger i byen og modtager løn. De fungerer også som forbrugere og borgere i samfundet. Ca. 70 elever arbejder samtidigt i MyCity samfundet. MyCity, sponsoreret af Finish Ministeriet for Uddannelse og Kultur, opererer i otte forskellige kommuner og 24.000 sjetteklasseelever og 1.000 lærere har besøgt samfundene. Serbien: Kvindeejede virksomheder er stadig meget få i Serbien, kun omfattende 26% af alle SMV'er. Mange kvinder henvender sig derfor til Association of Business Women in Serbia (ABW), der fremmer og yder støtte til kvindelige iværksættere, og fortaler forbedring af erhvervsklimaet samt fremmer lokal, regional og international networking. ABW erkender behovet og potentialet i at opbygge kapaciteten hos lokale organisationer til at fremme kvindelige iværksættere, samt fremmer og støtter en formalisering og officiel registrering af nye sammenslutninger af forretningskvinder i de enkelte lokalsamfund. Initiativet forbinder kvindelige iværksættere i hele Serbien, ved at styrke de lokale foreninger, ved at etablere og ved at opbygge kapacitet hos nydannede lokale foreninger. I det forløbne år har tre nye foreninger af ABW blevet dannet i Novi Pazar, Subotica og Zajecar. England: The Premier League Charitable Fund (PLEA) blev oprettet for at hjælpe med at undervise 11-19 årige i de grundlæggende principper for erhvervslivet og selvstændige erhvervsdrivende. Inspireret af en model pionereret hos Middlesbrough FC, har Enterprise Academy fået 135.000 elever ind de første to år, med mere end 1.500 unge der får adgangskvalifikationer til universiteterne, som følge af programmets OCR (Oxford Cambridge og RSA Eksaminer) akkreditering. Baseret omkring et 10-ugers kursus udviklet af Middlesbrough FC, hjælper programmet unge med at forstå de grundlæggende principper for virksomhed gennem en række interaktive læringsmuligheder både i klasseværelset og på fodboldstadioner. PLEA’er er blevet oprettet på 20 klubber, hvilket har beskæftiget over 80.000 unge. Kategori 2: Investering i færdigheder Danmark: Vᴂkstfabrikkerne er et virksomhedsvækstprogram, der blev lanceret i januar 2010. Projektet består af ti virksomhedskuvøser, geografisk spredt over hele region Sjælland. Som en del af programmet, går deltagere med i et 1,5-3 års individuelt tilpasset "vækstprogram" bestående af mentorordninger, netværksaktiviteter og et pædagogisk kursus i samarbejde med et regionalt universitet. En midtvejsevaluering af projektet i januar 2013 viste, at 62% af deltagerne, der allerede havde genereret omsætning før indlemmelsen i vækstenfabrikkerne, har oplevet vækst. I alt er 54 ekstra arbejdspladser i regionen allerede er oprettet, og 300 flere ventes inden for de næste tre år.

2

Irland: Senior Enterprise er specielt designet til at tilskynde et større engagement i virksomhed for dem i alderen 50 og derover, og til at øge kendskabet til deres potentiale i at starte en virksomhed, erhverve eller investere i en virksomhed startet af en anden, eller til at blive frivillig mentor. I begyndelsen er det målet at starte flere virksomheder, tiltrække flere investeringer og at have flere ældre borgere som er aktive rådgivere i udviklingen af virksomheder. Til dato er det næsten 1.000 personer over 50 år, som har modtaget støtte fra Senior Enterprise i Irland, Storbritannien og Frankrig, til at danne nye virksomheder. Det er næsten tre gange så meget som det mål der blev sat ved lanceringen af initiativet i oktober 2010. Serbien: Formålet med Junior Achievement (JA) Serbien, er at uddanne og inspirere unge mennesker til at værdisætte frie initiativer og til at forstå business og økonomi. Det overordnede mål med JA Serbien er at den private sektor skal tage en aktiv rolle i forberedelsen og inspirere de unge i Serbien til at blive ydende medlemmer af samfundet, og at den skal uddanne unge mennesker inden for iværksætteri, finansielle færdigheder og business. Projektets vision er at skabe en vidt gribende generation, som vil tage aktiv del i alle aspekter af det moderne liv, og derfor øge jobmulighederne. Siden grundlæggelsen i 2005 har JA Serbien hjulpet mere end 30.000 studerende, der blev guidet af 500 JAS-uddannede lærere på over 200 skoler i hele Serbien. I skoleåret 2011/12 deltog 8.021 elever i JA Serbiens programmer, støttet af 485 lærere i 156 sekundære- og 52 grundskoler på tværs af 72 kommuner. Kategori 3: Forbedring af erhvervsklimaet Belgien: The Belgium Starters Agreement hjælper håbefulde og tilpassede iværksættere til at lykkes. Iværksættere indgår en startsaftale med byen Gent for at udarbejde en forretningsplan, for at appellere til professionel rådgivning og specialiseret vejledning, for at få uddannelse og udviklende kurser og videreføre en selvstændig virksomhed i mindst tre år i Ghent. Med denne kontrakt, kan iværksætterne få en støtte på maksimalt € 5.000 til uddannelse, faglig vejledning og investering. Alle nystartede virksomheder, der er etablerede som selvstændige virksomheder i Gent inden for to år, kan appellere til en startsaftale. Et af de vigtigste mål med aftalen er at øge succesraten for nystartede virksomheder i løbet af deres første år og at forhindre fejl. Til dato har i alt 171 startsaftaler fået en positiv anbefaling fra bedømmelsesudvalget. 166 af disse blev godkendt af Rådet for borgmesteren og rådmænd. Italien: Incredibol!, Bolognas Creative Innovation projekt støtter kreative erhverv i Emilia-Romagna gennem kontante bidrag, arbejdsområder og et netværk af offentlige og private partnere, der leverer ydelser til vinderne af prisen. Incredibol! er også et samfund, der interagerer med og forbedrer sektoren for lokale kulturelle og kreative virksomheder (LKK). Incredibol! begyndte i 2010, og har samlet imponerende 243 designideer fra hele regionen. I alt var der 32 vindende projekter, som var i stand til at drage fordel af kontante præmier på i alt € 20.000, mere end 500 timers træning og professionel support fra 15 konsulenter. Desuden blev 10 vindere tilladt at benytte arbejdsområderne af kommunen gratis. Letland: Think Small First blev udviklet af Latvian Chamber Of Commerce and Industry (LCCI) for at få Letland ud af den økonomiske krise. Initiativet har hjulpet mikrovirksomheder med at fremme oprettelsen af en særlig skattesats og har forenklet skatteregnskab ved at indføre et mikro-kredit program, og ved at gøre information om at lancere en virksomhed til rådighed på ét sted. LCCI har spillet en af de ledende roller i drøftelserne i det lettiske parlament, Saeima. Gennem støtte fra ministeriet for økonomi, støttede Saeima, en Micro-enterprise skattelovgivning, som trådte i kraft den 1. september 2010. Som et resultat af dette initiativ, er der i alt 28.000 virksomheder der benytter det forenklede skatte-konto system. 3

Litauen: Investment and Business Guarantees (INVEGA) er en garantiinstitution, der blev grundlagt af den litauiske regering. INVEGA yder garantier til kreditinstitutter for lån optaget af repræsentanter for SMV'er for forretnings- opstart eller udvidelse. Ud over at stille garanti, så kompenserer INVEGA SMV'er 50% af betalte renter og administrerer desuden en række finansieringstekniske foranstaltninger. To venturekapital foranstaltninger er også ved at blive gennemført ved INVEGA Fund. Disse foranstaltninger muliggører og letter den størst mulige kreds af SMV'er at skaffe meget tiltrængt finansiering. Siden 2001 har INVEGA forudsat 3.978 garantier til kreditinstitutter for små og mellemstore virksomheder lån. Kategori 4: Støtte til Erhvervsudvikling og Internationalisering Frankrig: Det regionale initiativ, International Relays, er et originalt og individualiseret koncept, der beskæftiger landets eksperter ved at udvikle virksomheder i Champagne Ardenne til eksport. Dette initiativ har til formål at støtte virksomheder på lokalt plan, der gør det muligt at gennemføre en langsigtet kommerciel udviklingsstrategi. Syv ud af ti små og mellemstore virksomheder, der har valgt at arbejde med internationale Relæer har hurtigt sikret business og dermed øget konkurrenceevnen på markedet. Denne tekniske og finansielle bistand giver personlig støtte tilpasset kommerciel udvikling af regionale selskaber på potentielle markeder. Internationale Relæer har tilladt omkring 100 virksomheder fra regionen Champagne-Ardenne at gennemføre effektiv eksport. Portugal: Den portugisiske skoindustri eksporterer mere end 95 % af sin produktion til de mest krævende internationale markeder. For at give sektoren mulighed for at fortsætte med at tage faste skridt i et konkurrencepræget internationalt miljø, APICCAPS, en national erhvervssammenslutning, med støtte fra Compete Programme, har gjort forskellige foranstaltninger fremmen af portugisisk fodtøj. Den aktuelle kampagne har bidraget til at fremme omkring 120 små og mellemstore virksomheder ved faglige arrangementer rundt omkring i verden. Et kampagnesymbol for portugisiske sko blev udviklet under sloganet Portugisiske Sko: Fremtidens Design. Billedet fremmer et kvalitetsstempel og søger at etablere portugisiske sko som sofistikeret innovation. Som et resultat af denne strategi, er eksport af fodtøj vokset med mere end 20 % i de seneste to år. Kategori 5: Støtte til udvikling af grønne markeder og ressourceeffektivitet Cypern: Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd er et initiativ dannet af det cypriotiske handelskammer og industri til at tage højde for håndteringen af emballage under producentansvar-principperne. Green Dot Cypern indledte genbrugsfordeling hos husstande i Cypern i 2007, og det er vokset til at omfatte 85 % af befolkningen inden for fem år. Cyprioterne har reageret positivt på denne service og den samlede genanvendelsesprocent er fordoblet i perioden 2006-2012. Organisationen har skabt mere end 200 nye grønne arbejdspladser og har givet de lokale genbrugsstationer muligheden for at vokse og forbedre deres langsigtede bæredygtighed. Tyrkiet: Vigtige målsætninger for Town of Gürsu projektet er at øge brugen af grøn energi i Gürsu for at forhindre forurening af miljøet pga. brugen af fossile brændstoffer. Der bliver sparet energi til den kommunale service og den socioøkonomiske udvikling af byen bliver hjulpet på vej. Siden initiativet begyndte, er fire innovative applikationer blevet konfigureret, afprøvet og anvendt. Et solcelleanlæg blev udviklet og Gürsu er nu kendt for at bruge ren solenergi til alle sine serviceområder. Projektets formål er at gøre det muligt for Tyrkiet til at tage en ledende rolle i investeringer i vedvarende energi både på regionalt og nationalt plan. Siden projektet startede, har Gürsu opnået at 40 % af

4

elektriciteten kommer fra solen i de fem sommermåneder.

vintermåneder og 100 % i de syv

Kategori 6: Ansvarlig, inkluderende iværksætterånd Danmark: Entrepreneurship in Denmark indsamler og formidler viden, etablerer netværk og samarbejder på tværs af organisationer inden for erhvervslivet og beskæftigelsen, og tilbyder aktiviteter inden for kompetenceudvikling. Formålet med projektet er at forbedre dannelsen, overlevelsen og væksten hos virksomheder ejet af folk af forskellig etnisk oprindelse. Projektet har fremmet et partnerskab mellem seks kommuner, de danske regioner, Beskæftigelsesministeriet og Erhvervs-og Vækstministeriet. Entrepreneurship i Danmark består af seks lokale enheder og et nationalt informationscenter. Slovakiet: AV mobilita s.r.o. er et beskyttet værksted specialiseret til integration af handicappede i alle områder af livet. Som pilot-organisation fokuserede de på bil reparationer, og koordinerer nu andre beskyttede værksteder, der indgår i Škoda Handy Disabled Persons Projekt i Bratislava, Prešov, Banská Bystrica og Ţilina. Organisationen deltager i de kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter arrangeret af foreninger af registrerede handicappede, i hele Slovakiet. Ordningen har bevaret en gnidningsløs integration af handicappede i samfundet gennem formidling af særligt-prissatte biler, og gennem en omfattende teoretisk og praktisk uddannelse af ansøgere, der søger et kørekort. I 2009 modtog værkstedet en pris fra ministeriet for arbejde, sociale anliggender og Family of the Slovak Republic for integrationen af handicappede på arbejdspladsen. Om prisuddelingen Siden 2006, har Den europæiske pris til fremme af iværksættere belønnet ekspertise i at fremme iværksætteri og små virksomheder på nationalt, regionalt og lokalt plan. Over 2500 projekter har deltaget siden prisuddelingen blev lanceret, og i alt har der været støtte til oprettelsen af godt 10,000 nye virksomheder. Formålet er at identificere og anerkende succesfulde aktiviteter og initiativer til fremme af initiativer og iværksætterånd, fremvisning og deling eksempler på bedste iværksætterpolitik og praksis, hvilket skaber en større bevidsthed om den rolle iværksættere spiller i det europæiske samfund og at opmuntre og inspirere potentielle iværksættere. For mere information om Den europæiske pris til fremme af iværksættere, kan du besøge hjemmesiden, følge Awards på Twitter på engelsk, fransk, spansk, italiensk eller tysk eller besøge den officielle Awards Facebook side. Se en video fra sidste års vinder, Outset

5