You are on page 1of 31

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

DRAF

PENARAFAN KENDIRI PENGURUSAN MAKMAL DAN BILIK SAINS SEKOLAH MENENGAH DAN SEKOLAH RENDAH

INSTRUMEN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BLOK E8, KOMPLEKS E, PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN, 62604, PUTRAJAYA, MALAYSIA
1

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1.

Nama Sekolah :

2.

Kod Sekolah :

3.

Jenis Sekolah :

SK = 1

SJKC = 2

SJKT = 3 SABK = 5 SMT = 7 SMKA = 8

SR Model Khas = 4 SM Harian = 6 SBP/SMS/SBPI = 9

Sekolah Model Khas = 10

4.

Gred Sekolah :

Gred A = 1

Gred B = 2 SKM Kelas = 4 Bercantum

SKM Kelas Biasa = 3

5.

Lokasi Sekolah :

Bandar = 1 Pedalaman = 3

Luar Bandar = 2

6.

Sesi Persekolahan :

Satu Sesi = 1

2 Sesi = 2

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

PENDAHULUAN Instrumen ini mengandungi sebelas dimensi seperti berikut : DIMENSI A B C D E F G H I J K ORGANISASI PENDIDIKAN SAINS INFRASTRUKTUR MAKMAL DAN BILIK SAINS PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SUMBER KEWANGAN PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN PENYENGGARAAN STOK KESELAMATAN MAKMAL DAN BILIK SAINS PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS PENGENDALIAN BAHAN DAN PERALATAN SAINS PENYENGGARAAN MAKMAL DAN BILIK SAINS PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA BAHAN SERTA PERALATAN SAINS

Bagi setiap item, pilihan skor ( 0 1 2 3 4 ) disediakan. Sekiranya sesuatu item itu langsung tidak berlaku / tidak dilaksanakan, maka skor 0 diberikan. Jika item berkenaan wujud / berlaku / dilaksanakan, pemantau perlu menentukan tahap kewujudan / berlaku / pelaksanaan, dari skor 1 (minimum) sehingga skor 4 (maksimum). Bagi sesuatu item yang hanya memerlukan jawapan ya atau tidak, pemantau perlu memberi skor sama ada 0 jika tidak atau 4 jika ya. Sekiranya item itu tidak berkenaan, pemantau perlu memberi skor TB.

ARAHAN 1. Tandakan skor yang sesuai bagi setiap item. 2. Tuliskan ulasan jika perlu. 3. Pengiraan skor bagi setiap dimensi hendaklah mengecualikan item yang tidak berkenaan. 4. Skor bagi dimensi dan skor keseluruhan dinyatakan betul kepada dua tempat perpuluhan.

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

A. ORGANISASI PENDIDIKAN SAINS Bil 1 Item Skor Catatan

Pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains mematuhi aspek-aspek berikut : a. Jawatankuasa pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains ditubuhkan Keahlian jawatankuasa mematuhi panduan yang disediakan Carta organisasi Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains dipamerkan di setiap makmal Maklumat semua guru Sains yang terkini disediakan Maklumat kakitangan Makmal Sains / Bilik Sains yang terkini disediakan 0 1 2 3 4 TB

b.

TB

c.

TB

d.

TB

e.

TB

Peranan ahli jawatankuasa pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains disediakan dengan lengkap : a. b. c. d. e. f. Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Ketua Bidang Sains dan Matematik Ketua Panitia mata pelajaran Sains Guru mata pelajaran Sains Kakitangan Makmal Sains / Bilik Sains 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB

Mesyuarat pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains mematuhi perkara-perkara berikut : a. Mesyuarat diadakan sekurangkurangnya dua kali setahun Pengerusi mesyuarat adalah Pengetua / Guru Besar Surat panggilan mesyuarat dikeluarkan 0 1 2 3 4 TB

b.

TB

c.

TB

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil d.

Item Agenda mesyuarat adalah berkaitan dengan pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains Minit mesyuarat disediakan dengan betul dan lengkap Minit mesyuarat diedarkan kepada semua ahli dalam tempoh yang ditetapkan Tindakan susulan dilaksanakan sepenuhnya Peruntukan PCG mata pelajaran dimaklumkan kepada semua ahli jawatankuasa 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

e.

TB

f.

TB

g.

TB

h.

TB

Pengurusan penarafan kendiri Makmal Sains / Bilik Sains mematuhi aspek-aspek berikut : a. Penarafan kendiri Makmal Sains / Bilik Sains dilaksanakan sekurangkurangnya sekali setahun Laporan penarafan Makmal Sains / Bilik Sains oleh KPM/JPN/PPD direkodkan Terdapat rekod tindakan susulan oleh sekolah selepas setiap penarafan atau pemantauan 0 1 2 3 4 TB

b.

TB

c.

TB

Program peningkatan profesionalisme berkaitan pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains dilaksanakan : a. Program peningkatan profesionalisme pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains disediakan. b. Program peningkatan profesionalisme pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains dilaksanakan mengikut perancangan. c. Rekod pelaksanaan program peningkatan profesionalisme pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains lengkap dan kemaskini. 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 6

Item

Skor

Catatan

Fail-fail pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains di sediakan : a. Fail 1 : Maklumat asas pendidikan Sains / mesyuarat pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains / Rekod penarafan kendiri / program peningkatan profesionalisme b. Fail 2 : Rekod infrastruktur Makmal dan Bilik Sains c. Fail 3 : Maklumat berkaitan guru Sains dan kakitangan makmal 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Fail 4 : Pengurusan dan sumber kewangan e. Fail 5 : Rekod pembekalan, prosedur penggantian dan pembelian f. Fail 6 : Maklumat penyelengaraan stok

TB

TB

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

g. Fail 7 : Rekod keselamatan di Makmal Sains / Bilik Sains. h. Fail 8 : Maklumat pengurusan pengajaran dan pembelajaran Sains i. Fail 9 : Maklumat berkaitan bahan dan peralatan Sains Fail 10 : Rekod penyenggaraan Makmal Sains / Bilik Sains Fail 12 : Rekod pelupusan dan hapus kira bahan dan peralatan Sains Fail 13 : Rekod Surat Pekeliling dan Surat Siaran mengenai pendidikan Sains

TB

TB

j.

TB

k.

TB

l.

TB

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

B. INFRASTRUKTUR MAKMAL DAN BILIK SAINS Bil 7 Item Perabot-perabot Makmal Sains / Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna : a. Almari b. Bangku murid c. Meja murid d. Meja guru e. Meja komputer f. Papan graf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB Skor Catatan

g. Papan kenyataan h. Papan tulis i. j. Rak buku Papan putih beroda

k. Kabinet l. Penggantung carta

m. Rak peralatan Sains n. Almari mikroskop 8

Keadaan fizikal Makmal Sains / Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna : a. Cermin tingkap b. Dinding c. Lantai 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB

d. Langsir hitam e. Pintu f. Siling

g. Kebuk wasap

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 9

Item Alatan bilik Makmal Sains / Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. Akuarium Alat penyulingan air Bakul sampah OHP Penyapu bulu ayam Pemadam papan tulis Peti sejuk Projektor slaid Skrin projektor Troli pengangkut barang Komputer Projektor DLP Pembesar suara Pencetak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Skor

Catatan

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

10

Bekalan air dan saliran berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. Longkang makmal Paip air Singki air 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 TB TB TB

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 11

Item Bekalan elektrik berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. f. g. h. Kipas Kotak fius Kipas penyedut udara Lampu Sistem pendawaian Penghawa dingin Palam dan soket Suis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Skor

Catatan

3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4

TB TB TB TB TB TB TB TB

12

Bekalan gas berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. Labo gas Paip gas Pemetik api Penunu bunsen Silinder gas 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB

13

Alatan asas keselamatan berada dalam keadaan sempurna: a. b. c. d. e. Almari simpanan bahan beracun Bekas simpanan bahan sisa Bekas simpanan bahan rosak Pancuran dan pencuci mata Selimut api 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 14

Item Bilik Persediaan Makmal Sains / Bilik Sains berada dalam keadaan sempurna : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. Almari Almari buku rujukan Bekas sisa Buku rekod barang pecah Hiasan Kekemasan almari Kipas Lampu Meja Papan kenyataan Pelabelan radas dan bahan kimia Rekod peminjam atau pemindahan peralatan Rekod stok makmal Singki Susunan bekalan bahan kimia Susunan simpanan radas Paip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Skor

Catatan

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

m. n. o. p. q.

0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4 4

TB TB TB TB TB

10

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

C. PERANAN GURU SAINS DAN KAKITANGAN MAKMAL SAINS Bil 15 Item Ketua Bidang Sains dan Matematik : a. Mempunyai kelayakan yang ditetapkan. b. Menerima latihan tambahan yang sesuai berkaitan pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains c. 16 Senarai tugas dan tanggungjawab disediakan. 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 TB TB Skor Catatan

TB

Ketua Panitia mata pelajaran Sains : a. Menerima surat lantikan rasmi b. Mempunyai pengalaman dan kelayakan sebagai Ketua Panitia c. Menerima latihan tambahan yang sesuai berkaitan Pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 TB TB TB

d. Senarai tugas dan tanggungjawab disediakan oleh pihak sekolah 17 Guru mata pelajaran Sains : a. Mempunyai kelayakan untuk mengajar mata pelajaran Sains b. Menerima latihan tambahan yang berkaitan Pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains c. Bilangan yang mencukupi mengikut keperluan sekolah

TB

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

d. Senarai tugas dan tanggungjawab disediakan oleh pihak sekolah 18 Pembantu Makmal : a. Mempunyai kelayakan sebagai kakitangan sokongan Makmal Sains / Bilik Sains b. Menerima latihan tambahan yang berkaitan pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains c. Bilangan yang mencukupi mengikut keperluan sekolah

TB

TB

TB

11

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil

Item d. Senarai tugas dan tanggungjawab disediakan oleh pihak sekolah e. Tugas harian setiap staf sokongan makmal disediakan f. Tugas khas semasa cuti sekolah disediakan 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

TB

TB

19

Pembantu Makmal Sains / Bilik Sains mempunyai kemahiran dalam aspek-aspek berikut : a. Kemahiran penyediaan bahan Sains b. Kemahiran kerja kaca c. Kemahiran kerja elektrik 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB

d. Kemahiran kerja kayu e. Kemahiran kerja logam f. Kemahiran kerja paip air

g. Kemahiran menyenggara peralatan dan bahan Sains yang sensitif dan berbahaya h. Kemahiran mengurus taman sumber Sains i. Kemahiran menggunakan komputer

TB

TB

D. SUMBER KEWANGAN Bil 20 Item Pemberian Bantuan Per Kapita (PCG) : a. Permohonan PCG dilaksanakan oleh sekolah mengikut arahan. b. Pengiraan PCG adalah betul mengikut panduan. 0 1 2 3 4 TB Skor Catatan

TB

12

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil c.

Item Anggaran perbelanjaan untuk pembelian peralatan dan bahan disediakan mengikut jadual yang ditetapkan. 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

d. Bantuan PCG digunakan untuk perbelanjaan yang dibenarkan. e. PCG dimaklumkan kepada semua pihak yang berkenaan. f. Perbincangan berkaitan PCG menjadi agenda tetap mesyuarat kurikulum sekolah.

TB

TB

TB

g. Perbincangan berkaitan PCG menjadi agenda tetap mesyuarat pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains. h. Perbincangan berkaitan PCG menjadi agenda tetap mesyuarat bidang Sains / Panitia Sains. i. Laporan perbelanjaan PCG dibentangkan mengikut jadual.

TB

TB

TB

E. PEMBEKALAN, PROSEDUR PENGGANTIAN DAN PEMBELIAN Bil 21 Item Skor Catatan

Prosedur dan proses pembekalan melalui kontrak Kementerian berikut dipatuhi : a. Sijil Akuan Penerimaan (SAP) dan Sijil Pemasangan dan Pengujian (SPP) di tandatangani dan disahkan. b. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan KEW.PA-1 disediakan jika terdapat kerosakan atau perselisihan (kuantiti). c. Borang KEW.PA-1 yang disahkan dan di tandatangani dihantar kepada agen penghantaran / syarikat pembekal. 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Surat Jaminan diterima bersama peralatan dan bahan Sains.

TB

13

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil

Item e. Manual penggunaan dan penyenggaraan diterima bersama peralatan dan bahan sains. f. MSDS (Material Safety Data Sheet) diterima bersama bahan kimia. 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

TB

g. Merekodkan semua penerimaan di dalam Buku Rekod Penerimaan Peralatan dan Bahan Sains. 22

TB

Prosedur pembelian/penggantian melalui peruntukan kementerian dipatuhi : a. Senarai keperluan penggantian dan Senarai Daftar Inventori (KEW. PA5) disediakan. Mengecap pengesahan pendaftaran pada punca maklumat. Nombor siri pendaftaran di labelkan pada aset. Aset ditempatkan dilokasi yang sepatutnya. Senarai aset (KEW.PA-7) di kemaskini . 0 1 2 3 4 TB

b.

TB

c.

TB

d.

TB

e.

TB

23

Pembelian Bahan dan Peralatan Makmal Sains mematuhi prosedur berikut : a. Senarai keperluan tahunan disediakan mengikut jadual. Jumlah peruntukan tahunan mencukupi untuk pembelian. Sebut harga diperoleh dari syarikat pembekal. Borang nota minta disediakan untuk disemak dan mendapat kelulusan. Pesanan Tempatan (L/O) di sediakan. 0 1 2 3 4 TB

b.

TB

c.

TB

d.

TB

e.

TB

14

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil f.

Item Tandatangan perakuan mutu dari pembekal diperoleh. 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

g. Pengesahan penerimaan barangan / perkhidmatan dilaksanakan. h. Barangan di daftarkan di dalam Buku Rekod Penerimaan Peralatan / Bahan Makmal Sains. i. Mendaftarkan barangan Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) / Daftar Inventori (KEW.PA-3) / Kad Petak (KEW.PS-4) yang berkaitan. Menyerahkan invois, nota minta dan Pesanan Tempatan (L/O) kepada Ketua Pembantu Tadbir untuk Pembayaran. Merekodkan setiap pembayaran dalam Buku Kawalan Perbelanjaan Sains & Matematik

TB

TB

TB

j.

TB

k.

TB

F. PENYENGGARAAN STOK Bil 24 Item Skor Catatan

Proses kerja pendaftaran aset alih kerajaan berikut dipatuhi sepenuhnya : a. Menerima aset alih bersama punca maklumat dan merekod dalam Buku Rekod Penerimaan b. Menyediakan Daftar Harta Modal (Kew. PA-2) dan Daftar Inventori (Kew. PA-3) c. Mengemaskini Senarai Daftar Harta Modal (Kew. PA-4) dan Senarai Daftar Inventori (Kew. PA-5). 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Menurunkan cop pengesahan pendaftaran pada punca maklumat.

TB

15

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil

Item e. Melabelkan nombor siri pendaftaran pada aset alih berserta perkataan Hak Kerajaan Malaysia (HKM). f. Mengemaskini Senarai Aset alih (Kew.PA-7) 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

TB

g. Menyimpan daftar aset

TB

G. Bil 25

KESELAMATAN DI MAKMAL DAN BILIK SAINS Item Skor Catatan

Amalan pengurusan keselamatan Makmal Sains / Bilik Sains berikut dipatuhi : a. Poster keselamatan dan peraturan Makmal Sains / Bilik Sains dipaparkan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca. b. Makmal Sains / Bilik Sains sentiasa bersih, teratur dan kemas. c. Pelan kecemasan kebakaran ditampalkan dalam setiap Makmal Sains / Bilik Sains. 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Pencahayaan dan pengudaraan dalam Makmal Sains / Bilik Sains mencukupi. e. Semua botol reagen dilabel dengan jelas. f. Makanan dan minuman tidak disimpan di dalam Makmal Sains / Bilik Sains kecuali untuk tujuan eksperimen.

TB

TB

TB

g. Tanda " JAGALAH KESELAMATAN ANDA" dipaparkan di setiap Makmal Sains / Bilik Sains

TB

16

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 26

Item Kelengkapan pemadam api mematuhi peraturan berikut : a. Alat pemadam api lengkap dan berfungsi b. Alat pemadam api diperiksa mengikut jadual c. Poster cara penggunaan alat pemadam api dipaparkan 0 1 2

Skor

Catatan

TB

TB

TB

d. Baldi berisi pasir diletakkan di tempat yang sesuai 27

TB

Aspek keselamatan dan latihan kebakaran berikut dipatuhi : a. Tanda jalan keluar dipaparkan dengan jelas dan terang b. Semua pintu rintangan api boleh tertutup dengan sendiri dan sentiasa tertutup. c. Semua penggera berfungsi 0 1 2 3 4 TB

TB

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

d. Nombor telefon kecemasan ditulis berdekatan dengan telefon. e. Latihan kecemasan kebakaran dilaksanakan dan direkodkan 28 Prosedur dan Kit Pertolongan Cemas : a. Setiap makmal mempunyai Kit Pertolongan Cemas b. Kit Pertolongan Cemas lengkap dan berfungsi c. Kit Pertolongan Cemas diletakkan di tempat sesuai

TB

TB

TB

TB

d. Buku rekod kemalangan disediakan di setiap makmal e. Prosedur pertolongan cemas disediakan di dalam setiap Makmal Sains / Bilik Sains f. Rekod kemalangan adalah lengkap dan terkini

TB

TB

TB

17

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 29

Item

Skor

Catatan

Peralatan pelindung diri berikut disediakan di dalam Makmal Sains / Bilik Sains : a. Kot dan apron b. Pelindung lengan, tangan dan jari c. Alat pelindung mata 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB

d. Alat pernafasan e. Kebuk wasap f. 30 Kasut keselamatan

Penyimpanan bahan kimia mematuhi peraturan berikut : a. Bahan kimia yang tidak serasi disimpan secara berasingan b. Cecair meruap dijauhkan daripada punca haba, matahari dan sumber nyalaan c. Bahan mengkakis dan bahan mudah terbakar disimpan pada kedudukan di bawah aras mata 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Bahan yang berbahaya disimpan atau digunakan dalam kuantiti yang terhad e. Bahan kimia yang tidak digunakan, tidak diperlukan dan tarikh tamat tempoh tidak disimpan di dalam makmal 31

TB

TB

Pengendalian dan pelupusan bahan buangan dipatuhi: a. Bahan kimia berlebihan dilupuskan mengikut peraturan b. Bahan buangan berbahaya tidak dilupuskan ke dalam sistem kumbahan c. Bahan buangan tidak dikumpulkan melebihi jangka masa yang ditetapkan 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

18

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil

Item d. Bahan buangan pepejal dan cecair diasingkan. e. Bahan buangan biologi dilupuskan dalam bekas yang dilabelkan dengan simbol bahaya yang sesuai. f. Picagari dan peralatan yang tajam dilupuskan dalam bekas kalis tusukan 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

TB

TB

g. Tiada bahan kimia dituangkan ke dalam singki atau longkang. h. Bahan buangan tidak dibenarkan terkumpul di atas lantai, penjuru bilik, bawah rak dan di bawah meja. i. Bekas bagi bahan buangan berbahaya dilabelkan mengikut simbol bahaya yang sesuai dan dituliskan tarikhnya.

TB

TB

TB

32

Penyenggaraan Makmal Sains / Bilik Sains berikut dilaksanakan : a. Lorong dan jalan keluar tidak terhalang b. Tidak terdapat tumpahan bahan kimia / cecair c. Semua wayar dan penyambung elektrik dalam keadaan baik. 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Alat pertukangan dalam keadaan yang baik dan berfungsi. e. Alat radas dalam keadaan yang baik dan berfungsi. f. Tiada radas dan alatan disimpan di atas kabinet.

TB

TB

TB

g. Objek berat disimpan di rak bawah h. Alatan kaca tidak retak, sumbing dan bergerigi. i. Sistem peredaran udara berfungsi.

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

TB

19

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 33

Item Pengurusan penjagaan kebersihan Makmal Sains / Bilik Sains berikut dipatuhi : a. Jadual menjaga Kebersihan disediakan b. Rekod kerja membersihkan makmal disemak oleh pentadbir sekolah 0 1 2

Skor

Catatan

TB

TB

34

Pelabelan dan pemaparan poster keselamatan berikut dipatuhi : a. Tanda amaran dan label (contohnya karsinogen, mutagen) tertulis di mana yang diperlukan. Notis penting untuk pelajar dipaparkan Dokumen tentang kesihatan dan maklumat keselamatan disediakan. 0 1 2 3 4 TB

b.

TB

c.

TB

H. PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS Bil 35 Item Pelaksanaan P&P Sains mematuhi perkara berikut : a. Peruntukan waktu setiap mata pelajaran Sains berdasarkan pekeliling yang dikeluarkan oleh KPM. b. Peruntukan waktu minimum amali di sediakan untuk semua mata pelajaran Sains berkenaan. 36 0 1 2 3 4 TB Skor Catatan

TB

Tatacara urusan penyediaan peralatan P&P dan bahan eksperimen berikut dipatuhi : a. Tatacara pengurusan P&P dalam Makmal Sains / Bilik Sains dimaklumkan / diedarkan kepada semua guru berkenaan. b. Tatacara Pembantu Makmal Sains / Bilik Sains sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan P&P di dalam Makmal Sains / Bilik Sains disediakan. 0 1 2 3 4 TB

TB

20

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil c.

Item Borang pesanan peralatan dan bahan eksperimen yang dilengkapkan oleh guru direkodkan dengan lengkap dan kemas kini. 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

d. Pembantu Makmal sentiasa berada di dalam bilik persediaan ketika eksperimen sedang dijalankan. e. Guru mencuba uji eksperimen sebelum dilaksanakan semasa P&P f. Rekod penggunaan Makmal Sains / Bilik Sains disediakan

TB

TB

TB

g. Rekod pelaksanaan eksperimen oleh guru disediakan h. Makmal Sains / Bilik Sains dan bilik persediaan tidak digunakan sebagai bilik guru. i. Buku Rekod peralatan / bahan yang hilang dan rosak diisi dengan lengkap dan kemaskini. Daftar rekod pergerakan dan pinjaman bahan / radas / alat bantu mengajar di Makmal Sains / Bilik Sains diisi dengan lengkap dan kemaskini.

TB

TB

TB

j.

TB

37

Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali Sains (PEKA) mata pelajaran mematuhi perkara berikut : a. Terdapat Buku Panduan Pelaksanaan PEKA untuk semua mata pelajaran berkenaan. b. Perancangan pelaksanaan PEKA disediakan dengan lengkap. 0 1 2 3 4 TB

TB

21

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil c.

Item Penataran PEKA dilaksanakan di peringkat sekolah 0 1 2

Skor 3 4 TB

Catatan

d. Pelaksanaan PEKA mematuhi panduan dan perancangan. e. Rekod / Eviden PEKA adalah lengkap f. Rekod / Eviden PEKA diurus dan disusun secara sistematik

TB

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

g. Rekod Pemantauan pelaksanaan PEKA diurus dengan kemas dan sistematik. h. Rekod markah PEKA murid adalah lengkap dan kemaskini. 38

TB

TB

Ciri keluwesan Makmal Sains / Bilik Sains berikut dilaksanakan : a. Susun atur Makmal Sains / Bilik Sains yang sesuai untuk pelaksanaan eksperimen. b. Meja dan kerusi yang sesuai dan selesa untuk digunakan. c. Peralatan dan kelengkapan makmal yang mudah alih dan mudah dicapai 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

39

Penggunaan teknologi sebagai penggerak pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains dilaksanakan : a. Komputer digunakan dalam pengurusan Makmal Sains / Bilik Sains b. P&P guru Sains memanfaatkan teknologi terkini. c. Perisian untuk P&P dimanfaatkan secara optimum 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Perisian untuk P&P dibangunkan oleh guru dan pelajar

TB

22

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 40

Item Ciri-ciri Makmal Sains / Bilik Sains yang mesra pengguna berikut dilaksanakan : a. Suasana makmal yang kondusif dan ceria untuk P&P b. Hiasan dan bahan pameran yang menarik dan sesuai c. Piagam Pelanggan disediakan 0 1 2

Skor

Catatan

TB

TB

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

TB TB

d. Kakitangan sokongan yang bertanggungjawab, berketrampilan dan beriltizam 41

Ciri-ciri Istimewa berikut dilaksanakan di peringkat sekolah : a. Perpustakaan Jabatan Sains b. Taman Sumber Sains c. Galeri P&P Sains 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 TB TB TB TB

d. Program-Program Pembudayaan Sains

23

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

I. PENGENDALIAN BAHAN DAN PERALATAN SAINS Bil 42 Item Skor Catatan

Alat-alat kaca berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. Pipet b. Buret c. Silinder Bersengat d. Bikar e. Kelalang Volumetrik f. Kelalang Kon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

g. Botol Kaca h. Botol Reagen i. j. Tabung Uji Tiub Kaca

k. Rod Kaca 43

Bahan kimia berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. Asid pekat b. Bahan organic c. Logam alkali 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 TB TB TB TB

d. Bahan kimia peka cahaya 44

Alatan Optik berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. Kanta b. Prisma c. Mikroskop 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB

d. Sisip kaca e. Teleskop

24

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 45

Item

Skor

Catatan

Instrumen Sains berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. Galvanometer b. Ammeter c. Voltmeter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

d. Termometer e. Angkup Vernier f. Tolok Skru Mikrometer

g. Jam Randik h. Neraca Elektronik i. j. k. l. 46 Neraca Analitikal Tiub Kaca Peralatan Penyulingan Air Penunu Bunsen

Bahan Biologi berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. Mikroorganisma b. Serangga c. Haiwan kecil 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB

d. Agar-agar zat makanan e. Tumbuhan f. Rangka haiwan

g. Model Biologi

25

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 47

Item

Skor

Catatan

Peralatan ICT berikut dikendalikan dengan cara yang betul dari segi penyimpanan dan kebersihan : a. Komputer Riba (Notebook/Lattop) b. Komputer Meja (Desktop) c. Projektor DLP (LCD) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB TB TB

d. Pencetak e. Troli f. Pembesar Suara

g. Uninterruptible Power Supply (UPS)

J. PENYENGGARAAN MAKMAL DAN BILIK SAINS Bil 48 Item Skor Catatan Bilik

Penyenggaraan bahagian-bahagian bangunan Makmal Sains / Sains berikut dilaksanakan mengikut prosedur dan direkodkan : a. Keretakan dan kerosakan bangunan b. Kelunturan warna cat c. Pendawaian elektrik 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 TB TB TB TB

d. Pengudaraan dan pencahayaan Makmal Sains / Bilik Sains e. Saluran paip gas f. Singki, paip dan longkang

0 0 0

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

TB TB TB

g. Masalah kerosakan yang disebabkan oleh anai-anai h. Kebersihan Makmal Sains / Bilik Sains i. Keceriaan Makmal Sains / Bilik Sains

TB

TB

26

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 49

Item

Skor

Catatan

Penyenggaraan perabot Makmal Sains / Bilik Sains dilaksanakan mengikut prosedur dan direkodkan: a. Perabut asas - almari, bangku murid, meja murid, meja guru, papan kenyataan, papan tulis, rak bahan kimia, rak buku dan almari mikroskop. b. Perabut tambahan - kebuk wasap yang terdapat di dalam makmal kimia . 0 1 2 3 4 TB

TB

50

Penyenggaraan peralatan berikut dilaksanakan mengikut prosedur dan direkodkan : a. Alat kaca b. Instrumen c. Alat optik 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 TB TB TB TB TB

d. Alat elektrik e. Alat ICT 51

Pengurusan penyenggaraan perabot, perabot dan peralatan Makmal Sains / Bilik Sains dilaksanakan : a. Rekod penyenggaraan Makmal Sains / Bilik Sains diuruskan dengan sistematik dan kemas kini. b. Borang aduan kerosakan peralatan diuruskan dengan sistematik dan kemas kini. 0 1 2 3 4 TB

TB

27

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

K. PELUPUSAN DAN HAPUS KIRA BAHAN DAN PERALATAN SAINS Bil 52 Item Skor Catatan

Proses pelupusan aset alih kerajaan dilaksanakan mengikut prosedur : a. Lembaga Pemeriksa / Pegawai Pemeriksa dilantik ( KEW.PA-15 ) b. Borang permohonan pelupusan dilengkapkan jika perlu ( KEW.PA-16 ) c. Borang permohonan pelupusan dihantar kepada pihak berkenaan seperti yang di arahkan 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Laporan Lembaga Pemeriksaan diterima (KEW.PA-17) e. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih diterima (KEW.PA-18) f. Sijil Pelupusan Aset Alih diterima (KEW.PA-19)

TB

TB

TB

g. Sijil Pelupusan / Sijil Pegawai yang menyaksikan pelupusan dikemukakan kepada KPM h. Kelulusan pelupusan dicatat dalam rekod daftar aset. i. Pelupusan bahan kimia dirujuk kepada Jabatan Alam Sekitar

TB

TB

TB

53

Proses pelupusan stok bernilai rendah dilaksanakan mengikut prosedur : a. Maklumat stok dilengkapkan dalam Borang Laporan Pelupusan Stok Bernilai Rendah ( KEW.PS-19 ) b. Dua orang pemeriksa stok dilantik oleh Ketua Jabatan c. Ketua Jabatan meluluskan permohonan pelupusan. 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Pelupusan stok dicatatkan dalam Borang Laporan Tahunan Pelupusan Stok sebelum 15 Mac (KEW.PS-20)

TB

28

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 54

Item

Skor

Catatan

Kes kehilangan dan hapus kira aset alih dilaksanakan mengikut prosedur : a. Laporan Polis dibuat oleh Pengetua / Guru Besar dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan diketahui b. Laporan Awal disediakan dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh kehilangan (KEW.PA-28). c. Borang KEW.PA-28 dihantar kepada pihak-pihak berkenaan mengikut arahan dan panduan. 0 1 2 3 4 TB

TB

TB

d. Surat Lantikan Jawatankuasa Siasatan dikeluarkan oleh Pegawai Pengawal ( KEW.PA-29) e. Laporan Akhir Penyiasatan disediakan dalam tempoh 2 bulan dari tarikh perlantikan (KEW.PA-30). f. Borang KEW.PA-30 dihantar kepada pihak-pihak berkenaan mengikut arahan dan panduan.

TB

TB

TB

g. Sijil Hapus Kira ( KEW.PA-31) diperoleh daripada Kementerian Pelajaran Malaysia h. Laporan tindakan susulan dihantar kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia

TB

TB

29

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

Bil 55

Item Kes kehilangan dan hapus kira aset stok bernilai rendah dilaksanakan mengikut prosedur : a. Pegawai Stor menyediakan Laporan Hapus Kira Kekurangan Stok (KEW.PS-21). b. KEW.PS-21 disahkan oleh Ketua Jabatan dan dikemukakan kepada Kuasa Melulus. c. Kad Kawalan Stok dan Kad Petak di kemas kini. 0 1 2

Skor

Catatan

TB

TB

TB

d. Laporan Polis, Laporan Awal dan Laporan Akhir disediakan bagi kes melibatkan jenayah. e. Pegawai Pengawal melengkapkan Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Stok (KEW.PS-22). f. KEW.PS-22 dikemukakan kepada Perbendaharaan sebelum 15 Mac.

TB

TB

TB

RUMUSAN SKOR

Jumlah Skor

SKOR =

( purata )

Jumlah Item yang berkenaan

30

LAMPIRAN 2 Untuk diisi oleh Pengetua / Guru Besar / Pegawai Pemantau

INTERPRETASI SKOR Julat Purata Skor 0.00 0.99 1.00 1.99 2.00 2.99 3.00 3.49 3.50 4.00 Taraf Sangat Lemah Lemah Sederhana Baik Cemerlang Tandakan ( / )

Ulasan Umum dan Cadangan :

Tandatangan Nama Pemantau Alamat Pejabat

: : :

Tarikh

31