1.

Scopul unui program este o afirmaţie generală cu privire la:
a. rezultatele instruirii pe care o realizăm. ….adv b. rezultatele obţinute de un participant; c. rezultatele pe care le urmareste programul în timp;

2. Obiectivul unui program reprezintă:
a. b. c. o afirmaţie privitoare la cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care participanţii trebuie o afirmaţie privitoare la cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care formatorii trebuie sa o relaţie directă cu identificarea rezultatelor programului. …adv. să le demonstreze la sfârşitul cursului…..adv le transmită

3. Metoda este o tehnică de lucru care trebuie să:
a. fie adaptată la grup; b. reflecte modelul învăţării experienţiale; c. fie compatibilă cu experienţa participanţilor; …toate sunt adv.

4. Putem utiliza prezentarea (expunerera) ca metodă atunci cănd:
a. introducem un subiect nou;…adv. b. dorim să exemplificăm un conţinut tematic; c. suntem în criză de timp

5. Brainstorming-ul este o tehnică de lucru care vizează:
a. strângere şi verificare de informaţii;…adv. b. deschiderea comunicării din partea grupului..adev. c. valorificarea experienţei grupului;

6. Utilizarea chestionarului ca tehnică de lucru în realizarea analizei de nevoi (ca etapă premergatoare propunerii unui stagiu de formare), vizează următoarele aspecte:
a. transmiterea de informaţii; b. evaluarea nivelului de cunoştinţe; c. adunarea de informaţii despre grupul ţintă…adv.

7. Studiul de caz ca metoda utilizată în cadrul unui stagiu de formare vizează urmatoarele aspecte: a. o analiză a unei situaţii ipotetice……adv.
b. o bază de discuţi în legătură cu subiectul abordati; c. un exerciţiu;

1

adv. Identificaţi şi argumentaţi care sunt criteriile pe care le aveţi atunci cănd vă selectaţi grupul ţintă de ăarticipanţi la stagiul de formare pe care doriţi să îl implementaţi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 14. b.mozaicului. oferă posibilitatea participanţilor să-şi impună un punct de vedere la nivelul subgrupului de lucru. cănd dorim să oferim un feed-back participanţilor.: a. b. 12. dezvoltarea spontaneităţii la participanţi 9. Prezentaţi succint care sunt criteriile pe care le aveţi în vedere atunci cand selectaţi diferite metode privind adunarea informaţiilor necesare pentru a realiza analiza de nevoi: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 13. Identificaţi situaţiile cănd poate fi utilizată demonstraţia ca tehnică de lucru în timpul unui stagiu de formare: a.. Enumeraţi minim trei aspecte care vizează evaluarea aspectelor organizatorice ale unui stagiu de formare: 2 . Prezentaţi succint trei caracteristici de bază ale unui program de formare adresat adulţilor: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 15.adv. Sunteţi formator. c. 11.8. cănd dorim ca participanţii să schimbe rolurile în timpul unei activităţi.. c. Identificati dezavantajele utilizarii metodei . cănd dorim să rezolvăm o problemă cu ajutorul participanţilor…adv. participanţii experimentează atitudini şi valori diferite de cele personale…. Identificaţi avantajele utilizării jocului de rol în timpul unui stagiu de formare: a. exersarea unor deprinderi sau abilităţi specifice…. c. se doreşte creşterea implicării participanţilor.. formatorul are rol de facilitator. În ce situaţie decideţi să utilizaţi tehnica acvariului: a. b. necesită mult timp…adv. cănd dorim să focalizăm atenţia participanţilor asupra unei probleme. schimbare de atitudine b. Enumeraţi minim trei modalităţi de evaluare a participanţilor la un stagiu de formare: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 16. 10. c.

Motivaţi de ce este necesară utilizarea activităţilor de tip opener/ icebreaker în timpul unei sesiuni de lucru: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 3 .……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 17. Identificaţi minim trei abilităţi necesare unui bun formator: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 18.

4 .13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times