Pendidikan Guru di Malaysia Masa Kini: Perkembangan Profesionalisme dan Peningkatan yang Berkualiti

oleh Mohd Salleh Lebar Kolej Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) Kuala Terengganu

.

ii) Semua 27 buah makta menyediakan kemudahan yang baik dari segi kemudahan tempat belajar. vi) Penggerak yang menjadi fokus dalam dasar pendidikan dan Wawasan 2020 dalam menuju pendidikan berkualiti dan ketamadunan bangsa yang maju merangkumi peranan yang dimainkan oleh institusi perguruan iaitu maktab perguruan dan IPTA dan kualiti guru-guru. v) Penyaringan dan pemilihan guru oleh Bahagian Pendidikan Guru (BPG) begitu ketat selepas tahun 2000 (abad ke 21). bahagian pendidikan guru mengambil calon-calon untuk diberi latihan sebanyak dua kali setahun disebabkan kekosongan jawatan guru.Latar belakang Profession Keguruan: i) Sejak tahun 1960an – tahun 1970an . Perkembangan pendidikan guru sebelum tahun 2000 i) Profession perguruan merupakan satu profession yang dinamik dan selalu mengalami perubahan bagi menghadapi tuntutan dan keperluan negara semasa. iii) Skim gaji guru tidaklah setinggi masa kini. profession keguruan menjadi rebutan. pembekalan alat komputer dan tempat kegiatan kokurikulum . iv) Keadaan ekonomi yang tidak menentu pada akhir 1990an dan sehinggalah pada masa kini menjadikan profession keguruan mendapat sambutan yang tinggi. tetapi bidang ini terus dibanjiri oleh Lepasan Sijil Tinggi Malaysia (SPM) dan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM). ii) Pada awal dan pertengahan tahun 1990an.

. di mana pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh terutamanya bagi pelajar yang berada di Tingkatan 6. peperiksaan UPSR pada peringkat rendah dan peperiksaan PMR. ii) Cabaran penilaian dalam kerja-kerja kursus pada masa hadapan sebagaimana sekolah-sekolah di USA bagi mengurang tekanan dalam diri pelajar dan tidak mengharapkan kepada penilaian akhir semata-mata. iii) Guru pelatih yang mengikuti program Diploma Pendidikan di maktab perguruan dan Sarjana Pendidikan di IPTA perlu menjalani kaedah pengajaran dalam bahasa Inggeris untuk matepelajaran Matematik dan Sains. iii) Pelaksanaan sistem meritokrasi diperkenalkan pada than 2002. Cabaran ketiga. ii) Kemudahan komputer diberikan kepada guru-guru sekolah rendah untuk memudahkan teknik pengajaran.Cabaran pendidikan guru selepas tahun 2000. Cabaran dua: i) Di Malaysia. cabaran professionalisme pendidikan guru semakin hebat apabila kerajaan memutuskan subjek Sains dan Matematik perlu diajar dalam bahasa Inggeris bagi Tahun Satu. Cabaran satu: i) Selepas tahun 2000. iv) Pihak sekolah dan ibu bapa mengharapkan guru-guru yang berkualiti menjadi cabaran kepada guru-guru. Tingkatan Satu dan Tingkatan Enam Rendah. Pelaksanaan ini dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2003. SPM dan STPM di peringkat menengah sangat penting dan dianggap too oriented.

Dalam tempoh beberapa tahun KPM akan dapat melahirkan guru yang benar-benar pakar dalam bidang tersebut.Senario masa kini 1) Kekurangan guru di sekolah 2) Kekurangan guru bahasa Inggeris 3) Program peningkatan guru a. d. Melatih guru untuk menjayakan pengajaran Sains dan Matematik dalam bahasa Inggeris. b. Fizik. Pensiswazahan bagi guru-guru sekolah rendah dan menengah. Program Latihan Perguruan Institusi Pendidikan Swasta (PLPS) 4) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bekerjasama dengan Universiti Terbuka Malaysia (OUM) mengadakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) bagi guru yang tidak berpeluang menyambung pelajaran. Melatih guru sekolah agama rakyat. dan Biologi dihantar berkursus ke luar Negara. Kursus Dalam Perkhidmatan f. e. Menyediakan guru mata pelajaran vokasional. c. 5) Bahagian Pendidikan Guru (BPG) memperkenalkan Program Pelajar Cemerlang (PPC) bagi mata pelajaran Matematik. . Kemudahan asas yang terhad Pendekatan pengajaran menggunakan bahasa Inggeris di dalam subjek Sains dan Matematik. Kimia. Mewujudkan guru berkualiti Halangan: i) ii) iii) iv) Penempatan guru di sekolah luar Bandar Kekurangan guru dalam mata pelajaran Fizik. Kimia dan Bahasa Inggeris.

ii) Guru lepasan diploma dan ijazah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas. mempunyai sikap yang baik. iii) Guru-guru melengkapkan diri dengan pengetahuan teknologi maklumat. ii) Guru seharusnya bekerja kuat dan mengetahui tentang perkembangan dan perubahan semasa dalam bidang profesionalisme keguruan. Kesimpulan i) Penggunaan ICT dalam bidang pendidikan dan perguruan sangat penting. iv) Pengetua tegas dalam mengawal keseimbangan di antara kepimpinan pengajaran dan pengurusan.Cara mengatasi halangan-halangan yang wujud: i) Universiti menyediakan Fakulti Pendidikan. rajin serta sabar dalam profession keguruan. . v) Guru seharusnya mempunyai kebijaksanaan.