Teori Keperibadian Mulia •Aristotle (384-322 SM) •moral dalam membentuk peribadi mulia dan terbaik dan bukan

kepatuhan kepada masyarakat. •memiliki peribadi mulia semula jadi maksudnya tidak dilahirkan dengan sifat baik atau jahat. •contoh : •Perlakuan kemarahanberlebihan panas hati -jalan tengah kesabaran -terlalu kurang tidak suka marah.

Teori Kemoralan Sosial •Hobbes (0000), Durkheim (1858-1971), Weber (1966) •manusia hidup dalam masyarakat oleh itu soal kemoralan sosial adalah teras kehidupan. •peraturan masyarakat ditetapkan dalam kumpulan bukan oleh individu. •contoh : •perlu menghormati ibu bapa dan orang tua sebaik mungkin. •kita perlu memahami dan menjaga hati orang lain.

Teori Teleologi •Berasal dari perkataan Yunani "telos" bermaksud tujuan. •penilaian terhadap sesuatu tindakan sama ada bermoral atau tidak berdasarkan kesan terhadap perkara yang dilakukan tadi. •Teori ini mementingkan kesan dari tindakan sama ada baik atau buruk. •contoh : •seorang guru wajar mendenda pelajarnya jika guru terbabit merasakan bahawa denda yang dikenakan akan memberikan kebaikan dan mengubah kepada tingkah laku positif.

Teori Egoisme •Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) •menolak konsep dosa pahala dalam peraturan moral. •Moral mestilah dikaitkan dengan pemeliharaan diri, pengasihan diri, pembesaran diri, dan kepentingan diri iaitu ego. •Individu bertanggungjawab memajukan diri dengan seberapa banyak kebaikan. •contoh : •setiap orang perlu menjaga kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain, melainkan ia memberikan kebaikan pada diri. •seperti : penjual tidak akan menjual walau 1 kilo beraskepada si miskin kerana dia tahu si miskin akan berhutang.

NUR AINANI BT ALI RBT 3 831129-06-5516