Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

ayam A a

buku B b

cawan C c

daun D d

epal E e

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini. feri F f gajah G g harima u H h itik I i jala J j .

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini. katak K k lori L l mata M m nanas N n oren O o .

pokok P p quran Q q raga R r singa S s topi T t .Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini.

Sebut dan tulis semula huruf –huruf di bawah ini. ular U u van V v wau W w xylofo n X x yu Y y zirafah Z z .

.Padankan huruf yang sama c e o k m p d g l u v h x k p c g u e o m v x d l h n w y b f s r j q z t i a y s w n j q b t s i a z r Bulatkan huruf yang berbeza.

a u h b m t i p e a u h b m f i p e c u n b m t i p e a u h b w t i b e a n h b m t j p a a u h d m t i p e Warnakan huruf yang sama .

kemudian tulis semula D t .Padankan huruf besar dengan huruf kecil.

E R T B A Q G F M H J K b a g d e r m q k j f h Lengkapkan huruf di bawah ini .

n k r g u a d w z .