Definiţia diodei

Dioda este un dispozitiv electronic ce permite trecerea curentului doar într-o singură direcţie. Cea mai folosită diodă în circuitele electronice este cea
semiconductoare, deşi există şi alte tehnologii.

Simboluldiodei
Simbolul diodelor semiconductoare este prezentat în următoarea figură; săgeţile indică deplasarea reală a electronilor prin diodă.

Conectareaîn circuit

La conectarea într-un circuit simplu, format dintr-o baterie şi o lampă, dioda fie va permite trecerea curentului spre lampă, fie o va bloca, în funcţie de polaritatea tensiunii aplicate.

Polarizareadirectă
Atunci când polaritatea bateriei este astfel încât este permisă trecerea electronilor prin diodă, spunem că dioda este polarizată direct.

. Diodaprecumo supapă de închidere(analogie) Comportamentul diodei este analog comportamentului dispozitivului hidraulic denumit supapă de închidere. când trecerea electronilor este blocată datorită inversării bateriei. Supapele de închidere sunt de fapt dispozitive controlate cu ajutorul presiunii: acestea se deschid şi permit trecerea fluidului dacă „polaritatea” presiunii pe suprafaţă lor este corectă. Putem să ne gândim la diodă ca la un întrerupător: „închisă”. O supapă de închidere permite trecerea fluidului doar într-o singură direcţie. spunem că dioda este polarizată invers. iar curgerea fluidului nu mai este posibilă. Dacă „polaritatea” presiunii este de sens contrar. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul diodelor. când este polarizată şi „deschisă” când este polarizată invers.Polarizareainversă Invers. doar ca în acest caz presiunea este reprezentată de tensiune. diferenţa de presiune pe suprafaţa valvei va duce la închiderea acesteia.

Explicaţie Să reluăm circuitul de mai sus. iar căderea de tensiune pe sarcină va fi egală cu zero. Putem considera dioda ca fiind un întrerupător „automat” (se închide când este polarizat direct şi se deschide când este polarizat invers). Singura diferenţă notabilă este căderea de tensiune mult mai mare la bornele diodei (0. O diodă polarizată direct conduce curent şi prezintă o cădere mică de tensiune la bornele sale. astfel încât majoritatea tensiunii disponibile la bornele sursei de alimentare se regăseşte pe lampă (sarcină). faţa de căderea de tensiune pe un întrerupător mecanic (câţiva mV). dar folosind de această dată un aparat de măsură pentru determinarea căderilor de tensiune pe diferite componente ale circuitului.7 V). dioda devine polarizată invers. Dacă polaritatea bateriei este inversată. . şi toată tensiunea disponibilă la bornele sursei de alimentare se regăseşte pe diodă.

Dacă nu există nicio tensiune aplicată la bornele diodei semiconductoare. şi prin urmare aceasta se comportă precum un izolator. Purtătorii de sarcină aproape că lipsesc în zona de golire. . existenţa zonei de golire înguste în jurul joncţiunii P-N previne apariţia curentului (figura alăturată (a)). zona de golire se extinde şi blochează şi mai bine trecerea curentului prin dispozitiv. Dacă dioda este polarizată invers.Această cădere de tensiune de polarizare directă se datorează acţiunii zonei de golire formată de joncţiunea P-N sub influenţa tensiunii aplicate.

putem considera căderea de tensiune pe diodă ca fiind constantă (nu depinde de valoarea curentului prin diodă). Acest lucru se poate realiza prin aplicarea unei anumite tensiuni minime. iar pentru cele de germaniu de doar 0.Tensiuneade polarizaredirectă Dacă dioda este polarizată direct însă. Pentru analiza circuitelor electronice simplificate.7 V. Pentru funcţionarea corectă a diodei însă.3 V. iar rezistenţa faţă de curent scade. zona de golire devine mult mai subţire (figura alăturată (a). . care pentru diodele de siliciu este în mod normal 0. zona de golire trebuie să dispară complet. Căderea de tensiune la bornele diodei rămâne aproximativ constantă pentru o gamă largă de curenţi prin diodă. denumită tensiune de polarizare directă (figura alăturată (b)). polarizare parţială).

38∙10-23) T = temperatura joncţiunii (K) Ecuaţia exactă ce descrie curentul printr-o diodă poartă numele de ecuaţia diodei. această temperatură este de aproximativ 26 mV. Ecuaţia simplificată a diodei unde. La temperatura camerei. ID IS e = = = curentul de constanta curentul saturaţie lui diodei (aproximativ euler 10 -12 (A) A) (2. Termenul q/KT descrie tensiunea produsă în joncţiunea P-N datorită acţiunii temperaturii.718) VD = tensiunea aplicată la bornele diodei (V) . ID IS e q VD N k = = = factor = = = = curentul de constanta sarcina tensiunea de idealitate constanta curentul saturaţie lui electronului aplicată sau la de (1.718) C) (V) 2) coeficient lui Boltzmann (1.Ecuaţia diodei unde.6 bornele emisie diodei (aproximativ Euler ∙10-19 diodei (între 1 şi 10 -12 (A) A) (2. şi poartă numele de tensiune termică. sau Vt.

Tensiunea de străpungerea creşte odată cu creşterea temperaturii şi scade cu scăderea temperaturii .3 V (germaniu). şi considerând factorul de idealitate ca fiind 1.7 (siliciu) sau 0. dioda va fi distrusă datorită unei condiţii denumită străpungere. căderea de tensiune rămâne constantă la 0. şi ele pot fi înţelese doar în contextul acestei ecuaţii. . unele circuite folosesc în mod intenţionat relaţia curent/tensiune a joncţiunii P-N. putem simplifica ecuaţia de mai sus şi să ajungem la următoarea relaţie. notată cu V s. Dacă această tensiune devine prea mare. Curentul invers poate fi însă ignorat pentru majoritatea aplicaţiilor. o joncţiune P-N polarizată direct poate fi folosită ca un dispozitiv de determinare a temperaturii. Totuşi. la bornele diodei.Cunoscând acest fapt. De asemenea. ci este menţionată aici doar pentru a înţelege faptul că există o variaţie a căderii de tensiune la bornele diodei pentru diferite valori ale curenţilor prin diodă. Curentulinvers Deşi o diodă polarizată invers. Tensiuneade străpungere Dioda nu poate suporta o tensiune de polarizare inversă infinit de mare. din moment ce temperatura este un factor în ecuaţia diodei. Această variaţie este foarte mică. iar acest curent poartă numele de curent invers.exact invers faţă de tensiunea de polarizare directă. Aceste ecuaţii nu trebuie neapărat luată în considerare la analiza circuitelor simple cu diode. aceasta fiind şi motivul pentru care se consideră că. iar această utilizarea poate fi înţeleasă doar dacă înţelegem în primul rând ecuaţia diodei de mai sus. nu permite curentului să treacă prin ea datorită extinderii zonei de golire. Această tensiune inversă maximă poartă numele de tensiune de străpungere (inversă). în realitate există un mic curent de scurgere ce trece prin diodă chiar şi la polarizarea inversă.

Variaţia curenttensiunea diodei Alăturat este prezentat graficul curent-tensiune al diodei. .