SULIT 21/1 Sejarah 1 ¼ jam

JABATAN PELAJARAN KELANTAN ______________________________________________________________________ PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009 SET 1 Satu jam lima belas minit ______________________________________________________________________ JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan objektif. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan jawapan anda pada kertas objektif yang disediakan. 4 .Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih dan tandakan jawapan yang baru.

1

1

Rajah di bawah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk memperoleh sumber sejarah berikutan perkembangan pesat teknologi. • • • Radio Internet Televisyen

Kaedah X Apakah X ? A B C D 2

Kaedah lawatan Kaedah arkeologi Kaedah temu ramah Kaedah pandang dengar Sumber berikut merujuk kepada sumber pertama. • • • Fosil Artifak Manuskrip

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat mengenainya ? I II III IV A B C D 3 Sumber belum ditafsir Sumber yang bersifat asli Sumber yang telah diolah Sumber yang diterbitkan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Manusia Zaman Neolitik dikatakan mempunyai budaya yang lebih teratur. Mengapakah dikatakan sedemikian ? I II III IV Hidup sara diri Hidup berpindah randah Wujud pembahagian kerja Wujud sistem bermasyarakat

4

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Tonle Sap ialah tasik yang dibina pada abad kesepuluh masihi.
2

Apakah nilai yang boleh dicontohi daripada sikap Parameswara ? I II III IV A B C D Tulus Yakin Gigih Berdikari I dan II I dan IV II dan III III dan IV 3 .Apakah kesan tasik ini kepada kawasan persekitaran ? A B C D 5 Persekitaran subur Pelabuhan entrepot Pusat membuat kapal Pusat pengumpulan barang Rajah di bawah berkaitan sejarah negeri Melaka Pokok Melaka Asal-usul nama Melaka Pelanduk Apakah A B C D Sejarah Melayu Hikayat Hang Tuah Hikayat Kanun Melaka Salasilah Melayu dan Bugis sumber yang menerangkan perkara di atas ? 6 Peta di bawah merujuk kepada perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

7 Rajah di bawah berkaitan sistem perundangan di Melaka Undang-undang Laut Melaka Memastikan aktiviti perdagangan berjalan lancar dan adil Bagaimanakan undang-undang ini membantu memajukan perdagangan di Melaka? A B C D 8 Memberi pengecualian cukai Menyedia tempat menyimpan barang Melicinkan peraturan berniaga Menjamin kebajikan pedagang Jadual di bawah menunjukkan sumbangan Tun Perak. Tahun 1456 Peristiwa Tun Perak berjaya menghalang serangan Siam ke atas Melaka Apakah faktor yang menyumbangkan kepada kejayaan tersebut ? A B C D 9 Bantuan askar asing Senjata yang lengkap Strategi yang berkesan Pertahanan yang mantap Bagaimanakah penerimaan awal Sultan Melaka terhadap angkatan Portugis yang dipimpin oleh Lopez de Sequeira? A B C D Menyerang kapal Lopez de Squeira Menyambut baik rombongan tersebut Meminta mereka keluar dari bumi Melaka Menangkap anggota rombongan tersebut 10 Mengapakah pedagang-pedagang asing tidak mahu lagi berdagang di Melaka semasa pemerintahan Portugis? A B C D Cukai yang tinggi Keselamatan terancam Kemudahan yang terhad Kesukaran berkomunikasi 4 .

Mengapakah ibu negeri Johor selalu berubah-ubah? A B C D 12 Muslihat pertahanan Penaklukan kuasa luar Kemerosotan perdagangan Pertukaran kuasa pemerintahan Bagaimanakah Belanda berjaya menguasai perdagangan bijih timah Perak pada pertengahan kurun ke-17 dan kurun ke-18? I Menyekat laluan kapal II Menyerang angkatan laut III Membuat kepungan IV Memeterai perjanjian A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV 13 Antara berikut.11 Peta berikut menunjukkan ibu negeri Johor dalam kurun ke-16. yang manakah merupakah ciri-ciri Adat Temenggung? I II III IV A B C D Mengutamakan kaum lelaki Menekankan unsur-unsur demokrasi Mengutamakan keturunan sebelah ibu Melaksanakan hukuman sebagai pengajaran I dan II I dan IV II dan III III dan IV 14 Kumpulan etnik yang manakah terlibat secara aktif dalam perlombongan antimoni 5 .

Apakah alasan yang digunakan oleh SHTI untuk memenuhi keperluan mereka? I Pangkalan tentera II Penduduk yang ramai III Pusat tahanan IV Pusat pengumpulan barang A B C D 17 I dan II I dan IV II dan III III dan IV Rajah di bawah menunjukkan perubahan pusat pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Pulau Pinang Singapura Mengapakah Singapura menggantikan Pulau Pinang sebagai pusat pentadbiran? 6 .di Sarawak ? A B C D 15 Iban Bajau Murut Bidayuh Kumpulan etnik manakah yang mempunyai kepercayaan seperti di bawah? Roh orang mati akan pergi ke Kinabalu Gunung A B C D 16 Bajau Murut Suluk Kadazandusun Peta berikut menunjukkan kepentingan Pulau Pinang sebagai sebuah pelabuhan.

Bagaimanakah nasib Raja Ismail dalam perjanjian tersebut ? A B C D Dipecat jawatannya Diakui sebagai Raja Muda Dikenakan tahanan rumah Dibuang negeri ke Singapura 19 Gambar di bawah merupakan sebuah rumah api yang terdapat di Tanjung Rachado. 7 .Selangor.A B C D 18 Pentadbiran yang teratur Kekayaan bahan mentah Kedudukannya yang strategik Permintaan pedagang-pedagang luar Dokumen di bawah merupakan sebahagian intipati Perjanjian Pangkor yang dimeterai pada tahun 1874.

Apakah kesan penting yang berlaku terhadap Selangor apabila rumah api tersebut diserang ? A B C D 20 J. Residen menggugat kuasa Sultan dan pembesar • • • Apakah X ? A B C D Merampas hak wanita Menguasai tanah tempatan Memaksa menerima nasihat Mengubah sempadan daerah Mencampuri adat X Mengambil alih pungutan cukai 21 Peta di bawah menunjukkan penyerahan daerah Tabal milik Kelantan kepada Siam oleh British. Davidson menjadi residen yang pertama Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat sultan Raja Mahadi telah dijatuhkan hukuman buang negeri Raja Abdullah dilantik menggantikan Sultan Abdul Samad Rajah berikut merujuk kepada tergugatnya kuasa sultan dan pembesar dalam Sistem Residen di Negeri-negeri Melayu. 8 .G.

Mengapakah sebilangan penduduk Tabal berhijrah ke Kelantan selepas penyerahan tersebut? A B C D 22 Siam mengenakan cukai yang tinggi Membuka penempatan baru di Kelantan Kelantan menjanjikan kemewahan hidup Tidak mahu berada di bawah pentadbiran Siam Perjanjian di bawah diadakan bagi mewujudkan keamanan di Johor. 9 . Tahun Tokoh Peristiwa 1885 Temenggung Ibrahim Perjanjian Persahabatan Sultan Ali Apakah kesan perjanjian tersebut kepada Sultan Ali ? A B C D Dilantik menjadi Bendahara Dilucutkan hak sebagai sultan Diberikan kuasa di wilayah Kesang Dijadikan ketua pasukan keselamatan 23 Maklumat berikut berkaitan dengan strategi Sultan Abu Bakar dalam usahanya untuk memajukan negeri Johor • Sering melawat England • Memperkenalkan perkhidmatan pos Apakah tujuan Sultan Abu Bakar mengambil tindakan tersebut ? A B C D Menyaingi kemajuan Singapura Memodenkan pentadbiran negeri Menggalakkan kemasukan pelabur asing Mengurangkan pengaruh pembesar tempatan 24 Pembesar di bawah telah dilantik oleh James Brooke untuk membantunya dalam melicinkan pentadbiran negeri Sarawak.

• • • Datu Bandar Datu Patinggi Datu Temenggung Apakah tugas pembesar tersebut ? A B C D 25 Pemungut cukai Penyelia Majlis Kewangan Negeri Penyelaras hasil keluaran pertanian Penasihat berkaitan undang-undang adat tempatan Syarikat berikut terlibat secara langsung dalam perkembangan industri perlombongan di Sarawak Syarikat Borneo Berhad Apakah galian yang dilombong oleh syarikat tersebut ? A B C D Emas Gas asli Antimoni Petroleum 26 Senarai di bawah merupakan langkah SBUB menggalakkan penanaman getah di Sabah. • Ditubuhkan pada tahun 1900 10 . • • • Buruh X ialah dari I II III IV A B C D Jawa China India Filipina I dan II I dan IV II dan III III dan IV Dividen 4 % Pengecualian eksport 50 tahun Kemasukan buruh X 27 Senarai berikut menerangkan sebuah pasukan yang ditubuhkan oleh SBUB di Sabah.

supaya tidak semua mereka menjadi kerani. apakah iktibar daripada dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh British? ‘Ajarkan mereka supaya memuliakan kerja buruh.’ Arthur Kenion.Saya mulakan pelajaran di sebuah sekolah yang berbumbung atap dan berlantai tanah ”. Tun Abdul Razak Sekolah yang dimaksudkan ialah A B C D Sekolah Arab Sekolah Melayu Sekolah Inggeris Sekolah Mubaligh 29 Berdasarkan kata-kata berikut. 11 . hak itu terletak semata-mata pada kesederhanaan.Bertujuan untuk menjamin keamanan Anggota terdiri dari pegawai polis tempatan Apakah nama pasukan tersebut ? A B C D 28 Skuad Khas Skuad pribumi Skuad Terbang Skuad Ketua Anak Negeri • • Kata-kata di bawah diucapkan apabila Tun Abdul Razak memperkatakan sejarah persekolahan rendah beliau. 1915 A B C D Berfikiran strategik Berani mempertahankan maruah Berhati-hati dengan kuasa asing Bersyukur dengan kemakmuran negara 30 Rajah di bawah menunjukkan tindakan SBUB di Sabah untuk menamatkan satu penentangan rakyat tempatan. ” Kalau saya berhak menjadi ternama.

Inggeris datang meredah Pahang Bersama peluru bersama senapang Membunuh menangkap setiap pejuang Sungai Semantan berubah darah Di manakah lokasi pertempuran tersebut ? I II III IV A B C D Jerantut Kuala Lipis Lubuk Terua Jeram Ampai I dan II I dan IV II dan III III dan IV 32 Jadual berikut menunjukkan notis hukuman denda yang dikenakan kepada penduduk di Jajahan Pasir Puteh pada tahun 1915. SBUB menghantar 400 orang tentera dan peperangan berlaku selama enam minggu Apakah kebangkitan X ? A B C D 31 Kebangkitan Rentap Kebangkitan Rundum Kebangkitan Mat Sator Kebangkitan Mat Salleh Kebangkitan X Petikan berikut adalah sebahagian dari puisi ’Pahlawan Kemerdekaan ’ karya Usman Awang. Jenis rumah Jumlah denda 12 .Pada April April 1915.

00 $ 3.00 Mengapakah penduduk dikenakan hukuman denda tersebut ? A B C D 33 Mencetuskan huru hara Membina rumah tanpa kebenaran Menentang pembayaran cukai pintu Menentang perlantikan Pegawai Daerah Anda telah menghadiri satu perjumpaan yang diadakan oleh sekumpulan pelajar yang mendapat pendidikan di Timur Tengah.00 $ 5.Besar Sedang Kecil $ 10. Kumpulan pelajar tersebut mungkin sekali A B C D Kaum tua Kaum Muda Kaum Guru Kaum bangsawan 34 Senarai berikut merupakan madrasah yang terkenal di Tanah Melayu pada awal tahun 1920. • • • Al-Masyhur di Pulau Pinang Al-Diniah di Padang Rengas Il-Ihya Assyarif di Gunung Semanggol Apakah tujuan penubuhan institusi tersebut ? A B C D Menyebarkan ideologi timur Menyebarkan ideologi barat Menyebarkan idea tradisional Menyebarkan idea pembaharuan 35 Senarai di bawah merupakan antara tokoh terkenal dalam sejarah negara kita. Antara isu yang dibincangkan ialah ekonomi dan pendidikan orang Melayu. • • Ibrahim Haji Yaakob Ahmad Boestamam 13 .

Kawasan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya 14 . Slogan Jepun • • • Semangat Asia Asia untuk Orang Asia Kawasan kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya Apakah tujuan slogan tersebut ? A B C D 37 Mengekal keamanan negara Menanamkan sifat antikomunis Mewujudkan keamanan di Asia Tenggara Mempengaruhi penduduk Tanah Melayu Dasar di bawah merupakan salah satu Dasar Penjepunan yang dilaksanakan di Tanah Melayu.• Mustapha Hussain Apakah persamaan tokoh-tokoh tersebut ? A B C D Pemimpin Gerakan Islah Pemimpin Kesatuan Melayu Muda Pemimpin Persaudaraan Sahabat Pena Pemimpin dari Maktab Perguruan Sultan Idris 36 Rajah berikut menunjukkan slogan Jepun pada tahun 1940-an. Bahasa Jepun menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah Apakah tujuan Jepun melaksanakan dasar tersebut? A B C D Memudahkan komunikasi dengan penduduk setempat Menyatupadukan rakyat pelbagai kaum Mendapatkan sokongan penduduk tempatan Menggalakkan budaya Jepun 38 Pernyataan berikut menunjukkan slogan yang disebarkan oleh Jepun.

Gabenor Malayan 15 . Apakah tujuan British memperkenalkan BMA? A B C D Memulih keamanan Tanah Melayu Menentang saki baki tentera Jepun Mengukuhkan kedudukan British Membentuk sistem pentadbiran yang sistematik 40 Mengapakan pertubuhan berikut menyokong gagasan Malayan Union? • • • I II III IV Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) Angkatan Pemuda Insaf (API) Angkatan Wanita Sedar (AWAS) Kerakyatan terbuka Penyatuan pentadbiran agama Islam Kuasa Sultan di perkukuh Status quo orang Melayu terjamin 41 A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV Rajah di bawah menunjukkan struktur pentadbiran Malayan Union. British telah memperkenalkan Pentadbiran Tentera British (BMA) selepas tamatnya Pendudukan Jepun di Tanah Melayu.Mengapakah pentadbiran Jepun gagal mencapai slogan tersebut? I II III IV A B C D 39 Sekatan ekonomi Kadar inflasi meningkat Penurunan harga barangan Kekurangan bahan mentah I dan II I dan IV II dan III III dan IV Penyataan berikut berkaitan langkah British di Tanah Melayu pada tahun 1945.

mengapakah undang-undang tersebut diisytiharkan? Peristiwa 16 Kesan .Union X Apakah X? A B C D 42 Majlis Penasihat Majlis Tertinggi Majlis Eksekutif Majlis Mesyuarat Kerja Majlis Undangan Majlis Melayu (Majlis Raja-Raja Melayu) Apakah perjuangan UMNO semasa penubuhannya pada tahun 1946? A B C D Memperkasa kemajuan bangsa Mendapat kebebasan mentadbir Menyokong kerakyatan terbuka Memperjuangkan kemerdekaan 43 Pernyataan berikut menerangkan kekurangan sokongan terhadap komunis di Tanah Melayu. Perjuangan komunis kurang mendapat sambutan orang Melayu Mengapakah orang Melayu bertindak sedemikian ? A B C D Kesetiaan kepada pihak British Keahlian hanya kepada orang Cina Menghormati kepimpinan pembesar Bertentangan dengan budaya tempatan 44 Berdasarkan maklumat berikut.

Apakah nilai yang dapat diambil dalam usaha tersebut? A B C D 46 Disiplin Berdikari Toleransi Kerjasama Apakah tujuan pihak British menubuhkan jawatankuasa berikut? Tahun 1949 Peristiwa Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum A B C D Merancang dasar ekonomi Memupuk perpaduan kaum Mendapatkan kemerdekaan Menamatkan pengaruh asing 47 Jadual di bawah menunjukkan cadangan laporan pelajaran di Tanah Melayu. Tahun 1956 Laporan Laporan Razak 17 .Pembunuhan tiga orang pengurus ladang di Sungai Siput Perak A B C D 45 Menjamin kestabilan politik Menjimatkan kos pentadbiran Mengatasi masalah perkauman Melambatkan proses kemerdekaan Undang-undang Darurat diisytiharkan Gambar di bawah menunjukkkan kempen “Bulan Penduduk Tanah Melayu Menentang Komunis”.

Tarikh 31 Ogos 1957 Tempat Stadium Merdeka.Apakah matlamat laporan tersebut ? A B C D 48 Mengkaji sistem pendidikan sekolah Cina Melahirkan sistem pendidikan kebangsaan Membaiki sistem pendidikan sekolah Melayu Mewajibkan pelajaran peringkat sekolah menengah Apakan perkara utama yang dibincangkan dalam persidangan berikut? Tahun Februari 1954 A B C D Pembentukan sistem ahli Kepentingan pilihan raya Pindaan syarat kerakyatan Penggubalan perlembagaan Peristiwa Konferensi Nasional 49 Rundingan London diadakan pada tahun 1956 bertujuan untuk mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu. Kuala Lumpur 18 Peristiwa Pemasyhuran Kemerdekaan . Apakah yang dibincangkan dalam rundingan itu? I II III IV A B C D Menjamin kepentingan ekonomi British Mengamalkan konsep Raja Berperlembagaan Melantik pegawai British dalam pentadbiran Menutup pangkalan tentera British di Tanah Melayu I dan II I dan IV II dan III III dan IV 50 Jadual berikut berkaitan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957 Andaikan anda berada dalam majlis tersebut.Bagamanakah cara Tanah Melayu mencapai kemerdekaan? A B C D 51 Kerjasama politik Pengembalian kuasa raja Persamaan hak dalam politik Kelonggaran syarat kerakyatan Tunku Abdul Rahman dengan penuh semangat mengisytiharkan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Stadium Merdeka. apakah perasaan anda? I II III IV A B C D Hormat pada lambang negara Hormat kepada negara penjajah Bersyukur sebagai warganegara Bangga dengan perjuangan pemimpin negara I dan II I dan IV II dan III III dan IV 5 2 Senarai berikut merujuk kepada • • • Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri A B C D Suruhanjaya Reid Perjanjian London Suruhanjaya Cobbold Perlembagaan Merdeka 5 3 Mengapakah kerajaan British mengambil Sabah dan Sarawak sebagai Tanah Jajahan Mahkota? A Memenuhi permintaan rakyat 19 .

Lee Kuan Yew : Parti Tindakan Rakyat (PETIR) bersetuju dengan pembentukan Malaysia Tokoh Parti X : Kami Parti X menentang pembentukan Malaysia kerana gagasan tersebut merupakan satu rancangan British untuk mengekalkan pengaruhnya. Parti X ialah A Parti Negara B Barisan Sosialis C Persatuan Cina Sarawak D Liga Belia Demokratik Cina Singapura Berdasarkan pernyataan berikut.B Menjaga kepentingan ekonomi C Membendung ancaman komunis D Menyeragamkan sistem pentadbiran 54 Apakah sebab penduduk Sarawak menentang tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada British? I II III IV A B C D 55 Melanggar Perlembagaan 1941 Menyulitkan permintaan kemerdekaan Melaksanakan amalan sistem demokrasi Melanggar pantang larang adat tempatan I dan II I dan IV II dan III III dan IV Apakah persamaan tentang tokoh berikut? • • A B C D Gerard T. apakah matlamat penubuhan Persekutuan Malaysia? Persekutuan Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 20 57 . Mac Bryan Harold Mc Michael Menyandang jawatan residen Memperkenalkan sistem beraja Menggunakan cara tipu muslihat Menyokong perjuangan penduduk tempatan 56 Dialog berikut mungkin berlaku di Singapura pada awal tahun 1960-an.

I II III IV A B C D 5 8 Memajukan sosioekonomi Mengelakkan ancaman pihak Barat Menjalankan dasar neokolonialisme Menyekat perkembangan pengaruh komunis I dan II I dan IV II dan III III dan IV Senarai berikut merujuk kepada tokoh yang terlibat dalam proses penubuhan Malaysia. • • • Lord Cobbold Wong Pow Nee Muhammad Ghazali Shafie Apakah peranan tokoh-tokoh tersebut ? A B C D 5 9 Memupuk perpaduan di kalangan rakyat Meninjau pendirian rakyat Sabah dan Sarawak Menggubal perlembagaan Sabah dan Sarawak Memberi penerangan kepada rakyat Sabah dan Sarawak Apakah matlamat penubuhan pertubuhan berikut? Tahun • • • Anggota Malaysia Filipina Indonesi a Pertubuhan 1963 MAPHILINDO A B C D 6 0 Memajukan ekonomi serantau Membentuk pakatan ketenteraan Menyekat pengaruh komunis Meningkatkan hubungan persahabatan Apakah nilai yang dapat dikaitkan dari pernyataan di atas? 21 .

.sungguhpun kita merasa dan dukacita kerana satu negeri telah terpaksa keluar. tetapi kita gembira kerana kita telah dapat menyingkirkan duri dari dalam daging kita” Tun Abdul Razak A B C D Muhibah Kerjasama Keharmonian Bersatu padu 22 ..“.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.