Ce este SCADA?

Termenul SCADA nu desemnează o anume tehnologie, ci un tip de aplicaţie. SCADA este abrevierea de la Supervisory Control and Data Acquisition, ceea ce s-ar putea traduce prin Dispecerizare (Comandă Automatizată) şi Achziţie de Date. Aici trebuie subliniat faptul că, în limba engleză, cuvântul “control” înseamnă “comandă”; în limba română, control are mai mult înţelesul de verificare. O aplicaţie SCADA are 2 elemente: 1. Procesul, sistemul sau echipamentele pe care dorim să le monitorizăm şi comandăm, cum ar fi: o centrală electrică, un sistem de distribuţie a apei, o reţea, un sistem de semaforizare, etc. 2. O reţea de echipamente inteligente, care este conectat la procesul / sistemul / echipamentele de mai sus prin senzori şi semnale de comandă. Această reţea, care constituie Sistemul SCADA, ne dă posibilitatea de a măsura şi comanda anumite elemente din primul sistem. Putem construi un sistem SCADA folosind diferite tipuri de tehnologii şi protocoale. Soluţia trebuie aleasă cu grijă, în funcţie de particularităţile procesului ce trebuie automatizat, perspectivele evoluţiei viitoate, costuri directe şi indirecte, etc.

Cum funcţionează un sistem SCADA?
Un sistem SCADA îndeplineşte 4 funcţii: 1. Achiziţia de date 2. Transmiterea datelor în reţea 3. Prezentarea datelor 4. Funcţia de automatizare Aceste funcţii sunt îndeplinite de 4 tipuri de componente (faptul că sunt tot 4 este o coincidenţă!) ale sistemului SCADA: 1. Senzorii (fie analogici, fie numerici) şi releele de comandă care interacţionează direct cu sistemul monitorizat. 2. RTU (Remote Terminal Units sau Remote Telemetry Units). Acestea sunt nişte minicalculatoare instalate în teren, în anumite locaţii. Servesc drept puncte locale de colectare a datelor de la senzori, transmiterea acestor date la FIU şi livrarea comenzilor la releele de comandă. 3. FIU (Function Interface Unit) sau SCADA Master Units. Acestea sunt console (calculatoare) instalate la Dispecerat şi servesc drept procesor central pentru întregul sistem SCADA. Au rolul de interfaţă cu operatorul uman şi reglează automat sistemul gestionat, ca răspuns la informaţiile primite de la senzori. 4. Reţeaua de comunicaţii care conectează RTU-urile cu FIU.

1. Achiziţia de date
Sistemul SCADA trebuie să monitorizeze informaţiile de la sute de senzori instalaţi la fiecare locaţie. Unii senzori măsoară intrările în sistem, cum ar fi apa care curge într-un rezervor, alţii măsoară ieşirile, cum ar fi presiunea apei în reţeaua de distribuţie a apei. Unii senzori măsoară evenimente simple, ce pot fi detectate direct de întrerupătoare de tipul închis/deschis. De exemplu, dacă pompa este pornită sau oprită, sau apare o situaţie de alarmă, 1

are şi posibilitatea de a comuta unele echipamente pe funcţionare manuală. . Pentru cei mai mulţi parametri analogi. Tendinţa actuală este de a realiza aceste comunicaţii prin Ethernet şi IP. Senzorii analogi sunt folosiţi pentru a determina nivelul de apă din puţuri şi rezervoare.) Senzorii şi releele de comandă sunt echipamente electrice simple. Tendinţa actuală este de a se folosi protocoale standard. adică atunci când un parametru iese din domeniul de funcţionare setat ca fiind “normal”. folosite doar de firma producătoare. Funcţia de automatizare Sistemul SCADA reglează automat funcţionarea elementelor componente şi le menţine în parametrii prestabiliţi. RTU-urile codifică semnalele primite de la senzori în formatul standard al protocolului (în cazul nostru. fără a expune date sensibile pe reţeaua Internet. prin stabilirea unui nivel superior şi a unui nivel inferior. Sistemele SCADA mai vechi foloseau protocale private. de exemplu variaţia tensiunii şi a curentului la un anumit echipament din sistem. . 2 . folosind un anumit protocol. Pentru raţiuni de securitate. se definesc nişte domenii de funcţionare. fără a fi necesară intervenţia operatorului uman. via SONET (Synchronous Optical NETworking). etc. De exemplu. care pot detecta schimbări continue. 2.monitorizează permanent toţi senzorii şi alertează operatorul la apariţia unor situaţii de alarmă. Aceştia sunt senzorii analogi. 4. Nivelul de deversare (maximum maximorum) şi Nivelul rezervei de incendiu (minimum minimorum). Desigur. precum şi detalii despre părţile componente. temperatura.precum lipsa tensiunii de alimentare la o anumită locaţie. 3. Transmiterea datelor în reţea Cele mai multe sisteme SCADA comunică prin radio. (Comunicaţiile echipamentelor Motorola se realizează cu protocolul standard ModBus. Acestea sunt numite intrări discrete sau intrări digitale. ModBus RTU) şi le transmite la Master. Apoi primesc comenzile de la Mater. Prezentarea datelor Datele culese de senzori şi transmise la Dispecerat sunt afişate pe monitorul calculatorului. Acesta îndeplineşte mai multe funcţii: . dorim ca temperatura în interiorul unui tablou să fie între 5 şi 30 grade Celsius. cum ar fi într-un rezervor: Nivel maxim şi Nivel minim de funcţionare normală. informaţiile SCADA trebuie ţinute în reţele închise LAN/WAN.execută procesarea datelor primite. ci datele utile sunt codate sub forma unor pachete. nivelul tensiunii la bornele unei baterii. ţine jurnale de rapoarte şi afişează istoricul şi tendinţele sistemului sub formă de grafice. care nu pot genera sau interpreta singure pachte de date ale protocolului. la cererea operatorului. modem sau linii seriale dedicate. le decodifică şi le transmit ca semnale electrice de comandă la releele respective. Alţi senzori măsoare situaţii mai complexe. Această funcţie este realizată de către RTU. unde este necesar un grad de precizie mai înalt. comune tuturor producătorilor. tot în formatul standard. Sistemele SCADA nu transmit simple semnale electrice.prezintă o vedere de ansamblu a întregului sistem gestionat. cu ajutorul unui program specializat HMI (Human Machine Interface). Există şi situaţii în care se stabilesc patru nivele.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful