You are on page 1of 4

UBND QUN SN TR PHNG GIO DC V O TO

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc

S: 800 /PGDT-THHC

Sn Tr, ngy 01 thng 10 nm 2013

LCH CNG TC THNG 10 NM 2013

I. Cng tc trng tm 1. T chc cc hot ng k nim 45 nm ngy Bc H gi bc th cui cng cho ngnh GD&T (15/10/1968 - 15/10/2013); 83 nm ngy thnh lp Hi Lin hip Ph n Vit Nam (20/10/1930 - 20/10/2013). 2. T chc cc hot ng hng ng Tun l hc tp sut i nm 2013 vi ch Hc c ngh nghip v lao ng ngy cng c hiu qu; hng ng thng phng chng ma tu v t nn x hi trong trng hc. 3. Thanh tra, kim tra cng tc qun l, ch o, t chc hot ng dy v hc ca Th trng cc n v trng hc; hot ng s phm nh gio; dy thm, hc thm; cc chuyn : Quy ch dn ch, thc hin lut phng chng tham nhng, thc hnh tit kim, thc hin 3 cng khai, cng tc tip cng dn v gii quyt khiu ni t co. 4. T chc chuyn thc hin Chng trnh gio dc mm non, chuyn s dng nng lng tit kim hiu qu. 5. Sinh hot chuyn mn Gio dc cng dn; Anh vn; Th dc cp trung hc c s. 6. T chc hi thi cn b, nhn vin th vin gii cp qun; gii th thao hc sinh nm hc 2013 - 2014 cp trng. 7. T chc pht ng v k cam kt hc sinh tiu hc i m bo him t cht lng khi ngi trn m t, xe my tham gia giao thng. 8. T chc n tp, kim tra gia hc k I nm hc 2013 - 2014. 9. Tham gia hi thi cp dng mm non gii nhm lp c lp t thc; ngy hi sng to k thut cp thnh ph. II. Lch c th NI DUNG THNH PHN Kim tra t xut 01 trng tiu hc; 01 trng Theo Quyt nh trung hc c s 01/10 - 31/10 Thanh tra cng tc qun l, ch o, t chc hot Theo Quyt nh ng dy v hc ca Th trng THI GIAN A IM Theo Quyt nh Trng mm non, tiu hc, trung hc c s

Thanh tra hot ng s phm nh gio Thanh tra hot ng dy thm hc thm Thanh tra cc chuyn : Quy ch dn ch, thc hin lut phng chng tham nhng, thc hnh tit kim, thc hin 3 cng khai, cng tc tip cng dn v gii quyt khiu ni t co - 01 Ph Hiu Tham d Hi ngh trin trng khai d n Ba n hc - 01 bp chnh ng trng tiu hc Hiu trng, cc Tp hun gio dc hc Ph Hiu trng sinh khuyt tt hc ha v 04 gio vin/ nhp cp THCS trng THCS S GD&T kim tra tnh T Trng;Tiu hc hnh tuyn sinh, cc khon Ng My; Mm thu v dy thm hc thm
non Hong Cc THCS L , L

Trng mm non, tiu hc, trung hc c s Trng tiu hc, trung hc c s

Trng mm non, tiu hc, trung hc c s

14h00, Ngy 03/10

Khch sn SaigonTourane, 05 ng a. Hi trng Phng GD&T

Ngy 03/10

Ti n v

07h00, Ngy 07/10

14h00, Ngy 08/10 08h00, Ngy 09/10

S GD&T kim tra tnh hnh tuyn sinh, cc khon Phng GD&T thu v dy thm hc thm Hiu trng Pht ng v k cam kt trng tiu hc v hc sinh tiu hc i m Trng ban i bo him khi tham gia din cha m hc giao thng sinh trng TH Hi ngh tng kt cng tc i nm hc 2012 - 2013 Tng Ph trch v trin khai nhim v i trng tiu cng tc i nm hc hc, THCS 2013 - 2014 Hi thi cn b, gio vin Theo cng vn th vin gii

Ti n v

Trng TH Quang Trung

Hi trng Phng GD&T Hi trng Phng GD&T


2

(phn thi l thuyt) Khch sn Xanh, 66 Hong Vn Thi, Nng Trng THCS Phan Bi Chu (mn GDCD); Gio vin Gio Trng THCS L dc cng dn; Anh 14h00, Sinh hot chuyn mn cp T Trng (mn vn; Th dc Ngy 10/10 trung hc c s Anh vn); trng trung hc Trng THCS c s Nguyn Ch Thanh (mn Th dc) Hi thi cn b, gio vin 08h00, Hi trng Theo cng vn th vin gii Ngy 11/10 Phng GD&T (phn thi thc hnh) Tham gia Ngy hi sng Trng THPT Theo cng vn 12/10 - 13/10 to k thut cp thnh ph Phan Chu Trinh - Lnh o, chuyn vin Trng TH 08h00, Giao ban Ph Hiu trng PGDT ph trch Nguyn Tri tiu hc; Ngy 16/10 trng tiu hc - Ph Hiu trng Phng trng tiu hc n on kim tra cng tc qun l nhn s, ti Ngy 16/10 chnh, trang thit b trong Theo quyt nh Theo quyt nh trng mm non ca S GD&T 08h00, Giao ban gio vin tin hc Gio vin tin hc Ngy 17/10 cp tiu hc trng tiu hc Hi trng 14h00, Giao ban gio vin tin hc Gio vin tin hc Phng GD&T Ngy 17/10 cp trung hc c s trng THCS n on kim tra trng 07h30, Trng TH chun quc gia ca thnh Theo Quyt nh Ngy 18/10 Lng Th Vinh ph Lp Mu gio - Gio vin cc T chc chuyn thc 08h00, NLLTT c nhn Tui Ngc hin Chng trnh gio Ngy 18/10 (phng Ni Hin tr 5 tui; dc mm non - Ph Hiu trng ng) 13h30, Ngy 09/10 Tp hun An ton giao Theo cng vn thng cho n ci tr th
3

trng mm non cng lp. Kim tra vic thc hin Chng trnh gio dc mm non v phc tra cc Theo quyt nh iu kin cp php hot ng ti 01 trng MN Tham gia Hi thi cp dng NLLTT gii cp Theo cng vn thnh ph Ph Hiu trng T chc chuyn s v cc t trng dng nng lng tit chuyn mn kim, hiu qu trng mm non

Ngy 22/10

Theo quyt nh

Ngy 26/10

Trng MN Tui Ngc, qun Lin Chiu Trng MN Hong Yn

08h00, Ngy 30/10

Trn y l Lch cng tc thng 10 nm 2013 ca Phng Gio dc v o to qun Sn Tr./.


Ni nhn:
- VP S GD&T; - VP UBND qun; - Ban Tuyn gio qun y; - Website ngnh; - Lu: VT, THHC (Ch).

TRNG PHNG ( k v ng du) Nguyn Th Tho