FURNIZOR: DENUMIREA PROGRAMULUI DE FORMARE: FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: CATEGORIA DE PROGRAM: TIPUL DE PROGRAM: GRUPUL-ŢINTĂ: DURATA: ???

de ore NUMĂR PROPUS DE CREDITE TRANSFERABILE: FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI II.1. Justificarea programului / Argument II.2. Analiza de nevoi III. CURRICULUM-UL PROGRAMULUI III.1. Scopul programului de formare: III. 2. Relaţia cu standardul ocupaţional: III. 3 Condiţii de acces: III.4. Obiectivele programului III.5. Competenţele generale şi specifice pe care le dezvoltă programul Competenţe generale / Obiective cadru Competenţe specifice / Obiectivele de referinta

III.4. Tematica programului de formare III.5. Corespondenţa dintre competenţe şi conţinuturile programului

Competenţe generale
III.5. Planul cadru Tema Subtema

Competenţe specifice

Conţinuturi

Număr de ore Curs Act. pract.

Formatori

Orarul/calendarul (6 ore de formare/zi)

III.7. Evaluarea: Metode de evaluare: Criterii de evaluare: .6. Modalităţi de învăţare Resurse necesare: Activităţi de învăţare: III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful