PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din 2013-2014 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

ŞI GESTIUNEA AFACERILOR
Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI

III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMANĂ Sem. I Anul I 15 Anul II 16

Sem. II 14 12

IV.EXAMENUL DE DISERTAŢIE – perioada iunie- iulie Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - 10 credite V. MODUL DE ALEGERE A DISCIPLINELOR OPŢIONALE Sem. 2: Se alege o disciplină din pachetul EMX0005:
EMR0248, EMR0577, EMR0079, EMR0348

INTERNAŢIONALE
Programul de studiu: AFACERI INTERNAŢIONALE Limba de predare: română Durata studiilor: 4 semestre Forma de învăţămant: cu frecvenţă

Se alege o disciplină din pachetul EMX0006:
EMR0145, EMR0151, EMR0225, EMR0168

I. CERINŢE PENTRU OBŢINEREA DIPLOMEI DE MASTER • 120 credite total, din care: 93 de credite la disciplinele obligatorii (din care 9 credite la disciplina de practică şi 9 credite la disciplina stagiu de cercetare); 27 credite la disciplinele opţionale; • 10 credite pentru examenul de disertaţie

Sem. 3: Se alege o disciplină din pachetul EMX0007:
EMR0245, EMR0210, EMR0093, EMR0090

Se alege o disciplină din pachetul EMX0008:
EMR0017, EMR0585, EMR0046, EMR0152, EMR0092, EME/EMF/EMG/EMI/EMS/0041

Se alege o disciplină din pachetul EMX0009:
EMR0083, EMR0068, EMR0586, EMR0201, EMR0311

În contul a cel mult 3 discipline opţionale studentul are dreptul să aleagă 3 discipline de la alte programe de masterat ale facultăţilor din Universitatea Babeş-Bolyai.
Vacanţă

II. DESFĂŞURAREA STUDIILOR (în număr de săptămani)
Activităţi didactice Sem I 14 14 Sem II 14 12 Sesiune de examene L.P comasa te Prac tică Stagiu de cercetare

I
3 3

V
3 2

R
2 2

36 ore

36 ore

iarna 3 3

prim 1 1

vara 12 0

Anul I Anul II

VI. UNIVERSITĂŢI EUROPENE DE REFERINŢĂ : Paris Graduate School of Management – Ecole Superieur de Gestion et Commerce International, Universitatea Grenoble 1 Franta, Nottingham Trent University – Nottingham Business School – Anglia, European School of Economics Roma Italia, IUT Toulouse, Franţa, IAE, Lille, Franţa.

RECTOR, Acad.prof.univ.dr. Ioan Aurel POP

DECAN, Prof.univ.dr. Dumitru MATIŞ

5 6.5 5.5 4.5 5. 5 4. 5 11 11 11 11 11 55 E E E E C 4E 1C - DF DF DF DF DC 4 DF + 1DC SEMESTRUL II COD DENUMIREA DISCIPLINELOR Credite ECTS Ore fizice săptămânale C S LP Ore convenţionale F I T Forme de evaluare E C VP Felul disciplinei EMR0209 EMR0317 EMX0005 EMX0006 EME/EMF/E MG/EMI/E MS/0164 Marketing internaţional Strategii de afaceri Curs opţional 1 Curs opţional 2 Limba modernă în afaceri (limba engleză/franceză/ germană/italiană/spaniolă) .5 6. Acad.5 4.5 5.5 30.5 4.5 6.5 5.5 8 27 11 11 11 11 11 55 E E E E V 4E 1V DF DF DS DS DC 2 DF+ 2DS+1DC RECTOR. Ioan Aurel POP DECAN.dr.univ.prof.5 5.univ.VII.5 3 28 4. TABELUL DISCIPLINELOR SEMESTRUL I COD DENUMIREA DISCIPLINELOR Credite ECTS Ore fizice săptămânale C S LP Ore convenţionale F I T Forme de evaluare E C VP Felul disciplinei EMR0100 EMR0327 EMR0189 EMR0048 EME/EMF/ 0042 Economie internaţională Strategii şi politici de investiţii internaţionale Managementul proiectelor Construcţie şi integrare economică europeană Comunicare interculturalǎ în afaceri (engleză/franceză) TOTAL 6 6 6 6 6 30 2 1 1 2 2 8 1 1 2 1 2 2 5 6.5 24.5 4. Dumitru MATIŞ .limba 2 TOTAL 6 6 6 6 6 30 2 1 2 2 7 2 1 1 4 1 2 3 6. Prof.5 6.5 5.dr.

dr.univ. Dumitru MATIŞ .prof. Prof.SEMESTRUL III COD DENUMIREA DISCIPLINELOR Credite ECTS Ore fizice săptămânale C S LP Ore convenţionale F I T Forme de evaluare E C VP Felul disciplinei EMR0370 EMR0156 EMR0233 EMX0007 EMX0008 EMX0009 Sisteme informatice şi de asistare a deciziilor Integrarea pieţelor financiare Modele de comerţ internaţional Curs opţional 3 Curs opţional 4 Curs opţional 5 TOTAL 5 5 5 5 5 5 30 1 1 2 2 1 1 8 2 1 1 1 1 6 2 2 5.5 5.5 2.5 6. Ioan Aurel POP DECAN.5 5 5 22 9 9 9 9 9 9 54 E E E E V V 4E 2V DS DF DF DS DS DS 2 DF + DS 4 SEMESTRUL IV COD DENUMIREA DISCIPLINELOR Credite ECTS Ore fizice săptămânale C S LP Ore convenţionale F I T Forme de evaluare E C VP Felul disciplinei EMR0029 EMR0235 EMR0261 EMR0433 Burse şi politici bursiere Negocierea afacerilor Practică (Economie internaţională) Stagiu de cercetare/documentare şi pregătirea disertaţiei TOTAL 6 6 9 9 30 2 2 4 1 1 2 3 3 6 6. Acad.5 4 4 32 3.5 14.5 4.5 42 13 13 19 19 64 V E C V 1E 1C 2V DF DS DS DS 1 DF + 3DS RECTOR.5 3.univ.5 2.5 6.dr.5 6.5 14.5 4.5 22 6.5 6.

5 4 4 4 4 4 4. Dumitru MATIŞ .5 6.5 6.univ. Ioan Aurel POP DECAN. Sem.5 6.dr.prof. Sem.5 4.5 6.5 4.5 6.5 2.univ.5 2.5 6. Sem. Sem.5 6. Acad.5 11 11 11 11 Forme de evaluare E C VP Felul disciplinei EMR0248 EMR0577 EMR0079 EMR0348 EMR0145 EMR0151 EMR0225 EMR0168 EMR0245 EMR0210 EMR0093 EMR0090 EMR0017 EMR0585 EMR0046 EMR0152 EMR0092 EME/EMF/E MG/EMI/E MS/0041 EMR0083 EMR0068 EMR0586 EMR0201 EMR0311 Politici economice europene Modelarea şi simularea proceselor de afaceri Diagnostic financiar Teoria jocurilor cu aplicaţii Globalizarea şi corporaţiile multinaţionale Instituţii şi centre de putere economică Metode şi tehnici de analiză în comerţul exterior Macroeconomie financiară Plasamente de capital Marketing strategic Economia dezvoltării Econometrie Armonizări fiscale Diplomaţie economică Structuri şi politici concurenţiale Instituţii şi instrumente de finanţare a proiectelor Economia asigurărilor Comunicare în afaceri (limba engleză/franceză/germană/ italiană/spaniolă) . 3) 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 9 9 9 9 9 V V V V V DS DS DS DS DS RECTOR.5 5 5 5 5 5 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 CURS OPTIONAL 3 (An 2 . 3) CURS OPTIONAL 5 (An 2 .5 4.5 6.5 2. 3) CURS OPTIONAL 4 (An 2 .5 6.5 4.limba 2 Regimul juridic al afacerilor Deontologie Geopolitică şi relaţii internaţionale Managementul schimbării Standing financiar 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - E E E E E E E E E E E E V V V V V V DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DS DC CURS OPTIONAL 2 (An 1.DISCIPLINE OPTIONALE COD DENUMIREA DISCIPLINELOR Ore fizice săptămânale C S LP CURS OPTIONAL 1 (An 1.5 6.dr. Sem.5 4. 2) 6.5 4. 2) Credite ECTS Ore convenţionale F I T 6. Prof.5 2.5 4.

univ. Ioan Aurel POP DECAN.univ.49 23.dr.39 48 12 45 15 100% 100% 60 60 RECTOR. Prof.BILANŢ GENERAL ORE NR DISCIPLINE FIZICE ORE CONVENTIONALE F I T % Ore fizice % Ore convenţionale NR CREDITE AN I AN II 1 2 OBLIGATORII OPŢIONALE 592 182 TOTAL 774 1146 385 1531 1232 301 1533 2378 686 3064 76.51 77. Dumitru MATIŞ .61 22.prof.dr. Acad.