You are on page 1of 6

T4 : Bab 5

BAB 5 : KERAJAAN ISLAM DI MADINAH SOALAN ( SOALAN STRUKTUR) PERJANJIAN Aqabah Pertama Aqabah Kedua 1 TARIKH 621 M 622 M

Berdasarkan rajah di atas , nyatakan nama dua suku kaum yang membuat perjanjian tersebut dengan Nabi Muhammad s.a.w. (i) (ii) .. . [2 markah]

(a)

(b)

Nyatakan dua syarat Perjanjian Aqabah Pertama (i) (ii) . . [2 markah]

(c)

Bagaimanakah isi Perjanjian Aqabah Kedua dikatakan berbeza daripada isi Perjanjian Aqabah Pertama ? (i) (ii) .. ...... [4 markah]

(d)

Apakah kepentingan Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua kepada agama Islam? .... [2 markah]

T4 : Bab 5

JAWAPAN SOALAN 1

(a)

Suku Aus Suku Khazraj

[1M] [1M] [Mak. 2 Markah]

(b)

Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman dengan Allah dan Rasul [1M] Berjanji membantu perjuangan Nabi Muhammad s.a.w. [1M] Tidak melakukan amalan jahiliah seperti mencuri/ meminum arak/ dan membunuh bayi perempuan [1M] [Mak. 2 Markah] Menjemput Nabi Muhammad s.a.w. dan orang Islam Makkah ke Madinah [1M] Bersedia menyediakan tempat tinggal untuk orang Islam Makkah [1M] Menjanjikan keselamatan bagi orang-orang Islam Makkah [1M] [Mak. 3 Markah] Islam tersebar ke Madinah [2M] Berlaku penghijrahan orang-orang Islam ke Madinah [2M] [Mak. 2 Markah]

(c)

(d)

T4 : Bab 5

Perisitwa hijrah berlaku pada 1 Rabiulawal bersamaan 12 September tahun 622 M. 2. (a) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan maksud hijrah dalam konteks agama Islam (i) (ii) .. [2 markah]

(b)

Nyatakan tuduhan orientalis Barat terhadap peristiwa penghijarahan umat Islam. (i) . [1 markah]

(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, senaraikan dua hujah untuk menolak tuduhan orientalis Barat itu. (i) (ii) [4 markah]

(d)

Nilaikan tiga kepentingan peristiwa hijrah kepada agama dan umat Islam. (i) (ii) (iii) . [3 markah]

T4 : Bab 5

JAWAPAN SOALAN 2

(a)

Perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke Madinah Merupakan usaha untuk memperkukuhkan Islam dan strategi baru penyebarkan Islam Merupakan perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan kejahatan Hijrah boleh dilambangkan dengan semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan

[1M] [1M] [1M] [1M] [Mak. 2 Markah]

(b)

Sebagai pelarian / melarikan diri

[1M] [Mak. 2 Markah]

(c)

Penghijrahan umat Islam adalah kerana jemputan orang Arab Madinah [1M] Ketibaan orang Islam Makkah disambut dengan rela dan meriah oleh penduduk Madinah [1M] Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal / dijamin keselamatan [1M] Nabi Muhammad .s.a.w dilantik sebagai pemimpin Madinah / baginda diterima oleh seluruh penduduk Madinah termasuk yang bukan Islam [1M] [Mak. 3 Markah]

(d)

Dakwah Islamiah dilaksanakan dengan aman Mendamaikan antara suku Aus dan Khazraj Menjalin hubungan persaudaraan antara Islam Makkah dengan Islam Madinah Melahirkan perpaduan penduduk Madinah yang pelbagai agama dan budaya Pembina Masjid al-Nabawi, sebagai pusat kegiatan umat Islam Kiraan tahun Hijrah dalam takwim Islam Nama Yathrib ditukar kepada Madinah al-Munawwarah / bandar bercahaya / Madinah menjadi pusat tamadun Islam Membuktikan sikap tolong-menolong dalam sesebuah negara perlu diamalkan Membuktikan peranan wanita peranan penting dalam kemajuan sesebuah negara

[1M] [1M] [1M] [1M] [1M]

[1M] [1M] [1M] [Mak. 3 Markah]

T4 : Bab 5

Pembentukan kerajaan Islam di Madinah pada tahun 622 M telah menimbulkan perasaan iri hati di kalangan orang Arab Quraisy. Mereka mula mencari sokongan daripada orang Yahudi dan penduduk Arab di sekitar Tanah Arab agar (b)

3 (a) Berdasarkan petikan di atas nyatakan dua nama peperangan penting yang melibatkan umat Islam dengan kafir Quraisy. (i) . . [2 markah]

(ii)

Nyatakan tiga sebab Islam mengharuskan peperangan (i) (ii) (iii) . [3 markah]

(c)

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, senaraikan tiga prinsip peperangan yang dianjurkan oleh agama Islam. (i) (ii) (iii) . . [3 markah]

(d)

Apakah dapat diambil daripada kemenangan tentera Islam dalam medan peperangan? ..................... [2 markah]

T4 : Bab 5

JAWAPAN SOALAN 3 (a) Peperangan Badar 624 M Peperangan Uhud 625 M Peperangan Khandak / Ahzab 627 M Peperangan Tabuk 630 M [1M] [1M] [1M] [1M] [Mak. 3 Markah]

(b)

Untuk mempertahankan maruah Untuk mempertahankan agama / negara Berperang dengan keizinan Allah Berperang hanya boleh apabila diserang musuh

[1M] [1M] [1M] [1M] [Mak. 3 Markah]

(c)

Dilarang memusnahkan tumbuh-tumbuhan Dilarang membunuh orang yang lemah / tua / sakit Dilarang membunuh orang yang menyerah diri Dilarang membunuh binatang ternakan Dilarang merobohkan rumah ibadat

[1M] [1M] [1M] [1M] [1M] [Mak. 4 Markah]